Offshoring av IT-prosjekter - betydelige kostnadsbesparelser uten kjas og mas

50 %
50 %
Information about Offshoring av IT-prosjekter - betydelige kostnadsbesparelser uten kjas...
Business & Mgmt

Published on May 22, 2009

Author: magnush

Source: slideshare.net

Reaktor - Managed IT offshoring The benefits of outsourcing - without the hassle.

Innhold: Kort om ReaktorUtfordringer Definisjoner Muligheter Gevinster Hva kan offshores? Offshoring i praksis Prising

Kort om Reaktor Etablert i Bergen i 1995. Kontorer i Oslo og Stockholm. Offshoring i Warszawa og Wroclaw Privateid av gründere og nøkkelpersoner i selskapet Ca. 100 ansatte, hvorav 13 i Oslo og 2 (6) i Stockholm Spisskompetanse innen • Systemutvikling og implementering • Forretningsutvikling • Merkevarebygging og markedskommunikasjon • Beslutningsstøtte og rapporteringsløsninger • IT Drift og hosting Nøkkeltall (2008) Omsetning: 125 MNOK Resultat før skatt: 25,6 MNOK Har alltid drevet med positive resultater og har sunn økonomi

Noen av våre kunder:

Definisjoner Offshoring (eng, subst.): “Flytting av forretningsaktiviteter til lokasjoner i andre land med lavere kostnader” Reaktor Offshoring (navn): “Selskapet som gir deg gevinstene av offhoring, uten ekstra kjas og mas”

”Hvilke utfordringer står man ovenfor ved gjennomføring av IT- prosjekter?”

Utfordringer Høy kompetanse = høye kostnader Fleksibilitet ift. bemanning Tilgang på kompetanse Velge riktige leverandører og personell Etablere forutsigbare rammer Egen kapasitet til å gjennomføre - Vi løser disse utfordringene gjennom offshoring

”Så hva er alternativene?”

In-house utvikling Lokale leverandører Lavkost land Reaktor Managed Offshoring Managed

Konsekvenser av strategivalg Total- kostnad Managed Data- punching Kompleksitet FoU

“Jeg har hørt mye negativt om offshoring. Hvorfor er dette så vanskelig?”

Det er flere grunner til dette!

➊ Markedet har vært umodent Hype Modenhet Krise 1997 *) Kilde: Gartner Group

➋ Kommunikasjon på tvers av kulturer er ikke enkelt..

➌ What you think ain’t what you get..

➍ Kvalitet er undervurdert

“Så hva er annerledes med Reaktors offshoring?”

..vi har en annen tilnærming. Vi tilbyr et godt etablert konsept: ➊ Vi tar ansvar ➋ Vi har eksisterende metodikk og infrastruktur for offshoring ➌ Vi har langsiktige samarbeid med leverandører ➍ Vi tilbyr sikret utviklingsmiljø for dine prosjekter

“Hvordan fungerer offshoring i praksis?”

Mye av jobben skjer fortsatt lokalt.. Lokalt Remote Analyse Spesifikasjon Prosjektledelse Kundepleie Design Utvikling Testing / QA ..men arbeidsintensive oppgaver som i mindre grad krever spesialkompetanse utføres i lavkostland.

Møt gjengen! Vi har 50 flinke, engelsktalende utviklere kun 2 timers flytur unna..

Hvem-gjør-hva i en prosjektleveranse Kunde + Kunde+ Reaktor Reaktor Hva skal gjøres? Definere prioriteter Kunde Teste og gi feedback 1-4 uker Designe Reaktor + en løsning Partner Utvikle og teste kode Bestilling / forslag til avtale Partner Reaktor + Partner

“Ok, så hva egner seg for offshoring?”

 Utviklingsprosjekter (over 200 timer)  Løpende utvikling (team-medlemmer)  Vedlikehold av applikasjoner  Oppgradering og porting av eksisterende programvare  Testing

“Så hva er gevinstene?”

Vi løser utfordringene.. Høy kompetanse = høye kostnader Fleksibilitet ift. bemanning Tilgang på kompetanse Velge riktige leverandører og personell Etablere forutsigbare rammer Egen kapasitet til å gjennomføre

..gjennom offshoring Reduksjon av utviklingskostnader Fleksibilitet til å kjøpe den kapasiteten du trenger Tilgang til høy kompetanse Lokal leverandør med partnere i lavkostland Forutsigbare kostnader med fastpris/targetpris Bistand til å gjennomføre behovsanalyse, løsningsdesign, og prosjektledelse

Reaktor Managed Offshoring

Kostnadsdistribusjon for mellomstore prosjekter “Billig” offshorig Total- kostnad In-house utvikling ↓30-40% Managed offshoring Kompleksitet

Vårt tilbud er unikt. ➊ Utvikling i lavkostland - Gir betraktelig lavere kostnader ➋ Vi tar ansvar! - Høy kvalitet, lav risko ➌ Lokal offshoringkompetanse - Ingen ekstra bryderi

Vil du vite hva vi kan gjøre for din virksomhet? Magnus Handeland Telefon: 91 88 79 54 E-post: magnus.handeland @ reaktor.no Reaktor Offshoring - Giving you the benefits of outsourcing, without the hassle.

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Arma-Chek Silver prefabrikert dukbelagt Armaflex gir ...

Arma-Chek Silver prefabrikert dukbelagt Armaflex gir betydelige tids- og kostnadsbesparelser Tidsbesparende ... installeres på stedet uten bruk av ...
Read more

Offshoring som strategi … Et veikart til langsiktig ...

Noen selskaper iverksetter offshoring uten ... Uheldigvis er kortsiktige kostnadsbesparelser ... (Som er god kjennskap av outsourcing og er en bru ...
Read more

Jobb –

BP kutter 4.000 ansatte – betydelige ... ut av olje- og gassvirksomheten ... 2-4-ordningen offshore. De mener ordningen er for rigid og vil ha ...
Read more

ABB frekvensomformere - Teknisk veiledning nr. 7 ...

... Dimensjonering av frekvensomformer og ... kan gi betydelige kostnadsbesparelser. ... av en frekvensomformer 1) uten separat ...
Read more

Myter og realiteter om outsourcing - Magma

... å oppnå effektivitet og kostnadsbesparelser, ... eller overser viktige og betydelige ... % av nye funksjoner vurderes for offshoring.
Read more

Kulturforskjeller ved offshoring | Computerworld

... men den beskriver også et risikofullt utgangspunkt for offshoring av it-prosjekter. ... kostnadsbesparelser ... av Winkler, Dibbern og ...
Read more

ProOutsourcing as | LinkedIn

... uten å gå på bekostning av kvalitet. Våre tjenester kan brukes av små og store bedrifter ... til betydelig kostnadsbesparelser ...
Read more

Fordeler og ulemper av Wireless LAN - gtgrafics.com

Trådløse LAN tilby kostnadsbesparelser i form av installasjon og ... kjører effektivt uten ... og kjas og mas som tilbys av en ...
Read more