Offentlig förvaltning 2.0

100 %
0 %
Information about Offentlig förvaltning 2.0
News & Politics

Published on July 3, 2009

Author: MagnusKolsjo

Source: slideshare.net

Description

Presentationer från Finansdepartementets seminarium om Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik den 3 juli 2009 i Almedalen

Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Fredag 3 Juli 10:00-11:30

Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Medverkande: •Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister •Annette Carnhede, förbundsordförande, Fackförbundet ST •Max Dyga, operativ chef, Chas visual management •Erik Sellström, initiativtagare till Digitala staten, Växjö universitet •Lars Lundqvist, enhetschef ansvarig för informationsutv, Riksantikvarieämbetet •Nicklas Lundblad, European policy manager, Google

Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Mats Odell Kommun- och finansmarknadsminister

Finansdepartementet

Regeringens arbete med eFörvaltning Finansdepartementet

En förvaltning i medborgarnas tjänst • Ett tydligt offentligt etos – stärka ämbetsmännen och förtydliga deras uppdrag gentemot medborgarna • Ett klart definierat statligt uppdrag – inte konkurrera med näringslivet eller skapa opinion för en viss åsikt, hjälp till medborgarna att göra fria val • En god tillgång till offentlig service – nya samarbeten mellan statliga och kommunala myndigheter samt en utvecklad e- förvaltning • Lika möjligheter till statlig anställning – satsningar på jämställdhet och mångfald, tjänster tillsätts utefter förtjänst och skicklighet Finansdepartementet

Målet för e-förvaltningsarbetet ” År 2010 ska det vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. ” Finansdepartementet

Handlingsplanens fyra insatsområden FÖRUTSÄTTNINGAR PROCESSER RESULTAT Insatsområde 1: Regelverk för myndighetsövergripande samverkan Insatsområde 3: Insatsområde 4: och informationshantering Gemensamma Förvaltningens kontakter verksamhetsstöd, med Insatsområde 2: kompetensförsörjning medborgare och Tekniska förutsättningar och samlad uppföljning företagare och it-standardisering ÅTERKOPPLING Finansdepartementet

Några utgångspunkter för e-delegationen • Medborgare ska kunna utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service på ett enkelt sätt. • E-förvaltningen ska bidra till att förenkla kontakten mellan förvaltning och medborgare och ska präglas av tillgänglighet och användbarhet. • Utvecklingen ska ske med ett bibehållet starkt skydd för den personliga integriteten. • Delegationen ska beakta den utveckling som sker inom området e-demokrati, dvs. användning av IT i demokratiska processer. Finansdepartementet

Sociala medier gör förvaltningen bättre • Vi är precis i början av en inlärningsfas. - Den offentliga förvaltningens användning av sociala medier bör utformas i dialog med användarna • Sociala medier erbjuder medborgarna nya möjligheter att föra dialog med såväl politiska beslutsfattare som förvaltningen • Att delta i de sociala nätverk som finns på Internet är ett sätt för den offentliga förvaltningen att möta medborgarna där medborgarna finns • Den offentliga förvaltningen måste våga prova sig fram och det måste finnas utrymme för att göra fel Finansdepartementet

Dessutom... • Us Now - Filmen – http://watch.usnowfilm.com • E-förvaltningskonferensen i Malmö – http://www.egov2009.se • European ePractice – http://www.epractice.eu • Digitala staten – http://digitalgov.ning.com Finansdepartementet

Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Annette Carnhede Förbundsordförande Fackförbundet ST

Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Max Dyga Operativ chef Chas visual management

Max
Dyga COO Chas
Visual
Management max@chas.se 070
43
23
942

Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Erik Sellström Initiativtagare till Digitala staten Växjö universitet

Seminariet Offentlig förvaltning 2.0 Almedalen den 3 juli 2009 OFFENTLIG SEKTOR Where do we go from here? Erik Sellström – www.eriksellstrom.se

THE LAW OF DISRUPTION

INGEN ANING INGET FACIT INGEN KONTROLL

? ? ? ?

VI BEHÖVER EN ELLER FLERA (AFFÄRS)MODELLER

FÖLJ UTVECKLINGEN IMPLEMENTERA VERKSAMHETS- KUNSKAPSRESA PERSPEKTIV EXPERIMENTERA

TRANSPARENS RELATIONER KOLLABORATION TRANSPARENS IGEN

DIREKTIV I ALL ÄRA

VERKSAMHETSPERSPEKTIV KUNSKAPSRESAN KOLLABORATION FÖRÄNDRINGENS VÄSEN?

GÅR DET ATT TRIBA UTVECKLINGEN INOM OFFENTLIG SEKTOR?

GÅR DET ATT LÅTA BLI UTAN ATT OFFENTLIG SEKTOR I FÖRLÄNGNINGEN BLIR IRRELEVANT?

”Vad tycker ni att vi ska göra?” ”Fråga inte “oss” vad ”vi” tycker att ”ni” ska göra. Välkomna tillbaka när ni är beredda att öppet säga att vi alla – tillsammans – utgör regeringen.” “Alla redskap för verklig delaktighet finns ju redan – varför ska vi då lämna över makten till politiker som dessutom gör allt de kan för att begränsa internet, det vill säga själva förutsättningen för redskapen?” - Utdrag ur Anders Mildners kolumn, SvD.se den 30 juni 2009

RÄTT INCITAMENT FÖR EN KLOK PROCESS

TACK! digitalastaten.se Erik Sellström – www.eriksellstrom.se

Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Lars Lundqvist Enhetschef ansvarig för informationsutv Riksantikvarieämbetet

Kulturarv 2.0 social media i praktiken Lars Lundqvist verksamhetsutveckling, webb 07/03/2009

RAÄ och webb Sändarkanal webb 1.0 Interaktiva databaser, kartstöd webb 1.0 Blogg, forum, community webb 2.0 Finnas hos andra webb 2.0 Friare dataanvändning webb 1.0 – 3.0 07/03/2009

07/03/2009

• 274 bilder, kontinuerligt • 200 000 visningar (3,5 mån) • 700 ”fans” från hela världen • ingen marknadsföring • investering: $ 25 07/03/2009

Nätgemenskap Medborgarnas berättelser Barn & ungdom Alla 2010 (test 2009) 07/03/2009

2.0-resan: Öppen källkod: 2002 (beslut) Strategi för webb 2.0: 2004 (Omlokalisering: 2005-2008) Blogg, Forum: 2007 (fr o m) Andras webb: 2009 Öppna upp databaser: 2009 Egen community: 2009-2010 07/03/2009

Hur social media? Lära av andra! Lära genom att göra! Använda andras webbplatser. (och våga misslyckas…) 07/03/2009

”Processretorik” det inre arbetet… 07/03/2009

”Det går!!” 07/03/2009 54

Omöjligheternas retorik ”Det går inte” 07/03/2009 55

Allt fler vill • delta • bidra • synas • få hög servicenivå • få hög kvalitet 07/03/2009

Vi måste våga att • låta fler delta (UGC) • släppa kontrollen • låta flera skapa e-tjänster 07/03/2009

Förutsättningar öppenhet öppna standards fri tillgång till grunddata samverkan upphovsrättslagstiftning modeller för OPS 07/03/2009

Varför Kulturarv 2.0? • Historia engagerar och historia blir viktigare! • Kulturarv blir viktigt att bevara och utveckla på ett bra sätt! • Kulturarv kan erbjuda en spännande yrkeskarriär! 07/03/2009

www.raa.se k-blogg.se 07/03/2009

Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Nicklas Lundblad European policy manager Google

FÖRVALTNING 2.0

VAD FÖRÄNDRAS?

FÖRVALTNINGEN

MEDBORGAREN

FRÅN MEDBORGARE TILL...

<1>

...IDEOLOG

<II>

...RIKSREVISOR

<III>

...SAMTALSPART

SPELAR DET NÅN ROLL?

<IV>

...ENTREPRENÖR

UTMANINGAR?

<I>

KAN DET BLI FÖR BRA?

<II>

...ATT MEDBORGARMAKT HETER DIGITAL KUNSKAP

<III>

OVÄLDIGHET

”BRANDVÄGGAR”

BESLUT INTEGRITET M.M.

Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik Frågor & Diskussion

Finansdepartementet

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Offentlig förvaltning 2.0 - K-blogg

Regnet smattrar mot fönsterrutan, men det kan jag ta efter det upplyftande almedalsseminariet ”Offentlig förvaltning 2.0”. På talarlistan stod Mats ...
Read more

Taggad: web 2.0 - K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg

Regnet smattrar mot fönsterrutan, men det kan jag ta efter det upplyftande almedalsseminariet ”Offentlig förvaltning 2.0”. På talarlistan stod Mats ...
Read more

New Public Management - Företagsekonomiska institutionen

Det begrepp som brukar användas för att karaktärisera de senaste två decenniernas förändringar i offentlig sektor är New Public Management (NPM).
Read more

Notarius Publicus, Lars Erichs - Norrköping - 070-812 91 73

Notarius Publicus, Lars Erichs Norrköping. Adress: Drottningg. 24, 602 24 NORRKÖPING. Telefon/fax: 070-812 91 73. 2.0 Cybo-poäng. Recension på Cybo.
Read more

PANELSAMTAL: Innovation i offentlig förvaltning – dröm ...

PANELSAMTAL: Innovation i offentlig ... 2 0. Don't like this ... upphandlingsförfarande i syfte att främja innovation inom offentlig förvaltning.
Read more

Offentlig sektor | Slumpnavigator

Posts about Offentlig sektor written by Slumpnavigator. Hem; Om Slumpnavigator; Slumpnavigator. The Archive. ... Etiketter:Offentlig förvaltning 2.0, X ...
Read more

Statistics for "Korruption i offentlig förvaltning - En ...

Record Title Korruption i offentlig förvaltning - En studie av två fall Type Student Paper Publ. year 2014 Author/s Persson, Martin; Englund, Daniel
Read more

Lina Lindgren | LinkedIn

View Lina Lindgren’s professional profile on LinkedIn. ... Offentlig förvaltning, ... Förskrivningsutbildning steg 1A och 1B i Websesam 2.0 ; Skills.
Read more

Offentlig förvaltning Postnummer 5400 San Juan, Argentina

Bästa Offentlig förvaltning i Postnummer 5400 San Juan, Argentina. Ministerio de Agricultura - Ganaderia y Pesca, Cámara de Diputados - Legislatura ...
Read more