Oferta Dhe Pwrcaktimi I Cmimeve Nw Konkurrencw Tw

100 %
0 %
Information about Oferta Dhe Pwrcaktimi I Cmimeve Nw Konkurrencw Tw
Education

Published on December 13, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexoneee

Oferta dhe përcaktimi i cmimeve në konkurrencë të plotë Don1

Cështjet kyce Tregu me konkurrencë të plotë Maksimizimi i fitimit në tregun me knkurrencë të plotë Lakorja e ofertës në tregun me konkurrencë të plotë

Tregu me konkurrencë të plotë

Maksimizimi i fitimit në tregun me knkurrencë të plotë

Lakorja e ofertës në tregun me konkurrencë të plotë

Tregu me konkurrecë të plotë Është treg ku: - Ekziston një numër i madh i blerësve dhe shitësve. - Produktet e ofruara janë identike për nga funksioni. - Informata janë të plota - Ekziston liria e hyrjes dhe daljes nga tregu

Është treg ku:

- Ekziston një numër i madh i blerësve dhe shitësve.

- Produktet e ofruara janë identike për nga funksioni.

- Informata janë të plota

- Ekziston liria e hyrjes dhe daljes nga tregu

Tregu me konkurrecë të plotë Rezultatet në treg: -tregu nuk kontrollohet nga ndonjë person apo firmë. -ekziston një kufi i ngushtë në të cilin lëvizin cmimet . -Blerësi dhe shitësit janë cmimpranues .

Rezultatet në treg:

-tregu nuk kontrollohet nga ndonjë person apo firmë.

-ekziston një kufi i ngushtë në të cilin lëvizin cmimet .

-Blerësi dhe shitësit janë cmimpranues .

Konkurrenca e plotë — Cmimpranuesit Firma individuale ka një pjesë aq të vogël të tregut total sa që nuk mund të ndikojë në cmimin, me të cilin e ofron poduktin e saj. Firma është cmimpranuese pasi që e pranon cmimin e tregut si cmim, të cilin do ta marr për produktet e shitura në treg.

Firma individuale ka një pjesë aq të vogël të tregut total sa që nuk mund të ndikojë në cmimin, me të cilin e ofron poduktin e saj.

Firma është cmimpranuese pasi që e pranon cmimin e tregut si cmim, të cilin do ta marr për produktet e shitura në treg.

Të hyrat e një firme në tregun me konkurrencë të plotë Të hyrat e përgjithshme për një firmë paraqesin prodhimin në mes të cmimit të trgut dhe sasisë së shitur . TR = (P x Q) Grafikisht : Të hyrat e përgjithshme rriten me një normë konstante pasiqë cdo njësi shitet me cmim konstant.

Të hyrat e përgjithshme për një firmë paraqesin prodhimin në mes të cmimit të trgut dhe sasisë së shitur .

TR = (P x Q)

Grafikisht : Të hyrat e përgjithshme rriten me një normë konstante pasiqë cdo njësi shitet me cmim konstant.

Të hyrat e përgjithshme: Firma në treg me konkurrencë të plotë 25 20 15 10 5 Cmimi (euro) Të hyrat e përgjithsme Sasia

Të hyrat e përgjithshme: Tregu me konkurrencë të plotë 25 20 15 10 5 Me një cmim prej 5 euro, të hyrat e përgjithshme jane (5x1) = 5euro! Të hyrat e përgjithsme Sasia Cmimi (euro)

Mënyrat alternative për matjen e të hyrave të përgjithshme Të hyrat mesatare: Na tregojnë se sa të hyra realizon një firmë për shitjen e një njësie. AR = TR ÷ Q T ë hyrat mesatare janë të barabarta me cmimin e produkti, në konkurrencë të plotë .

Të hyrat mesatare:

Na tregojnë se sa të hyra realizon një firmë për shitjen e një njësie.

AR = TR ÷ Q

T ë hyrat mesatare janë të barabarta me cmimin e produkti, në konkurrencë të plotë .

Mënyrat alternative për matjen e të hyrave të përgjithshme Të hyrat marxhinale: Na tregojnë se sa të hyra realizon një firmë për shitjen e një njësie shtesë të produktit. MR = TR ÷ Q Të hyrat marxhinale janë të barabarta me cmimin e produktit, në konkurrencë të plotë . Grafikisht: Cdo njësi e shitur do t’ia shtojë firmës shumën e njëjtë në të hyrat e përgjithshme, $5!

Të hyrat marxhinale:

Na tregojnë se sa të hyra realizon një firmë për shitjen e një njësie shtesë të produktit.

MR = TR ÷ Q

Të hyrat marxhinale janë të barabarta me cmimin e produktit, në konkurrencë të plotë .

Grafikisht: Cdo njësi e shitur do t’ia shtojë firmës shumën e njëjtë në të hyrat e përgjithshme, $5!

Të hyrat e përgjithshme: Tregu me konkurrencë të plotë 25 20 15 10 5 Cmimi (euro) Të hyrat e përgjithshme Të hyra marxhinale Sasia

Maksimizimi i fitimit Qëllimi i një firmë në tregun me konkurrencë të plotë është maksimizimi i fitimit. Fitimi = TR -TC Grafikisht: Kombinimi i lakores së të hyrave dhe të kostos.

Qëllimi i një firmë në tregun me konkurrencë të plotë është maksimizimi i fitimit.

Fitimi = TR -TC

Grafikisht: Kombinimi i lakores së të hyrave dhe të kostos.

Maksimizimi i fitimit 25 20 15 10 5 Cmimi (euro) Sasia Kostoja e përgjithshme Të hyrat e përgjithshme

Maksimizimi i fitimit Fitimi maksimal paraqitet te sasia e cila maksimizon diferencën (distancën) në mes të të hyrave dhe kostove.

Fitimi maksimal paraqitet te sasia e cila maksimizon diferencën (distancën) në mes të të hyrave dhe kostove.

Maksimizimi i fitimit 25 20 15 10 5 Sasia Maksimizimi i fitimit në Q = 3 njësi! Të hyrat e përgjithshme Kostoja e përgjithshme } Cmimi (euro)

Lakorja e kostos e firmës në treg me konkurrencë të plotë Rishiqim i lakoreve të kostove mesatare: Lakorja e kostos marxhinale (MC) përfundimisht është pozitive. Lakorja e kostos totale mesatare (ATC) ka formën e U-së. Lakorja e kostos marxhinale e pret atë të kostos totale mesatare (ATC) në minimumin e saj. Grafikisht. . .

Rishiqim i lakoreve të kostove mesatare:

Lakorja e kostos marxhinale (MC) përfundimisht është pozitive.

Lakorja e kostos totale mesatare (ATC) ka formën e U-së.

Lakorja e kostos marxhinale e pret atë të kostos totale mesatare (ATC) në minimumin e saj.

Grafikisht. . .

Forma e lakoreve të kostove tipike Kostoja (euro) ATC AVC Sasia MC

Sasia e prodhimit që maksimizon fitimin e firmës në konkurrencë të plotë Shtoje një drejtëz e cila është e barabartë me të hyrat mesatare (AR) dhe ato marxhinale (MR). Identifiko nivelin e prodhimit i cili e maksimizon fitimin.

Shtoje një drejtëz e cila është e barabartë me të hyrat mesatare (AR) dhe ato marxhinale (MR).

Identifiko nivelin e prodhimit i cili e maksimizon fitimin.

Sasia e prodhimit që maksimizon fitimin e firmës në konkurrencë të plotë MC ATC AVC P=MR=AR Sasia Cmimi (euro) Q Max Fitimi maksimal! ATC

Sasia e prodhimit që maksimizon fitimin e firmës në konkurrencë të plotë Fitimi maksimizohet kur MR = MC Firma në knkurrencë të plotë do ta ndërrojë nivelin e prodhimit derisa ai të arrijë në Q Max ku fitimi maksimizohet.

Fitimi maksimizohet kur

MR = MC

Firma në knkurrencë të plotë do ta ndërrojë nivelin e prodhimit derisa ai të arrijë në Q Max ku fitimi maksimizohet.

Vendimi për mbyllje të firmës në tregun me konkurrencë të plotë Firma vendos për nivele të ndryshme të prodhimit, pasi që ajo është cmimpranuese. Nëse cmimi i shitjes është më i vogël se minimumi i kostos variabile mesatare, firma duhet të mbyllet ! Humbja minimale do të jetë e barabartë me koston totale fikse .

Firma vendos për nivele të ndryshme të prodhimit, pasi që ajo është cmimpranuese.

Nëse cmimi i shitjes është më i vogël se minimumi i kostos variabile mesatare, firma duhet të mbyllet !

Humbja minimale do të jetë e barabartë me koston totale fikse .

Mbyllja! Kostot variabile janë më të mëdha sesa cmimi i tregut Sasia MC ATC AVC Cmimi Q Mos prodho! P=MR=AR Humbja më e lartë sesa kostot fikse Q Mos prodho!

Vendimi për mbyllje të firmës në tregun me konkurrencë të plotë Firma vendos për nivele të ndryshme të prodhimit, pasi që ajo është cmimpranuese. Nëse cmimi i shitjes është më i lartë sesa kostoja variabile mesatare , por më i vogël sesa kostoja totale mesatare , firma duhet të prodhojë, në afat të shkurtër, një sasi që korrespondon me MR = MC. Pëson humbje ekonomike, por të minimizuar.

Firma vendos për nivele të ndryshme të prodhimit, pasi që ajo është cmimpranuese.

Nëse cmimi i shitjes është më i lartë sesa kostoja variabile mesatare , por më i vogël sesa kostoja totale mesatare , firma duhet të prodhojë, në afat të shkurtër, një sasi që korrespondon me MR = MC.

Pëson humbje ekonomike, por të minimizuar.

Prodhimi afatshkurtër Minimizimi i humbjes kur MR = MC Sasia MC ATC AVC Cmimi Q afatshkurtër P=MR=AR ATC P Humbjet janë më të vogla sesa kostoja fikse

Vendimi i firmës për sasinë e prodhimit në konkurrencë të plotë Firma vendos për nivele të ndryshme të prodhimit, pasi që ajo është cmimpranuese. Nëse cmimi i shitjes është më i lartë sesa kostoja totale mesatare, firma duhet të prodhojë një sasi që korrespondon me MR = MC. Realizon fitim ekonomik

Firma vendos për nivele të ndryshme të prodhimit, pasi që ajo është cmimpranuese.

Nëse cmimi i shitjes është më i lartë sesa kostoja totale mesatare, firma duhet të prodhojë një sasi që korrespondon me MR = MC.

Realizon fitim ekonomik

Prodhimi afatshkurtër Maksimizimi i fitimit kur MR = MC Sasia MC ATC AVC Q Max Cmimi P ATC Fitimi ekonomik maksimal P=MR=AR

Prodhimi afatgjatë Fitimi normal kur MR = MC Në afat të gjatë firma tipike do të operojë kur: MR = MC Fitimi normal kur P = ATC Minimumi i ATC Pse? - Për shkak të hyrjes së lehtë - Për shkak të konkurrencës intensive

Në afat të gjatë firma tipike do të operojë kur:

MR = MC

Fitimi normal kur P = ATC

Minimumi i ATC

Pse?

- Për shkak të hyrjes së lehtë

- Për shkak të konkurrencës intensive

Prodhimi afatgjatë Fitimi normal kur MR = MC MC ATC P=MR=AR Sasia Q LR

Lakorja e ofertës së firmës në konkurrencë të plotë Oferta afatshkurtër: Paraqet pjesën e lakores së kostos marxhinale që shtrihet mbi koston variabile mesatare. Oferta afatgjatë: Paraqet lakoren e kostos marxhinale mbi pikën minimale të lakores së kostos totale mesatare.

Oferta afatshkurtër:

Paraqet pjesën e lakores së kostos marxhinale që shtrihet mbi koston variabile mesatare.

Oferta afatgjatë:

Paraqet lakoren e kostos marxhinale mbi pikën minimale të lakores së kostos totale mesatare.

Lakorja e ofertës së fimës në konkurrencë të plotë MC ATC AVC P 1 Cmimi Sasia Q 1 P=MR=AR P 2 Q 2 P 3 Q 3

Lakorja e ofertës së fimës në konkurrencë të plotë Sasia P 1 P 2 P 3 Lakorja e ofertës afatshkurtër } Cmimi

Fitimi i firmës Fitimi është i barabartë me të hyrat totale (TR) minus kostot totale (TC) Fitimi = TR - TC Fitimi = ([TR ÷ Q] - [TC ÷ Q]) x Q Fitimi = (P - ATC) x Q

Fitimi është i barabartë me të hyrat totale (TR) minus kostot totale (TC)

Fitimi = TR - TC

Fitimi = ([TR ÷ Q] - [TC ÷ Q]) x Q

Fitimi = (P - ATC) x Q

Vendimi i firmës për prodhim mbyllje apo dalje,në konkurrencë të plotë Në afat të shkurtër, një firmë vendos që përkohësisht të mbyllet, nëse cmimi i produktit të saj është më i vogël sesa kostoja variabile mesatare. Në afat të gjatë, kur firma mund të mbulojë edhe koston fikse edhe atë variabile, ajo do të vendosë të dalë, nëse cmimi i saj është më i vogël sesa kostoja totale mesatare.

Në afat të shkurtër, një firmë vendos që përkohësisht të mbyllet, nëse cmimi i produktit të saj është më i vogël sesa kostoja variabile mesatare.

Në afat të gjatë, kur firma mund të mbulojë edhe koston fikse edhe atë variabile, ajo do të vendosë të dalë, nëse cmimi i saj është më i vogël sesa kostoja totale mesatare.

Lakorja e ofertës së tregut Për cdo cmim të dhënë, cdo firmë do të ofrojë një sasi të prodhimit ashtu që cmimi të jetë i barabartë me koston marxhinale. Sasia e ofruar në treg është e barabartë me shumën e saive të ofruara nga firmat individuale.

Për cdo cmim të dhënë, cdo firmë do të ofrojë një sasi të prodhimit ashtu që cmimi të jetë i barabartë me koston marxhinale.

Sasia e ofruar në treg është e barabartë me shumën e saive të ofruara nga firmat individuale.

Lakorja e ofertës së tregut Firmat do të hyjnë apo dalin derisa fitimi të arrijë në zero. Në afat të gjatë, cmimi është i barabartë me minimumin e kostos totale mesatare. Pasiqë firmat mund të hyjnë apo dalin më lehtë në afat të gjatë sesa në afat të shkurtër, lakorja e ofertës afatgjatë është më elastike sesa ajo e ofertës afatshkurtër.

Firmat do të hyjnë apo dalin derisa fitimi të arrijë në zero. Në afat të gjatë, cmimi është i barabartë me minimumin e kostos totale mesatare.

Pasiqë firmat mund të hyjnë apo dalin më lehtë në afat të gjatë sesa në afat të shkurtër, lakorja e ofertës afatgjatë është më elastike sesa ajo e ofertës afatshkurtër.

Konkluzat Nëse firmat janë në konkurrencë të plotë dhe kanë për qëllim maksimizimin e fitimit, cmimi i një produkti është i barabartë me koston marxhinale për prodhimin e atij produkti. Nëse firmat mund të hyjnë dhe dalin nga tregu me lehtësi, cmimi poashtu do të jetë i barabartë me minimumin e kostos totale mesatare të prodhimit.

Nëse firmat janë në konkurrencë të plotë dhe kanë për qëllim maksimizimin e fitimit, cmimi i një produkti është i barabartë me koston marxhinale për prodhimin e atij produkti.

Nëse firmat mund të hyjnë dhe dalin nga tregu me lehtësi, cmimi poashtu do të jetë i barabartë me minimumin e kostos totale mesatare të prodhimit.

Add a comment

Related presentations

Related pages

1 - Ekonomi - Free Website Builder: Make a Free Website ...

Sikurse te kërkesa ashtu edhe te oferta ka disa ... oferta. [3] Pwr rastin tonw le tw na shwrbej si shembull intervista me Dr. Alqi Naqellarin nw ...
Read more

Makroekonomi II - Planprogrami - Scribd - Read Unlimited Books

... i brendshëm neto GDP real dhe nominal Indekset e ... oferta për banesa ... njw ndryshim nw nivelin e çmimeve, duke mbajtur tw gjithw ...
Read more

Menaxhimi i Projekteve-Pjesa re - Scribd - Read Unlimited ...

... . 2.Në bazë të kwtyre vlersimeve hartoni një tender dhe zgjidhni kryersin e punëve 3.Mblidhni sa më shumë oferta, ... nw Kosovw dhe tw ...
Read more

elasticiteti i kerkeses dhe ofertes - VALMIR NUREDINI

... kur llogaritet elasticiteti i kërkesës në mes dy pikave të kurbës së kërkesës,të themi psh në mes pikës A dhe B,paraqitet problem ...
Read more