oef 6

67 %
33 %
Information about oef 6
Product-Training-Manuals

Published on June 17, 2007

Author: Moorehead

Source: authorstream.com

Kantoorautomatisering:  Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2006-2007 philips@telin.ugent.be http://telin.ugent.be/~philips/kantoorautomatisering/ Copyright notice:  Copyright notice This PowerPoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course 'Office automation' (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year 2000. This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1. If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice '© W. Philips, Universiteit Gent, 1998' in a font size of at least 10 point on each slide; 2. You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4. You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). 'Using and distributing the presentation' means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes, ... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author’s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by email. I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. Prof. dr. ir. W. Philips E-mail: philips@telin.ugent.be Department of Telecommunications and Information Processing Fax: 32-9-264.42.95 University of Gent Tel: 32-9-264.33.85 St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium Word:  Word Tips:  Tips Gebruik de on-line help Lees eerst hoofdstukken 17, 18 en 19 van het boek (Office 2000-boek: 11, 12 en 13) Je hoeft niet alle details uit het boek te kennen je moet wel weten waar je de informatie eventueel kan terugvinden de begrippen en technieken die je moet kennen en kunnen worden hierna opgesomd (deze worden niet allemaal in de oefeningen behandeld) 'Word does crash – it isn’t a question of whether, only of when' Voor de meeste oplossingen zal je modeloplossingen in .doc formaat terugvinden; open die pas nadat je geprobeerd hebt de oefening zo goed mogelijk op te lossen Begrippen:  Begrippen Tekstopmaak, alineaopmaak en sectieopmaak verschil tussen deze volgorde waarin ze worden toegepast waar wordt opmaak van alinea’s en secties bijgehouden Verschil tussen manuele opmaak en gebruik van een stijl Opdeling in bladzijden, alinea’s, secties De pagina-layout, de precieze betekenis van marges en kolommen en de interactie met secties Tekenlaag en tekstlaag Manieren om een document te bekijken en te bewerken: document views, zoom, split windows, … Velden (fields), bladwijzers (bookmarks), referenties Technieken… :  Technieken… Aanpassen/creëren van stijl van letters (lettertypes, afmetingen, spatiëring, superscripts, smallcaps, …) stijl van paragrafen: uitlijningen, uitvulling, lijnafbreking, inspringing, spatiëring (en de precieze betekenis ervan) tabs en tabstops opsommingen en lijsten met nummers en bullets pagina en alinea-afbrekingen en de controle erover voetnoten Afdrukken van documenten Opties en autocorrect instellingen Undo en redo … Technieken:  … Technieken Efficiënt en snel navigeren door en selecteren in documenten: shortcuts, document map, bookmarks, object browser, zoeken (eenvoudig en met jokers) en vervangen … Afbreken van woorden, soft and hard hyphens … Spelling- en grammaticacontrole Aanpassingen markeren en notities toevoegen; hoe dit alles optimaal gebruiken Marges instellen Word 11:  Word 11 Creëer een leeg document Zorg ervoor dat Word de afkorting UG consequent vervangt door UGent, van zodra je het woord ergens intikt het letterwoord 'LaTeX' moet niet vervangen worden maar moet automatisch in een 'Lucida Console 20pt' verschijnen als je het intikt Word 12:  Word 12 Maak een tekening (b.v. in PowerPoint), waarop de betekenis van de marges in Word duidelijk wordt weergegeven Duid ook de kolombreedtes aan in het geval van 1 en 2 kolommen Schrijf eenvoudige betrekkingen neer die de verbanden aangeven tussen de verschillende grootheden in de trant van de (niet altijd correcte) formule 'marges + tekstbreedte=breedte van het blad' zelfstudie Word 13:  Word 13 Open ita.doc Op verschillende plaatsen in de tekst komen paragrafen met 'References' voor; zorg dat elk van deze paragrafen op een aparte bladzijde verschijnt in landschapsformaat begin met paragraaf 2.1.2 de andere paragrafen doe je niet op dezelfde manier maar door 'section breaks' te kopiëren Word 14:  Word 14 Pas de tekst Introduction to Word Processing.doc aan zodat hij er uit ziet zoals in Introduction to Word Processing 2columns.pdf tekst uitgevuld, Garamond 11pt en gesplitst eerste deel in één kolom (9 cm breed, centraal), vervolgens een stuk in twee kolommen (7cm breed) en dan weer een stuk in één kolom (14cm, links) Pas de hoofdingen aan; doe dit op een manier door de gegevens hieronder slechts één maal aan te brengen bovenaan: datum, titel en paginanummer (startend bij 17) onderaan: 'created by xxx', met xxx de automatisch ingevulde naam van de auteur Verander in de 'properties' instellingen de naam van de auteur en controleer dat die ook in de tekst verandert Word 15:  Word 15 Maak een brief aan die er uit ziet zoals contemporaryletter.pdf vertrek van één van de templates (niet de 'letter wizard'!) stel vervolgens de Nederlandse taal in gebruik tenslotte de brief om indien nodig de layout aan te passen en eventueel de 'vaste elementen' in te stellen tik tenslotte de tekst in Waarom stel je eerst de taal in en niet na het gebruik van de wizard? Waar zit de wereldbol? Hoe kan je hem verplaatsen? Word 16:  Word 16 Vertrek van de originele Introduction to Word Processing.doc en maak een document dat eruit ziet als Introduction to Word Processing_res1.pdf het beeld vind je terug als baby1.jpg let er op dat de afmetingen min of meer correct zijn Wat gebeurt er met de beelden als je tekst toevoegt in het begin van het document? Hoe zorg je ervoor dat de lelijke lijn, die dient om de tekstmarge te krommen verdwijnt? Bekijk het document in 'web page preview' mode Tracht vervolgens ook een vingertje te zetten zoals in Introduction to Word Processing_res2.pdf Word 17:  Word 17 Maak m.b.v. de tekst uit FerretTermPaper.doc een document dat eruit ziet zoals FerretTermPaper_res3.pdf broodtekst: Arial 10pt titels: Arial 14 pt gebruik hier geen kolomafbrekingen Gebruik tabellen om de tekst op de eerste bladzijde te zetten Gebruik gekoppelde tekstbakken (linked text boxes) om de tekst op de tweede bladzijde te zetten Wat gebeurt er in beide gevallen als je ergens tekst tussenvoegt? Alternatieve oplossing: tracht een gelijkaardig resultaat te verkrijgen met kolom- en sectieafbrekingen en indenteringen Word 18:  Word 18 Open Thepowerofsound.txt en sla het op als Thepowerofsound.doc maak een alineaprofiel (paragraph style) ParagraafP1 met als kenmerken: rechts uitlijnen, 6pt voor en na paragraaf, eerste lijn inspringend, Times New Roman 11pt en lijnen bij elkaar houden maak een alineaprofiel KopP1 met als kenmerken: Times New Roman 14pt, gecentreerd, 12pt na kop en bij volgende houden maak een letterprofiel (character style) TekenP1 met als kenmerken: Times New Roman 11pt, onderlijnd pas bovenstaande profielen toe zodat het resultaat er uit ziet als Thepowerofsound_1.pdf Word 19:  Word 19 Ga verder met Thepowerofsound_1.doc zorg voor een uitvulling (i.p.v. rechtse uitlijning) van alle alinea’s door eenvoudigweg het alineaprofiel ParagraafP1 aan te passen. pas alsook het letterprofiel TekenP1 aan zodat Arthur C. Clarke cursief (i.p.v. onderlijnd) komt te staan. controleer dat ook de andere woorden in het profiel TekenP1 automatisch aangepast werden Het resultaat moet er uit zien als Thepowerofsound_2.pdf Gebruik opmaakprofielen steeds om een consistente opmaak te verkrijgen en om vlot wijzigingen te kunnen aanbrengen. Word 20:  Word 20 Importeer studenten.xls vanuit Word (het Word-bestand wordt gekoppeld aan het Excel-bestand) Maak hiervan een tabel met 3 kolommen: naam student, e-mail, vorige studie gebruik Arial 12pt zorg ervoor dat de tabel een hoofding (in vette letters) heeft die op elk blad wordt herhaald zorg ervoor dat bovenaan op elk blad de namen staan van de eerste en laatste student op dat blad Tip: gebruik het 'StyleRef' veld samen met een stijl die je zelf op de gepaste manier definieert (denk na) onderaan op elk blad staat de datum waarop het document werd gecreëerd en de datum waarop het werd afgedrukt Het resultaat ziet eruit zoals studenten_res.pdf Word 21:  Word 21 Creëer een nieuw Word-document; laad de databank membership.mdb in als een tabel neem enkel gegevens op uit de tabel 'Inventory data' neem enkel de velden 'item', 'price' en 'on hand' op beperk je bovendien tot items duurder dan 100 $ zorg dat de tabel gesorteerd is volgens stijgende prijs gebruik op het gepaste moment 'Insert data as field' Het resultaat moet er uitzien als membershipdatble.pdf Tips: open eventueel eerst eens de databank om een idee te krijgen van de tabellen die erin zitten gebruikt 'Insert Database' (Database toolbar) Word 22:  Word 22 Ga verder met het Word-document dat je zojuist creëerde (of gebruik membershipdatble.doc als het niet wou lukken) Open de databank en maak van 'Jordan Special' een koopje door de prijs te verlagen naar 99 $; verhoog ter compensatie de prijs van een 'beginner’s racket' naar 150 $ Maak nu de verandering zichtbaar in het Word-document hoe doe je dit met minimaal werk? blijft de tabel gesorteerd? wanneer merkt Word de veranderingen in de databank op? Moet je de databank eerst opslaan, sluiten, … of niet? Besluit: krachtig, maar ook gevaarlijk Word 23:  Word 23 Een professor wil per brief een mededeling aan al zijn studenten omtrent het examen. Hij wil de brieven personaliseren zodat ze eruit zien als kettingbrief.pdf vertrek van contemporaryletter.doc; pas de logo’s, de naam en het adres van de professor aan de namen en adressen van de studenten vind je in een tabel in bevolking.mdb; (S=student, P=parent) de professor spreekt zijn mannelijke studenten aan met 'beste' en zijn vrouwelijke studenten met 'lieve' Controleer de brief op fouten en maak vervolgens de gepersonaliseerde brieven aan

Add a comment

Related presentations

Related pages

news.ORF.at

news.ORF.at: Die aktuellsten Nachrichten auf einen Blick - aus Österreich und der ganzen Welt. In Text, Bild und Video.
Read more

Österreich - wetter.ORF.at

Zur news.ORF.at Startseite. Navigation. Fernsehen; TVthek; Radio; Debatte; Österreich; Wetter; IPTV; Sport; News; ORF.at im Überblick. ... 3,6 mm/h. St ...
Read more

Prognose für Österreich - wetter.ORF.at

Zur news.ORF.at Startseite. Navigation. Fernsehen; TVthek; Radio; Debatte; Österreich; Wetter; IPTV; Sport; News; ORF.at im Überblick. ... Maximal 6 bis ...
Read more

ORF 2 - tv.ORF.at

tv.ORF.at: Das aktuelle TV-Programm von ORF eins, ORF 2, ORF III und ORF Sport+
Read more

kaernten.orf.at

Fehler 404 - Diese Seite existiert nicht (mehr) Fehler 404 - Diese Seite existiert nicht (mehr)
Read more

ORF Teletext im WWW

Rund um die Uhr aktuell: ORF Teletext. News in German, brought to you by the ORF (Austrian Broadcasting Corporation).
Read more

Österreichischer Rundfunk – Wikipedia

Zur Fußball-Europameisterschaft 2008 wurde ORF eins HD auch über das am 6. Mai 2008 gestartete digitale HD-Kabelfernsehangebot der UPC Austria empfangbar
Read more

Gökhan Kilic ÖF ÖF(Ali Kiziltug) - YouTube

Mix - Gökhan Kilic ÖF ÖF(Ali Kiziltug) by YouTube; ... 6:36 Cankat Erdoğan - Çoktan Unuttum - Duration: 4:29. by baglar1 212,704 views.
Read more

ORF eins – Wikipedia

6 Weblinks; 7 Einzelnachweise; Programm ... Jänner 2011 wurde ORF 1 in ORF eins umbenannt, die Ziffer „1“ wurde durch das Wort „eins“ ersetzt.
Read more

Sendungen vom Di, 13.10.2015 / Sendung verpasst / ORF TVthek

ORF TVthek Navigation ein-/ ausklappen. TVthek Fernsehen; TVthek; Radio ... Noch 6 Tage verfügbar. Vorabend. Primetime. Nacht. Alle Sendungen ...
Read more