advertisement

oef 5

50 %
50 %
advertisement
Information about oef 5
Product-Training-Manuals

Published on June 17, 2007

Author: Moorehead

Source: authorstream.com

advertisement

Kantoorautomatisering:  Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2006-2007 philips@telin.ugent.be http://telin.ugent.be/~philips/kantoorautomatisering/ Copyright notice:  Copyright notice This PowerPoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course 'Office automation' (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year 2000. This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1. If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice '© W. Philips, Universiteit Gent, 1998' in a font size of at least 10 point on each slide; 2. You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4. You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). 'Using and distributing the presentation' means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes, ... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author’s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by email. I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. Prof. dr. ir. W. Philips E-mail: philips@telin.ugent.be Department of Telecommunications and Information Processing Fax: 32-9-264.42.95 University of Gent Tel: 32-9-264.33.85 St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium Word:  Word Tips:  Tips Gebruik de on-line help Lees eerst hoofdstukken 17, 18 en 19 van het boek (Office 2000-boek: 11, 12 en 13) Je hoeft niet alle details uit het boek te kennen je moet wel weten waar je de informatie eventueel kan terugvinden de begrippen en technieken die je moet kennen en kunnen worden hierna opgesomd (deze worden niet allemaal in de oefeningen behandeld) 'Word does crash – it isn’t a question of whether, only of when' Voor de meeste oplossingen zal je modeloplossingen in .doc formaat terugvinden; open die pas nadat je geprobeerd hebt de oefening zo goed mogelijk op te lossen Begrippen:  Begrippen Tekstopmaak, alineaopmaak en sectieopmaak verschil tussen deze volgorde waarin ze worden toegepast waar wordt opmaak van alinea’s en secties bijgehouden Verschil tussen manuele opmaak en gebruik van een stijl Opdeling in bladzijden, alinea’s, secties De pagina-layout, de precieze betekenis van marges en kolommen en de interactie met secties Tekenlaag en tekstlaag Manieren om een document te bekijken en te bewerken: document views, zoom, split windows, … Velden (fields), bladwijzers (bookmarks), referenties Technieken… :  Technieken… Aanpassen/creëren van Stijl van letters (lettertypes, afmetingen, spatiëring, superscripts, smallcaps, …) Stijl van paragrafen: uitlijningen, uitvulling, lijnafbreking, inspringing, spatiëring (en de precieze betekenis ervan) Tabs en tabstops Opsommingen en lijsten met nummers en bullets Pagina en alinea-afbrekingen en de controle erover Voetnoten Afdrukken van documenten Opties en autocorrect instellingen Undo en redo … Technieken:  … Technieken Efficiënt en snel navigeren door en selecteren in documenten: shortcuts, document map, bookmarks, object browser, zoeken (eenvoudig en met jokers) en vervangen … Afbreken van woorden, soft and hard hyphens … Spelling- en grammaticacontrole Aanpassingen markeren en notities toevoegen; hoe dit alles optimaal gebruiken Marges instellen Word 1:  Word 1 Haal het document Introduction to Word Processing.doc over. Pas het aan zodat het (naar jouw smaak) zo mooi mogelijk wordt Word 2:  Word 2 Creëer een Word-document en beschrijf in enkele lijnen je meest frustrerende ervaring met de Office-software. Zorg ervoor dat het resultaat goed leesbaar en zo mooi mogelijk geformatteerd is. Word 3:  Word 3 Open in Word het bestand purchasingacomputer.txt. Maak het bestand op zodat het eruit ziet zoals in purchasingacomputer_res1.pdf Broodtekst: times new roman 12pt; titels: Times New Roman 24, Arial 16 en Times New Roman 12 pt) Tekstbreedte is 15.24 cm; papier=letter Correcte splitsing van woorden Uitgevuld Op te lossen problemen Hoe pas je de marges aan? Hoe maak je de uitvulling correct met zo weinig mogelijk werk? (tip: denk na en gebruik zoek en vervang) De tekst bevat een aantal spellingsfouten De afbreking van de woorden is niet correct Tip: de finale detailafwerking doe je best via 'trial-and-error' Opmerkingen:  Opmerkingen Let op: Alinea’s reconstrueren: in het .txt document wordt elke regel beëindigd door een ¶-teken; alinea’s worden gevolgd door twee dergelijke tekens; het komt er dus op aan ¶-tekens te vervangen door spaties, maar enkel als ze alleen optreden Dubbele spaties moeten weg (met zoek en vervang) Foutieve splitsingen: zoek op '-' 'you’re children' (niet gevonden door spellingscontrole) Opmerking en vragen Onderzoek jouw resultaat en de voorbeeldoplossing purchasingacomputer_res1.doc met de 'Reveal Formatting'-functie in de task pane (in Word 2000 is dit het 'what’s this' commando) Wat is een 'optional hyphen', wat is een 'non-breaking hyphen'? Word 4.1:  Word 4.1 Navigatie: open ita.doc Met welke toetsen kan je naar het volgend woord, het eind van de regel, de volgende paragraaf, de volgende pagina, de volgende sectie, het eind van het document (en idem voor 'vorige' en 'begin')? Hoe spring je van titel naar titel, van tabel naar tabel, van voetnoot naar voetnoot? Hoe spring je van het ene naar het andere woord 'visualisatie'? Zoek ook een methode waarbij de 'zoek en vervang' dialoog niet op het scherm komt Gebruik een bladwijzer (bookmark) om een paragraaf te markeren en verwijs ernaar in het begin van het document {REF…} Word 4.2:  Word 4.2 Nog steeds met ita.doc Tracht een overzicht te krijgen van de structuur van dit document door het op verschillende manieren te bekijken en door de navigatiefuncties te gebruiken Welke voetnoten bevat het document? Hoe kan je ze lezen Hoeveel secties bevat dit document? (Tip: gebruik de navigatiefuncties en tel) Hoeveel paragrafen bevat dit document ongeveer? Er bestaan (minstens) twee manieren om deze vraag te beantwoorden. Ze geven niet hetzelfde resultaat! Waaraan zou het verschil kunnen liggen? Word 5:  Word 5 Editering: nog steeds met ita.doc Kopieer de paragraaf 'Task 2.3: Surface fitting of scattered image data (Partner VUB)' naar een leeg document; zoek de gemakkelijkste methode; let erop dat de opmaak behouden blijft! Tips: gebruik de navigatiefuncties en zoek hoe het vakje 'EXT' in de balk onderaan het Word-venster werkt Wat doen 'F8' en 'Shift-F5'? Experimenteer ermee In paragraaf 2.4.2 vind je heel wat referenties. Kopieer de eerste twee referenties (in één keer) naar het einde van paragraaf 2.4.1. Hoe blijft de opmaak behouden? Zet een aantal paragrafen in een andere volgorde, weer zodanig dat de opmaak behouden blijft Word 6:  Word 6 Zoeken en vervangen: nog steeds met ita.doc Zoek alle plaatsen in de tekst waar het woord 'esat' (in hoofd- of kleine letters) vetgedrukt voorkomt in de tekst en verander de kleur telkens automatisch naar rood Doe dit alles met één commando Zet nu alle woorden 'visualisatie' (al dan niet vetgedrukt) in het rood; let er op dat eventuele hoofdletters bewaard blijven Zoek nu alle plaatsen waar het woord 'meer' voorkomt; let hierbij op dat woorden zoals 'vermeerderd', 'meerdere', … niet optreden Tip: gebruik jokers (wildcards) Hoe vind je het gemakkelijkst alle optredens van 'multimedia', 'multi media' en 'multi-media' met jokers? Word 7:  Word 7 Wijzigingen bijhouden: nog steeds met ita.doc. Stel de documentopties zo in dat wijzigingen worden bijgehouden, maar dat ze niet worden getoond Verander op diverse plaatsen tekst en opmaak; breng telkens een notitie aan die het waarom van de wijziging verklaart Laat Word nu de wijzigingen tonen; navigeer van de ene naar de andere wijziging Gebruik 'accept/reject changes' om een aantal veranderingen te aanvaarden en om andere te verbergen Word 8:  Word 8 Pas de tekst purchasingacomputer_res1.doc die je eerder creëerde aan zodat hij eruit ziet als in purchasingacomputer_paragraph_result.pdf Vanaf 'home and office' springt de tekst 1cm in (en de eerste lijn van elke alinea 1.5cm); De paragraaf 'home and office' heeft dubbele regelafstand De verticale ruimte boven de paragraaf 'hardware issues' moet zo klein mogelijk worden Opmerkingen: Extra ruimte tussen twee alinea’s creëer je best niet door een extra ¶ toe te voegen. Waarom? Lees (later) de tekst op p. 478 (Office 2000-boek: p. 276) over de betekenis en het gebruik van de verschillende soorten interlinie ('at least', 'exact', …) Word 9:  Word 9 Open FerretTermPaper.doc Dit document bevat weeskinderen en hoerejongen Een titel die onderaan een blad staat Een korte paragraaf die over twee bladzijden gespreid is Los dit op een professionele manier op D.w.z. met een oplossing die goed blijft als men vooraan in het document tekst zou toevoegen (voeg dus zeker geen lege paragrafen, pagina-afbrekingen of extra spatiëring toe!) Het resultaat ziet eruit als FerretTermPaper_res1.pdf Controleer dat de problemen niet opnieuw optreden als je vooraan tekst toevoegt of verwijdert Stel dat je wil dat de paragraaf 'Nail care' in elk geval op een nieuw blad begint. Hoe doe je dat? Word 10:  Word 10 Stap1: Pas het document FerretTermPaper.doc verder aan zodat: Boven en onder elke titel 6pt ruimte wordt gelaten (hoe doe je dit het snelst?) Het document wordt uitgevuld Woorden worden gesplitst indien nodig Het resultaat zou er moeten uitzien als FerretTermPaper_res2.pdf Stap 2: Professioneel werk: Zet nu alle titels in de 'heading 1' stijl; zorg ervoor dat hierbij het resulterend document er exact hetzelfde uitziet In de document map zou je nu de structuur van het document moeten terugvinden Het resultaat zou er nog altijd moeten uitzien als FerretTermPaper_res2.pdf

Add a comment

Related presentations

Related pages

Operation Enduring Freedom – Wikipedia

Die Operation Enduring Freedom (OEF, ... September 2001 als Angriff auf die Vereinigten Staaten unter Artikel 5 des Washingtoner Vertrags zu werten.
Read more

Operation Enduring Freedom - Wikipedia

Operation Enduring Freedom (OEF) ... NATO also created a military decoration related to Operation Enduring Freedom: Non-Article 5 ISAF NATO Medal; See also
Read more

Returning Service Members (OEF/OIF/OND) Home

5 Years Cost Free Health Care . OEF/OIF/OND combat Veterans can receive cost free medical care for any condition related to their service in the Iraq/ ...
Read more

Oef.nu

5 kg varieret frugt for helt ned til 150,- kr. inkl. levering! Læs mere. Populære kasser. ... 51 91 77 77 Mandag - Fredag 9.00 - 16.00 kontakt@oef.nu.
Read more

OEF - Roof

Expose Framework for Joomla 2.5 and 3.0+ - Home; About OEF. What is an Engineer? ... The OEF Engineering Fair will be held Wednesday, February 22, ...
Read more

iCasualties | OEF | Afghanistan | Fatalities Details

5-07-2016: Romania: NAME NOT RELEASED YET: Not reported yet: 0: ... Eastern Afghanistan: Eastern Afghanistan : ISAF: Not reported yet: Not reported yet ...
Read more

iCasualties | Operation Enduring Freedom | Afghanistan

5: Not reported yet: 1: Pakistan: 15: Qatar: 4: Southwest Asia: 2: USA (from wounds in theatre) 41: Uzbekistan: 1: Total: 2292: View Details: U.S ...
Read more

Economic. industry, and city-level forecasts and analysis

Oxford Economics is the world leader in global forecasting and quantitative analysis for business and government, ... GDP rose 0.5% on the quarter in Q3, ...
Read more

OEF: #5 Horlofftalbahn - Wölfersheim Södel - Friedberg ...

Dies ist eine Führerstandsmitfahrt aus einem historischen Schienenbus der Oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen. Video und Musik zum ...
Read more

Sailor Moon- Folge 201 Das wahre Ende von Seiya und Bunny

Das wahre Ende der 5. Staffel von Sailor Moon
Read more