oef 3

50 %
50 %
Information about oef 3
Product-Training-Manuals

Published on June 17, 2007

Author: Moorehead

Source: authorstream.com

Kantoorautomatisering:  Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2006-2007 philips@telin.ugent.be http://telin.ugent.be/~philips/kantoorautomatisering/ Copyright notice:  Copyright notice This PowerPoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course 'Office automation' (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year 2000. This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1. If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice '© W. Philips, Universiteit Gent, 1998' in a font size of at least 10 point on each slide; 2. You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4. You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). 'Using and distributing the presentation' means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes, ... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author’s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by email. I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. Prof. dr. ir. W. Philips E-mail: philips@telin.ugent.be Department of Telecommunications and Information Processing Fax: 32-9-264.42.95 University of Gent Tel: 32-9-264.33.85 St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium Excel:  Excel Begrippen:  Begrippen Wat zijn draaitabellen en draaigrafieken? Wanneer Access gebruiken i.p.v. Excel? Wat zijn scenario’s en hoe gebruik je ze? Technieken:  Technieken Opmerkingen: over sommige technieken zijn er geen oefeningen; dat wil echter niet zeggen dat je ze niet moet kunnen Grafieken aanmaken en opmaken; andere data selecteren Tekstbestanden importeren Gegevens inlezen uit een databank, en ze gekoppeld houden Gegevens filteren met autofilter, advanced filter en MSQuery Subtotalen en outlines gebruiken Werkbladen, werkmappen en cellen beveiligen Aangepaste weergaven maken van werkmappen Rapporten maken en afdrukken Draaitabellen en draaigrafieken creëren en opmaken Datavalidatieregels toevoegen, verwijderen en kopiëren Formulieren maken en koppelen aan databank Opmerkingen:  Opmerkingen Belangrijk: aangezien queries absolute paden naar databanken bewaren zullen de voorbeeldoplossingen die queries gebruiken dikwijls niet werken als je bv refresh data uitvoert; oplossing: klik 'OK' waaneer de dialoog '… is not a valid database' verschijnt op het volgende venster klik 'database' en gebruik de browser om de gepaste databank te lokaliseren laat het paswoord-veld leeg Veel voorbeeldoplossingen zijn beveiligd; om ze te doen werken hef je eerst de beveiliging op (unprotect sheet en/of unprotect workbook) Office 97 gebruikers zullen de voorziene Access bestanden niet kunnen openen; voor hen hebben we telkens ook een 97-versie voorzien: b.v. membership97.mdb i.p.v. membership.mdb Excel 10:  Excel 10 De databank Membership.mdb bevat een tabel 'Inventory data' die aangeeft hoeveel verschillende items in voorraad zijn, wat de ideale voorraad is, wat hun prijs is enz… Maak een rekenblad met 3 pagina’s waarin alle data gekoppeld blijft aan de databank en dat er uit ziet als inventoryanalysis.pdf geef de pagina’s duidelijke namen pagina 1: berekent de totale waarde van alle producten in voorraad; let op de opmaak en op het print area en de footer pagina 3: vergelijkt voor alle 'cross trainer'-achtige producten de effectieve en de ideale voorraad pagina 2: staafdiagram van data op pagina 3 Verander enkele getallen in de databank; controleer dat het werkblad verandert; tip: sluit Access Druk alle pagina’s ineens af (gebruik print to file) en zorg ervoor dat het document er uit ziet als inventoryanalysis.pdf Resultaat: inventoryanalysis.xls Excel 11:  Excel 11 Open het resultaat van de vorige oefening: inventoryanalysis.xls en zet de eventueel aanwezige beveiliging af Pas het cross trainer blad aan zodat het enkel items toont waarvoor 'on hand' kleiner is dan 'optimum' pas eerst de query aan zodat alle producten worden getoond gebruik vervolgens autofilter in Excel (tip: voeg een 'testkolom' toe) Kopieer het blad cross trainer naar advfilter1, verwijder het filter en de testkolom en gebruik advanced filter om het zelfde resultaat te verkrijgen Maak nu advfilter2 dat via advanced filter enkel de records toont waarvoor 'on hand' ofwel kleiner is dan 50% van 'optimum' ofwel kleiner is dan 20 Het resultaat vind je in inventoryanalysis1.xls zelfstudie Excel 12:  Excel 12 Open salesrecords.xls. Het is de bedoeling dat je (zonder draaitabellen te gebruiken) de totale verkoopcijfers samenvat per verkoper; alle details verbergt behalve de totale verkoop per verkoper de lijst sorteert volgens verkoper Gebruik subtotals, group and outline en sort, maar let er op dat het resultaat correct is; verifieer b.v. dat het totaal voor Odegard $46 958 is (voer de operaties in de juiste volgorde uit) Voeg subtotalen toe; verberg alle details en sorteer op verkoper Het resultaat vind je in salesrecords1.xls Probeer dit ook eens met draaitabellen (veel gemakkelijker) Excel 13:  Excel 13 Creëer een nieuwe werkblad en koppel het aan salesrecords.mdb Associeer aan de koppeling een MSquery die telkens je 'refresh data' aanklikt vraagt naar de naam van een vertegenwoordiger volg de procedure beschreven in het boek op p. 809 (Office 2000-boek: p. 587); let er wel op dat in het waardeveld '[vertegenwoordiger]' moet worden ingevuld en niet 'vertegenwoordiger' test het resultaat door 'Virginia Henning' in te vullen Het resultaat vind je in salesrecords2.xls Excel 14:  Excel 14 Importeer het bestand survey.txt in Excel. Maak een draaitabel waarin men een overzicht heeft hoeveel percent van de vrouwen van leeftijd x opgenomen in het bestand over een PC beschikt. Het resultaat moet eruit zien als survey1.pdf Maak nu met minimale veranderingen een overzicht van de opsplitsing van het PC-gebruik over mannen/vrouwen en platformen (2 geslachten; 2 platformen  4 categorieën). Het resultaat moet eruit zien als survey2.pdf. Modeloplossingen: zie survey1.xls en survey2.xls Excel 15:  Excel 15 Open voorkeurstemmenspgent.xls. Hierin zijn geslacht, woonplaats en snelweg bijgevoegd (fictief). woonpl duidt de woonplaats van de kandidaat aan: (1: Gent centrum; 2: deelgemeente van Gent; 3: buiten Gent) snelweg geeft het resultaat van een enquête onder de politici aan; deze enquête stelde 1 vraag en de politici konden tegen of voor zijn of geen mening hebben (t,v,g) 1. Maak een overzicht waarin men het aantal stemmen voor mannen/vrouwen tegenover hun woonplaats. Het resultaat ziet eruit als voorkeurstemmenspgent1.pdf 2. Maak nu een overzicht waarin men het aantal stemmen kan zien voor de mannen en vrouwen als functie van hun houding t.o.v. de snelweg en hun woonplaats. Het resultaat ziet eruit als voorkeurstemmenspgent2.pdf Oplossingen: voorkeurstemmenspgent1.xls, voorkeurstemmenspgent2.xls Excel 16:  Excel 16 Kopieer salesrecords.xls naar een nieuw bestand Voeg een draaitabel en een draaigrafiek toe, waarin elke rij correspondeert met een verkoper en elke kolom met een product Organiseer de tabel optimaal om de volgende vragen te beantwoorden en probeer de layout in salesrecords3.pdf zoveel mogelijk te imiteren (resultaat: salesrecords3.xls) voor elke verkoper: hoeveel producten verkocht en voor welk bedrag? Sorteer op het bedrag (0 cijfers na komma) voor elke verkoper: welke chocoladeproducten verkocht en voor welk bedrag? Zorg ervoor dat het resultaat kan worden beperkt tot de verkoop aan een welbepaalde klant (probeer Juanata’s cafe) voor elke maand: voor welk bedrag producten verkocht en aan wie? zorg ervoor dat het resultaat kan beperkt worden tot een bepaald product (kies b.v. chocolate cheesecake) Excel 17:  Excel 17 1. Maak een werkblad met daarop twee rijen 'option buttons' uit de 'forms toolbar', dat zich gedraagt als actionbutton.xls vereisten: het korps van de tekst bij de buttons moet verschillen van de default grootte de cel onder de option buttons voor een bepaalde vraag bevat het getal 1, 2 of 3 naargelang de selectie van de gebruiker; de geselecteerde optie komt in het vet de antwoorden op beide vragen zijn onafhankelijk Tip: gebruik de forms toolbar en vergeet de 'group box'-knop niet 2. Maak nu een gelijkaardig werkblad, maar deze keer met 'option buttons' uit de 'control toolbar' Tip: ga in design mode en kies 'properties'; gebruik o.a. 'groupname' en 'link cel'; merk op dat elk knopje aan een andere cel moet worden gekoppeld; om het getal (1, 2 of 3) te berekenen gebruik je de rekenfuncties van Excel Het resultaat vind je in actionbutton2.xls Excel 18:  Excel 18 Open validatie.xls; breng in kolom B validatieregels aan die respectievelijk enkel toelaten om in te voeren: een geheel getal van 0 tot 20; zorg dat de gebruiker een venstertje met uitleg ziet zodra hij/zij de cel selecteert een datum in de volgende 30 dagen een datum in de huidige maand een code bestaand uit 5 tekens (letters, cijfers, …) een code bestaand uit 5 cijfers (test o.a. 01234, -1234, …) (enkel positieve getallen!) Tips: gebruik o.a. de datumfuncties, maak eventueel hulpkolommen waarin je testen op de gegevens uitvoert; testen of tekstcel B5 een geldig getal bevat kan je doen door dit veld eerst naar een getal te converteren (value) en vervolgens weer naar tekst met een gepast aantal beduidende cijfers (text); enkel voor een geldige cijfercode zal het eindresultaat gelijk zijn aan B5 Eindresultaat: zie validatie1.xls

Add a comment

Related presentations

Related pages

ORF III

ORF III Kultur und Information. Standort: „ORF III“ Zum Inhalt [AK+1] / Zur ORF.at-Navigation [AK+3] Navigation. Fernsehen; TVthek; Radio; Debatte ...
Read more

ORF III - tv.ORF.at

ORF III porträtiert in der Doku-Reihe „Baumeister der Republik“ ab 9. April an 3 aufeinanderfolgenden Samstagen die österreichischen ...
Read more

oe3.ORF.at

oe3.ORF.at: Aktuelle Nachrichten aus Pop, Society, Verkehr und den Topstorys aus dem Ö3-Wecker.
Read more

ORF III – Wikipedia

ORF III, selten auch ORF 3, ist ein österreichischer Spartensender, der sich als Ergänzung zum Vollprogramm neben ORF eins und ORF 2 versteht und ...
Read more

TV Programm von ORF III - TV SPIELFILM

Alle Sendungen bei ORF III - das gesamte TV Programm von ORF III von heute auf einen Blick
Read more

TV Programm auf ORF 3 - Fernsehprogramm von TVinfo - Ihr ...

TV Programm auf ORF 3 - sehen was im Fernsehprogramm läuft. Mit vielen Bildern, Infos, Trailern und Insidertipps für jeden TV Sender.
Read more

Sendungen vom Di, 12.04.2016 / Sendung verpasst / ORF TVthek

ORF TVthek Navigation ein-/ ausklappen. TVthek Fernsehen; TVthek; Radio; Debatte; Österreich; Wetter; Extra; Sport; News; ORF.at im Überblick;
Read more

news.ORF.at

news.ORF.at: Die aktuellsten Nachrichten auf einen Blick - aus Österreich und der ganzen Welt. In Text, Bild und Video.
Read more

Österreichischer Rundfunk – Wikipedia

Das andere Auge – Grafik Design ORF, ORF-Eigenverlag, Wien 1994, ISBN 3-901507-00-0. Thaddäus Podgorski: Die große Illusion. Bibliophile Edition, Wien ...
Read more

TVthek.ORF.at

ORF TVthek Navigation ein-/ ausklappen. TVthek Fernsehen; TVthek; Radio; Debatte; Österreich; Wetter; Extra; Sport; News; ORF.at im Überblick;
Read more