oef 1 opl

60 %
40 %
Information about oef 1 opl
Product-Training-Manuals

Published on June 17, 2007

Author: Moorehead

Source: authorstream.com

Voorbeeldoplossingen:  Voorbeeldoplossingen Net 1:  Net 1 Consulteer de website kantoorautomatisering 1. Haal een PowerPoint-presentatie over; zet ze op lokale schijf; decomprimeer en open ze De website kantoorautomatisering is te vinden op http://telin.UGent.be/~philips/kantoorautomatisering/. Als je op een bestand klikt, wordt het geopend als het soort bestand herkend wordt. Indien het soort van bestand niet herkend wordt, kun je het schrijven naar de harde schijf. Een herkend soort bestanden is toch naar de harde schijf te schrijven als je op de link klikt en tegelijk de 'shift' toets indrukt, of als je met de rechtermuisknop op de link klikt. Dan kun je kiezen 'save target' of 'save link'. 2. Hoe kan je de presentatie bekijken zoals in de les (volledig scherm, animaties, …) klik op dit knopje (druk op 'esc' om de slideshow te verlaten) 3. Hoe kan je vooruit, achteruit en naar een bepaalde slide gaan? Met de knoppen 'PgUp' en PgDn' Net 1:  Net 1 5. Haal van de website een pdf-bestand over en bekijk het op de computer Zorg eerst dat je een Zip-programma hebt: Voorbeelden zijn: Winzip http://www.winzip.com/ PowerArchiver http://www.powerarchiver.com/ WinRar http://www.rarlab.com/ Windows XP kan zelf ook bestanden decomprimeren. Let op dat je geen bestanden opent in de gecomprimeerde map en de wijzigingen vervolgens opslaat. Dit zou kunnen mislopen. Het is veiliger het ZIP-bestand eerst uit te pakken en dan pas de bestanden te openen. Ook heb je een PDF-viewer nodig (zoals de Adobe Reader, die je kunt downloaden via http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html). 6. Haal van de website een ps-bestand over en bekijk het op de computer Zorg dat je hiervoor een Zip-programma (indien nodig) en een postscriptviewer geïnstalleerd hebt (bijv. GS tools (GhostScript en GhostView), gratis). Net 2:  Net 2 1. Bezoek enkele belangrijke nieuwsgroepen van de UGent (voorheen RUG) nieuwsgroepen die te maken hebben met MTI (voorheen ASI) andere die je zelf kiest Nieuwsgroepen kun je (onder andere) met Netscape/Mozilla/Thunderbird/Outlook (Express) bekijken. Je vindt onderaan het Netscape/Mozilla-venster volgende knop. Klikken levert het venster rechts. Als je met de rechtermuisknop op nieuwsgroepen klikt, kun je de optie subscribe kiezen. Ga eerst naar 'rug' en klik enkele groepen aan (tot een vlaggetje verschijnt)… Als je een nieuwsserver moet ingeven, kies dan voor 'news.ugent.be'. 2. Ga naar de nieuwsgroep rug.junk; verstuur een bericht en controleer dat je het kan lezen Daarvoor moet je eerst onder Netscape onder menu 'edit' gaan naar 'preferences', 'Mail en newsgroups' en daar 'identity' aanklikken. Vul 'your name' en 'e-mail adres' in. Vul onder 'mail servers' voor 'outgoing mail server' in mserv.ugent.be, en bij 'newsgroup servers' news.ugent.be. Klik dan new message aan. Typ iets in en verstuur. Het bericht verschijnt typisch na enkele minuten... Ook moet je 'Get Msg' aanklikken om te updaten (of instellen voor auto-update). Net 3:  Net 3 1. Zoek op het net informatie op over hoe je een DICT-account kan aanvragen de URL (webadres) vind je in de slides van de theorieles http://www.helpdesk.ugent.be/ (voorheen http://allserv.ugent.be/helpdesk/). Kies daar 'Account'. In de navigatiekolom vind je een link 'UGent account bekomen'. 2. Stel dat je de URL niet kende; hoe zou je dan te weten kunnen komen waar de informatie zich bevindt? Gebruik een zoekmachine: http://www.google.com/, http://www.excite.com/, http://www.yahoo.com/, http://www.lycos.com/, … Tip: gebruik de geavanceerde zoekmethode op Google: geef als trefwoorden 'DICT account site:ugent.be', waarbij 'site:' aangeeft dat je naar een adres zoekt binnen de UGent Probeer het ook eens met http://www.alltheweb.com/. Hierbij kun je ook bij 'advanced search' een aantal extra opties bijgeven, zoals enkel pagina’s binnen een bepaald domein, zoals alles binnen ugent.be. Rechtstreeks kan ook door 'DICT account site:ugent.be' in te geven. 3. Hoe vind je snel een formulier i.v.m. vergoedingen voor woon-werkverkeer aan de UGent? Weerom, gebruik een zoekmachine (tenzij je de site http://www.ugent.be/ echt door en door kent). Bij Google wordt dit 'woon-werkverkeer site:ugent.be' (zonder de quotes). Of je zoekt via 'advanced search' (boven het vakje waar je trefwoorden ingeeft klikken). Word intro:  Word intro 1. Creëer een leeg document Schrijf een tiental zinnen in het Nederlands en schrijf je document weg 2. Zorg dat alle spellingsfouten worden aangegeven (door rode onderlijning) in het document tip: gebruik de on-line help Selecteer 'Tools', 'Spelling and Grammar…'. In menu 'Options…' aanvinken 'Check spelling as you type'. Stel wel de taal goed in:selecteer 'Dutch (Belgium)'. 3. Experimenteer met de verschillende mogelijkheden in het 'view' menu; tracht zo goed mogelijk uit te vissen wat die mogelijkheden precies doen 4. Hoe kan je speciale karakters zoals é ë en dergelijke intikken? Ofwel met uit het menu 'Insert', 'Symbol…' te selecteren, ofwel met sneltoetscombinaties, in bovenstaand geval ctrl + ’, e en ctrl+:, e Ook werkt 'e en ‘e, maar niet overal (bijv. wel in de PC-klassen). 5. Reproduceer dit: De K heeft als fonttype (lettervorm) Monotype Corsiva, heeft grootte 47 en wordt met de optie 'Format', 'Drop Cap…' gezet voor verschillende regels tekst. De rest van de tekst is font type Arial van grootte 11. Excel intro:  Excel intro 1. Haal het bestand 5Ch2 Big Worksheet.xls over; zorg dat je het deftig kan bekijken Vergeet niet de vergroting te veranderen van '25%' in '100%'... onderzoek wat dit bestand doet maak enkele kleine aanpassingen en zie wat er gebeurt zoek in de on-line help … 2. Maak een eenvoudig rekenblad waarin je de kwadraten van de eerste 10 natuurlijke getallen berekent Tik in een cel 1 in, die ernaast 2. Selecteer de cellen en klik op het vierkantje rechts beneden de geselecteerde cellen. Hou de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muis over nog acht andere cellen, om de rij automatisch verder te trekken. Daarna selecteer je een cel in de rij eronder, je selecteert de functieknop. Dan kies je 'Math andamp; Trig', 'Power' en vult als exponent 2 in. 3. Maak een eenvoudig rekenblad: de eerste rij bevat de datums van alle werkdagen van deze week; de tweede rij bevat een (fictieve) beurskoers van een aandeel; de derde het verschil met de vorige koers Eerst klik je met de rechtermuistoets op een cel, dan kies je 'Format Cells…' en kies 'Date' in het tabblad 'Number'. Je typt onder de data wat getallen. Dan zet je op de derde rij '=', klikt de cel erboven aan, tikt '-' en klikt op de cel er links boven. Weer kun je dit commando doorkopiëren door met deze cel te selecteren en met de linkermuistoets ingedrukt gehouden onder de andere cellen bewegen. Word intro 2:  Word intro 2 1. Maak door trial-and-error een eenvoudige, maar volledige brief aan tip: gebruik hier voor de 'letter wizard'; experimenteer met het aanpassen van lettertypes De letter wizard is te vinden onder het menu 'File', 'New…'. Kies rechts in het task pane voor Templates 'On my computer…'. Kies dan in het tabblad 'Letters andamp; Faxes' voor de Letter-Wizard: Opgelet: niet het 'new'-icoontje gebruiken, want dan krijg je gewoon een nieuw document, en heb je niet de mogelijkheid om de 'letter-wizard' te activeren. 2. Kies uit de menu’s drie commando’s die je niet kent; zoek op wat ze doen en probeer uit of ze werken. Indien het te moeilijk wordt, kies dan andere commando’s PowerPoint intro:  PowerPoint intro 2. Maak een nieuwe lege PowerPoint-presentatie kopieer de eerste 4 slides uit de eerste presentatie en de laatste 4 uit de tweede presentatie in de lege presentatie Klik in de in de figuur op aangeduid knopje, waarmee je een overzicht van de hele slideshow krijgt. Selecteer enkele slides, en kopieer ze (bijv met ctrl v) achter slides in een andere slideshow). Alternatief via 'Insert', 'Slides from files…'. zoek uit hoe je die presentatie kan tonen zoals in de theorielessen gebeurt Reeds besproken: klik op de knop rechts ervan. Of druk gewoon op de 'F5' toets (vanaf de 1e slide) of Shift+F5 (vanaf de huidige slide). 3. Converteer de nieuwe presentatie naar een webpagina en test het resultaat Kies 'file', 'save as webpage'. Daarna laad je een webbrowser en open je de aangemaakte html-file. Merk wel dat het resultaat verre van optimaal is in andere browsers dan Internet Explorer omdat MS Office geen rekening houdt met de ingestelde internet-standaarden. 4. In stap 2 zullen de slides door het kopiëren veranderen zoek uit waarom Elke slideshow houdt informatie bij over algemene opmaak van de slides in de zogenaamde 'Master Slide'. Als je enkele slides kopieert, kopieer je de informatie over de opmaak niet mee naar de andere slideshow en alles wordt getoond volgens de opmaak van de slideshow waarin de slides gekopieerd werden gebruik je gezond verstand om dit probleem op te lossen Gebruik slides die dezelfde opmaak hebben... Een mogelijkheid: als je 'format', 'apply design template' gebruikt, dan kan je een bepaalde presentatie dezelfde opmaak geven als een gekozen presentatie. Excel: Opmerkingen:  Excel: Opmerkingen Om de oplossingen in de oorspronkelijke opgavereeks te kunnen bekijken, kies 'tools', 'protection', 'unprotect sheet'. Als deze optie niet beschikbaar is en je de cellen met formules toch niet kunt bekijken, kies dan 'tools', 'share workbook' en als daar bij het tabblad 'editing' een vlagje staat bij 'allow changes by more …', klik dit vlagje uit, bevestig. Daarna is het wel mogelijk bovenstaande procedure uit te voeren om de beveiliging van een document uit te schakelen. Excel 1:  Excel 1 Open E0772006.xls. Navigeer door deze werkmap en onderzoek de structuur ervan maak eerst de 'auditing' toolbar zichtbaar; onderzoek voor diverse waarden in diverse bladen welke cellen ze beïnvloeden en welke cellen erdoor beïnvloed worden 'Tools', 'Formula Auditing', 'Show Formula Auditing Toolbar'. waar nodig, hef beveiligingen op (leeg paswoord!) selecteer in blad 6 in 1 keer alle cellen met commentaar en navigeer van de ene naar de andere cel met de TAB toets; verander de commentaar in twee cellen 'Edit', 'Go to', knop 'special' en kies daar 'comments'. Hiermee selecteer je alle cellen met commentaar. Daarna kun je met de 'tab' toets van de ene cel met commentaar naar de andere springen. Met 'view', 'toolbars' en daarin de 'reviewing' toolbar kun je de commentaar editeren, kun je van commentaar naar commentaar springen, ... zoek uit waar de data staat die de grafiek op blad 6 weergeeft; verander het eerste gegeven en controleer dat de grafiek verandert Klik met de rechtermuistoets op de datapunten, kies in het dan verschenen menu 'source data' en dan kun je zien dat de data afkomstig zijn van werkblad #5-Protecting Objects, onderste rij. op blad 3, selecteer in 1 keer alle ingangsgegevens voor de maanden juni en juli en vervang ze door de waarde 12; let op dat je enkel constanten en geen formules overschrijft Selecteer de volledige kolommen juni en juli, klik dan 'edit', 'Go To' en kies daar de 'special' knop (zet eerst beveiliging af, anders niet beschikbaar) en kies daar 'constants'. Alle constanten worden geselecteerd. Typ nu 12 in, waardoor de waarde linksboven in het geselecteerde bereik in 12 verandert. Druk nu ctrl+enter, en alle constanten veranderen in 12. Excel 2:  Excel 2 In een nieuw werkblad (en nieuw werkboek), doe de volgende opdrachten met zo weinig mogelijk werk vul de eerste 20 cellen in de eerste kolom met random getallen m.b.v. rand() (Aselect() in de Nederlandstalige versie); observeer wat er gebeurt als je in de tweede kolom getallen tikt Na elk ingegeven getal verandert de volledige eerste kolom. Converteer de random getallen nu in constanten en plaats ze in kolom 2 Selecteer de eerste kolom, 'edit', 'copy', 'paste special' en kies 'as values'. creëer in kolom 3 een reeks constanten 1 2 4 8 16 32 … Typ 1 en 2, selecteer deze cellen, voer deze gegevens door, de rechtermuistoets ingedrukt houdend over het gewenste bereik. Nadien verschijnt een dialoogvenster, waar je 'growth trend' kiest. Omgekeerd werkt niet (eerst de trend selecteren en daarna doorvoeren). creëer een reeks getallen die gelinkt zijn aan de cellen D4 tot D21 van blad #1-Names in E0772006.xls doe dit in kolom D door voor elke cel een afzonderlijke link te voorzien voor cel D1 bijv. =‘[E0772006.xls]#1-Names'!D4, voor cel D2 ‘[E0772006.xls]#1-Names'!$D5, ... doe dit in kolom E met een 'array formula' Selecteer eerst volledig het doelbereik (de laatste kolom waarin de getallen moeten komen), voeg dan de formule ='[E0772006.xls]#1-Names'!$D$4:$D$21 in, waarna je ctrl+shift+enter indrukt. Alternatief: Je selecteert het doelbereik, je typt '=' in dit doelbereik en selecteert dan de te linken cellen in het brondocument. Klik weer ctrl+shift+enter. Let wel: dit werkt niet als je Excel twee keer opstart, en in het ene programma het brondocument en in het tweede proces je doeldocument opent. Open gewoon beide documenten in eenzelfde Excel programma. verander enkele gegevens in E0772006.xls en kijk of de veranderingen ook verschijnen in jouw werkblad Selecteer de laatste kolom, typ in het formulevenster ='[E0772006.xls]#1-Names'!$D$4:$D$21 Daarna druk je ctrl+shift+enter Resultaat: zie rand.xls Excel 3:  Excel 3 Maak een rekenmap die zich gedraagt als rand2.xls maak de eerste kolom met randomgetallen en toon ze achtereenvolgens als een percentage, een bedrag, een getal met 1, 2 of meer decimalen, … De cel met randomgetallen vullen is reeds beschreven. Daarna selecteer je de kolom, klikt erop met rechtermuistoets en bij 'format cells' in het tabblad 'number' kan je kiezen tussen 'percentage', 'currency', … Daarbij kun je met het dialoogvenster de nodige opties instellen. voeg de datum van vandaag toe Typ in de gewenste cel =TODAY() en tik de datums in kolom B; experimenteer met verschillende formaten en in het bijzonder met de Europese en Amerikaanse notaties 31/12/2000 en 12/31/2000 bereken kolommen C en D; gebruik eventueel hulpkolommen om het gepaste resultaat te verkrijgen Typ in cel C6 de uitdrukking =$D$3-B6 en voer de gegevens doorheen de hele kolom. Laat de celformattering 'number' op 'general' staan. berekenen kolom E; tip: gebruik een functie waarmee een datum wordt gereconstrueerd uit (dag, maand, jaar); gebruik ook evt. de MOD functie Hulpkolom F: Typ in F6 =MONTH(B6) en voer door doorheen F Hulpkolom G: Typ in G6 =YEAR(B6) en voor door Hulpkolom H: =MOD(F6-6;12) Hulpkolom I =IF(H6andlt;F6,G6,G6-1) Uiteindelijk in E =DATE(I6,H6,DAY(B6)) en daarna de hulpkolommen verbergen. Let op: op sommige computers zijn de argumenten gescheiden door ';', op andere door ',' Eenvoudiger: =DATE(YEAR(B6),MONTH(B6)-6,DAY(B6)), Excel vangt zelf de uitzonderingen allemaal op. controleer de correctheid door andere datums in te vullen; let op de details (b.v. 31/10/00 - 6 maand = …) Geeft 1/5, want 31/4 bestaat niet. April heeft maar 30 dagen. Excel 4:  Excel 4 Open getallen.xls; onderzoek de gebruikte formules en leg uit waarom deze een verkeerd resultaat produceren De getoonde getallen zijn afgeronde versies van de getallen die er werkelijk staan, maal 10 geeft de waarde van het werkelijke getal maal 10, niet van de afgeronde versie maal 10. Maak een kolom die de bedragen in BEF omrekent naar EURO (1 EURO=40.3399 BEF); Berekening: =B7/euro intikken en doorvoeren over bereik. let erop dat deze kolom bedragen toont in de vorm '2.30 EURO' en dat de bedragen mee veranderen met de bedragen in BEF; achtergrondkleur is geel Rechts klikken, format cells, * #,##0.00_ 'EURO';'-' #,##0.00_ 'EURO'; zorg ervoor dat de kolommen niet breder zijn dan nodig om de getallen voor te stellen, maar dat de titels toch leesbaar blijven en rechts uitgelijnd staan Voeg een hoofdtitel toe gecentreerd over de 3 kolommen, Comic Sans MS, 14 pt, vet Typ in een cel in de rij waar de titel moet komen in, kies het bereik waarover de titel moet staan, klik met de rechtermuistoets in dit bereik, kies 'format cells', 'alignment', 'horizontal', 'center across selection'. Alternatief: kies 'center' i.p.v. 'center across selection' en vink 'merge cells' aan. geef het werkblad het uitzicht van een tabel: dubbele lijn onder hoofdtitel; enkele lijn onder kolomtitels; geen gridlines; zet ook een figuurtje naast de kolommen het resultaat ziet er uit als getallen1.xls;

Add a comment

Related presentations

Related pages

ORF Teletext im WWW

Rund um die Uhr aktuell: ORF Teletext. News in German, brought to you by the ORF (Austrian Broadcasting Corporation).
Read more

Dia 1

H7 Delen van veeltermen. H7 oef 11 p 156 oef 11 (a – b) deelbaar door x – 1 ? Opl.: deelbaar door x + 1 ? Opl.: oef 11 (c – d) deelbaar door x - 1 ?
Read more

Opel droht wegen höherer Abgaswerte Ärger in Belgien ...

Opel droht wegen höherer Abgaswerte Ärger in Belgien. Dem Autobauer Opel droht wegen angeblich höherer Abgaswerte beim Modell Zafira Ärger in Belgien.
Read more

Opel Konfigurator | Opel Österreich

Testen Sie das Opel Angebot: ADAM, KARL, Corsa, Mokka, Meriva, Astra, Cascada, Insignia, Zafira, Antara.
Read more

Opel Modellübersicht | Neufahrzeuge | Opel Österreich

Sehen Sie die komplette Fahrzeugpalette von Opel in der Modellübersicht - Personenwagen und Nutzfahrzeuge.
Read more

Opel

Opel. 3,069,609 likes · 9,364 talking about this. Willkommen auf der offiziellen Facebook Seite von Opel Deutschland! ... Yesterday at 1:20am ·
Read more

Opticon OPL 6845 Barcode-Handscanner: Scanner ...

Barcode-Handscanner Opticon OPL 6845: Preis ab 114,56 € (20.01.2016). 13 Preise für Opticon OPL 6845 Scanner - Preisvergleich, Informationen
Read more

Autotest: Opel Corsa 1.0 DI Turbo - Ratgeber Auto, Test ...

... Autotest, Kleinwagen, Opel, Opel Corsa, Opel Corsa 1.0 DI Turbo ... RatgeberTV produziert & publiziert bis zu 1.000 News ... ARD, ORF, MDR, QVC ...
Read more