Çocuklarda Kalp YetmezliğI

75 %
25 %
Information about Çocuklarda Kalp YetmezliğI

Published on March 21, 2009

Author: aulger

Source: slideshare.net

Description

http://drzulalulger.blogspot.com/

Çocuklarda Kalp Yetmezliği Doç.Dr.Zülal Ülger

Çocuklarda Kalp Yetmezliği- Tanım Vücudun metabolik ihtiyaçları için gerekli olan oksijeni sağlamakta, kardiyak debinin yetersiz kalması

Vücudun metabolik ihtiyaçları için gerekli olan oksijeni sağlamakta, kardiyak debinin yetersiz kalması

Çocuklarda Kalp Yetmezliği- Etiyoloji Yapısal olmayan kalp hastalıkları : Dilated, restri ktif, hipertrofi, non-compaction kardiyomiyopati, miyokardit, ARF, kontrol edilemeyen taşikardiler Yapısal kalp hastalıkları : Left ventrikül çıkış yolu darlıkları, geniş L-R şant, geniş AV malformasyonlar, pulmoner venöz obstruksiyon Koroner arter hastalıkları : ALCAPA, Kawasaki Hastalığı (Koroner trombus) , post-tx koroner arter hastalığı, koroner fistül

Yapısal olmayan kalp hastalıkları :

Dilated, restri ktif, hipertrofi, non-compaction kardiyomiyopati, miyokardit, ARF, kontrol edilemeyen taşikardiler

Yapısal kalp hastalıkları :

Left ventrikül çıkış yolu darlıkları, geniş L-R şant, geniş AV malformasyonlar, pulmoner venöz obstruksiyon

Koroner arter hastalıkları :

ALCAPA, Kawasaki Hastalığı (Koroner trombus) , post-tx koroner arter hastalığı, koroner fistül

Çocuklarda Kalp Yetmezliği- Başvuru Yakınmaları Süt Çocuğu ve küçük çocuklar Beslenme güçlüğü Kilo alamama Beslenme sırasında yorulma ve terleme Azar azar sık beslenme Wheezing / solunum sıkıntısı Karın ağrısı, kusma Büyükçocuklar ve adolesanlar E gzersiz intoleransı Nefes darlığı, ortopne, öksürük Ödem Mide bulantısı, karın ağrısı, iştahsızlık

Süt Çocuğu ve küçük çocuklar

Beslenme güçlüğü

Kilo alamama

Beslenme sırasında yorulma ve terleme

Azar azar sık beslenme

Wheezing / solunum sıkıntısı

Karın ağrısı, kusma

Büyükçocuklar ve adolesanlar

E gzersiz intoleransı

Nefes darlığı, ortopne, öksürük

Ödem

Mide bulantısı, karın ağrısı, iştahsızlık

Çocuklarda Kalp Yetmezliği- Fizik Bakı Bulguları Dinlenme anında sinuzal taşikardi , ar itmi Dolaşımın değerlendirilmesi H ipotansiyon, zayıf nabızlar Soğuk ekstremiteler, kapiller dolum zamanının uzaması , peri ferik siyanoz Vol üm değerlendirime ( sıvı yükü ) Ağırlık ( kilo artışı ) Jugular ven dist ansiyonu , hepatomegal i Asit ve ödem Solunumsal değerlendirme Takipne, ortopne , ince raller Kardiyak Bakı Kariyomegali bulguları Gallo ritmi, Mitral yetmezlik üfürümü

Dinlenme anında sinuzal taşikardi , ar itmi

Dolaşımın değerlendirilmesi

H ipotansiyon, zayıf nabızlar

Soğuk ekstremiteler, kapiller dolum zamanının uzaması , peri ferik siyanoz

Vol üm değerlendirime ( sıvı yükü )

Ağırlık ( kilo artışı )

Jugular ven dist ansiyonu , hepatomegal i

Asit ve ödem

Solunumsal değerlendirme

Takipne, ortopne , ince raller

Kardiyak Bakı

Kariyomegali bulguları

Gallo ritmi, Mitral yetmezlik üfürümü

Çocuklarda Kalp Yetmezliği- Tanısal tetkikler E KG Tele tüm hastalara E KO Endom iyokardiyal biyopsi / kardiyak kataterizasyon Lab . tetkikleri Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi BNP; k ardi yak enz imler M etaboli k / geneti k tetkikler Vi ral seroloji

E KG

Tele tüm hastalara

E KO

Endom iyokardiyal biyopsi / kardiyak kataterizasyon

Lab . tetkikleri

Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi

BNP; k ardi yak enz imler

M etaboli k / geneti k tetkikler

Vi ral seroloji

Çocuklarda Kalp Yetmezliği- Tele M iyokardit (a kut ) Dilate KMP(Kronik )

Çocuklarda Kalp Yetmezliği-EKO Restri k ti f KMP H i pertro fik KMP Dilate KMP –4 boşluk Dilate KMP – Uzun eksen axis

Endomiyokardiyal Biyopsinin Rolü Normal Restri ktif KMP EMB ile miyokardit dışlanabilir. Ayrıca depo hastalığı, sarkoidoz, amiloidoz ve dev hücreli miyokardit ayırıcı tanısında yardımcı . Dilate KMP M iyokardit

Çocuklarda Kalp Yetmezliği- Tedavi İlaç tedavisi Pac e ve defibrilatör Cerrahi seçenekler

İlaç tedavisi

Pac e ve defibrilatör

Cerrahi seçenekler

Çocuklarda Kalp Yetmezliği- Tedavinin amaçları BAŞARI : Kalp debisinde ve oksijen sağlanmasında artış, kardiyakiş yükünde azalma, hastanede yatış süresini azaltma, mortaliteyi azaltma Ön yükü düzeltmek Konraktiliteyi artırmak Arka yükü azaltmak Kalp hızını düzeltmek Ar itmiyi azaltmak

BAŞARI : Kalp debisinde ve oksijen sağlanmasında artış, kardiyakiş yükünde azalma, hastanede yatış süresini azaltma, mortaliteyi azaltma

Ön yükü düzeltmek

Konraktiliteyi artırmak

Arka yükü azaltmak

Kalp hızını düzeltmek

Ar itmiyi azaltmak

Kalp Yetmezliği- N örohormonal aks Epinephrine Norepinephrine Hypertrophy Increased O 2 Consumption Poor systolic function Decreased compliance Poor diastolic function Arrhythmogenicity Increased afterload Oxidative damage Platelet aggregation Myocardial ischemia NO secretion Prostacyclin Bradykinin ENDOTHELIUM Hyperplasia Collagen deposition Fibrosis FIBROBLASTS MYOCYTES Increased contractility Increased rate Increased wall stress Aldosterone • Sodium retention • Potassium depletion • Magnesium depletion • Catecholamine potentiation • Decrease arterial compliance • Cardiac remodeling Angiotensin II • Sodium retention • Increase vascular tone • Cardiac remodeling • Aldosterone release • Pro - inflammatory Renin Cardiac Dysfunction Decreased Cardiac Output Epinephrine Norepinephrine Hypertrophy Increased O 2 Consumption Poor systolic function Decreased compliance Poor diastolic function Arrhythmogenicity Increased afterload Oxidative damage Platelet aggregation Myocardial ischemia NO secretion Prostacyclin Bradykinin ENDOTHELIUM NO secretion Prostacyclin Bradykinin ENDOTHELIUM Hyperplasia Collagen deposition Fibrosis FIBROBLASTS Hyperplasia Collagen deposition Fibrosis FIBROBLASTS MYOCYTES Increased contractility Increased rate Increased wall stress MYOCYTES Increased contractility Increased rate Increased wall stress Aldosterone • Sodium retention • Potassium depletion • Magnesium depletion • Catecholamine potentiation • Decrease arterial compliance • Cardiac remodeling Angiotensin II • Sodium retention • Increase vascular tone • Cardiac remodeling • Aldosterone release • Pro - inflammatory Renin Renin Cardiac Dysfunction Decreased Cardiac Output

 

 

 

IV diureti k / inotrop lar / va z odilator tedavi Positi f basınçlı ventila syon Intra-ao r ti k balloon pompa ECMO Ventri kül asist device Kalp Nakli De kompanse Kalp Yetmezliği

IV diureti k / inotrop lar / va z odilator tedavi

Positi f basınçlı ventila syon

Intra-ao r ti k balloon pompa

ECMO

Ventri kül asist device

Kalp Nakli

Berlin Heart Ventricular Assist Device

Add a comment

Related pages

Çocuklarda Kalp Yetmezliği Belirtileri, İşaretleri ...

ÇOCUKLARDA KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Aşağıdaki belirtiler kalp yetmezliğinin en sık görülen belirtilerdir. Ancak, her çocuk ...
Read more

Çocuklarda kalp yetmezliği belirtileri - Sağlık Siteniz

Kalp yetmezliği genellikle yetişkinlerde husule gelen bir sorun olmaktadır ancak nadirde olsa bu sorun çocuklarda da görülmekte ve ciddi sorunlara ...
Read more

Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri - Pudra

Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri nelerdir, nasıl fark edilir? Çocukların kalp hastalıkları nasıl teşhis edilir? Çocuklarda görülen kalp ...
Read more

Tehlikeli Sinyal Kalp Yetmezliği - Çocuklar Hakkında ...

Kalp yetmezliği (KY) nedir? Kalp yaşamamız için gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan kanı vücudumuza pompalayan ... Çocuklarda Disiplin
Read more

Kalp Yetmezliği (Çocuk) | Sanal Hastane

Kalp Yetmezliği (Çocuk) Kalp yetmezliği kalbin eforda ve istirahat de canlının ihtiyacı olan kanı yeterli ölçüde pompalayamamasıdır.
Read more

Çocuklarda Kalp Yetmezliği ve Nedenleri

Çocuklarda Kalp Yetmezliği ve Nedenlerinin açıklandığı, kalp yetmezliği teriminin ne anlama geldiğinin açıklandığı kapsamlı bir makaledir ...
Read more

çocuklarda kalp yetmezliği belirtileri nelerdir - Şifa ...

Kalp Yetmezliği Belirtileri : Tedavinin zamanında başlamasını sağlamak ve hastalığın ağırlaşmasını önlemek açısından başlangıç ...
Read more

Bitkisel Tedavi Uzmanı: Kalp Yetmezliği

Kalp ile ilgili rahatsızlıklar günümüzde çok küçük yaşlardaki çocuklarda bile görülebiliyor. Kalp yetmezliği de kalp rahatsızlıklarının ...
Read more

Konjestif Kalp Yetmezliği - YouTube

Konjestif Kalp Yetmezliği ... Kalp yetmezliği için öneriler - Duration: ... Bebek ve Çocuklarda Kalp Hastalıkları ...
Read more