Çocuk İhmali OMÜ ( p-s-f) pdrgrup

50 %
50 %
Information about Çocuk İhmali OMÜ ( p-s-f) pdrgrup
Education

Published on May 8, 2008

Author: aqses

Source: authorstream.com

ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI : ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI Anne, baba veya çocuğun bakımı, sağlığı ve korunmasından sorumlu kişilerin ihmal ettiği eylemler sonucunda çocuğun her türlü fiziksel, ruhsal veya sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi olarak tanımlanabilir. : Anne, baba veya çocuğun bakımı, sağlığı ve korunmasından sorumlu kişilerin ihmal ettiği eylemler sonucunda çocuğun her türlü fiziksel, ruhsal veya sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi olarak tanımlanabilir. ÇOCUĞUN KÖTÜYE KULLANIMI : ÇOCUĞUN KÖTÜYE KULLANIMI Beş Başlık Altında Toplanabilir: İhmal Fiziksel istismar Duygusal istismar Cinsel istismar Ekonomik istismar İHMAL VE iSTİSMARIN NEDENLERİSOSYOLOJİK NEDENLER:Ekonomik nedenlerYeterli Sosyal Desteğin Olmaması Çocuk yetiştirme biçimleriMedya Madde bağımlılığı : İHMAL VE iSTİSMARIN NEDENLERİSOSYOLOJİK NEDENLER:Ekonomik nedenlerYeterli Sosyal Desteğin Olmaması Çocuk yetiştirme biçimleriMedya Madde bağımlılığı PSİKOLOJİK NEDENLER : PSİKOLOJİK NEDENLER Bağlanma kuramı Ailedeki ruh hastalıkları Ailedeki sosyal becerilerin ve iletişimin zayıf olması Çocuğa ilişkin özellikler Aile özellikleri Slide 6: Çocuğun ihmali çocuğun kötüye kullanımının en yaygın şeklidir ve ‘barınak, yiyecek, giyecek, eğitim, denetim, sevgi, tıbbi bakım gibi onun fiziksel, bilişsel ve duygusal yetilerinin gelişimi için gerekli olan gereksinimlerinin karşılanmaması ve yaşa uygun olan bakımın verilmemesi’ olarak tanımlanır. İHMAL İHMALİN FİZİKSEL GÖSTERGELERİ : İHMALİN FİZİKSEL GÖSTERGELERİ Yeterli derecede denetlenmemeEğitimin aksamasıTıbbi bakım, sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirilmemesi: İHMALİN DAVRANIŞSAL GÖSTERGELERİ : İHMALİN DAVRANIŞSAL GÖSTERGELERİ FİZİKSEL İSTİSMAR : FİZİKSEL İSTİSMAR Fiziksel istismar, istismarın en iyi tanınan şeklidir ve ‘bir kaza olmaksızın, fiziksel travma ya da yaralanmalarla sonuçlanan herhangi bir davranış biçimi’ olarak tanımlanır. ÇOCUĞA ŞİDDETİ UYGULAYAN KİMLERDİR? : ÇOCUĞA ŞİDDETİ UYGULAYAN KİMLERDİR? FİZİKSEL İSTİSMARIN SONUÇLARI : FİZİKSEL İSTİSMARIN SONUÇLARI Kısa Dönemde Görülenler: : Kısa Dönemde Görülenler: Morluklar Yaralar Kırıklar Uzun Dönemde Görülenler: : Uzun Dönemde Görülenler: Düşük benlik saygısı Saldırgan, yıkıcı ve bazen yasal olmayan davranışlar: Öfke ve intikam duyguları Başkalarına güvenme ve başkalarını sevme becerisinden yoksun olma ve yeni ilişkilere girmeye korkma: Slide 19: Pasif ya da içe kapanma davranışları: Kaygı, korku Kabuslar Okul sorunları ve başarısızlık: Madde bağımlılığı: Evden kaçma ANNE BABALARIN BİLMESİ GEREKENLER : ANNE BABALARIN BİLMESİ GEREKENLER Slide 21: Çocuklar, yetişkinlerin bakımına ve korumasına muhtaçtırlar ve hiç bir şekilde fiziksel istismara maruz kalmamaları gerekmektedir. Ne yaparsa yapsın, hiçbir çocuk dövülmeyi ya da istismar edilmeyi hak etmez ve bu tür bir davranıştan öğrenebileceği hiç bir olumlu ders yoktur. Çocuğun öğrenebileceği tek şey, bunun bir sorun çözme yolu olduğudur. Slide 22: Çocuklar doğruyu yanlışı ebeveynlerini taklit ederek bulurlar. Eğer siz ona vurursanız, o da başka birine vurmanın yanlış olmadığını düşünecektir. Pek çok yetişkin, bunu terbiye vermenin bir yolu olarak görse de fiziksel ceza çocuğa zarar verir ve ciddi hasarlara yol açabilir. Şiddet çatışma yaratır. DUYGUSAL İSTİSMAR : DUYGUSAL İSTİSMAR Slide 24: Sistemli bir şekilde çocuğun aşağılanması ya da görmezlikten gelinmesi gibi, onun sağlıklı duygusal gelişimini ve benlik saygısını ciddi bir biçimde etkileyen davranış kalıpları olarak’ tanımlanır. Duygusal istismar en sık görülen ancak en zor tanımlanabilen bir istismar biçimidir. Tanımlanması çok zor olduğundan bizlerin her olumsuz ebeveyn tutum ve davranışını bu kategorinin altına almamaya özen göstermemiz gerekmektedir. DUYGUSAL İSTİSMARIN TÜRLERİ : DUYGUSAL İSTİSMARIN TÜRLERİ Reddetme Aşağılama Umursamama Yıldırma Yoksun bırakma Davranış bozuklukları sergilemesine göz yumma DUYGUSAL İSTİSMARIN OLASI GÖSTERGELERİ : DUYGUSAL İSTİSMARIN OLASI GÖSTERGELERİ Çocuklarda : Çocuklarda Depresyon Geri çekilme Düşük benlik saygısı Yüksek kaygı düzeyi Korku dolu olma Fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimde gecikmeler Saldırganlık Kendine zarar verici davranışlar Duygusal değişkenlik Slide 28: Uyku bozuklukları Tıbbi temeli olmayan fiziksel şikayetler Yaşa ve gelişime uygun olmayan davranışlar Aşırı derecede utangaç, pasif ya da itaatkar olma İntihar girişimleri ya da intihardan söz etme Aşırı derecede bağımlı olma Olması gerekenden daha az başarılı olma Güvenememe Çalma Bilinen ya da şüphelenilen diğer istismar türlerinin de olması DUYGUSAL İSTİSMARIN ETKİLERİ : DUYGUSAL İSTİSMARIN ETKİLERİ EBEVEYNLERE ÖNERİLER : EBEVEYNLERE ÖNERİLER Slide 31: - Öncelikle ebeveyn olarak bilinmesi gereken şey, küçük bir bebeğin ya da çocuğun gereksinimlerine, isteklerine sürekli aynı sabırla ve ilgiyle yanıt vermenin oldukça zor bir iş olduğudur. - Çocuğunuzdan bir şey yapmasını isterken, onun anlayabileceği bir dille bunun nedenini de açıklayın. - Çocuğunuzu dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin. Onunla iletişim kurun ve sorunların çözümünü beraberce bulmaya çalışın. : - Çocuğunuzdan bir şey yapmasını isterken, onun anlayabileceği bir dille bunun nedenini de açıklayın. - Çocuğunuzu dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin. Onunla iletişim kurun ve sorunların çözümünü beraberce bulmaya çalışın. Slide 33: - Çocuğunuzun davranışları için yaşına uygun, mantıklı sınırlar koyun. Gerekiyorsa çocuğun gelişim dönemlerine ilişkin bilgi toplayın, uzmanlara danışın. - Eğer kontrolünüzü kaybedip istemediğiniz bir şeyi öfkeyle çocuğunuza söylerseniz asla özür dilemekten utanmayın. Slide 34: - Çocuğunuza davranışını, görünüşünü etiketleyen isimler takmayın. Bu isimler onun benlik saygısına zarar verebilir. - Çocuğunuzu, iyi ve olumlu davranışından dolayı takdir etmekten çekinmeyin. Slide 35: - Çocuklara ve ergenlere başarısızlıklarla ve hayal kırıklıklarıyla nasıl baş edeceklerini öğretin. OYUN OYNAMAYA : OYUN OYNAMAYA Bebeklik ve çocukluk döneminde oyun oynamanın, araştırma, çevresini tanıma ve problemleri çözme imkanı sağlayarak dil ve zeka gelişimini desteklediği yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. BESLENMEYE : BESLENMEYE Çalışan çocuklar pasta, bisküvi, ekmek, çorba, pilav, makarna gibi yiyeceklerle beslenirken en hızlı büyümenin gerçekleştiği ergenlik döneminde alınması gereken kalsiyum gibi mineraller ve proteinden yoksun kalıyorlar. SICAK BİR YUVAYA : SICAK BİR YUVAYA “BARINABİLECEĞİM SICAK BİR YUVAYA İHTİYACIM VAR!” SEVGİYE : SEVGİYE “ONLARIN HERŞEYDEN ÖNCE SEVMEYE VE SEVİLMEYE İHTİYACLARI VAR” KORUNMAYA : KORUNMAYA “TEHLİKELERDEN KORUNMAYA İHTİYACIM VAR.” “SOKAKTA KARŞILAŞABİLECEĞİM BİR ÇOK TEHLİKE VAR.” EĞİTİME : EĞİTİME İlköğretim Temel Kanununda ilköğretimin tüm vatandaşlar için zorunlu ve ücretsiz olduğunu belirten Anayasa hükmü tekrarlanmakta ve 6 ile 14 yaş sınırı zorunlu ilköğretim süresi olarak tanımlanmaktadır. “ÇALIŞMAK DEĞİL OKUMAK İSTİYORUM.” CİNSEL İSTİSMAR : CİNSEL İSTİSMAR Cinsel istismar, duygusal ve bilişsel olgunluğa erişmemiş çocuk ve gencin tam olarak anlayamadıkları, bilerek onaylamadıkları, sosyal tabuları ve aile içi kuralları çiğneyen eylemlere karıştırılmasıdır. Tacize uğrayan ne hisseder? : Tacize uğrayan ne hisseder? 1- “Her şey gizli kalmalı” (aile yıkılabilir) 2- Çaresizlik, sevgi objesini kaybetme korkusu; kendini suçlama ve kendinden nefret etme.3- Tutsaklık ve süreklilik varsa çocuk bu duruma adapte olabilmek için uzun dönemde patolojik bağımlılık, kendine zarar verme davranışları, dissosiasyon (yabancılaşma hissi), çoğul kişilik gibi savunma mekanizmaları geliştirir. Slide 44: 4-İtiraf: Çoğunlukla olmaz, olursa babaya inanmak özellikle annenin işine gelir. 5-Geri çekilme; itiraf başladığında olayların büyümesi üzerine çoğunlukla geri çekilir Slide 45: İstismarcı Kimdir? İstismarcı hemen her zaman erkektir ve çocuğun ailesinden biri ya da tanıdığı bir kişidir. Cinsel taciz aile içinde ebeveynler, üvey ebeveynler, kardeşler, eş akrabası tarafından; aile dışında ise arkadaş, komşu, çocuk bakıcısı, öğretmen ya da nadiren yabancı biri yapılabilir. Bunlar genellikle çekingen, kendine güveni ve saygısı olmayan kişilerdir. CİNSEL İSTİSMAR KAPSAMINA GİREN DAVRANIŞLAR : CİNSEL İSTİSMAR KAPSAMINA GİREN DAVRANIŞLAR Slide 47: Dokunmanın olmadığı istismar davranışları Dokunmanın olduğu istismar davranışları Cinsel birleşmenin olduğu istismar davranışları Çocuklar Yaşadıklarını Neden Söylemezler? : Çocuklar Yaşadıklarını Neden Söylemezler? Kendilerine inanılmayacağından korkarlar. Başlarının belaya gireceğinden korkarlar. İstismarcının tehditlerinden korkarlar. İstismarcıyı korumak isteyebilir, sevebilir ama yaptıklarını sevmezler. Nasıl anlatılacağını bilmeyebilirler. Cinsel davranışların yanlış olduğunu bilmeyebilirler. Slide 49: Arkadaşları tarafından dışlanabileceklerinden korkarlar. Homoseksüel olarak adlandırılabileceklerinden korkarlar. Büyüklerle (otorite figürleriyle) cinsel konuları konuşmaktan utanırlar, korkarlar. Gammaz olarak adlandırılmak istemezler. İyi çocukların cinsellikle ilgili sözcükleri kullanmasının doğru olmadığı söylenmiştir. CİNSEL İSTİSMARIN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL GÖSTERGELERİ : CİNSEL İSTİSMARIN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL GÖSTERGELERİ Küçük Çocuklarda Ergenlerde : Küçük Çocuklarda Ergenlerde CİNSEL İSTİSMARIN ETKİLERİ : CİNSEL İSTİSMARIN ETKİLERİ Duygusal tepkiler: İlişki problemleri: İnançların sarsılması: ANNE VE BABALARIN DUYGULARI : ANNE VE BABALARIN DUYGULARI Kızgınlık, suçluluk, öfke Şok, inanamama Çocuktan uzaklaşma Çaresizlik Yas, aldatılmışlık İntikam Slide 54: Bu duygular anne ve babada: Çocuğa ve diğer çocuklara karşı aşırı koruyucu ve kollayıcı tutumların ortaya çıkmasına, Utanç duymalarına Olayın inkarına neden olabilir. CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUK YA DA GENÇ: : CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUK YA DA GENÇ: Slide 56: İstismar edenden, Kendine ve ailesine sorun çıkarmaktan, Kendileri için önemli olan kişileri kaybetmekten ve Farklı olmaktan KORKARLAR. Slide 57: Kendilerinde bir şeylerin değiştiğini hissettikleri için, Başlarından geçen deneyimde yalnız kaldıkları için, İstismara ilişkin konuşmakta zorluk çektikleri için YALNIZLIĞA YÖNELİRLER. Slide 58: Kendilerinde bir şey alındığı için, Bedenlerinden bir şeyler kaybettikleri için, Güvendikleri kişi ya da kişiler tarafından aldatıldıkları için ÜZGÜNDÜRLER. Slide 59: Hem istismarcıya, Hem kendilerini koruyamayan yetişkinlere Hem de böyle bir ilişkiye katılmış olmaktan dolayı kendilerine ÖFKE DUYARLAR. Slide 60: İstismarı durduramadıkları için, Bedenlerinin verdiği tepki için SUÇLULUK DUYARLAR. Slide 61: Her şeye karşın hala istismarcıyı seviyor olmaktan Duygularının sürekli değişiyor olmasından dolayı KARMAŞIK DUYGULAR YAŞARLAR. CİNSEL İSTİSMARIN ETKİSİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER : CİNSEL İSTİSMARIN ETKİSİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER İstismarın süresi ve sıklığı Olay açığa çıktıktan sonra destek alınmaması: Ebeveynlerin tepkisi: İstismarcının çocukla ilişkisi Çocuğun direnmemesi ya da olaya isteyerek katılması Yaş Faktörü Cinsel ilişkinin türü Güç ve saldırganlığın kullanılması ETKİLENME DERECESİNİ ETKİLEYEN ARA DEĞİŞKENLER : ETKİLENME DERECESİNİ ETKİLEYEN ARA DEĞİŞKENLER Slide 64: Bireysel özellikler Aile çevresi Toplumun özellikleri Çocuğun olaya ilişkin düşünceleri ÇOCUĞUN KENDİSİNİ SUÇLAMASININ NEDENLERİ : ÇOCUĞUN KENDİSİNİ SUÇLAMASININ NEDENLERİ • Cinsel ilişkiye katılmış olma • Yardım istememiş olma • Kontrol edememiş ve engelleyememiş olma • Belirli düzeyde haz almış olma KENDİNİ SUÇLAMANIN SONUÇLARI : KENDİNİ SUÇLAMANIN SONUÇLARI Düşük benlik saygısı Yüksek depresyon düzeyi İlişki kaygısı Yakınlık kuramama NEDEN ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLDİKLERİNİ SÖYLEMEZLER? : NEDEN ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLDİKLERİNİ SÖYLEMEZLER? • Ona kimsenin inanmayacağından korkarlar. • Cinsel istismarın kendi hataları olduğundan ve bu yüzden başlarının belaya girmesinden korkarlar. • Bu davranışlardan hoşlanmadığı halde, istismar eden kişiyi sevebilir ve onun başının belaya girmesinden korkabilir. Slide 68: • İstismar eden kişi tarafından tehdit edilmiş; korkutulmuş olabilir. • Bazı çocuklar bunun yanlış olduğunu bilmeyebilir. • Daha büyük çocuklar bu konuda konuşmaktan utanç duyabilir. • Çocuk konuşmak için uygun zaman, zemin ve kişi olmadığını düşünebilir. • Çocuk, böyle bir şeyi nasıl anlatacağını bilmeyebilir. RİSK FAKTÖRLERİ : RİSK FAKTÖRLERİ Cinsiyet Daha önce cinsel istismara uğramış çocuklar Duygusal gereksinimleri karşılanmamış çocuklar Slide 70: • Ağır aile geçimsizliği • Alkol ve/veya madde bağımlılığı • Düşük benlik saygısı • Ailede ruhsal hastalıklar • Suç işleme • Ekonomik güçlükler Slide 71: • Eğitim düzeyinin düşük olması • Aşırı kalabalık ev ortamı • Zayıf etkileşim • İşsizlik • Evsizlik • Göç • Deprem ve sosyal destek eksikliği CİNSEL İSTİSMAR AÇIKLANDIĞINDA NE YAPMALI? : CİNSEL İSTİSMAR AÇIKLANDIĞINDA NE YAPMALI? Duyulduğunda önce ona inanmalı. Çocuklar cinsel taciz konusunda yalan söylemeyi bilmezler. Olanları anlatabilmenin ne kadar güç olduğu bilinmeli ve ona anlayış gösterilmeli. Çocuklar yaşadıkları olayı arkadaşlarına oyun gibi anlatıp gösterebilirler, buna engel olunmamalı. Bu çocuğa iyi gelecektir. Slide 73: Olan bitenin onun suçu olmadığı ona söylenmeli. Sakin olmaya çalışmalı. Çocuk tedirgin olmamalı. Tedirgin olan çocuk olayı yeniden kapatabilir, susabilir. Yetişkin ve çocuk için bilgi ve yardım istemek gerekir. Bunun için de en güvenilen yakınlar, arkadaşlar ve uzmanlar yardımcı olabilirler. EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR KONUSUNDA VEREBİLECEKLERİ İLETİLER : EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR KONUSUNDA VEREBİLECEKLERİ İLETİLER Slide 75: Sen özel ve önemlisin. Bedenin sana aittir. Bedeninde çok özel olan yerler var. Eğer birisi buralara dokunmak isterse ona ‘HAYIR’ deme hakkına sahipsin. Bu tanıdığın, sevdiğin bir yetişkin olsa da ben sana ‘HAYIR’ deme iznini veriyorum. Slide 76: Duygularına kulak ver. İnsanlar sana dokunduklarında ve sen bundan hoşlanmıyorsan duygularına güven. Eğer biri seni rahatsız ederse bunu hemen gelip bana söylemeni istiyorum. Sana söz veriyorum: söylediğin herşeye inanacağım. Eğer biri, doğru olmayan bir biçimde sana dokunursa bu senin hatan değil. 0 yetişkin sana ne yaparsa yapsın senin hatan değil. EKONOMİK İSTİSMAR ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR : EKONOMİK İSTİSMAR ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR DİE ÇOCUK ANKETİ (1994) SONUÇLARINA GÖRE; Ülkemizde 6-14 yaş grubunda ekonomik işlerde 1 milyon 8 bin çocuk çalışmaktadır. Çalışan çocukların sayısı kendi yaş grubundaki çocukların %8.5’unu oluşturmakta ve bu çocukların asgari çalıştırılma yaşı olan “15 yaş”ın altında çalışmaya başladığını göstermektedir. Yapılan araştırma çalışan çocukların %41’inin okula devam etmediğini ve %59’unun da okula devam ettiğini göstermektedir.Yine aynı çalışmada çalışan çocukların %77’sinin tarım,%10.7’si sanayi,%5,1’i ticaret,%7.2’si hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Çalışan çocukların eğitim durumları ise;%85.8’i ilkokulu bitirmiş ve %4.6’sı ilkokulu terk etmiş yada hiç okumamıştır. Bu çocukların %22.9’u kız ve %77.1’i erkek çocuklarıdır. ÖNLEME ÇALIŞMALARI : ÖNLEME ÇALIŞMALARI Bu amaçla 3 aşamalı bir plan uygulamaya konulmuştur; Birinci aşama:Eğiticilerin eğitimi 1.Kendi kendine eğitim 2.Eğitici yanında eğitim 3.Eğitici getirerek kurs ve hizmet içi eğitim seminerleri Slide 80: İkinci aşama:Koruyucu ve önleyici çalışmalar Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi için alınması gereken önlemler ile ihmal ve istismara uğradığı belirlenen çocukların yeniden ihmal ve istismar edilmelerinin önlenmesi için yapılması gereken eğitim çalışmalarını kapsamaktadır. Slide 81: Üçüncü aşama:Tedavi ve Rehabilitasyon Tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yürütüleceği ÇOCUK KORUMA MERKEZİ olarak tanımlayabileceğimiz ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ kurulması ve işletilmesi çalışmalarını içerir.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Çocuk İstismarı Omü ( P-s-f) PDRGRUP

Çocuk İstismarı Omü ( P-s-f) PDRGRUP. ... ilk örneklerini antik çağlarda gördüğümüz çocuk istismarının bugün hala en önemli çocukluk ...
Read more

canli-slayt-arsivi-izle-indir-yükle-hazırla: çOCUK VE OYUN

ÇOCUK VE OYUN GİRİŞ İnsan ... Çocuk İstismarı Omü ( P-s-f) PDRGRUP; çocuk ihmali; çOCUK VE ÇİZGİFİLM; AİLE İÇİ ŞİDDET;
Read more

canli-slayt-arsivi-izle-indir-yükle-hazırla: Vaka kaydı ...

Her türlü slaytı tamamen ücretsiz olarak bulabileceğiniz, indirebileceğiniz, canlı olarak izleyebileceğiniz bir arşiv.
Read more