O sector secundario

64 %
36 %
Information about O sector secundario
Education

Published on March 12, 2014

Author: profejrhis

Source: slideshare.net

Description

Breve esquema sobre o secotr Secundario

• Orixe animal • Orixe vexetal • Orixe mineral – Metálicos • Hematita. • Bauxita. • Cobre. • Metais preciosos. • Etc. – Non metálicos • Granito • Carbón • Mármore • Etc.

• Tipos de minas – Subterráneas. – A ceo aberto.

5

• Clasificación – Segundo as posibilidades de que se esgoten • Renovables. – As materias primas de onde sacan a súa enerxía son practicante inesgotables. • Non renovables. – Son todas aquelas nas que as materias primas de onde sacan a enerxía son limitadas. – Segundo a súa importancia económica Tradicionais – Son aquelas enerxías máis usadas e que cobren as necesidades económicas dun país. Alternativas – Utiliza se menos, porque esta se implantando ou están en fase de desenvolvemento ou investigación. Nalgún casos a súa implantación e custosa ou difícil.

7

• Definición – A industria abrangue o conxunto de actividades necesarias para transformar as materias primas en produtos para o consumo.

• Tipos de produtos industrias, segundo o produto que fabrican: – Produtos elaborados • Estes son produtos que se poden utilizar ou consumir directamente. – Produtos semielbaorados • Estes son produtos que se fabrican para ser reelaborados polas industrias. – Barras de ferro ou aceiro. – Caucho sintético. – Pasta de Papel. – etc.

10

• HISTORIA – O traballo artesanal • Obradoiros traballados por artesáns. • Todo o proceso artesanal era manual e ferramentas sinxelas. • Nos talleres elaborábase todo o proceso produtivo. • Cada produto é único, e non existen dous produtos iguais.

– Os inicios da Industrialización • A mediados do século XVIII en Gran Bretaña no que se coñeceu como Revolución Industrial. • Comezou a substitución progresiva do traballo manual polo traballo das maquinas. • As primeiras maquinas usaron a forza da auga e do vapor. • Uso xeneralizado de maquinas para a elaboración dos produtos – Liberou man de obra. – Engadiron rapidez e eficacia ó proceso de producción. – Aumentou a produtividade. – Creou un proceso de estandarización – Baixou o prezo dos produtos. – Cambiou a maneira de traballar e as relacións laboráis.

– Industrialización actual • Cacaterísticas – Automatización. – Sofisticación dos procesos produtivos, mediante a informática e a robótica. – Gran reducción de man de obra. – Fabricación de produtos cada vez máis diversos. – Gran desenvolvemento dos transportes, co cal se poden exportar os produtos a calquera punto do planeta.

14

– Segundo o destino dos produtos • Bens de produción – Produtos que non son consumidos directamente polo consumidor. – Industria Pesada • Bens de Uso e Consumo – Produtos que non consumidos directamente polo consumidor e o mercado. – Industria lixeira – Segundo o tamaño • Grandes. • Medianas. • Pequenas.

– Segundo a súa organización • Sociedades Anónimas. • Sociedades Limitadas. – Segundo a procedencia do capital • Privadas • Públicas – Segundo o nivel tecnolóxico: • Tradicionais. • Sectores Punteiros – Exemplos – Características

– Industria Punteira • Usa o novel tecnolóxico máis avanzado • Tipos de industria – Telecomunicacións. – Informática. – Robótica. – Astronaútica – Enxenería Biolóxica. – etc.

– Concentración Industrial • Ven dada pola necesidade deconcentrar as empresas para que sexan – Máis competitivas. – Abaraten custos de produción. – Reduzan os gastos. • Tipos de concentración empresarial: – Concentración Horizontal – Concentración Vertical

• O proceso industrial – Elementos necesarios para a produción industrial. • As materias primas. • As fontes de enerxía. • A forza de traballo. • O capital. • A tecnoloxía. • Organización da Empresa.

20

• División do traballo. – A empresa debe estar organizada por medio de un organigrama que establece as funcións de cada unha das persoas. – División técnica do traballo. • A especialización do proceso productivo levou a que cada traballador realiza una parte da producción pero non realiza o producto enteiro. • Requiírese unha acción coordinada para que os traballadores e as máquinas realicen a súa función de forma axeitada. – División social do traballo. • Debe existir unha xerarquía de mando. • As decisións deben quedar en mans dun pequeno grupo responsable.

22

– Obxectivo das empresase vender os produtos no mercado • Debe ser competitiva. • Mellorar a calidade dos produtos para aumentar as vendas. • Reducir os gastos para aumentar os beneficios – As empresas usan a localización para conseguir unha posición máis ventaxosa. • Localización tradicional – Boas infraestruturas – Existencia de industrias complementarias. – Existen servizos técnicos de todo tipo. – Atopanse preto dos consumidores. – Europa, Norteamérica e Xapón. – Precisan man de obra especializada, situandose preto das grandes universidades ou centros tecnolóxicos. • Localización en países pobres. – Non precisan de nada do anterior. – Teñen man de obra barata, que aforra nos custos de produción. – Favorecido polos melloras nos transportes e nas comunicacións. • Deslocalización das empresas. • Desconcentración e desestructuración industrial. – As empresas producen en varias factorías en diferentes puntos do planeta (cada una dedicase a unha fase da producción ou produto)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sector secundario - Wikipedia, la enciclopedia libre

El sector secundario (a veces llamado simplificadamente sector industrial) es el sector de la economía que transforma la materia prima, que es extraída o ...
Read more

5º Primaria - Ciencias Sociales - Sectores de producción ...

5º Primaria - Ciencias Sociales - Sectores de producción: El sector secundario Aprendes y aprendo. Subscribe Subscribed Unsubscribe 52 52 ...
Read more

O SECTOR SECUNDARIO EN EUROPA - prezi.com

O SECTOR SECUNDARIO EN EUROPA O sector secundario é o segundo sector que máis abunda no continente europeo, cun 30% da poboación traballando neste sector.
Read more

Definición de sector secundario - Qué es, Significado y ...

En concreto, podemos establecer que el sector secundario de la economía se encuentra conformado o sustentado en cinco grandes pilares como son la ...
Read more

O sector secundario de Galicia by Portofaro Temple on Prezi

O sector sacundario en Galicia O sector secundario de Galicia aporta o 28,8 por cento do PIB galego.Destaca a elevada contribución de enerxia e ...
Read more

Sector secundario - Scribd

Un trabajo sobre el sector secundario (productivo) de la economía. by ntejena in Types > School Work > Study Guides, Notes, & Quizzes, economia, y sector ...
Read more

Los sectores económicos: El sector secundario

La industria o sector secundario abarca las actividades relacionadas con la transformación de las materias primas en productos manufacturados, ya sea para ...
Read more

que es el sector secundario? | Yahoo Respuestas

Mejor respuesta: El sector secundario es el conjunto de actividades que implican la transformación de alimentos y materias primas a través de ...
Read more

Definición de sector terciario - Qué es, Significado y ...

Sector es un concepto con múltiples acepciones. En la economía, un sector es un conjunto de actividades productivas o comerciales. Todos estos grupos ...
Read more