Nye Netværksmedier - nye kommunikationsmuligheder

50 %
50 %
Information about Nye Netværksmedier - nye kommunikationsmuligheder
Education

Published on February 18, 2009

Author: ryberg

Source: slideshare.net

Description

Slides from lecture for 6th semester Communication at Aalborg University. Lecture was part of the course Audiovisual media and communication. Lecture given on 17 February 2009

Nye netværksmedier – nye kommunikationsmuligheder Cand. mag, Ph.d., Adjunkt E-Learning Lab – Center for User Driven Innovation Learning and Design www.ell.aau.dk Dept. of Communication and Psychology Aalborg University [email_address] Made with Web 2.0 Logo-creator: http://msig.info/web2.php

Program Hvad er sociale medier (web 2.0) Hvad betyder de for traditionelle relationer mellem afsender og modtager Hvilke nye kommunikations-muligheder skaber de, og hvilke nye tvetydigheder og problematikker opstår Forhåbentlig lidt inspiration til videre arbejde og projektskrivning

Hvad er sociale medier (web 2.0)

Hvad betyder de for traditionelle relationer mellem afsender og modtager

Hvilke nye kommunikations-muligheder skaber de, og hvilke nye tvetydigheder og problematikker opstår

Forhåbentlig lidt inspiration til videre arbejde og projektskrivning

Web 2.0, Social software, sociale medier Paraply-betegnelse for en række ‘nye’ teknologier og praksisformer (begyndelse 2004) Hvis I ikke synes det er klart, hvad det er, så er det fordi det er ligeså klart som hvad humanistisk informatik er  Tim Berners-Lee: Web 2.0 meningsløs jargon - nogle af nøgleordene: samarbejde, deling og kommunikation – har internettet altid handlet om Popularitet som term er ved at ebbe lidt ud – måske både godt og skidt

Paraply-betegnelse for en række ‘nye’ teknologier og praksisformer (begyndelse 2004)

Hvis I ikke synes det er klart, hvad det er, så er det fordi det er ligeså klart som hvad humanistisk informatik er 

Tim Berners-Lee: Web 2.0 meningsløs jargon - nogle af nøgleordene: samarbejde, deling og kommunikation – har internettet altid handlet om

Popularitet som term er ved at ebbe lidt ud – måske både godt og skidt

Transformation på Web (Web 2.0) Evolution eller revolution? (web has always been about sharing and collaborating) Skift i brugerens rolle Personalisering/individualisering samtidig med socialt/kollektivt – individet i isolation giver ikke mening Synliggørelse af egne netværk, relationer, interesser (identitet) Fra konsument til producent – bruger genereret indhold Skift i indhold : ‘information’ fra center til mere distribuerede ‘strømme’, konversationer, interaktioner og ‘samarbejde’/deling Skift i teknologi : ‘Lettere’ teknologi gør indholdsproduktion, spredning og customisering – import/eksport er nemmere

Evolution eller revolution? (web has always been about sharing and collaborating)

Skift i brugerens rolle

Personalisering/individualisering samtidig med socialt/kollektivt – individet i isolation giver ikke mening

Synliggørelse af egne netværk, relationer, interesser (identitet)

Fra konsument til producent – bruger genereret indhold

Skift i indhold : ‘information’ fra center til mere distribuerede ‘strømme’, konversationer, interaktioner og ‘samarbejde’/deling

Skift i teknologi : ‘Lettere’ teknologi gør indholdsproduktion, spredning og customisering – import/eksport er nemmere

Del.icio.us, furl, Bibsonomy, CiteULike Youtube, Revver, Flickr, Riya Digg, technorati, craigslist Plazes, Myspace, arto, dodgeball, hi5 Live, Yahoo360, Google Podcasting, Wikis, Blogs Folksonomies, Architecture of participation, bottom-up User driven innovation & design, citizen journalism Collective intelligence, sharing, exchanging Aggregation, distribution Hackability, Widgetality Copy-left Rich internet apps, Web-office/desktops Livewriter, writely, reader, Flockr IM-integration, Calendars Google Earth, Yahoo Maps etc. “ Standards” Open Source, OpenAPI RSS, CSS, XML, FOAF, XFN AJAX Mash-ups Services Web 2.0 and SoSo Conceptual “ Software” RIA Technologies Web 2.0/Sociale medier en paraply ting, der dækker over den her rode-kasse

Nogle nøgle og buzz-ord Technologisk dimension: Blogs, podcast, wikis, tags, RSS-feeds (m.m.) Rich Internet Applications (RIA) – Google docs, web-office “web as platform” (Ajax, Java-script) Mashups, widgets, hackability, åbenhed, syndikering/aggregering Konceptuelle dimension: Bruger Genereret Indhold – I mange former (lyd, billede etc.) User ratings/reviews – brugerne bestemmer relevans Folksonomier Bottom-up – architecture of participation Brugeren i centrum - det forbundne individ i centrum Lettere udveksling af indhold (teknisk – syndikering, åbenhed, widgets, mashups etc.) Populære services Social networking sites (myspace, facebook, del.icio.us, arto) Ego-centric – personlige netværk omkring profiler Object-centric – netværk omkring indhold Personaliserede ressource centre (Igoogle, Live, NetVibes, Yahoo 360) Import og samling af medier, ressourcer og nyheder fra forskellige kilder

Technologisk dimension:

Blogs, podcast, wikis, tags, RSS-feeds (m.m.)

Rich Internet Applications (RIA) – Google docs, web-office “web as platform” (Ajax, Java-script)

Mashups, widgets, hackability, åbenhed, syndikering/aggregering

Konceptuelle dimension:

Bruger Genereret Indhold – I mange former (lyd, billede etc.)

User ratings/reviews – brugerne bestemmer relevans

Folksonomier

Bottom-up – architecture of participation

Brugeren i centrum - det forbundne individ i centrum

Lettere udveksling af indhold (teknisk – syndikering, åbenhed, widgets, mashups etc.)

Populære services

Social networking sites (myspace, facebook, del.icio.us, arto)

Ego-centric – personlige netværk omkring profiler

Object-centric – netværk omkring indhold

Personaliserede ressource centre (Igoogle, Live, NetVibes, Yahoo 360)

Import og samling af medier, ressourcer og nyheder fra forskellige kilder

Key differences between Web 1.0 and Web 2.0 Users as first class entities in the system prominent profile pages featuring e.g: age, sex, location Testimonials, or comments about the user by other users. The ability to form connections between users links to other users who are “friends” membership in “groups” subscriptions or RSS feeds of “updates” from other users The ability to post content in many forms: photos, videos, blogs Comments and ratings on other users’ content Tagging of own or others’ content Some ability to control privacy and sharing. More technical features, including a public API to allow third–party enhancements and “mash–ups,” embedding of various rich content types ( e.g. , Flash videos), and communication with other users through internal e–mail or IM systems. Key differences between Web 1.0 and Web 2.0 by Graham Cormode and Balachander Krishnamurthy First Monday , Volume 13 Number 6 - 2 June 2008 http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2125/1972

Users as first class entities in the system

prominent profile pages featuring e.g: age, sex, location

Testimonials, or comments about the user by other users.

The ability to form connections between users

links to other users who are “friends” membership in “groups”

subscriptions or RSS feeds of “updates” from other users

The ability to post content in many forms: photos, videos, blogs

Comments and ratings on other users’ content

Tagging of own or others’ content

Some ability to control privacy and sharing.

More technical features, including a public API to allow third–party enhancements and “mash–ups,”

embedding of various rich content types ( e.g. , Flash videos), and communication with other users through internal e–mail or IM systems.

Ikke kun en teknologisk forandring Netværksindividualisme (Castells) – Individulisering af livsbane (individualisation of trajectories of identity (Wenger)) Individet tilrettelægger og bestemmer mere selv – uafhængig af tradition, familie (modernitet - Giddens, Beck, Baumann…the whole lot) – helt tilbage fra tidligt internet / BBS Wellman / Rheingold Horisontalisering af “viden” - fra eksperter/autoriteter til gensidig forhandling af mening – fra top-down til mere horisontaliserede mønstre Wikipedia vs. Britannica Netdoktor som udfordring for læger (mere kommunikation og meningsforhandling) Nye sociale medier og netværkstjenester en synliggørelse, radikalisering og materialisering af dette! Masse-populariseringen af internettet og de nemmere værktøjer også forstærkende faktorer

Netværksindividualisme (Castells) – Individulisering af livsbane (individualisation of trajectories of identity (Wenger))

Individet tilrettelægger og bestemmer mere selv – uafhængig af tradition, familie (modernitet - Giddens, Beck, Baumann…the whole lot) – helt tilbage fra tidligt internet / BBS Wellman / Rheingold

Horisontalisering af “viden” - fra eksperter/autoriteter til gensidig forhandling af mening – fra top-down til mere horisontaliserede mønstre

Wikipedia vs. Britannica

Netdoktor som udfordring for læger (mere kommunikation og meningsforhandling)

Nye sociale medier og netværkstjenester en synliggørelse, radikalisering og materialisering af dette!

Masse-populariseringen af internettet og de nemmere værktøjer også forstærkende faktorer

Hoems udvidelse af Bordevijk og Kaams model I forhold til modellen bevæger web 2.0 sig mere ud mod de kollektive, mere horisontale aktiviteter

I forhold til modellen bevæger web 2.0 sig mere ud mod de kollektive, mere horisontale aktiviteter

Hoems udvidelse af Bordevijk og Kaams model Godt tænke-værktøj, men hvad analyseres / indfanges –hvad er granulariten: typer af medier, specifikke services, internet-sider? Ofte ikke entydigt hvad noget er – f.eks. kan YouTube / facebook forstås som lappende over mange af kategorierne Mange flere muligheder / medier end jeg nævner Digitalt indhold som regel redigerbart / hackbart

Godt tænke-værktøj, men hvad analyseres / indfanges –hvad er granulariten:

typer af medier, specifikke services, internet-sider?

Ofte ikke entydigt hvad noget er – f.eks. kan YouTube / facebook forstås som lappende over mange af kategorierne

Mange flere muligheder / medier end jeg nævner

Digitalt indhold som regel redigerbart / hackbart

Distribution og konsumption bestemt af center Transmission (center producerer & distribuerer indhold, samt bestemmer hvornår ) TV, streaming media (men optage-funktioner forstyrrer dette) Registrering (bruger producerer center indsamler og distribuerer – bestemmer over data samt registreringsform) På opfordring (survey, online poll, profil-indhold) Uopfordret (overvågning, monitorering, cookies, site-clicks, site actions) Kommentering (center lægger først indhold ud men kollektiv producerer opfølgende information, center indsamler, gemmer, modererer) online aviser, weblogs (men f.eks. opstår der ofte konversation mellem brugere)

Transmission (center producerer & distribuerer indhold, samt bestemmer hvornår )

TV, streaming media (men optage-funktioner forstyrrer dette)

Registrering (bruger producerer center indsamler og distribuerer – bestemmer over data samt registreringsform)

På opfordring (survey, online poll, profil-indhold)

Uopfordret (overvågning, monitorering, cookies, site-clicks, site actions)

Kommentering (center lægger først indhold ud men kollektiv producerer opfølgende information, center indsamler, gemmer, modererer)

online aviser, weblogs (men f.eks. opstår der ofte konversation mellem brugere)

Distribution og konsumption bestemt af individuel bruger Konsultation ( information produceret og ejet af center, individer kontrollerer hvilken information de modtager og hvornår ) Hjemmeside, cd-rom leksikon, podcast? Dialog ( individuelle brugere deltager i produktion og distribution af information – indhold og tid bestemt af brugerne, samt redskaberne ) Chat, mail, forums (asynkron og synkront) Kollaboration ( information produceres af individer organiseret som kollektiv, distribution kontrolleres på individuelt niveau ) Software udvikling, wiki med redaktør, dele-dokument, der publiceres af en, CMS-system med flere forfattere af indhold men redaktør(er)

Konsultation ( information produceret og ejet af center, individer kontrollerer hvilken information de modtager og hvornår )

Hjemmeside, cd-rom leksikon, podcast?

Dialog ( individuelle brugere deltager i produktion og distribution af information – indhold og tid bestemt af brugerne, samt redskaberne )

Chat, mail, forums (asynkron og synkront)

Kollaboration ( information produceres af individer organiseret som kollektiv, distribution kontrolleres på individuelt niveau )

Software udvikling, wiki med redaktør, dele-dokument, der publiceres af en, CMS-system med flere forfattere af indhold men redaktør(er)

Distribution og konsumption bestemt af kollektiv Syndikering ( information produceret af center, individer kan kontrollere og bruge det i andre sammenhænge ) RSS-feeds, og også noget af nedenstående Deling ( indhold produceret af individuel bruger distributeres og bruges af andre – også uden accept ) embedding af Youtube-film, billeder på Flickr, lokationsdata oa. indhold brugt i andre sammenhænge Emergens (p roduktion og distribution af information er kollektive processer. Intet center eller individ kontrollerer skabelse, editering eller distribution af information – div. software-algoritmer / mashups gør ) Tagging, folksonomier, stigmercy, bruger-genereret informationsstruktur – ukoordinerede handlinger fører til ’strukturer’ og nyt ’indhold’

Syndikering ( information produceret af center, individer kan kontrollere og bruge det i andre sammenhænge )

RSS-feeds, og også noget af nedenstående

Deling ( indhold produceret af individuel bruger distributeres og bruges af andre – også uden accept )

embedding af Youtube-film, billeder på Flickr, lokationsdata oa. indhold brugt i andre sammenhænge

Emergens (p roduktion og distribution af information er kollektive processer. Intet center eller individ kontrollerer skabelse, editering eller distribution af information – div. software-algoritmer / mashups gør )

Tagging, folksonomier, stigmercy, bruger-genereret informationsstruktur – ukoordinerede handlinger fører til ’strukturer’ og nyt ’indhold’

“ Nye” sociale konstellationer – Kollektivet - emergens Picture taken from: (Andersson, 2008) http://terrya.edublogs.org/2008/03/17/networks-versus-groups-in-higher-education/ Stigmergy is a mechanism of spontaneous, indirect coordination between agents or actions, where the trace left in the environment by an action stimulates the performance of a subsequent action, by the same or a different agent. Stigmergy is a form of self-organization . It produces complex, apparently intelligent structures, without need for any planning, control, or even communication between the agents. http://en.wikipedia.org/wiki/Stigmergy

Personaliserede ressource centre Web-desktop Individualisering, privatisering Individuel tilrettelæggelse af strømme og applikationer

Web-desktop

Individualisering, privatisering

Individuel tilrettelæggelse af strømme og applikationer

Youtube – brugergenereret indhold Ejet af Google Mest populære eksempel på bruger genereret indhold Objekt-centreret, men også profil / community baseret Genreblanding, kreativitet, kommentarer, relateret indhold Embedde videoer andre steder, dele nemt + egne favoritter og playlists

Ejet af Google

Mest populære eksempel på bruger genereret indhold

Objekt-centreret, men også profil / community baseret

Genreblanding, kreativitet, kommentarer, relateret indhold

Embedde videoer andre steder, dele nemt + egne favoritter og playlists

Brugergenereret relevans – user ratings & reviews På mange sider bestemmes forsiden af kollektivet af brugere Youtube, Digg, delicious, flickr Et usynligt kollektiv eller en aggregering af individuelle ikke-koordinerede handlinger er med til at skabe siderne – dette gøres gennem forskellige software-algoritmer Tag-clouds Populære videoer Men også: Skaber orden i kaos (clusters) Skaber nye relationer og forbindelser (eller genskaber eksisterende) Relaterede nøgleord, relaterede videoer (hot hot hot), relaterede personer (på facebook – hvis du kender, så kender du nok også….)

På mange sider bestemmes forsiden af kollektivet af brugere

Youtube, Digg, delicious, flickr

Et usynligt kollektiv eller en aggregering af individuelle ikke-koordinerede handlinger er med til at skabe siderne – dette gøres gennem forskellige software-algoritmer

Tag-clouds

Populære videoer

Men også:

Skaber orden i kaos (clusters)

Skaber nye relationer og forbindelser (eller genskaber eksisterende)

Relaterede nøgleord, relaterede videoer (hot hot hot), relaterede personer (på facebook – hvis du kender, så kender du nok også….)

SNS Sociale Netværks Sider Historien går helt tilbage til 97’ men populariseres sent – specielt som begreb Danske Arto oprettet i 98 – community site (begrebet SNS relativt ukendt i 2005) Model fra (boyd & Ellison, 2007)

Sociale Netværks Sider

Historien går helt tilbage til 97’ men populariseres sent – specielt som begreb

Danske Arto oprettet i 98 – community site (begrebet SNS relativt ukendt i 2005)

Model fra (boyd & Ellison, 2007)

Individet i centrum – af netværket Individet er i centrum – alle sider: profiler med varierende grader af oplysninger Men individet uden det sociale netværk giver ikke mening!...facebook, arto etc. giver ikke mening uden det sociale – på youtube, flickr er der også grupper, netværk etc. (men måske mere interessefæller end venner!) Ego-centriske netværk Objekt-centriske netværk

Individet er i centrum – alle sider: profiler med varierende grader af oplysninger

Men individet uden det sociale netværk giver ikke mening!...facebook, arto etc. giver ikke mening uden det sociale – på youtube, flickr er der også grupper, netværk etc. (men måske mere interessefæller end venner!)

Ego-centriske netværk

Objekt-centriske netværk

Forbindelser og relationer synliggøres: Forbindelse Mellem “venner” Relationer til “grupper” Kommentarer og ‘testimonals’ Kontinuum af intimt/personligt til neutralt/professionelt Forbindelser til “indhold/data” (RSS) – updates fra andre (status, indhold, lokation) Plazes.com, Twitter Events på FB Personaliserede og selv-tilrettelagte ‘strømme’ af information/data

Forbindelse Mellem “venner”

Relationer til “grupper”

Kommentarer og ‘testimonals’ Kontinuum af intimt/personligt til neutralt/professionelt

Forbindelser til “indhold/data” (RSS) – updates fra andre (status, indhold, lokation)

Plazes.com, Twitter

Events på FB

Personaliserede og selv-tilrettelagte ‘strømme’ af information/data

Web som platform Som alm programmer men online – web-office, Kalender, nyhedslæser, Web OS etc. Også “stand alone apps” – Google Earth Deling af dokumenter, kalendere, kollaborativ editering – koble med social networks – dele / samarbejde om placemarks, layers, præsentationer Integration med andre sider og tjenester kort, wikipedia, embedde indhold e.g. Quickr

Som alm programmer men online – web-office, Kalender, nyhedslæser, Web OS etc.

Også “stand alone apps” – Google Earth

Deling af dokumenter, kalendere, kollaborativ editering – koble med social networks – dele / samarbejde om placemarks, layers, præsentationer

Integration med andre sider og tjenester kort, wikipedia, embedde indhold e.g. Quickr

Lokation, tid og aktivitet Data og information kobles til specifikke steder via geodata (længde/bredde-grader) – gps i flere mobile devices Billeder, video, tweets etc. kobles automatisk med tid og sted – repræsenteres på f.eks. google maps Eller kobles til f.eks. Egenindtastninger – sms (f.eks. NT og stoppesteder, dodgeball m.m.) eller plazes (angiv selv eller ca. lokation baseret på IP) Automatisk info - push? – ét problem – kender ikke folks aktivitet – pull i stedet

Data og information kobles til specifikke steder via geodata (længde/bredde-grader) – gps i flere mobile devices

Billeder, video, tweets etc. kobles automatisk med tid og sted – repræsenteres på f.eks. google maps

Eller kobles til f.eks. Egenindtastninger – sms (f.eks. NT og stoppesteder, dodgeball m.m.) eller plazes (angiv selv eller ca. lokation baseret på IP)

Automatisk info - push? – ét problem – kender ikke folks aktivitet – pull i stedet

Lifestreaming, Microblogging Microblogging, livestreaming (facebook status updates på steroider) Fokus på at samle strømme (ny FB strategi) – friendfeed, sweetcron mfl. Både egne og andres strømme Igen et socialt fænomen – netværk, kommentarer, awareness Bliver koblet med lokation – gps i kamera og mobil – lifestream, lifepath ? Lifemapping ? F.eks.: http://www.iphonetwitters.com http://www.socialoyster.com Forretning – FB walled garden, der vil samle strømme – FB tager gerne data ind – men vil ikke lade noget sive ud! (sidevisninger)

Microblogging, livestreaming (facebook status updates på steroider)

Fokus på at samle strømme (ny FB strategi) – friendfeed, sweetcron mfl.

Både egne og andres strømme

Igen et socialt fænomen – netværk, kommentarer, awareness

Bliver koblet med lokation – gps i kamera og mobil – lifestream, lifepath ? Lifemapping ? F.eks.: http://www.iphonetwitters.com http://www.socialoyster.com

Forretning – FB walled garden, der vil samle strømme – FB tager gerne data ind – men vil ikke lade noget sive ud! (sidevisninger)

Lettere udveksling af indhold – RSS, mashups, widgets Via forskellige standarder og teknologier er det blevet nemmere at sende indhold ud og ind af forskellige systemer RSS-feeds (abonnement på hvad andre bookmarker, nye videoer, nyheder etc.) Youtube videoer kan proppes alle steder hen Facebook kan få oplysninger via Friendfeed, Delicious etc. Man kan nemmere lægge små programmer (widgets på sin egen side, mashups) “ Åbne” standarder, Åbne API’er og åbenhed om giver mulighed for masups

Via forskellige standarder og teknologier er det blevet nemmere at sende indhold ud og ind af forskellige systemer

RSS-feeds (abonnement på hvad andre bookmarker, nye videoer, nyheder etc.)

Youtube videoer kan proppes alle steder hen

Facebook kan få oplysninger via Friendfeed, Delicious etc.

Man kan nemmere lægge små programmer (widgets på sin egen side, mashups)

“ Åbne” standarder, Åbne API’er og åbenhed om giver mulighed for masups

Widgets A Web Widget is a portable chunk of code that can be installed and executed within any separate html-based web page by an end user without requiring additional compilation. They are akin to plugins or extensions in desktop applications. Other terms used to describe a Web Widget include Gadget, Badge, Module, Capsule, Snippet, Mini and Flake. Web Widgets often but not always use Adobe Flash or JavaScript programming languages. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_widget

A Web Widget is a portable chunk of code that can be installed and executed within any separate html-based web page by an end user without requiring additional compilation. They are akin to plugins or extensions in desktop applications. Other terms used to describe a Web Widget include Gadget, Badge, Module, Capsule, Snippet, Mini and Flake. Web Widgets often but not always use Adobe Flash or JavaScript programming languages. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_widget

MashUps

Samling og deling af strømme! Hjemmebase Styrke af bånd Eget indhold Venners indhold Gruppers indhold ‘ kollektivets’ indhold Interessefællesskabers indhold Limet sammen af RSS, Widgets, ‘open standards’, open APIs – stømme der hele tiden udvikler sig

Services og strømme Bibsonomy Bloglines Flickr MySpace YouTube Furl Dodgeball Librarything Systemer der limer services sammen og samler strømme

Generelle tendenser Fra vertikale kommunikation og broadcasting til horisontal kommunikation og narrow-casting Igen – det er et bredere sociologisk mønster Horisontalisering: Fra tale-til til tale-med / involvere brugeren bliver med-producent og med-distributør Eksempel: http://onlineboern.forbrug.dk/ User-driven innovation - Eksempel: http://mindstorms.lego.com/eng/india_dest/Default.aspx Narrow-casting Henvende sig til mindre segmenter (Historisk: snævert Nu: targeted, niche-casting) The long-tail

Fra vertikale kommunikation og broadcasting til horisontal kommunikation og narrow-casting

Igen – det er et bredere sociologisk mønster

Horisontalisering:

Fra tale-til til tale-med / involvere

brugeren bliver med-producent og med-distributør

Eksempel: http://onlineboern.forbrug.dk/

User-driven innovation - Eksempel: http://mindstorms.lego.com/eng/india_dest/Default.aspx

Narrow-casting

Henvende sig til mindre segmenter (Historisk: snævert Nu: targeted, niche-casting)

The long-tail

The long tail Picture by Hay Kranen / PD

Picture by Hay Kranen / PD

Praise the lord Kommunikationen lader til at forskyde sig mod mere horisontale og brugerdrevne mønstre Fra Media feudalism til Media youcracy – demokratisering, architectures of participation, networked publics, citizen journalism, direct democracy – democracy and prosperity 2.0? Vi går på vandet og løver og lam får børn (måske de ville hedde lømler) Mens der vitterlig er nye muligheder og kommunikationsmønstre, så lad os også kigge på nogle problematikker og spændfelter

Kommunikationen lader til at forskyde sig mod mere horisontale og brugerdrevne mønstre

Fra Media feudalism til Media youcracy – demokratisering, architectures of participation, networked publics, citizen journalism, direct democracy – democracy and prosperity 2.0?

Vi går på vandet og løver og lam får børn (måske de ville hedde lømler)

Mens der vitterlig er nye muligheder og kommunikationsmønstre, så lad os også kigge på nogle problematikker og spændfelter

Ejerskab og kontrol ikke en død problematik Der er nogle problematikker for både brugere som kollektiv / individer, men også for centre eller institutioner Hvad vil man gerne eje og have kontrol over? Hvad bør man eje og have kontrol over? Hvor åbne er de angiveligt åbne systemer?

Der er nogle problematikker for både brugere som kollektiv / individer, men også for centre eller institutioner

Hvad vil man gerne eje og have kontrol over?

Hvad bør man eje og have kontrol over?

Hvor åbne er de angiveligt åbne systemer?

Fra ’institutioners eller centres’ optik Web 2.0 – muligheder ifht marketing og branding: Viral marketing (få folk til at sende og dele materiale om dit produkt) – udnyt eksisterende sociale netværk Træk på intelligente software-algoritmer der vil finde relateret indhold og skille dig ud fra konkurrenterne Buzz-marketing (få folk til at diskutere og hype om dit produkt – the cult of Mac) Involvere modtageren som co-producent Personaliseret markedsføring baseret på præferencer og forfinet segmentering – indsamlet gennem forskellige typer af registrering – er det horisontalt?

Web 2.0 – muligheder ifht marketing og branding:

Viral marketing (få folk til at sende og dele materiale om dit produkt) – udnyt eksisterende sociale netværk

Træk på intelligente software-algoritmer der vil finde relateret indhold og skille dig ud fra konkurrenterne

Buzz-marketing (få folk til at diskutere og hype om dit produkt – the cult of Mac)

Involvere modtageren som co-producent

Personaliseret markedsføring baseret på præferencer og forfinet segmentering – indsamlet gennem forskellige typer af registrering – er det horisontalt?

Hot hot hot – er du sikker på du vil udbrede det?

Udnyt smarte tags og skab buzz og konversation

 

Inviter brugerne til at være medproducenter - Wii fit

Opsamlende Buzz, Viral - Der er nogle problemer: “ It reduces consumers, often the most unpredictable variable in the sender-message-receiver frame, to involuntary "hosts" of media viruses” “ While holding onto the idea that media producers can design "killer" texts which can ensure circulation by being injected directly into the cultural "bloodstream.“ http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html Vil gerne bruge mekanismer fra web 2.0 men underforstår at brugeren transmitterer til andre og opfører sig pænt Mere horisontale, dialogiske mønstre er et tve-ægget sværd Viral marketing, Buzz marketing – folk transformerer, omskaber, manipulerer og leger med indhold og budskab (og det er det, der er modellen) Er man virkelig villig til dialogen og det spin-off der kan komme? Klar til kritiske kommentarer på ens ’corporate blog’? Men hvad med personaliseret markedsføring og individuelt tilrettelagt, kontekstuel brug af reklame eller diverse oplysninger – lad os se et eksempel

Buzz, Viral - Der er nogle problemer:

“ It reduces consumers, often the most unpredictable variable in the sender-message-receiver frame, to involuntary "hosts" of media viruses”

“ While holding onto the idea that media producers can design "killer" texts which can ensure circulation by being injected directly into the cultural "bloodstream.“

http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html

Vil gerne bruge mekanismer fra web 2.0 men underforstår at brugeren transmitterer til andre og opfører sig pænt

Mere horisontale, dialogiske mønstre er et tve-ægget sværd

Viral marketing, Buzz marketing – folk transformerer, omskaber, manipulerer og leger med indhold og budskab (og det er det, der er modellen)

Er man virkelig villig til dialogen og det spin-off der kan komme?

Klar til kritiske kommentarer på ens ’corporate blog’?

Men hvad med personaliseret markedsføring og individuelt tilrettelagt, kontekstuel brug af reklame eller diverse oplysninger – lad os se et eksempel

Ordering Pizza in the Future

Tilbage til modellen Personaliseret markedsføring indebærer omfattende registrering af brugerens aktiviteter og oplysninger Facebook, Youtube – frivillig registrering: alder, køn, lokation, interesser, musik / video smag Kæmpe bruger-database, der kan samkøre information (google-accounts, facebook beacon) – dataveillance, social sorting – ”en service til brugbart reklameindhold” Er lidt bekymret over hvilke videoer jeg vil få vist hvis jeg favoritede Wii-snowboard Hvad bliver ens brugerdata brugt til – det logiske lag ikke åbent Kobling med lokation, tid, køb, aktivitet? – giver spændende muligheder, men også udfordringer Facebook – hiver data ind, men spytter få ud (walled garden) Media Youcracy ofte kun ifht indholdslag – DRM, kopibeskyttelsessystemer, mangel på Fair Use (spoofs) – en ganske stor interesse i at spærre og bestemme over alle tre lag (indhold, logiske lag og fysiske lag) Modtræk – creative commons, open source

Personaliseret markedsføring indebærer omfattende registrering af brugerens aktiviteter og oplysninger

Facebook, Youtube – frivillig registrering: alder, køn, lokation, interesser, musik / video smag

Kæmpe bruger-database, der kan samkøre information (google-accounts, facebook beacon) – dataveillance, social sorting – ”en service til brugbart reklameindhold”

Er lidt bekymret over hvilke videoer jeg vil få vist hvis jeg favoritede Wii-snowboard

Hvad bliver ens brugerdata brugt til – det logiske lag ikke åbent

Kobling med lokation, tid, køb, aktivitet? – giver spændende muligheder, men også udfordringer

Facebook – hiver data ind, men spytter få ud (walled garden)

Media Youcracy ofte kun ifht indholdslag – DRM, kopibeskyttelsessystemer, mangel på Fair Use (spoofs) – en ganske stor interesse i at spærre og bestemme over alle tre lag (indhold, logiske lag og fysiske lag)

Modtræk – creative commons, open source

Problematikker Uløste problematikker om ejerskab og kontrol For centre (og individer) – afgivelse af kontrol kan være svært kontrol med ”brand”, ”holdning” (blog, medieeksponering) eller ”viden” – ifht. universitetet – er Wikipedia acceptabelt? Hvad betyder det at viden skabes og vedligeholdes af ’et kollektiv’ – kontrol med viden, validitet Hvordan skaber man meningsfuld og frugtbar kontakt til brugerne? For brugere – kontrol og ejerskab over egne data Kontrol med de oplysninger man afgiver, hvem bruger dem og til hvad? Loser-driven innovation, dataveillance (Mørk Petersen / Zimmer – special issue om critical perspectives on web 2.0: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/issue/view/263/showToc Ejerskab over indhold (hvem ejer din chat og feriebilleder), frihed til portabilitet (dvd, mp3, billeder) De forskellige lag? Hvem kontrollerer algoritmerne (logiske lag), Hvem bestemmer over indholdslaget ((mis)brug af ens data, copyright vs. Fair use), hvem sidder på de fysiske lag (låsning af indhold til hardware eller infrastruktur – Itunes / Iphone)

Uløste problematikker om ejerskab og kontrol

For centre (og individer) – afgivelse af kontrol kan være svært

kontrol med ”brand”, ”holdning” (blog, medieeksponering) eller ”viden” – ifht. universitetet – er Wikipedia acceptabelt? Hvad betyder det at viden skabes og vedligeholdes af ’et kollektiv’ – kontrol med viden, validitet

Hvordan skaber man meningsfuld og frugtbar kontakt til brugerne?

For brugere – kontrol og ejerskab over egne data

Kontrol med de oplysninger man afgiver, hvem bruger dem og til hvad?

Loser-driven innovation, dataveillance (Mørk Petersen / Zimmer – special issue om critical perspectives on web 2.0: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/issue/view/263/showToc

Ejerskab over indhold (hvem ejer din chat og feriebilleder), frihed til portabilitet (dvd, mp3, billeder)

De forskellige lag? Hvem kontrollerer algoritmerne (logiske lag), Hvem bestemmer over indholdslaget ((mis)brug af ens data, copyright vs. Fair use), hvem sidder på de fysiske lag (låsning af indhold til hardware eller infrastruktur – Itunes / Iphone)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nye Netværksmedier - nye kommunikationsmuligheder - Education

×Close Share Nye Netværksmedier - nye kommunikationsmuligheder. Embed ...
Read more

Thomas Ryberg - HubSlide

Nye Netværksmedier - nye kommunikationsmuligheder Slides from lecture for 6th semester Communication at Aalbo... 6 months ago. Education.
Read more

Nye - Dieito Internacional - Documents

Nye Netværksmedier - nye kommunikationsmuligheder Slides from lecture for 6th semester Communication at Aalborg University. Lecture was part of the course ...
Read more

De nye norske klassikerne - Education - documents.tips

1. De nye norske ”klassikerne” Live Electronics Sjangerkunnskap og historie hakon.kvidal@nmh.no 2. De nye norske ”klassikerne” • Som en følge av ...
Read more

B nye online-courseproposal - Education

Bobbi Nye Online Course Proposal Assignment Mass Media and Society is a course I have been teaching in the classroom on various campuses of Penn State ...
Read more

Nye Chapter Three - Documents - docslide.us

Nye Netværksmedier - nye kommunikationsmuligheder Slides from lecture for 6th semester Communication at Aalborg University. Lecture was part of the course ...
Read more

Bill Nye Heat - Documents - docslide.us

Bill Nye Chemical Reaction BNHELP Video Guide Printing Restrictions Don’t worry, the worksheet is attached. • There are two sheets attached.
Read more

Bill Nye Light Optics - Documents - docslide.us

Bill Nye Light Optics. by mceldownea. on Oct 04, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 9. views. Comments. Description. Worksheet.
Read more