Nuorten tapaturmista tilastojen valossa

0 %
100 %
Information about Nuorten tapaturmista tilastojen valossa
Health & Medicine

Published on February 19, 2014

Author: THLfi

Source: slideshare.net

Description

Suunnittelija Laura Kolehmainen, Preventiimitapaaminen 10.2.2014

Nuorten tapaturmista tilastojen valossa Preventiimitapaaminen Lahti 10.2.2014 Suunnittelija Laura Kolehmainen, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 1

Esityksen sisältö • Nuorten tapaturmat • Nuorten kuolemaan johtaneet tapaturmat • Nuorten sairaalan vuodeosastohoitoon johtaneet tapaturmat • Päihteiden käytön yhteys nuorten tapaturmiin • Nuorten turvalaitteiden käyttö 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 2

Nuorten tapaturmat • Tapaturmat sattuvat useimmiten vapaa-ajalla kodin ja koulun ulkopuolella • Pojille sattuu enemmän sekä kuolemaan että sairaalahoitoon johtaneita tapaturmia • Nuorille sattuu tapaturmaisia kuolemia enemmän kuin pienille lapsille 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 3

Nuorten tapaturmat • Keskeisimmät tapaturmaalttiuteen liittyvät tekijät: – ikä, kehitysvaihe ja sukupuoli – henkinen ja fyysinen hyvinvointi – päihteiden käyttö sekä muu riskikäyttäytyminen – terveystottumukset 10.2.2014 • Riskikäyttäytymiseen yhteydessä olevia tekijöitä ovat esimerkiksi: – sosiaalinen ryhmäpaine – halu kokeilla uusia käyttäytymismalleja – positiivinen asennoituminen riskinottoon – sosiaalinen ympäristö Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 4

Alle 25-vuotiaiden tapaturmakuolleisuus vuosina 1972–2012 Kuolleisuus 1/100 000 100 15-24-v. pojat 90 15-24-v. tytöt 80 alle 15-v. pojat 70 alle 15-v. tytöt 60 50 40 30 20 10 0 1972 1980 1990 2000 2010 Vuosi Lähteet: THL:n tapaturmatietokanta ja Tilastokeskus, kuolemansyytilasto 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 5

Nuorten (15–24-vuotiaat) tapaturmat vuonna 2012 Tapaturmat ovat 94 nuorta kuoli yleisin yksittäinen kuoleman tapaturman 25-vuotiailla aiheuttaja alle seurauksena 94 nuorta kuoli tapaturman seurauksena Sairaalassa hoidettiin noin 8000 nuorta Lähde: Tilastokeskus, kuolemansyytilastot & THL:n tapaturmatietokanta, hoitoilmoitusrekisteri 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 6

Nuorten kuolemaan johtaneet tapaturmat Tavallisimmat 15–24-vuotiaiden tapaturmaiset kuolemansyyt ikäryhmittäin (keskiarvo vuosilta 2010–2012) Liikenne (pl. vesiliikenne) Myrkytys Hukkuminen Tukehtuminen (pl. veteen vajoaminen) 15-19-v. Kaatuminen, putoaminen 20-24-v. Elottoman ympäristön mekaaniset voimat Muu tapaturma 0 10 20 30 40 50 60 Kuolleita, lkm (ka. 2010-2012) Lähteet: THL:n tapaturmatietokanta ja Tilastokeskus, kuolemansyytilasto 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 7

Sairaalan vuodeosastolla hoidetut nuorten tapaturmat 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 8

Tapaturmaympäristöt vaihtelevat iän mukaan 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 9

Nuorten sairaalan vuodeosastohoitoon johtaneet tapaturmat Tavallisimmat 15–24-vuotiaiden sairaalan vuodeosaston hoitoon johtaneet tapaturmat (keskiarvo vuosilta 2010–2012) Kaatuminen, putoaminen Liikenne (pl. vesiliikenne) Elottoman ympäristön mekaaniset voimat Myrkytys 15-19-v. Kuumuus ja kuumien aineiden kosketus 20-24-v. Tukehtuminen (pl. veteen vajoaminen) Muu tapaturma 0 1000 2000 3000 Potilaita, lkm (ka. 2010-2012) Lähde: THL:n tapaturmatietokanta 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 10

Päihteiden käyttö ja nuorten tapaturmat 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 11

Päihteiden vaikutuksen alaisena tapaturmiin kuolleet nuoret, ml. alkoholimyrkytykset % 50 Päihtyneiden osuus (%) tapaturmiin kuolleista 15–24-vuotiaista, ml. alkoholimyrkytys, (v.2008–2012) Merkittävä osa (29 %) nuorten tapaturmaisista kuolemista sattui päihtyneille. 45 40 35 30 25 31 20 15 19 10 5 0 Pojat Tapaturmat (ml. alkoholimyrkytys) (n=605) Tytöt Pojat Tytöt Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyytilasto. 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 12

Nuorten turvalaitteiden käyttö 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 13

Turvalaitteiden käyttö vähenee ala-asteen jälkeen Kyseessä olevaa turvalaitetta ”aina” käyttävien lasten osuudet asiaa ajankohtaisena pitävien vanhempien mukaan, tutkimusaineisto vuosilta 2007-2009. 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 14

Turvavälineitä liikenteessä yleensä aina käyttävät luokka-asteittain vuonna 2013 7 Kypärä pyöräillessä 8 9 81 Turvavyö autossa 93 84 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat 20 Heijastin tai heijastavat asusteet pimeällä liikkuessa 20 15 Peruskoulujen 8. ja 9. luokat 39 Pelastusliivit vesillä liikkuessa 52 50 % 0 20 40 60 80 100 Lähde: THL:n Kouluterveyskysely 2013 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 15

Lähteet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hoitoilmoitusrekisteri. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kouluterveyskysely 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Piste tapaturmille! –verkkopalvelu. www.thl.fi/tapaturmat Tilastokeskus, kuolemansyytilasto. 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 16

Kiitos! 10.2.2014 Nuorten tapaturmista tilastojen valossa / Laura Kolehmainen 17

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nuorten työllistyminen ja työllisyys työvoima- politiikan ...

Nuorten työllistyminen ja työllisyys työvoimaolitiikan valossa 3 1 Nuorten ryhmä heterogeeninen Nuorten ryhmä on koostumukseltaan laaja ja heterogeeninen.
Read more

Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tilastojen ...

Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tilastojen valossa vuonna ... etsitään muiden nuorten osalta myös vastaavia selittäjiä.
Read more

1. Nuori syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle arviolta 1 –1,5 ...

Nuorisoasuntoliiton ehdotuksia nuorten asumisen kehittämiseksi 2015 Liite: Nuorten asuminen tilastojen valossa Nuorisoasuntoliitto ry Viljatie 4 D 29 ...
Read more

Nuorten seksuaalisuus tilastojen valossa | SANNA SPISAK

Tilastojen valossa voidaan sanoa, ... jossa valotetaan Suomessa asuvien nuorten elämäntilannetta. Tilastojen valossa voidaan sanoa, ...
Read more

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen ...

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013.
Read more

Tutkimus: Nuorten koulutusvalinnat tilastojen ja ...

Tiedote28.4.2016Tutkimus: Nuorten koulutusvalinnat tilastojen ja kertomusten valossa: Vanhempien sosioekonominen tausta vaikuttaa edelleen voimakkaasti ...
Read more

Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä Lasten ja ...

LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISESTÄ ... ja dynamiikkaa sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. ... seen syrjäytymiseen aihealuetta koskevien tilastojen ja ...
Read more

Nuorten aikuisten osaamisohjelma - oph.fi

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ... NAO-kohderyhmä tilastojen valossa Molemmat sukupuolet, 2011 Ilman NAO4:sta NAO1 54683 45,1 % NAO1 54683 62,4 %
Read more

20.11 lasten ja nuorten syrj.Hannele Sauli - minedu.fi

tilastojen valossa Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007. Hannele Sauli 29.11.2007 2 Syrjäytymisen ...
Read more