NTSE Tamil-Nadu-Stage-1-2014-Official-Result

75 %
25 %
Information about NTSE Tamil-Nadu-Stage-1-2014-Official-Result
Education

Published on March 6, 2014

Author: allencareerinstitute

Source: slideshare.net

Description

Posted by ALLEN Career Institute

DIRECTORATE OF GOVERNMENT EXAMINATION - CHENNAI - 600 006. STATE LEVEL - NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION - 2013 - MERIT LIST w ts DISABILITY None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None 23 29 26 28 34 24 25 22 23 29 27 29 29 21 27 22 28 28 25 28 25 26 22 22 21 27 21 25 27 27 25 27 27 22 27 25 23 25 29 22 25 48 48 48 48 48 47 49 48 48 47 48 48 46 48 48 49 46 49 47 48 45 48 45 46 47 46 49 46 49 46 47 48 45 47 48 49 47 47 44 48 44 88 88 87 87 87 88 86 87 87 88 87 87 88 86 86 85 88 85 87 86 89 85 88 87 86 87 84 87 84 87 86 85 88 86 85 84 86 85 88 84 88 om OBG OBG GEN GEN OBG OBG GEN GEN GEN OBG OBG GEN GEN OBG OBG OBG GEN GEN GEN OBG MB OBG OBG OBG OB(M) OBG OBG OBG OBG GEN GEN OBG OBG GEN GEN OBG OBG SC OBG GEN OBG ENGLISH MAT SAT TOTAL MARK MARK MARK MARK e. c 10/12/1999 03/12/1998 30/01/1999 06/07/1999 31/03/1999 25/03/1999 09/10/1998 01/09/1998 24/08/1998 27/05/1998 17/01/1998 30/03/1999 26/02/1998 25/01/1999 02/05/1999 11/03/1999 02/03/1999 12/01/1999 31/08/1998 05/07/1997 24/09/1998 13/11/1998 28/01/1999 03/06/1999 16/05/1999 11/04/1999 21/03/1999 26/01/1999 13/07/1998 26/10/1998 21/10/1998 03/06/1998 23/09/1998 26/08/1998 11/08/1998 05/04/1999 04/11/1998 15/12/1998 18/01/1999 29/03/1999 16/04/1999 lin DATE OF BIRTH eh S. JANANI ATHIAN KETHRAPAL .T GOVINDARAJAN P S.SHWETHA KIRTANA S DHARANYA V ARPITA DASH H.ARUN NARAYANAN ABINAYA RAJESH M.PREETHI SAJEEVAN .M R. BALASANKAR D.S.SAILENDRA LAVANYA S S.NIRMAL KUMAR PRAGATHE J K ALEN JOE JOSEPH DEEPAK NARAYANAN S ATUL BALAJI V.JEFFRY LOUIS ROHITH SRINIVAAS M ABDUL AZEEZ M D.C.VIVEK JAYACHANDRAN R AAFRIN A GEETHAVANI S SIVA BALA KANI M K.G.INDRESH M.ARJUN KUMAR MUGAESH .R P.RAVISANKAR A.P.ATHITHYAN NITISHA BHARATHI S K.L.AKSHAYA SAISUDHA PANIGRAHI NAVEEN KUMAR. M CIBI CHAKRAVARTHY S ROHITH KUMAR P S V. JAWAHAR NARAYANAN S A MARIO JONES VIMAL R P MANU AATITYA .n 3386129 0283295 3282041 3389187 3385331 2887123 3391239 3385289 3391297 3389204 0282086 3391360 3385367 0186180 3389132 3281066 0983343 3385086 3385143 1282082 3282273 3281134 3384377 3281190 3281181 3384340 0682262 1282087 2584139 3189100 1285008 3386156 2887097 3389143 3181351 3395189 1882160 3186430 3391340 3195062 1282287 w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 STUDENT NAME el p ROLL NO w S.No CATEGORY NOTE : * ENGLISH MARK IS CONSIDERED ONLY FOR QUALIFING NOT INCLUIDED FOR MERIT. * HALL TICKETS FOR STAGE-2 EXAMINATION FOR THE SELECTED CANDIDATES WILL BE DISPATCHED DURING LAST WEEK OF MARCH / FIRST WEEK OF APRIL 2014 FROM NCERT, NEW DELHI. 136 136 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 134 134 134 134 134 134 134 134 134 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 132 132 132 132

w 3385311 2583013 3385336 2583065 3389209 3388082 0682231 3282074 3282056 3282182 3389163 0682111 3390024 2583090 2284132 3282208 0682138 3282183 0682009 1282098 3390202 1282255 w w 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 50 48 49 47 46 46 47 46 48 46 48 47 48 48 47 45 46 47 47 49 45 48 48 48 47 48 49 82 84 83 85 86 86 85 86 84 86 84 85 84 84 84 86 85 84 84 82 86 83 83 83 84 83 82 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 om 31 22 26 22 32 28 21 23 25 30 28 27 23 31 27 25 24 21 22 20 27 25 23 27 24 27 28 e. c None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None lin GEN OBG OBG GEN OB(M) GEN GEN OBG OBG GEN OBG GEN OBG GEN OBG OBG GEN OBG GEN OBG OBG GEN OBG GEN GEN OBG OBG el p 18/04/1999 23/05/1999 08/12/1998 15/06/1999 22/04/1999 19/10/1998 28/09/1998 21/09/1998 12/08/1998 03/08/1998 10/01/1998 20/12/1997 19/10/1998 05/01/1999 07/12/1998 15/12/1998 17/12/1998 30/12/1998 26/02/1999 19/03/1999 13/04/1999 22/04/1999 31/05/1998 07/05/1999 26/04/1998 20/01/1998 05/05/1998 eh 69 3388167 C. H. ESHA GOPIKASRI M TAMIZHARASAN A H U. NITYASRI MOHAMED RAZIK A T.ARCHIT K.BHARATI VIGNESH.S ARVIND.R ANANTHARAMAN .S MOHAMED RAEEZ AKTHAR S NIVEDHA N SRUTHI U V.RAJEEV KRISHNA S.VETRI SELVAN K.S.SRIDHARSAN NAVEEN .J VINOD KUMAR R N.J.HEMANTH KUMAR SUJITH M K KABILA AYUSH DUBEY R.NAVOJ R.S. BAALAJI RITWIK DASGUPTA KANI MUHILAN D M.R.SOWMYA ANTHONY ROHIT SIPRIAN FERNANDO ANIRRUDH RAMESH B VARUN GOVIND ASHWIN TUNGA RAMACHANDRA K H DHARANESWARI SHERINE P NEELESH A VIGNESH BS DHANESH BAALAJI S AGILA S JANANI.R R.HARI VIGNESH DEEPA CHRISTINA JAYARAJ V SRIRAMEENA BENEDICT FLORANCE A HARIHARAN M G NIHARIKA HARINI M JAIRAM R. S.S.MADIHA NATCHI V.LAKSHMI NARASIMHAN MIDHUNA D S ts 3393249 3281033 3281143 0883155 0884278 1285009 3389228 3389126 3385324 0283268 3282054 1282175 3281070 3385361 1282067 3182117 3188192 3285260 3181007 0682240 1388329 0286334 3385351 3392257 3396049 0682226 3389336 .n 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 06/06/1998 GEN None 31 48 83 131 04/06/1998 20/12/1997 28/07/1998 31/08/1998 12/10/1998 18/10/1998 13/09/1998 31/12/1998 26/07/1999 11/06/1999 13/03/1999 12/03/1999 08/03/1999 03/01/1999 27/10/1998 04/09/1998 30/08/1998 20/08/1998 03/08/1998 18/07/1998 28/10/1998 18/09/1998 None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None 28 21 28 18 27 27 27 22 23 28 26 24 26 25 22 24 23 30 27 24 20 26 47 48 47 49 47 48 46 48 43 44 43 45 45 47 47 47 47 43 46 45 46 49 84 83 84 82 84 83 84 82 87 86 87 85 85 83 83 83 83 87 84 85 84 80 131 131 131 131 131 131 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 129 GEN MB GEN GEN OBG OBG OBG OBG OBG OBG OBG MB OBG OBG OBG OBG OBG OBG OBG OB(M) OBG OBG

w ts .n 47 46 44 45 43 45 47 46 46 48 43 48 43 44 49 46 47 48 45 46 47 50 45 45 44 48 49 48 46 44 48 48 44 46 47 47 47 48 46 45 48 47 43 43 47 46 42 43 46 45 82 83 85 84 86 84 82 83 83 81 86 81 86 85 79 82 81 80 83 82 81 78 83 83 84 80 79 80 82 84 80 79 83 81 80 80 80 79 81 82 79 80 84 84 80 81 85 84 81 82 om 26 25 27 21 21 26 23 23 27 29 22 29 21 23 21 23 26 18 24 22 21 25 24 24 28 23 29 26 24 23 24 22 23 26 23 29 24 19 24 24 22 21 24 23 29 24 22 18 26 31 e. c None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None lin OBG OBG MB OBG OBG OBG OBG OBG OBG MB MB MB OBG MB OBG OBG OBG OBG MB OBG OBG OBG OBG OBG OBG OBG OBG OB(M) OBG OBG OBG OBG OBG OB(M) OBG OBG OBG SC MB OB(M) OBG MB SC OBG MB OBG OBG MB OBG MB el p 12/06/1998 05/06/1999 07/02/1999 14/07/1999 18/01/1999 10/12/1998 21/09/1998 06/09/1998 28/08/1998 22/08/1998 28/07/1998 12/12/1997 13/09/1998 12/08/1998 15/06/1998 13/05/1999 31/03/1999 17/02/1999 24/01/1999 11/12/1998 30/11/1998 27/10/1998 15/10/1998 01/08/1998 11/06/1998 06/06/1998 11/04/1998 20/05/1999 08/09/1998 05/06/1999 31/03/1999 04/12/1998 05/07/1999 12/04/1999 24/02/1999 05/01/1999 04/01/1999 01/01/1999 06/12/1998 27/11/1998 16/11/1998 02/11/1998 19/05/1998 04/01/1998 25/12/1998 21/04/1998 28/09/1998 17/06/1998 30/06/1998 14/07/1998 eh K JAYESH BALAJI GAYATHIRI M RUPESH BALAMURUGAN R HEMAMALINI M GOKUL M R S PRASHANTH VISHWESH.S J.SHARABESH ROHAN JEBIN ANBIAH MAANOJ G PRAKASH RAJ V BARATH VENKATESWARAN NIVETHITHA N P.KRISHNA RATHNA KUMAR RENGANATHAN S ASHWIN CYRUS.K R SHALINI A SRIDHAR PANDIAN K.SURYA S KARISHMA SASIDHARAN M ARVIND T K R MAGESH M R P DIVYA CHARANEESWAR S.PRASHANTH JOSE LEVISON J P VENKATESH MOHAMED SUFYAAN ANN JESSIE SANDRA.P GOUTHAMM. G PARIVEL S S S SANTHOSH RAJALAKSHIMI. R A R RAJAH MOHAIDEEN T SATHYA NAARAYANAN SAYE SHARAN RAJARAM AAJAY SRIRAM R KRISHNAPRASATH S ISWARYA H S. SYED MOHAMMED NAEEM SWETHA S AJITH MANI V JEYARAMAN J RAJA SHREE PRABHU A POOBESH GOWTHAM S R PONMOZHI T K. KIRUBA K.G.CHETHU SARATHI S.VIVEKA M AKKHIL VANNAN w 1388315 0983163 3282069 3281059 0782294 3389110 3389141 3393352 3389139 3385102 1785183 3390248 3282120 0292364 3385268 3388021 0682145 3385019 3387145 0682200 3281150 3184330 3285017 0682104 1282091 2284144 3385094 3388038 0286292 0785253 1282132 2583226 0481052 3389039 3392280 3385380 1384319 3281240 2887416 0883150 3281026 1882156 3282088 3285015 3187031 2885417 2885512 1285013 0684008 3392047 w 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

w ts .n 47 43 46 48 49 47 46 44 46 48 43 47 43 44 46 47 44 46 47 47 47 45 46 49 44 46 46 43 45 42 46 46 44 49 44 39 44 42 37 46 44 42 42 43 43 40 42 44 43 39 80 84 81 79 77 79 80 82 80 78 83 79 83 82 80 79 82 80 79 79 79 80 79 76 81 79 79 82 79 82 78 78 80 75 80 85 80 82 86 77 79 81 81 80 80 83 81 78 79 83 om 25 24 22 25 28 27 21 19 22 31 27 26 24 20 25 32 29 23 22 29 20 22 20 25 19 22 22 18 25 21 20 20 26 17 22 23 21 22 22 29 21 23 22 23 14 27 22 18 23 20 e. c None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None lin OBG OBG OB(M) OBG MB SC MB SC MB MB MB SC OB(M) MB OBG OBG OBG OBG OBG OBG MB OB(M) MB OB(M) MB MB MB MB MB MB MB MB ST MB MB SC SC SC MB MB MB SC MB SC MB MB SC MB MB MB el p 31/08/1998 17/09/1998 17/09/1998 23/02/1998 17/10/1998 29/07/1998 23/07/1999 25/05/1999 06/03/1999 28/02/1999 09/12/1998 11/11/1998 07/11/1998 22/08/1998 12/11/1997 26/06/1998 23/06/1998 28/05/1998 08/04/1998 24/03/1998 22/09/1998 14/10/1998 16/04/1999 11/01/1999 17/10/1998 17/07/1999 01/10/1998 07/01/1999 06/12/1998 09/07/1999 29/03/1999 16/01/1999 07/12/1998 15/08/1998 01/08/1998 19/07/1998 25/02/1998 17/07/1998 05/04/1999 25/07/1999 14/06/1999 28/08/1998 10/05/1999 21/11/1998 22/09/1998 30/10/1998 12/03/1999 23/02/1999 03/03/1999 25/01/1999 eh B NIVETHA MYTHILI SA ARSHIL JUWAIRIYA NEEL AKASH.M.S B.VIKRAMAN SANTHOSH KUMAR .M NAVANEETHAN V S BHUVANAN S C.RAVI SHANKAR SUBHASHINI.R T.MUKUND MANOJ KUMAR V C AFREEN H SRINIVASAPRABHU K SOMESH SHARMA S TARUNA SUDHAKAR NRIPESH KUMAR VISHAHARAM S V.BARATH KUMAR AKHIL RAJASEKAR SUNDARESAN M NAVREEN BANU M ASHWIN KUMAR A R ASHIQ WAHAB A RAHUL J NAG BHUSHAN.A NETHRA R R. PRAVENA ATCHAYA .E LOKESH R S. MAHALAKSHMI PAVITHRA R HEMA LOSHANI S R K ARUNKUMAR T THALAPATHI B.KARTHIK M E JAYANTH MEGA RAMESH VIDHYA M U.JAMES EMILIAN KISHORE B VISHALI C SANTHOSHREE R RAM BALAJI R SRI BOOPATHI T KARTHIKA K SHANMUGA PRIYA.S KRISHNARAJ V S PRAVEEN KUMAR R D.SOBANA w 3386354 1982210 0286020 3385371 3396067 0283385 3281129 3282238 1488367 3389278 1285303 3385288 3388073 3189456 3282316 3387118 3393398 0682256 0683198 3187104 1282053 0282010 1282021 3282345 0682011 0289373 1282005 1385313 3387094 2983073 1282126 3281294 2887085 3389177 0682303 3388259 2885086 3282226 3282173 0885105 3281184 3282130 3283191 3388020 1984129 3281248 3183200 3281151 3182046 1488356 w 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 127 127 127 127 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 125 125 125 125 125 125 125 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 123 123 123 123 123 123 123 123 123 122 122 122

w ts .n 42 45 45 40 48 43 46 41 47 42 45 45 46 45 41 48 43 45 43 40 42 43 41 39 38 40 49 39 45 46 46 43 43 40 45 42 41 45 46 44 43 49 43 40 34 40 30 25 29 80 77 77 82 74 79 76 81 75 80 77 76 75 76 79 72 77 75 76 79 77 75 77 79 80 78 69 79 73 71 71 74 74 77 72 75 76 71 70 72 73 66 68 64 63 54 59 60 52 om 19 21 20 27 25 23 23 28 21 27 20 27 21 24 23 23 22 21 21 21 21 15 13 23 24 21 24 18 22 23 20 25 23 15 26 16 15 24 25 25 21 25 23 16 19 17 16 16 17 e. c None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None Orthopetic None Orthopetic Orthopetic Orthopetic Orthopetic Orthopetic Orthopetic lin MB MB SC MB MB MB MB MB SC MB SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC OBG ST OBG OBG GEN OB(M) OBG OBG el p 10/11/1998 17/10/1998 16/10/1998 22/09/1998 13/08/1998 28/07/1998 18/06/1998 05/01/1998 11/04/1998 24/09/1998 20/11/1999 13/03/1999 18/10/1998 09/12/1998 10/08/1999 24/05/1999 07/11/1998 18/12/1998 25/07/1998 01/10/1998 13/11/1998 19/4/1999 20/4/1999 16/06/1999 20/04/1999 20/10/1998 08/07/1998 15/03/1999 08/08/1998 26/06/1999 13/07/1998 05/09/1998 11/10/1998 11/10/1998 16/11/1998 09/03/1999 18/06/1999 10/12/1998 28/10/1998 24/06/1998 15/09/1998 02/10/1998 02/08/1999 04/03/1999 13/04/1999 27/10/1998 03/10/1997 19/01/1998 29/06/1999 eh HEMA P C MONEESH HARISH VASANTHAN E J SU SHIVAANI G SOMESHWAR K PRIYADARSHAN M V ATHI SESHAN SAI KUMAR .A ARULMATHI A ROHITHRAM. R G. V. YADHU KISHORE SANTOSH K SHYAAM M MUKAESHWARAN S SANKARA GOMATHI .M R. PRAVEEIN KUMAR SWARNA SURUTHI.S HARIVARMAN M S.P.SHIVANI B KEERTHANA MOHANA PRIYA P G.VANISRI PARKKAVI.R KISHORE KUMAR P VIGNESHVAR A L RAJASRINITHI. A. K M.ROHITH ROSHAN ABINAYA M KAVYA S P.GOHUL E GOPIKANNA S.A.SIDDARTHINI ABITHA A MANOJ KUMAR V PRIYADHARSHINI J NIVETHA.S T. A. MIRUNAALINI T.ROAGHAN M.KISHORE SHANKAR SINTHIYA ANNAMALAI ARUN M S KISHORE A.V.SRIRAM BABU DHIVYA DHARSINI R RAAGAVI.R.K DARSHINI A SABINA BEGUM K PERIYANAYAKI. SP JOSEPHINENANDHINI T w 1783085 3385002 0484087 0287292 3385348 2287190 0282218 3286404 3182201 3387411 3187327 3387230 2283266 3386223 0282013 0382133 0290079 2283159 0187062 1583333 3281058 1787432 2183185 2886604 2286032 0785257 3181266 0481317 0285090 2583333 3389076 0186322 0183009 3284264 2887110 1485217 1385297 3384138 3387207 3281044 0886032 2288094 3385076 2884487 1587281 1285394 0290374 0582407 2081498 w 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 121 121 121 120 120 120 120 119 119 119 118 118 118 118 118 118 118 118 117 117 117 117 117 117 117 117 116 116 116 116 115 111 104 97 94 89 85 81

Add a comment

Related presentations

Related pages

NTSE Tamil Nadu Stage-1 2014 Official Result - My Exam ...

Click on the following link to download NTSE Tamil Nadu Stage-1 2014 Official Result. NTSE Tamil Nadu Stage-1 2014 official result
Read more

Download NTSE Tamil Nadu Stage-1 2014 Official Result ...

Click on the following link to download NTSE Tamil Nadu Stage-1 2014 Official Result. ... National Talent Search Examination Everything about NTSE Exam.
Read more

NTSE Tamil Nadu Stage-1 2014 official result | National ...

NTSE 2016 Stage II Paper Analysis by ALLEN Career Institute. NTSE (National Talent Search Examination) 2016, Stage II was held on 8th May (Sunday), at ...
Read more

NTSE Tamil-Nadu-Stage-1-2014-Official-Result - Education

Posted by ALLEN Career Institute ... 1. DIRECTORATE OF GOVERNMENT EXAMINATION - CHENNAI - 600 006.
Read more

NTSE Tamil Nadu Stage-1 2014 Official Result - My Exam

NTSE Exam; NSTSE; Olympiads. HBCSE Olympiad; SOF Olympiads; Regional Olympiads; National Olympiads; International Olympiads; Events / Workshops ...
Read more