Ntse 2014 stage 1 result-raichur

50 %
50 %
Information about Ntse 2014 stage 1 result-raichur
Education

Published on March 3, 2014

Author: allencareerinstitute

Source: slideshare.net

Description

NTSE 2014 Stage-1 Result

SAT 27 27 31 24 26 27 30 23 27 23 15 24 32 20 26 28 22 26 25 28 30 24 23 28 27 20 28 26 29 23 23 28 20 25 36 24 19 36 40 29 26 24 31 22 32 23 35 25 28 26 26 26 32 43 25 32 33 32 30 25 30 34 23 25 TOTAL 53 66 66 62 55 54 59 40 52 46 39 44 54 44 54 57 44 51 47 59 54 49 46 44 44 46 58 52 57 45 47 55 35 44 62 37 43 65 70 50 52 36 50 37 59 68 79 57 52 53 49 47 73 84 52 59 63 55 54 46 54 60 41 44 Candidate_Name ABHISHEK ABHISHEK AISHANILOFER AKSHATHA. M AMARESH AMARESH. P AMBIKA ANJANEYA ANJINEYYA ANUSHA AREEF AYYANNA SUGUR BASAMMA BASANAGOUDA KATRIKI BASAVANTARAYA BASAVARAJA BASAVARAJA. R BASAVARAJAYYA BASAVARAJESHWARI BASAVESH BHARATHI BSAVARAJA CHANDRAKANTH. S CHANDRASHEKHAR CHANNABASAVA DEVARAJ DEVARAJ DEVARAJA RAGAL DHARMAVATI GANGAMMA GUDUDAPPA HANUAMTH HANUMANTA HANUMANTI HANUMESH JARINABEGUM JAYAPRAKASH. B JAYARAJ VISHVAKARMA KHADARSAB KIRANA KISHOR LAKSHMI LAXMAN LAXMI LINGAREDDY MADHU .K MADHU R KOKAR MAHABOOBPASHA MAHALAXMI MAHAMMAD ANIF MAHAMUNISWAMI MAHDEVAMMA MAHESH MAHESH G JADAV MAHESH NAYAK MAINUDDIN MALLAMMA MAMATA MANAMMA MANJUNATHA MANJUNATHA . B MEGHA MOUNESH MOUNESH om GMAT 14 21 15 13 14 14 20 9 11 12 15 10 14 13 19 16 14 15 13 10 17 9 10 5 10 16 18 16 17 14 11 13 10 13 12 10 12 20 17 16 15 10 11 11 16 17 17 13 11 12 15 10 25 18 20 18 24 17 9 11 17 16 11 11 e. c LCT 12 18 20 25 15 13 9 8 14 11 9 10 8 11 9 13 8 10 9 21 7 16 13 11 7 10 12 10 11 8 13 14 5 6 14 3 12 9 13 5 11 2 8 4 11 28 27 19 13 15 8 11 16 23 7 9 6 6 15 10 7 10 7 8 eh el pl in Reg_Number 241132710001 241132710002 241132710003 241132710004 241132710005 241132710006 241132710007 241132710009 241132710010 241132710011 241132710012 241132710013 241132710014 241132710015 241132710016 241132710017 241132710018 241132710019 241132710020 241132710021 241132710022 241132710023 241132710024 241132710025 241132710026 241132710028 241132710029 241132710030 241132710031 241132710032 241132710033 241132710034 241132710036 241132710037 241132710038 241132710039 241132710040 241132710041 241132710042 241132710043 241132710044 241132710045 241132710046 241132710047 241132710048 241132710049 241132710050 241132710051 241132710052 241132710053 241132710054 241132710055 241132710056 241132710057 241132710058 241132710059 241132710060 241132710061 241132710062 241132710063 241132710064 241132710065 241132710066 241132710067 .n ts Center_Name Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

SAT 21 20 27 27 29 27 25 30 22 20 29 25 27 24 30 22 31 27 27 29 28 30 28 27 24 34 25 26 22 29 26 28 23 39 30 27 23 20 21 30 26 26 26 28 27 22 24 28 32 21 22 27 27 25 23 32 31 30 27 33 19 22 43 28 TOTAL 46 39 54 54 57 50 45 55 45 46 51 42 52 52 58 47 53 57 53 53 56 57 52 50 52 75 51 48 48 56 50 48 42 68 51 53 43 48 48 51 64 50 59 55 52 51 53 56 55 49 49 49 50 49 44 59 59 58 55 61 39 52 76 57 Candidate_Name MUDUKAPPA MUSTAFA NAGARAJ B KOLOOR NAGARAJA NANDAKUMAR NAVEENKUMAR NEELA. B NIKHITA NINGAPPA NIRANJAN MATHAPATHI PADMINIMADHALE PANDU PARASHURAM PAVAN KUMAR PAVITRA POOJA HERKAL POOJARILATA PRADEEP. K PRAKASH PRAMOD . K PRASHANTH PRATHIBHA RACHAMMA RACHAYYA RAGHAVENDRA RAHUL. B RAJESH RAMESH RAMESH RAMESH NAYAK RANGAMMA RATNAMMA RAVI RAVI RAVICHANDRA RENAMMA RENUKAMMA SADEEK SAGAR SAMPREETA SANDESH .D SANJAYA KUMAR SANJEEVMURTHI SHANTA SHASHIKALA SHEKHARAGOUDA SHILPA SHILPA SHILPA. B SHIVAMMA SHIVARAJ SHIVARAJ H SHIVARAJA SHIVASHANKAR SHIVUKUMAR KORISHETTY SHREEDHARA SHWETHA SOUJANYA SUBHASH SUCHITRA SUJATA SUMANGALA SUNIL SUPRIYA om GMAT 17 8 20 16 17 15 13 15 16 15 11 10 18 20 18 17 14 15 14 15 19 20 17 14 14 21 11 12 12 11 16 12 13 14 13 14 13 18 17 12 15 11 20 18 13 19 18 18 16 15 15 14 15 15 14 18 17 15 16 18 13 20 21 11 e. c LCT 8 11 7 11 11 8 7 10 7 11 11 7 7 8 10 8 8 15 12 9 9 7 7 9 14 20 15 10 14 16 8 8 6 15 8 12 7 10 10 9 23 13 13 9 12 10 11 10 7 13 12 8 8 9 7 9 11 13 12 10 7 10 12 18 eh el pl in Reg_Number 241132710068 241132710069 241132710070 241132710071 241132710073 241132710074 241132710075 241132710076 241132710077 241132710078 241132710079 241132710080 241132710081 241132710082 241132710083 241132710084 241132710085 241132710086 241132710087 241132710088 241132710089 241132710090 241132710091 241132710092 241132710093 241132710094 241132710095 241132710097 241132710098 241132710099 241132710100 241132710101 241132710102 241132710103 241132710104 241132710105 241132710106 241132710107 241132710108 241132710109 241132710110 241132710111 241132710112 241132710113 241132710114 241132710115 241132710116 241132710117 241132710118 241132710119 241132710120 241132710121 241132710122 241132710123 241132710124 241132710125 241132710126 241132710127 241132710128 241132710129 241132710130 241132710131 241132710132 241132710133 .n ts Center_Name Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

SAT 23 25 37 33 26 28 22 25 22 25 31 26 32 29 44 30 25 22 26 29 25 22 27 36 13 36 24 13 27 34 24 24 32 36 27 24 27 22 32 28 35 22 30 26 32 22 27 34 22 27 26 29 27 21 22 26 31 33 36 36 21 21 17 24 TOTAL 49 51 67 64 50 64 44 47 43 48 51 47 57 59 67 49 47 48 47 51 38 44 56 63 35 64 43 38 46 57 42 51 57 60 59 49 52 46 63 59 62 50 57 59 56 48 58 71 53 67 54 52 45 39 44 41 51 56 58 61 41 50 48 45 Candidate_Name SUPRIYA KULKARNI SURESH SUSHMITA TIMMANNA TIMMAPPA VARSHA UTTHAM JADAV VEERESH VENKATESH VIJAYALAKSHMI VIRESH NAYAK VISHWANATHAREDDY YALLALINGA ABBU BAKAR ABHISHEK AFREEN AFREEN AFRIN AGNIKUMAR AISHA SARWARI AKASH AKHILA AKKAMAHADEVI AKSHATA AKSHATA AKSHATA AKSHATA RATHOD ALTAF HUSAIN ALTAF HUSAIN AMARESH AMARESH AMARESH AMARESH AMARESH AMARESH AMARESH AMBANNA AMBIK AMRUTHA MURARI ANANDKUMAR ANIL ANITHA ANITHA ANITHA ANITHA HOSAMANI ANJANEYA ANNAPURNA ANNAPURNA APPAJI PATIL AROGYAPPA ARSHAD KHAN ARUNA KAMBHALI ARUNKUMAR ARUNKUMAR ASHIYA BEGUM ASHOK ASHRAF ASHWINI ASHWINI ASIF KOKATANUR AVINASH B AKSHATAVALMIKIN BADRINATH BASALINGAMMA BASALINGAMMA om GMAT 18 15 14 17 15 15 15 14 13 15 15 13 13 13 12 14 16 16 14 14 7 14 13 11 11 18 9 15 11 16 14 15 13 15 17 12 13 14 21 20 16 17 15 19 18 18 21 20 12 19 17 13 12 8 8 12 9 10 9 14 8 12 13 13 e. c LCT 8 11 16 14 9 21 7 8 8 8 5 8 12 17 11 5 6 10 7 8 6 8 16 16 11 10 10 10 8 7 4 12 12 9 15 13 12 10 10 11 11 11 12 14 6 8 10 17 19 21 11 10 6 10 14 3 11 13 13 11 12 17 18 8 eh el pl in Reg_Number 241132710134 241132710135 241132710136 241132710137 241132710138 241132710139 241132710140 241132710141 241132710142 241132710143 241132710144 241132710145 241132720001 241132720002 241132720003 241132720004 241132720006 241132720007 241132720008 241132720010 241132720011 241132720012 241132720013 241132720014 241132720015 241132720016 241132720017 241132720018 241132720019 241132720020 241132720021 241132720022 241132720023 241132720024 241132720025 241132720026 241132720027 241132720028 241132720029 241132720030 241132720032 241132720033 241132720034 241132720035 241132720036 241132720037 241132720038 241132720040 241132720041 241132720042 241132720043 241132720044 241132720045 241132720046 241132720047 241132720048 241132720049 241132720050 241132720051 241132720052 241132720054 241132720055 241132720058 241132720059 .n ts Center_Name Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Devadurga Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

SAT 20 20 29 27 28 28 21 27 30 39 22 28 31 23 27 22 25 26 24 22 26 27 25 26 24 32 22 28 31 26 27 21 31 23 29 26 29 22 20 22 23 21 33 31 26 26 25 24 28 26 25 21 28 23 21 28 29 23 21 18 20 33 17 27 TOTAL 39 36 49 44 45 47 50 48 55 71 44 57 56 39 48 44 52 48 42 48 48 54 50 45 51 58 46 42 62 50 54 48 64 47 46 41 50 45 42 45 43 46 57 59 52 52 61 47 46 52 37 49 54 43 44 52 42 42 39 44 37 61 34 49 Candidate_Name BASALINGAPPA BASANAGOUDA BASANAGOUDA BASAVARAJ BASAVARAJ BASAVARAJ BASAVARAJ BASAVARAJ BASAVARAJ BHARATH KUMAR BHARGAVI BHEEMARAYA BHUVANESHWARI CHAMUNDESHWARI CHANDRAKALA CHANDRAKANTHA CHANDRASHEKHAR CHANDRASHEKHARAGOUDA CHANNAMMA CHIRANJEEVI DANAPPA WADDAR DATTU PATIL DEVAMMA DEVAMMA DEVAMMA DEVAMMA DEVARADDI DEVARAJ DEVARAJ DEVARAJ DEVARAJ DHARMANNA DODDABASAVA PATIL DURAGAMMA DURAGAPPA DURUGAMMA DYAMANNA FARZANA BEGUM GANESH YALAGI GANGAMMA GANGAPPA GIRIJA GIRIJA GIRISH GOVIND GUNDAPPA GURURAJ KALADAGI GYANAPPA GYANAPPA HANAMANTHA HANAMANTHA HANAUMESH HANUMANTHA HANUMANTHA HANUMANTHA MARALABHAVI HANUMAPPA HANUMESH HEENA HEMANTHA HULIGEMMA HULIGEMMA HULIGEMMA RAYABAGI HUSENAPPA IBRAHIM om GMAT 12 11 11 12 9 12 15 13 17 10 14 16 16 12 6 17 10 13 11 12 12 19 15 13 18 16 17 4 22 16 19 17 23 20 7 7 11 11 14 11 11 13 17 22 14 12 17 15 10 12 4 19 13 8 15 15 5 12 9 13 6 10 8 11 e. c LCT 7 5 9 5 8 7 14 8 8 22 8 13 9 4 15 5 17 9 7 14 10 8 10 6 9 10 7 10 9 8 8 10 10 4 10 8 10 12 8 12 9 12 7 6 12 14 19 8 8 14 8 9 13 12 8 9 8 7 9 13 11 18 9 11 eh el pl in Reg_Number 241132720060 241132720061 241132720062 241132720063 241132720064 241132720065 241132720066 241132720067 241132720069 241132720070 241132720071 241132720072 241132720074 241132720075 241132720076 241132720077 241132720078 241132720079 241132720080 241132720082 241132720083 241132720084 241132720085 241132720086 241132720087 241132720088 241132720089 241132720090 241132720091 241132720092 241132720093 241132720094 241132720095 241132720096 241132720097 241132720098 241132720100 241132720101 241132720102 241132720103 241132720104 241132720105 241132720106 241132720107 241132720108 241132720110 241132720111 241132720112 241132720113 241132720115 241132720116 241132720117 241132720118 241132720119 241132720120 241132720122 241132720123 241132720124 241132720125 241132720127 241132720128 241132720129 241132720131 241132720133 .n ts Center_Name Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

SAT 29 28 26 26 34 26 22 24 34 24 26 25 25 23 32 24 23 23 19 24 27 29 28 22 29 27 24 25 28 25 29 23 31 26 21 36 33 29 31 26 23 27 23 26 26 25 38 27 27 24 17 33 30 22 26 35 26 17 36 29 21 22 26 29 TOTAL 49 45 45 46 60 44 47 54 60 50 49 49 53 53 51 48 61 48 43 45 41 56 53 38 48 52 48 50 39 45 48 39 48 46 38 64 78 46 59 46 47 51 35 53 42 54 83 43 44 48 30 59 52 44 46 57 57 44 64 57 46 30 44 61 Candidate_Name ITENDRAKUMAR NAIK JAYAMMA JAYASHREE JYOTHI JYOTI JYOTI K ANILKUMAR K S NAVEEN KAVYA KAVYA HIREMATH KHAJAHUSAIN KHALID KIRAN KARADKAL KIRAN KUMAR KIRAN KUMAR KIRANKUMAR KISHOR KUMAR KRISHNAPPA KUAZI MOHAMMED USMAN KUMAR BALAPPA LAKSHMANA MADHUKAR KULKARNI MAHAMMAD AFROZ MAHAMMADIYA B MAHANTESH MAHESH MAIBOOBALI MALAN BEGUM MALINGARAYA MALLAMMA MALLANAGOUDA MALLAYYA MALLIKARJUN MALLIKARJUN MALLIKARJUN K MALLIKESH MANIRATHNA DEVANAPALLI MANJULA MANJULA MANJULA MANJULA MANJUNATH MANJUNATH MANJUNATH NAIK MANJUNATH PATIL MANJUNATH WALI MANJUSHREE MARUTI MEENAKSHI MEENAXI MEENAXI MEGHA MEGHARAJ MOHAMMED MOHSIN MOUNESH MOUNESH POLICE PATIL MUDAKANNA MUDUKAPPA MUSKAN MUSKAN MUTTURAJA NAGALINGESHWARA NAGARAJ NAGARAJ om GMAT 7 7 7 8 10 10 14 11 15 12 9 14 10 17 14 15 17 17 11 15 7 18 16 9 10 17 11 19 7 9 12 8 12 8 8 18 22 6 17 16 16 14 4 13 10 18 26 9 10 14 10 16 14 9 12 10 16 18 17 22 13 1 1 21 e. c LCT 13 10 12 12 16 8 11 19 11 14 14 10 18 13 5 9 21 8 13 6 7 9 9 7 9 8 13 6 4 11 7 8 5 12 9 10 23 11 11 4 8 10 8 14 6 11 19 7 7 10 3 10 8 13 8 12 15 9 11 6 12 7 17 11 eh el pl in Reg_Number 241132720134 241132720135 241132720136 241132720137 241132720138 241132720139 241132720140 241132720141 241132720143 241132720144 241132720145 241132720146 241132720147 241132720148 241132720149 241132720150 241132720151 241132720152 241132720153 241132720154 241132720155 241132720157 241132720158 241132720159 241132720160 241132720161 241132720162 241132720163 241132720165 241132720166 241132720167 241132720168 241132720170 241132720171 241132720172 241132720173 241132720174 241132720175 241132720176 241132720177 241132720178 241132720179 241132720180 241132720181 241132720182 241132720183 241132720184 241132720185 241132720186 241132720187 241132720188 241132720189 241132720190 241132720191 241132720192 241132720195 241132720196 241132720197 241132720198 241132720199 241132720200 241132720201 241132720202 241132720203 .n ts Center_Name Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

SAT 24 26 28 27 24 28 30 33 29 41 28 21 26 30 26 34 27 25 18 29 27 25 26 24 24 23 26 31 28 24 32 33 30 27 35 32 30 29 19 30 22 21 31 20 28 28 29 27 20 27 25 30 29 20 25 32 23 21 29 26 30 23 31 20 TOTAL 42 49 43 58 47 56 70 69 62 84 48 42 62 47 56 74 46 43 40 49 49 56 44 58 62 38 50 57 46 52 66 70 69 55 69 56 49 60 35 54 47 39 52 36 51 48 51 48 37 51 45 55 55 30 52 55 50 46 55 53 64 55 63 45 Candidate_Name NAGARAJA NAGESH NARASAMMA NARASIMHALU NASHAMMA NATARAJ NAVEEN MIRAJKAR NEHA NETAL A KHANDELWAL NIKITHA K E NIRUPADI NOORJAHAN OMPRAKASH P PADMA PAIMONRAJ PARIMALA PARVATHI PARVATHI PARVATHI POOJA MURARI PRABHU PRABHU A HOSAMANI PRADEEP PRAJWAL A PRAKASH PRAKASH PRAKASH RATHOD PRANESH NAYAK PRARTHANA K PRASHANT PRASHANT PRASHANT KUMARH PRASHANTA H PRASHANTHA PRATAP LOKARE PRAVEENKUMAR PREMA PRIYANKA PRIYANKA BHANDARI RAGHAVENDRA RAGHAVENDRA RAJA RAJASHEKHAR RAJKUMAR RAMANAGOUDA RAMESH RAMESH RAMESH RAMESH RAMESH RAVI RAVICHANDRA RENUKA RENUKA RENUKA RENUKA RESHMA SOPPIMATH SABANNA SACHIN SACHIN RAHUL SACHINKUMAR SAFORA BEGUM SAMREEN SANDEEP om GMAT 9 13 8 13 8 11 18 17 13 18 11 5 12 10 16 20 9 6 17 11 15 17 9 21 25 8 10 15 7 14 15 16 17 15 23 13 11 19 7 15 16 13 13 9 15 9 15 15 11 15 11 12 13 0 15 11 17 14 15 16 24 18 21 19 e. c LCT 9 10 7 18 15 17 22 19 20 25 9 16 24 7 14 20 10 12 5 9 7 14 9 13 13 7 14 11 11 14 19 21 22 13 11 11 8 12 9 9 9 5 8 7 8 11 7 6 6 9 9 13 13 10 12 12 10 11 11 11 10 14 11 6 eh el pl in Reg_Number 241132720205 241132720206 241132720207 241132720209 241132720210 241132720211 241132720212 241132720213 241132720214 241132720215 241132720216 241132720217 241132720218 241132720219 241132720220 241132720222 241132720223 241132720224 241132720225 241132720227 241132720228 241132720229 241132720230 241132720231 241132720232 241132720233 241132720234 241132720235 241132720236 241132720237 241132720238 241132720239 241132720240 241132720241 241132720242 241132720243 241132720244 241132720245 241132720246 241132720247 241132720248 241132720250 241132720251 241132720252 241132720253 241132720254 241132720255 241132720256 241132720257 241132720259 241132720260 241132720261 241132720262 241132720263 241132720264 241132720265 241132720267 241132720269 241132720270 241132720271 241132720272 241132720273 241132720274 241132720275 .n ts Center_Name Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384

SAT 27 32 26 27 30 21 23 27 28 24 24 43 23 22 17 21 15 31 25 23 28 23 27 27 25 21 18 32 26 33 27 27 26 24 41 25 24 21 20 26 26 36 37 29 23 24 24 27 28 27 23 25 26 23 40 20 19 26 23 17 25 33 26 31 TOTAL 50 63 51 46 54 38 47 55 48 49 55 74 41 44 32 41 37 53 51 41 52 34 51 52 47 38 31 52 43 63 66 54 58 57 77 44 48 39 41 45 36 70 69 62 47 48 42 50 50 68 49 52 47 54 61 45 31 46 52 39 49 58 44 45 Candidate_Name SANGANAGOUDA SANJAY KUMAR SANJEEVKUMAR SANTAN KUMAR SANTOSH SANTOSH SANTOSHKUMAR SARASWATHI SARASWATHI SAROJA SAROJA PUJARI SATISH SHAIK AMEER SOHIAL SHAMBHAVI SHAMEER PASHA SHAMSHAD BEGUM SHANKRAMMA SHANTALA SHARANABASAVA SHARANAMMA SHARANAPPA SHASHIKALA SHASHIKUMAR RATHOD SHEKH MAHAMMED ANEEF SHEKHARAPPA SHILPA SHIVAKUMAR SHIVAKUMAR SHIVAKUMAR SHIVAMURTHY SHIVANI THAKUR SHIVARAJ SHIVARAJ SHIVARAJ KUMAR SHIVARAJKUMAR SHREEDEVI SHRIDEVI SHRIDEVI SHRUTHI SHWETHA SIDRAMESH SIMRAN SINDHU SMEETA SNEHA P SOHAIL GUARANTEE SOMANATH SOMAPPA SOUJANYA SPRUTHI SRIRANGANATH DESAI SUDHA SUDHA SUDHA SUMA SUMA H SUNIL SUNIL SUNILKUMAR SUNITA SUNITHA SURESH SUSMITHA SYEDHAIDER PASHA om GMAT 19 16 13 11 16 9 15 18 16 16 17 22 13 16 6 12 14 9 12 8 14 1 13 12 12 7 0 11 12 20 13 13 15 15 23 8 12 9 11 9 2 20 17 21 14 13 7 16 10 25 10 17 10 17 15 12 4 9 19 13 14 16 13 7 e. c LCT 4 15 12 8 8 8 9 10 4 9 14 9 5 6 9 8 8 13 14 10 10 10 11 13 10 10 13 9 5 10 26 14 17 18 13 11 12 9 10 10 8 14 15 12 10 11 11 7 12 16 16 10 11 14 6 13 8 11 10 9 10 9 5 7 eh el pl in Reg_Number 241132720276 241132720277 241132720278 241132720279 241132720280 241132720281 241132720282 241132720283 241132720284 241132720285 241132720286 241132720287 241132720288 241132720289 241132720290 241132720291 241132720292 241132720293 241132720294 241132720296 241132720297 241132720298 241132720299 241132720300 241132720301 241132720302 241132720303 241132720305 241132720306 241132720307 241132720308 241132720309 241132720310 241132720311 241132720312 241132720313 241132720314 241132720315 241132720317 241132720318 241132720320 241132720321 241132720322 241132720324 241132720325 241132720326 241132720327 241132720328 241132720329 241132720330 241132720331 241132720332 241132720333 241132720334 241132720335 241132720336 241132720337 241132720338 241132720339 241132720340 241132720341 241132720342 241132720343 241132720344 .n ts Center_Name Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

SAT 25 25 35 26 22 29 28 27 22 16 27 35 25 25 27 26 19 30 25 26 23 32 0 19 19 17 30 28 17 20 23 29 24 27 23 26 28 33 38 29 28 28 25 40 30 33 27 30 23 27 26 25 22 29 28 21 25 32 34 26 23 32 29 32 TOTAL 42 62 58 66 49 61 62 44 38 40 47 65 49 47 55 57 36 47 50 49 49 79 24 37 53 43 52 54 39 44 40 52 48 43 46 68 51 75 68 46 51 65 65 74 61 63 68 55 45 64 54 45 46 57 48 43 42 58 80 47 41 56 54 62 Candidate_Name TAJMA TASLIM TAYAPPA TIRUPATHI UMESH UMESHA VEENA VEERAMMA VEERANAGOUDA VEERESH VENKATESH VENKATESH VENKATESH VENKATESH CHAWHAN VENKATESH RAIBAGI VIJALAYALAXMI VIJALAYALAXMI VIJAYAKUMAR VIJAYALAXMI VIJAYALAXMI VINAY KUMAR VINAY S VINAYAKA VINOD KUMAR VINODRAJ VINUTHA VIRESH VIRESH VIRUPAKSHI VISHALAXI YAMANAPPA YAMANAVVA YAMANURI YASMEEN ABDUL REHAMAN AHASA.B.V AISHA KHANUM AKASH MISHRA AMARESH AMARESH AMBAMMA ANANNYA TEJASEINI .G ANANTH KUMAR .K ANIL KUMAR ANILKUMAR. M ANITA ANITHA.M ANJANEYA ANJINEYYA ANKITHA.Y ANNAYYA SWAMY ARAVINDA AROGYA HARIJANA ARUNA.E ARUNKUMAR ASHVINI ASHWINI ASHWINI B.S. ROHAN BASALINGAMMA BASAMMA BASAVALINGAMMA BASAVALINGAPPA BASAVAPRABHU.V om GMAT 7 18 13 20 15 21 25 9 10 11 11 16 13 10 17 18 10 11 13 14 8 23 15 10 19 18 13 17 15 18 9 11 12 1 9 24 11 18 23 12 12 13 18 19 18 17 23 14 15 20 11 9 9 19 10 14 7 14 18 10 13 17 12 16 e. c LCT 10 19 10 20 12 11 9 8 6 13 9 14 11 12 11 13 7 6 12 9 18 24 9 8 15 8 9 9 7 6 8 12 12 15 14 18 12 24 7 5 11 24 22 15 13 13 18 11 7 17 17 11 15 9 10 8 10 12 28 11 5 7 13 14 eh el pl in Reg_Number 241132720345 241132720346 241132720347 241132720348 241132720349 241132720350 241132720351 241132720352 241132720353 241132720355 241132720356 241132720357 241132720358 241132720359 241132720360 241132720362 241132720363 241132720364 241132720365 241132720366 241132720368 241132720369 241132720370 241132720371 241132720372 241132720373 241132720374 241132720375 241132720376 241132720377 241132720378 241132720379 241132720380 241132720382 241132730001 241132730002 241132730004 241132730005 241132730006 241132730007 241132730008 241132730009 241132730010 241132730011 241132730012 241132730013 241132730014 241132730015 241132730016 241132730017 241132730018 241132730019 241132730020 241132730021 241132730022 241132730023 241132730024 241132730025 241132730026 241132730027 241132730028 241132730029 241132730030 241132730031 .n ts Center_Name Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Lingasur Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512

SAT 27 30 29 23 23 23 31 28 27 30 30 19 21 25 26 19 22 21 27 25 27 29 24 18 25 27 25 25 18 26 24 24 23 26 23 24 23 23 27 26 30 20 20 19 30 31 23 25 25 33 22 26 24 27 28 26 33 32 27 27 26 30 26 26 TOTAL 46 52 53 41 47 40 58 46 39 59 62 41 39 50 53 44 45 47 44 45 54 57 47 32 53 46 43 48 43 45 45 46 49 50 51 41 47 42 48 48 57 44 46 41 56 55 49 52 43 60 46 46 44 53 59 47 49 59 56 62 47 62 47 46 Candidate_Name BASAVARAJ BASAVARAJ BASAVARAJ BASAVARAJ BASAVARAJ PATIL BASAVARAJA BASSAYYA BEERAPPA BEERAPPA BHAGYALAXMI BHAGYASHREE BHEEMAYYA BHERAPPA BISMILLABI CHAITANY.A CHANDRAKALA CHANNA BASAMMA CHANNA BASAVA CHANNA BASAVA CHANNA BASAVA CHANNA BASAVA CHANVA BASAVA CHETHANA CHIDANANDA CHITRA CHOUDAYYA TALAWARA DAKSHANI DEBORA DEEPA DEVAMMA DEVAMMA DEVANNA DEVAPUTRA DEVARAJ DEVARAJ TALAWARA DEVENDRA DIKSHITA. Y DIVYA.G DRAKSHAYINI ERAMMA ERANNA ERAPPA. ERAPPA. B FAIZA TASNEEM FATHIMA FAYAZ AHMED GANESH GANESH GANGAMMA GANGAPPA GAYATHRI.K GEETA GIRIJAMMA GOURAMMA GOUSIYA KHANAM GULAMMA HAMPAYYA HANAMESHA HANUMANAGOWDA HARESH.T HARISH .P HARSHA VARDHAN.B HEENA.G HUSENI om GMAT 12 14 14 13 14 9 16 10 6 21 18 12 9 15 15 14 11 16 10 11 11 16 10 6 13 11 14 14 14 10 10 12 15 12 15 8 15 12 16 14 17 19 19 13 17 19 16 16 14 14 13 12 11 16 21 12 9 15 18 24 13 19 15 10 e. c LCT 7 8 10 5 10 8 11 8 6 8 14 10 9 10 12 11 12 10 7 9 16 12 13 8 15 8 4 9 11 9 11 10 11 12 13 9 9 7 5 8 10 5 7 9 9 5 10 11 4 13 11 8 9 10 10 9 7 12 11 11 8 13 6 10 eh el pl in Reg_Number 241132730033 241132730034 241132730035 241132730036 241132730037 241132730038 241132730039 241132730040 241132730041 241132730042 241132730043 241132730044 241132730045 241132730046 241132730047 241132730048 241132730049 241132730050 241132730051 241132730052 241132730053 241132730054 241132730055 241132730056 241132730057 241132730058 241132730059 241132730060 241132730061 241132730062 241132730063 241132730064 241132730065 241132730066 241132730067 241132730068 241132730069 241132730070 241132730071 241132730072 241132730073 241132730074 241132730075 241132730076 241132730077 241132730078 241132730079 241132730080 241132730081 241132730082 241132730083 241132730084 241132730085 241132730086 241132730087 241132730088 241132730089 241132730090 241132730091 241132730092 241132730093 241132730094 241132730095 241132730097 .n ts Center_Name Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576

SAT 21 27 23 25 20 24 23 21 33 27 21 28 30 21 25 26 27 18 27 22 40 41 27 24 26 28 19 31 19 20 27 24 24 33 37 37 27 33 41 30 26 33 30 27 24 21 24 25 30 26 31 24 24 22 21 20 28 29 29 13 28 22 21 24 TOTAL 33 41 42 44 45 42 23 50 54 52 44 53 55 42 50 54 44 38 54 49 66 77 42 39 45 51 40 48 41 39 50 45 42 55 75 58 47 53 67 61 55 58 64 56 54 38 40 50 55 53 55 50 55 44 43 39 52 51 55 35 56 31 32 46 Candidate_Name JAGADEESH JALAL JAMBANNA BARKER JAYASHREE JOSHNA PRIYANKA.K JYOTHI KALEEM NAYAK KARTHIK KARTHIK. A KAVERI KAVERI KAVITAMMA KAVITHA KAVITHA KAVYA KAVYA KHADAR JILANI KHAJA KIRAN .V KOPPURU DHARMARAJ KRISHNA HELAVAR KRISHNA.R LAKSHMEE LAKSHMI NAGA PRASANNA LALITHA LALITHAMBA.M LATHA.B LAXMI LEEALARAVALI.K LOKESH MAHESH KUMAR MAHESHA MAHIBOOB.G MAHMAD ELIYAS MAITRA PATIL MALAPPA DINNI MALLAMMA MALLI KARJUNA MALLIKARJUNA MAMATA.H MANASA.G MANENDRA .V MANIKKYAPPA MANISHA.K MANJNATH MANJULA MANJULA MANJULA MANJULA .G MANJUNATH MANJUNATH MANJUNATH .H MANOJ .D MARIYAMMA MARIYAPPA MD MUSTAFA MEGHANA MH FEROZ IQBAL MITHUN.M MONIKA.A MOUNESH MOUNESH MOUNESH MUBINA BEGUM om GMAT 6 8 11 10 13 6 0 16 11 14 14 15 14 13 12 14 9 11 8 12 10 21 5 7 6 9 10 11 15 12 15 12 7 9 23 15 10 7 20 14 12 12 18 11 14 9 8 10 15 17 8 8 10 11 12 12 11 8 12 7 15 3 5 15 e. c LCT 6 6 8 9 12 12 0 13 10 11 9 10 11 8 13 14 8 9 19 15 16 15 10 8 13 14 11 6 7 7 8 9 11 13 15 6 10 13 6 17 17 13 16 18 16 8 8 15 10 10 16 18 21 11 10 7 13 14 14 15 13 6 6 7 eh el pl in Reg_Number 241132730098 241132730099 241132730100 241132730101 241132730102 241132730103 241132730104 241132730105 241132730106 241132730107 241132730108 241132730109 241132730110 241132730111 241132730112 241132730113 241132730114 241132730115 241132730116 241132730117 241132730118 241132730119 241132730120 241132730121 241132730122 241132730123 241132730124 241132730125 241132730126 241132730127 241132730128 241132730129 241132730130 241132730131 241132730132 241132730133 241132730134 241132730135 241132730136 241132730137 241132730138 241132730139 241132730140 241132730141 241132730142 241132730143 241132730144 241132730145 241132730146 241132730147 241132730148 241132730149 241132730150 241132730151 241132730152 241132730153 241132730154 241132730155 241132730156 241132730157 241132730159 241132730160 241132730161 241132730162 .n ts Center_Name Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640

SAT 23 27 26 27 28 30 27 31 25 28 27 23 19 23 22 20 25 27 31 28 27 30 36 22 33 35 20 32 31 21 32 32 27 37 27 29 41 38 33 31 31 29 23 23 26 26 27 23 31 31 27 27 24 17 31 26 29 23 27 26 25 22 30 29 TOTAL 44 55 49 51 49 52 42 57 42 43 53 48 46 48 51 42 47 49 52 51 50 62 68 41 57 55 47 71 72 42 63 64 53 63 56 58 78 76 71 70 64 61 42 40 50 49 52 44 54 56 50 48 42 37 52 54 58 42 44 56 47 56 61 56 Candidate_Name NABEE SAB NADAF NAFEESA BEGUM NAGARAJ NAGARAJ NAGARAJ NAGARAJA ALDAL NAGARATNA NAGENDRA NANDABAI NAVYA.G NIKHIL KUMAR NIKITHA.H.K NIRMALA NITISH.D OM PRAKASH PALLAVI PARME PAVAN KUMAR PARVATI PARVES KHAISSAR PAVITRA POOJA POOJA .T POOJA PATIL.S PRASHANTH.T PRASUNA.P PRIYANKA PRIYANKA PSWETHA R.VASHASWI RACHANA.K RAGHAVENDRA RAGHAVENDRA RAGHVENDRA.S RAHUL RAJESHWARI RAJESHWARI RAJU RAKSHITA .H RAMACHANDRA.M RAMESH RAMESHA RAMESHA RAMESHA. K RANGA RASOOL BASHA RAVI TEJA .N RAVIKUMARA RENUK RENUK RENUKA RENUKA RENUKAMMA ROJA SACHIN SACHIN .S SADDAM HUSAINA SADDAM HUSAINA SAIFULLA SAMPATH LAXMI SANGEETA SANIYA SANJANA.C.H SANTASH KUMARA SAREENIVASA.M om GMAT 12 14 13 13 11 11 6 16 10 9 15 15 19 13 18 11 16 12 9 15 15 20 15 14 13 12 16 19 19 11 16 16 13 10 15 14 20 19 20 18 15 13 12 11 17 10 18 12 11 15 13 7 7 10 13 17 12 13 12 16 14 17 17 15 e. c LCT 9 14 10 11 10 11 9 10 7 6 11 10 8 12 11 11 6 10 12 8 8 12 17 5 11 8 11 20 22 10 15 16 13 16 14 15 17 19 18 21 18 19 7 6 7 13 7 9 12 10 10 14 11 10 8 11 17 6 5 14 8 17 14 12 eh el pl in Reg_Number 241132730163 241132730164 241132730165 241132730166 241132730167 241132730168 241132730170 241132730171 241132730172 241132730173 241132730174 241132730175 241132730176 241132730177 241132730178 241132730179 241132730181 241132730182 241132730183 241132730184 241132730185 241132730186 241132730187 241132730189 241132730190 241132730191 241132730192 241132730193 241132730194 241132730195 241132730196 241132730197 241132730198 241132730199 241132730200 241132730201 241132730202 241132730203 241132730204 241132730205 241132730206 241132730207 241132730208 241132730209 241132730210 241132730211 241132730212 241132730213 241132730214 241132730215 241132730216 241132730217 241132730218 241132730219 241132730220 241132730221 241132730222 241132730223 241132730224 241132730225 241132730226 241132730227 241132730228 241132730229 .n ts Center_Name Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704

SAT 31 22 17 22 19 29 26 28 27 40 40 29 29 32 19 24 29 23 31 22 24 33 35 28 21 21 31 19 38 34 33 24 27 35 22 32 20 26 24 33 27 34 32 24 26 30 20 29 30 26 27 29 27 24 25 21 33 29 30 28 35 31 20 31 TOTAL 66 56 43 42 44 57 42 61 46 62 65 70 46 59 42 48 55 55 76 45 53 49 55 50 49 42 60 38 57 62 75 53 55 61 51 68 43 55 49 73 63 74 63 40 50 46 47 43 56 53 54 55 61 43 55 56 56 48 57 55 72 49 43 62 Candidate_Name SATHISH.D SAVITA SAVITRI SHAHEEN BEGUM SHAIK ALI SHAKUNTALA SHAMEEM SHANTH KUMAR.D SHARADAMMA SHARANA BASAVA SHARANA BASAVA SHARATH RAJALABANDI SHILPA SHILPA SHILPA SHILPA SHIRISHA SHIVA KUMAR C.H SHIVA REDDY SHIVAGANGAMMA SHIVAKUMARA K SHIVALEELA.G SHIVARAJ SHIVARAYA SHIVS JYOTHI LAXMI PRASANNA.U SHIVU KUMAR SHOBHA .C SHRAVANI SHREEYANKASINGH SHRIDHAR.K.H SHRUTHI SHWETA SHWETHA.S.P SHYAMALA .P SIDDHARUDHA SIMMI FARAZ SINDHU SNEHASITIMANI SONY SRIKANTH.G SRIKANTH.H SRINSVAS REDDY.P SUDHA SUGHASACHANDRABHOS SUJATA SUMAN.B.S SUMITRA SUNITA SURESH SURESH .M SURUTHI SUSHMA SUSHMITHA.H SUVARNA SWAPNA .G SYED SHABAZ SYEDA VAJIYA AFREEN TAISEEN SAHEBA TAYAMMA TAYAMMA TEJASAWINI.A TIMMANNA UDAYAKUMAR UMA SANTOSHI .K om GMAT 20 19 15 12 12 15 11 17 11 9 12 23 9 16 10 13 15 16 25 17 15 8 13 17 14 11 16 11 8 17 20 19 14 17 18 20 16 11 10 18 17 17 17 6 12 4 12 9 16 15 17 17 20 12 16 12 15 10 14 18 19 12 14 18 e. c LCT 15 15 11 8 13 13 5 16 8 13 13 18 8 11 13 11 11 16 20 6 14 8 7 5 14 10 13 8 11 11 22 10 14 9 11 16 7 18 15 22 19 23 14 10 12 12 15 5 10 12 10 9 14 7 14 23 8 9 13 9 18 6 9 13 eh el pl in Reg_Number 241132730230 241132730231 241132730232 241132730233 241132730234 241132730235 241132730236 241132730237 241132730238 241132730239 241132730240 241132730241 241132730242 241132730243 241132730244 241132730245 241132730246 241132730247 241132730248 241132730249 241132730250 241132730251 241132730253 241132730254 241132730256 241132730257 241132730258 241132730259 241132730260 241132730261 241132730263 241132730264 241132730266 241132730267 241132730268 241132730269 241132730270 241132730271 241132730272 241132730273 241132730274 241132730275 241132730277 241132730278 241132730279 241132730281 241132730282 241132730283 241132730284 241132730285 241132730286 241132730287 241132730289 241132730290 241132730291 241132730293 241132730294 241132730295 241132730296 241132730297 241132730298 241132730299 241132730300 241132730301 .n ts Center_Name Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768

SAT 28 33 24 22 29 31 32 21 26 28 19 27 27 36 22 30 36 23 31 30 22 26 23 30 28 21 36 29 31 36 23 24 29 37 35 58 37 29 33 25 38 32 33 29 32 31 29 22 30 33 23 26 30 32 34 27 26 31 23 19 20 31 27 26 TOTAL 54 54 47 55 55 66 71 48 42 53 50 53 54 66 48 53 65 40 56 55 46 53 46 45 46 52 71 69 69 82 57 50 50 68 73 107 58 53 65 53 79 62 72 54 59 48 55 41 52 58 47 50 55 76 57 53 50 54 46 45 40 64 58 50 Candidate_Name UMADEVI UMADEVI UMESH KUMAR UPENDRA GOUDA .B VAISHNAVI VASAVI.T VEDAVYAS.P VEERARATNA VEERESHA VENKATA REDDY MADIVAL VIDYASHREE.R.M. VIJAYA KRISHNA.B VIKAS KAMBLE VINAYA KUMARA VINAYA KUMARA. T VINODA KUMAR VIRUPAKSHI VIRUPAKSHI WASEEM AHEMED WAZEED YALLALINGA ANNOJJ YALLAMMA YASMEEN YUSUF BEIG om GMAT 13 12 12 17 17 23 20 14 1 17 16 13 12 18 15 16 16 1 12 13 16 13 17 7 11 14 15 14 12 24 14 16 13 18 11 23 9 14 17 15 22 17 19 7 8 11 16 11 8 9 10 11 12 16 8 12 10 12 14 12 12 14 10 11 e. c LCT 13 9 11 16 9 12 19 13 15 8 15 13 15 12 11 7 13 16 13 12 8 14 6 8 7 17 20 26 26 22 20 10 8 13 27 26 12 10 15 13 19 13 20 18 19 6 10 8 14 16 14 13 13 28 15 14 14 11 9 14 8 19 21 13 eh el pl in Reg_Number 241132730302 241132730303 241132730304 241132730305 241132730306 241132730307 241132730308 241132730309 241132730310 241132730311 241132730312 241132730313 241132730314 241132730315 241132730316 241132730317 241132730318 241132730319 241132730321 241132730322 241132730323 241132730324 241132730325 241132730326 241132730327 241132740001 241132740002 241132740003 241132740004 241132740005 241132740006 241132740007 241132740008 241132740009 241132740010 241132740011 241132740013 241132740014 241132740015 241132740016 241132740017 241132740018 241132740019 241132740020 241132740021 241132740022 241132740024 241132740025 241132740026 241132740027 241132740028 241132740029 241132740030 241132740031 241132740033 241132740034 241132740035 241132740036 241132740037 241132740038 241132740039 241132740040 241132740041 241132740042 .n ts Center_Name Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Manvi Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 ABHILASH ABHISHEK BAGUR ABHISHEK.M ADITHAY PATIL ADITHYA.P AISHWARYA LAKSHMI AISHWARYA PATIL AJAYKUMAR AKHILA AKHILESH.KV. AKSHATHA.K.V AMALA G AMREEN AMRUTHA ANANDA ANEESH.K ANJINEYYA ANKITH KUMAR DULGACH ANUSHA ANUSHA PATIL APOORVA ARAKESH ARAVIND KUMAR ARPITHA ARVIND.J ASIA BEGUM ASMA BEGUM ASMITHA .V AUMESWAROOP MULAJKAR AYESHA SULTHANA B.MANJUNATH BAGANAL KRISHNAVEL BASAV PRAABHU PATIL.D BEBE AYEESHA KHAZI BHAGYALAKSHMI BHARATHI BHEEM REDDY BINDU HUGAR BUJJAMMA

SAT 29 31 37 24 29 30 32 22 25 36 37 26 30 27 28 28 24 32 24 32 25 40 34 45 26 35 19 27 37 31 27 43 30 38 22 20 26 27 42 35 18 37 24 23 25 28 33 27 24 27 25 26 23 25 36 25 27 34 39 24 28 21 28 38 TOTAL 64 67 71 31 60 71 61 43 41 68 69 60 40 54 48 58 58 61 48 64 49 72 68 89 59 68 42 44 56 49 48 80 68 59 58 47 50 51 90 77 39 91 50 46 47 61 85 49 44 54 54 57 58 66 89 50 53 86 66 46 44 43 46 70 Candidate_Name CHAGI ANIRUDH CHAITHANYA.B. CHANDRAMOULI.D.H CHANDRASHEKAR CHETAN PATIL D.SAI PRAVALIKA D.V.TEJA DARSHAN.R DEEPA DIVYA M.K DIVYA.A DIXITH H DULLAMMA E.G.SHAILAJA ERESH ESHAN JAIN G.K.SANDHYA G.NANDINI G.P.RAKSHANDHA GANGADHAR.K GAYATHRI GHULAM HUSSAIN GOUTHAM GOUTHAM GURUPRASAD GURURAJ R.P H.S.RAJANJALI HANUMANTHA HARSHAVARDHAN.G HEMALATHA BHANADARI INDRAMMA ISHTIAQ FARHAN MD JAFAR SADIQ JUNAID AHMED L K.GANESH K.SHIVAMURTHY K.SURYABHANDARI K.YUVARAJ KALPAJ PISE KALYAN KUMAR.S KALYANI KAVANA.VM KAVITHA KAVITHA KAVITHA.G KHATHYAINI PALLAKKAI KHUSHBOO DIALANI KUMALESHWARA LACHAMANNA LAKSHMI LAKSHMI D.T. LAVANYA.A LAXMI PRAVALIKA.N M.A.ANWAR M.L.MILAN M.PRIYANKA M.UMESH M.V.SAINATH MAHALKSHMI.M MAHDEVI MAHESH MAHESHAMMA MAHESHWARI MALLIKARJUNA om GMAT 18 15 17 1 11 18 17 11 7 13 11 12 5 13 11 9 14 12 9 13 13 7 9 20 11 11 14 9 4 8 12 19 23 10 24 14 16 11 23 19 11 29 11 12 14 17 23 9 11 13 13 14 14 19 27 13 13 21 10 10 10 16 5 13 e. c LCT 17 21 17 6 20 23 12 10 9 19 21 22 5 14 9 21 20 17 15 19 11 25 25 24 22 22 9 8 15 10 9 18 15 11 12 13 8 13 25 23 10 25 15 11 8 16 29 13 9 14 16 17 21 22 26 12 13 31 17 12 6 6 13 19 eh el pl in Reg_Number 241132740043 241132740044 241132740045 241132740046 241132740047 241132740048 241132740049 241132740050 241132740051 241132740054 241132740055 241132740056 241132740057 241132740058 241132740059 241132740060 241132740061 241132740062 241132740063 241132740064 241132740065 241132740066 241132740067 241132740068 241132740069 241132740070 241132740071 241132740072 241132740073 241132740074 241132740075 241132740076 241132740077 241132740079 241132740080 241132740081 241132740082 241132740083 241132740084 241132740085 241132740086 241132740087 241132740088 241132740089 241132740090 241132740091 241132740092 241132740093 241132740094 241132740095 241132740096 241132740097 241132740098 241132740099 241132740100 241132740101 241132740103 241132740104 241132740105 241132740106 241132740107 241132740108 241132740109 241132740110 .n ts Center_Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896

SAT 23 28 35 29 40 39 38 29 31 37 33 33 36 35 34 26 34 26 26 21 30 26 25 31 27 25 22 27 31 21 21 34 38 20 31 23 27 24 23 21 32 24 20 42 29 23 33 35 30 30 29 13 27 26 31 20 29 24 33 31 27 21 30 36 TOTAL 41 47 71 57 80 78 77 71 71 87 73 75 73 70 69 48 75 54 41 35 59 57 55 55 47 42 55 68 76 54 41 70 77 46 49 52 58 54 53 50 54 71 26 87 56 44 63 77 56 85 60 39 66 48 74 33 56 56 74 58 61 49 60 72 Candidate_Name MAMTHA MAMTHA MANIKRAJ MANIKYAMMA MANISH KUMAR.Y MANISHA MANJUNATH.G MANOJ GURUGUNTIKAR MANOJ SHERIKAR MARDI SHRIKAR MAYUR PATIL MIRZA YASEEN BAIG MOHAMMED FAREED.K MOHAMMED RAFI MOHAMMED UMAER MONIKA MOUNIKA GOLLA MUBEENA BEGUM MUNNI BEGUM MUTTANNA N.LAKSHMI SOWMYA N.PAVAN NAFIZ NAAZ NAGENDRA NARASAMMA NARASAPPA NEERAJ KUMAR.J NEETU JEWARGI NEHA LAXMI.M NIDHI NIHAL KULKARNI NIKHIL DEADATTA NIKHIL RAJ.M.V NIKHIL SINGH NIKITHA NIRANJAN.R,M.JAIN NIRMALA NIRMALA.C.N NITYANAND SWAMY NOOR PASHA PANDURANGA PARIJATHA.S HANAGAL PARVATHI.S PAVAN.V.R PAVANKUMAR PAVITHRA PRANATHI KUMAR REDDY PRANAV N RAO PRASHANT PRATHYUSHA C.H PRATIBHA PRAVALIKA PRIYANKA R.DIVYA R.VARUN RABEKA RAJAPPA RAJESH RAKSHIT PAWAR RAMESHAWARI RAMYA R RAMYASHREE RATHOD ADITHI RAVIKUMAR.K om GMAT 11 10 18 11 18 18 18 21 18 26 20 20 17 16 16 5 18 12 7 8 8 13 14 9 8 7 13 24 22 12 10 13 24 9 5 9 17 20 19 17 14 23 3 20 15 14 12 27 14 27 16 8 22 13 21 3 13 19 17 15 16 9 13 21 e. c LCT 7 9 18 17 22 21 21 21 22 24 20 22 20 19 19 17 23 16 8 6 21 18 16 15 12 10 20 17 23 21 10 23 15 17 13 20 14 10 11 12 8 24 3 25 12 7 18 15 12 28 15 18 17 9 22 10 14 13 24 12 18 19 17 15 eh el pl in Reg_Number 241132740111 241132740112 241132740113 241132740114 241132740115 241132740116 241132740117 241132740118 241132740119 241132740120 241132740122 241132740124 241132740125 241132740126 241132740127 241132740128 241132740129 241132740130 241132740132 241132740133 241132740134 241132740135 241132740136 241132740137 241132740138 241132740139 241132740140 241132740141 241132740142 241132740143 241132740144 241132740145 241132740146 241132740147 241132740148 241132740149 241132740150 241132740151 241132740154 241132740156 241132740157 241132740158 241132740159 241132740160 241132740161 241132740162 241132740164 241132740165 241132740166 241132740167 241132740168 241132740169 241132740170 241132740171 241132740172 241132740173 241132740175 241132740176 241132740177 241132740178 241132740179 241132740180 241132740181 241132740182 .n ts Center_Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960

SAT 38 36 29 28 24 29 25 26 23 21 21 26 24 16 20 28 34 16 38 42 21 22 30 33 21 31 28 16 14 29 22 24 22 21 33 32 30 33 32 33 24 24 27 29 25 21 29 20 39 26 29 27 29 28 28 36 22 32 28 20 15 29 25 26 TOTAL 91 67 68 61 43 49 53 54 56 51 46 57 44 41 47 51 66 42 70 95 49 48 58 60 42 62 54 33 40 71 44 45 52 47 79 77 69 70 69 88 82 80 55 66 42 55 70 49 91 68 78 73 73 67 66 71 40 60 68 42 41 69 50 43 Candidate_Name ROHITH KILKILE ROHITH.R ROTHI R.V S.HABEEB PASHA S.NAYANA SABA NOUSIM SAGAR S.K. SAGAR.S PATTANASHETTY SAI JAIN K SAI KUMAR.L SAMREEN SULTHANA SANA SANGEETHA SANGEETHA SANTHOSH KOPPARU SARALA.P SHARANAKUMAR SWAMI SHIVU KUMAR SHRAVANI SHRIYA ELLUR SHRUTHI JAVALKAR SHRUTHI SAGAR SHWETHA SHWETHA SHWETHA SIDDARTH SONIYA.N SRIMANI SRINIVAS SRUJANA IDAPANOOR SUBHAN ALI SUJATHA SUMA SUMAIYA KHTOON M SUPRITHA.S.THAKUR SUPRIYA SUSHMITHA SUSHMITHA SWAPNA PATIL SWETHA MATAPATHI SYED SADIQ KHADRI J TADITHYA KATTIMANI TEJASHWINI UDAY KIRAN UMADEVI VAIBHAV.G.D VAIBHAVI A VAISHNAVI VASHNAVI MURTHY.S VENKATA SURYA LAKSHMI VENKATESH.B.R VIDISH BHAT VIDYA VIDYASHREE VIDYASHREET VINAYAK MURALE VINUTHANA VISHWAMYNA.S VISHWESHAR HIREMATH YANKAMMA om GMAT 20 8 17 14 11 12 13 14 18 18 14 13 13 15 13 15 18 15 16 29 13 14 13 20 9 15 17 11 17 17 12 11 16 15 29 28 23 19 17 29 34 32 17 22 7 20 17 12 25 22 25 23 24 21 21 16 6 12 22 14 18 21 17 11 e. c LCT 33 23 22 19 8 8 15 14 15 12 11 18 7 10 14 8 14 11 16 24 15 12 15 7 12 16 9 6 9 25 10 10 14 11 17 17 16 18 20 26 24 24 11 15 10 14 24 17 27 20 24 23 20 18 17 19 12 16 18 8 8 19 8 6 eh el pl in Reg_Number 241132740183 241132740184 241132740185 241132740186 241132740187 241132740188 241132740189 241132740190 241132740191 241132740192 241132740193 241132740194 241132740195 241132740196 241132740197 241132740198 241132740199 241132740201 241132740202 241132740203 241132740204 241132740205 241132740206 241132740207 241132740208 241132740209 241132740210 241132740211 241132740212 241132740213 241132740214 241132740215 241132740216 241132740217 241132740219 241132740220 241132740221 241132740222 241132740223 241132740224 241132740226 241132740227 241132740228 241132740229 241132740230 241132740231 241132740232 241132740234 241132740235 241132740237 241132740238 241132740239 241132740240 241132740241 241132740242 241132740243 241132740244 241132740245 241132740246 241132740247 241132740248 241132740249 241132750001 241132750002 .n ts Center_Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Sindhanur Sindhanur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 ABHISHEK ABHISHEKA

SAT 36 26 31 31 26 28 30 25 24 22 22 34 24 26 26 22 19 25 26 24 29 17 25 31 26 28 25 25 33 21 22 30 28 28 22 22 21 17 26 25 28 18 34 26 36 21 26 24 30 29 31 24 31 29 25 23 27 25 20 27 44 30 28 27 TOTAL 56 53 70 68 51 62 53 47 40 45 43 63 46 48 44 46 44 45 47 46 34 41 52 54 38 54 44 48 55 46 42 58 54 53 56 46 47 38 52 53 61 41 65 47 67 45 44 42 65 46 59 48 51 54 48 42 49 49 52 50 70 50 52 45 Candidate_Name AISHWARYA AISHWARYA AJAY G AKHILESH MP AKSHATA AMAR SAJJAN AMARESH AMARESH AMARESHA AMRUTA ANITA ANITA ANJANEYA ANNAPOORNESHWARI ASHOKA ASHWINI ASHWINI AYYANAGOUDA B KIRAN BANDEPPAGOUDA MALIBIRADAR BANNEMMA BASALINGAMMA BASAMMA BASANAGOUDA BASAPPA BASAVALINGA BASAVALINGAMMA BASAVALINGAPPA BASAVARAJ BASAVARAJ BHAGYASHREE BHARGAV BHIMANNA BUDEPPA CHANDINI CHANDRIKA CHANDRIKA CHANNABASAVA CHIKKAMMA CHIRANJEEVI DEEPA DEVAMMA DEVANNA DEVARAJ DEVENDRAPPA DODDABASAVA DURAGAMMA DURAGAMMA DURGAVITTAL K DURGESHA DURUGAMMA ERANNA GANESH GANGAMMA GANGAMMA GANGAMMA GOURAMMA H DURGABHAVANI HAJARAT ALI HALEEMA HANEESH A HANIUMANTA T HANUMANTAPPA HANUMESH om GMAT 12 17 24 19 13 16 14 11 9 15 13 19 11 13 7 15 12 13 14 15 1 9 13 14 4 14 10 15 14 15 11 16 15 14 20 16 17 9 14 12 17 16 10 13 19 10 6 9 18 8 16 12 12 17 17 9 12 14 20 15 11 11 13 12 e. c LCT 8 10 15 18 12 18 9 11 7 8 8 10 11 9 11 9 13 7 7 7 4 15 14 9 8 12 9 8 8 10 9 12 11 11 14 8 9 12 12 16 16 7 21 8 12 14 12 9 17 9 12 12 8 8 6 10 10 10 12 8 15 9 11 6 eh el pl in Reg_Number 241132750003 241132750004 241132750005 241132750006 241132750007 241132750008 241132750009 241132750010 241132750011 241132750012 241132750013 241132750014 241132750015 241132750017 241132750018 241132750019 241132750020 241132750021 241132750022 241132750023 241132750024 241132750025 241132750026 241132750027 241132750028 241132750029 241132750030 241132750031 241132750032 241132750033 241132750034 241132750035 241132750036 241132750038 241132750040 241132750041 241132750042 241132750043 241132750044 241132750045 241132750046 241132750047 241132750048 241132750049 241132750050 241132750051 241132750052 241132750053 241132750054 241132750055 241132750056 241132750057 241132750059 241132750060 241132750061 241132750062 241132750063 241132750065 241132750066 241132750067 241132750068 241132750069 241132750070 241132750071 .n ts Center_Name Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur w Sl No 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088

SAT 31 29 28 20 23 22 23 17 17 40 21 20 25 25 23 30 29 31 25 23 22 22 31 26 27 23 25 31 27 20 27 27 27 26 32 24 24 26 26 33 29 19 24 21 26 40 29 37 40 33 33 31 29 29 30 27 30 30 32 36 35 29 28 28 TOTAL 59 50 40 45 40 43 35 35 40 59 44 45 44 50 50 54 58 53 43 50 46 40 56 50 48 51 48 58 54 49 48 51 49 51 52 48 46 49 52 66 58 41 50 41 51 76 56 75 64 62 56 49 51 52 52 53 50 50 65 67 65 59 54 53 Candidate_Name HASEN HEMA HONNAPPA HULIGEMMA HULIGEMMA BAKALI HUSENABI NENKI HUSENAPPA HUSENI JANARDHAN JYOTI D KALANDERBABA KALPANA KAVERI KAVERI KAVITA KHADAR BASHA KHADAR BASHA KHAJABANI KHAJAHUSEN KRISHNA LAKSHMI LAKSHMI LAKSHMI LOKANATH MANDAL M AKASH M SHWETHA M SUNEETA02/ M,ANJUNATHA MADHU MAHALAXMI MAHANKALEPPA MAHESH MAHMED SHYEDAZ AHMED MALAPPA MALLAMMA MALLAYYA MALLESH MALLIKARJUN MALLIKARJUNSWAMY MANJUNATHA MAREMMA MEGHARAJ R MOHANDAS MOULAPPA MOUNESH MOUNESH T MUNNAAJIJ C N SWETHA NAGAMMA NAGARAJ NAGARAJ NAGARAJA NAGARATNAMMA NAGARATNAMMA M NAGMA NANDISH NARAYANA HEDAGIBAL NAVEENKUMAR G NEELAMMA NEHA JAIN NETHRAVATHI N NINGANNA JUTAGI NIRUPADEPPA NITEEN KUMAR om GMAT 13 11 3 15 9 15 8 10 12 12 14 13 10 18 17 12 18 16 11 15 12 11 18 12 13 14 16 20 12 20 10 12 10 16 11 16 11 9 11 17 13 14 17 11 10 16 12 18 9 18 12 10 11 13 13 18 13 11 20 17 15 20 14 17 e. c LCT 15 10 9 10 8 6 4 8 11 7 9 12 9 7 10 12 11 6 7 12 12 7 7 12 8 14 7 7 15 9 11 12 12 9 9 8 11 14 15 16 16 8 9 9 15 20 15 20 15 11 11 8 11 10 9 8 7 9 13 14 15 10 12 8 eh el pl in Reg_Number 241132750072 241132750073 241132750074 241132750075 241132750077 241132750078 241132750079 241132750080 241132750082 241132750083 241132750084 241132750085 241132750086 241132750087 241132750088 241132750089 241132750090 241132750091 241132750092 241132750093 241132750094 241132750095 241132750096 241132750097 241132750098 241132750099 241132750100 241132750101 241132750102 241132750103 241132750104 241132750105 241132750106 241132750107 241132750108 241132750109 241132750110 241132750111 241132750112 241132750113 241132750114 241132750117 241132750118 241132750119 241132750120 241132750121 241132750122 241132750123 241132750124 241132750125 241132750126 241132750127 241132750128 241132750129 241132750130 241132750131 241132750132 241132750133 241132750134 241132750135 241132750136 241132750137 241132750138 241132750139 .n ts Center_Name Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur Sindhanur w w Districe Name Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Raichur Ra

Add a comment

Related presentations

Related pages

NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results - My Exam ...

Home NTSE 2014 Stage-1 Result NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results. ... Ntse 2014 stage 1 result-raichur; Ntse 2014 stage 1 result-koppala;
Read more

Download NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results ...

... Bangalore Division Ntse 2014 Stage-1 Result-Tumkur Ntse ... Ntse 2014 stage 1 result-raichur; ... Copyright © 2016 National Talent Search Examination.
Read more

NTSE 2014 Stage 1 Rajasthan Result - Education - documents

Share NTSE 2014 Stage 1 Rajasthan Result. ... Ntse 2014 stage 1 result-raichur. Ntse 2014 stage 1 result-haveri. Ntse 2014 stage 1 result-koppala. Login or ...
Read more

NTSE Tripura Stage 1 2014 Result - Education - documents

Share NTSE Tripura Stage 1 2014 Result. ... Ntse 2014 stage 1 result-raichur. Ntse 2014 stage 1 result-haveri. Ntse 2014 stage 1 result-koppala. Login or Join.
Read more

NTSE Gujrat Stage-1 2014 Merit List - Education

Ntse 2014 stage 1 result-raichur Ntse 2014 stage 1 result-udupi Ntse 2014 stage 1 result-kodagu Gujrat GUJRAT Lt Merit List Comments ...
Read more

Ntse 2014 stage 1 result-cm nagar - Education - documents

Ntse 2014 stage 1 result-cm nagar Nov 29, 2014 ... Share Ntse 2014 stage 1 result-cm nagar. ... 1. e. c om Reg_Number ...
Read more

NTSE Paper Stage-I English 2014 - Documents

NTSE Paper Stage-I English 2014. by nallimini. on Oct 20, 2015. Report Category: Documents
Read more