Ntse 2014 stage 1 result-mandya

100 %
0 %
Information about Ntse 2014 stage 1 result-mandya
Education

Published on March 3, 2014

Author: allencareerinstitute

Source: slideshare.net

Description

NTSE 2014 Stage-1 Result

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132510001 9 18 23 50 ABDULKHADAR JILANI 241132510002 11 16 21 48 ABHILASH.B.A 241132510003 12 18 24 54 ABHILASH.B.S. 241132510004 13 12 37 62 ABHILASHA.M.R. 241132510005 9 15 28 52 ABHISHEK.A.R. 241132510006 5 22 26 53 ABHISHEK.K.S. 241132510007 10 11 29 50 AFREENFIRDOSE 241132510008 10 16 28 54 AISHWARYANAG 241132510009 9 10 23 42 AKSHATA.K.S. 241132510010 8 16 21 45 AKSHATHA.S. 241132510011 9 7 24 40 AMBIKA.B.N. 241132510012 7 11 15 33 AMBIKA.H.P 241132510013 12 17 25 54 AMRUTHA 241132510014 15 9 25 49 ANJALI.N. 241132510015 7 15 27 49 ANUPALLAVI.M. 241132510017 11 10 29 50 ANUSHA.C.K. 241132510018 9 11 31 51 ANUSHA.H.P. 241132510019 10 14 21 45 ANUSHA.K. 241132510020 10 11 26 47 APOORVA A 241132510021 4 8 26 38 ARAVINDA B.R 241132510022 16 14 25 55 ARCHANA G.M 241132510023 12 10 21 43 ARCHANA.H.R. 241132510024 8 18 22 48 ARPITHA B.M 241132510025 10 11 27 48 ARPITHA D V 241132510026 8 14 19 41 ARPITHA H N 241132510027 8 19 24 51 ARPITHA H R 241132510028 8 17 19 44 ARPITHA.N.L 241132510029 4 12 22 38 ARUNKUMAR H N 241132510030 7 16 22 45 ASHARANI A S 241132510032 10 15 35 60 ASHWATH D B 241132510033 12 17 21 50 BHARATH C R 241132510034 13 20 25 58 BHARATH KUMAR B R 241132510035 12 11 21 44 BHARATHI L S 241132510036 14 13 20 47 BHAVANA C 241132510037 11 13 28 52 BHAVANI K 241132510038 15 11 25 51 BHAVYA A C 241132510039 7 15 24 46 BHAVYA H J 241132510040 5 18 23 46 BHAVYA H L 241132510041 15 21 20 56 BHOOMIKA J K 241132510043 5 21 25 51 BINDUSHREE S E 241132510044 15 12 28 55 BOOMIKA D Y 241132510045 23 16 22 61 CHAITHRA B N 241132510046 9 12 24 45 CHAITRA A M 241132510047 12 14 26 52 CHAITRA D S 241132510048 15 17 38 70 CHANDAN GOWDA M S 241132510049 10 11 18 39 CHANDAN M L 241132510050 11 19 27 57 CHANDANA A R 241132510051 13 14 25 52 CHANDANA A S 241132510052 16 20 39 75 CHANDANA H.J 241132510053 11 10 20 41 CHANDANA I M 241132510054 9 12 35 56 CHANDINI H R 241132510055 12 17 17 46 CHANDINI S 241132510056 12 10 29 51 CHANDINI S M 241132510057 11 17 30 58 CHARANA H G 241132510058 7 16 24 47 CHETHAN C P 241132510059 15 10 20 45 CHETHANA EVANGELINE DSOUZA 241132510060 8 13 23 44 CHETHANKUMAR S G 241132510061 11 13 29 53 CHETHANKUMAR T H .n ts Center_Name K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete w w Sl No Districe_Code 1 Mandya 2 Mandya 3 Mandya 4 Mandya 5 Mandya 6 Mandya 7 Mandya 8 Mandya 9 Mandya 10 Mandya 11 Mandya 12 Mandya 13 Mandya 14 Mandya 15 Mandya 16 Mandya 17 Mandya 18 Mandya 19 Mandya 20 Mandya 21 Mandya 22 Mandya 23 Mandya 24 Mandya 25 Mandya 26 Mandya 27 Mandya 28 Mandya 29 Mandya 30 Mandya 31 Mandya 32 Mandya 33 Mandya 34 Mandya 35 Mandya 36 Mandya 37 Mandya 38 Mandya 39 Mandya 40 Mandya 41 Mandya 42 Mandya 43 Mandya 44 Mandya 45 Mandya 46 Mandya 47 Mandya 48 Mandya 49 Mandya 50 Mandya 51 Mandya 52 Mandya 53 Mandya 54 Mandya 55 Mandya 56 Mandya 57 Mandya 58 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132510062 11 15 23 49 CHETHANRAJ A B 241132510063 12 15 30 57 DARSHAN H M 241132510064 9 8 29 46 DARSHANSWAMY S 241132510065 13 19 20 52 DEEKSHITH M S 241132510066 21 16 23 60 DEEPIKA B 241132510067 13 11 29 53 DHANUSH B N 241132510068 17 18 22 57 DHANUSHREE V R 241132510069 9 15 30 54 DIKSHITHA A 241132510070 11 16 23 50 DIL M K 241132510072 20 19 37 76 FIZA ANJUM 241132510073 10 14 19 43 GAGANA P V 241132510074 7 13 32 52 GIRISHA G N 241132510075 7 17 28 52 GOWDARANJUTHARAMESHA 241132510076 9 16 31 56 GOWTHAM J P 241132510077 14 13 28 55 HARISHA A D 241132510078 7 20 30 57 HARSHITHA D U 241132510079 10 14 17 41 HARSHITHA Y N 241132510080 6 6 24 36 HEMAVATHI N 241132510081 12 11 30 53 HEMAVATHI S M 241132510082 18 21 39 78 HOYSALA S G 241132510083 10 19 24 53 JANAVI S M 241132510084 12 12 35 59 JAYANTHI K R 241132510085 10 12 24 46 JYOTHI B S 241132510086 8 17 28 53 KAMALA H P 241132510087 10 17 26 53 KANTHA R 241132510089 14 10 32 56 KARTHIK M P 241132510090 9 15 37 61 KARTHIK RAMEGOWDA 241132510091 10 21 25 56 KAVANA B R 241132510092 5 11 23 39 KAVANA T P 241132510093 9 7 28 44 KAVYA 241132510094 8 15 22 45 KAVYA B K 241132510095 11 13 19 43 KAVYA H L 241132510096 6 13 20 39 KAVYA K R 241132510097 14 12 28 54 KAVYA S 241132510098 11 16 20 47 KAVYA Y K 241132510099 8 9 24 41 KEERTHAN B K 241132510100 11 20 36 67 KHALIDABANU 241132510101 8 12 17 37 KIRAN B K 241132510102 11 6 25 42 KIRAN N R 241132510103 13 18 28 59 KULSUM 241132510104 9 9 26 44 KUMARA K A 241132510105 10 8 25 43 LAKSHMIKANTHA M N 241132510106 10 19 25 54 LATHA H M 241132510107 12 14 24 50 LAVANYA A K 241132510108 4 16 26 46 LAVANYA B M 241132510109 14 12 30 56 LAVANYA L 241132510110 16 20 27 63 LIKITH H M 241132510111 13 13 26 52 LOHITH KUMARA 241132510112 9 15 28 52 LOKESHA H S 241132510113 16 19 26 61 MAHESH KUMARA H B 241132510114 17 19 35 71 MANASA P 241132510115 9 20 27 56 MANJU B K 241132510116 9 16 22 47 MANJU M M 241132510117 16 17 36 69 MANOJ H P 241132510118 11 18 19 48 MANU S N 241132510119 7 12 26 45 MANUJA M R 241132510120 9 15 24 48 MANURAJ N N 241132510121 4 15 29 48 MEGHANA M R .n ts Center_Name K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete w w Sl No Districe_Code 59 Mandya 60 Mandya 61 Mandya 62 Mandya 63 Mandya 64 Mandya 65 Mandya 66 Mandya 67 Mandya 68 Mandya 69 Mandya 70 Mandya 71 Mandya 72 Mandya 73 Mandya 74 Mandya 75 Mandya 76 Mandya 77 Mandya 78 Mandya 79 Mandya 80 Mandya 81 Mandya 82 Mandya 83 Mandya 84 Mandya 85 Mandya 86 Mandya 87 Mandya 88 Mandya 89 Mandya 90 Mandya 91 Mandya 92 Mandya 93 Mandya 94 Mandya 95 Mandya 96 Mandya 97 Mandya 98 Mandya 99 Mandya 100 Mandya 101 Mandya 102 Mandya 103 Mandya 104 Mandya 105 Mandya 106 Mandya 107 Mandya 108 Mandya 109 Mandya 110 Mandya 111 Mandya 112 Mandya 113 Mandya 114 Mandya 115 Mandya 116 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132510122 13 16 29 58 MEGHANA B N 241132510123 17 14 32 63 MEGHANA M S 241132510124 16 17 29 62 MEGHANA S 241132510125 12 16 22 50 MEGHANA S B 241132510126 10 8 23 41 MOHAN M S 241132510127 10 19 18 47 MUTTHURAJU B M 241132510128 8 22 19 49 NAGENDRA L D 241132510129 5 10 27 42 NAGENDRAKUMAR K V 241132510130 9 6 25 40 NAMRATHA C R 241132510131 12 16 25 53 NANDINI L T 241132510132 4 14 28 46 NAVEENA I N 241132510133 16 8 33 57 NAVYASHRI M S 241132510134 11 15 22 48 NETHRAVATHI H N 241132510135 14 10 32 56 NETHRAVATHI R 241132510136 18 13 29 60 NIHARIKA DIVAKAR 241132510137 11 7 14 32 NIRUSHA B C 241132510138 6 12 30 48 NISHCHITHA B S 241132510139 10 13 22 45 NITHIN GOWDA 241132510140 9 28 31 68 NITHYANANDA SWAMI 241132510141 7 14 25 46 NIVEDITHA H C 241132510142 12 13 23 48 PALLAVI H M 241132510143 7 13 26 46 PALLAVI K C 241132510144 8 18 19 45 POOA S M 241132510145 7 15 30 52 POOJA 241132510146 9 20 25 54 POOJA J B 241132510147 9 10 26 45 POOJASHREE IMRAPUR 241132510148 9 17 28 54 POORNIMA 241132510149 12 12 18 42 POORNIMA B R 241132510150 11 15 27 53 PRABHAKARA H 241132510151 10 11 29 50 PRABHUSWAMY K K 241132510152 8 16 15 39 PRADEEPA H M 241132510153 14 16 25 55 PRASANNA T 241132510154 9 15 35 59 PRASHANTH A N 241132510155 17 11 33 61 PRATHAP K N 241132510156 9 13 31 53 PRATHIBHA S S 241132510157 12 14 19 45 PRIYADARSHINI M S 241132510158 12 15 25 52 PRIYANKA R 241132510159 11 16 27 54 PRIYANKA S M 241132510160 12 14 18 44 PUNEETH KUMAR K 241132510161 13 12 25 50 PUNITHA B M 241132510162 9 12 27 48 PUNYA B G 241132510163 9 14 28 51 PUSHPA S M 241132510164 8 13 30 51 PUTTY Y R 241132510165 9 13 23 45 RAGHAVENDRA S 241132510166 7 13 24 44 RAGINI G M 241132510167 10 20 37 67 RAJESHA T K 241132510168 9 17 25 51 RAJU R D 241132510169 14 18 21 53 RAKESH M R 241132510170 4 19 25 48 RAKSHIOTH D S 241132510171 8 12 26 46 RAKSHITHA B V 241132510172 5 10 22 37 RAKSHITHA H D 241132510173 10 21 28 59 RAKSHITHA K P 241132510174 9 6 27 42 RAKSHITHA S 241132510175 6 13 25 44 RAMESHA B N 241132510176 6 12 22 40 RAMKUMAR D N 241132510177 7 11 29 47 RAMYA B M 241132510178 12 12 26 50 RAMYA K S 241132510179 10 18 25 53 RAMYA S M .n ts Center_Name K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete w w Sl No Districe_Code 117 Mandya 118 Mandya 119 Mandya 120 Mandya 121 Mandya 122 Mandya 123 Mandya 124 Mandya 125 Mandya 126 Mandya 127 Mandya 128 Mandya 129 Mandya 130 Mandya 131 Mandya 132 Mandya 133 Mandya 134 Mandya 135 Mandya 136 Mandya 137 Mandya 138 Mandya 139 Mandya 140 Mandya 141 Mandya 142 Mandya 143 Mandya 144 Mandya 145 Mandya 146 Mandya 147 Mandya 148 Mandya 149 Mandya 150 Mandya 151 Mandya 152 Mandya 153 Mandya 154 Mandya 155 Mandya 156 Mandya 157 Mandya 158 Mandya 159 Mandya 160 Mandya 161 Mandya 162 Mandya 163 Mandya 164 Mandya 165 Mandya 166 Mandya 167 Mandya 168 Mandya 169 Mandya 170 Mandya 171 Mandya 172 Mandya 173 Mandya 174 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132510180 13 16 22 51 RANI C K 241132510181 10 17 22 49 RANJINI D R 241132510182 10 15 18 43 RANJITHA M B 241132510183 7 10 25 42 RANJITHA S Y 241132510184 6 17 28 51 RASHMITHA B K 241132510185 4 11 19 34 RATHAN K H 241132510186 16 14 25 55 REETHA R M 241132510187 11 14 30 55 RESHMA M S 241132510188 8 14 25 47 RETHESHA H V 241132510189 9 14 26 49 REVANNA K K 241132510190 12 15 25 52 ROHITH R 241132510191 5 12 26 43 ROJA M R 241132510192 11 13 23 47 ROOPA B S 241132510193 9 12 26 47 ROOPA T J 241132510194 8 18 24 50 SACHIN A D 241132510195 11 11 38 60 SACHIN B V 241132510196 12 17 21 50 SACHIN J E 241132510197 9 16 29 54 SACHIN P B 241132510198 7 15 19 41 SAHANA M 241132510199 12 14 35 61 SAHANA M M 241132510200 7 12 28 47 SAHANA R 241132510201 9 19 24 52 SAHANA R M 241132510202 14 12 19 45 SAHANA S 241132510203 7 16 27 50 SAHANA S N 241132510204 8 18 32 58 SANDEEP A Y 241132510205 11 10 20 41 SANDHYA K V 241132510206 10 15 28 53 SANDHYA N H 241132510207 11 12 23 46 SANGEETHA M B 241132510208 8 11 23 42 SANGEETHA P M 241132510209 9 12 24 45 SARVAMANGALA V S 241132510210 7 13 18 38 SHAILAJA B J 241132510211 11 9 14 34 SHAKUNTHALA D N 241132510212 3 10 20 33 SHALINI G C 241132510213 5 14 25 44 SHARAH G C 241132510214 10 22 30 62 SHILPA 241132510215 12 21 26 59 SHILPA B S 241132510216 12 16 26 54 SHILPA K G 241132510217 10 19 24 53 SHILPA P B 241132510218 10 17 23 50 SHILPASHREE N S 241132510219 10 16 25 51 SHIVAKUMAR C K 241132510220 11 13 23 47 SHIVAPRASAD N J 241132510221 11 15 24 50 SHIVU D 241132510222 9 15 26 50 SHOBHA R V 241132510223 8 9 24 41 SHREEKARA H S 241132510224 11 14 26 51 SHREYA B L 241132510225 8 13 19 40 SHRIDHARA S R 241132510226 8 11 20 39 SHRIKANTH A S 241132510227 23 17 29 69 SHRINIDHI M R 241132510228 6 14 28 48 SHRUNGAR A R 241132510229 11 20 25 56 SHRUTHI K R 241132510230 18 18 24 60 SHUBHASHREE K 241132510231 10 15 21 46 SHWETHA N D 241132510232 9 15 22 46 SINCHANA B K 241132510233 18 19 36 73 SINDHU K R 241132510234 8 11 25 44 SMAYANA C M 241132510235 15 13 29 57 SOMASHEKHARA G R 241132510236 5 15 24 44 SOWMYA M A 241132510237 18 11 24 53 SOWMYA M P .n ts Center_Name K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete w w Sl No Districe_Code 175 Mandya 176 Mandya 177 Mandya 178 Mandya 179 Mandya 180 Mandya 181 Mandya 182 Mandya 183 Mandya 184 Mandya 185 Mandya 186 Mandya 187 Mandya 188 Mandya 189 Mandya 190 Mandya 191 Mandya 192 Mandya 193 Mandya 194 Mandya 195 Mandya 196 Mandya 197 Mandya 198 Mandya 199 Mandya 200 Mandya 201 Mandya 202 Mandya 203 Mandya 204 Mandya 205 Mandya 206 Mandya 207 Mandya 208 Mandya 209 Mandya 210 Mandya 211 Mandya 212 Mandya 213 Mandya 214 Mandya 215 Mandya 216 Mandya 217 Mandya 218 Mandya 219 Mandya 220 Mandya 221 Mandya 222 Mandya 223 Mandya 224 Mandya 225 Mandya 226 Mandya 227 Mandya 228 Mandya 229 Mandya 230 Mandya 231 Mandya 232 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132510238 12 18 25 55 SOWMYA N 241132510239 9 14 23 46 SOWMYASHREE R G 241132510240 10 17 28 55 SOWNDARYA N S 241132510241 9 15 30 54 SUCHITHARA B S 241132510242 8 16 21 45 SUCHITRA R S 241132510243 9 14 25 48 SUDEEP H N 241132510244 12 13 27 52 SUDHAKARA G R 241132510245 20 13 28 61 SUHANAKHANAM 241132510246 11 18 24 53 SUJATHA M M 241132510247 10 18 21 49 SUJMITHRA N B 241132510248 10 18 24 52 SUMA K S 241132510249 9 18 21 48 SUMALATHA K T 241132510250 14 17 22 53 SUMAN N 241132510251 9 10 17 36 SUNILKUMAR B N 241132510252 8 22 28 58 SUNILKUMAR N C 241132510253 7 17 30 54 SUNILRAJ M K 241132510254 10 13 22 45 SUNITHA S M 241132510255 9 11 32 52 SUPREETHA U M 241132510256 4 14 27 45 SUREKAH K R 241132510257 12 16 31 59 SURESH K J 241132510258 5 14 25 44 SURYA P 241132510259 8 17 24 49 SUSHMITHA M K 241132510260 9 5 27 41 SUVARNA S M 241132510261 2 13 27 42 SWAMY K K 241132510262 11 14 24 49 SWATHI B S 241132510263 5 11 17 33 SWATHI H J 241132510264 11 10 22 43 SWEATHA B N 241132510265 2 2 25 29 TEJA D C 241132510267 9 10 26 45 TEJESH C S 241132510268 16 18 28 62 THANUSHA N R 241132510269 10 15 18 43 THEJASWINI B 241132510270 14 12 23 49 THEJASWINI B K 241132510271 7 6 28 41 UMA K P 241132510272 11 13 24 48 USHA U S 241132510273 11 11 21 43 VANITHA M S 241132510274 11 19 19 49 VIDYA B M 241132510275 9 12 27 48 VIJAYALAKSHMI M S 241132510276 10 11 27 48 VISHNU H K 241132510277 9 6 31 46 YAMUNA K V 241132510278 10 16 29 55 YASHASHWINI H N 241132510279 9 13 31 53 YASHASWINI B N 241132510280 8 12 19 39 YASHAVANTHKUMAR N D 241132510281 10 18 28 56 YASHAWINI P S 241132510282 10 14 32 56 YOGENDRA H M 241132520001 9 14 23 46 ABHIJITH C R 241132520002 18 13 35 66 ABHIJITH K P 241132520003 7 12 26 45 ABHILASHA K R 241132520004 11 18 27 56 ABHISHEK B S 241132520005 8 13 22 43 ABHISHEK M 241132520006 20 21 32 73 ABHISHEK R 241132520007 0 1 1 2 ABHISHEK R 241132520008 17 21 36 74 ADARSH K H 241132520009 14 16 31 61 AFSHAN KHANUM 241132520010 11 10 20 41 AJITH C M 241132520011 15 24 17 56 AKSHATHA A C 241132520012 18 16 27 61 AKSHATHA TR 241132520013 9 15 29 53 AMBIKA K G 241132520014 7 20 29 56 AMBIKA T M .n ts Center_Name K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete K.R.Pete Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur w w Sl No Districe_Code 233 Mandya 234 Mandya 235 Mandya 236 Mandya 237 Mandya 238 Mandya 239 Mandya 240 Mandya 241 Mandya 242 Mandya 243 Mandya 244 Mandya 245 Mandya 246 Mandya 247 Mandya 248 Mandya 249 Mandya 250 Mandya 251 Mandya 252 Mandya 253 Mandya 254 Mandya 255 Mandya 256 Mandya 257 Mandya 258 Mandya 259 Mandya 260 Mandya 261 Mandya 262 Mandya 263 Mandya 264 Mandya 265 Mandya 266 Mandya 267 Mandya 268 Mandya 269 Mandya 270 Mandya 271 Mandya 272 Mandya 273 Mandya 274 Mandya 275 Mandya 276 Mandya 277 Mandya 278 Mandya 279 Mandya 280 Mandya 281 Mandya 282 Mandya 283 Mandya 284 Mandya 285 Mandya 286 Mandya 287 Mandya 288 Mandya 289 Mandya 290 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132520015 8 13 23 44 AMITH KUMAR K 241132520016 0 1 1 2 ANANTH A 241132520017 8 14 26 48 ANIRIKSHITHA P M 241132520018 9 13 22 44 ANITHA R 241132520019 9 13 16 38 ANJALI 241132520020 14 11 22 47 ANKUSH G B 241132520021 10 21 31 62 ANNAPOORNA K 241132520022 14 14 24 52 ANUSHA B N 241132520023 6 9 22 37 ANUSHA H L 241132520024 22 16 32 70 ANUSHA C J 241132520025 2 14 27 43 ANUSHA C M 241132520026 12 16 23 51 ANUSHA D 241132520027 19 11 31 61 ANUSHA K 241132520028 13 12 24 49 ANUSHA S 241132520029 6 17 29 52 ANUSHA T R 241132520030 4 13 21 38 ANUSHREE M 241132520031 6 6 28 40 ANUSHREE S T 241132520032 21 19 30 70 APOORVA H R 241132520033 10 11 21 42 APOORVA K J 241132520034 18 15 25 58 APOORVA MR 241132520035 10 12 25 47 APOORVA S M 241132520036 12 14 27 53 ARCHANA K M 241132520037 7 14 24 45 ARCHANA K J 241132520038 0 1 1 2 ARCHANA K S 241132520039 0 1 1 2 ARJUN N D 241132520040 9 20 27 56 ARJUNPRATHAP L P 241132520041 9 18 21 48 ARPITHA .H R 241132520042 8 15 27 50 ARPITHA H P 241132520043 16 19 37 72 ARPITHA K R 241132520044 19 21 33 73 ARPITHA KB 241132520045 13 16 30 59 ARUNAKUMAR H R 241132520046 5 17 24 46 ARUNKUMAR K S 241132520047 14 16 22 52 ASHA MP 241132520048 5 15 17 37 ASHARANI R B 241132520049 9 11 26 46 ASHILPASHREE N S 241132520050 9 15 37 61 ASHOKA C S 241132520051 6 11 29 46 ASHWINI MS 241132520052 9 13 24 46 ASHWINI R N 241132520053 6 13 36 55 ASHWINKUMAR A R 241132520054 9 13 25 47 ASWINI M N 241132520055 20 8 25 53 AYESHA SIDDIQUA 241132520056 15 11 17 43 BASKARA B N 241132520057 9 10 21 40 BGOVINDARAJU B S 241132520058 22 3 29 54 BHAGALAKSHMI MS 241132520059 16 11 21 48 BHANUPREETHAREDDY A P 241132520060 12 10 28 50 BHANUPRIYA 241132520061 13 8 35 56 BHARADWAJ T V 241132520062 9 18 31 58 BHARATH B R 241132520063 14 12 22 48 BHAVANA S 241132520064 10 11 26 47 BHAVANI G S 241132520065 9 8 24 41 BHAVYA M S 241132520066 11 8 29 48 BHAVYA B P 241132520067 9 7 24 40 BHAVYA C B 241132520068 20 20 28 68 BHOOMIKA M S 241132520069 13 25 28 66 BHOOMIKA N S 241132520070 10 15 19 44 BHUMIKA G S 241132520071 13 18 18 49 BHUVANESWARI .SM 241132520072 10 12 19 41 BHUVANESWARI B P .n ts Center_Name Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur w w Sl No Districe_Code 291 Mandya 292 Mandya 293 Mandya 294 Mandya 295 Mandya 296 Mandya 297 Mandya 298 Mandya 299 Mandya 300 Mandya 301 Mandya 302 Mandya 303 Mandya 304 Mandya 305 Mandya 306 Mandya 307 Mandya 308 Mandya 309 Mandya 310 Mandya 311 Mandya 312 Mandya 313 Mandya 314 Mandya 315 Mandya 316 Mandya 317 Mandya 318 Mandya 319 Mandya 320 Mandya 321 Mandya 322 Mandya 323 Mandya 324 Mandya 325 Mandya 326 Mandya 327 Mandya 328 Mandya 329 Mandya 330 Mandya 331 Mandya 332 Mandya 333 Mandya 334 Mandya 335 Mandya 336 Mandya 337 Mandya 338 Mandya 339 Mandya 340 Mandya 341 Mandya 342 Mandya 343 Mandya 344 Mandya 345 Mandya 346 Mandya 347 Mandya 348 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132520073 11 13 20 44 BINDUSHREE K P 241132520074 11 12 20 43 BOOMIKA A 241132520075 11 17 32 60 BOOMIKA V 241132520076 0 1 1 2 BORESH GOWDA N R 241132520077 7 13 21 41 BRUNDA K P 241132520078 17 20 31 68 CHAITHANYA D K 241132520079 11 15 29 55 CHAITHRA B P 241132520080 9 10 22 41 CHAITHRA K P 241132520081 11 16 25 52 CHAITHRA L K 241132520082 12 13 31 56 CHAITHRA S V 241132520083 9 15 27 51 CHAITRA P N 241132520084 12 19 24 55 CHALUVARAJU D 241132520085 8 9 23 40 CHANDAN B N 241132520086 6 11 18 35 CHANDAN H N 241132520087 6 15 13 34 CHANDAN S B 241132520088 0 1 1 2 CHANDANA A K 241132520089 21 19 25 65 CHANDANA S 241132520090 21 10 27 58 CHANDANA A R 241132520091 12 18 34 64 CHANDANA C K 241132520092 11 12 34 57 CHANDANA K P 241132520093 9 13 21 43 CHANDANA R C 241132520094 7 8 35 50 CHANDANPRASAD N B 241132520095 10 11 23 44 CHANDRAKALA D C 241132520096 13 20 29 62 CHANDRAKANTH S 241132520097 11 14 24 49 CHANDRASHEKARA AV 241132520098 8 16 25 49 CHARAN B 241132520099 12 9 28 49 CHARSHITHA C 241132520100 14 16 36 66 CHETHAN K C 241132520101 0 1 1 2 CHETHANA B 241132520102 8 9 27 44 CHETHANA K B 241132520103 10 17 28 55 CHETHANKUMAR B K 241132520104 17 24 33 74 CHIRAG M S 241132520105 13 20 25 58 CHITHRA T R 241132520106 0 1 1 2 DARSAN R 241132520107 9 16 29 54 DARSHAN G V 241132520108 25 27 26 78 DARSHAN GOWDA M C 241132520109 16 24 33 73 DEEKSHITH K P 241132520110 9 15 19 43 DEEKSHITH M 241132520111 25 30 25 80 DEEKSHITHACHARYA R P 241132520112 16 14 22 52 DEEPAK B 241132520113 18 14 23 55 DEEPALI GOWDA K 241132520114 12 24 29 65 DEEPIKA 241132520115 11 18 29 58 DEEPIKA H J 241132520116 7 12 25 44 DEEPIKA R 241132520117 13 12 23 48 DEVANAND MP 241132520118 9 12 26 47 DHANRAJ GOWDA L 241132520119 10 14 15 39 DINESH.R 241132520120 17 12 27 56 DINESHA D R 241132520121 20 15 28 63 DIVYA N 4 241132520122 12 10 26 48 DIVYA S 241132520123 11 16 29 56 DIVYARANI T G 241132520124 0 1 1 2 DIVYASHREE G 241132520125 24 17 28 69 DIVYASHREE M S 241132520126 17 16 30 63 DWARAKESH R 241132520127 18 14 28 60 FIRDOSH KHANUM 241132520128 0 1 1 2 GANAVI V S 241132520129 22 17 35 74 GIRIJA V K 241132520130 9 12 24 45 GIRISH A D .n ts Center_Name Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur w w Sl No Districe_Code 349 Mandya 350 Mandya 351 Mandya 352 Mandya 353 Mandya 354 Mandya 355 Mandya 356 Mandya 357 Mandya 358 Mandya 359 Mandya 360 Mandya 361 Mandya 362 Mandya 363 Mandya 364 Mandya 365 Mandya 366 Mandya 367 Mandya 368 Mandya 369 Mandya 370 Mandya 371 Mandya 372 Mandya 373 Mandya 374 Mandya 375 Mandya 376 Mandya 377 Mandya 378 Mandya 379 Mandya 380 Mandya 381 Mandya 382 Mandya 383 Mandya 384 Mandya 385 Mandya 386 Mandya 387 Mandya 388 Mandya 389 Mandya 390 Mandya 391 Mandya 392 Mandya 393 Mandya 394 Mandya 395 Mandya 396 Mandya 397 Mandya 398 Mandya 399 Mandya 400 Mandya 401 Mandya 402 Mandya 403 Mandya 404 Mandya 405 Mandya 406 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132520131 12 20 38 70 GIRISH BV 241132520132 14 25 26 65 GIRISH V 241132520133 11 8 25 44 GIRISHA N V 241132520134 24 15 27 66 GOWTHAM A H 241132520135 10 9 18 37 GOWTHAM R 241132520136 13 7 27 47 GOWTHAMA N B 241132520137 11 11 24 46 GPOOJA R 241132520138 10 15 33 58 HAMSA T K 241132520139 11 11 20 42 HARINI 241132520140 12 27 40 79 HARISHA KUMAR P 241132520141 0 1 1 2 HARISHITHLAL 241132520142 11 13 42 66 HARSHA A S 241132520143 12 12 20 44 HARSHINI C K 241132520144 24 21 40 85 HARSHITH B K 241132520145 13 19 26 58 HARSHITHA A V 241132520146 7 14 24 45 HARSHITHA M T 241132520147 5 15 30 50 HARSHITHA V 241132520148 11 9 31 51 HEMA H J 241132520149 12 15 23 50 HEMA H K 241132520150 8 11 27 46 HEMALATHA V 241132520151 20 22 36 78 HEMALATHA .K R 241132520152 9 11 32 52 HEMANTH AP 241132520153 8 17 30 55 HEMANTHARAJU H R 241132520154 17 19 28 64 HEMANTHINI A C 241132520155 23 29 36 88 HRUTHIK PRASAD C S 241132520156 7 12 30 49 HVASUNDARA TK 241132520157 9 12 28 49 IMPANA HM 241132520158 10 17 32 59 INCHARA NR 241132520159 5 14 27 46 JAMUNA S 241132520160 21 19 24 64 JASVINDERSINGHWADWA 241132520161 21 24 34 79 JEEVITHA B C 241132520162 11 11 20 42 JSHIVAKUMAR N 241132520163 10 12 25 47 JYOTHI H N 241132520164 13 7 21 41 KALPANA T K 241132520165 10 17 30 57 KARAN M 241132520166 7 13 26 46 KARTHIK K 241132520167 9 13 29 51 KARTHIK L R 241132520168 21 17 27 65 KARTHIKSHANKAR M 241132520169 21 14 35 70 KAUSHIK S N 241132520170 9 6 25 40 KAVANA A S 241132520171 17 19 27 63 KAVANA H K 241132520172 15 11 25 51 KAVANA H P 241132520173 19 24 33 76 KAVANSHREE B R 241132520174 5 4 26 35 KAVERI A J 241132520175 0 1 1 2 KAVYA H R 241132520176 9 18 23 50 KAVYA A R 241132520177 7 13 24 44 KAVYA C K 241132520178 11 11 30 52 KAVYA G L 241132520179 9 19 31 59 KAVYA N 241132520180 12 16 21 49 KAVYASHREE K 241132520181 6 16 32 54 KAVYASHREE N R 241132520182 0 1 1 2 KAVYASHREE R 241132520183 22 15 27 64 KAVYASHREE S K 241132520184 11 21 39 71 KEERTHANA H R 241132520185 20 23 26 69 KEERTHANA K V 241132520186 20 16 28 64 KIRAN HEGADE M U 241132520187 9 9 28 46 KIRAN R N 241132520188 13 14 25 52 KISHOR YADAV K .n ts Center_Name Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur w w Sl No Districe_Code 407 Mandya 408 Mandya 409 Mandya 410 Mandya 411 Mandya 412 Mandya 413 Mandya 414 Mandya 415 Mandya 416 Mandya 417 Mandya 418 Mandya 419 Mandya 420 Mandya 421 Mandya 422 Mandya 423 Mandya 424 Mandya 425 Mandya 426 Mandya 427 Mandya 428 Mandya 429 Mandya 430 Mandya 431 Mandya 432 Mandya 433 Mandya 434 Mandya 435 Mandya 436 Mandya 437 Mandya 438 Mandya 439 Mandya 440 Mandya 441 Mandya 442 Mandya 443 Mandya 444 Mandya 445 Mandya 446 Mandya 447 Mandya 448 Mandya 449 Mandya 450 Mandya 451 Mandya 452 Mandya 453 Mandya 454 Mandya 455 Mandya 456 Mandya 457 Mandya 458 Mandya 459 Mandya 460 Mandya 461 Mandya 462 Mandya 463 Mandya 464 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132520189 10 13 21 44 KISHORA H L 241132520190 5 14 16 35 KMOHAN C S 241132520191 9 15 32 56 KOMALA K M 241132520192 9 13 18 40 KOUSHIK GOWDA V M 241132520193 25 33 30 88 KOWSHIK K 241132520194 19 19 27 65 KRUPA 241132520195 6 10 23 39 KRUTHIKA .YB 241132520196 16 11 26 53 KRUTHIKA S 241132520197 19 19 26 64 KUMARASWAMYGOWDA NC 241132520198 0 1 1 2 KUSUMA K P 241132520199 10 18 24 52 LAKSHAMI B H 241132520200 10 14 23 47 LAKSHMI R 241132520201 11 14 33 58 LALITHYA NS 241132520202 9 12 33 54 LATHA H N 241132520203 0 1 1 2 LAVANYA A N 241132520204 18 16 29 63 LAVANYA G 241132520205 0 1 1 2 LIKHITH C R 241132520206 19 14 32 65 LIKHITHA C SHEKAR 241132520207 10 21 25 56 LIKHITHKUMAR T M 241132520208 18 15 22 55 LOKESH MD M 241132520209 6 18 27 51 LOKESHA A V 241132520210 23 28 34 85 MADESH G GOWDA 241132520211 9 18 30 57 MADHURA L 241132520212 18 18 24 60 MADHUSHREE C M 241132520213 10 13 27 50 MADHUSHREE D M 241132520214 0 1 1 2 MADHUSHREE R 241132520215 13 15 35 63 MAHADEVA B S 241132520216 8 9 24 41 MAHADEVASWAMY N M 241132520217 9 14 18 41 MAHADEVASWAMY U M 241132520218 23 16 46 85 MAHESH B 241132520219 9 11 20 40 MAMATHA A M 241132520220 5 13 30 48 MAMATHA B 241132520221 13 15 35 63 MANASA B P 241132520222 17 15 18 50 MANASA D 241132520223 11 21 24 56 MANASA H A 241132520224 9 13 14 36 MANASA H R 241132520225 6 10 30 46 MANASA K R 241132520226 11 14 22 47 MANASA M N 241132520227 10 13 25 48 MANASA T A 241132520228 15 14 20 49 MANGALA H S 241132520229 11 15 23 49 MANGALAGOWRI C 241132520230 9 14 28 51 MANISHA DARAK N 241132520231 16 13 15 44 MANISHGOWDA S 241132520232 8 11 25 44 MANJUKUMAR A S 241132520233 10 13 23 46 MANOJ K S4 241132520234 9 21 22 52 MANOJ K U 241132520235 21 21 41 83 MANOJ P N 241132520236 14 11 21 46 MANOJKUMAR M G 241132520237 9 10 28 47 MANUJA G R 241132520238 11 15 22 48 MANUKUMAR MS 241132520239 7 9 22 38 MAYAVATHI T M 241132520240 12 15 19 46 MAYUR M 241132520241 7 11 21 39 MEENAKSHI B 241132520242 7 13 23 43 MEENAKSHI H R 241132520243 14 17 25 56 MEGHANA B H 241132520244 12 14 28 54 MEGHANA C R 241132520245 13 20 35 68 MEGHANA H R 241132520246 11 14 32 57 MHARSHITHA .MC .n ts Center_Name Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur w w Sl No Districe_Code 465 Mandya 466 Mandya 467 Mandya 468 Mandya 469 Mandya 470 Mandya 471 Mandya 472 Mandya 473 Mandya 474 Mandya 475 Mandya 476 Mandya 477 Mandya 478 Mandya 479 Mandya 480 Mandya 481 Mandya 482 Mandya 483 Mandya 484 Mandya 485 Mandya 486 Mandya 487 Mandya 488 Mandya 489 Mandya 490 Mandya 491 Mandya 492 Mandya 493 Mandya 494 Mandya 495 Mandya 496 Mandya 497 Mandya 498 Mandya 499 Mandya 500 Mandya 501 Mandya 502 Mandya 503 Mandya 504 Mandya 505 Mandya 506 Mandya 507 Mandya 508 Mandya 509 Mandya 510 Mandya 511 Mandya 512 Mandya 513 Mandya 514 Mandya 515 Mandya 516 Mandya 517 Mandya 518 Mandya 519 Mandya 520 Mandya 521 Mandya 522 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132520247 18 13 1 32 MOHANA H N 241132520248 11 17 22 50 MONIKA C R 241132520249 7 7 26 40 MRUDULA KRISHNAMURTHY S K 241132520250 11 19 26 56 MUTTURAJU 241132520251 9 5 30 44 NAGAMANI N 241132520252 10 15 22 47 NAGESHA H N 241132520253 7 15 22 44 NALINI M S 241132520254 5 12 29 46 NANDANKUMAR K 241132520255 20 25 32 77 NANDEESHA M S 241132520256 11 11 33 55 NANDINI K 241132520257 17 14 30 61 NANDINI K 241132520258 7 15 28 50 NANDINI N S 241132520259 9 19 25 53 NAVEEN H B 241132520260 12 7 24 43 NAVEENA K R 241132520261 13 10 24 47 NAVEENAKUMAR B K 241132520262 15 12 18 45 NAVEENAKUMAR M V 241132520263 9 17 28 54 NAVYASHREE G N 241132520264 18 13 32 63 NAVYASHREE M 241132520265 17 10 27 54 NAYAN D 241132520266 12 14 29 55 NAYANA V S 241132520267 8 14 25 47 NAYANA K R 241132520268 12 14 24 50 NETHRAVATHI K M 241132520269 12 9 22 43 NETHRAVATHI T8 241132520270 20 22 31 73 NIHARIKA T J 241132520271 8 8 33 49 NIKHIL GOWDA R H 241132520272 9 10 26 45 NIKHITHA H P 241132520273 19 22 28 69 NIRANJAN N K 241132520274 7 19 30 56 NISARGA H S 241132520275 13 15 17 45 NISARGA G N 241132520276 15 18 38 71 NISARGA M 241132520277 12 16 29 57 NISCHITHA MS 241132520278 0 1 1 2 NISCHITHA S 241132520279 12 16 28 56 NISHANTHGOWDA M S 241132520280 10 16 23 49 NISHCHITHA T S 241132520281 11 16 29 56 NIVEDITHA H S 241132520282 24 24 30 78 NIVEDITHA M P 241132520283 0 1 1 2 NIVEDITHA T L 241132520284 10 13 24 47 NOUREENTAJ 241132520285 8 11 22 41 PADMANABHA K M 241132520286 21 11 33 65 PADMINI R 241132520287 11 15 24 50 PALLAVI C R 241132520288 11 17 25 53 PALLAVI S 241132520289 9 16 22 47 PALLAVI S 241132520290 10 11 26 47 PALLAVI T R 241132520291 11 19 32 62 PAVANA M V 241132520292 11 21 29 61 PAVITHAR M K 241132520293 10 17 21 48 PAVITHRA 241132520294 8 11 21 40 PAVITHRA C S 241132520295 10 15 31 56 POOJA C P 241132520296 8 11 19 38 POOJA C S 241132520297 18 25 32 75 POOJA K G 241132520298 13 11 24 48 POOJA M R 241132520299 17 19 23 59 POOJA P GOWDA 241132520300 5 20 18 43 POOJA PATEL MS 241132520301 15 18 27 60 POOJA SHREE N R 241132520302 9 10 28 47 POOJA U I 241132520303 10 12 27 49 POOJASHREE M N 241132520304 31 23 22 76 POORNIMA KR .n ts Center_Name Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur w w Sl No Districe_Code 523 Mandya 524 Mandya 525 Mandya 526 Mandya 527 Mandya 528 Mandya 529 Mandya 530 Mandya 531 Mandya 532 Mandya 533 Mandya 534 Mandya 535 Mandya 536 Mandya 537 Mandya 538 Mandya 539 Mandya 540 Mandya 541 Mandya 542 Mandya 543 Mandya 544 Mandya 545 Mandya 546 Mandya 547 Mandya 548 Mandya 549 Mandya 550 Mandya 551 Mandya 552 Mandya 553 Mandya 554 Mandya 555 Mandya 556 Mandya 557 Mandya 558 Mandya 559 Mandya 560 Mandya 561 Mandya 562 Mandya 563 Mandya 564 Mandya 565 Mandya 566 Mandya 567 Mandya 568 Mandya 569 Mandya 570 Mandya 571 Mandya 572 Mandya 573 Mandya 574 Mandya 575 Mandya 576 Mandya 577 Mandya 578 Mandya 579 Mandya 580 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132520305 6 12 27 45 POORVIKA K R 241132520306 11 19 32 62 PRABHAKAR N 241132520307 24 23 28 75 PRAGHNA P MANE 241132520308 0 1 1 2 PRAJVALKUMAR A V 241132520309 16 13 28 57 PRAJWAL B R 241132520310 7 14 24 45 PRAJWAL G 241132520311 6 17 26 49 PRAJWAL K R 241132520312 7 20 22 49 PRAJWAL T B 241132520313 15 20 34 69 PRAKRUTH H S 241132520314 10 13 26 49 PRAKRUTHI G R 241132520315 18 19 20 57 PRAKRUTHI G S 241132520316 13 18 29 60 PRAKRUTHI S 241132520317 12 16 23 51 PRAKRUTHI S P 241132520318 10 10 24 44 PRAMOD C L 241132520319 0 1 1 2 PRANITHA B L 241132520320 8 14 31 53 PRASHANTH C S 241132520321 9 22 26 57 PRATAP M 241132520322 11 10 22 43 PRAVEEN H R 241132520323 13 11 22 46 PRAVEEN L 241132520324 15 12 24 51 PRAVEENA H R 241132520325 8 11 20 39 PREETHI A S 241132520326 8 19 23 50 PREETHI C H 241132520327 15 19 26 60 PREETHI H N 241132520328 13 12 26 51 PREETHMAGOWDA H S 241132520329 13 17 25 55 PREMKUMAR G M 241132520330 6 16 24 46 PRGATHI S 241132520331 10 15 28 53 PRIYA H P 241132520332 7 16 21 44 PRIYANKA A N 241132520333 9 14 29 52 PRIYANKA C 241132520334 9 14 27 50 PRIYANKA M S 241132520335 13 16 24 53 PROMODINI 241132520336 9 11 21 41 PTHIRUMALA BG 241132520337 8 6 19 33 PUJASHRI K S 241132520338 10 13 29 52 PUNITH C N 241132520339 17 15 26 58 PUNITH K 241132520340 13 20 33 66 PUSHPA .M 241132520341 10 19 24 53 PUTTUR LAKSHMIPRASANNA 241132520342 13 15 27 55 RACHANA H J 241132520343 7 13 29 49 RACHANA G Y 241132520344 25 30 41 96 RACHANA H 241132520345 15 16 21 52 RADHA K V 241132520346 14 13 38 65 RAKESH A R 241132520347 21 15 33 69 RAKESHA M S 241132520348 24 18 30 72 RAKSHITH A C 241132520349 16 9 25 50 RAKSHITHA M K 241132520350 9 17 19 45 RAKSHITHA C K 241132520351 0 1 1 2 RAKSHITHA R 241132520352 6 12 20 38 RAKSHITHGOWDA B T 241132520353 11 16 30 57 RAKSHITHGOWDA H S 241132520354 9 4 19 32 RAMESH M R 241132520355 9 20 22 51 RAMESHA H E 241132520356 8 11 25 44 RAMYA 241132520357 12 17 19 48 RANJEETHPATEL U M 241132520358 11 8 23 42 RANJITHA H P 241132520359 13 12 29 54 RANJITHA T D 241132520360 0 2 1 3 RANJITHA A T 241132520361 27 24 35 86 RANJITHA K G 241132520362 14 16 29 59 RANJITHA R S .n ts Center_Name Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur w w Sl No Districe_Code 581 Mandya 582 Mandya 583 Mandya 584 Mandya 585 Mandya 586 Mandya 587 Mandya 588 Mandya 589 Mandya 590 Mandya 591 Mandya 592 Mandya 593 Mandya 594 Mandya 595 Mandya 596 Mandya 597 Mandya 598 Mandya 599 Mandya 600 Mandya 601 Mandya 602 Mandya 603 Mandya 604 Mandya 605 Mandya 606 Mandya 607 Mandya 608 Mandya 609 Mandya 610 Mandya 611 Mandya 612 Mandya 613 Mandya 614 Mandya 615 Mandya 616 Mandya 617 Mandya 618 Mandya 619 Mandya 620 Mandya 621 Mandya 622 Mandya 623 Mandya 624 Mandya 625 Mandya 626 Mandya 627 Mandya 628 Mandya 629 Mandya 630 Mandya 631 Mandya 632 Mandya 633 Mandya 634 Mandya 635 Mandya 636 Mandya 637 Mandya 638 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132520363 20 23 26 69 RASHMI B 241132520364 17 14 30 61 RASHMI K C 241132520365 6 13 19 38 RASHMI K P 241132520366 5 14 27 46 RASHMITHA M J 241132520367 13 18 28 59 RAVINDRA H P 241132520368 0 1 1 2 RAVISHANKAR Y K 241132520369 23 20 25 68 REKHA M D 241132520370 6 12 24 42 REKHA T S 241132520371 18 10 22 50 REMANTH M 241132520372 14 20 29 63 RESHAMA H R 241132520373 14 13 23 50 ROJA K S 241132520374 13 14 21 48 ROJA M J 241132520375 9 14 20 43 ROOPA A G 241132520376 12 13 18 43 RRANJITHA B S 241132520377 9 9 15 33 SACHIN R 241132520378 17 28 33 78 SACHIN G P 241132520379 15 21 29 65 SACHIN GOWDA R C 241132520380 8 8 16 32 SACHIN H C 241132520381 16 12 22 50 SADIYA BEGUM 241132520382 16 11 26 53 SAFNA KHAN 241132520383 9 14 20 43 SAGAR C B 241132520384 13 15 24 52 SAGAR S B 241132520385 11 15 33 59 SAGAR T K 241132520386 0 1 1 2 SAHANA G 241132520387 10 16 25 51 SAHANA G B 241132520388 11 18 27 56 SAHANA H S 241132520389 3 14 23 40 SAHANA K R 241132520390 12 15 25 52 SAHANA KS 241132520391 9 16 19 44 SAHANA M S 241132520392 12 15 29 56 SAHANA R M 241132520393 7 20 23 50 SAHANA S 241132520394 11 15 22 48 SAHANA S R 241132520395 7 13 20 40 SAHANA Y T 241132520396 8 12 21 41 SAIGEETHA K R 241132520397 5 12 25 42 SAKAMMA M S 241132520398 12 13 24 49 SALMATHABSUM 241132520399 0 1 1 2 SANDEEPA T 241132520400 15 16 25 56 SANGEETHA A 241132520401 15 21 23 59 SANGEETHA M 241132520402 14 19 37 70 SANGEETHA N 241132520403 10 3 30 43 SANIYA M S 241132520404 25 18 31 74 SANJAY C 241132520405 11 11 27 49 SANJAYA C U 241132520406 15 16 28 59 SANJAYKUMAR Y M 241132520407 16 15 24 55 SANTHOSH P S 241132520408 11 22 22 55 SATHISHA S 241132520409 28 26 44 98 SATHVIK S KUMAR 241132520410 0 1 1 2 SAVINAYA S G 241132520411 2 11 24 37 SCHAITHRA M H 241132520412 11 17 35 63 SHAGUFTATAJWARANSARI 241132520413 14 21 21 56 SHALINI K 241132520414 9 11 21 41 SHAMBULINGASWAMY 241132520415 17 15 42 74 SHANTHOSH KUMAR K 241132520416 18 17 37 72 SHARATH H R 241132520417 0 1 1 2 SHARMILA B S 241132520418 15 13 27 55 SHASHANK GOWDA B K 241132520419 11 13 23 47 SHASHIKALA M T 241132520420 11 12 27 50 SHASHIKUMAR S K .n ts Center_Name Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur w w Sl No Districe_Code 639 Mandya 640 Mandya 641 Mandya 642 Mandya 643 Mandya 644 Mandya 645 Mandya 646 Mandya 647 Mandya 648 Mandya 649 Mandya 650 Mandya 651 Mandya 652 Mandya 653 Mandya 654 Mandya 655 Mandya 656 Mandya 657 Mandya 658 Mandya 659 Mandya 660 Mandya 661 Mandya 662 Mandya 663 Mandya 664 Mandya 665 Mandya 666 Mandya 667 Mandya 668 Mandya 669 Mandya 670 Mandya 671 Mandya 672 Mandya 673 Mandya 674 Mandya 675 Mandya 676 Mandya 677 Mandya 678 Mandya 679 Mandya 680 Mandya 681 Mandya 682 Mandya 683 Mandya 684 Mandya 685 Mandya 686 Mandya 687 Mandya 688 Mandya 689 Mandya 690 Mandya 691 Mandya 692 Mandya 693 Mandya 694 Mandya 695 Mandya 696 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132520421 11 18 28 57 SHATHISHKUMAR .CV 241132520422 7 12 21 40 SHEKAR R 241132520423 6 16 27 49 SHIVARAJU H R 241132520424 8 13 25 46 SHIVARANJINI S 241132520425 0 1 1 2 SHREYAS R 241132520426 21 16 21 58 SHRIHARSHA K 241132520427 10 15 24 49 SHRILAKSHMI H M 241132520428 21 13 25 59 SHRUJAN M S 241132520429 10 11 20 41 SHRUTHI K B 241132520430 10 11 30 51 SHWETHA K S 241132520431 12 12 20 44 SHWETHA S 241132520432 10 15 20 45 SIDDARAJU P 241132520433 0 1 1 2 SINCHANAKASYAP GSMADDUR 241132520434 14 15 16 45 SINDHU B K 241132520435 9 18 24 51 SINDHU C 241132520436 11 15 26 52 SINDHU H S 241132520437 9 15 26 50 SINDHU M R 241132520438 9 12 31 52 SINDHU T R 241132520439 8 14 26 48 SINDUSHREE M 241132520440 13 14 33 60 SIWJANYA R 241132520441 11 15 23 49 SNEHA G P 241132520442 11 12 31 54 SONIKA C K 241132520443 9 17 18 44 SONIKA KP 241132520444 11 20 21 52 SONIKA M K 241132520445 3 11 24 38 SOUJANYA A K 241132520446 10 12 25 47 SOUNDARYA B S 241132520447 18 14 29 61 SOUNDARYA N 241132520448 9 19 30 58 SOWJANYA NR 241132520449 8 16 28 52 SOWMYA BR 241132520450 10 14 29 53 SOWMYA C S 241132520451 6 17 26 49 SOWMYA S 241132520452 14 13 30 57 SOWNDARYA M 241132520453 13 11 31 55 SOWNDARYA D P 241132520454 15 26 37 78 SPANDANA H R 241132520455 24 20 34 78 SPANDANA M 241132520456 17 24 23 64 SPARSHA H K 241132520457 16 19 27 62 SPOORTHI C P 241132520458 14 7 24 45 SPOORTHI B V 241132520459 12 16 26 54 SPOORTHI D 241132520460 9 14 28 51 SPOORTHI Y E 241132520461 13 17 29 59 SPRASANNA K.R 241132520462 12 16 25 53 SREEDHARA C G 241132520463 10 14 25 49 SRI SHREYANK GOWDA K S 241132520464 9 10 22 41 SRIDEVI A 241132520465 10 15 20 45 SRINIVAS H K 241132520466 11 15 27 53 SRINIVAS H V 241132520467 6 18 33 57 SRINIVASA A V 241132520468 13 18 14 45 SRUJANA K 241132520469 9 16 29 54 SRUSHTI H S 241132520470 19 18 25 62 SUCHARITHA B S 241132520471 9 16 23 48 SUDARSHAN M 241132520472 17 23 36 76 SUDARSHAN.H 241132520473 7 12 20 39 SUDARSHANA M 241132520474 9 12 27 48 SUJATHA C 241132520475 7 11 30 48 SUMAN BR 241132520476 22 15 33 70 SUMANTH A S 241132520477 5 24 29 58 SUMANTH H R 241132520478 12 11 17 40 SUMANTH N S .n ts Center_Name Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur w w Sl No Districe_Code 697 Mandya 698 Mandya 699 Mandya 700 Mandya 701 Mandya 702 Mandya 703 Mandya 704 Mandya 705 Mandya 706 Mandya 707 Mandya 708 Mandya 709 Mandya 710 Mandya 711 Mandya 712 Mandya 713 Mandya 714 Mandya 715 Mandya 716 Mandya 717 Mandya 718 Mandya 719 Mandya 720 Mandya 721 Mandya 722 Mandya 723 Mandya 724 Mandya 725 Mandya 726 Mandya 727 Mandya 728 Mandya 729 Mandya 730 Mandya 731 Mandya 732 Mandya 733 Mandya 734 Mandya 735 Mandya 736 Mandya 737 Mandya 738 Mandya 739 Mandya 740 Mandya 741 Mandya 742 Mandya 743 Mandya 744 Mandya 745 Mandya 746 Mandya 747 Mandya 748 Mandya 749 Mandya 750 Mandya 751 Mandya 752 Mandya 753 Mandya 754 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132520479 15 24 28 67 SUNILKUMAR H C 241132520480 12 11 30 53 SUPREETHA KS 241132520481 7 10 25 42 SUPRRIYA K 241132520482 16 11 22 49 SURABHI B S 241132520483 11 8 22 41 SURAKSHA B 241132520484 14 16 20 50 SURYA T S 241132520485 10 16 22 48 SUSHAMA N S 241132520486 10 16 23 49 SUSHMA B S 241132520487 7 10 25 42 SUSHMA K S 241132520488 8 16 24 48 SUSHMITHA M S 241132520489 12 6 23 41 SUSHMITHA R S 241132520490 19 23 39 81 SUSHMITHA U P 241132520491 15 18 29 62 SUSHRAVYA M K 241132520492 3 13 23 39 SWAMY 241132520493 11 11 22 44 SWAMY K S 241132520494 15 22 35 72 SWAROOP K J 241132520495 8 17 27 52 TANUJA B M 241132520496 7 17 30 54 TEJA M P 241132520497 7 17 37 61 TEJA SHREE S 241132520498 13 17 21 51 TEJAS MS 241132520499 18 18 31 67 TEJASWINI B 241132520500 11 15 29 55 TEJASWINI B R 241132520501 19 20 27 66 TEJASWINI N 241132520502 16 18 25 59 THANMAYA H K 241132520503 11 12 27 50 THANU T S 241132520504 17 12 19 48 THANUSHA K S 241132520505 12 17 24 53 THERTHAPRASAD K N 241132520506 8 21 19 48 VARALAKSHMI T S 241132520507 23 18 26 67 VARNITHA H N 241132520508 16 27 31 74 VARSHA TM 241132520509 0 1 1 2 VARSHITHA G 241132520510 12 16 29 57 VARSHITHA L 241132520511 15 11 32 58 VARSHITHGOWDA M 241132520512 12 14 31 57 VARUN PRASADA M P 241132520513 11 8 20 39 VATHSALA N K 241132520514 0 1 1 2 VEENA H 241132520515 7 12 26 45 VENKATALAKSHMI B V 241132520516 8 16 24 48 VENKATESHA K 241132520517 7 16 33 56 VENKATESHA M 241132520518 9 12 26 47 VENUGOPALA K S 241132520519 7 10 23 40 VIDYASHREE S 241132520520 11 10 27 48 VIJAY D S 241132520521 9 16 27 52 VIJAY K S 241132520522 9 10 24 43 VIJAY M C 241132520523 13 12 28 53 VIJAYA R 241132520524 10 8 32 50 VIJAYA.CK 241132520525 7 14 26 47 VINAYAKUMAR H V 241132520526 19 14 32 65 VINAYAKUMAR K 241132520527 9 11 34 54 VINAYGOWDA K M 241132520528 16 11 32 59 VINUTHA 241132520529 0 1 1 2 VINUTHA N 241132520530 11 16 21 48 VINUTHA H N 241132520531 11 8 23 42 VINUTHA S P 241132520532 19 17 30 66 VISHRUTHA B 241132520533 15 10 26 51 VISWANATH M NAIK 241132520534 16 14 38 68 VISWASH C J 241132520535 6 17 35 58 WAYIDFASHA 241132520536 10 10 19 39 YASAVANTH K S .n ts Center_Name Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur w w Sl No Districe_Code 755 Mandya 756 Mandya 757 Mandya 758 Mandya 759 Mandya 760 Mandya 761 Mandya 762 Mandya 763 Mandya 764 Mandya 765 Mandya 766 Mandya 767 Mandya 768 Mandya 769 Mandya 770 Mandya 771 Mandya 772 Mandya 773 Mandya 774 Mandya 775 Mandya 776 Mandya 777 Mandya 778 Mandya 779 Mandya 780 Mandya 781 Mandya 782 Mandya 783 Mandya 784 Mandya 785 Mandya 786 Mandya 787 Mandya 788 Mandya 789 Mandya 790 Mandya 791 Mandya 792 Mandya 793 Mandya 794 Mandya 795 Mandya 796 Mandya 797 Mandya 798 Mandya 799 Mandya 800 Mandya 801 Mandya 802 Mandya 803 Mandya 804 Mandya 805 Mandya 806 Mandya 807 Mandya 808 Mandya 809 Mandya 810 Mandya 811 Mandya 812 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132520537 20 19 23 62 YASHASWINI U K 241132520538 16 14 23 53 YASHAVANTHA KUMAR G 241132520539 11 20 25 56 YOGASH K S 241132520540 22 12 29 63 YOGESH K M 241132520541 7 16 23 46 YOGESH M 241132520542 7 14 25 46 YOGESH N K 241132520543 5 11 25 41 YOGESH.B 241132520544 14 14 27 55 241132530001 10 10 20 40 ABHILASH M N 241132530002 11 9 24 44 ABHISHEK 241132530003 11 7 25 43 ABHISHEK 241132530004 13 14 19 46 ABHISHEK B K 241132530005 7 12 23 42 ABHISHEK D 241132530006 7 15 29 51 AJAYKUMAR 241132530007 18 7 29 54 AKSHATHA B L 241132530008 8 14 28 50 AMRUTHA 241132530009 7 13 22 42 ANUSHA H V 241132530010 12 11 32 55 ANUSHA S 241132530011 9 9 24 42 ARBAS KHAN A 241132530012 8 22 24 54 ASARE A T 241132530013 10 16 12 38 ASHWINI H S 241132530014 9 19 27 55 ATHIYA KOUSAR 241132530015 15 27 38 80 AVINASH D J 241132530016 5 14 25 44 BABY 241132530017 10 17 25 52 BHANUMATHI H 241132530018 3 10 23 36 BHARATH KUMAR T G 241132530019 17 13 24 54 BHARGAVI H K 241132530020 8 13 22 43 BHOOMIKA D P 241132530021 13 16 35 64 BHUMIKA H M 241132530023 10 8 21 39 CHANDAN N K 241132530024 12 15 28 55 CHANDANA D P 241132530025 5 17 18 40 CHETAN P 241132530026 7 11 25 43 CHINNASWAMY 241132530027 10 16 31 57 CHITHRA K 241132530028 9 12 23 44 DARSHAN H K 241132530029 6 13 28 47 DEEPIKA M 241132530030 9 13 24 46 DHANUSH B H 241132530031 11 13 20 44 DIVYASHREE 241132530032 14 8 24 46 FARHEEN TAJ 241132530034 14 12 23 49 GIREESHKUMAR J 241132530035 6 16 30 52 GOWTHAM T 241132530036 11 12 0 23 HARISH SAGAR M K 241132530037 18 9 28 55 HARSHA N 241132530038 8 12 18 38 HARSHITHA G V 241132530039 8 15 25 48 HARSHITHA H S 241132530040 8 16 32 56 HARSHITHA M C 241132530041 12 15 24 51 HEMA N S 241132530042 6 14 28 48 HEMANTHKUMAR 241132530043 9 13 22 44 HEMANTHKUMAR S P 241132530044 10 26 29 65 JAGADEESHA G 241132530045 18 12 21 51 JASHVANTH V GOWDA 241132530046 6 17 0 23 JAYANTH D 241132530047 13 6 29 48 JEEVITHA V 241132530048 4 15 29 48 KAMESH G 241132530049 10 15 20 45 KAVYA H S 241132530050 6 11 23 40 KAVYA S 241132530051 6 7 28 41 KAVYANJALI 241132530052 11 15 28 54 KAVYASHREE H N .n ts Center_Name Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Maddur Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli w w Sl No Districe_Code 813 Mandya 814 Mandya 815 Mandya 816 Mandya 817 Mandya 818 Mandya 819 Mandya 820 Mandya 821 Mandya 822 Mandya 823 Mandya 824 Mandya 825 Mandya 826 Mandya 827 Mandya 828 Mandya 829 Mandya 830 Mandya 831 Mandya 832 Mandya 833 Mandya 834 Mandya 835 Mandya 836 Mandya 837 Mandya 838 Mandya 839 Mandya 840 Mandya 841 Mandya 842 Mandya 843 Mandya 844 Mandya 845 Mandya 846 Mandya 847 Mandya 848 Mandya 849 Mandya 850 Mandya 851 Mandya 852 Mandya 853 Mandya 854 Mandya 855 Mandya 856 Mandya 857 Mandya 858 Mandya 859 Mandya 860 Mandya 861 Mandya 862 Mandya 863 Mandya 864 Mandya 865 Mandya 866 Mandya 867 Mandya 868 Mandya 869 Mandya 870 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132530053 11 18 30 59 KEERTHANA D G 241132530054 9 22 34 65 KEERTHI GOWDA M 241132530055 13 15 28 56 KEMPAMANI S 241132530056 11 17 17 45 KIRAN K T 241132530057 10 16 25 51 KIRAN KUMAR 241132530058 15 19 30 64 KIRAN KUMAR B P 241132530059 12 20 26 58 KIRAN KUMAR L M 241132530060 7 17 29 53 KIRANA K 241132530061 9 14 23 46 KIRTHANA H P 241132530062 4 14 19 37 KOMALA R 241132530063 12 15 25 52 KOUSHALYA 241132530064 6 17 29 52 LALITHA P S GOWDA 241132530065 6 20 30 56 MADESHA 241132530066 6 6 32 44 MAHALAKSHMI B M 241132530067 10 17 25 52 MAHESH R 241132530068 20 21 21 62 MAHESHA H C 241132530069 13 13 29 55 MANASA S N 241132530070 4 15 23 42 MANDARA H J 241132530071 0 1 0 1 MANJULA 241132530072 5 14 25 44 MANJULA R 241132530074 8 18 35 61 MANU 241132530075 9 15 31 55 MANUKUMAR K P 241132530076 5 14 23 42 MEGHA 241132530077 10 18 31 59 MEGHANA A V 241132530078 12 12 28 52 MEGHANA K P 241132530079 24 21 38 83 MEGHANA M 241132530080 10 8 23 41 MEGHANA R 241132530081 15 10 21 46 MEGHAVATHI K N 241132530082 14 13 27 54 MOHAN KUMAR M S 241132530083 7 13 26 46 MONIKA C D 241132530084 8 14 25 47 MUNIRATHNA K V 241132530086 11 14 19 44 NAGARAJU 241132530087 8 17 26 51 NANDEESHA N M 241132530088 7 15 32 54 NANDITHA R J 241132530089 11 18 27 56 NAVEEN A R 241132530090 10 11 27 48 NAVEEN KUMAR A 241132530091 6 17 25 48 NAVYASHREE S N 241132530092 9 14 20 43 NIRMALA N P 241132530093 11 18 19 48 NITHYASHREE K B 241132530094 13 10 33 56 PADMASHREE M 241132530096 11 17 28 56 PAVITHRA H S 241132530097 10 16 32 58 POOJA K 241132530098 14 13 25 52 POOJA R 241132530099 14 9 19 42 POOJASHREE S 241132530100 15 15 21 51 POORNIMA H S 241132530101 10 1 28 39 PRAJWAL 241132530102 14 14 24 52 PRAJWAL M R 241132530103 14 18 25 57 PRAJWAL RAJ R 241132530104 11 10 30 51 PRASAD G C 241132530105 13 18 23 54 PRASANNAKUMARA 241132530106 9 13 26 48 PRATHIMA S M 241132530107 10 18 26 54 PRAVEEN R S 241132530108 6 9 30 45 PREETHI N M 241132530109 13 9 31 53 PRIYANKA A V 241132530110 9 4 25 38 PURUSHOTHAMA M S 241132530111 9 16 28 53 PUTTASOMARADHYA P 241132530113 9 27 30 66 RADHA K 241132530114 9 23 19 51 RAJANI M .n ts Center_Name Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli w w Sl No Districe_Code 871 Mandya 872 Mandya 873 Mandya 874 Mandya 875 Mandya 876 Mandya 877 Mandya 878 Mandya 879 Mandya 880 Mandya 881 Mandya 882 Mandya 883 Mandya 884 Mandya 885 Mandya 886 Mandya 887 Mandya 888 Mandya 889 Mandya 890 Mandya 891 Mandya 892 Mandya 893 Mandya 894 Mandya 895 Mandya 896 Mandya 897 Mandya 898 Mandya 899 Mandya 900 Mandya 901 Mandya 902 Mandya 903 Mandya 904 Mandya 905 Mandya 906 Mandya 907 Mandya 908 Mandya 909 Mandya 910 Mandya 911 Mandya 912 Mandya 913 Mandya 914 Mandya 915 Mandya 916 Mandya 917 Mandya 918 Mandya 919 Mandya 920 Mandya 921 Mandya 922 Mandya 923 Mandya 924 Mandya 925 Mandya 926 Mandya 927 Mandya 928 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132530115 9 13 17 39 RAJASHEKHAR N C 241132530116 14 21 26 61 RAMYA D B 241132530117 8 18 33 59 RAMYA N 241132530118 15 20 25 60 RANJINI T P 241132530119 10 12 29 51 RANJITHA N M 241132530120 12 21 35 68 RANJITHKUMAR M 241132530121 5 15 25 45 RASHMITHA N 241132530122 8 11 23 42 RAVIKUMAR S 241132530123 10 15 32 57 ROHAN KUMAR K 241132530124 15 14 21 50 ROJA B C 241132530126 16 31 43 90 RUKKU M 241132530127 10 20 27 57 SACHIN H M 241132530128 6 11 24 41 SAGAR R S 241132530129 15 15 32 62 SAMREEN TAJ 241132530130 11 21 32 64 SANDYA D C 241132530131 5 17 21 43 SANGEETHA K 241132530132 9 12 24 45 SANJAY G S 241132530133 12 14 22 48 SANJAY K M 241132530134 10 7 24 41 SANTHOSHKUMAR K B 241132530135 8 9 20 37 SAYDA MUNAZA 241132530136 6 21 25 52 SEEMA D C 241132530137 10 17 27 54 SHANTHARAJ V R 241132530138 8 14 18 40 SHASHIKUMAR B R 241132530139 11 17 30 58 SHASHIKUMAR N C 241132530140 8 11 29 48 SHASHIKUMAR N S 241132530141 15 16 20 51 SHILPA 241132530142 9 16 19 44 SHILPA C 241132530143 8 12 21 41 SHIVAKUMAR H M 241132530144 6 7 20 33 SHIVAKUMAR M 241132530145 25 19 28 72 SHRADHA M K 241132530146 11 12 18 41 SIDDARAJU A 241132530147 9 10 32 51 SINDHU LC 241132530148 10 16 25 51 SINDHU N 241132530149 5 15 25 45 SINDHUSHREE LM 241132530150 9 9 25 43 SOWMYA H S 241132530151 11 15 26 52 SOWMYASHREE S S 241132530152 6 13 20 39 SPANDANA N M 241132530153 7 13 25 45 SPANDANA U S 241132530154 8 16 28 52 SRIDHAR D 241132530155 11 16 29 56 SUDHAKAR H M 241132530156 17 22 36 75 SUGUNA N R 241132530157 9 20 20 49 SUHAS M G 241132530158 8 8 25 41 SUJITH KUMAR 241132530159 12 19 27 58 SUMA M J 241132530160 11 18 23 52 SUMANA NEVERA 241132530161 9 16 35 60 SUMANTH KUMAR. B 241132530162 10 21 36 67 SUMANTH. T.K 241132530163 9 17 30 56 SUNDAR. N.M 241132530164 12 19 28 59 SUNIL KUMAR. S 241132530165 9 19 19 47 SUNITHA S N 241132530166 12 16 20 48 SUREKHA B S 241132530167 7 5 28 40 SURESH N M 241132530168 9 16 23 48 SUSHMA M S 241132530169 18 20 25 63 SYEDA SANIYA MEHDI 241132530170 11 8 23 42 TASMIYA 241132530171 14 11 19 44 TEJASHREE G N 241132530172 11 16 26 53 THANUJITH S 241132530173 10 16 33 59 THEJASHWINI B M .n ts Center_Name Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli w w Sl No Districe_Code 929 Mandya 930 Mandya 931 Mandya 932 Mandya 933 Mandya 934 Mandya 935 Mandya 936 Mandya 937 Mandya 938 Mandya 939 Mandya 940 Mandya 941 Mandya 942 Mandya 943 Mandya 944 Mandya 945 Mandya 946 Mandya 947 Mandya 948 Mandya 949 Mandya 950 Mandya 951 Mandya 952 Mandya 953 Mandya 954 Mandya 955 Mandya 956 Mandya 957 Mandya 958 Mandya 959 Mandya 960 Mandya 961 Mandya 962 Mandya 963 Mandya 964 Mandya 965 Mandya 966 Mandya 967 Mandya 968 Mandya 969 Mandya 970 Mandya 971 Mandya 972 Mandya 973 Mandya 974 Mandya 975 Mandya 976 Mandya 977 Mandya 978 Mandya 979 Mandya 980 Mandya 981 Mandya 982 Mandya 983 Mandya 984 Mandya 985 Mandya 986 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132530174 14 12 30 56 THYAGARAJU P M 241132530176 10 19 24 53 VASANTHA KUMARI B M 241132530177 5 13 23 41 VENKATESHA 241132530178 9 13 27 49 VIDYA H S 241132530179 11 13 26 50 VIJAY N M 241132530180 9 13 18 40 VIJAYKUMAR R 241132530181 12 17 27 56 VINAY B M 241132530182 3 15 19 37 VINODRAJ G L 241132530183 9 29 31 69 VINUTHA R S 241132530184 11 20 35 66 VISHALAGOWDA G N 241132530185 11 14 0 25 VISHNU P 241132530186 11 18 18 47 YASHAVANTHRAJ H N 241132530187 18 21 27 66 YOGESH S 241132540001 8 17 36 61 ABHISHEK G.M 241132540002 12 12 23 47 ABHISHEK M.N 241132540003 14 14 28 56 AJAY A.N 241132540004 11 18 21 50 ALAMELU 241132540005 9 9 20 38 ANITHA K.B 241132540006 10 18 23 51 ANJALI C 241132540007 11 17 25 53 ANJALI P.V 241132540008 5 15 24 44 ANUSHA A.S 241132540009 12 11 24 47 ANUSHA M.K 241132540010 14 11 21 46 ANUSHA R.P. 241132540011 14 13 24 51 APOORVA H.R 241132540012 0 1 1 2 APPUGOWDA H.C 241132540013 13 9 23 45 ARCHANA C.R 241132540014 11 12 27 50 ARCHANA H.C 241132540015 10 19 30 59 ARPITHA H.T 241132540016 11 15 19 45 ARPITHA K.S. 241132540017 10 18 22 50 ARPITHA M.S 241132540018 10 17 30 57 ASHA V 241132540019 7 11 22 40 ASHARANI M.A 241132540020 0 1 1 2 ASHWINI K.N 241132540021 8 17 24 49 ATHIYABANU H.S 241132540022 7 17 17 41 BHARATH B.S 241132540023 15 15 24 54 BHARATH H.B 241132540024 10 13 25 48 BHAVYA C.Y 241132540025 10 11 25 46 BINDUMATHI G.P 241132540026 7 14 24 45 BINDUSHREE .K 241132540027 9 15 21 45 CHAITHRA K.S 241132540028 11 24 21 56 CHANDANA M.D 241132540029 9 11 25 45 CHANDU K.B 241132540030 12 23 24 59 CHARAN S.K 241132540031 14 11 27 52 CHETHANA H.B 241132540032 16 14 35 65 DARSHAN M.C 241132540033 11 22 29 62 DILEEP S.S. 241132540034 9 11 16 36 DINESHA K.R 241132540035 5 7 26 38 DIVYA G.P. 241132540036 12 11 27 50 DIVYASHREE M 241132540037 0 1 1 2 GAYITHRI H.S 241132540038 0 1 1 2 GEETHA .L 241132540039 11 22 31 64 HARSHITHA K.S 241132540040 15 16 27 58 HEMAVATHI H.V 241132540041 7 11 21 39 HEMAVATHI V 241132540042 14 15 24 53 KALPANA 241132540043 9 13 26 48 KAMALA .K 241132540044 13 17 24 54 KAVANA H.B 241132540045 15 15 24 54 KAVITHA T.S .n ts Center_Name Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Malavalli Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North w w Sl No Districe_Code 987 Mandya 988 Mandya 989 Mandya 990 Mandya 991 Mandya 992 Mandya 993 Mandya 994 Mandya 995 Mandya 996 Mandya 997 Mandya 998 Mandya 999 Mandya 1000 Mandya 1001 Mandya 1002 Mandya 1003 Mandya 1004 Mandya 1005 Mandya 1006 Mandya 1007 Mandya 1008 Mandya 1009 Mandya 1010 Mandya 1011 Mandya 1012 Mandya 1013 Mandya 1014 Mandya 1015 Mandya 1016 Mandya 1017 Mandya 1018 Mandya 1019 Mandya 1020 Mandya 1021 Mandya 1022 Mandya 1023 Mandya 1024 Mandya 1025 Mandya 1026 Mandya 1027 Mandya 1028 Mandya 1029 Mandya 1030 Mandya 1031 Mandya 1032 Mandya 1033 Mandya 1034 Mandya 1035 Mandya 1036 Mandya 1037 Mandya 1038 Mandya 1039 Mandya 1040 Mandya 1041 Mandya 1042 Mandya 1043 Mandya 1044 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132540046 10 14 21 45 KAVYA G.S 241132540047 11 18 33 62 KAVYA S.M 241132540048 8 15 26 49 KEERTHANA .R 241132540049 9 8 20 37 KEERTHI S. 241132540050 5 11 23 39 KOESHIK K 241132540051 12 13 27 52 KOMALA D 241132540052 10 20 23 53 KOMALA T.N 241132540053 6 7 15 28 KOUSALYA .B 241132540054 11 18 26 55 KRUTHIKA N.M 241132540055 9 19 23 51 LIKHITHA G 241132540056 6 13 28 47 LIKHITHKUMARA N.R 241132540057 8 20 23 51 MAHALAKSHMI N 241132540058 9 14 25 48 MAHESH M.R 241132540059 8 10 19 37 MALINI B.S 241132540060 8 13 26 47 MANASA H.B 241132540061 8 21 21 50 MANASA S.C 241132540062 7 11 35 53 MANASASIMHA D.M 241132540063 10 14 25 49 MANOJ 241132540064 7 15 25 47 MANOJ .P 241132540065 10 15 32 57 MANOJ S.R 241132540066 15 23 28 66 MEGHA M.D 241132540067 9 17 27 53 MEGHANA M.K 241132540068 6 13 27 46 NAGAMANI M.K 241132540069 4 17 21 42 NANDINI 241132540070 4 17 20 41 NANDINI H.Y 241132540071 8 15 19 42 NANDINI P 241132540072 12 11 27 50 NAVYASHREE S.D 241132540073 11 10 18 39 NAYANA U.N 241132540074 12 16 27 55 NISARGA S.S. 241132540075 13 8 19 40 NISHANTHGOWDA H.N. 241132540076 10 19 26 55 NITHYASHREE H.V 241132540077 13 14 22 49 NIVEDITHA K.L 241132540078 7 23 36 66 PALLAVI B.H 241132540079 10 17 26 53 PALLAVI R 241132540080 19 16 21 56 PAVAN G.V 241132540081 7 15 25 47 PAVANA H.K 241132540082 9 19 24 52 PAVANASHREE 241132540083 12 19 28 59 POOJA .N 241132540084 8 17 18 43 POOJA B.S 241132540085 11 16 29 56 POOJA S.B 241132540086 8 8 31 47 POOJASHREE.M.S 241132540087 15 11 19 45 POOJJA 241132540088 10 12 27 49 POORNIMA H.S 241132540089 13 21 23 57 PRABHUSWAMY C.J 241132540090 7 14 33 54 PRABHUSWAMY S.P 241132540091 6 16 21 43 PRADEEP.C.R 241132540092 11 14 26 51 PRAJWAL H.G 241132540093 11 16 26 53 PRASANNAKUMARA S.B 241132540094 19 19 34 72 PRASHANTH M.L 241132540095 8 18 23 49 PRASHANTH S 241132540096 15 15 25 55 PRATAPA R 241132540097 4 20 25 49 PRIYANKA G.R 241132540098 9 16 27 52 RAKSHITHA C.S 241132540099 5 21 27 53 RAKSHITHA J 241132540100 0 1 1 2 RAKSHITHA S.K 241132540101 10 14 29 53 RAKSHITHA S.S. 241132540102 13 13 26 52 RAKSHITHA.M 241132540103 10 15 18 43 RAMYA C.V .n ts Center_Name Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North Mandya-North w w Sl No Districe_Code 1045 Mandya 1046 Mandya 1047 Mandya 1048 Mandya 1049 Mandya 1050 Mandya 1051 Mandya 1052 Mandya 1053 Mandya 1054 Mandya 1055 Mandya 1056 Mandya 1057 Mandya 1058 Mandya 1059 Mandya 1060 Mandya 1061 Mandya 1062 Mandya 1063 Mandya 1064 Mandya 1065 Mandya 1066 Mandya 1067 Mandya 1068 Mandya 1069 Mandya 1070 Mandya 1071 Mandya 1072 Mandya 1073 Mandya 1074 Mandya 1075 Mandya 1076 Mandya 1077 Mandya 1078 Mandya 1079 Mandya 1080 Mandya 1081 Mandya 1082 Mandya 1083 Mandya 1084 Mandya 1085 Mandya 1086 Mandya 1087 Mandya 1088 Mandya 1089 Mandya 1090 Mandya 1091 Mandya 1092 Mandya 1093 Mandya 1094 Mandya 1095 Mandya 1096 Mandya 1097 Mandya 1098 Mandya 1099 Mandya 1100 Mandya 1101 Mandya 1102 Mandya

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132540104 6 12 22 40 RAMYA M 241132540105 9 19 32 60 RANAJAN M.PTTARAJU 241132540106 0 1 1 2 RANJAN.P 241132540107 9 16 25 50 RANJITHA H.K 241132540108 13 18 27 58 RASHMI 241132540109 9 19 28 56 RASHMITHA C.U 241132540110 8 16 26 50 RASHMITHA Y.B 241132540111 8 14 24 46 RATNA B.S 241132540112 9 8 30 47 RAVI .H.S 241132540113 14 19 24 57 ROHITGOWDA A.V 241132540114 10 19 26 55 ROJA M.D 241132540115 5 11 27 43 ROJASHREE 241132540116 12 11 26 49 SAGARA C.H 241132540117 9 16 24 49 SAHANA K.M 241132540118 6 20 31 57 SAMPTHKUMAR M.G 241132540119 8 10 20 38 SANJANA C.T 241132540120 9 20 17 46 SANJUKUMAR M.S 241132540121 15 14 26 55 SAVITHA .T 241132540122 8 14 26 48 SHALINI H.E 241132540123 10 15 22 47 SHARATH H.N 241132540124 12 25 24 61 SHASHANKKUMAR .S 241132540125 12 15 31 58 SHILPA .M 241132540126 10 22 26 58 SHILPA S.P 241132540127 11 13 20 44 SHIVARAJU H.J 241132540128 5 16 24 45 SHIVU S.M 241132540129 11 17 17 45 SHRUTHI H.M 241132540130 10 11 20 41 SINCHANA C 241132540131 9 25 24 58 SINDHUSHREE D 241132540132 13 17 24 54 SOWMYA H.S 241132540133 9 12 19 40 SPOORTHY T.S 241132540134 13 27 23 63 SRINIDHI M.P 241132540135 11 10 27 48 SRINIVAS

Add a comment

Related presentations

Related pages

NTSE -2014 Stage -I Results | National Talent Search ...

Breaking News. Public Notice : National Talent Search Stage II Examination, 2016 Admit Cards; Rajasthan NTSE 2016 Stage 1 result has been declared today
Read more

Ntse 2014 Stage-1 Result | National Talent Search Examination

Click on the Links below to download Punjab NTSE 2014 Stage-1 Result. NTSE 2014 Punjab Stage-1 Merit List NTSE 2014 Punjab Stage-1 Merit List(2) ...
Read more

NTSE-2014 (Stage-I) - Welcome to FIITJEE Jaipur Center

1 NTSE-2014 (Stage-I) SOLUTIONS SAT Time allowed : One & half hours (90 Minutes) Maximum Marks : 90 1. The velocity-time graph of a body falling from rest ...
Read more

NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results - My Exam ...

NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results. Posted By: ALLEN Admin on: Monday, ... Ntse 2014 stage 1 result-mandya; Ntse 2014 stage 1 result-kodagu;
Read more

NTSE 2014 Stage-1 Result Archives - Page 2 of 2 - My Exam ...

NTSE; HBCSE Olympiads; SOF Olympiads; GATE. Why GATE ? GATE 2016 Information Bulletin; Basic Features of GATE 2016; GATE 2016: Important Dates; Other Exams ...
Read more

NTSE 2014 Result - Stage-I and II check here

Check your NTSE 2014 Result here. Jump to navigation ... NTSE 2015 Stage 1 Topper Interview: Aditi Vikas. By: Ashish Arora. Updated on: 24 Apr 2015.
Read more

Aryan Classes - NTSE First stage and Second stage result

NTSE 2016 First stage result. NTSE first stage result of GUJARAT declared:: ... Punjab NTSe stage 1 result have been ... NTSE 2014 second stage result ...
Read more

NTSE – II-2014 - FIITJEE Limited - For IIT-JEE, NTSE ...

NTSE – II-2014 MENTAL ABILITY TEST ... 1. Select the correct number that is missing in the number series given below: 214, ... 10/23/2014 6:03:22 PM ...
Read more