Ntse 2014 stage 1 result-kodagu

71 %
29 %
Information about Ntse 2014 stage 1 result-kodagu
Education

Published on March 3, 2014

Author: allencareerinstitute

Source: slideshare.net

Description

NTSE 2014 Stage-1 Result

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132110001 7 11 22 40 ABISHEK .S 241132110002 25 12 44 81 AFSINA M.H 241132110003 27 13 32 72 AIYAPPA A.K 241132110004 17 13 34 64 AJITH K.R 241132110005 13 13 34 60 AJUN PRABAKAR 241132110006 22 22 20 64 AKSHITH C.P 241132110007 0 1 1 2 ALLEN K.A 241132110008 5 16 21 42 AMRUTHA M.R 241132110009 9 8 31 48 ANANTH H.V 241132110010 13 20 31 64 ANEESH P.T 241132110011 15 15 26 56 ANFAZ ALI M.A 241132110012 0 1 1 2 ANIL .S 241132110013 7 9 21 37 ANITHA B.C 241132110014 18 12 32 62 ANIX JUGAL D CUNHA 241132110015 23 21 37 81 APEKESHA .H 241132110016 6 12 20 38 APSEENA 241132110017 13 7 26 46 ASEENA C.M 241132110018 14 16 33 63 ASHIK P.S 241132110019 8 12 26 46 ASWATHI C.M 241132110020 5 12 25 42 BHAVYA N.K 241132110021 24 13 30 67 BHUMIKA K.S 241132110022 13 13 28 54 BIDDAPPA N.P 241132110023 20 18 30 68 BOPANNA K.C 241132110024 7 18 29 54 CHANDANA 241132110025 0 1 1 2 CHANDINI K.A 241132110026 23 20 31 74 CHARISHMA N.M 241132110027 0 1 1 2 CHARMANNA K.U 241132110028 9 12 29 50 CHETANA U.P 241132110029 10 19 22 51 CHETHANA .P 241132110030 0 1 1 2 CHETHANA M.S 241132110031 0 1 1 2 DAFNA DCRUZ 241132110032 13 13 23 49 DAKSHITH .K 241132110033 25 12 29 66 DANYA K.R 241132110034 0 1 1 2 DARSHAN K.R 241132110035 14 10 32 56 DARSHINI .S 241132110036 14 9 23 46 DEEKSHITHA N.L 241132110037 14 19 21 54 DHEEKSHITH KUMAR P.A 241132110038 15 20 30 65 DHRITHI DHYANU K.M 241132110039 14 18 33 65 DIMPU K.D 241132110040 23 14 32 69 DIVIJA K.G 241132110041 9 10 20 39 DIVYA K.J 241132110042 14 14 28 56 DIVYA MARY 241132110043 13 19 30 62 DRUTHIKA N.V 241132110044 16 22 27 65 GAGAN B.A 241132110045 12 20 31 63 GAGAN H.R 241132110046 22 20 27 69 GEON BENTECH P.S 241132110047 21 16 31 68 GIRIDHAR C.P 241132110048 13 16 23 52 HANITH .P.P 241132110049 13 18 36 67 HARIKRISHNA .T 241132110050 13 21 31 65 HARINAKSHI S.R 241132110051 5 22 30 57 HARSHITH K.K 241132110052 0 1 1 2 HARSHITH M.H 241132110053 7 18 29 54 HARSHITHA T.V 241132110054 8 14 24 46 IRFANA K.H .n ts Center_Name Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri w w Sl No Districe_Code 1 Kodagu 2 Kodagu 3 Kodagu 4 Kodagu 5 Kodagu 6 Kodagu 7 Kodagu 8 Kodagu 9 Kodagu 10 Kodagu 11 Kodagu 12 Kodagu 13 Kodagu 14 Kodagu 15 Kodagu 16 Kodagu 17 Kodagu 18 Kodagu 19 Kodagu 20 Kodagu 21 Kodagu 22 Kodagu 23 Kodagu 24 Kodagu 25 Kodagu 26 Kodagu 27 Kodagu 28 Kodagu 29 Kodagu 30 Kodagu 31 Kodagu 32 Kodagu 33 Kodagu 34 Kodagu 35 Kodagu 36 Kodagu 37 Kodagu 38 Kodagu 39 Kodagu 40 Kodagu 41 Kodagu 42 Kodagu 43 Kodagu 44 Kodagu 45 Kodagu 46 Kodagu 47 Kodagu 48 Kodagu 49 Kodagu 50 Kodagu 51 Kodagu 52 Kodagu 53 Kodagu 54 Kodagu

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132110055 8 13 29 50 ISHWARYA M.G 241132110056 24 15 29 68 JAGADISH M.A 241132110057 25 26 36 87 JAGANNATH N.M 241132110058 13 11 26 50 JAGATH H.B 241132110059 19 18 26 63 JANCY K.P 241132110060 7 12 22 41 JEEVITHA .G 241132110061 27 17 24 68 JOEL JOSEPH 241132110062 14 17 19 50 JOICY P.J 241132110063 11 13 17 41 JOYAPPA M.P 241132110064 11 6 26 43 JUNAIDA C.M 241132110065 8 15 32 55 KAVANKUMAR H.R 241132110066 26 22 34 82 KAVERAMMA A.B 241132110067 0 1 1 2 KAVERAPPA B.J 241132110068 11 15 22 48 KAVYA B.G 241132110069 10 11 32 53 KAVYA H.J 241132110070 24 13 24 61 KAWSHIK N.N 241132110071 16 14 28 58 KENNETH ROY 241132110072 9 12 27 48 KIRAN K.V 241132110073 21 19 25 65 KOWSHIK M.N 241132110074 14 18 42 74 KRITHIKA DEVAIAH .A 241132110075 13 17 18 48 KUTTAPPA A.C 241132110076 13 11 27 51 LEELAVATHI V.M 241132110077 15 22 22 59 LEENA PARVIN K.H 241132110078 15 20 36 71 LEKHAN .K 241132110079 8 16 19 43 LIKHITH M.K 241132110080 25 22 22 69 LIKITHA B.R 241132110081 20 16 25 61 LIKITHA PRAKASH 241132110082 12 15 24 51 LITHIN H.N 241132110083 10 13 34 57 LOHITH B.R 241132110084 14 13 33 60 LOHITH H.R 241132110085 18 19 25 62 MADHURA S.M 241132110086 5 13 32 50 MAGESH M.K 241132110087 17 14 24 55 MAHAMMED THANZEER .M 241132110088 29 25 38 92 MAHIMA PAI .N 241132110089 10 13 24 47 MANIKANTA M.N 241132110090 15 15 20 50 MITHUN M.R 241132110091 0 1 1 2 MOHAMME D THAIF 241132110092 16 12 19 47 MOHITH A.C 241132110093 16 12 25 53 MONISH P.S 241132110094 13 18 15 46 MONISHA B.H 241132110095 18 21 42 81 MUTHAPPA K.P 241132110096 5 10 23 38 MYNA K.M 241132110097 18 10 30 58 NAMRUTHA M.R 241132110098 12 20 31 63 NAVEEN V.B 241132110099 0 1 1 2 NAVEENA M.S 241132110100 21 18 36 75 NEHA K.T 241132110101 9 16 27 52 NETHRA .R 241132110102 13 13 22 48 NIHAL M.N 241132110103 9 18 22 49 NIMYA P.K 241132110104 17 17 32 66 NISHIL NANAIAH .U 241132110105 10 19 24 53 NISHMITHA H.V 241132110106 9 13 22 44 NITHIN K.J 241132110107 8 20 27 55 NITHIN M.D 241132110108 14 25 22 61 NIVEDITHA D.S .n ts Center_Name Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri w w Sl No Districe_Code 55 Kodagu 56 Kodagu 57 Kodagu 58 Kodagu 59 Kodagu 60 Kodagu 61 Kodagu 62 Kodagu 63 Kodagu 64 Kodagu 65 Kodagu 66 Kodagu 67 Kodagu 68 Kodagu 69 Kodagu 70 Kodagu 71 Kodagu 72 Kodagu 73 Kodagu 74 Kodagu 75 Kodagu 76 Kodagu 77 Kodagu 78 Kodagu 79 Kodagu 80 Kodagu 81 Kodagu 82 Kodagu 83 Kodagu 84 Kodagu 85 Kodagu 86 Kodagu 87 Kodagu 88 Kodagu 89 Kodagu 90 Kodagu 91 Kodagu 92 Kodagu 93 Kodagu 94 Kodagu 95 Kodagu 96 Kodagu 97 Kodagu 98 Kodagu 99 Kodagu 100 Kodagu 101 Kodagu 102 Kodagu 103 Kodagu 104 Kodagu 105 Kodagu 106 Kodagu 107 Kodagu 108 Kodagu

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132110109 0 1 1 2 NUTHAN I.D 241132110110 27 39 41 107 OMKAR T.P 241132110111 10 12 25 47 PALANGAPPA N.M 241132110112 21 12 33 66 PANCHAMI RAI K.Y 241132110113 23 19 31 73 PAVITHA M.D 241132110114 7 11 24 42 PAVITHRA A.T 241132110115 27 9 28 64 PRAJNA CARIAPPA .M 241132110116 10 20 24 54 PRAJVITH M.V 241132110117 10 11 25 46 PRAMEELA K.B 241132110118 16 20 23 59 PRANAM M.K 241132110119 9 21 27 57 PRANJASHREE K.S 241132110120 18 20 24 62 PUNEETH S.R 241132110121 15 13 26 54 PURUSHOTHAMA S.S 241132110122 28 19 41 88 RACHANA L.R 241132110123 10 13 29 52 RADHIKA P.R 241132110124 11 13 20 44 RAHUL PAI G S 241132110125 20 15 33 68 RAIHANA B.A 241132110126 12 17 21 50 RAKSHITHA V.B 241132110127 19 12 15 46 RAMESH M.S 241132110128 19 17 28 64 RAMITHA H.A 241132110129 12 15 24 51 RAMYA K C 241132110130 8 14 20 42 RAMYA K N 241132110131 13 13 26 52 RANJITHA K B 241132110132 21 14 23 58 RASHMIKA P S 241132110133 11 14 26 51 RASHMITHA K.R 241132110134 0 1 1 2 RASHMITHA U 241132110135 10 9 19 38 RAZMIYA M.R 241132110136 12 16 27 55 RITA LUCKY A 241132110137 17 12 27 56 SADHAN ERAPPA .N 241132110138 18 16 19 53 SAGAR NAYAKA 241132110139 18 13 24 55 SAJAN B.L 241132110140 0 1 1 2 SAJAN K.J 241132110141 32 19 36 87 SAMHITHA .S 241132110142 14 21 31 66 SAMREEN BANU 241132110143 0 1 1 2 SAMRUTH .N 241132110144 22 24 23 69 SANGAM SUBRAMANI 241132110145 22 20 39 81 SHAILU .V 241132110146 27 20 37 84 SHANID M.A 241132110147 23 22 38 83 SHARANYA M,.G 241132110148 10 16 21 47 SHWETHA H.S 241132110149 24 15 28 67 SHYNI DEVAIAH .A 241132110150 15 9 30 54 SOURABH B.G 241132110151 13 16 26 55 SOWMYA P.A 241132110152 10 15 22 47 STEBIN K.J 241132110153 21 18 29 68 SUJANI K.D 241132110154 10 13 30 53 SUKANYA A,R 241132110155 10 15 25 50 SUNEETHA B.R 241132110156 23 19 35 77 SWEETY SUBABAIAH .A 241132110157 13 16 29 58 SWETHA H.C 241132110158 27 25 35 87 TARUN SHAVANTH B.N 241132110159 11 20 29 60 TEENA U.B 241132110160 11 15 19 45 THANGAMMA T.K 241132110161 28 20 43 91 THANMAYI M.P 241132110162 19 15 30 64 THASMI K.T .n ts Center_Name Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri w w Sl No Districe_Code 109 Kodagu 110 Kodagu 111 Kodagu 112 Kodagu 113 Kodagu 114 Kodagu 115 Kodagu 116 Kodagu 117 Kodagu 118 Kodagu 119 Kodagu 120 Kodagu 121 Kodagu 122 Kodagu 123 Kodagu 124 Kodagu 125 Kodagu 126 Kodagu 127 Kodagu 128 Kodagu 129 Kodagu 130 Kodagu 131 Kodagu 132 Kodagu 133 Kodagu 134 Kodagu 135 Kodagu 136 Kodagu 137 Kodagu 138 Kodagu 139 Kodagu 140 Kodagu 141 Kodagu 142 Kodagu 143 Kodagu 144 Kodagu 145 Kodagu 146 Kodagu 147 Kodagu 148 Kodagu 149 Kodagu 150 Kodagu 151 Kodagu 152 Kodagu 153 Kodagu 154 Kodagu 155 Kodagu 156 Kodagu 157 Kodagu 158 Kodagu 159 Kodagu 160 Kodagu 161 Kodagu 162 Kodagu

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132110163 24 21 23 68 THEJ THIMMAIAH K.J 241132110164 26 19 31 76 THEJAS C.M 241132110165 16 22 24 62 THEJITHA P.L 241132110166 22 23 28 73 THRUSHI M.S 241132110167 19 14 25 58 VADANA A.V 241132110168 6 10 27 43 VANI KI.T 241132110169 13 19 25 57 VARUN B.J 241132110170 16 20 29 65 VARUN KALAPPA U.P 241132110171 7 15 29 51 VATHSALYA P.D 241132110172 21 11 35 67 VEEKSHITHA B.V 241132110173 10 20 23 53 VERONICA PAULOSE 241132110174 25 27 25 77 VISHWAS. R 241132110175 24 17 31 72 YASHIKA B.B 241132110176 21 8 24 53 YATHISH K.S 241132110177 29 23 28 80 ZAHEER ALI P.A 241132120001 15 9 29 53 ABDULBASHIR MA 241132120002 24 19 31 74 ABHIJEET MUDHALE 241132120003 17 12 25 54 ABHILASH KP 241132120004 29 15 32 76 ABHISHEK S PATIL 241132120005 19 12 18 49 AFRIN TAJ MA 241132120006 19 15 21 55 AGINISH KS 241132120007 19 20 28 67 AJAY BC 241132120008 24 25 28 77 AJAY BHIMAGOUDA PATIL 241132120009 10 15 27 52 AJAY MC 241132120010 23 18 24 65 AKARSH JA 241132120011 14 11 17 42 AKASH K 241132120012 20 18 31 69 AKASH TC 241132120013 16 17 28 61 AKASH VK 241132120014 12 12 27 51 AKHILA CS 241132120015 9 15 31 55 AKSHAY A KULAKARNI 241132120016 10 14 26 50 AKSHITHA CS 241132120017 18 17 26 61 ALISH BADEKHAN 241132120018 24 23 40 87 AMEERSOHIL M BAGEWADI 241132120019 23 27 28 78 ANANDA HULLI 241132120020 23 16 27 66 ANILKUMAR TL 241132120021 10 16 26 52 ANITHA TM 241132120022 7 13 28 48 ANJALI MURALIDHARAN 241132120023 7 15 27 49 ANKITHA MS 241132120024 4 15 21 40 ANNAPOORNA KG 241132120025 8 18 25 51 ANTHUNIYAMMA I 241132120026 5 10 32 47 ANUSHA D SOUZA 241132120027 14 2 18 34 ANUSHA DR 241132120028 20 26 32 78 ARAVINDA PB 241132120029 11 12 20 43 ARJUNA MM 241132120031 25 22 29 76 ARUNKUMAR 241132120032 13 19 26 58 ASHWINI BH 241132120033 18 14 30 62 ASHWITHA BP 241132120034 20 23 33 76 AVADHOOT SP 241132120035 16 18 24 58 AYESHA SIDDIQA J 241132120036 13 11 22 46 BALAPRABHAKARAN S 241132120037 22 21 33 76 BASAVARAJ 241132120038 24 25 32 81 BEERENDRA MUTTAPPA P 241132120039 28 22 35 85 BHARATH LC 241132120040 7 11 25 43 BHAVANI HB .n ts Center_Name Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Madkeri Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete w w Sl No Districe_Code 163 Kodagu 164 Kodagu 165 Kodagu 166 Kodagu 167 Kodagu 168 Kodagu 169 Kodagu 170 Kodagu 171 Kodagu 172 Kodagu 173 Kodagu 174 Kodagu 175 Kodagu 176 Kodagu 177 Kodagu 178 Kodagu 179 Kodagu 180 Kodagu 181 Kodagu 182 Kodagu 183 Kodagu 184 Kodagu 185 Kodagu 186 Kodagu 187 Kodagu 188 Kodagu 189 Kodagu 190 Kodagu 191 Kodagu 192 Kodagu 193 Kodagu 194 Kodagu 195 Kodagu 196 Kodagu 197 Kodagu 198 Kodagu 199 Kodagu 200 Kodagu 201 Kodagu 202 Kodagu 203 Kodagu 204 Kodagu 205 Kodagu 206 Kodagu 207 Kodagu 208 Kodagu 209 Kodagu 210 Kodagu 211 Kodagu 212 Kodagu 213 Kodagu 214 Kodagu 215 Kodagu 216 Kodagu

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132120041 9 20 25 54 BHAVYA HV 241132120042 16 16 25 57 BHAVYA SN 241132120043 10 10 17 37 BHOOMIKA NH 241132120044 14 12 24 50 BHOOMIKA HG 241132120045 16 13 23 52 BRUNDA DP 241132120046 26 14 34 74 BRUNDHA NANJAPPA C 241132120047 6 17 24 47 CHAITHRA S 241132120048 23 18 35 76 CHANDAN BK 241132120049 8 11 26 45 CHANDAN K L 241132120050 13 16 23 52 CHANDANA LR 241132120051 12 10 22 44 CHANDANA MS 241132120052 7 10 27 44 CHANDINI GG 241132120053 10 10 19 39 CHANGAPPA MU 241132120054 14 14 20 48 CHARAN CHANGAPPA BU 241132120055 13 20 27 60 CHARAN SV 241132120056 25 22 36 83 CHETAN Y KATTIMANI 241132120057 6 15 21 42 CHETHAN BM 241132120058 13 20 23 56 CHIRANTH SK 241132120059 19 8 28 55 CHITHRA R 241132120060 11 18 18 47 DANYA M 241132120061 11 17 29 57 DARSHAN RAWAL K 241132120062 11 14 21 46 DARSHAN SS 241132120063 20 30 34 84 DARSHAN SURESH ANGADI 241132120065 9 13 26 48 DAYANANDA NA 241132120066 9 18 27 54 DEEKSHITH N S 241132120067 12 14 29 55 DEEPIKA CP 241132120068 26 17 31 74 DINESH.M.POL 241132120069 14 16 29 59 DIVYA S 241132120070 15 14 26 55 DRUSHYA KG 241132120071 10 17 24 51 DURGASHREE HL 241132120072 26 14 23 63 FIZA KHAN MF 241132120073 14 18 29 61 GANDHI PRASAD 241132120074 11 21 30 62 GAUTHAM BA 241132120075 6 13 20 39 GAYATHRI R 241132120076 14 17 27 58 GOWTHAM GM 241132120077 20 18 28 66 GULSHAN KUMAR 241132120078 16 14 27 57 GURUKIRAN MS 241132120079 9 16 30 55 HARINI KN 241132120080 11 13 24 48 HARSHAN SS 241132120081 7 16 19 42 HARSHITHA H P 241132120082 7 16 31 54 HARSHITHKUMAR AB 241132120083 11 19 27 57 HASEENA PM 241132120084 13 18 24 55 INDRESH TK 241132120085 29 19 37 85 ISHWAR N 241132120086 30 27 38 95 JAGADISH R 241132120087 14 17 25 56 JASMITHA RODRIGUES 241132120088 7 11 28 46 JAYASHREE KR 241132120089 12 10 21 43 JEEVITHA BS 241132120090 12 14 25 51 JEEVITHA PR 241132120091 22 14 31 67 KANAKAPPA P NAIKAR 241132120092 26 16 32 74 KARTHIK K 241132120093 24 19 40 83 KARTHIK MT 241132120094 20 20 32 72 KARTHIK PATIL 241132120095 23 18 36 77 KASHINATH V KAMBAR .n ts Center_Name Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete w w Sl No Districe_Code 217 Kodagu 218 Kodagu 219 Kodagu 220 Kodagu 221 Kodagu 222 Kodagu 223 Kodagu 224 Kodagu 225 Kodagu 226 Kodagu 227 Kodagu 228 Kodagu 229 Kodagu 230 Kodagu 231 Kodagu 232 Kodagu 233 Kodagu 234 Kodagu 235 Kodagu 236 Kodagu 237 Kodagu 238 Kodagu 239 Kodagu 240 Kodagu 241 Kodagu 242 Kodagu 243 Kodagu 244 Kodagu 245 Kodagu 246 Kodagu 247 Kodagu 248 Kodagu 249 Kodagu 250 Kodagu 251 Kodagu 252 Kodagu 253 Kodagu 254 Kodagu 255 Kodagu 256 Kodagu 257 Kodagu 258 Kodagu 259 Kodagu 260 Kodagu 261 Kodagu 262 Kodagu 263 Kodagu 264 Kodagu 265 Kodagu 266 Kodagu 267 Kodagu 268 Kodagu 269 Kodagu 270 Kodagu

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132120096 11 11 17 39 KAVYA D 241132120097 10 14 22 46 KAVYA DE 241132120098 14 7 19 40 KAVYA SD 241132120099 26 25 27 78 KHEMANNA K PAWAR 241132120100 22 26 27 75 KIRAN B TALAWAR 241132120101 23 25 33 81 KIRAN KUMAR 241132120102 14 17 20 51 KIRAN M LACHYAN 241132120103 9 15 26 50 KOMALA R 241132120104 9 16 31 56 KRISHNAVENI SK 241132120105 12 10 19 41 KRUPA B 241132120106 8 17 27 52 KRUTHI HV 241132120107 24 19 29 72 KUMAR D ARIBENCHI 241132120108 27 23 30 80 KUMAR G PATIL 241132120109 11 15 28 54 KUMUDA B 241132120110 10 12 27 49 KUSUMA SC 241132120111 6 10 18 34 LATHA MD 241132120112 11 15 26 52 LAVEEN HP 241132120113 7 11 21 39 LINSHITH P 241132120114 10 12 26 48 MADHUSUDANA KT 241132120115 11 15 21 47 MAHALAKSHMI PR 241132120116 9 14 24 47 MAMATHA HR 241132120117 31 11 25 67 MANJUNATH G 241132120118 11 17 31 59 MANJUNATH MS 241132120119 14 16 21 51 MANOJ RS 241132120121 14 21 26 61 MANOJKUMAR YC 241132120122 23 12 23 58 MEGHA TM 241132120123 8 17 24 49 MOHAN KUMAR MG 241132120124 22 12 38 72 MOURYARAJ SHETTY BP 241132120125 12 9 26 47 MUBEENA AM 241132120126 4 11 31 46 NAFISATHULMISRIYA 241132120127 23 24 33 80 NAGARAJ RB 241132120128 5 15 23 43 NAGESH GU 241132120129 13 13 22 48 NALINI MK 241132120130 13 10 23 46 NANDINI GD 241132120132 15 10 21 46 NAVAZ A 241132120133 10 17 25 52 NAVYA R 241132120134 12 8 34 54 NETHRA PS 241132120135 14 11 23 48 NIDHI AH 241132120136 7 11 25 43 NIHARIKA PR 241132120137 13 10 30 53 NISCHITHA BR 241132120138 22 18 26 66 NISHANTH B 241132120139 12 15 23 50 NISHMITHA PJ 241132120140 20 14 27 61 NITESHKUMAR SD 241132120141 12 10 25 47 NITHYAKUMARI C 241132120142 4 10 27 41 PALLAVI K 241132120143 20 15 27 62 PALLAVI NM 241132120144 9 12 25 46 PARVATHI SN 241132120145 15 15 31 61 PAVAN M YALAWAR 241132120146 8 8 22 38 PAVITHRA DN 241132120147 8 8 28 44 POOJA KP 241132120148 12 7 29 48 POOJITHA BR 241132120149 6 10 23 39 POOJITHA HK 241132120150 6 17 19 42 POOJITHA NR 241132120151 15 21 17 53 POORVAJA P .n ts Center_Name Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete w w Sl No Districe_Code 271 Kodagu 272 Kodagu 273 Kodagu 274 Kodagu 275 Kodagu 276 Kodagu 277 Kodagu 278 Kodagu 279 Kodagu 280 Kodagu 281 Kodagu 282 Kodagu 283 Kodagu 284 Kodagu 285 Kodagu 286 Kodagu 287 Kodagu 288 Kodagu 289 Kodagu 290 Kodagu 291 Kodagu 292 Kodagu 293 Kodagu 294 Kodagu 295 Kodagu 296 Kodagu 297 Kodagu 298 Kodagu 299 Kodagu 300 Kodagu 301 Kodagu 302 Kodagu 303 Kodagu 304 Kodagu 305 Kodagu 306 Kodagu 307 Kodagu 308 Kodagu 309 Kodagu 310 Kodagu 311 Kodagu 312 Kodagu 313 Kodagu 314 Kodagu 315 Kodagu 316 Kodagu 317 Kodagu 318 Kodagu 319 Kodagu 320 Kodagu 321 Kodagu 322 Kodagu 323 Kodagu 324 Kodagu

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132120152 13 18 25 56 PRADEEP KP 241132120153 9 10 26 45 PRAJWAL PP 241132120154 6 12 28 46 PRAJWALA GN 241132120155 15 11 23 49 PRAKARSHINI GOWTHAMI 241132120156 6 11 22 39 PRAKRUTHI MP 241132120157 15 16 30 61 PRAMOD Y MANTRI 241132120158 16 16 25 57 PRAPHULLA KG 241132120159 16 28 32 76 PRASHANTH CL 241132120160 23 17 30 70 PRAVEENA Y B 241132120161 9 14 28 51 PREETHI R 241132120162 19 19 31 69 RACHANA P 241132120163 9 13 21 43 RADHIKA CK 241132120164 7 16 19 42 RADHIKA M 241132120165 13 19 23 55 RAKESH R 241132120166 9 15 27 51 RAKSHA KRKA 241132120167 12 12 29 53 RAKSHITH SC 241132120168 13 10 24 47 RAKSHITH DP 241132120169 21 9 17 47 RAKSHITHA AN 241132120170 16 9 28 53 RAMACHANDRA N C 241132120171 15 15 16 46 RAMESH BG 241132120172 17 21 23 61 RAMITH HB 241132120173 25 21 29 75 RANJEETH R RATHOD 241132120174 13 10 22 45 RASHEENA H 241132120175 10 17 25 52 RASHMI TJ 241132120176 9 13 23 45 RASHMITHA M 241132120177 8 10 23 41 RAVI AS 241132120178 10 16 30 56 RESHMA KU 241132120179 18 29 21 68 ROHIT M BIRADAR 241132120180 9 13 23 45 ROHITH HL 241132120181 12 13 27 52 ROHITH KC 241132120182 27 22 32 81 ROHITH P 241132120183 15 12 18 45 RONIKA RANI 241132120184 11 10 28 49 ROOPINI RC 241132120185 20 21 33 74 ROSHITH KR 241132120186 25 16 27 68 ROSHNI MY 241132120187 13 11 25 49 ROUSHAN KR 241132120188 9 15 24 48 SABITH KM 241132120189 29 30 30 89 SACHIN ALLAMAPRABHU Z 241132120190 26 31 35 92 SACHIN S BARADOL 241132120191 19 24 29 72 SACHIN S YANKANCHI 241132120192 25 18 28 71 SAGAR R 241132120193 9 9 24 42 SAGAR M 241132120194 12 17 21 50 SAHEERA DS 241132120195 27 19 29 75 SALEEM B KANDAGAL 241132120196 9 13 31 53 SALIK KM 241132120197 22 26 29 77 SALMANKING. P C 241132120198 29 21 30 80 SAMARTH LK 241132120199 16 14 32 62 SAMPATH KUMAR B 241132120200 28 24 32 84 SANDEEP KUMAR 241132120201 19 6 24 49 SANDEEP SA 241132120202 24 23 23 70 SANDEEP SB 241132120203 24 19 40 83 SANDHYA TIWARI 241132120204 22 8 22 52 SANJAY KN 241132120205 30 27 40 97 SANJAY V .n ts Center_Name Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete w w Sl No Districe_Code 325 Kodagu 326 Kodagu 327 Kodagu 328 Kodagu 329 Kodagu 330 Kodagu 331 Kodagu 332 Kodagu 333 Kodagu 334 Kodagu 335 Kodagu 336 Kodagu 337 Kodagu 338 Kodagu 339 Kodagu 340 Kodagu 341 Kodagu 342 Kodagu 343 Kodagu 344 Kodagu 345 Kodagu 346 Kodagu 347 Kodagu 348 Kodagu 349 Kodagu 350 Kodagu 351 Kodagu 352 Kodagu 353 Kodagu 354 Kodagu 355 Kodagu 356 Kodagu 357 Kodagu 358 Kodagu 359 Kodagu 360 Kodagu 361 Kodagu 362 Kodagu 363 Kodagu 364 Kodagu 365 Kodagu 366 Kodagu 367 Kodagu 368 Kodagu 369 Kodagu 370 Kodagu 371 Kodagu 372 Kodagu 373 Kodagu 374 Kodagu 375 Kodagu 376 Kodagu 377 Kodagu 378 Kodagu

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132120206 31 26 37 94 SANTOSH SA 241132120207 29 26 26 81 SATHISH 241132120208 31 26 38 95 SATISHKUMAR KK 241132120209 12 15 27 54 SEREENA KS 241132120210 19 10 28 57 SHALINI U 241132120211 28 20 39 87 SHANKAR DY 241132120212 26 19 31 76 SHARAN KAILAS KS 241132120213 21 21 33 75 SHARANABASAVA N 241132120214 16 12 24 52 SHARANAGOUD SK 241132120215 20 16 29 65 SHARANU S ARUN 241132120216 12 20 25 57 SHARATH TL 241132120217 7 11 16 34 SHASHANK KK 241132120218 14 15 26 55 SHASHIKALA SR 241132120220 22 19 32 73 SHEELSAGAR. P. DODAMANI 241132120221 17 25 29 71 SHIVADEEP S KURUBAR 241132120222 14 17 32 63 SHIVAIAH KP 241132120223 13 7 25 45 SHIVAKUMAR CK 241132120224 15 22 28 65 SHIVARAJ S HIREMATH 241132120225 12 20 23 55 SHIVARAJ S MADIWALAR 241132120226 12 12 26 50 SHIVARAYAGOUDA B 241132120227 26 18 26 70 SHODAN KC 241132120228 24 16 35 75 SHRAVAN BASAVARAJ B 241132120229 15 18 20 53 SHREYAS S 241132120230 24 21 29 74 SHRISHAIL S PARSI 241132120231 8 15 22 45 SHWETHA MK 241132120232 19 19 18 56 SIDDALIGESH SC 241132120233 25 15 33 73 SIDRAMAIAH S 241132120234 8 7 28 43 SIMRAN M 241132120236 16 19 24 59 SINCHANA KL 241132120237 18 14 28 60 SOMANATH GJ 241132120238 20 22 26 68 SONIA JOHN 241132120239 11 10 24 45 SOUJANYA NJ 241132120240 8 11 26 45 SOWMYA BH 241132120241 24 25 34 83 SUHAS B MAHESH 241132120242 13 19 32 64 SUHAS P 241132120244 11 14 26 51 SUPRIYA BS 241132120245 21 18 31 70 SURAJ WAGHI 241132120246 21 19 30 70 SWAMY DG 241132120247 26 21 29 76 SWARAJ M AIDAMALE 241132120248 18 14 21 53 TANSEERA BEGUM KM 241132120249 9 13 20 42 TASREENA KM 241132120250 9 17 19 45 THANSEERA MS 241132120251 25 13 34 72 TRIBAKARAO 241132120252 19 21 29 69 UDAY S PUJARI 241132120253 31 14 30 75 UJJWAL KUMAR 241132120254 11 14 32 57 UMESHNAIKA K 241132120255 22 19 36 77 UTHAPPA AR 241132120256 12 15 27 54 VARALKSHMI BT 241132120257 13 21 27 61 VEERESH GB 241132120258 7 15 18 40 VENKATESH G 241132120259 23 22 39 84 VIJAYAKUMAR C TALAWADE 241132120260 12 19 28 59 VIKAS TK 241132120261 24 16 24 64 VIKRAM A RATHOD 241132120262 21 19 41 81 VIKRAMKUMAR .n ts Center_Name Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete w w Sl No Districe_Code 379 Kodagu 380 Kodagu 381 Kodagu 382 Kodagu 383 Kodagu 384 Kodagu 385 Kodagu 386 Kodagu 387 Kodagu 388 Kodagu 389 Kodagu 390 Kodagu 391 Kodagu 392 Kodagu 393 Kodagu 394 Kodagu 395 Kodagu 396 Kodagu 397 Kodagu 398 Kodagu 399 Kodagu 400 Kodagu 401 Kodagu 402 Kodagu 403 Kodagu 404 Kodagu 405 Kodagu 406 Kodagu 407 Kodagu 408 Kodagu 409 Kodagu 410 Kodagu 411 Kodagu 412 Kodagu 413 Kodagu 414 Kodagu 415 Kodagu 416 Kodagu 417 Kodagu 418 Kodagu 419 Kodagu 420 Kodagu 421 Kodagu 422 Kodagu 423 Kodagu 424 Kodagu 425 Kodagu 426 Kodagu 427 Kodagu 428 Kodagu 429 Kodagu 430 Kodagu 431 Kodagu 432 Kodagu

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132120263 13 8 31 52 VINAY MN 241132120264 26 18 24 68 VINAYAK P RATHOD 241132120265 28 22 30 80 VINAYAKA P BAJANTRI 241132120266 25 26 25 76 VINOD MJ 241132120267 32 17 34 83 VINOD NR 241132120268 32 14 25 71 VISHAL B PATIL 241132120269 29 15 26 70 VIVEK IG 241132120270 26 18 27 71 YAMNOORI RS 241132120271 11 12 24 47 YASHASHWINI HR 241132120272 11 12 24 47 YASHOMANI BP 241132120273 9 9 22 40 YASHWANTH BR 241132120274 9 18 20 47 YOSHITHA KS 241132120275 26 22 32 80 ZAFAR ALI NADAF 241132130001 9 17 18 44 ABDUL SHAMEER P.S. 241132130002 22 12 22 56 AGIN P.P. 241132130003 24 11 30 65 AISHWARYA.B.U. 241132130004 17 9 29 55 AIYAPPA.K.K. 241132130005 17 13 20 50 AIYSHA P.A. 241132130006 9 11 24 44 AJITHKUMAR A.C. 241132130007 12 11 23 46 AJMAL K.M. 241132130008 19 16 24 59 ALEENA K S 241132130009 8 22 26 56 ANDREW WILLIAM 241132130010 13 10 25 48 ANITHA P.L. 241132130011 24 18 25 67 ANNIE.P.J. 241132130012 21 15 23 59 ANTONY E.B. 241132130013 26 18 35 79 ANUP P MACHADO 241132130014 5 12 33 50 ANUSHA H.S 241132130015 23 21 34 78 ANUSHIKA SHATHABDI.S 241132130016 15 17 22 54 ANUSHITHA S. 241132130017 12 15 30 57 ARCHANA T. R. 241132130018 23 8 37 68 ARPITHA J.M. 241132130019 14 17 20 51 ARPITHA K.H. 241132130020 6 17 31 54 ARPITHA P.N. 241132130021 13 15 31 59 AUGUSTINE ISAC 241132130022 22 18 29 69 AYSHA FIDHA K.P. 241132130023 5 15 24 44 BASAVARAJU 241132130024 18 18 39 75 BOJAMMA B G 241132130025 10 11 24 45 BOJAMMA C.K. 241132130026 15 15 27 57 BOJANNA Y.K. 241132130027 15 14 29 58 BOPANNA K.K. 241132130028 6 15 20 41 CHANDANA C S 241132130029 11 10 18 39 CHANDRIKA Y.M. 241132130030 9 16 19 44 CHETHANKUMAR M.M. 241132130031 25 19 35 79 DECHAMMA C. P. 241132130032 18 13 35 66 DEEKSHITH P.D. 241132130033 10 11 22 43 DEEPIKA M.P. 241132130034 10 5 20 35 DHANANJAYAKUMAR S.L. 241132130035 20 14 33 67 DHANUSH P.S. 241132130036 7 18 24 49 DHANYA. M.R. 241132130037 5 18 25 48 DIVYA B.J. 241132130038 21 17 28 66 DIVYASHREE H N 241132130039 20 14 28 62 FATHIMA THASNIYA V.S. 241132130040 25 19 27 71 GANAPATHY M.S. 241132130041 11 10 28 49 GANAVI B.M. .n ts Center_Name Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Somavarpete Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet w w Sl No Districe_Code 433 Kodagu 434 Kodagu 435 Kodagu 436 Kodagu 437 Kodagu 438 Kodagu 439 Kodagu 440 Kodagu 441 Kodagu 442 Kodagu 443 Kodagu 444 Kodagu 445 Kodagu 446 Kodagu 447 Kodagu 448 Kodagu 449 Kodagu 450 Kodagu 451 Kodagu 452 Kodagu 453 Kodagu 454 Kodagu 455 Kodagu 456 Kodagu 457 Kodagu 458 Kodagu 459 Kodagu 460 Kodagu 461 Kodagu 462 Kodagu 463 Kodagu 464 Kodagu 465 Kodagu 466 Kodagu 467 Kodagu 468 Kodagu 469 Kodagu 470 Kodagu 471 Kodagu 472 Kodagu 473 Kodagu 474 Kodagu 475 Kodagu 476 Kodagu 477 Kodagu 478 Kodagu 479 Kodagu 480 Kodagu 481 Kodagu 482 Kodagu 483 Kodagu 484 Kodagu 485 Kodagu 486 Kodagu

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132130042 13 7 19 39 GIRISH GANAPATHY B.S. 241132130043 21 14 28 63 HANUSHA V.R. 241132130044 16 12 17 45 HARINI B.V. 241132130045 20 14 22 56 HARSHITHA KUNDAR 241132130046 17 14 17 48 IRSHAAD M.E. 241132130047 10 13 22 45 JEEVAN C.P. 241132130048 16 21 36 73 KANNIKA C.T. 241132130049 18 9 25 52 KARUMAIAH K R 241132130050 9 9 26 44 KARUMBAIAH B.S. 241132130051 10 16 24 50 KAVERAMMA B.N. 241132130053 20 15 27 62 KUTTAPPA G.P. 241132130055 12 14 27 53 MADHU M. 241132130056 11 18 32 61 MAHESHWARI V.V. 241132130057 9 17 30 56 MANIKANTA T.R. 241132130058 12 21 18 51 MANIKYA H 241132130060 14 12 25 51 MANU K.M. 241132130061 7 20 28 55 MAYA M.M. 241132130062 11 16 21 48 MEGHA T.M. 241132130063 15 14 0 29 MOHAMMAD RAMEES P. A. 241132130064 19 8 24 51 MOKSHITH UTHAPPA C.K. 241132130065 14 15 19 48 MONIKA A.B. 241132130066 8 8 21 37 MONIKA M.N. 241132130067 12 10 31 53 MOUNA B.A. 241132130068 9 14 26 49 MUNAVARA L.K. 241132130069 8 16 16 40 MUTHANNA P B 241132130070 10 7 28 45 MUTHAPPA B.P. 241132130071 4 16 28 48 NAVEENKUMAR C. 241132130072 8 12 23 43 NAVYASHREE A.G. 241132130073 22 19 32 73 NIKHIL ANAND KINI M.S. 241132130074 12 6 18 36 NISHA H.K. 241132130075 20 18 30 68 NISHANTH H.V. 241132130076 14 12 23 49 NISHITHA P.K. 241132130078 19 18 23 60 PAVAN NAIDU 241132130079 8 18 23 49 PAVANKUMAR S.R. 241132130080 11 11 29 51 PONNANNA K.P. 241132130081 21 14 22 57 POONACHA B D 241132130082 7 10 22 39 POORNIMA C. 241132130083 22 20 30 72 PRAGATHY NEELAMMA K.K. 241132130084 18 13 23 54 PRATHEEKSHA B.P. 241132130085 8 15 26 49 PRIYANKA H.S. 241132130086 10 15 29 54 PUSHPALATHA H.K. 241132130087 20 20 23 63 RAKESH.G 241132130088 24 15 17 56 RASHIKA P.R. 241132130089 10 12 28 50 RAVI P.N. 241132130090 7 10 23 40 RAVIKUMAR K.S. 241132130091 8 13 25 46 REENA P.N. 241132130092 9 17 24 50 ROOPA B S 241132130093 22 17 33 72 ROSHINI K.H. 241132130094 10 16 23 49 SACHIN B.B. 241132130095 9 19 32 60 SAFIYA K.U 241132130096 7 8 26 41 SALEENA K.M. 241132130097 10 8 21 39 SALMA K.S. 241132130098 7 13 26 46 SALMAN KHAN M.A. 241132130099 14 14 29 57 SANGEETHA H.M. .n ts Center_Name Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet w w Sl No Districe_Code 487 Kodagu 488 Kodagu 489 Kodagu 490 Kodagu 491 Kodagu 492 Kodagu 493 Kodagu 494 Kodagu 495 Kodagu 496 Kodagu 497 Kodagu 498 Kodagu 499 Kodagu 500 Kodagu 501 Kodagu 502 Kodagu 503 Kodagu 504 Kodagu 505 Kodagu 506 Kodagu 507 Kodagu 508 Kodagu 509 Kodagu 510 Kodagu 511 Kodagu 512 Kodagu 513 Kodagu 514 Kodagu 515 Kodagu 516 Kodagu 517 Kodagu 518 Kodagu 519 Kodagu 520 Kodagu 521 Kodagu 522 Kodagu 523 Kodagu 524 Kodagu 525 Kodagu 526 Kodagu 527 Kodagu 528 Kodagu 529 Kodagu 530 Kodagu 531 Kodagu 532 Kodagu 533 Kodagu 534 Kodagu 535 Kodagu 536 Kodagu 537 Kodagu 538 Kodagu 539 Kodagu 540 Kodagu

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241132130100 19 14 28 61 SANGEETHA T.M. 241132130101 23 13 41 77 SANJAY H.J. 241132130102 16 10 21 47 SAVITHA U.M. 241132130103 14 14 21 49 SHALINI H.S. 241132130104 17 13 28 58 SHAMEER A.H. 241132130105 13 14 22 49 SHARAN G.D. 241132130106 11 16 18 45 SHARATH B.A. 241132130107 15 7 27 49 SHARATH S.S. 241132130108 8 12 27 47 SHARMILA T.P. 241132130109 13 19 27 59 SHARMINA I 241132130110 17 18 25 60 SHASHIPRIYA B.R. 241132130111 7 12 27 46 SHWETHA H.R. 241132130112 20 13 28 61 SHWETHA M.K. 241132130113 11 13 21 45 SOUMYA P.M. 241132130114 16 17 33 66 SUMITH K.S. 241132130115 10 14 27 51 SUMITHRA P.V. 241132130116 23 15 39 77 SUSHMITHA K.S. 241132130117 10 15 27 52 SWAMY.M 241132130118 30 21 28 79 TANISH SHALI BOPANNA 241132130119 14 18 24 56 THASMIYA SALMA 241132130120 28 15 29 72 UJWAL M.P. 241132130121 9 13 20 42 USHARANI I K 241132130122 14 13 29 56 UTHAPPA M.N. 241132130123 21 9 25 55 VAISHAK K.P. 241132130124 24 21 36 81 VIBHISH P.V. 241132130125 25 10 36 71 VIKITHA P.V. 241132130126 19 15 17 51 VILEENA GONSALVES 241132130127 16 16 25 57 VINAY P.K. 241132130128 19 10 32 61 YASHWIN B.L eh el pl in Center_Name Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet Veerajpet w w w .n ts Sl No Districe_Code 541 Kodagu 542 Kodagu 543 Kodagu 544 Kodagu 545 Kodagu 546 Kodagu 547 Kodagu 548 Kodagu 549 Kodagu 550 Kodagu 551 Kodagu 552 Kodagu 553 Kodagu 554 Kodagu 555 Kodagu 556 Kodagu 557 Kodagu 558 Kodagu 559 Kodagu 560 Kodagu 561 Kodagu 562 Kodagu 563 Kodagu 564 Kodagu 565 Kodagu 566 Kodagu 567 Kodagu 568 Kodagu 569 Kodagu

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ntse 2014 Stage-1 Result | National Talent Search Examination

Click on the Links below to download Punjab NTSE 2014 Stage-1 Result. NTSE 2014 Punjab Stage-1 Merit List NTSE 2014 Punjab Stage-1 Merit List(2) ...
Read more

NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results - My Exam ...

NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results. Posted By: ALLEN Admin on: Monday, ... Ntse 2014 stage 1 result-kodagu; Ntse 2014 stage 1 result-hassan;
Read more

NTSE -2014 Stage -I Results | National Talent Search ...

Click on the hyperlinks to download the detailed result of National Talent Search Examination 2014 (First
Read more

NTSE 2014 Stage-1 Result Archives - Page 2 of 2 - My Exam ...

NTSE Exam; NSTSE; Olympiads. HBCSE Olympiad; SOF Olympiads; Regional Olympiads; National Olympiads; International Olympiads; Events / Workshops ...
Read more

NTSC Result Stage-I 2014 - Resonance DLPD

Result Album-2014; Result Album-2015; Video; Word of Appreciation; ... COMPLETE PACK NTSE STAGE- 1 & 2 (SMP+PTPs+RP) Resonance Eduventures Limited DLPD Office:
Read more

NTSE-2014 (Stage-I) - FIITJEE

1 NTSE-2014 (Stage-I) SOLUTIONS SAT Time allowed : One & half hours (90 Minutes) Maximum Marks : 90 1. The velocity-time graph of a body falling from rest ...
Read more

Aryan Classes NTSE 2014 (Session 2013 - 2014)

NTSE (National Talent Search Examination) 2014 . NTSE 2014. Correspondence course: click here. ... 2014 Language test is for both NTSE stage 1 and stage 2.
Read more

NTSE – II-2014 - FIITJEE Limited - For IIT-JEE, NTSE ...

NTSE – II-2014 SCHOLASTIC ABILITY TEST (FOR STUDENTS OF CLASS – X) 1. Which one of the following statements is NOT true about evolution? (1) ...
Read more