Ntse 2014 stage 1 result-hassan

50 %
50 %
Information about Ntse 2014 stage 1 result-hassan
Education

Published on March 3, 2014

Author: allencareerinstitute

Source: slideshare.net

Description

NTSE 2014 Stage-1 Result

SAT 23 29 34 25 28 28 27 19 27 34 27 28 25 30 25 24 18 19 32 24 25 25 23 25 20 23 26 33 24 28 23 15 33 26 23 23 27 23 20 24 24 25 33 23 45 31 24 20 35 23 28 29 26 22 25 36 27 20 20 26 .n TOTAL 42 41 61 49 62 48 58 42 52 67 50 48 56 72 47 44 50 47 63 45 42 49 57 49 46 49 47 56 55 49 46 40 57 41 49 44 50 42 45 60 46 45 61 46 92 58 58 49 59 53 59 55 59 42 41 82 52 42 47 43 Candidate_Name ABHISHEK.G.J AMRUTHA.B.S ANUSHA.M.P ARPITHA.K.L ASHIKA.H.B ASHWINI.H.M BHAVANI.N.E BHAVITHA.C.N CHAITHRA.H.S CHAITHRA.N.J CHANDANA.H.J CHETHANA.K.S DARSHAN.C.M DARSHAN.K.M DARSHAN.S.J DAYANA.K.S DHANUSH.M.E DILIP R R DIVYA.B.S DIVYA.K.R GANAVI.N.N HAMSA.K.K HARIPRASADA.B.D HEMALAATHA.B.K HEMALATHA.H.V HEMANTH KUMAR.C.K HEMANTH.B.M JAGADISHA.H.J JYOTHI.S.V KANAKA K R KANCHANA.Y.M KAVANA.H.S KAVYA.H.I KERTHI KUMARI.M.K KESHAVAMURTHY.B. KISHOREPRAVEEN.B.D KRITHIKA.C LOLAKSHI.S.N MADANA.M.K MANAVI.S.S MEGHA.H.G MEGHANA.K.M MOHAN KUMAR.K.M MOHANKUMARA N P NAGAMANI.K.V NAVINA.B.K NIRANJANA.C.N NIRMALA.G NIVEDITHA.S PALLAVI.B.V PAWANA.T.C POOJA.M.V POOJA.S POOJA.T.T POOJA.Y.C POORNIMA.D PRAGATHI.B.SYGOWDA PRAJWAL.H.V PRAMOD KUMARA.H.E PRAMODA.H.R om GMAT 8 4 11 14 23 10 19 13 12 23 15 11 18 29 13 12 16 17 22 14 12 15 20 15 18 20 10 16 23 10 14 18 14 9 16 11 11 9 14 28 13 11 19 12 22 16 25 18 13 17 15 14 22 11 10 21 12 16 18 12 e. c LCT 11 8 16 10 11 10 12 10 13 10 8 9 13 13 9 8 16 11 9 7 5 9 14 9 8 6 11 7 8 11 9 7 10 6 10 10 12 10 11 8 9 9 9 11 25 11 9 11 11 13 16 12 11 9 6 25 13 6 9 5 eh el pl in Reg_Number 241131910001 241131910002 241131910003 241131910004 241131910005 241131910006 241131910007 241131910008 241131910009 241131910010 241131910011 241131910012 241131910013 241131910014 241131910015 241131910016 241131910017 241131910018 241131910019 241131910020 241131910021 241131910022 241131910023 241131910024 241131910025 241131910026 241131910027 241131910028 241131910029 241131910030 241131910031 241131910032 241131910033 241131910034 241131910035 241131910036 241131910037 241131910038 241131910039 241131910040 241131910041 241131910042 241131910043 241131910044 241131910045 241131910046 241131910047 241131910048 241131910049 241131910050 241131910051 241131910052 241131910053 241131910054 241131910055 241131910056 241131910057 241131910058 241131910060 241131910061 ts Center_Name Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

SAT 26 22 23 23 30 28 31 24 19 32 34 25 23 14 19 26 25 17 23 32 20 32 30 26 28 23 28 33 32 21 29 31 29 20 31 18 18 31 28 27 27 27 22 27 25 27 25 23 29 31 17 28 24 26 26 28 19 35 21 33 .n TOTAL 47 51 48 40 50 55 58 52 46 65 68 54 47 40 42 42 45 42 45 60 38 63 49 51 51 48 51 59 64 42 53 57 58 40 57 44 36 58 50 50 52 47 50 52 53 51 52 43 50 59 41 46 52 46 49 53 43 58 39 54 Candidate_Name PRATAPKUMAR.K.P PRAVEENA.H.S PREETHI.C.L PRIYANKA.H.N RAJNIKANTH.S.N RAKESH.M.C RAMESHA.S.A RAMYA.M.P RANJITH.G RASHMI SAMRAT M H S.V.SOMASHEKAR SAGAR.K.M SAMBRAM.T.S SANDHYA.U.P SANGEETHA.K.R SANJAY.C.U SHILPA.K.M SHRIKANTH.G.R SHWETHA.C.R SONU K SOWMYA.M.K SUDHAKARA.B SUMAN.B.V SUNIL KUMAR M S SURESHA.K.T TASMIYA BANU TEJASWINI DEVANGA VEENA.T.J VINAY.G.M YASHODHA.K.S ZEENATH ABHISHEK BARADWAJ P ABHISHEK K Y ADARSHA K.AISHWARYA M.V AKSHATHA A.K AMRUTHA S.M AMURTHA B.R ANILKUMARA K.B ANUKUMAR M.R ARPITHA A. ARPITHA K.K. ARPITHA M S ARUNA B.J ASHWINI D.R ASHWINI M C ASMABANU ATTAULLA KHAN BHARATH G.M BHARATH Y.C BHARATH Y.S BHAVANI C.B BHAVYA M.M BHOOMIKA A.P BINDU K.N CHAITHRA M.P CHAITHRA S.S CHANDINI K.S CHANDRAPRASAD B.H CHANDRASHEKARA H.G om GMAT 13 16 17 8 7 18 19 19 17 17 20 15 17 16 12 10 9 16 9 17 12 21 6 18 14 12 9 15 18 12 11 17 21 11 16 12 5 16 16 12 12 11 15 14 16 14 20 13 16 22 11 12 17 11 12 13 13 15 14 14 e. c LCT 8 13 8 9 13 9 8 9 10 16 14 14 7 10 11 6 11 9 13 11 6 10 13 7 9 13 14 11 14 9 13 9 8 9 10 14 13 11 6 11 13 9 13 11 12 10 7 7 5 6 13 6 11 9 11 12 11 8 4 7 eh el pl in Reg_Number 241131910062 241131910063 241131910064 241131910065 241131910066 241131910067 241131910068 241131910069 241131910070 241131910071 241131910072 241131910073 241131910074 241131910075 241131910076 241131910077 241131910078 241131910079 241131910080 241131910081 241131910082 241131910083 241131910084 241131910085 241131910086 241131910087 241131910088 241131910089 241131910090 241131910091 241131910092 241131920002 241131920003 241131920004 241131920005 241131920006 241131920007 241131920008 241131920009 241131920010 241131920011 241131920012 241131920013 241131920014 241131920015 241131920016 241131920017 241131920018 241131920019 241131920020 241131920021 241131920022 241131920023 241131920024 241131920025 241131920026 241131920027 241131920029 241131920030 241131920031 ts Center_Name Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Aluru Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

SAT 21 24 23 18 38 22 37 25 29 29 18 22 23 27 31 24 22 29 30 24 25 35 28 28 26 25 22 22 19 21 26 24 31 20 29 30 34 26 27 25 25 24 27 25 22 26 24 23 23 21 38 34 26 27 32 20 22 36 15 35 .n TOTAL 43 44 45 46 77 37 73 44 50 45 44 43 45 53 50 46 52 48 40 50 50 62 50 52 54 50 51 48 46 47 52 53 59 40 48 47 57 47 50 47 50 46 55 45 49 55 43 47 44 38 71 53 60 71 63 38 40 60 37 62 Candidate_Name CHARNKUMAR R.K CHIRANJEEVIKARTHIK N DARSHAN K. DARSHAN N.S DEEKSHITH KUMAR K.S DEEPIKA K.R DIVYA D DIVYA D.C DIVYA K. DIVYA K.R ESHWARA T.P GAGANA K.K. GEETHA S.S HARISHA A.S HARSHA H N HARSHITHA A.L HARSHITHA N.R HEMANTH AR. HEMANTHA D.K HEMANTHARAJU S.B JALAJAKSHI C.D JEEVANKUMAR S.L KARTHIK M.B KAVANA K.M KAVYA B S KAVYA C KAVYASHREE M L KRISHNA D.J KUMARA P J KUSHALA V.R KVYA K S LAKSHMI D.C LAKSHMI M LAKSHMI S.K LAKSHMI T.K LAVANYA LAVANYA S.D LINGARAJU H.D MADHU D.L MANASA K K MANI H C MANJU S S MANJUNATHA G.S MANJUNATHA K.M MANJUNATHA N.P MANU G.K MANUJA K.S MOHANAKUMARA B.D NAGAMANI D.N NANDINI NANDINI MK NAVEENA B.K NAVYA U.Y NISHCHITHA K.S NIVEDITHA K.H PALLAVI D.S PANNAGA K N PAVAN A R POOJA K S POOJA K.Y om GMAT 10 10 15 12 27 7 23 12 11 6 15 12 13 16 8 13 20 8 6 15 16 18 14 14 13 14 18 15 17 12 14 19 15 11 13 10 10 8 14 13 18 16 18 9 15 21 12 15 15 9 22 7 17 26 16 13 13 12 9 20 e. c LCT 12 10 7 16 12 8 13 7 10 10 11 9 9 10 11 9 10 11 4 11 9 9 8 10 15 11 11 11 10 14 12 10 13 9 6 7 13 13 9 9 7 6 10 11 12 8 7 9 6 8 11 12 17 18 15 5 5 12 13 7 eh el pl in Reg_Number 241131920032 241131920033 241131920034 241131920035 241131920036 241131920037 241131920038 241131920039 241131920040 241131920041 241131920042 241131920043 241131920044 241131920045 241131920046 241131920047 241131920048 241131920049 241131920050 241131920051 241131920052 241131920053 241131920054 241131920055 241131920056 241131920057 241131920058 241131920060 241131920061 241131920062 241131920063 241131920064 241131920065 241131920066 241131920067 241131920068 241131920069 241131920070 241131920071 241131920073 241131920074 241131920075 241131920076 241131920077 241131920078 241131920079 241131920080 241131920081 241131920082 241131920083 241131920084 241131920085 241131920086 241131920087 241131920088 241131920089 241131920090 241131920091 241131920092 241131920093 ts Center_Name Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

SAT 23 25 27 29 19 23 32 28 26 24 32 25 25 30 32 35 25 30 26 25 27 22 27 36 20 18 25 24 29 29 28 24 24 24 24 24 33 20 26 21 25 23 30 34 21 28 19 21 13 26 30 19 26 32 28 20 27 22 31 26 .n TOTAL 45 44 52 68 46 48 71 50 52 50 57 50 55 56 48 56 50 52 51 49 52 43 52 68 49 33 45 52 51 66 50 44 44 57 51 46 62 42 48 43 47 42 59 56 42 46 49 47 26 62 43 40 48 52 56 49 52 42 59 50 Candidate_Name POOJA M Y POOJA V.D POOJA Y.M PRAJWAL B.S PRAJWAL D P PRAKRUTHI Y.J PRAVEENA D.J PRAVEENA H.M PRAVEENA Y.K PREETHAM B.M PREETHI H.K PRIYANKA A.R PUNITH H.C PUNITHA Y.C PUNITHKUMAR D.P RACHITHA B R RAHUL K.M RAJESHA B R RAJESHA K.R RAKESHA B.B RAKSHITHA M N RAMYA RAMYA B P RANJITHA Y.R RASHMI G R RAVISHA B.S SACHIN A.N SACHIN B.M SACHIN H C SACHIN S SAGAR H S SANDEEPKUMARA N.S SANDYA C.R SANDYA G.K SANGEETHA I.D SANJAY Y.V SANKALPA B U SARASWATHI S.K SAVITHA C.T SHAZIYA SHILPA B K SHRUTHI SINCHANA G.N SOWMY B.K SOWMYA S SPOORTHY R S SREENIVASA N SRIVATSA M.J SUBHASH B.G SUDARHAN K.K. SUDEEP L D SUMA V.J SUMITHRA B K SUNIL U.R SUPRITHA C.A SURABHI R.V SURAPPA K.C SURAPPA N.S SUVARNA SWAMY H S om GMAT 12 13 18 20 16 14 26 14 17 14 13 11 20 19 10 11 12 13 15 18 12 12 15 18 17 7 12 15 13 23 17 15 16 20 17 17 18 13 10 18 15 11 16 10 14 12 16 12 8 21 7 12 13 15 21 14 15 12 17 12 e. c LCT 10 6 7 19 11 11 13 8 9 12 12 14 10 7 6 10 13 9 10 6 13 9 10 14 12 8 8 13 9 14 5 5 4 13 10 5 11 9 12 4 7 8 13 12 7 6 14 14 5 15 6 9 9 5 7 15 10 8 11 12 eh el pl in Reg_Number 241131920094 241131920095 241131920096 241131920097 241131920098 241131920099 241131920100 241131920101 241131920102 241131920103 241131920104 241131920105 241131920106 241131920107 241131920108 241131920109 241131920110 241131920111 241131920112 241131920113 241131920114 241131920115 241131920116 241131920117 241131920118 241131920119 241131920120 241131920121 241131920122 241131920123 241131920124 241131920125 241131920126 241131920127 241131920128 241131920129 241131920130 241131920131 241131920132 241131920133 241131920134 241131920135 241131920136 241131920137 241131920139 241131920140 241131920141 241131920142 241131920143 241131920144 241131920145 241131920146 241131920147 241131920148 241131920149 241131920150 241131920151 241131920152 241131920153 241131920154 ts Center_Name Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

SAT 28 31 30 25 31 21 28 28 29 28 20 23 27 24 22 33 29 32 25 33 17 28 27 29 35 26 24 25 24 23 28 22 20 28 31 21 28 24 25 31 15 32 5 26 22 24 30 23 22 30 22 31 25 30 25 22 31 26 27 34 .n TOTAL 59 56 56 61 66 51 53 48 60 58 45 47 49 47 43 71 60 52 48 54 40 52 46 53 58 50 47 56 61 48 55 49 43 52 53 47 58 52 51 55 39 60 27 40 46 53 49 40 51 53 46 51 47 72 51 37 58 57 47 66 Candidate_Name SWARAJ M SWETHA B.S TANUSHREE H.G THEJASWINI G.K TYAGARAJU Y P VAIBHAV G VIDYA B.L VINOD KUMAR T.N VYSHNAVI M S YADUNANDANA K.D YASHAVANTHANAYAKA K R YOGESHWARI U S YUVARAJA H.S ABDURRAHMAN M ABHILASH N R ABHISHAK A S ABHISHEK BHARADWAJ K B ABHISHEK K L AJAY S AJAY T S AKSHATHA G AMBHAREESH M R AMRUTHA C C AMRUTHESHA B N AMULYA K M ANANDA M ANILKUMARA B M ANJAN S P ANUPKOUNDINYA D R ANUSHA ANUSHA H G ANUSHA K M ANUSHA M S ANUSHA V U ARCHANA M ARCHANA S B ARPITHA N A ARPITHA S B ARPITHA.K.N ARUNKUMARA S N ASHA ASHIWNI M D ASHOKNAIK T N ASHWINI NAIK R ASHWINI R ASHWINI S ASMA BANU BASAVARAJU S BEERALINGAPPA R BHAGYA K G BHARATH S N BHARATH S R BHARATHI J M BHARGAVI NADIG H R BHAVANA A H BHAVANA J D BHAVANA N BHAVYA B R BHAVYA K R BHAVYA K S om GMAT 18 13 15 17 22 19 19 10 18 18 19 15 13 12 12 11 22 9 12 10 14 15 17 17 13 16 12 15 20 13 17 20 19 11 16 16 17 14 15 17 18 18 13 4 13 20 12 12 18 14 16 10 13 22 15 11 19 16 10 18 e. c LCT 13 12 11 19 13 11 6 10 13 12 6 9 9 11 9 27 9 11 11 11 9 9 2 7 10 8 11 16 17 12 10 7 4 13 6 10 13 14 11 7 6 10 9 10 11 9 7 5 11 9 8 10 9 20 11 4 8 15 10 14 eh el pl in Reg_Number 241131920155 241131920156 241131920157 241131920158 241131920159 241131920160 241131920161 241131920162 241131920163 241131920164 241131920165 241131920166 241131920167 241131930001 241131930002 241131930003 241131930004 241131930005 241131930006 241131930007 241131930008 241131930009 241131930010 241131930011 241131930012 241131930013 241131930014 241131930015 241131930016 241131930017 241131930018 241131930019 241131930020 241131930021 241131930022 241131930023 241131930024 241131930025 241131930026 241131930027 241131930028 241131930029 241131930030 241131930031 241131930032 241131930033 241131930034 241131930036 241131930037 241131930038 241131930039 241131930040 241131930041 241131930042 241131930043 241131930044 241131930045 241131930047 241131930048 241131930049 ts Center_Name Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arakalgoodu Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

SAT 20 31 22 23 23 22 18 21 21 28 23 28 27 27 27 32 23 25 24 24 25 23 21 27 28 17 31 31 25 26 30 23 22 25 24 21 17 32 27 27 35 27 26 26 25 25 28 27 25 28 22 26 29 25 29 29 18 28 23 19 .n TOTAL 46 58 44 41 44 48 35 45 50 56 53 56 56 61 50 59 50 55 52 54 49 53 53 52 46 39 76 60 49 51 55 44 45 45 47 49 36 58 45 42 58 54 42 54 45 40 54 62 48 70 61 49 61 45 46 53 49 46 49 45 Candidate_Name BHAVYA N D BHAVYA R BHAVYA Y N BINDU H K BINDUSHREE K S CHAITHRA BAI S S CHAITHRA T V CHANDAN NAIK V CHANDAN R R CHANDANA B S CHANDANA C P CHANDANA H J CHANDANA J M CHANDANA K M CHANDANA N U CHANDANA S CHANDANA V J CHANDHANA HS CHARAN RP CHARANA B D CHATHARA K M CHETHAN B R CHETHAN D CHETHAN M H CHETHANA N R CHETHN T H CHINMAYE A CHINMAYEE BHAT H DAKSHAYANI S DAKSHITHA BAI P DARSHAN H R DARSHAN K N DARSHAN S M DAYANANDA M R DEEKSHITH B N DEEPIKA B C DEVARAJA DEVARAJA H R DEVARAJA K R DHANYAHN H N DILEEPA NV DIVYA H S DIVYA NM GANESH MS GAYITHRIBAI CK GEETHA GH GEETHA TS GIREESHA GOPI B G GOWTHAM S GOWTHAM.D.K GURUDARSHAN T S HARSHITHA K S HARSHITHA N K HARSHITHA S L HEMANTH K M HEMANTH KUMAR SL HEMAVATHI S ISHWARYA J H JAYAMMA om GMAT 13 12 15 10 18 17 9 15 18 16 22 19 13 22 12 15 12 20 15 19 10 16 14 12 13 14 20 13 11 16 10 11 14 11 16 19 13 18 9 10 15 14 9 17 11 11 17 24 7 21 18 17 22 14 10 10 14 6 15 18 e. c LCT 13 15 7 8 3 9 8 9 11 12 8 9 16 12 11 12 15 10 13 11 14 14 18 13 5 8 25 16 13 9 15 10 9 9 7 9 6 8 9 5 8 13 7 11 9 4 9 11 16 21 21 6 10 6 7 14 17 12 11 8 eh el pl in Reg_Number 241131930050 241131930051 241131930052 241131930053 241131930055 241131930056 241131930057 241131930058 241131930059 241131930060 241131930061 241131930062 241131930063 241131930064 241131930065 241131930066 241131930067 241131930068 241131930069 241131930070 241131930071 241131930072 241131930073 241131930074 241131930075 241131930076 241131930077 241131930078 241131930079 241131930080 241131930081 241131930082 241131930083 241131930084 241131930085 241131930086 241131930087 241131930088 241131930089 241131930090 241131930091 241131930092 241131930093 241131930094 241131930095 241131930096 241131930097 241131930098 241131930099 241131930100 241131930101 241131930102 241131930103 241131930104 241131930105 241131930106 241131930107 241131930108 241131930109 241131930110 ts Center_Name Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

SAT 31 29 25 25 32 24 28 29 20 28 19 28 30 36 31 32 26 28 30 27 34 33 27 28 35 33 28 35 31 29 30 28 26 26 21 20 18 32 24 17 28 25 26 32 22 26 19 27 23 29 34 15 29 17 19 27 16 26 22 26 .n TOTAL 56 59 51 51 53 45 50 50 45 48 41 50 57 60 57 59 50 50 58 57 66 56 57 58 64 61 56 54 59 60 47 56 60 53 48 43 43 75 44 35 53 41 58 66 34 59 50 48 52 49 62 37 53 46 46 45 42 60 43 47 Candidate_Name JAYANTHA B M JEEVAN N M JEEVITHA M JENUKAL Y L JNANESHA K P JOTHI R JYOTHI BAI K L JYOTHI R JYOTHI S R KALIYAPPA G KAVANA G R KAVITHA B C KAVYA B KAVYA B R KAVYA D D KAVYA H N KAVYA K M KAVYA N A KAVYASHREE K H KEERTHI P B KEERTHISHANKAR S KIRAN NAIK P KOUSHIK G NAIK KRISHNANAIK P H KUMUDA J P LAKSHMIBAI LAVANYA C V LAVANYA H A LAVANYA H L LAVANYA T D LOHITHNAIK D E MADHUSUDANA G D MAHALAKSHMI J S MAHANKUMAR MAHANTHESHA D L MALA U S MALLIKARJUNUN H S MALLIKARJUNUN N MAMATHA D K MANJULA M V MANJUNATHA B K MANJUNATHA N M MANJUNATHA S A MANJUNATHA S A MANOJ M M MANOJ M S MANOJAKIRAN R MANU S MEGHANA H R MOHAN S S NAGESHA M T NAGMA B C NANDEESHA J M NAVEEN J M NAVEEN P R NAVEENA S J NAVEENA T P NAVEENA V E NAVEENKUMAR J G NAVEENKUMAR M L om GMAT 18 17 12 15 12 13 14 12 15 12 12 14 15 13 18 19 12 10 11 18 20 12 18 14 18 14 16 11 15 19 11 17 16 17 11 14 15 20 12 10 14 8 19 21 3 25 13 10 10 14 18 15 10 21 18 12 17 20 9 16 e. c LCT 7 13 14 11 9 8 8 9 10 8 10 8 12 11 8 8 12 12 17 12 12 11 12 16 11 14 12 8 13 12 6 11 18 10 16 9 10 23 8 8 11 8 13 13 9 8 18 11 19 6 10 7 14 8 9 6 9 14 12 5 eh el pl in Reg_Number 241131930111 241131930112 241131930113 241131930114 241131930115 241131930116 241131930117 241131930118 241131930119 241131930120 241131930121 241131930122 241131930123 241131930124 241131930125 241131930126 241131930127 241131930129 241131930130 241131930131 241131930132 241131930133 241131930135 241131930136 241131930137 241131930138 241131930139 241131930140 241131930141 241131930142 241131930143 241131930144 241131930145 241131930146 241131930147 241131930148 241131930149 241131930150 241131930151 241131930152 241131930153 241131930154 241131930155 241131930156 241131930157 241131930158 241131930159 241131930160 241131930161 241131930162 241131930164 241131930165 241131930166 241131930167 241131930168 241131930169 241131930170 241131930171 241131930172 241131930173 ts Center_Name Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420

SAT 25 27 33 30 29 19 25 25 19 33 26 25 26 20 22 21 26 27 34 25 23 35 25 31 26 29 30 29 27 30 32 22 30 28 20 26 22 28 29 22 28 26 24 25 33 29 23 22 17 27 20 19 27 21 25 19 26 20 18 27 .n TOTAL 51 51 60 51 60 46 52 58 48 57 59 48 55 37 42 43 51 40 59 51 41 66 46 60 55 53 55 55 54 49 52 46 65 56 37 46 46 57 55 51 53 52 43 42 54 49 46 48 38 47 42 43 51 47 52 41 44 37 53 60 Candidate_Name NAVEENKUMAR NAIK C S NAVEENKUMAR R R NAVEENKUMAR S NAVYA M P NAVYARANI T NAYANA H P NETHRAVATHI K M NIRANJAN K M NIVEDITHA K L PALLAVI C N PALLAVI K G PAVANA H S POOJA A U POOJA H K POOJA J N POOJA N R POOJA S R POOJA T C POOJA T R POOJA U POOJA V M POOJA V T PRADEEPA K K PRADEEPA M S PRAMHODHINI PRAMOD J K PRAMODHA J J PRASANNAKUMARA B S PRASHANTH KUMAR H PRASHANTH N S PRATHIBHA R PRAVEENA A Y PREETHAM R K PREMA M K PREMAKUMAR S V PRIYANKA A Y PRIYANKI K VC PRUTHVI B M PUNITH L S PUTTASWAMY A G RAHUL P U RAJANI G M RAJINI KANTH R A RAJIYABANU B G RAJU C H RAKESH J R RAKSHITH CHAVAN RAKSHITH J R RAKSHITHA H M RAKSHITHA S RAKSHITHANAIK G RAMYA RAMYA M R RANGANATHA P N RANGANATHAKH K H RANJITHA P K RANJITHA C K RANJITHA D K RANJITHA K R RANJITHA N C om GMAT 15 16 16 11 18 17 16 15 16 13 17 12 17 10 11 13 14 5 14 17 10 19 11 18 18 15 14 16 9 13 12 15 19 17 12 14 12 20 16 13 14 13 9 8 12 10 12 6 15 12 14 13 14 15 16 14 11 11 21 17 e. c LCT 11 8 11 10 13 10 11 18 13 11 16 11 12 7 9 9 11 8 11 9 8 12 10 11 11 9 11 10 18 6 8 9 16 11 5 6 12 9 10 16 11 13 10 9 9 10 11 20 6 8 8 11 10 11 11 8 7 6 14 16 eh el pl in Reg_Number 241131930174 241131930175 241131930176 241131930177 241131930178 241131930179 241131930182 241131930183 241131930184 241131930185 241131930186 241131930187 241131930188 241131930189 241131930190 241131930191 241131930192 241131930193 241131930194 241131930195 241131930196 241131930197 241131930198 241131930199 241131930200 241131930201 241131930202 241131930203 241131930204 241131930205 241131930206 241131930207 241131930209 241131930210 241131930211 241131930212 241131930213 241131930214 241131930215 241131930216 241131930217 241131930218 241131930220 241131930221 241131930222 241131930223 241131930224 241131930225 241131930226 241131930227 241131930228 241131930229 241131930230 241131930232 241131930233 241131930234 241131930235 241131930236 241131930237 241131930238 ts Center_Name Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480

SAT 25 29 41 22 27 28 30 26 25 26 33 24 28 39 28 31 34 26 22 42 25 26 24 25 32 27 23 33 27 30 32 30 31 25 25 23 25 29 25 25 30 22 31 26 24 26 29 34 30 30 20 20 32 19 35 35 31 30 20 23 .n TOTAL 38 60 69 47 59 55 55 59 49 48 57 47 46 64 52 72 72 55 48 76 45 48 48 42 54 69 45 54 50 49 64 47 57 45 52 50 47 54 54 47 65 44 55 49 56 62 53 78 56 60 39 43 61 39 70 60 67 70 44 55 Candidate_Name RANJITHA R RASHMI R RASHMITHA BAI K R REEKHA K R REKHA B RENUKA M V ROOPA T R ROSHAN BANU ROSHNA ZAMER RUKMINI B N RUKMINI C R SACHIN A G SACHIN A S SACHINA SAGAR H B SAHANA B C SAHANA B T SAHANA N M SAHANABI SALMAN S SALMAN U SAMPRITHA SANATKUMAR H R SANGEETHA S M SANIL C N SANJANA S SANJAY K R SATHISH K R SATYANARAYANA B G SHADAKSHARI H B SHAHIDSHARIFF SHALINI K N SHARAN NAIK D R SHARATH H B SHARATH N SHASHIKALA D L SHASHINAIK K L SHILPA SHILPA K H SHILPA K P SHILPA L S SHIVAKUMAR S SHIVAKUMAR S SHIVARAJ SHOBHA Y S SHREEDEVI A P SHREEDHARA D R SHRINIVAS A S SHRINIVASA T SHRUNKHALASHREE L M SHWETHA B B SIDDESHA K S SINDHU H C SMITHA H R SNEHA V N SOMESHA A J SONY S SOWMY B A SOWMY D SOWMYA K N om GMAT 9 12 19 16 14 17 13 16 17 13 15 16 14 17 15 18 15 16 16 17 11 12 14 11 13 20 12 14 13 11 16 10 17 11 18 12 15 14 17 12 25 12 15 15 17 22 19 26 18 16 8 14 18 10 21 14 17 25 15 19 e. c LCT 4 19 9 9 18 10 12 17 7 9 9 7 4 8 9 23 23 13 10 17 9 10 10 6 9 22 10 7 10 8 16 7 9 9 9 15 7 11 12 10 10 10 9 8 15 14 5 18 8 14 11 9 11 10 14 11 19 15 9 13 eh el pl in Reg_Number 241131930239 241131930240 241131930241 241131930242 241131930243 241131930244 241131930245 241131930246 241131930247 241131930248 241131930249 241131930250 241131930251 241131930253 241131930254 241131930255 241131930256 241131930257 241131930258 241131930259 241131930260 241131930261 241131930262 241131930263 241131930264 241131930265 241131930267 241131930268 241131930269 241131930270 241131930271 241131930272 241131930273 241131930274 241131930275 241131930276 241131930277 241131930278 241131930279 241131930280 241131930281 241131930282 241131930283 241131930284 241131930285 241131930286 241131930287 241131930288 241131930289 241131930290 241131930291 241131930292 241131930293 241131930294 241131930295 241131930296 241131930297 241131930298 241131930299 241131930300 ts Center_Name Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540

SAT 31 24 26 25 29 24 31 22 18 34 40 31 24 37 23 25 23 22 24 27 28 25 32 27 26 25 38 17 39 23 24 21 26 18 24 30 26 26 23 25 28 27 28 30 16 31 33 27 26 27 23 24 28 24 21 23 23 27 16 29 .n TOTAL 62 48 44 48 52 44 49 53 34 65 73 47 51 84 46 44 42 47 50 50 59 40 56 56 48 67 85 36 81 45 52 40 52 44 59 61 57 55 53 59 49 63 66 63 39 54 64 65 55 54 43 44 63 47 49 44 47 49 34 57 Candidate_Name SPOORTHY B H SUDARASHAN B U SUJATHA AR SUKANYA D E SUMANTH J SUMATIBAI SUNIL J R SUNIL K P SUNITHA K S SUSHMA N B SWAROOPA T M SWATHI M SWGRIVANAIK DS SYED TAWAKKAL SYEDA HAJIRA TANUSHREE R TEJAMURTHY GG TEJASWINI HJ TEJASWINI K THANUSRI D S THEJASWINI BK THEJASWINI R THIRUMALAPAPRASAD A S THUNAGAMANI J M UANITHA D K USHA CA USHA G M USHA R VANADANA R M VANI B R VANISHREEBAI R VARUNGOWDA H R VATHSALA B S VEENASHREE H J VEERABHADRASWAMY K VIDYASHREE N V VIJAYAKUMAR A R VIJAYALAKSHMY H B VIKAS H D VIKRAMCHAND VINAYA Y S VINAYKUMARA J O VINOD B L VINUTHA T R VINWTHA S VIRUPAKSHANAIK P M VISHWAS S M VYSHNAVI S R YAMUNA S M YASHAVANTHA K M YASHODHA B B YASHODHA S K YASHODHARE H S YASHWANTHA S YASMEEN YOGEESHA N R YOGEESHA N S YOGEESHNAIK P S om GMAT 16 17 6 15 14 15 10 22 9 19 20 7 15 19 11 13 13 17 16 16 15 12 10 18 14 18 19 10 18 12 16 13 15 16 23 14 17 19 16 19 10 17 18 16 12 15 22 18 18 12 12 11 21 12 18 9 11 10 10 16 e. c LCT 15 7 12 8 9 5 8 9 7 12 13 9 12 28 12 6 6 8 10 7 16 3 14 11 8 24 28 9 24 10 12 6 11 10 12 17 14 10 14 15 11 19 20 17 11 8 9 20 11 15 8 9 14 11 10 12 13 12 8 12 eh el pl in Reg_Number 241131930301 241131930302 241131930303 241131930304 241131930305 241131930306 241131930307 241131930308 241131930309 241131930310 241131930311 241131930312 241131930313 241131930315 241131930316 241131930317 241131930318 241131930319 241131930320 241131930321 241131930322 241131930323 241131930324 241131930325 241131930326 241131930327 241131930328 241131930329 241131930330 241131930331 241131930332 241131930333 241131930334 241131930335 241131930336 241131930338 241131930339 241131930340 241131930341 241131930342 241131930343 241131930344 241131930345 241131930346 241131930347 241131930348 241131930349 241131930350 241131930351 241131930352 241131930353 241131930354 241131930355 241131930356 241131930357 241131930358 241131930359 241131930360 241131930361 241131940001 ts Center_Name Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Arasikere Belur w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ABDUL AZEEM

SAT 31 31 21 28 23 24 24 22 22 26 28 27 23 30 25 22 23 25 27 23 33 25 24 25 21 17 23 22 17 16 29 25 28 30 30 24 31 23 21 19 26 17 22 33 22 25 28 17 24 24 22 26 20 26 29 37 36 28 31 22 .n TOTAL 58 55 43 54 43 46 51 48 43 54 54 55 46 51 53 63 57 49 50 52 57 43 51 50 47 35 42 37 41 38 53 55 60 59 56 55 65 42 46 41 47 38 43 63 49 53 49 40 39 41 38 46 41 56 51 62 65 53 51 37 Candidate_Name ABHILASH H S ABHILASHA A T ABHILASHA K S ABHISHEK ABHISHEK H M AJAY K M AKSHATHA A S AKSHATHA G C AMITHSHARAN H E ANANDA ANNAPPANAYAK M S ANUSHA B V ANUSHA D ASFIYA ASHWINI C M AZMEENA BALARAJU T N BHARATH H R BHARATH M V BHARATH V C BHAVYA K P BHAVYA S A BHOMIKA I P BINDU M S BINDU S G BINDUSHREE H C CHANDAN D CHANDRAKALA B K CHETAN M R CHNMAYI R DARSHAN B K DEEKSHITH S P DEEPA A DEEPA A M DEEPIKA R K DEEPIKA H M DILIPA M DILIPA S H DIVAKARA K DIVYA A K DIVYA B S DIVYA H E DIVYA R T DIVYA S DIVYASHREE M N FAIZIYA GANGADARA M M GOPI B R GOUTHAM K C GOWTHAMI A R HARISHA C HARISHA H D HARSHITHA HARSHITHA A S HARSHITHA L HARSHITHA P S HEMANTH B S HEMAVATHI B JAGADESHA H H JEEVAN G R om GMAT 12 16 13 15 14 9 13 16 13 19 15 14 13 12 14 24 20 12 19 18 16 9 21 13 13 8 13 8 12 14 17 19 20 18 17 13 20 13 14 13 14 10 14 16 19 7 11 13 7 10 8 8 11 12 11 13 17 13 11 7 e. c LCT 15 8 9 11 6 13 14 10 8 9 11 14 10 9 14 17 14 12 4 11 8 9 6 12 13 10 6 7 12 8 7 11 12 11 9 18 14 6 11 9 7 11 7 14 8 21 10 10 8 7 8 12 10 18 11 12 12 12 9 8 eh el pl in Reg_Number 241131940002 241131940003 241131940004 241131940005 241131940006 241131940007 241131940008 241131940009 241131940010 241131940011 241131940012 241131940013 241131940014 241131940015 241131940016 241131940017 241131940018 241131940019 241131940020 241131940021 241131940022 241131940023 241131940024 241131940025 241131940026 241131940027 241131940028 241131940029 241131940030 241131940031 241131940032 241131940033 241131940034 241131940035 241131940036 241131940037 241131940038 241131940039 241131940040 241131940041 241131940042 241131940043 241131940044 241131940045 241131940046 241131940047 241131940048 241131940049 241131940050 241131940051 241131940052 241131940053 241131940054 241131940055 241131940056 241131940057 241131940058 241131940059 241131940061 241131940062 ts Center_Name Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660

SAT 28 24 28 30 22 28 36 25 31 25 26 25 32 26 28 28 24 36 22 28 32 27 31 24 21 35 30 37 27 31 27 33 22 31 25 23 26 25 23 19 29 24 34 25 24 20 21 28 23 26 19 31 26 28 25 20 29 28 25 24 .n TOTAL 53 48 52 51 44 46 79 42 49 44 48 57 56 55 43 58 49 66 47 52 56 60 60 46 43 69 54 61 44 67 47 67 46 48 39 51 46 52 48 40 55 40 66 38 48 35 44 58 51 54 41 62 41 47 50 43 55 49 56 47 Candidate_Name JIVITHA B R KALAVATHI K K KARUNA K M KAVYA KAVYA G R KAVYA S K KAVYASHREENAYAKA K KEERTHIKUMAR P V KIRAN M M LATHA T H LAVANYA R D LOHITH S K LOHITH S T LOKESH N K MADHU A N MADHU K C MAMATHA M P MANDARA K S MANJUNATHA MANOHARA V S MANOJ B B MANOJ K R MANU MANU C A MANU C K MANU K S MEGHA C D MEGHANA A C MEGHANA K MOMMAD MOHUIDDIN JELANI MONIKA H P MUBASKIR FARHAN MYNA A R MYTHRI G M NAJMA BANU NAMITHA K S NAMITHA M M NANDAN M D NANDAN M H NANDINI A M NANDINI K C NAVEENA R P NEHA U D NETHRA R NIKHITHA N N NIRMALA S V NISHANTHA P V NITHYA K M NITHYA S D PALLAVI H M PARAMESHA PAVAN H M PAVANKUMAR H P PAVITHRA M C POOJA POOJA A S POOJA K N POOJA V N POORNIMA B C PRASANNA B S om GMAT 13 11 14 11 15 12 20 10 10 8 12 19 12 21 9 19 15 14 19 15 16 20 15 12 17 14 17 17 9 17 11 15 11 8 7 17 8 15 16 10 20 9 15 6 15 5 10 19 16 16 13 16 7 10 14 13 15 16 17 11 e. c LCT 12 13 10 10 7 6 23 7 8 11 10 13 12 8 6 11 10 16 6 9 8 13 14 10 5 20 7 7 8 19 9 19 13 9 7 11 12 12 9 11 6 7 17 7 9 10 13 11 12 12 9 15 8 9 11 10 11 5 14 12 eh el pl in Reg_Number 241131940063 241131940064 241131940065 241131940066 241131940067 241131940068 241131940069 241131940070 241131940071 241131940072 241131940073 241131940074 241131940075 241131940076 241131940077 241131940078 241131940079 241131940080 241131940081 241131940083 241131940084 241131940085 241131940086 241131940087 241131940088 241131940089 241131940090 241131940091 241131940092 241131940093 241131940094 241131940095 241131940096 241131940097 241131940098 241131940100 241131940101 241131940102 241131940103 241131940104 241131940105 241131940106 241131940107 241131940108 241131940109 241131940110 241131940111 241131940112 241131940113 241131940114 241131940115 241131940116 241131940117 241131940118 241131940119 241131940120 241131940122 241131940123 241131940124 241131940125 ts Center_Name Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720

SAT 24 25 23 20 22 14 30 29 23 28 36 21 24 24 26 17 26 23 25 25 25 23 27 32 27 21 23 23 18 21 31 31 25 29 30 19 18 26 25 21 18 28 22 35 25 22 24 21 33 26 23 32 25 15 25 30 32 31 36 21 .n TOTAL 44 46 51 48 45 42 62 51 47 56 66 43 53 48 53 34 47 45 47 52 42 42 48 57 54 42 43 43 41 46 53 52 47 54 55 45 39 44 54 43 37 48 43 62 51 43 43 47 60 51 46 52 49 39 50 53 66 58 67 44 Candidate_Name PRASANNAKUMAR K R PRATHAPA G J PRATHAPA S K PREETHI M G PUNITH H K PUSHPA A V RAJANI RAJINI M RAKESH H N RAKSHITHA H M RAKSHITHA M P RAMESHA M N RAMYA H R RAMYA S P RANI P N RANJITHA RAVI G V RAVI M NAIL RAVIKUMAR K M RAVIKUMAR KC SACHIN H A SACHIN H C SAGAR H J SAGAR K C SAGAR K S SAIKHA TAFHEEM SAMEENA BANU SANCHITHA SANDHYA H R SANJAY H A SANJAY K S SANJAY R R SANJU H P SANJU K T SAVITHA H V SHALINI SHALINI H R SHARATH T N SHEKARA B K SHILPA H A SHIVAKUMAR N L SHIVAPPA S SHIVARAJU SHIVARAJU SHWTHA D R SHYLAJA G S SOUJANYA C SOUNDARYA C K SOWNDARYA S N SUCHITHRA H N SUKANYA A T SUNIL KUMAR R SURESHGOWDA A P SUSHMA M R SUSHMITHA H L SUSHRUTHA D S SWATHI S SYED AFRIDI TABASSUM TARA TEJASWINI om GMAT 13 13 17 20 14 12 22 12 18 14 15 15 16 13 16 10 12 14 12 18 9 12 12 16 14 9 11 10 16 19 11 12 12 15 10 15 9 7 15 18 10 6 10 9 17 10 11 12 14 19 11 7 13 15 14 15 17 14 16 12 e. c LCT 7 8 11 8 9 16 10 10 6 14 15 7 13 11 11 7 9 8 10 9 8 7 9 9 13 12 9 10 7 6 11 9 10 10 15 11 12 11 14 4 9 14 11 18 9 11 8 14 13 6 12 13 11 9 11 8 17 13 15 11 eh el pl in Reg_Number 241131940126 241131940127 241131940128 241131940129 241131940130 241131940131 241131940132 241131940133 241131940135 241131940136 241131940137 241131940139 241131940140 241131940141 241131940142 241131940143 241131940144 241131940145 241131940146 241131940147 241131940148 241131940149 241131940150 241131940151 241131940152 241131940153 241131940154 241131940155 241131940156 241131940157 241131940158 241131940159 241131940160 241131940161 241131940162 241131940163 241131940164 241131940165 241131940166 241131940167 241131940168 241131940169 241131940170 241131940171 241131940172 241131940173 241131940174 241131940175 241131940176 241131940177 241131940178 241131940179 241131940180 241131940181 241131940182 241131940183 241131940184 241131940185 241131940186 241131940187 ts Center_Name Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780

SAT 31 24 21 31 27 24 31 24 27 20 32 30 27 29 25 30 31 26 28 22 27 31 26 25 31 17 54 29 24 33 26 28 31 25 28 30 19 21 24 24 33 20 30 20 34 27 26 21 24 28 20 26 22 30 20 12 21 26 20 21 .n TOTAL 63 61 44 50 44 37 53 51 53 43 66 47 56 60 55 57 49 46 57 53 51 73 52 42 56 39 97 52 50 56 59 54 63 50 42 49 45 43 52 60 66 39 71 40 62 58 43 62 48 56 35 48 40 61 45 29 38 56 46 45 Candidate_Name THANUJA Y K THANUSHREE H L THARA A R THEJASHWINI R THIRTHA A B UMESH M NAIK UMESHA C U USHA M D VIDYA M G VIDYA M M VIJAY K M VIJAY M C VIJAYALAKSHMI S VIJAYKUMARA H D YAMINI S J YASHASWINI A S YATHISHA S R YOGESHNAYAKA M D ABHI B R ABHIJITH J M ABHIJITH K N ABHISHEK R ABHISHEK D R ABHISHEK U ABHISHEK A N ABHISHEK C S ADARSH C G ADARSHA ADITHYA B AISHWARAYA A P AISHWARAYA HP AISHWARAYA J P AISHWARAYA N R AISHWARAYA S S AJAYAKUMARA J M AKASHRAO H R AKSHITHA G S AMRUTHA A K AMRUTHA D B AMRUTHA A S AMRUTHA C S AMRUTHA S D ANAGHA C K ANJALI H V ANJAN G R ANKITHA M ANNAPURNA R ANOOP T A ANUSHA C R ANUSHA D R ANUSHA H C ANUSHA M R ARAVINDA M S ARPITHA M G ARPITHA N K ARUN B ARUN KUMAR H K ARUNA B N ARUNA K B ARUNKUMAR H S om GMAT 15 18 11 9 12 6 11 15 16 13 16 11 8 20 19 14 9 16 16 14 15 18 15 8 15 11 25 10 12 12 19 18 15 15 6 10 15 11 17 18 12 12 22 9 16 11 8 16 16 20 7 13 7 15 13 9 12 17 17 17 e. c LCT 17 19 12 10 5 7 11 12 10 10 18 6 21 11 11 13 9 4 13 17 9 24 11 9 10 11 18 13 14 11 14 8 17 10 8 9 11 11 11 18 21 7 19 11 12 20 9 25 8 8 8 9 11 16 12 8 5 13 9 7 eh el pl in Reg_Number 241131940188 241131940189 241131940190 241131940191 241131940192 241131940193 241131940194 241131940195 241131940196 241131940197 241131940198 241131940199 241131940200 241131940201 241131940202 241131940203 241131940204 241131940205 241131950001 241131950002 241131950003 241131950004 241131950005 241131950006 241131950007 241131950008 241131950009 241131950010 241131950011 241131950012 241131950013 241131950014 241131950015 241131950016 241131950017 241131950018 241131950019 241131950020 241131950021 241131950022 241131950023 241131950024 241131950025 241131950026 241131950027 241131950028 241131950029 241131950030 241131950031 241131950032 241131950034 241131950035 241131950037 241131950038 241131950039 241131950040 241131950041 241131950042 241131950043 241131950044 ts Center_Name Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Belur Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840

SAT 22 27 18 29 28 20 26 29 29 22 21 33 29 22 30 26 37 26 26 23 19 28 22 23 33 31 19 22 25 20 43 27 32 20 24 29 22 23 23 28 17 27 23 24 34 19 20 19 29 36 27 25 29 22 34 28 25 25 19 27 .n TOTAL 44 52 40 51 43 52 44 59 53 46 52 59 58 51 54 45 78 51 42 55 43 55 41 45 58 52 51 43 51 50 77 51 59 49 55 54 47 50 43 48 43 51 44 60 49 45 48 39 69 54 56 58 58 49 56 52 46 44 36 57 Candidate_Name ASHA D T ASHIKA K ASHWINI V S ASHWINI M D ASHWINI M G ASIFA ASWITHA P P AVINASH M BABU K N BABU T P BALAKRISHNA N P BANGARANAYAKA P BASAVARAJ B G BASAVARAJ S N BASAVARAJU H T BHAGYA G B BHAKTHI JAIN P BHARATAH B BHARATH G R BHARATH KUMAR T R BHARATH T M BHARATHI Y N BHAVYA B R BHAVYA H M BHAVYA V B BHAVYASHREE N BHOOMIKA A BHOOMIKA B R BHOOMIKA G N BHOOMIKA KM BHOOMIKA M P BHUMIKA H S BHUVANA D BINDU B R BINDU C R BOOMIKA BRUNDA B R CHAITANYA S C CHAITHRA M N CHAITRA N L CHAITRA S K CHANDAN B V CHANDAN K P CHANDAN S CHANDANA G C CHANDANA G R CHANDANA H S CHANDANA M CHANDANA P M CHANDANA S D CHANDINI C N CHANDINI H G CHANDINI U R CHANDRAKANTHA B J CHANDRIKA B S CHAYA K R CHETHAN H V CHETHAN K S CHETHAN KUMAR SS CHETHAN M S om GMAT 14 17 13 16 8 16 9 11 17 15 16 13 16 17 12 11 17 11 11 18 14 17 8 16 17 13 19 12 11 14 18 14 14 20 16 16 17 13 10 11 17 10 15 21 7 12 18 15 20 6 13 16 20 18 15 19 13 13 8 17 e. c LCT 8 8 9 6 7 16 9 19 7 9 15 13 13 12 12 8 24 14 5 14 10 10 11 6 8 8 13 9 15 16 16 10 13 9 15 9 8 14 10 9 9 14 6 15 8 14 10 5 20 12 16 17 9 9 7 5 8 6 9 13 eh el pl in Reg_Number 241131950045 241131950046 241131950047 241131950048 241131950049 241131950050 241131950051 241131950052 241131950053 241131950054 241131950055 241131950056 241131950057 241131950058 241131950059 241131950060 241131950061 241131950062 241131950063 241131950064 241131950065 241131950066 241131950067 241131950068 241131950069 241131950070 241131950071 241131950072 241131950073 241131950074 241131950075 241131950076 241131950077 241131950078 241131950079 241131950080 241131950081 241131950082 241131950083 241131950084 241131950085 241131950086 241131950087 241131950088 241131950089 241131950090 241131950091 241131950092 241131950093 241131950094 241131950095 241131950096 241131950097 241131950098 241131950099 241131950100 241131950101 241131950102 241131950103 241131950104 ts Center_Name Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

SAT 23 30 20 25 22 20 25 21 23 22 16 23 29 24 18 21 21 32 23 22 27 27 21 29 23 26 23 21 18 27 27 37 34 27 21 29 28 31 22 22 28 29 27 30 31 31 21 29 25 23 23 24 31 23 25 20 26 20 19 26 .n TOTAL 54 55 49 53 43 44 49 48 46 52 41 43 59 47 46 37 44 58 47 51 55 52 45 53 50 53 44 42 47 50 45 68 71 48 43 54 53 80 48 62 60 57 67 56 55 63 49 70 53 41 53 46 52 42 54 40 58 45 41 53 Candidate_Name CHINMAY NADIG K M CHITHRA H R DEEPA D N DEEPAK P Y DEEPASHREE G K DEEPASHREE S C DEEPIKA J S DEEPIKA V S DEEPU B K DEVARAJA DHAMINI G K DHANALAKSHMI D.S. DHANALAKSHMI S R DHANUJA M K DHANUSH V D DILEEPA S S DINESHA DINESHKUMAR A M DIVAKARA B G DIVYA A M DIVYA B K DIVYA H.R. DIVYA K DIVYA K S DIVYA K. DIVYA S J DIVYASHREE C N FAMEEZA GAGAN BAHUBALI S N GAGANA N GANESH M R GIREESH G S GIRISH B S GIRISH K M GIRISH M GURU SIDDESH N P HARINI G L HARSHAL J R HARSHAVARDHANA B S HARSHAVARDHANA R HARSHITHA A N HEMALATHA A N HEMANTH KUMAR C HEMANTH RAO H G HEMAVATHI IMPANA A INDUJA S D JANUPRIYA C JEEVAN C JEEVAN S H JEEVITHA C GOWDA JYOTHI JYOTHI A R JYOTHI D K JYOTHI J S JYOTHI S D JYOTHI V D JYOTHISHREE G KALA C K KARAN S om GMAT 20 14 19 12 15 15 14 14 17 17 16 12 20 14 11 10 13 16 11 19 12 16 14 17 17 16 12 14 17 15 10 18 26 14 10 13 14 28 16 25 14 18 24 17 13 19 17 20 19 11 18 17 12 13 18 13 18 14 11 11 e. c LCT 11 11 10 16 6 9 10 13 6 13 9 8 10 9 17 6 10 10 13 10 16 9 10 7 10 11 9 7 12 8 8 13 11 7 12 12 11 21 10 15 18 10 16 9 11 13 11 21 9 7 12 5 9 6 11 7 14 11 11 16 eh el pl in Reg_Number 241131950105 241131950106 241131950107 241131950108 241131950109 241131950110 241131950111 241131950112 241131950113 241131950114 241131950115 241131950116 241131950117 241131950118 241131950119 241131950121 241131950123 241131950124 241131950125 241131950126 241131950127 241131950128 241131950129 241131950130 241131950131 241131950132 241131950133 241131950134 241131950135 241131950136 241131950137 241131950138 241131950139 241131950140 241131950141 241131950142 241131950143 241131950144 241131950145 241131950146 241131950147 241131950148 241131950149 241131950150 241131950151 241131950152 241131950153 241131950155 241131950156 241131950157 241131950158 241131950159 241131950160 241131950161 241131950162 241131950163 241131950164 241131950165 241131950166 241131950167 ts Center_Name Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960

SAT 25 30 24 28 22 26 26 19 23 22 31 31 22 20 22 19 16 24 25 27 25 27 34 24 23 28 22 20 27 32 27 25 33 32 32 20 26 27 33 25 30 30 35 31 21 14 25 18 24 26 31 24 36 31 23 28 40 28 28 34 .n TOTAL 45 68 47 63 45 52 49 39 44 52 52 56 53 39 47 40 33 50 60 56 58 54 78 44 45 55 48 40 45 68 50 55 58 65 52 40 52 49 64 47 47 49 62 53 43 44 47 37 54 54 50 40 68 52 48 53 64 56 49 73 Candidate_Name KARTHIK C D KARTHIK M KARTHIK M S KAVANA L K KAVYA B N KAVYA B R KAVYA D C KAVYA D N KAVYA K B KAVYA K M KAVYA N J KAVYA N N KAVYA N P KAVYA R K KAVYA R N KAVYA T C KAVYA U C KAVYA U S KEERTHANA A V KEERTHANA R KEERTHANA R KEERTHANA S M KIRAN C N KIRAN C.C. KIRAN H S KIRAN M.T. KIRAN T S KIRANA KIRANA S P KIRANPRASAD P KISHAN A K KISHAN S KRUPA G N KRUTHI K KUSUMA K R KUSUMA S B LAKSHMI LAKSHMI P T LAKSHMIKANTHA N K LAVANYA K LAVANYA V L LEELAVATHI B V LEELAVATHI H M LOHITH T N MADHURA H N MADHUSHREE B S MADHUSHREE T R MAHALAKSHMI A R MAHALAKSHMI N.R. MAHIMA S MALLESH S M MAMATHA MAMATHA K P MAMATHA N K MAMATHA T N MANASA A S MANASA B V MANASA V M MANJANAYAKA S P MANJARI N J om GMAT 13 23 11 18 12 17 19 14 12 13 12 17 19 14 21 11 10 20 18 16 18 18 26 13 12 14 15 13 7 21 17 15 15 15 12 12 17 12 21 12 12 10 18 11 13 16 9 11 20 8 10 10 17 10 18 10 18 14 12 18 e. c LCT 7 15 12 17 11 9 4 6 9 17 9 8 12 5 4 10 7 6 17 13 15 9 18 7 10 13 11 7 11 15 6 15 10 18 8 8 9 10 10 10 5 9 9 11 9 14 13 8 10 20 9 6 15 11 7 15 6 14 9 21 eh el pl in Reg_Number 241131950168 241131950169 241131950170 241131950171 241131950172 241131950173 241131950174 241131950175 241131950176 241131950177 241131950178 241131950179 241131950180 241131950181 241131950182 241131950183 241131950184 241131950185 241131950186 241131950187 241131950188 241131950189 241131950190 241131950191 241131950192 241131950194 241131950195 241131950196 241131950197 241131950198 241131950199 241131950200 241131950201 241131950202 241131950203 241131950204 241131950205 241131950206 241131950207 241131950208 241131950209 241131950210 241131950211 241131950212 241131950213 241131950214 241131950215 241131950216 241131950217 241131950219 241131950220 241131950221 241131950222 241131950223 241131950224 241131950225 241131950226 241131950227 241131950228 241131950229 ts Center_Name Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

SAT 24 28 26 25 29 30 28 23 30 28 23 34 23 34 20 24 35 23 29 21 18 25 44 26 30 19 23 27 28 29 21 30 23 27 24 27 31 32 36 38 22 29 20 29 23 22 35 26 19 33 29 28 32 30 19 39 26 24 25 27 .n TOTAL 48 55 48 56 61 48 50 52 72 49 48 65 52 62 58 51 83 54 54 46 34 47 88 68 54 44 56 61 53 57 39 54 43 46 46 63 61 64 67 76 58 54 47 68 54 60 66 47 40 55 72 67 70 56 40 69 56 49 46 53 Candidate_Name MANJESHA M P MANJUNATH J K MANJUNATHA C N MANJUNATHA K N MANOJ C. MANOJ KUMAR B.R MANU C.P. MEENAKSHI S.R. MEGAHANA A S MEGHA J M MEGHA K M MEGHANA D H MEGHANA D J MEGHANA K N MITHAN H S MOHANA S MOHITA H A MONIKA MONIKA C M MUTTURANI NAGALAKSHMI N L NAGAMANI J P NAGAPOOJA BHAT C B NAGASHRE N R NAGESH H R NAGESH K S NAGESH V NAMITHA S M NANDA S NANDANA PV NANDEESHA S S NANDINI B M NANDINI C N NAVEENA KUMAR T S NAVEENKUMAR C S NAVYASHREE G J NAYANA S B NIDHAKANHAM NIKHIL D JAIN NIKHIL GOWDA M N NIKHITHA B N NINGARAJU T S NISHCHITHA B G NISHCHITHA K NIVEDITHA H J PALLAVI C M PALLAVI H S PALLAVI K PALLAVI K K PALLAVI M J PAREEKSHITH B R PAVAN D L PAVAN S PAVITHRA R GOWDA PAVITHRA S R POOJA A L POOJA A S POOJA H L POOJA H M POOJA K G om GMAT 18 11 14 16 13 11 13 14 18 10 12 18 18 20 27 15 26 12 18 12 7 13 24 23 13 13 19 21 13 21 7 17 14 9 11 21 19 16 16 19 14 16 15 21 20 26 16 14 14 14 20 24 22 12 14 18 19 14 12 13 e. c LCT 6 16 8 15 19 7 9 15 24 11 13 13 11 8 11 12 22 19 7 13 9 9 20 19 11 12 14 13 12 7 11 7 6 10 11 15 11 16 15 19 22 9 12 18 11 12 15 7 7 8 23 15 16 14 7 12 11 11 9 13 eh el pl in Reg_Number 241131950230 241131950231 241131950232 241131950233 241131950234 241131950235 241131950236 241131950237 241131950238 241131950239 241131950240 241131950241 241131950242 241131950243 241131950244 241131950245 241131950246 241131950247 241131950248 241131950250 241131950251 241131950252 241131950253 241131950254 241131950255 241131950256 241131950257 241131950258 241131950259 241131950260 241131950261 241131950262 241131950264 241131950267 241131950268 241131950269 241131950270 241131950271 241131950272 241131950273 241131950274 241131950275 241131950276 241131950277 241131950278 241131950280 241131950281 241131950282 241131950283 241131950284 241131950285 241131950286 241131950287 241131950288 241131950289 241131950290 241131950291 241131950292 241131950293 241131950294 ts Center_Name Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna Chennarayapattna w w Districe_Code Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan w Sl No 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080

SAT 26 23 32 35 28 29 30 32 31 31 24 39 24 33 37 26 21 30 28 31 28 26 26 21 23 23 23 25 27 35 25 26 24 21 28 24 21 20 23 28 33 24 33 42 29 32 33 20 17 21 19 23 30 26 34 28 32 14 30 25 .n TOTAL 47 31 69 58 46 53 77 56 68 65 48 82 61 57 89 59 52 69 60 53 54 59 45 43 45 42 42 54 53 58 48 48 50 48 53 53 57 40 63 45 80 43 63 68 65 51 69 39 31 42 37 42 63 52 71 50 61 37 51 45 Candidate_Name POOJA K S POOJA N J POOJA N S POOJA P POOJA P POOJA S B POOJA S R POOJA V B POOJASHREE R R POORNIMA C K PRABHU K S PRAGATHI R PRAGATHI V PRAJWAL A N PRAJWAL L GOWDA PRAJWAL M PRAJWAL RAJ H B PRAJWAL V P PRAMOD B M PRAMOD K S PRAMODINI D PRASANNA D V PRASHANTH H K PRASHANTH KUMAR R PREETHI J N PREETHI K PRIYADARSHINI H R PRIYANKA A S PRIYANKA J R PRIYANKA NK PRUTHIVI RANI G V PUNEETH KUMAR V M PUNEETH S N PURUSHOTTHAMA H U PUSHPA S M RABIYA BANU RACHANA U M RAGHAVENDRACHR C S RAGHAVI N V RAGHU R K RAHULKUMAR R RAKESH D M RAKESH K RAKESH K S RAKSHITH N BABU RAKSHITHA N N RAKSHITHA A P RAKSHITHA H K RAKS

Add a comment

Related presentations

Related pages

NTSE Result Karnataka 2014

ntse karnataka result 2014 - first stage . ... 10/1, 3rd cross aiyappa temple road, subbanna garden , vijayanagar, bangalore -560040 :
Read more

NTSE-2014 (Stage-I) - Welcome to FIITJEE Jaipur Center

1 NTSE-2014 (Stage-I) SOLUTIONS SAT Time allowed : One & half hours (90 Minutes) Maximum Marks : 90 1. The velocity-time graph of a body falling from rest ...
Read more

NTSE -2014 Stage -I Results | National Talent Search ...

Click on the hyperlinks to download the detailed result of National Talent Search Examination 2014 (First
Read more

Ntse 2014 Stage-1 Result | National Talent Search Examination

Click on the Links below to download Punjab NTSE 2014 Stage-1 Result. NTSE 2014 Punjab Stage-1 Merit List NTSE 2014 Punjab Stage-1 Merit List(2) ...
Read more

NTSE 2014 Result - Stage-I and II check here

Check your NTSE 2014 Result here. Jump to navigation ... NTSE 2015 Stage 1 Topper Interview: Aditi Vikas. By: Ashish Arora. Updated on: 24 Apr 2015.
Read more

NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results - My Exam ...

NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results. Posted By: ALLEN Admin on: Monday, ... Ntse 2014 stage 1 result-hassan; Ntse 2014 stage 1 result-cm nagar;
Read more

NTSE – II-2014 - FIITJEE Limited - For IIT-JEE, NTSE ...

NTSE – II-2014 MENTAL ABILITY TEST ... 1. Select the correct number that is missing in the number series given below: 214, ... 10/23/2014 6:03:22 PM ...
Read more

NTSE 2014 Stage-1 Result Archives - Page 2 of 2 - My Exam ...

BITSAT 2014 Faqs; BITSAT : Contact Information; ... NTSE; HBCSE Olympiads. Mathematics; ... (Level-1) IMO. ALLEN’s Online Test Series for IMO (Level-1 ...
Read more