Ntse 2014 stage 1 result-gulbarga

0 %
100 %
Information about Ntse 2014 stage 1 result-gulbarga
Education

Published on March 3, 2014

Author: allencareerinstitute

Source: slideshare.net

Description

NTSE 2014 Stage-1 Result

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810001 13 9 32 54 ABDUL RAHEEM 241131810003 9 8 34 51 ABHIJEET 241131810004 0 15 0 15 ABHIJEET 241131810005 5 11 36 52 ABHISHEK 241131810006 0 8 0 8 ABHISHEKH 241131810007 10 10 21 41 ADITYA 241131810008 11 20 32 63 AFREEN SULTANA 241131810009 7 18 31 56 AIJAZ AHMED 241131810010 7 19 33 59 AISHWARYA 241131810012 5 14 24 43 AKASH 241131810013 10 13 19 42 AKASH 241131810014 10 14 28 52 AKASH 241131810015 7 12 35 54 AKASH 241131810016 9 10 38 57 AKASH 241131810017 9 6 22 37 AKASH 241131810018 12 8 30 50 AKASH 241131810019 13 9 32 54 AKASH 241131810020 0 9 0 9 AKSHATA 241131810021 8 14 23 45 AKSHAYAKUMAR 241131810023 4 20 15 39 ALLAUDDIN 241131810024 10 12 26 48 AMAR 241131810025 8 13 28 49 AMAR 241131810026 7 11 23 41 AMARANATH 241131810027 13 9 23 45 AMBARISH 241131810028 12 19 26 57 AMBARISH 241131810029 17 15 19 51 AMBIKA 241131810030 8 8 29 45 AMBIKA 241131810031 11 14 25 50 AMBIKA 241131810032 9 12 28 49 AMBRESH 241131810033 8 17 30 55 AMBRISH 241131810035 5 13 22 40 AMREEN 241131810036 8 8 23 39 ANAND 241131810037 15 14 35 64 ANANDKUMAR 241131810038 0 10 0 10 ANIL 241131810039 9 3 18 30 ANITA 241131810040 12 15 29 56 ANITABAI 241131810041 7 7 16 30 ANITHA 241131810042 10 17 29 56 ANJANEYA 241131810043 11 16 25 52 ANUPA 241131810044 13 9 26 48 ANURE 241131810045 8 18 24 50 ANWAR 241131810046 11 11 28 50 APARNA 241131810047 18 14 32 64 ARATI 241131810048 10 21 27 58 ASHA 241131810050 6 7 22 35 ASHOK 241131810052 11 10 21 42 ASHOK 241131810053 10 10 22 42 ASHOK 241131810054 10 13 21 44 ASHOK 241131810055 11 8 18 37 ASHOK 241131810056 5 3 21 29 ASHOK .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland w w Sl No Districe_Code 1 Gulbarga 2 Gulbarga 3 Gulbarga 4 Gulbarga 5 Gulbarga 6 Gulbarga 7 Gulbarga 8 Gulbarga 9 Gulbarga 10 Gulbarga 11 Gulbarga 12 Gulbarga 13 Gulbarga 14 Gulbarga 15 Gulbarga 16 Gulbarga 17 Gulbarga 18 Gulbarga 19 Gulbarga 20 Gulbarga 21 Gulbarga 22 Gulbarga 23 Gulbarga 24 Gulbarga 25 Gulbarga 26 Gulbarga 27 Gulbarga 28 Gulbarga 29 Gulbarga 30 Gulbarga 31 Gulbarga 32 Gulbarga 33 Gulbarga 34 Gulbarga 35 Gulbarga 36 Gulbarga 37 Gulbarga 38 Gulbarga 39 Gulbarga 40 Gulbarga 41 Gulbarga 42 Gulbarga 43 Gulbarga 44 Gulbarga 45 Gulbarga 46 Gulbarga 47 Gulbarga 48 Gulbarga 49 Gulbarga 50 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810057 8 9 27 44 ASHWINI 241131810058 11 9 21 41 ASHWINI 241131810059 8 3 28 39 ASHWINI 241131810060 1 5 0 6 ASHWINI 241131810061 6 13 25 44 ASMABI 241131810062 12 13 21 46 AVINASH 241131810063 8 10 20 38 AVINASH 241131810064 7 14 28 49 AYESHA BEGUM 241131810065 9 14 23 46 AYESHA BEGUM 241131810066 7 15 20 42 AYESHA SIDDIQA 241131810067 9 5 15 29 BANDAPPA 241131810068 11 10 16 37 BASAIYA 241131810069 11 5 14 30 BASAMMA 241131810070 11 2 19 32 BASAVARAJ 241131810071 11 2 21 34 BASAVARAJ 241131810072 9 6 24 39 BASAVARAJ 241131810073 8 7 34 49 BASAVTHEERTH 241131810074 12 11 31 54 BHAGESH 241131810075 10 12 37 59 BHAGESH 241131810076 7 6 29 42 BHAGVASHREE 241131810077 7 4 26 37 BHAGYA SHREE 241131810078 15 19 38 72 BHAGYASHREE 241131810079 10 15 36 61 BHAGYASHREE 241131810081 15 12 31 58 BHAGYASHREE 241131810082 8 10 34 52 BHAGYASHREE 241131810083 6 13 28 47 BHAGYASHREE 241131810084 9 11 34 54 BHAGYASHREE 241131810085 2 17 37 56 BHAGYASHRI 241131810086 11 15 33 59 BHAGYAVANTA 241131810087 10 9 36 55 BHAGYSHREE 241131810088 0 10 0 10 BHAGYSHREE 241131810092 12 14 34 60 BHAVANI 241131810093 12 17 36 65 BHEMASHANKAR 241131810094 8 16 31 55 BHGYASHREE 241131810095 11 12 22 45 BHIMASHANKAR 241131810096 7 13 36 56 BHIMASHANKAR 241131810097 11 10 34 55 BIRADAR SHIVARAJ 241131810099 9 10 27 46 CHAITANYA 241131810100 8 7 29 44 CHANDRAKALA 241131810101 10 16 32 58 CHANDRAKANT 241131810102 10 16 31 57 CHANDRAKANT 241131810104 9 19 31 59 CHANDRAKANTH 241131810105 11 11 23 45 CHANDRKANT 241131810107 9 20 32 61 CHANNABASAV 241131810108 4 10 28 42 CHANNAVEER 241131810109 9 17 35 61 CHANNAYYA 241131810110 11 14 27 52 CHETAN 241131810111 13 17 27 57 CHETAN 241131810112 10 13 23 46 CHETAN 241131810113 10 21 27 58 CHINNAMMA .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland w w Sl No Districe_Code 51 Gulbarga 52 Gulbarga 53 Gulbarga 54 Gulbarga 55 Gulbarga 56 Gulbarga 57 Gulbarga 58 Gulbarga 59 Gulbarga 60 Gulbarga 61 Gulbarga 62 Gulbarga 63 Gulbarga 64 Gulbarga 65 Gulbarga 66 Gulbarga 67 Gulbarga 68 Gulbarga 69 Gulbarga 70 Gulbarga 71 Gulbarga 72 Gulbarga 73 Gulbarga 74 Gulbarga 75 Gulbarga 76 Gulbarga 77 Gulbarga 78 Gulbarga 79 Gulbarga 80 Gulbarga 81 Gulbarga 82 Gulbarga 83 Gulbarga 84 Gulbarga 85 Gulbarga 86 Gulbarga 87 Gulbarga 88 Gulbarga 89 Gulbarga 90 Gulbarga 91 Gulbarga 92 Gulbarga 93 Gulbarga 94 Gulbarga 95 Gulbarga 96 Gulbarga 97 Gulbarga 98 Gulbarga 99 Gulbarga 100 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810114 9 16 31 56 DANESHWARI 241131810115 10 10 19 39 DATTATRA 241131810116 6 13 29 48 DATTATREY 241131810117 9 13 31 53 DAVALAPPA 241131810118 10 9 32 51 DAYANAND 241131810120 11 9 24 44 DEEPAKUMAR 241131810121 9 13 23 45 DHANAMMA 241131810122 8 13 16 37 DHANARAJ 241131810123 9 16 33 58 DHEERAJ 241131810124 10 9 30 49 DHIRAJ 241131810125 8 15 23 46 DIVYA 241131810126 10 16 20 46 DIWAKAR 241131810127 12 14 36 62 FAREEDA BEGUM 241131810128 7 1 25 33 FULCHAND 241131810129 6 15 12 33 GAHANINATH 241131810130 10 13 21 44 GANESH 241131810131 8 9 27 44 GANGABAI 241131810132 7 17 23 47 GANGADHAR 241131810133 7 12 25 44 GANGAMMA 241131810136 11 23 24 58 GNYANESHWAR 241131810137 11 23 23 57 GOUTAM 241131810138 10 16 22 48 GURUBAI 241131810139 6 19 35 60 GURUPRASAD 241131810140 8 19 33 60 GURUSHANTAPPA 241131810141 7 14 31 52 HARSHAD 241131810142 7 11 31 49 HEENA KOUSAR 241131810143 11 13 18 42 HUSENI 241131810144 6 11 27 44 IRAM SUMAIYA 241131810145 6 12 28 46 IRANNA 241131810147 10 19 25 54 JAGADEVI 241131810148 7 10 19 36 JYOTHI 241131810149 12 9 19 40 JYOTI 241131810150 10 10 28 48 JYOTI 241131810151 4 12 25 41 JYOTI 241131810152 8 10 17 35 JYOTI 241131810153 6 12 29 47 KADAMBARI 241131810154 10 15 21 46 KAMALAKAR 241131810155 7 10 26 43 KANYAKUMARI 241131810157 9 12 24 45 KARABASAPPA 241131810158 9 9 20 38 KARTIK 241131810159 6 10 31 47 KASHIBAI 241131810160 5 11 30 46 KASHINATH 241131810161 9 1 18 28 KASTOORABAI 241131810162 8 11 30 49 KAVERI 241131810163 12 20 23 55 KAVERI 241131810164 17 8 27 52 KAVYA 241131810165 14 13 26 53 KIRAN 241131810166 8 12 26 46 KIRANKUMAR 241131810167 10 13 20 43 KONDABAI 241131810168 10 10 15 35 KRISHNA .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland w w Sl No Districe_Code 101 Gulbarga 102 Gulbarga 103 Gulbarga 104 Gulbarga 105 Gulbarga 106 Gulbarga 107 Gulbarga 108 Gulbarga 109 Gulbarga 110 Gulbarga 111 Gulbarga 112 Gulbarga 113 Gulbarga 114 Gulbarga 115 Gulbarga 116 Gulbarga 117 Gulbarga 118 Gulbarga 119 Gulbarga 120 Gulbarga 121 Gulbarga 122 Gulbarga 123 Gulbarga 124 Gulbarga 125 Gulbarga 126 Gulbarga 127 Gulbarga 128 Gulbarga 129 Gulbarga 130 Gulbarga 131 Gulbarga 132 Gulbarga 133 Gulbarga 134 Gulbarga 135 Gulbarga 136 Gulbarga 137 Gulbarga 138 Gulbarga 139 Gulbarga 140 Gulbarga 141 Gulbarga 142 Gulbarga 143 Gulbarga 144 Gulbarga 145 Gulbarga 146 Gulbarga 147 Gulbarga 148 Gulbarga 149 Gulbarga 150 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810169 10 8 26 44 KULSUM BANU 241131810170 10 17 26 53 KUSHAL 241131810171 12 11 21 44 LAKHAN 241131810172 12 13 19 44 LAKSHMI 241131810174 8 15 23 46 LAKSHMI 241131810175 10 13 23 46 LAKSHMI 241131810176 8 16 24 48 LAKSHMIBAI 241131810177 13 17 24 54 LAVA 241131810178 11 14 32 57 LAXMI 241131810179 12 16 28 56 LAXMI 241131810180 7 14 12 33 LAXMI 241131810181 7 15 24 46 LAXMI 241131810182 8 14 29 51 LAXMI 241131810185 6 20 28 54 LAXMI 241131810186 10 19 33 62 LAXMI 241131810187 7 16 23 46 LAXMI 241131810188 14 14 29 57 LAXMIBAI 241131810189 6 12 14 32 LAXMIBAI 241131810190 9 13 19 41 LAXMIKANT 241131810191 9 18 24 51 LAXMIKANT 241131810192 7 11 29 47 LAXMIKANT 241131810193 5 12 25 42 LAXMIKANT 241131810194 6 15 18 39 LAXMIKANT 241131810195 7 12 22 41 MADARASAB 241131810196 7 17 25 49 MAHADEEVI 241131810197 13 9 29 51 MAHADEVI 241131810198 11 11 20 42 MAHANANDA 241131810199 9 13 22 44 MAHANANDA 241131810200 5 15 25 45 MAHANANDA 241131810201 11 14 22 47 MAHANTAPPA 241131810202 12 18 32 62 MAHESH 241131810203 10 15 28 53 MAHESH 241131810205 6 19 21 46 MAHESH 241131810206 12 21 22 55 MAHESH 241131810207 10 8 25 43 MAIHIBOOB 241131810208 4 11 15 30 MALAPPA 241131810209 8 11 23 42 MALASHREE 241131810210 11 16 27 54 MALASHREE 241131810211 11 19 36 66 MALKANNA 241131810212 9 9 24 42 MALLAPPA 241131810215 10 15 24 49 MALLIKARJUN 241131810217 6 13 33 52 MALLIKARJUN 241131810218 11 14 29 54 MALLIKARJUN 241131810219 13 12 35 60 MALLIKARJUN 241131810220 6 19 25 50 MALLINATH 241131810221 16 7 27 50 MALLINATH 241131810222 7 10 30 47 MALLINATH 241131810223 7 10 29 46 MALLINATH 241131810224 6 15 35 56 MANISHA 241131810225 9 10 30 49 MANISHA .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland w w Sl No Districe_Code 151 Gulbarga 152 Gulbarga 153 Gulbarga 154 Gulbarga 155 Gulbarga 156 Gulbarga 157 Gulbarga 158 Gulbarga 159 Gulbarga 160 Gulbarga 161 Gulbarga 162 Gulbarga 163 Gulbarga 164 Gulbarga 165 Gulbarga 166 Gulbarga 167 Gulbarga 168 Gulbarga 169 Gulbarga 170 Gulbarga 171 Gulbarga 172 Gulbarga 173 Gulbarga 174 Gulbarga 175 Gulbarga 176 Gulbarga 177 Gulbarga 178 Gulbarga 179 Gulbarga 180 Gulbarga 181 Gulbarga 182 Gulbarga 183 Gulbarga 184 Gulbarga 185 Gulbarga 186 Gulbarga 187 Gulbarga 188 Gulbarga 189 Gulbarga 190 Gulbarga 191 Gulbarga 192 Gulbarga 193 Gulbarga 194 Gulbarga 195 Gulbarga 196 Gulbarga 197 Gulbarga 198 Gulbarga 199 Gulbarga 200 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810226 11 12 27 50 MANJUNATH 241131810227 9 12 21 42 MANJUNATH 241131810228 6 17 22 45 MANJUNATH 241131810229 10 10 0 20 MANOJ 241131810230 13 10 24 47 MANOJKUMAR 241131810231 12 9 31 52 MATABALI 241131810232 8 13 28 49 MD ASIF 241131810233 7 9 31 47 MD HYDER ALI 241131810234 10 12 32 54 MD JAFAR ALI 241131810235 10 10 16 36 MD JAVEED 241131810236 9 10 25 44 MD MOHSIN 241131810237 7 10 22 39 MD YAQUB ALI 241131810240 7 0 0 7 MD.YAQUB ALI 241131810241 14 7 28 49 MEENAKSHI 241131810242 10 0 21 31 MEENAKUMARI 241131810243 13 16 33 62 MEGHA 241131810244 11 0 28 39 MGEETA 241131810245 12 0 25 37 MHEENA KOUSAR 241131810246 8 0 37 45 MNAGESH 241131810247 9 14 29 52 MUDAGADE 241131810248 11 9 35 55 MUNEER SHAIK 241131810249 6 0 31 37 MUNEER SHAIK 241131810250 15 9 31 55 MUNERA 241131810251 8 12 24 44 MUNNA 241131810252 7 10 25 42 NAFEESA BEGUM 241131810253 9 15 32 56 NAGAMMA 241131810254 15 13 27 55 NAGAMMA 241131810255 10 13 35 58 NAGAMMA 241131810257 9 16 26 51 NAGARAJ 241131810259 10 14 24 48 NAGESH 241131810261 8 7 16 31 NANDINI 241131810262 8 13 29 50 NASHREEN 241131810263 10 8 28 46 NASHRIN 241131810264 6 16 25 47 NAVALENAGALAXMI 241131810265 11 12 28 51 NAZIYA BANU 241131810266 9 14 26 49 NEELAMMA 241131810267 13 12 21 46 NEELAMMA 241131810268 9 13 30 52 NEELAMMA 241131810269 11 16 32 59 NIJAGUN 241131810270 12 15 31 58 NIKHIL 241131810271 6 13 32 51 NIKHITA 241131810272 9 13 30 52 NINGARAJ 241131810273 15 13 28 56 NIRMALA 241131810274 12 10 33 55 PALLAVI 241131810275 10 11 31 52 PALLAVI 241131810276 11 11 31 53 PANCHASHEELA 241131810277 9 13 32 54 PANCHAYYA 241131810278 11 17 32 60 PARAMESHWAR 241131810279 5 5 33 43 PARAMESHWAR 241131810280 5 12 32 49 PARVATI .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland w w Sl No Districe_Code 201 Gulbarga 202 Gulbarga 203 Gulbarga 204 Gulbarga 205 Gulbarga 206 Gulbarga 207 Gulbarga 208 Gulbarga 209 Gulbarga 210 Gulbarga 211 Gulbarga 212 Gulbarga 213 Gulbarga 214 Gulbarga 215 Gulbarga 216 Gulbarga 217 Gulbarga 218 Gulbarga 219 Gulbarga 220 Gulbarga 221 Gulbarga 222 Gulbarga 223 Gulbarga 224 Gulbarga 225 Gulbarga 226 Gulbarga 227 Gulbarga 228 Gulbarga 229 Gulbarga 230 Gulbarga 231 Gulbarga 232 Gulbarga 233 Gulbarga 234 Gulbarga 235 Gulbarga 236 Gulbarga 237 Gulbarga 238 Gulbarga 239 Gulbarga 240 Gulbarga 241 Gulbarga 242 Gulbarga 243 Gulbarga 244 Gulbarga 245 Gulbarga 246 Gulbarga 247 Gulbarga 248 Gulbarga 249 Gulbarga 250 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810281 19 13 31 63 PAVAN 241131810282 10 21 33 64 PAVITRA 241131810283 10 10 28 48 PAVITRA 241131810284 20 16 31 67 PEERAJI 241131810285 9 11 34 54 POOJA 241131810286 12 8 30 50 POOJA 241131810287 8 15 26 49 POOJA 241131810288 9 7 23 39 POOJA 241131810289 8 11 34 53 POOJA 241131810290 5 12 19 36 POOJA 241131810291 11 8 15 34 POOJA 241131810292 12 19 23 54 POORNIMA 241131810293 13 8 24 45 POORNIMA 241131810295 8 13 23 44 PRABHAVATI 241131810296 10 14 20 44 PRADEEPA 241131810297 12 11 34 57 PRADYUMNA 241131810298 10 0 0 10 PRADYUMNA 241131810299 7 0 0 7 PRAKASH 241131810300 12 17 22 51 PRAKASH 241131810301 10 16 26 52 PRAKASH 241131810302 13 16 24 53 PRALHAD 241131810303 4 17 21 42 PRASAD 241131810304 0 0 17 17 PRASAD 241131810305 11 10 26 47 PRAVEEN 241131810306 11 12 26 49 PREETIKA 241131810307 11 18 33 62 PREMA 241131810308 11 8 23 42 PREMANATH 241131810309 5 12 25 42 PREMILA 241131810310 11 0 27 38 PREMNATH 241131810311 13 9 30 52 PREMSING 241131810312 7 9 27 43 PRIYANKA 241131810313 7 17 30 54 PRIYANKA 241131810314 8 13 29 50 PRUTHWIRAJ 241131810315 8 15 27 50 RADHIKA 241131810316 7 15 30 52 RADHIKA 241131810317 11 9 21 41 RAFIQ 241131810318 10 5 32 47 RAHUL 241131810319 10 11 29 50 RAHUL 241131810320 12 11 19 42 RAHUL 241131810321 5 8 25 38 RAHUL 241131810322 12 10 26 48 RAHUL 241131810323 12 13 25 50 RAISA BEGUM 241131810324 11 15 28 54 RAJAKUMAR 241131810326 5 18 28 51 RAJKUMAR 241131810327 6 17 23 46 RAJU 241131810328 10 9 29 48 RAKESH 241131810329 0 0 21 21 RAKESH 241131810330 9 13 28 50 RAMESH 241131810331 10 9 27 46 RANI 241131810332 0 0 21 21 RANI .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland w w Sl No Districe_Code 251 Gulbarga 252 Gulbarga 253 Gulbarga 254 Gulbarga 255 Gulbarga 256 Gulbarga 257 Gulbarga 258 Gulbarga 259 Gulbarga 260 Gulbarga 261 Gulbarga 262 Gulbarga 263 Gulbarga 264 Gulbarga 265 Gulbarga 266 Gulbarga 267 Gulbarga 268 Gulbarga 269 Gulbarga 270 Gulbarga 271 Gulbarga 272 Gulbarga 273 Gulbarga 274 Gulbarga 275 Gulbarga 276 Gulbarga 277 Gulbarga 278 Gulbarga 279 Gulbarga 280 Gulbarga 281 Gulbarga 282 Gulbarga 283 Gulbarga 284 Gulbarga 285 Gulbarga 286 Gulbarga 287 Gulbarga 288 Gulbarga 289 Gulbarga 290 Gulbarga 291 Gulbarga 292 Gulbarga 293 Gulbarga 294 Gulbarga 295 Gulbarga 296 Gulbarga 297 Gulbarga 298 Gulbarga 299 Gulbarga 300 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810333 12 16 27 55 RANJEETA 241131810335 9 11 27 47 RATNAMMA 241131810336 13 8 17 38 RAVICHANDRA 241131810337 13 10 22 45 RAVICHANDRA 241131810338 11 15 30 56 RAVIKANTH 241131810339 12 12 23 47 RAVIKUMAR 241131810340 18 10 28 56 RAVINDRA 241131810341 14 7 20 41 RAVINDRA 241131810342 11 13 33 57 REKHASHREE 241131810343 11 6 30 47 REVANASIDDAPPA 241131810347 12 4 29 45 ROHAN 241131810349 16 8 27 51 ROHIT 241131810350 16 10 26 52 ROHITH 241131810351 16 13 29 58 ROOPA 241131810352 15 8 27 50 ROOPAVATI 241131810353 14 9 28 51 RUBEENA 241131810354 12 13 17 42 RUKHSAR JAHAN 241131810355 14 9 20 43 RUKMINI 241131810356 14 8 20 42 RUQIYA BEGUM 241131810358 5 4 16 25 SACHIN 241131810359 8 9 23 40 SACHIN 241131810361 14 15 27 56 SACHIN 241131810362 14 16 26 56 SACHIN 241131810363 10 11 25 46 SACHIN 241131810364 13 15 18 46 SACHIN 241131810365 16 16 29 61 SACHINKUMAR 241131810366 14 17 29 60 SAGAR 241131810367 15 18 33 66 SAGAR 241131810368 20 6 34 60 SAGAR 241131810369 17 12 25 54 SAGAR 241131810370 17 6 21 44 SAGAR 241131810371 9 14 23 46 SAGAR 241131810373 11 12 24 47 SALMA BEGUMT ALI 241131810375 13 8 27 48 SAMEENABANU 241131810376 12 10 34 56 SANA ANJUM 241131810377 17 14 29 60 SANASULTANA 241131810378 12 12 29 53 SANDESH 241131810379 10 17 27 54 SANGAMESH 241131810380 14 14 19 47 SANGAMESH 241131810381 9 14 18 41 SANGAMMA 241131810382 7 9 30 46 SANGEETA 241131810383 7 15 22 44 SANGEETA 241131810385 10 12 28 50 SANGEETA 241131810386 9 16 25 50 SANHA 241131810390 16 17 27 60 SANTOSH 241131810391 9 10 28 47 SANTOSH KUMAR 241131810393 9 6 18 33 SANTOSHKUMAR 241131810394 12 13 28 53 SARASAVTI 241131810395 11 9 19 39 SAVITA 241131810397 7 13 24 44 SAVITA .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland w w Sl No Districe_Code 301 Gulbarga 302 Gulbarga 303 Gulbarga 304 Gulbarga 305 Gulbarga 306 Gulbarga 307 Gulbarga 308 Gulbarga 309 Gulbarga 310 Gulbarga 311 Gulbarga 312 Gulbarga 313 Gulbarga 314 Gulbarga 315 Gulbarga 316 Gulbarga 317 Gulbarga 318 Gulbarga 319 Gulbarga 320 Gulbarga 321 Gulbarga 322 Gulbarga 323 Gulbarga 324 Gulbarga 325 Gulbarga 326 Gulbarga 327 Gulbarga 328 Gulbarga 329 Gulbarga 330 Gulbarga 331 Gulbarga 332 Gulbarga 333 Gulbarga 334 Gulbarga 335 Gulbarga 336 Gulbarga 337 Gulbarga 338 Gulbarga 339 Gulbarga 340 Gulbarga 341 Gulbarga 342 Gulbarga 343 Gulbarga 344 Gulbarga 345 Gulbarga 346 Gulbarga 347 Gulbarga 348 Gulbarga 349 Gulbarga 350 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810398 10 16 25 51 SAVITRI 241131810399 9 16 31 56 SHAFEENA BANU 241131810400 8 1 14 23 SHALIAJA 241131810401 16 6 22 44 SHANKRAYYA 241131810402 13 16 22 51 SHANTABAI 241131810403 14 14 30 58 SHANTABAI 241131810404 13 12 18 43 SHANTAPPA 241131810405 14 18 25 57 SHARANABASAPPA 241131810406 16 17 23 56 SHARANABASAPPA 241131810407 12 9 29 50 SHARANABASAPPA 241131810408 14 7 25 46 SHARANABASAPPA 241131810409 10 16 30 56 SHARANABASAPPA 241131810410 4 14 32 50 SHARANAMMA 241131810411 14 10 30 54 SHARANAPPA 241131810412 9 13 33 55 SHARANBASAPPA 241131810413 13 12 33 58 SHARANKUMAR 241131810414 12 13 29 54 SHASHIKANTH 241131810415 8 17 32 57 SHASHIKUMAR 241131810416 7 9 38 54 SHASHIKUMAR 241131810417 6 8 29 43 SHAYANBI 241131810419 13 10 23 46 SHEETAL 241131810420 7 14 37 58 SHEETAL 241131810422 9 10 30 49 SHILPA 241131810423 14 14 26 54 SHILPA 241131810424 9 18 37 64 SHIVALILA 241131810425 5 12 24 41 SHIVALINGAPPA 241131810426 8 14 33 55 SHIVAMMA 241131810427 8 21 31 60 SHIVANANAD 241131810428 6 12 32 50 SHIVANAND 241131810429 14 15 31 60 SHIVANAND 241131810431 14 18 28 60 SHIVARAJ 241131810433 3 15 25 43 SHIVARAJ 241131810434 9 16 34 59 SHIVARAJ 241131810435 9 10 28 47 SHIVASHARAN 241131810436 10 17 29 56 SHIVASHARANA 241131810437 12 13 34 59 SHOBHA 241131810438 10 10 35 55 SHREEDEVI 241131810439 7 15 35 57 SHREEDEVI 241131810440 10 10 34 54 SHREEMANT 241131810441 8 15 37 60 SHREEMANT 241131810443 6 22 33 61 SHREENATH 241131810444 5 20 35 60 SHREENATH 241131810445 8 11 31 50 SHREENBANU 241131810446 10 16 33 59 SHREESHAIL 241131810447 9 8 35 52 SHREESHAIL 241131810448 7 18 26 51 SHREESHAIL 241131810449 10 18 29 57 SHRIKANT 241131810450 15 15 27 57 SHRIKANTH 241131810451 12 10 31 53 SHRINIKETAN 241131810452 6 13 36 55 SHRINIVAS .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland w w Sl No Districe_Code 351 Gulbarga 352 Gulbarga 353 Gulbarga 354 Gulbarga 355 Gulbarga 356 Gulbarga 357 Gulbarga 358 Gulbarga 359 Gulbarga 360 Gulbarga 361 Gulbarga 362 Gulbarga 363 Gulbarga 364 Gulbarga 365 Gulbarga 366 Gulbarga 367 Gulbarga 368 Gulbarga 369 Gulbarga 370 Gulbarga 371 Gulbarga 372 Gulbarga 373 Gulbarga 374 Gulbarga 375 Gulbarga 376 Gulbarga 377 Gulbarga 378 Gulbarga 379 Gulbarga 380 Gulbarga 381 Gulbarga 382 Gulbarga 383 Gulbarga 384 Gulbarga 385 Gulbarga 386 Gulbarga 387 Gulbarga 388 Gulbarga 389 Gulbarga 390 Gulbarga 391 Gulbarga 392 Gulbarga 393 Gulbarga 394 Gulbarga 395 Gulbarga 396 Gulbarga 397 Gulbarga 398 Gulbarga 399 Gulbarga 400 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810453 10 10 31 51 SHRISHAIL 241131810454 5 14 32 51 SHRISHAIL 241131810456 7 13 33 53 SHRUSTI 241131810460 13 25 32 70 SHWETA 241131810461 17 23 26 66 SHWETA 241131810462 17 23 30 70 SHWETA 241131810463 10 21 35 66 SIDDAMMA 241131810465 16 25 36 77 SIDDAMMA 241131810466 15 27 36 78 SIDDARAM 241131810467 17 17 25 59 SIDDESHWAR 241131810468 18 17 35 70 SIDDESHWAR 241131810469 14 13 21 48 SIDHARODHA 241131810470 17 25 34 76 SINDHUSHREE 241131810471 18 11 31 60 SNEHA 241131810472 11 16 34 61 SOMANATH 241131810473 19 27 35 81 SOMANATH 241131810474 18 24 34 76 SOMANATH 241131810475 19 26 37 82 SOMASHEKHAR 241131810476 16 19 26 61 SOMASHEKHAR 241131810478 11 23 32 66 SOUBHAGYA 241131810479 15 16 26 57 SOUBHAGYAMMA 241131810481 22 21 31 74 SOUGANDA 241131810482 14 19 28 61 SREEKANTH 241131810483 13 16 35 64 SRISHAIL 241131810484 13 19 34 66 SRUSHTI 241131810485 19 20 35 74 SUDARANI 241131810486 14 20 34 68 SUDARSHAN 241131810488 12 20 31 63 SUDHAKAR 241131810491 17 17 30 64 SUDHARANI 241131810492 17 22 37 76 SUDHARANI 241131810493 11 23 28 62 SUDHARANI 241131810494 9 22 32 63 SUGURESH 241131810495 12 21 24 57 SUNANDA 241131810496 19 16 24 59 SUNDRAMMA 241131810497 21 21 27 69 SUNIL 241131810498 17 20 34 71 SUNIL 241131810500 14 23 30 67 SUNITA 241131810501 16 20 25 61 SUNITA 241131810502 14 17 20 51 SUNITA 241131810503 10 14 35 59 SURRIYA BEGUM 241131810504 13 21 24 58 SUSHILKUMAR 241131810505 7 13 28 48 SUSHMA 241131810506 13 15 29 57 SWATI 241131810507 9 6 29 44 SWATI 241131810508 13 12 29 54 TANUJA 241131810509 16 17 37 70 TRIDHAR 241131810511 11 14 36 61 UZMA ANJUMA 241131810513 12 7 23 42 VASUDEV 241131810514 13 13 32 58 VEERAYYA 241131810515 12 12 35 59 VEERESH .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland w w Sl No Districe_Code 401 Gulbarga 402 Gulbarga 403 Gulbarga 404 Gulbarga 405 Gulbarga 406 Gulbarga 407 Gulbarga 408 Gulbarga 409 Gulbarga 410 Gulbarga 411 Gulbarga 412 Gulbarga 413 Gulbarga 414 Gulbarga 415 Gulbarga 416 Gulbarga 417 Gulbarga 418 Gulbarga 419 Gulbarga 420 Gulbarga 421 Gulbarga 422 Gulbarga 423 Gulbarga 424 Gulbarga 425 Gulbarga 426 Gulbarga 427 Gulbarga 428 Gulbarga 429 Gulbarga 430 Gulbarga 431 Gulbarga 432 Gulbarga 433 Gulbarga 434 Gulbarga 435 Gulbarga 436 Gulbarga 437 Gulbarga 438 Gulbarga 439 Gulbarga 440 Gulbarga 441 Gulbarga 442 Gulbarga 443 Gulbarga 444 Gulbarga 445 Gulbarga 446 Gulbarga 447 Gulbarga 448 Gulbarga 449 Gulbarga 450 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810516 13 16 32 61 VEERESH 241131810517 15 12 34 61 VENKATESH 241131810518 14 14 34 62 VIDYASAGAR 241131810519 14 18 33 65 VIDYASAGAR 241131810520 15 9 34 58 VIDYASHREE 241131810521 17 10 34 61 VIJAYALAXMI 241131810522 16 10 35 61 VIJAYALAXMI 241131810523 12 9 29 50 VIJAYALAXMI 241131810524 16 17 36 69 VIJAYLAXMI 241131810525 19 17 39 75 VIKRAM 241131810526 18 13 40 71 VIRAYYA 241131810527 9 14 32 55 VISHWAJEET 241131810528 15 12 34 61 VISHWANATH 241131810529 9 19 25 53 VISHWARAJ 241131810530 8 10 32 50 VITHAL 241131810531 5 11 24 40 YALLALING 241131810532 14 15 25 54 YALLALING 241131810534 12 8 33 53 YASHWANTHRAYA 241131810535 15 21 36 72 YOGESH 241131810536 13 11 34 58 YOGIN 241131810537 12 16 36 64 ZAIBA SAFIYA 241131810538 10 9 22 41 ZAIBA SULTANA 241131810539 7 9 24 40 241131810540 13 15 27 55 241131810541 12 12 17 41 241131810542 7 12 28 47 241131810543 6 8 29 43 241131810544 6 7 28 41 241131810545 10 13 27 50 241131810546 11 13 21 45 241131810547 6 11 15 32 241131810548 6 10 20 36 241131810549 12 9 27 48 241131810550 9 0 20 29 241131810551 13 12 23 48 241131810552 13 14 26 53 241131810553 11 20 34 65 241131810554 7 15 19 41 241131810555 8 10 18 36 241131810556 7 17 32 56 241131810557 7 16 25 48 241131810558 9 14 23 46 241131810559 12 15 22 49 241131810560 8 21 25 54 241131810561 10 9 26 45 241131810562 13 13 30 56 241131810563 15 15 28 58 241131810564 7 12 24 43 241131810565 8 17 26 51 241131810566 7 12 24 43 .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aland w w Sl No Districe_Code 451 Gulbarga 452 Gulbarga 453 Gulbarga 454 Gulbarga 455 Gulbarga 456 Gulbarga 457 Gulbarga 458 Gulbarga 459 Gulbarga 460 Gulbarga 461 Gulbarga 462 Gulbarga 463 Gulbarga 464 Gulbarga 465 Gulbarga 466 Gulbarga 467 Gulbarga 468 Gulbarga 469 Gulbarga 470 Gulbarga 471 Gulbarga 472 Gulbarga 473 Gulbarga 474 Gulbarga 475 Gulbarga 476 Gulbarga 477 Gulbarga 478 Gulbarga 479 Gulbarga 480 Gulbarga 481 Gulbarga 482 Gulbarga 483 Gulbarga 484 Gulbarga 485 Gulbarga 486 Gulbarga 487 Gulbarga 488 Gulbarga 489 Gulbarga 490 Gulbarga 491 Gulbarga 492 Gulbarga 493 Gulbarga 494 Gulbarga 495 Gulbarga 496 Gulbarga 497 Gulbarga 498 Gulbarga 499 Gulbarga 500 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131810567 0 12 0 12 241131810568 0 7 0 7 241131810569 12 18 38 68 241131810570 0 13 0 13 241131810576 0 1 0 1 241131811550 0 17 0 17 241131820001 0 1 1 2 ABDUL HAFEEZ 241131820002 8 17 41 66 ABHISHEK BIRADAR 241131820003 7 22 30 59 ABU SUFIYAN 241131820004 14 11 36 61 ADIVEPPA 241131820005 12 15 27 54 AKASH 241131820006 9 11 28 48 AKASH 241131820007 12 15 33 60 AKASH MATH 241131820008 10 15 37 62 AMANULLAH 241131820009 13 7 32 52 AMBARISH 241131820010 11 11 33 55 AMBIKA 241131820011 10 18 30 58 ANIL KUMAR 241131820012 10 15 32 57 ANIL KUMAR 241131820013 15 4 26 45 ANIL NIVARGI 241131820014 14 18 29 61 ANITA 241131820015 16 11 27 54 ANSUBAI 241131820016 11 14 29 54 APOORVA REVOOR 241131820017 14 22 33 69 ASHWINI MYAKERI 241131820018 12 14 31 57 ASMA NADAF 241131820019 6 13 24 43 BASAVARAJ 241131820020 12 15 26 53 BASAVARAJ PATIL 241131820021 13 15 24 52 BHAGYAKANTH 241131820022 13 18 28 59 BHAGYASHREE 241131820023 15 17 30 62 BHAGYASHREE 241131820024 11 15 26 52 BHAGYASHREE 241131820025 12 21 33 66 BHAGYASHREE 241131820026 11 15 33 59 BHAGYASHREE PATIL 241131820027 6 16 25 47 BHAGYASHRI KUMBAR 241131820028 9 11 31 51 BHEEMABAI BANKAD 241131820029 16 16 35 67 BHIMU 241131820030 12 7 27 46 BIRAPPA 241131820031 7 10 34 51 BOURAMMA 241131820032 12 18 33 63 BUTALISIDDA PUJARI 241131820033 10 14 24 48 CHIDANAND 241131820034 8 9 38 55 DATTU 241131820035 12 16 29 57 DEEPA 241131820036 9 12 34 55 DHANASHREE MUGALI 241131820037 9 17 40 66 DHANASHREE MUJAGOND 241131820038 11 9 32 52 DHAREPPA ANJUTAGI 241131820039 14 10 39 63 DILEEP JADAV 241131820040 10 12 25 47 DIVYA 241131820041 11 16 34 61 DRAKSHAYANI BANKAD 241131820042 10 9 29 48 GALIBSAB SHAIKH 241131820043 11 15 33 59 GAYATRI 241131820044 9 9 33 51 GEETASHREE ALLAPUR .n ts Center_Name Aland Aland Aland Aland Aland Aland Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura w w Sl No Districe_Code 501 Gulbarga 502 Gulbarga 503 Gulbarga 504 Gulbarga 505 Gulbarga 506 Gulbarga 507 Gulbarga 508 Gulbarga 509 Gulbarga 510 Gulbarga 511 Gulbarga 512 Gulbarga 513 Gulbarga 514 Gulbarga 515 Gulbarga 516 Gulbarga 517 Gulbarga 518 Gulbarga 519 Gulbarga 520 Gulbarga 521 Gulbarga 522 Gulbarga 523 Gulbarga 524 Gulbarga 525 Gulbarga 526 Gulbarga 527 Gulbarga 528 Gulbarga 529 Gulbarga 530 Gulbarga 531 Gulbarga 532 Gulbarga 533 Gulbarga 534 Gulbarga 535 Gulbarga 536 Gulbarga 537 Gulbarga 538 Gulbarga 539 Gulbarga 540 Gulbarga 541 Gulbarga 542 Gulbarga 543 Gulbarga 544 Gulbarga 545 Gulbarga 546 Gulbarga 547 Gulbarga 548 Gulbarga 549 Gulbarga 550 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131820045 12 14 32 58 GIRISH NIRONI 241131820046 9 15 32 56 GOUTAM DODDAMANI 241131820047 10 17 36 63 HANAMANTHRAY PATIL 241131820048 9 15 28 52 HANYARAYA 241131820049 11 13 34 58 HONNESH JAMADAR 241131820050 9 12 29 50 HUCHHAPPA 241131820051 8 15 30 53 IMAMSAB BILLAD 241131820052 8 13 23 44 IRANNA 241131820053 6 13 25 44 JAGADEESH MANGALOOR 241131820054 10 11 33 54 JAGADEVI 241131820055 10 15 30 55 JAYAPRAKASH TALKRI 241131820056 9 16 36 61 JAYASHREE BUJARI 241131820057 10 11 30 51 KALASHETTI SIIDDARAM 241131820058 15 15 32 62 KALMESH MATAPATHI 241131820059 14 14 28 56 KANCHANA 241131820060 9 15 31 55 KASHINATH 241131820061 9 15 26 50 KAVERI GODAKHE 241131820062 8 13 31 52 KAVERI HIREMATH 241131820063 9 18 33 60 KHAJASAB SHIRSHAD 241131820064 7 12 42 61 KIRAN GUTTEDAR 241131820065 10 15 33 58 KRISHNA 241131820066 11 11 31 53 LAXMI PEERAPPA 241131820067 11 13 31 55 LAXMIBAI VATAR 241131820068 6 12 33 51 LAXMIKANT 241131820069 9 15 27 51 MADIVALAPPA 241131820070 9 10 33 52 MALAKARSIDDA 241131820071 8 12 35 55 MALAPPA 241131820072 8 9 47 64 MALASHREE PATNE 241131820073 9 13 34 56 MALENDRA 241131820074 6 18 32 56 MALINGARAY 241131820075 12 11 31 54 MALLAYYA 241131820076 15 10 32 57 MALLINATH 241131820077 5 13 33 51 MANJUNATH 241131820078 6 10 28 44 MANJUNATH 241131820079 9 12 29 50 MD RAHEEM ATTAR 241131820080 11 18 32 61 MD ZULFIQAR 241131820081 5 12 34 51 NAGAPPA JAMADAR 241131820082 9 12 24 45 NAGARAJ MANGALOOR 241131820083 8 11 29 48 NOORAND 241131820084 11 14 36 61 PALLAVI 241131820085 7 8 30 45 PARAMESHWAR 241131820086 9 16 33 58 PAVITRA 241131820087 8 11 32 51 PAVITRA KHED 241131820088 10 10 44 64 POOJA 241131820089 12 9 29 50 POOJA 241131820090 12 8 32 52 PRADEEP KARAJAGI 241131820091 15 12 36 63 PRAKASH JIDDIMANI 241131820092 5 5 34 44 PRAKASH SURYAVANSHI 241131820093 8 14 36 58 PRAMOD PUJARI 241131820094 11 9 39 59 PREMA .n ts Center_Name Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura w w Sl No Districe_Code 551 Gulbarga 552 Gulbarga 553 Gulbarga 554 Gulbarga 555 Gulbarga 556 Gulbarga 557 Gulbarga 558 Gulbarga 559 Gulbarga 560 Gulbarga 561 Gulbarga 562 Gulbarga 563 Gulbarga 564 Gulbarga 565 Gulbarga 566 Gulbarga 567 Gulbarga 568 Gulbarga 569 Gulbarga 570 Gulbarga 571 Gulbarga 572 Gulbarga 573 Gulbarga 574 Gulbarga 575 Gulbarga 576 Gulbarga 577 Gulbarga 578 Gulbarga 579 Gulbarga 580 Gulbarga 581 Gulbarga 582 Gulbarga 583 Gulbarga 584 Gulbarga 585 Gulbarga 586 Gulbarga 587 Gulbarga 588 Gulbarga 589 Gulbarga 590 Gulbarga 591 Gulbarga 592 Gulbarga 593 Gulbarga 594 Gulbarga 595 Gulbarga 596 Gulbarga 597 Gulbarga 598 Gulbarga 599 Gulbarga 600 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131820095 12 12 29 53 PRIYA KANNUR 241131820096 8 10 33 51 PRIYANKA ANJUTAGI 241131820097 14 8 30 52 PRIYANKA B PATIL 241131820098 13 8 26 47 PRIYANKA NELOGI 241131820099 13 11 39 63 PRIYANKA S NOOLA 241131820100 9 10 20 39 RAJESHWARI 241131820101 11 3 24 38 RAJESHWARI 241131820102 11 10 33 54 RAMESH 241131820103 13 25 34 72 RANJEETSINGH RAJAPUT 241131820104 6 10 29 45 RANJITA 241131820105 20 17 39 76 RAVIKANT PATIL 241131820106 16 15 37 68 RAVISING 241131820107 17 16 36 69 REKHA PRACHANDE 241131820108 12 23 34 69 RENUKA 241131820109 9 8 27 44 RENUKA UDAYAKUMAR 241131820110 0 1 1 2 REVANASIDDA 241131820111 14 13 23 50 SACHIN 241131820112 6 16 39 61 SACHIN 241131820113 11 21 37 69 SACHIN AMBANNA 241131820114 10 15 26 51 SACHIN GAWALI 241131820115 14 13 28 55 SACIN BIDANOOR 241131820116 10 12 28 50 SAGAR 241131820117 12 1 22 35 SAGAR 241131820118 10 15 31 56 SAGAR 241131820119 6 8 28 42 SAIYADSAB 241131820120 14 11 22 47 SANDEEP 241131820121 5 10 22 37 SANDEEP 241131820122 4 12 17 33 SANGAMESH TONNE 241131820123 11 16 33 60 SANGANNA HIRIYAL 241131820124 7 13 28 48 SANGAPPA 241131820125 10 17 26 53 SANGITA HEROOR 241131820126 4 12 32 48 SANJUKUMAR 241131820127 9 21 25 55 SAROJA 241131820128 9 10 23 42 SARSWATI 241131820129 6 14 20 40 SATEESH 241131820130 10 10 29 49 SATEESH JAMADAR 241131820131 5 13 36 54 SATISH 241131820132 7 12 30 49 SAVITA KHED 241131820133 7 15 27 49 SAVITA SEETALAMAI 241131820134 0 1 1 2 SHABANA 241131820135 11 9 28 48 SHAMARAY 241131820136 6 11 33 50 SHARANABASAAV JAMAGOND 241131820137 13 16 31 60 SHARANAMMA 241131820138 6 9 31 46 SHARANAPPA PUJARI 241131820139 14 12 23 49 SHARANBASAV NIRONI 241131820140 4 6 23 33 SHEELAVANTI 241131820141 16 18 31 65 SHEEVALIL PATNE 241131820142 7 11 25 43 SHILPA HOLKAR 241131820143 10 20 41 71 SHIVANAGOUDA 241131820144 8 13 26 47 SHIVANAND .n ts Center_Name Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura w w Sl No Districe_Code 601 Gulbarga 602 Gulbarga 603 Gulbarga 604 Gulbarga 605 Gulbarga 606 Gulbarga 607 Gulbarga 608 Gulbarga 609 Gulbarga 610 Gulbarga 611 Gulbarga 612 Gulbarga 613 Gulbarga 614 Gulbarga 615 Gulbarga 616 Gulbarga 617 Gulbarga 618 Gulbarga 619 Gulbarga 620 Gulbarga 621 Gulbarga 622 Gulbarga 623 Gulbarga 624 Gulbarga 625 Gulbarga 626 Gulbarga 627 Gulbarga 628 Gulbarga 629 Gulbarga 630 Gulbarga 631 Gulbarga 632 Gulbarga 633 Gulbarga 634 Gulbarga 635 Gulbarga 636 Gulbarga 637 Gulbarga 638 Gulbarga 639 Gulbarga 640 Gulbarga 641 Gulbarga 642 Gulbarga 643 Gulbarga 644 Gulbarga 645 Gulbarga 646 Gulbarga 647 Gulbarga 648 Gulbarga 649 Gulbarga 650 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131820145 11 2 27 40 SHIVANANDA 241131820146 10 9 31 50 SHIVANINGAYYA SWAMI 241131820147 6 6 22 34 SHIVAYYA MATH 241131820148 4 1 25 30 SHOBHA 241131820149 15 9 22 46 SHODHA 241131820150 8 11 17 36 SHREEDEVI TEGGIHOLI 241131820151 11 6 21 38 SHREEKANT KOLI 241131820152 12 14 19 45 SHREEKANTH 241131820153 7 1 33 41 SHREEKANTH 241131820154 5 9 26 40 SHRIDEVI 241131820155 4 11 22 37 SHRUITI RAMPUR 241131820156 7 12 26 45 SHRUTI 241131820157 10 5 30 45 SHRUTI CHAVAN 241131820158 11 13 29 53 SHRUTI HUGAR 241131820159 11 13 38 62 SHWETA L KAMALAPURKAR 241131820160 10 6 31 47 SIDDAMMA 241131820161 8 9 14 31 SIDDAMMA PADASHETTY 241131820162 11 10 23 44 SIDDAPPA 241131820163 8 9 35 52 SIDDAPPA 241131820164 9 15 21 45 SIDDARAM 241131820165 10 13 28 51 SIDDARAM JAGADI 241131820166 9 14 24 47 SIDDARAM REVOOR 241131820167 9 9 21 39 SONABAI HIREMATH 241131820168 10 3 26 39 SOUMYA CHAVAN 241131820169 9 14 24 47 SUDHARANI 241131820170 12 6 30 48 SUJATA 241131820171 17 11 20 48 SUNIL 241131820172 11 5 16 32 SUREKHA BHASAGI 241131820173 6 3 15 24 SUVARNA 241131820174 11 2 16 29 SUVARNA JAMADAR 241131820175 8 9 28 45 SWAPNIL 241131820176 9 11 27 47 TANUJAJA SOAPUR 241131820177 15 15 32 62 TEJASHWANI MANNUR 241131820178 10 6 18 34 TIRUPATI GADIWADDAR 241131820179 9 7 19 35 TULASABAI KALI 241131820180 10 4 24 38 UMASHREE KUMBAR 241131820181 14 16 26 56 VAIDEVI 241131820182 10 7 27 44 VEENA BALAKAI4 241131820183 10 10 22 42 VEERESH 241131820184 12 5 27 44 VIKAS 241131820185 13 10 26 49 YALLAMMA 241131820383 11 0 31 42 241131820387 11 0 36 47 241131830001 12 6 22 40 ABHISHEK 241131830002 17 21 37 75 ABHISHEK 241131830003 11 10 27 48 ADARSH 241131830004 11 13 30 54 ADARSH 241131830005 12 6 27 45 ADITYA 241131830006 13 11 32 56 AKASH 241131830007 11 20 17 48 AKASH .n ts Center_Name Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Aphazalpura Gulbarga-North Gulbarga-North Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli w w Sl No Districe_Code 651 Gulbarga 652 Gulbarga 653 Gulbarga 654 Gulbarga 655 Gulbarga 656 Gulbarga 657 Gulbarga 658 Gulbarga 659 Gulbarga 660 Gulbarga 661 Gulbarga 662 Gulbarga 663 Gulbarga 664 Gulbarga 665 Gulbarga 666 Gulbarga 667 Gulbarga 668 Gulbarga 669 Gulbarga 670 Gulbarga 671 Gulbarga 672 Gulbarga 673 Gulbarga 674 Gulbarga 675 Gulbarga 676 Gulbarga 677 Gulbarga 678 Gulbarga 679 Gulbarga 680 Gulbarga 681 Gulbarga 682 Gulbarga 683 Gulbarga 684 Gulbarga 685 Gulbarga 686 Gulbarga 687 Gulbarga 688 Gulbarga 689 Gulbarga 690 Gulbarga 691 Gulbarga 692 Gulbarga 693 Gulbarga 694 Gulbarga 695 Gulbarga 696 Gulbarga 697 Gulbarga 698 Gulbarga 699 Gulbarga 700 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131830008 12 14 16 42 AKHAYKUMAR 241131830009 5 21 31 57 AKHILA 241131830010 9 10 23 42 AKHILKUMAR 241131830011 11 14 32 57 AKSHATHA 241131830012 13 12 22 47 AKSHAY 241131830013 5 15 29 49 AKSITA 241131830014 6 16 32 54 AMBIKA 241131830015 17 18 31 66 AMBIKA 241131830016 10 14 25 49 AMBIKA 241131830017 6 14 29 49 AMBIKA 241131830018 4 12 24 40 AMBRISH 241131830019 4 12 26 42 AMBRISH 241131830020 12 9 21 42 ANEEL 241131830021 5 19 25 49 ANIKUMAR 241131830022 7 16 22 45 ANIL 241131830023 11 22 25 58 ANILKUMAR 241131830024 7 19 24 50 ANKITHA 241131830025 12 13 29 54 ANNAPOORNA 241131830026 17 21 31 69 APOORVA 241131830027 22 29 32 83 ARBAZKHAN 241131830028 26 30 34 90 ARUNA SARADAGI 241131830030 6 26 28 60 ARVIND 241131830031 4 10 28 42 ASHA 241131830032 12 17 33 62 ASHARANI 241131830033 12 21 37 70 ASHARANI 241131830034 13 6 18 37 ASHVINI 241131830035 7 7 29 43 ASHWINI 241131830036 10 12 22 44 ASHWINI 241131830037 7 3 28 38 ASHWINI 241131830038 9 6 20 35 ASMABEGUM 241131830039 6 11 32 49 ASWINI 241131830040 10 17 20 47 AVINASH 241131830041 6 14 29 49 AVINASH.K 241131830042 10 13 25 48 AYESHAFIRDOSH 241131830043 4 12 22 38 AYESHASIDDIKA 241131830044 10 12 14 36 BABURAO 241131830045 11 6 22 39 BASAMMA 241131830046 11 11 23 45 BASAVARAJ S 241131830047 7 10 24 41 BASWAKIRAN 241131830049 15 15 30 60 BASWASREE.JK 241131830050 12 12 19 43 BAWARAJ 241131830051 26 23 32 81 BHAGYASHRI 241131830052 15 13 20 48 BHAGYSHILPA 241131830053 13 13 25 51 BHAGYSHREE 241131830054 10 10 28 48 BHAGYSHREE 241131830055 10 10 28 48 BHAGYSHREE 241131830056 8 7 12 27 BHAGYSHREE 241131830057 9 10 24 43 BHARAT 241131830058 11 14 33 58 BHAVANI 241131830059 12 17 32 61 BHEEMASHETTY .n ts Center_Name Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli w w Sl No Districe_Code 701 Gulbarga 702 Gulbarga 703 Gulbarga 704 Gulbarga 705 Gulbarga 706 Gulbarga 707 Gulbarga 708 Gulbarga 709 Gulbarga 710 Gulbarga 711 Gulbarga 712 Gulbarga 713 Gulbarga 714 Gulbarga 715 Gulbarga 716 Gulbarga 717 Gulbarga 718 Gulbarga 719 Gulbarga 720 Gulbarga 721 Gulbarga 722 Gulbarga 723 Gulbarga 724 Gulbarga 725 Gulbarga 726 Gulbarga 727 Gulbarga 728 Gulbarga 729 Gulbarga 730 Gulbarga 731 Gulbarga 732 Gulbarga 733 Gulbarga 734 Gulbarga 735 Gulbarga 736 Gulbarga 737 Gulbarga 738 Gulbarga 739 Gulbarga 740 Gulbarga 741 Gulbarga 742 Gulbarga 743 Gulbarga 744 Gulbarga 745 Gulbarga 746 Gulbarga 747 Gulbarga 748 Gulbarga 749 Gulbarga 750 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131830061 7 16 20 43 CHANDRAKALA 241131830062 10 11 14 35 CHANDRAKANT 241131830063 10 13 24 47 CHANNABASAPPA 241131830064 8 9 21 38 DANNU 241131830066 4 11 30 45 DEVARAJ 241131830067 6 16 27 49 DEVARAJ NANDA 241131830068 7 14 29 50 DINESH 241131830069 8 12 24 44 ERAMMA 241131830070 5 11 27 43 FARAN 241131830071 10 14 23 47 FARNA 241131830072 10 14 24 48 GANGAMMA 241131830073 9 15 26 50 GAURI SHANKER 241131830074 8 10 26 44 GAYLINGA 241131830075 9 11 22 42 GEETA 241131830076 9 10 27 46 GEETA 241131830077 6 15 24 45 GOPAL 241131830078 9 17 31 57 GUNDAMMA 241131830079 16 13 21 50 GURUNATH 241131830080 15 10 22 47 GURUNATH 241131830081 9 13 27 49 HANAMANTH 241131830082 17 17 22 56 HANAMANTH 241131830083 14 21 24 59 HARSHAWARDAN 241131830084 8 13 22 43 HUSAIN 241131830085 13 15 24 52 HUSAIN 241131830086 14 17 26 57 JAGDEVI 241131830087 8 12 31 51 JAGNATH 241131830088 7 13 33 53 JAYASHEELA 241131830089 13 21 26 60 JAYASHREE 241131830090 10 15 27 52 JAYASHREE 241131830091 8 16 22 46 JAYSHREE 241131830092 9 12 35 56 JYOTI 241131830093 10 8 20 38 JYOTI 241131830094 12 9 22 43 JYOTI 241131830095 8 15 26 49 KALPNA 241131830096 16 13 23 52 KALYANRAO 241131830097 10 10 27 47 KASIMSHA 241131830098 10 21 31 62 KAVERI 241131830099 8 11 16 35 KAVERI 241131830100 10 11 27 48 KAVITA 241131830101 13 13 33 59 KAVYA 241131830102 7 14 21 42 KEDARNATH 241131830103 11 12 24 47 KOMALA 241131830104 11 14 20 45 KRISHNA 241131830105 9 9 23 41 KUPENDRA 241131830106 6 23 28 57 LAXMI 241131830107 10 15 30 55 LAXMI 241131830108 8 18 24 50 LAXMI 241131830109 12 15 24 51 MAHADEV 241131830112 7 7 18 32 MAHESH 241131830113 12 15 24 51 MAHESHWARI .n ts Center_Name Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli w w Sl No Districe_Code 751 Gulbarga 752 Gulbarga 753 Gulbarga 754 Gulbarga 755 Gulbarga 756 Gulbarga 757 Gulbarga 758 Gulbarga 759 Gulbarga 760 Gulbarga 761 Gulbarga 762 Gulbarga 763 Gulbarga 764 Gulbarga 765 Gulbarga 766 Gulbarga 767 Gulbarga 768 Gulbarga 769 Gulbarga 770 Gulbarga 771 Gulbarga 772 Gulbarga 773 Gulbarga 774 Gulbarga 775 Gulbarga 776 Gulbarga 777 Gulbarga 778 Gulbarga 779 Gulbarga 780 Gulbarga 781 Gulbarga 782 Gulbarga 783 Gulbarga 784 Gulbarga 785 Gulbarga 786 Gulbarga 787 Gulbarga 788 Gulbarga 789 Gulbarga 790 Gulbarga 791 Gulbarga 792 Gulbarga 793 Gulbarga 794 Gulbarga 795 Gulbarga 796 Gulbarga 797 Gulbarga 798 Gulbarga 799 Gulbarga 800 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131830114 10 13 30 53 MALLAYYA 241131830115 10 12 32 54 MALLIKARJUN 241131830116 3 20 30 53 MALLIKARJUN 241131830117 5 8 22 35 MAMATA 241131830118 11 15 23 49 MANJULA 241131830119 12 17 17 46 MANJUNATH 241131830120 9 16 21 46 MD.RAFIK 241131830121 4 17 23 44 MEGHA 241131830122 14 12 28 54 MEGHNATHRAO 241131830123 2 10 22 34 MILAN 241131830124 8 15 25 48 MITHUN 241131830125 9 11 29 49 MONIKA 241131830126 10 11 24 45 NAGARAJ 241131830127 9 18 24 51 NAGARATNA 241131830128 7 15 16 38 NAGAVENI 241131830129 9 17 23 49 NAGESH 241131830130 8 13 23 44 NANDA 241131830131 9 13 20 42 NARSAYYA 241131830132 5 12 21 38 NASIRODDIN 241131830133 14 9 29 52 NATARAJ 241131830134 8 11 29 48 NEETIN 241131830135 6 17 24 47 NIKHIL KUMAR 241131830136 9 8 30 47 NIRMALA 241131830137 11 16 26 53 NOORSING 241131830138 8 15 20 43 P.CHETAN 241131830139 8 12 18 38 PALLAVI 241131830141 4 14 26 44 PAVITRA 241131830142 8 15 28 51 POOJA 241131830143 10 13 23 46 PRAKASH 241131830144 14 22 25 61 PRAKASH 241131830145 18 12 27 57 PRAMOD 241131830146 13 17 26 56 PRASHANTH 241131830147 7 12 22 41 PRATHIBHARANI 241131830148 9 15 24 48 PRATIBHA 241131830149 8 19 23 50 PRAVEEN 241131830150 10 12 22 44 PRAVEEN 241131830151 9 10 25 44 PRAVEEN KU MAR 241131830152 14 32 24 70 PRAVEEN KUMAR 241131830153 8 13 19 40 PRAVEENKUMAR 241131830154 5 11 21 37 PREEETI 241131830155 8 16 19 43 PRIYANKA 241131830156 8 19 21 48 PRIYANKA 241131830157 10 13 17 40 PRIYANKA 241131830158 7 14 21 42 PRIYANKA 241131830159 10 11 26 47 PUTLABAI 241131830160 12 18 28 58 RAHUL 241131830161 10 15 20 45 RAJAPPA 241131830162 12 14 31 57 RAJESHWERI 241131830164 11 13 29 53 RAKESH SWAMY 241131830166 8 11 28 47 RAMACHANDRA .n ts Center_Name Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli w w Sl No Districe_Code 801 Gulbarga 802 Gulbarga 803 Gulbarga 804 Gulbarga 805 Gulbarga 806 Gulbarga 807 Gulbarga 808 Gulbarga 809 Gulbarga 810 Gulbarga 811 Gulbarga 812 Gulbarga 813 Gulbarga 814 Gulbarga 815 Gulbarga 816 Gulbarga 817 Gulbarga 818 Gulbarga 819 Gulbarga 820 Gulbarga 821 Gulbarga 822 Gulbarga 823 Gulbarga 824 Gulbarga 825 Gulbarga 826 Gulbarga 827 Gulbarga 828 Gulbarga 829 Gulbarga 830 Gulbarga 831 Gulbarga 832 Gulbarga 833 Gulbarga 834 Gulbarga 835 Gulbarga 836 Gulbarga 837 Gulbarga 838 Gulbarga 839 Gulbarga 840 Gulbarga 841 Gulbarga 842 Gulbarga 843 Gulbarga 844 Gulbarga 845 Gulbarga 846 Gulbarga 847 Gulbarga 848 Gulbarga 849 Gulbarga 850 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131830167 8 13 23 44 RAMASH 241131830168 11 14 32 57 RAMESH 241131830169 22 12 24 58 RAMESH 241131830170 13 14 30 57 RANJEET 241131830171 8 14 27 49 RANJEET 241131830172 10 11 24 45 RENUKA 241131830173 11 12 32 55 RENUKA 241131830174 8 10 31 49 RENUKA 241131830175 12 11 23 46 RENUKA 241131830176 8 12 25 45 REVANASIDDPA 241131830177 9 9 26 44 REVATI 241131830178 7 11 22 40 S VEERESH 241131830179 8 13 29 50 SACHIN 241131830180 6 12 20 38 SACHIN 241131830181 9 11 23 43 SACHIN 241131830182 5 12 29 46 SACHIN 241131830183 6 16 22 44 SACHIN 241131830184 9 16 19 44 SACHIN KUMAR 241131830185 13 15 23 51 SACHIN KUMAR 241131830186 8 8 22 38 SADANANDA 241131830187 10 23 23 56 SAGAR 241131830188 21 10 23 54 SAGAR 241131830189 8 25 25 58 SALMANKHAN 241131830190 10 14 16 40 SANDEEP 241131830191 8 16 25 49 SANGEETA 241131830192 5 7 25 37 SANGEETA 241131830193 9 22 28 59 SANGEETA 241131830194 9 15 24 48 SANJEEVKUMAR 241131830195 10 17 25 52 SANTHOSH KUMAR 241131830196 10 11 25 46 SANTOSHKUMAR 241131830197 10 13 26 49 SATHOSH 241131830198 13 20 18 51 SATISH 241131830199 10 13 21 44 SHAHABAS 241131830200 15 12 15 42 SHAMBHAVI 241131830201 10 16 24 50 SHAMBHULINGAYYA 241131830202 8 14 22 44 SHARADABAI 241131830203 8 20 30 58 SHASHIKALA 241131830204 12 13 29 54 SHEKAR 241131830205 10 20 30 60 SHILPARANI 241131830206 10 11 32 53 SHIVALEELA 241131830207 6 12 23 41 SHIVANAND 241131830208 11 7 18 36 SHIVANAND 241131830209 11 9 23 43 SHIVARAJ 241131830210 7 14 29 50 SHIVKUMAR .S 241131830211 6 15 27 48 SHREELAXMIMM 241131830212 6 14 24 44 SHRIKANTH 241131830213 7 15 31 53 SHRIKANTH 241131830214 20 9 28 57 SHRUTI 241131830215 8 17 34 59 SHWETA 241131830216 12 10 19 41 SHWETA .n ts Center_Name Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli w w Sl No Districe_Code 851 Gulbarga 852 Gulbarga 853 Gulbarga 854 Gulbarga 855 Gulbarga 856 Gulbarga 857 Gulbarga 858 Gulbarga 859 Gulbarga 860 Gulbarga 861 Gulbarga 862 Gulbarga 863 Gulbarga 864 Gulbarga 865 Gulbarga 866 Gulbarga 867 Gulbarga 868 Gulbarga 869 Gulbarga 870 Gulbarga 871 Gulbarga 872 Gulbarga 873 Gulbarga 874 Gulbarga 875 Gulbarga 876 Gulbarga 877 Gulbarga 878 Gulbarga 879 Gulbarga 880 Gulbarga 881 Gulbarga 882 Gulbarga 883 Gulbarga 884 Gulbarga 885 Gulbarga 886 Gulbarga 887 Gulbarga 888 Gulbarga 889 Gulbarga 890 Gulbarga 891 Gulbarga 892 Gulbarga 893 Gulbarga 894 Gulbarga 895 Gulbarga 896 Gulbarga 897 Gulbarga 898 Gulbarga 899 Gulbarga 900 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131830217 5 10 18 33 SHWETA 241131830218 5 16 27 48 SHWETA 241131830219 8 15 21 44 SIDDALINGA 241131830220 7 16 29 52 SIDDALINGA 241131830221 11 14 28 53 SIDDALINGA 241131830222 10 12 26 48 SNEHALATA 241131830223 7 17 28 52 SOFIYA 241131830224 11 13 22 46 SONI 241131830225 10 11 27 48 SOUJANY 241131830226 6 10 28 44 SPOOTI 241131830227 11 11 22 44 SRIDEVI 241131830228 12 12 23 47 SRIKRISHNA 241131830229 11 14 34 59 SUDHARANI 241131830230 9 15 24 48 SUDHARANI 241131830231 9 12 21 42 SUDHARANI 241131830232 7 15 16 38 SUHASNI 241131830233 13 13 26 52 SUKANNEYA 241131830234 10 14 25 49 SULEMAN 241131830235 4 12 29 45 SUMA 241131830236 10 10 19 39 SUNIL 241131830237 9 16 23 48 SUNILKUMAR 241131830238 14 9 27 50 SUREKHA 241131830239 7 12 19 38 SUREKHA 241131830240 6 15 20 41 SURESH 241131830241 7 12 30 49 SURESH 241131830242 9 11 29 49 SUSHIL 241131830243 14 23 27 64 SWAPNA 241131830244 5 19 29 53 SYED ASHFAQAHEMED 241131830245 11 22 26 59 SYED FAHEEMODDIN 241131830246 7 20 24 51 TRIVENI 241131830247 6 15 24 45 UMESH 241131830248 10 11 26 47 UMESH 241131830249 12 21 30 63 VEERSHETTY 241131830250 9 12 29 50 VENKATESH REDDI 241131830251 9 9 26 44 VIJAY KUMAR 241131830252 8 13 29 50 VIJAY KUMAR 241131830253 6 8 25 39 VIJAYAKUMAR 241131830254 6 9 26 41 VIJAYLAXMI 241131830255 18 18 35 71 VINEETH KUMAR 241131830256 12 13 21 46 VINODKUMAR 241131830257 7 16 26 49 VISHESH 241131830258 11 10 27 48 YELLALINGA 241131830260 12 17 29 58 CHANDRAKANT 241131830261 7 14 27 48 H PRATAP 241131830262 9 13 23 45 KAVERI 241131830263 6 16 24 46 SUDHARANI 241131830264 14 18 24 56 VISHAL M 241131830265 7 12 21 40 YELLALINGA 241131840001 11 11 20 42 AABEDA BEGUM 241131840002 11 18 31 60 ABDUL RAHEEM .n ts Center_Name Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chincoli Chittapura Chittapura w w Sl No Districe_Code 901 Gulbarga 902 Gulbarga 903 Gulbarga 904 Gulbarga 905 Gulbarga 906 Gulbarga 907 Gulbarga 908 Gulbarga 909 Gulbarga 910 Gulbarga 911 Gulbarga 912 Gulbarga 913 Gulbarga 914 Gulbarga 915 Gulbarga 916 Gulbarga 917 Gulbarga 918 Gulbarga 919 Gulbarga 920 Gulbarga 921 Gulbarga 922 Gulbarga 923 Gulbarga 924 Gulbarga 925 Gulbarga 926 Gulbarga 927 Gulbarga 928 Gulbarga 929 Gulbarga 930 Gulbarga 931 Gulbarga 932 Gulbarga 933 Gulbarga 934 Gulbarga 935 Gulbarga 936 Gulbarga 937 Gulbarga 938 Gulbarga 939 Gulbarga 940 Gulbarga 941 Gulbarga 942 Gulbarga 943 Gulbarga 944 Gulbarga 945 Gulbarga 946 Gulbarga 947 Gulbarga 948 Gulbarga 949 Gulbarga 950 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131840004 9 14 27 50 ABHISHEK 241131840005 6 15 26 47 AJAMAT 241131840006 16 13 29 58 AKASH 241131840007 14 15 27 56 AKASH 241131840008 9 13 34 56 AKASHKUMAR 241131840009 16 14 23 53 AKSHATA 241131840010 8 17 20 45 AKSHATA 241131840011 8 12 27 47 ALLAMMA 241131840012 7 9 28 44 ALLAVUDDIN 241131840013 9 21 26 56 AMBIKA 241131840014 12 13 28 53 ANANDAYYA 241131840015 9 11 14 34 ANEMMA 241131840016 6 12 29 47 ANITA 241131840017 7 14 28 49 ANITA 241131840018 12 16 20 48 ANKITA 241131840019 8 17 27 52 APOORVA 241131840020 9 12 20 41 ARATI 241131840021 19 11 30 60 ARCHANA 241131840023 12 11 23 46 ARUNKUMAR PATIL 241131840024 13 9 24 46 ASHA BEGUM 241131840025 18 18 28 64 ASHEER PATEL 241131840026 8 9 24 41 ASHOK 241131840027 7 12 19 38 ASHWINI 241131840028 10 21 25 56 ASHWINI 241131840030 7 18 29 54 AVINASH 241131840031 5 16 25 46 AYESHA FARHEEN 241131840032 14 13 23 50 AYYANNA 241131840034 5 8 24 37 BANNAPPA 241131840035 6 18 23 47 BASAMMA 241131840036 6 17 28 51 BASAMMA 241131840037 4 13 24 41 BASAVARAJ 241131840039 10 16 31 57 BASAVARAJ 241131840040 7 17 33 57 BASAVARAJ 241131840041 9 18 30 57 BASAVARAJ 241131840042 8 17 29 54 BASAVARAJA 241131840043 13 18 20 51 BHAGYASHREE 241131840044 10 16 31 57 BHAGYASHREE 241131840045 13 13 26 52 BHAGYAVANTI 241131840046 8 20 20 48 BHARATI 241131840047 7 8 26 41 BHAVANI 241131840048 11 8 23 42 BHAVIKA 241131840049 8 12 23 43 BHEEMABAI 241131840050 8 12 19 39 BHEEMARAYA 241131840051 9 13 23 45 BHEEMASHANKAR 241131840052 14 15 29 58 BHEEMASHANKAR 241131840053 14 15 25 54 BHIMABAI 241131840054 12 9 23 44 BHOOMIKA 241131840055 8 16 24 48 BILKISBANU 241131840056 10 9 22 41 CHANDRAKALA 241131840057 6 15 16 37 CHANDRAKALA .n ts Center_Name Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura w w Sl No Districe_Code 951 Gulbarga 952 Gulbarga 953 Gulbarga 954 Gulbarga 955 Gulbarga 956 Gulbarga 957 Gulbarga 958 Gulbarga 959 Gulbarga 960 Gulbarga 961 Gulbarga 962 Gulbarga 963 Gulbarga 964 Gulbarga 965 Gulbarga 966 Gulbarga 967 Gulbarga 968 Gulbarga 969 Gulbarga 970 Gulbarga 971 Gulbarga 972 Gulbarga 973 Gulbarga 974 Gulbarga 975 Gulbarga 976 Gulbarga 977 Gulbarga 978 Gulbarga 979 Gulbarga 980 Gulbarga 981 Gulbarga 982 Gulbarga 983 Gulbarga 984 Gulbarga 985 Gulbarga 986 Gulbarga 987 Gulbarga 988 Gulbarga 989 Gulbarga 990 Gulbarga 991 Gulbarga 992 Gulbarga 993 Gulbarga 994 Gulbarga 995 Gulbarga 996 Gulbarga 997 Gulbarga 998 Gulbarga 999 Gulbarga 1000 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131840058 6 15 27 48 CHANDRAKALA 241131840059 14 13 28 55 CHANDRAKANT 241131840060 8 18 31 57 CHANDRAKANT 241131840061 8 11 23 42 CHANDRASHEKAR 241131840062 8 13 24 45 CHANNAVEER 241131840063 11 16 31 58 CHAYA 241131840064 8 11 23 42 DASHARAT 241131840065 12 12 23 47 DASTAGIR 241131840066 15 14 35 64 DASTAGIR 241131840067 13 12 28 53 DEEPA 241131840068 13 21 19 53 DEVAPPA 241131840069 9 6 22 37 DEVAPPA 241131840070 5 12 18 35 DEVINDRAPPA 241131840071 14 22 21 57 DHANRAJ 241131840073 13 12 21 46 DHAREPPA 241131840074 6 21 16 43 DHARMARAJ 241131840075 9 23 21 53 DHOOLAPPA 241131840076 7 15 31 53 DURGAPPA 241131840077 11 9 20 40 DURJANNA 241131840078 8 17 24 49 ESHWAR 241131840080 6 20 29 55 GANESH 241131840081 11 16 33 60 GANESH 241131840082 8 12 38 58 GAYATRI 241131840083 3 20 33 56 GEETA 241131840085 8 8 29 45 GEETA 241131840086 14 8 25 47 GOURAMMA 241131840087 12 16 27 55 GUNDAMMA 241131840088 8 12 23 43 GURURAJ 241131840089 12 16 28 56 HANAMANT 241131840090 9 16 22 47 HANAMANTA 241131840091 6 13 21 40 HANAMANTH 241131840092 11 17 27 55 HANAMANTRAY 241131840093 6 23 32 61 HARISH 241131840094 23 16 23 62 HARSHITA 241131840095 13 14 28 55 HUSENAMMA 241131840096 6 7 23 36 HUSENBI 241131840097 9 16 20 45 IRAMMA 241131840098 10 7 30 47 IRAMMA 241131840099 12 11 27 50 ISHWARAJ 241131840101 28 21 29 78 J SUBRAMANIYAN 241131840103 10 15 26 51 JAGAJYOTHI 241131840104 9 13 28 50 JAGANNATHA 241131840105 15 17 26 58 JAWERIYA 241131840108 14 14 17 45 JYOTHI 241131840109 8 12 27 47 JYOTHI 241131840110 13 14 20 47 JYOTHI 241131840111 9 16 13 38 JYOTHI 241131840112 18 16 29 63 JYOTIBAI 241131840113 29 19 26 74 K VENNELA 241131840114 8 10 24 42 KALAPANA .n ts Center_Name Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura w w Sl No Districe_Code 1001 Gulbarga 1002 Gulbarga 1003 Gulbarga 1004 Gulbarga 1005 Gulbarga 1006 Gulbarga 1007 Gulbarga 1008 Gulbarga 1009 Gulbarga 1010 Gulbarga 1011 Gulbarga 1012 Gulbarga 1013 Gulbarga 1014 Gulbarga 1015 Gulbarga 1016 Gulbarga 1017 Gulbarga 1018 Gulbarga 1019 Gulbarga 1020 Gulbarga 1021 Gulbarga 1022 Gulbarga 1023 Gulbarga 1024 Gulbarga 1025 Gulbarga 1026 Gulbarga 1027 Gulbarga 1028 Gulbarga 1029 Gulbarga 1030 Gulbarga 1031 Gulbarga 1032 Gulbarga 1033 Gulbarga 1034 Gulbarga 1035 Gulbarga 1036 Gulbarga 1037 Gulbarga 1038 Gulbarga 1039 Gulbarga 1040 Gulbarga 1041 Gulbarga 1042 Gulbarga 1043 Gulbarga 1044 Gulbarga 1045 Gulbarga 1046 Gulbarga 1047 Gulbarga 1048 Gulbarga 1049 Gulbarga 1050 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131840115 11 11 27 49 KAMESH 241131840116 9 12 27 48 KASHAMMA 241131840117 8 11 19 38 KASHINATH 241131840118 14 22 23 59 KASHINATH 241131840119 12 2 21 35 KASHINTH 241131840120 4 12 27 43 KIRAN 241131840121 13 16 19 48 KIRANA 241131840122 11 10 21 42 LAXMI 241131840124 9 9 12 30 MAHALAKSHMI 241131840125 10 12 12 34 MAHALAKSHMI 241131840126 14 15 24 53 MAHALAXMI 241131840127 7 15 10 32 MAHALAXMI 241131840128 12 12 31 55 MAHANTESH 241131840129 8 14 28 50 MAHEBOOB PASHA 241131840130 12 18 31 61 MAHEBOOBI 241131840131 13 13 20 46 MAHEK 241131840133 11 13 18 42 MAHESH 241131840134 12 14 29 55 MAHESH SIDRAM 241131840135 6 15 22 43 MAHESHWARI 241131840136 6 9 27 42 MAHUMMADJAFAR 241131840137 7 16 24 47 MALLANNA 241131840138 17 17 28 62 MALLAPPA 241131840139 11 19 32 62 MALLAPPA 241131840140 14 17 26 57 MALLAPPA 241131840141 10 15 27 52 MALLIKARJUN 241131840142 12 15 24 51 MALLIKARJUN 241131840143 13 15 30 58 MALLIKARJUN 241131840144 11 16 24 51 MALLIKARJUN 241131840145 16 11 31 58 MALLIKARJUN 241131840146 8 17 25 50 MAMATA 241131840147 13 7 22 42 MAMATA 241131840148 13 7 26 46 MANJULA HOSAMANI 241131840149 8 17 23 48 MANJUNATH 241131840150 6 10 20 36 MANJUNATH 241131840151 10 12 29 51 MAREMBI 241131840152 13 6 29 48 MAYAKUMARI 241131840153 13 17 21 51 MD ASIF 241131840154 20 14 23 57 MD SHAREEF 241131840155 27 15 19 61 MD. AZEEZA 241131840156 25 22 30 77 MD. SHAIBAAZ 241131840157 12 14 28 54 MEGHA 241131840158 14 11 29 54 MEGHARANI 241131840159 8 17 19 44 MOHAMMAD SHAFI 241131840160 6 16 24 46 MULLA KASHIM ALI 241131840161 6 10 36 52 MUSKAN 241131840162 26 25 25 76 MYDA SAHITHI 241131840163 19 17 37 73 NAGAMANI 241131840165 9 16 33 58 NAGAYYA 241131840166 8 17 27 52 NAGESH 241131840167 22 17 24 63 NAGESH .n ts Center_Name Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura w w Sl No Districe_Code 1051 Gulbarga 1052 Gulbarga 1053 Gulbarga 1054 Gulbarga 1055 Gulbarga 1056 Gulbarga 1057 Gulbarga 1058 Gulbarga 1059 Gulbarga 1060 Gulbarga 1061 Gulbarga 1062 Gulbarga 1063 Gulbarga 1064 Gulbarga 1065 Gulbarga 1066 Gulbarga 1067 Gulbarga 1068 Gulbarga 1069 Gulbarga 1070 Gulbarga 1071 Gulbarga 1072 Gulbarga 1073 Gulbarga 1074 Gulbarga 1075 Gulbarga 1076 Gulbarga 1077 Gulbarga 1078 Gulbarga 1079 Gulbarga 1080 Gulbarga 1081 Gulbarga 1082 Gulbarga 1083 Gulbarga 1084 Gulbarga 1085 Gulbarga 1086 Gulbarga 1087 Gulbarga 1088 Gulbarga 1089 Gulbarga 1090 Gulbarga 1091 Gulbarga 1092 Gulbarga 1093 Gulbarga 1094 Gulbarga 1095 Gulbarga 1096 Gulbarga 1097 Gulbarga 1098 Gulbarga 1099 Gulbarga 1100 Gulbarga

w eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131840169 12 14 27 53 NEETA 241131840170 27 22 31 80 NELOFAR TAJ KHAN 241131840172 8 14 32 54 NIKITA 241131840173 9 12 31 52 NIKITA 241131840174 8 18 24 50 NIKITA 241131840175 13 14 25 52 NINGAPPA 241131840178 6 8 18 32 NIRMALA 241131840179 12 14 23 49 NIRMALA 241131840180 12 11 24 47 NIVEDITA 241131840181 9 10 17 36 PAVAN 241131840183 8 9 34 51 PAVITRA 241131840184 8 16 31 55 PAVITRA 241131840185 6 16 22 44 PAWANKUMAR 241131840186 10 7 26 43 PINKI 241131840188 12 16 31 59 POOJA 241131840189 11 13 26 50 POOJA 241131840190 7 11 24 42 POOJA 241131840191 12 15 28 55 POOJA 241131840193 10 15 30 55 POONAM 241131840194 14 14 27 55 POORNIMA 241131840195 14 13 23 50 PRABHAVATI 241131840196 4 13 26 43 PRABHULING 241131840197 11 16 19 46 PRABULING 241131840198 11 15 21 47 PRAKASH 241131840199 12 14 27 53 PRASHANTHKUMAR 241131840203 12 20 17 49 PRAVEEN 241131840204 21 13 25 59 PRIYA 241131840205 4 18 21 43 R AMESH 241131840206 8 21 21 50 RADHAMMA 241131840207 8 20 20 48 RADHIKA 241131840208 4 12 15 31 RAGHAVENDRA 241131840209 11 12 26 49 RAGHAVENDRA GOUND 241131840210 13 18 32 63 RAHUL 241131840211 10 21 32 63 RAJESH J 241131840212 10 24 40 74 RAKESH 241131840213 12 23 37 72 RAKESH 241131840214 9 12 23 44 RAKESH 241131840215 6 15 16 37 RAMESH 241131840216 8 17 22 47 RAMESH 241131840218 8 23 21 52 RASHMI 241131840219 11 15 27 53 RASHMI 241131840220 14 4 26 44 RASHMI1 241131840223 10 17 20 47 REKHA 241131840224 12 16 26 54 RENUKA 241131840225 5 1 25 31 RENUKA 241131840226 20 15 18 53 RESHMA 241131840227 16 20 21 57 REVASIDDAPPA 241131840228 8 15 24 47 RIYAJ PATEL 241131840229 7 17 23 47 ROHIL 241131840230 11 5 17 33 ROHIT .n ts Center_Name Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura Chittapura C

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ntse Karnataka Stage-1 2014 Results | National Talent ...

... ntse karnataka stage-1 2014 results. ... Ntse 2014 Stage-1 Result-Tumkur; ... Ntse 2014 stage 1 result-gulbarga;
Read more

Ntse 2014 Stage-1 Result | National Talent Search Examination

Click on the Links below to download Punjab NTSE 2014 Stage-1 Result. NTSE 2014 ... Click on the following link to download NTSE-2014 Stage-1 MP ...
Read more

NTSE-2014 (Stage-I) - Welcome to FIITJEE Jaipur Center

1 NTSE-2014 (Stage-I) SOLUTIONS SAT Time allowed : One & half hours (90 Minutes) Maximum Marks : 90 1. The velocity-time graph of a body falling from rest ...
Read more

NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results - My Exam ...

Home NTSE 2014 Stage-1 Result NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results. NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results. ... Ntse 2014 stage 1 result ...
Read more

ntse 2014 stage-1 official results Archives - My Exam ...

Home ntse 2014 stage-1 official results. NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results. Posted By: ALLEN Admin on: ... Ntse 2014 stage 1 result-gulbarga;
Read more

NTSE Results 2016 Online ncert.nic.in Stage (1 & 2) Exam ...

Candidates who are going to appear in NTSE Exam for Stage 1 and Stage 2 may get NTSE Result from this page. ... March 1, 2014 at 11:37 am.
Read more

Aryan Classes - NTSE First stage and Second stage result

Punjab NTSe stage 1 result have been declared ... NTSE 2014 FIRST STAGE RESULT . NTSE West Bengal result have been released : CLick here.
Read more