Ntse 2014 stage 1 result-dk

50 %
50 %
Information about Ntse 2014 stage 1 result-dk
Education

Published on March 3, 2014

Author: allencareerinstitute

Source: slideshare.net

Description

NTSE 2014 Stage-1 Result

eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131410001 9 21 33 63 ABDUL ZUBAIR B 241131410002 30 25 43 98 ABHIRAM N.R 241131410003 12 14 25 51 ABHISHEK A. K 241131410004 14 16 30 60 ABHISHEK K. S 241131410005 31 33 45 109 ABISHEK GOWDA M.L 241131410006 29 20 33 82 ADARSHA BALILA 241131410007 27 37 41 105 ADITHYA GOWDA BARAGUR 241131410008 21 15 17 53 AFREEN BANU 241131410009 9 13 24 46 AHRUTHIYALAXMI 241131410010 9 17 23 49 AISHWARYA 241131410011 8 13 27 48 AKASH 241131410012 24 12 16 52 AKSHATH RAO 241131410013 16 16 24 56 AKSHATHA B 241131410014 29 10 32 71 AKSHAY .V 241131410015 8 10 24 42 AKSHITHA N 241131410016 17 17 30 64 ANANYA B K 241131410017 16 9 0 25 ANEESA 241131410018 10 18 29 57 ANEESH BHAT D 241131410019 11 14 28 53 ANIL JOHN SEQUEIRA 241131410020 19 16 39 74 ANIRUDHA P KAKRANNAYA 241131410021 23 22 27 72 ANOOP K. V 241131410022 26 19 28 73 ANU V.R 241131410023 8 19 0 27 ANUSHA .P 241131410024 9 10 19 38 ANUSHRI B 241131410025 25 12 27 64 ANVITHA.C.H 241131410026 8 12 28 48 APEKSHA K 241131410027 21 13 25 59 ARCHANA M S 241131410028 28 18 33 79 ARJUN SUBRAYA.K 241131410029 8 8 23 39 ARUN KUMAR 241131410030 23 14 43 80 ARUNKUMAR B BIRADAR 241131410031 25 16 26 67 ARYA ASHOK 241131410032 36 16 38 90 ASHITHA M V 241131410033 12 16 31 59 ASHWINI B 241131410034 11 15 29 55 ASHWINI K 241131410035 19 13 22 54 ASHWINI S HOLLA 241131410036 9 12 25 46 ASHWINI.I 241131410038 14 14 18 46 ASIYA PATIL 241131410039 12 14 21 47 ASMA 98 241131410040 11 0 23 34 ATHASREEF 241131410041 26 26 52 104 ATHREYANARAYANA BHAT 241131410042 19 17 31 67 AVANEESHAKRISHNA SHASTRY 241131410043 17 11 20 48 AVINASH SHETTY 241131410044 10 10 31 51 AVINASH. A 241131410045 12 10 34 56 AYISHABI 241131410046 10 13 23 46 AYISHATH ARFANA .P 241131410047 13 13 35 61 AYISHATH FARZANA 241131410048 13 12 21 46 AYISHATHUL KUBRA 241131410049 9 12 26 47 AYSHATHA HASANA 241131410050 30 26 32 88 B SHASHANK 241131410051 26 14 29 69 B. SRIVIDHYA PAI 241131410052 11 27 39 77 BASAVARAJ D PATIL 241131410053 22 28 43 93 BASAVESHWARA.H 241131410054 9 16 28 53 BHAGYALAKSHMI.P 241131410055 7 11 28 46 BHAGYALAXMI A .n ts Center_Name Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131410056 11 15 22 48 BHARATHI 241131410057 11 11 25 47 BHARATHI 241131410058 35 21 38 94 BKUSHAL B. M. 241131410059 20 14 24 58 C SAMPATH KUMAR. C 241131410060 11 12 25 48 CHAITHANYA 241131410061 8 15 37 60 CHAITHRA 241131410062 13 13 29 55 CHAITHRA 241131410063 8 19 37 64 CHAITHRA RAI. K 241131410064 28 25 29 82 CHANDAN Y.P 241131410065 33 32 34 99 CHARAN AMOGH RAJ K. R 241131410066 30 19 37 86 CHETHAN KUMAR .R.H 241131410067 12 12 32 56 CHETHAN S 241131410068 8 11 21 40 CHETHANA.V 241131410069 30 23 42 95 CHETHNKUMAR M KOTAGI 241131410070 12 18 28 58 CHINITHA KUMAR P.G 241131410071 22 23 24 69 D MYTHILI MURALI SHETTY 241131410072 16 31 29 76 DARSHAN.B 241131410073 16 15 23 54 DEEKSHA B 241131410074 26 24 32 82 DEEKSHA BANGERA 241131410076 10 10 29 49 DEEKSHITH M. B 241131410077 7 10 29 46 DEEPTHI 241131410079 15 23 32 70 DEVIPRASANNA 241131410080 26 17 30 73 DHANANJAYA 241131410081 14 16 28 58 DHANASHREE 241131410082 15 18 37 70 DHANRAJ 241131410084 23 22 31 76 DHANYATHA . P. D 241131410085 23 12 31 66 DIVYASHREE L.K 241131410086 15 16 31 62 FATHIMA AFREENA .M 241131410087 10 13 17 40 FATHIMA SANA 241131410088 11 15 28 54 FATHIMATH AMBREENA 241131410089 13 19 30 62 FATHIMATH RASEENA B.K 241131410090 13 16 23 52 FATHIMATH ZAHURA B.K 241131410091 6 0 19 25 FOUZIYA 241131410092 17 21 24 62 GANESH PRASAD SHENOY 241131410093 10 17 25 52 GEETHA RATHANA.K 241131410094 21 19 32 72 GOPINATH M 241131410095 16 18 23 57 HALEEMA SAHLA 241131410096 15 14 29 58 HALEEMATH SAHLA 241131410097 13 17 34 64 HARIPRASADA A 241131410098 6 15 17 38 HARISHA .P 241131410099 31 27 29 87 HARSHA H.M 241131410100 32 29 42 103 HARSHA K. A 241131410101 12 19 39 70 HARSHA NAYAK A 241131410102 33 21 35 89 HARSHAL MHALU KORE 241131410103 4 26 26 56 HARSHITHA T 241131410104 11 17 27 55 HARSHITHALAXMI S SHARMA 241131410105 6 8 31 45 HASEENA 241131410106 13 16 26 55 HATHIJATHUL NASRIYA 241131410107 9 10 20 39 IAKSHITHA 241131410108 9 13 36 58 JAYALAXMI. B 241131410110 13 8 26 47 JAYARAJ 241131410111 10 20 36 66 JAYARAJ D 241131410112 17 17 16 50 JAYASHREE K 241131410113 4 16 26 46 JAYASHREE N.K .n ts Center_Name Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131410114 13 19 24 56 JEEVAN.V 241131410115 16 22 44 82 JITHESH KUMAR . B 241131410116 5 18 24 47 JYOTHI.M.V 241131410117 10 17 30 57 K SURAJ 241131410118 11 21 25 57 K VASHWIN KUMAR 241131410119 16 16 30 62 KADEEJATHUL KUBRA A 241131410120 11 14 23 48 KAIRUNNISA 241131410121 28 24 34 86 KARISHNMA K.V 241131410122 7 17 25 49 KARUNAKARA 241131410123 4 10 31 45 KAVYA. A 241131410124 7 16 22 45 KAVYASHREE A R 241131410125 10 10 33 53 KAVYASHREE K 241131410126 8 14 25 47 KAVYASHREE K.M 241131410127 29 24 30 83 KAVYASHREE S 241131410128 29 22 36 87 KEERTHAN P 241131410129 16 11 28 55 KEERTHANA 241131410130 11 16 25 52 KEERTHIKA P 241131410131 28 26 41 95 KIRAN K NAVALLI 241131410132 11 20 29 60 KIRANKUMAR 241131410133 30 18 26 74 KULDEEP H.U 241131410134 11 15 23 49 KUSUMAVATHI 241131410135 10 15 28 53 LIKITH RAJ 241131410136 10 18 31 59 MAHAMMAD ASEEF 241131410137 8 22 27 57 MAHAMMAD ASHRAF 241131410138 12 10 28 50 MAHISH R 241131410139 5 10 20 35 MAIMUNA 241131410140 10 19 32 61 MAMATHA Y.R 241131410141 27 22 27 76 MANASA .S 241131410142 22 17 33 72 MANASA G.N 241131410143 26 27 24 77 MANASA K 241131410144 7 9 22 38 MANASA K 241131410145 7 11 21 39 MANOHARA N 241131410146 8 22 27 57 MANOJ N 241131410147 30 23 43 96 MANOJA B MADLUR 241131410148 9 23 31 63 MARIYAMMA MASOODHA 241131410149 16 19 28 63 MAYOORESHA .S 241131410150 31 32 49 112 MEGHA JOGITHAYA 241131410151 25 14 26 65 MOHAMED MUZAFAR 241131410152 8 19 28 55 MOHAMMAD ISMAIL 241131410153 14 19 42 75 MUBEENA SURAYA 241131410154 10 16 25 51 MUKHESH 241131410155 32 25 34 91 MUKTHA PATWARDHAN 241131410156 11 14 30 55 MUMTAJ 241131410157 11 30 23 64 N RAKSHITH ACHARYA 241131410158 11 12 29 52 NALINAKSHI .M 241131410159 17 17 20 54 NAMRATHA .K 241131410160 8 8 20 36 NARAYANA 241131410161 7 19 17 43 NASEEBA BANU 241131410162 9 12 26 47 NASEEMA 241131410163 14 16 32 62 NAUSHAD 241131410164 19 21 26 66 NAVEENA P N 241131410166 6 8 14 28 NAYANA 241131410167 9 18 24 51 NEFISATH MISHANA 241131410168 5 16 25 46 NIKHILSHETTY .n ts Center_Name Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131410169 33 30 32 95 NISHCHITHA M. G 241131410170 6 12 23 41 NISHMITHA 241131410171 15 16 24 55 NISHMITHA 241131410172 26 25 29 80 NISHMITHA N 241131410173 22 23 32 77 NITHISH KRISHNA K.M 241131410174 8 17 35 60 NUTHANA 241131410175 29 15 44 88 P SHREYAS SHETTY 241131410176 15 15 31 61 PADMARAJ A 241131410177 28 18 38 84 PAVAN K.H 241131410178 10 16 29 55 POOJASHREE 241131410179 5 10 21 36 POOJASHREE 241131410180 11 17 24 52 POOJASHREE K 241131410181 12 18 28 58 POORNIMA V UCHIL 241131410182 26 19 29 74 PRAGATHI 241131410183 20 19 34 73 PRAJNA 241131410184 33 29 38 100 PRAJWAL H.G 241131410185 13 18 22 53 PRASAD NAIKA 241131410186 30 29 42 101 PRASHANTH 241131410187 26 18 27 71 PRATHEEKSA A SHETTY 241131410188 10 14 23 47 PRATHIBHA 241131410189 10 13 22 45 PRATHIMA V.M 241131410190 25 19 27 71 PREETHI 241131410191 8 16 15 39 PREETHI PRAJWAL PINTO 241131410192 11 14 27 52 PREETHI.H 241131410193 8 13 29 50 PREETHIKA P.S 241131410194 17 15 22 54 PRITHVI M.V 241131410195 29 20 26 75 PRITHVIRAJ S. R 241131410196 27 29 29 85 PUNITH M. S 241131410197 8 10 27 45 PUSHPALATHA 241131410198 12 12 24 48 PUSHPALATHA P.C 241131410199 34 25 36 95 RACHITH C RAI 241131410200 13 13 27 53 RAJANI. R.K 241131410201 13 14 20 47 RAJASHREE 241131410202 14 18 25 57 RAJITH SUVARNA .D 241131410203 19 21 25 65 RAKESH J 241131410204 7 16 24 47 RAKSHITHA 241131410205 10 8 24 42 RAKSHITHA 241131410206 15 13 25 53 RAKSHITHA 241131410207 13 10 31 54 RAMESHA S.M 241131410209 12 13 29 54 RAMYASHREE S 241131410210 14 16 29 59 RANJAN R 241131410211 13 14 29 56 RANJITH K 241131410212 6 21 32 59 RASHMI.K 241131410213 7 13 23 43 RASHMIDHA BANU 241131410214 10 22 22 54 RAVIKALA 241131410216 20 24 25 69 RESHMA .K 241131410217 9 19 18 46 RESHMA .K 241131410218 17 25 30 72 RESHMA .P. K 241131410219 6 19 25 50 RESHMA A 241131410220 31 17 34 82 ROHAN V KASHYAP 241131410221 26 24 32 82 ROHAN. B. C 241131410222 12 21 39 72 S.H. KOUSHIK 241131410223 22 22 38 82 SACHIN 241131410224 15 32 39 86 SACHIN B. S .n ts Center_Name Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131410225 32 29 36 97 SACHIN S SHINGADI 241131410226 21 21 37 79 SACHIN YALLAPPA SANSI 241131410227 8 17 26 51 SAHANA 241131410228 14 14 23 51 SAIDA JABEENA M.M. 241131410229 26 24 34 84 SAMEEKSHA S SHETTY 241131410230 11 11 31 53 SAMEERA 241131410231 11 22 31 64 SAMREENA 241131410232 18 20 22 60 SANATH SHANKARA .R 241131410233 2 8 22 32 SANDESHKLIMAR 241131410234 8 16 26 50 SANDHYA 241131410235 10 16 27 53 SANGEETHA 241131410236 7 12 30 49 SANJAN SHETTY M 241131410237 20 32 40 92 SANJAY NAIK.S 241131410238 32 32 44 108 SANTH RAMESH 241131410239 17 8 19 44 SARIKA 241131410240 10 20 34 64 SARIKA B 241131410241 21 25 32 78 SAVYASHREE A 241131410243 10 14 28 52 SHAMITHA V. S 241131410244 15 25 27 67 SHARATH 241131410245 32 20 26 78 SHARATH KUMAR K.R 241131410246 35 22 40 97 SHASHANK BASARIHALLI 241131410247 34 24 37 95 SHASHANK V PATIL 241131410248 14 28 35 77 SHASHIDHAR S MARALIHALLI 241131410249 15 27 26 68 SHEETHALA A 241131410250 25 24 25 74 SHEIK MOHMMED MAZEEN D 241131410251 16 23 21 60 SHEREYA M 241131410252 7 21 21 49 SHILPA 241131410253 30 30 35 95 SHIVAKUMAR S SHIRABADAGI 241131410254 15 20 28 63 SHRAVAN M.K 241131410255 12 18 25 55 SHRAVYA 241131410257 15 18 30 63 SHRAVYA K.S 241131410258 8 14 28 50 SHREELATHA 241131410259 25 30 29 84 SHREYA VASHAWANTH SALIAN 241131410260 20 17 34 71 SHRI KRISHNA 241131410261 23 19 31 73 SHRI RAKSHA 241131410262 9 16 21 46 SHRINIDHI D 241131410263 32 19 43 94 SHRINIDHI S AMBORE 241131410264 9 17 23 49 SHRNATH S.L 241131410265 25 0 25 50 SHRUTHI 241131410266 24 22 29 75 SHUBHA S.B 241131410268 7 22 19 48 SHWETHA KUMARI B 241131410269 28 24 33 85 SHWETHA SAGASHETTI 241131410270 26 20 25 71 SINCHANA .N 241131410271 19 26 29 74 SOMANAGOWDA B. N 241131410272 14 20 22 56 SPANDANA A SHETTY 241131410273 25 22 30 77 SRIHARSHA. M 241131410274 17 20 25 62 SUBHIKSHA 241131410275 12 12 20 44 SUDEEKSHA 241131410276 17 23 36 76 SUDHEER K 241131410277 14 18 25 57 SUHAS ADIGA 241131410278 26 25 25 76 SUHAS. K. S 241131410279 16 23 19 58 SUJAN 241131410280 9 15 14 38 SUKANYA 241131410281 11 13 27 51 SUKESH .n ts Center_Name Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131410282 9 15 30 54 SUMAIRA 241131410283 8 14 21 43 SUMANTH 241131410284 9 11 29 49 SUMITHRA 241131410285 10 14 28 52 SUMITHRA 241131410286 28 22 36 86 SUNANI A. R 241131410287 13 22 46 81 SUPRATHI K 241131410288 32 23 37 92 SUSHANTH M 241131410289 5 12 27 44 SUSHMITHA 241131410290 9 13 26 48 SUSHMITHA G 241131410291 12 8 22 42 SWATHI 241131410292 11 15 27 53 SWATHI 241131410293 8 1 28 37 SWATHI G 241131410294 11 12 25 48 SWATHI. A 241131410295 11 10 22 43 TASLEEMA K.S 241131410296 11 17 27 55 THEJAS. N 241131410297 14 13 29 56 THEJASWINI.M 241131410298 10 14 34 58 THILAK.V 241131410299 11 21 24 56 THRIVENI.P 241131410300 13 16 22 51 THRUPTHI 241131410301 4 13 25 42 USRAHIM KHALEEL 241131410302 28 19 30 77 VAIBHAVA S RAI 241131410303 19 15 19 53 VAMSHI.D 241131410304 25 20 26 71 VATHAN K 241131410305 7 21 36 64 VEEKSHITHA V.G 241131410306 21 18 27 66 VEERESH S.M 241131410307 9 6 33 48 VIGNESH KUMAR RAI K.H 241131410308 18 25 37 80 VIJET M INGALESHWAR 241131410309 27 11 31 69 VIKRAM P SHANBHAG 241131410311 11 11 30 52 VINAYA 241131410312 16 22 35 73 VINAYAK S CHANNAL 241131410313 28 29 36 93 VINAYAK S GADAD 241131410314 26 27 35 88 VINEETH JAIN. H. S 241131410315 6 7 21 34 VRANDA 241131410316 16 21 0 37 YAJNASHRI M 241131410317 11 13 20 44 YAKSHITH K 241131410318 5 12 31 48 YAKSHITHA 241131410319 28 25 32 85 YASHIKA 241131410320 7 11 24 42 YASHMITHA K.S 241131410321 10 14 23 47 YOGISH NAIK 241131410322 7 17 21 45 YUVARAJKUMAR.S 241131410323 10 10 31 51 ZARZANAIYA 241131410324 15 30 31 76 241131410325 19 18 25 62 241131410326 24 23 36 83 241131420001 15 7 28 50 ADARSH S. 241131420002 13 18 34 65 AJAY K 241131420003 5 13 25 43 AJITH A 241131420004 23 25 33 81 AKHILESH 241131420005 8 11 0 19 AKHILESH M 241131420006 13 11 22 46 AKSHATHA 241131420007 26 23 40 89 AKSHATHA 241131420008 6 10 31 47 AKSHATHA 241131420009 7 8 31 46 AKSHATHA N 241131420010 14 15 25 54 AKSHAY G BHAT .n ts Center_Name Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Bantwala Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131420011 11 14 27 52 AKSHAY KUMAR 241131420012 4 18 31 53 ANANDA M 241131420013 8 15 14 37 ANANYA 241131420014 28 21 39 88 ANIRUDDH J G 241131420015 11 14 24 49 ANISHA PRIYA LOBO 241131420018 20 18 30 68 ANUSHA MARY 241131420019 7 20 21 48 ANUSHREE K R 241131420020 11 17 24 52 ARHAN R JAIN 241131420021 13 9 22 44 ARPITHA 241131420022 21 16 24 61 ARPITHA M. 241131420023 14 24 29 67 ARUN K. 241131420024 8 22 27 57 ARUN KUMAR 241131420025 15 24 36 75 ASHA PRABHA 241131420026 10 10 25 45 ASHWATH 241131420027 6 11 24 41 ASHWIN KUMAR 241131420028 25 16 30 71 AYAZ AFREED 241131420029 12 16 25 53 AYISHA D 241131420031 13 12 19 44 CHITHRA M 241131420032 13 23 37 73 CHITHRAKSHI 241131420033 5 13 28 46 DEEKSHA 241131420034 13 15 26 54 DEEKSHA 241131420035 10 19 32 61 DEEKSHITH K.R 241131420036 13 9 28 50 DEEPIKA KUMARI P 241131420037 10 14 29 53 DESHIK B H 241131420038 14 12 19 45 DHANYA T.J 241131420039 8 11 20 39 DISHA GOWDA S 241131420040 9 13 20 42 DIVITH H A 241131420041 9 14 24 47 DIVYA 241131420042 10 10 25 45 DIVYA 241131420043 14 13 22 49 DYAFNI CLERA MONTEIRO 241131420044 12 13 25 50 FATHIMATH RAZWEENA 241131420045 12 14 19 45 FATHIMATHUL BISHARA K.I. 241131420046 16 19 30 65 FAZIL 241131420047 16 16 19 51 GAGAN G SHETTY 241131420048 12 10 17 39 GANESH 241131420050 10 12 25 47 GANESH K U 241131420051 19 10 27 56 GAVIN IVOR VEIGAS 241131420052 13 18 31 62 GAYATHRI 241131420053 11 15 35 61 GEETHA 241131420054 9 15 24 48 GEETHA 241131420055 7 12 23 42 GIRISH 241131420056 6 12 28 46 GIRISHA 241131420057 20 15 32 67 H R PRAJWAL KUMAR 241131420058 9 17 26 52 H.R.HARSHA 241131420059 15 16 23 54 HAFEEZ P.P 241131420060 24 18 29 71 HAMSITHA U K 241131420061 12 15 28 55 HARSHITHA K 241131420062 14 16 35 65 HASEENA BANU 241131420063 11 11 28 50 HEMANTH 241131420064 11 11 26 48 HEMANTHA 241131420065 10 26 30 66 IFRATH BANU 241131420066 8 13 28 49 INDIRA 241131420067 8 16 17 41 JAYANTHI 241131420068 10 9 25 44 JEEVAN B.J. .n ts Center_Name Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131420069 11 20 33 64 JEEVAN LOBO 241131420070 13 20 29 62 JEEVITHA LOBO 241131420071 12 6 24 42 JENEVIA D SOUZA 241131420072 13 4 31 48 JIPSON VIJETH DSOUZA 241131420073 12 18 19 49 JISHA K.S. 241131420074 12 25 31 68 JOSSEENA J LASRADO 241131420075 26 15 31 72 JOYSIL SALDANHA 241131420076 7 11 20 38 JYOTHI 241131420077 11 17 37 65 JYOTHI S 241131420079 17 19 32 68 KIRAN ANTONY 241131420080 6 20 22 48 KIRAN S 241131420081 18 24 0 42 KISHAN K NAYAK 241131420082 9 5 24 38 KRITHAJNA KOTIAN 241131420083 15 17 32 64 KRITHI M. 241131420084 10 19 28 57 KUSUMAVATHI 241131420085 11 16 30 57 LALITHA 241131420086 11 11 29 51 LATHEESH A.R. 241131420087 6 16 25 47 LATHISH L.K 241131420088 11 19 30 60 LISHAN KUMAR 241131420089 11 13 20 44 LOHITH H.M 241131420090 14 14 24 52 LOKESH 241131420091 5 10 29 44 MADHUSHRI 241131420092 12 17 28 57 MAHAMMAD ATHISH 241131420093 8 11 31 50 MAHAMMAD TANVEER 241131420094 9 11 34 54 MAMATHA M. 241131420095 6 13 28 47 MAMATHA K. 241131420097 7 10 31 48 MANJUNATHA A 241131420098 5 23 27 55 MANOJ 241131420099 10 14 21 45 MANU B R 241131420100 13 12 21 46 MANVITH H.S. 241131420101 11 21 22 54 MANVITHA C.M. 241131420102 11 14 24 49 MEGHANA SHETTY 241131420103 10 13 21 44 MELISHA DSOUZA 241131420105 8 16 28 52 MOHAN KUMAR 241131420106 13 22 29 64 MOHINI 241131420107 9 16 31 56 MOHINI K 241131420108 19 18 32 69 MOOSA FAIZAL 241131420109 12 14 31 57 MUHAMMAD SHAFEEK K 241131420110 10 17 25 52 NAGESHA R 241131420111 11 19 29 59 NASREEN BANU 241131420112 7 8 25 40 NAYANA MALLYA 241131420113 12 14 27 53 NEBISA 241131420114 14 8 24 46 NETHRA 241131420115 18 16 34 68 NIHAL MARTIN 241131420116 6 14 21 41 NIKHIL PANDURANG MIRASHI 241131420117 12 16 32 60 NIKITHA 241131420119 24 25 23 72 NISHA D 241131420120 9 16 30 55 NISHMITHA A 241131420121 10 24 33 67 NISHWATH 241131420122 8 15 26 49 NITHIN K 241131420123 11 12 25 48 NITHIN KUMAR G 241131420124 8 17 25 50 NIVEDITHA M.K. 241131420125 20 24 38 82 PAVITHRA BJ 241131420126 12 14 31 57 PAVITHRA KOTYAN .n ts Center_Name Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432

eh el pl in e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131420127 13 16 24 53 POOJA S S 241131420128 8 15 33 56 POOJASHREE 241131420129 8 14 29 51 PRAMEELA 241131420130 13 12 21 46 PRASAD KUMAR J 241131420131 12 13 30 55 PRATHEEKSHA J.H. 241131420132 6 14 26 46 PRATHEEKSHA B 241131420133 15 12 24 51 PRATHIKSHA S.K. 241131420134 11 9 22 42 PREETHI 241131420135 10 19 20 49 PREETHI 241131420136 14 23 31 68 PREETHI H 241131420137 17 18 27 62 PRIYANKA H A 241131420138 10 20 29 59 PUNEETH KULAL 241131420139 8 21 27 56 PUNEETH KUMAR 241131420140 15 23 26 64 PUNITH KUMAR G Y 241131420141 11 14 19 44 RAJESH KUMAR J 241131420142 11 18 20 49 RAMYA 241131420144 11 16 27 54 RAMYA 241131420145 12 14 28 54 RAMYA R 241131420146 10 13 26 49 RANJITH KUMAR 241131420147 10 10 21 41 RASHMI 241131420148 13 20 24 57 RASHMI 241131420149 12 19 21 52 RAVIKIRAN B 241131420150 12 12 25 49 RAVIN MATHIAS 241131420151 12 19 26 57 REENA D SOUZA 241131420152 7 16 34 57 REKHASHREE 241131420153 11 10 34 55 RESHMA 241131420154 13 10 28 51 REVATHI 241131420155 8 13 24 45 RIHAN 241131420156 9 23 30 62 ROHIT B TINGANI 241131420157 9 15 17 41 ROHITH 241131420158 13 12 24 49 SACHIN S POOJARY 241131420159 14 16 28 58 SAFEENA 241131420160 8 12 30 50 SAFREENA 241131420161 11 22 28 61 SANDEEP D MOGER 241131420162 15 15 27 57 SANDESH 241131420163 15 16 28 59 SANTHOSHA K. 241131420164 11 17 28 56 SATHISHA 241131420165 11 34 31 76 SAVITHA 241131420166 6 10 28 44 SHABHA S. 241131420167 21 17 35 73 SHAINY JOSEPH K 241131420168 9 15 31 55 SHAMBREENA 241131420169 10 11 30 51 SHARATH KUMAR 241131420170 11 13 24 48 SHARATH MS 241131420171 10 12 30 52 SHODHAN K L 241131420172 18 18 29 65 SHRAVAN RAI 241131420173 9 14 26 49 SHRAVYA 241131420174 9 13 25 47 SHREEKALA 241131420175 16 18 27 61 SHREYA 241131420177 9 12 29 50 SHRIDEVI 241131420178 14 11 27 52 SHRILATHA B. 241131420179 6 12 26 44 SHRUTHI 241131420180 20 6 18 44 SHRUTHI SHETTY U.M. 241131420182 24 18 24 66 SHUBHA GORE 241131420183 9 14 27 50 SHUBHASREE .n ts Center_Name Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131420184 18 16 28 62 SHWETHA SHENOY 241131420185 10 15 22 47 SINCHANA KS 241131420186 23 20 21 64 SNEHA RAI 241131420187 12 11 20 43 SOORAPPA 241131420188 10 10 28 48 SOWBHAGYA 241131420189 11 14 33 58 SOWMYA 241131420190 5 13 23 41 SOWMYA M. 241131420192 9 19 25 53 SUBRAMANYA 241131420193 9 13 24 46 SUCHITRA P 241131420194 6 11 26 43 SUDHEER S 241131420195 13 17 30 60 SUJITHA 241131420196 13 19 21 53 SUKANYA D.P. 241131420197 9 14 22 45 SUMALATHA 241131420198 8 10 21 39 SUMAN KUMAR 241131420199 15 18 40 73 SUMAN RAO H 241131420200 26 25 42 93 SUMANGALA RAO 241131420201 27 25 45 97 SUMANTH JAIN B 241131420202 9 23 27 59 SUMAYYA 241131420203 11 20 27 58 SUNIL 241131420204 13 20 26 59 SUNITHRAJ 241131420205 4 19 28 51 SUPRIYA 241131420206 10 13 28 51 SURAKSHA 241131420207 16 14 35 65 SUREKHA 241131420208 13 12 31 56 SUREKHA K 241131420209 5 15 31 51 SUSHMA 241131420210 13 14 28 55 SUSHMITHA 241131420211 7 14 30 51 SUSHMITHA 241131420212 8 16 20 44 SUSHMITHA 241131420213 21 17 33 71 SWASTHI 241131420214 10 15 34 59 SWASTIK H.R 241131420215 10 25 26 61 SWATHI 241131420216 9 16 18 43 SWEEDEL FERNANDES 241131420217 5 12 26 43 THAHIRA 241131420219 11 12 30 53 THEJASHREE 241131420220 14 16 34 64 THRAYEESH M.J 241131420221 7 10 26 43 THUHIN KUMAR 241131420222 13 12 32 57 TILAK U.S. 241131420223 8 11 29 48 USHA 241131420224 11 18 30 59 VAIBHAVI G.N 241131420225 12 16 26 54 VAISIRI K H 241131420226 8 12 22 42 VIDYA 241131420227 18 22 20 60 VIJAY VINCENT VEIGAS 241131420228 22 18 26 66 VIJETHA PAIS 241131420229 7 11 30 48 VINAYA 241131420230 8 16 29 53 VINAYA 241131420231 9 15 29 53 VINEETHA HEGDE 241131420232 13 22 24 59 VIYANNI VIYOLA DSOUZA 241131420233 6 10 23 39 VRINDHA S A 241131420234 15 17 23 55 WILSON JOY GALBAWO 241131420235 9 19 19 47 YASHASWINI M 241131420236 8 21 24 53 YASHMITHA K 241131420237 8 17 29 54 YUVARAJA S. 241131420238 10 12 26 48 ZAREENA 241131430001 21 19 33 73 A M RUPESH RAJ .n ts eh el pl in Center_Name Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Belathangadi Mangalur-South w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131430002 16 15 26 57 A S ANUSH KUMAR KARKERA 241131430004 31 17 29 77 ABHISHEK M 241131430005 17 15 26 58 ABHISHEK N PANDITH 241131430006 8 22 35 65 ADARSH N BENGERA 241131430007 32 34 34 100 ADITI BHAT I 241131430008 10 11 21 42 AFNAZ 241131430009 30 30 30 90 AHIMA SHETTY N 241131430011 22 18 29 69 AISWARYA K 241131430012 25 27 33 85 AKANKSHA JADHAV 241131430013 12 13 33 58 AKSHITHA 241131430014 9 23 33 65 AKSHITHA 241131430015 9 23 36 68 AKSHITHA PRIYANKA VEGAS 241131430016 22 15 36 73 ALISHA ANJEL RODRIGUES 241131430017 21 23 26 70 AMISH DICKSON DSOUZA 241131430018 24 21 30 75 AMULYA V RAI 241131430019 22 18 28 68 ANAAN ZOHARA B 241131430020 27 16 29 72 ANAGHA U 241131430022 20 16 29 65 ANANTH KAMATH V 241131430024 26 17 33 76 ANANYA RAO KEDIGE 241131430025 27 14 30 71 ANARGHYA U 241131430026 31 28 35 94 ANDRIA LOURDES DSOUZA 241131430027 25 18 41 84 ANICETA PRIYA D SOUZA 241131430028 17 14 30 61 ANIL 241131430029 31 23 35 89 ANIRUDH RAO 241131430031 9 19 34 62 ANISHA BANU 241131430032 14 14 26 54 ANISHA PEREIRA 241131430033 28 33 35 96 ANJU SRINIVAS UDUPA 241131430034 22 16 33 71 ANKITH G S 241131430035 15 8 23 46 ANKITHA K 241131430036 31 28 32 91 ANKITHA Y 241131430037 28 21 32 81 ANN RACHEL DEHNUGAR 241131430039 33 25 24 82 ANUM 241131430041 27 16 34 77 ANUSHREE 241131430042 8 17 26 51 ANWAR HUSSAIN 241131430043 18 14 31 63 APOORVA G SHENOY 241131430044 25 13 27 65 ASEEYA ASHEEKA 241131430045 11 16 16 43 ASHIKA BANU 241131430046 8 19 23 50 ASHITHA 241131430047 27 28 38 93 ASHNY JOLITHA LASRADO 241131430048 19 20 24 63 ASHTON JOSHUA LOBO 241131430049 17 15 27 59 ASHWINI 241131430051 10 9 37 56 ASIFA 241131430052 6 8 29 43 ASURA 241131430053 10 8 29 47 AYESHATHUL AFEEFA 241131430055 16 20 29 65 AYSHA SANA 241131430056 12 14 31 57 AYSHATH SAFWANA U 241131430057 5 15 26 46 AZMEENA 241131430058 13 10 26 49 BEEFATHIMA 241131430059 7 17 26 50 BHAVANI P MADARA 241131430060 15 12 23 50 BHAVYASHREE P S 241131430061 13 16 26 55 BRIJESH R 241131430062 23 17 20 60 BUROMLANG SHYLLA 241131430064 7 10 26 43 CAROL COEHLO 241131430065 30 14 21 65 CAVITA VENISHA DSOUZA .n ts eh el pl in Center_Name Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131430067 24 18 29 71 CHAITHRA SALIAN 241131430069 19 19 26 64 CHANDRALEKHA 241131430070 11 15 27 53 CHARAN 241131430071 10 12 22 44 CHARITH KUMAR K 241131430073 21 24 38 83 CHINMAYEE 241131430074 23 24 32 79 CHINMAYI BHAT 241131430075 14 21 37 72 DEEKSHA 241131430076 16 9 23 48 DEEKSHA 241131430077 24 16 0 40 DEEKSHA D 241131430078 27 22 40 89 DEEKSHA D SARIPALLA 241131430079 12 17 28 57 DEEKSHITH ACHARYA 241131430080 9 14 24 47 DEEKSHITHA 241131430081 7 11 27 45 DEEKSHITHA 241131430083 16 17 29 62 DEEPA 241131430084 5 2 27 34 DEEPA 241131430085 12 9 37 58 DEEPA SHETTY 241131430086 10 12 29 51 DHANANJAYA J 241131430087 31 33 45 109 DHANUSH KRISHNA 241131430088 25 16 32 73 DHANYASHREE K 241131430089 17 8 28 53 DHEERAJ 241131430090 33 25 45 103 DISHA D HEGDE 241131430092 28 31 34 93 DIVYA MADONNA DSOUZA 241131430093 11 14 29 54 DULAIKA FAZEELATH 241131430094 13 14 27 54 DURGAPPA F TYPI 241131430095 10 15 30 55 DURGAPRASAD GOWDA 241131430096 9 11 29 49 DURGAPRASAD POOJARY 241131430097 21 25 25 71 ERWIN ROYSONMONTEIRO 241131430098 12 19 38 69 FATHIMA 241131430099 11 11 20 42 FATHIMA AZMIYA 241131430100 24 22 33 79 FATHIMA MURSHIDA 241131430101 7 13 28 48 FATHIMA SANA 241131430102 8 17 26 51 FATHIMA ZAHIRA 241131430103 11 11 24 46 FATHIMATH NEJEEBA 241131430105 12 13 33 58 FAVEEZA 241131430107 23 15 25 63 FRANIE FERNANDES 241131430108 32 16 33 81 G MRIDULA 241131430109 6 10 27 43 GAGAN 241131430110 23 19 29 71 GANESH KUMAR 241131430111 11 11 24 46 GAOTHAMI 241131430112 14 15 16 45 GAUTHAM 241131430113 31 36 43 110 GAUTHAM M BHAT 241131430114 32 23 35 90 GAVIN D SOUZA 241131430115 20 14 32 66 GLADSON FRANCIS CRASTA 241131430116 31 36 55 122 GLEN FENANDIES 241131430117 13 23 24 60 GOPALA L S 241131430118 26 12 36 74 GRISHMA RAO 241131430119 6 11 27 44 HALEEMA MUNSHEERA 241131430120 24 13 39 76 HANCY ROHAN CRASTA 241131430121 9 10 28 47 HARISA K H 241131430122 6 12 30 48 HARISH 241131430123 4 8 24 36 HARSHA 241131430124 13 16 28 57 HARSHITHA 241131430125 14 14 20 48 HASHARAJ 241131430126 7 16 16 39 HOSAMANE VISHAIL .n ts eh el pl in Center_Name Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131430127 30 22 33 85 IAN PRATEET JATHANNA 241131430128 9 14 27 50 IBRAHIM SAMSHEER 241131430129 21 17 37 75 JAISON PREM DSOUZA 241131430130 9 20 20 49 JASMEENA 241131430131 31 27 38 96 JEEVITHA L RODRIGUES 241131430132 23 18 31 72 JEVITA FRENETA FERRAO 241131430133 12 17 27 56 JIMSHAD 241131430134 22 22 32 76 JNANA SHETTY K 241131430135 25 15 30 70 JOSHUA RODRGUES 241131430136 31 35 36 102 JOSWIN V CONCESSAO 241131430137 18 26 29 73 JOVITA ROSY D SOUZA 241131430138 9 15 30 54 JUBAIDA 241131430139 9 5 21 35 JULEKATH NAZIYA 241131430140 32 23 44 99 JYLINE RAVINA D SILVA 241131430141 14 20 29 63 JYOTHI 241131430142 33 37 43 113 K C NINADA 241131430143 9 24 28 61 K MOHAMMED FAYAZ 241131430144 33 34 41 108 KAREN JANE CONCESSAO 241131430145 12 15 36 63 KARTHIK 241131430147 22 26 38 86 KAVYASHREE 241131430148 19 17 24 60 KHATHIJA SHAGUFA 241131430149 23 18 33 74 KIRAN KUMAR K R 241131430150 21 22 34 77 KIRTHANA H SHETTY 241131430151 25 33 40 98 KRIPA BRIDGET DSA 241131430152 12 8 26 46 KRITHI V S 241131430153 18 19 37 74 KRITHIKA M KUMAR 241131430154 36 14 31 81 LAMYA MAJEEDA 241131430155 9 13 30 52 LATHA 241131430156 19 6 34 59 LAVANYA 241131430157 12 12 26 50 LAVITA PINTO 241131430159 12 13 24 49 LIKHITH 241131430160 24 15 23 62 LOYCEE MASCARENHAS 241131430161 13 20 28 61 LUCKYBAI 241131430162 10 13 23 46 M NIDHI R SHETTY 241131430163 11 12 31 54 M R SUSHMA 241131430164 11 18 30 59 M S RINCY 241131430165 8 10 28 46 MADHUVANTHA 241131430166 13 13 20 46 MAHAMMAD SUHAIL 241131430167 11 9 24 44 MAHAMMAD NOUFAL 241131430168 9 11 32 52 MAJIDA 241131430170 8 17 30 55 MANISHA 241131430171 8 7 24 39 MANJULA F TYPI 241131430172 11 11 30 52 MANJULA L 241131430173 11 23 21 55 MANJUSHREE K H 241131430174 23 11 29 63 MANJUSHREE P 241131430175 14 25 31 70 MANOHAR PRASAD 241131430176 8 12 23 43 MANOHARA M 241131430177 11 17 24 52 MANOJ 241131430178 27 16 30 73 MARIAM S RUKSANA 241131430179 8 8 32 48 MARIYAMMATH ASHOORA 241131430181 12 11 25 48 MASHITHABANU 241131430182 26 20 38 84 MAXWEL ROSHAN DSOUZA 241131430183 22 21 28 71 MAYUR 241131430184 15 26 29 70 MAYUR S J .n ts eh el pl in Center_Name Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131430185 25 21 47 93 MEGHA A 241131430186 36 27 25 88 MEGHANA R KHARSYNRAP 241131430187 14 18 28 60 MEGHARAJ K P 241131430188 24 18 34 76 MEGHASHREE A B 241131430189 36 21 34 91 MICHELLE ROADRIGUES 241131430191 35 20 31 86 MIRAAL MARY PERES 241131430192 11 20 18 49 MOHAMMAD IRSHAD 241131430193 12 18 23 53 MOHAMMAD SAFWAN 241131430194 14 13 26 53 MOHAMMED FAHIZ 241131430195 10 1 29 40 MOHAMMED SHAFIR 241131430196 18 22 35 75 MOHAMMED SUHAIL 241131430197 19 10 32 61 MOKSHITHA 241131430198 28 14 38 80 MONISHA P V 241131430199 21 12 29 62 MOONISHA FATHIMA 241131430200 14 13 30 57 MUHAMMAD IYAS M I 241131430201 6 11 17 34 MUHAMMAD MUDASSIR 241131430202 29 12 29 70 MUKAMBA K V 241131430203 31 24 30 85 MYTHRI P 241131430204 20 18 28 66 N GANESHA ACHARI 241131430205 10 5 21 36 NAFIYA B 241131430206 28 31 39 98 NAMAN SHETTY 241131430207 19 21 28 68 NAMREENA 241131430208 12 19 37 68 NARASIMHA P P 241131430209 26 14 33 73 NASEEMATH SHAMNA 241131430210 12 15 26 53 NASHIHA 241131430211 23 14 29 66 NASVITH 241131430212 10 10 24 44 NATESH 241131430213 27 23 31 81 NAVEEN S PAI 241131430214 11 17 26 54 NAWAZ 241131430215 36 20 47 103 NEHA NITHIN 241131430216 23 16 32 71 NEHA B FERNANDES 241131430217 15 21 20 56 NEHA R KRISHNA 241131430218 30 9 34 73 NIDHI S SHETTY 241131430219 17 13 26 56 NIDHISHETTY 241131430220 6 9 18 33 NIKHIL 241131430221 13 22 28 63 NIKHIL P M 241131430222 5 12 29 46 NIKIL KUMAR 241131430224 34 33 40 107 NIRANJAN BHAT BADEKILA 241131430225 12 13 30 55 NIREEKSHA 241131430226 6 18 24 48 NIREEKSHA SUVARNA 241131430227 6 16 27 49 NIRIKSHA 241131430228 8 16 15 39 NISHA 241131430231 19 22 27 68 NISHCHIT 241131430232 9 8 21 38 NISHWITHA 241131430233 17 19 24 60 NIVEDITA V NAIK 241131430234 12 17 26 55 NIVEDITHA B S 241131430235 14 10 18 42 NORVIN D SOUZA 241131430236 8 7 23 38 NOUSHEEBA 241131430238 22 16 34 72 P. VIGNAESH PEJATHAYA 241131430239 21 16 0 37 PARAMASHREE V 241131430240 18 23 29 70 PAVAN M V 241131430241 15 11 28 54 PAVANRAJ 241131430242 16 6 16 38 PAVITHRA 241131430243 12 12 24 48 PAVITHRA .n ts eh el pl in Center_Name Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131430244 24 15 26 65 PEARL INFANCIA D SOUZA 241131430245 22 15 35 72 POOJA H 241131430246 18 14 33 65 POOJA N PURUSHA 241131430247 13 9 24 46 POOJA U 241131430248 14 13 27 54 POOJA V PATIL 241131430249 16 8 27 51 PRAJNA A J 241131430251 13 10 23 46 PRAMITH 241131430252 12 14 26 52 PRANESH 241131430254 23 19 29 71 PRATHEEK SHENOY K 241131430257 26 22 43 91 PRATHVI G SHENOY 241131430258 12 14 27 53 PREETHAM 241131430259 29 22 43 94 PREETHI M SHENOY 241131430261 28 17 41 86 PRITHVI A 241131430262 29 31 49 109 PRITHVI S J MONTEIRO 241131430263 19 19 25 63 PRITHWIRAJ R 241131430264 14 9 16 39 PRIYA 241131430265 23 9 34 66 PRTHIKSHA 241131430266 20 21 25 66 PUNITH R KOTIAN 241131430267 17 22 36 75 PUSHAPARAJ A 241131430268 33 41 49 123 R SANTHANU SRINIVAS 241131430269 7 8 30 45 RAFA FATHIMA 241131430271 14 16 38 68 RAKSHITH 241131430272 25 19 39 83 RAKSHITH C 241131430273 16 17 23 56 RAKSHITH R SHETTY 241131430274 10 9 18 37 RAMLATH 241131430275 20 26 26 72 RAMYASHREE 241131430276 31 24 41 96 RANJITHA SHENOY 241131430277 11 13 29 53 RAVI 241131430278 7 17 22 46 RAVIKUMAR 241131430279 8 16 20 44 RAVIKUMAR R C 241131430280 29 24 32 85 REEVA VIOLA ROADRIGUES 241131430281 15 17 25 57 RENUKA 241131430282 13 15 30 58 RITHESH 241131430284 16 10 21 47 ROHITH RAJ 241131430285 12 13 23 48 S YASMIN 241131430286 24 14 29 67 SACHITHA R KAMATH 241131430287 13 9 30 52 SAGAR S 241131430288 25 24 29 78 SAHITHY S SHETTY 241131430289 11 9 26 46 SAJIDA BANU 241131430290 26 25 46 97 SAKSHA 241131430291 27 31 35 93 SAMEEKSHA D KULAL 241131430292 24 17 35 76 SAMRA M S 241131430293 24 16 29 69 SANDEEP URS K P 241131430294 27 25 37 89 SANTHOSH U SHET 241131430296 10 12 29 51 SHABANA 241131430297 22 16 25 63 SHABANA M 241131430298 8 19 24 51 SHAFAF 241131430299 22 23 33 78 SHAILESH 241131430300 19 20 25 64 SHAIMA 241131430301 27 22 41 90 SHAMA P 241131430302 8 16 19 43 SHAMANTH RAJ 241131430303 18 16 24 58 SHAMEELA 241131430304 15 19 21 55 SHANIYA ZABIN 241131430305 17 16 30 63 SHARANYA .n ts eh el pl in Center_Name Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131430306 19 19 29 67 SHASHANKA KRISHNA S 241131430308 23 23 27 73 SHIKHIN G 241131430309 37 33 41 111 SHIREEN R KHARSYNRAP 241131430310 13 17 31 61 SHREESHA NARAYANA K A 241131430311 11 9 24 44 SHREYAS R 241131430312 25 21 26 72 SHREYAS SHETTY 241131430313 24 24 24 72 SHRINITHA K P 241131430314 26 12 37 75 SHRUNGA K G 241131430315 23 22 0 45 SHUBHA V SHETTY 241131430316 17 15 32 64 SHWETHA T 241131430317 13 18 31 62 SHWETHAKUMARI C K 241131430318 27 18 44 89 SIDRA RIYAZ 241131430319 19 19 23 61 SIMRAN 241131430320 32 21 61 114 SINDHU M 241131430321 30 28 39 97 SINDHURA S 241131430322 14 24 30 68 SOMASHEKARA M S 241131430323 24 14 29 67 SONALI S KINI 241131430325 18 16 33 67 SOWJANYA M V 241131430326 26 12 22 60 SPOORTHI KUMARI 241131430327 24 31 48 103 SPOORTHI V 241131430328 9 22 30 61 STHUTHI 241131430329 36 27 42 105 STUTHI SADANANDA 241131430330 13 14 26 53 SUDARSHAN NAVADA K 241131430331 15 18 20 53 SUJITH D 241131430332 13 18 33 64 SUJITH KUMAR 241131430333 12 20 40 72 SUMAN 241131430334 11 16 23 50 SUMANTH 241131430335 5 22 19 46 SUNAINA 241131430336 19 10 25 54 SURAKSHA SALIAN 241131430337 26 24 37 87 SURAKSHITHA S 241131430338 15 17 29 61 SUSHMA M 241131430339 10 16 25 51 SWABIRA BANU 241131430340 11 9 17 37 SWAMINANDAN 241131430341 6 14 29 49 SWATHI DEVADAS 241131430342 8 17 29 54 SWATHI M G 241131430343 28 15 38 81 SYNOL SARAH LEWIS 241131430344 24 18 23 65 T NANCY 241131430346 19 13 28 60 TANVI SHETTY 241131430348 32 24 40 96 THANMAYA RATHNA M 241131430349 14 11 16 41 THANUJA 241131430350 9 11 23 43 THEJAKSHA N S 241131430351 12 7 27 46 THEJASWINI 241131430352 12 15 20 47 THUSHARNARAYANA 241131430353 34 19 36 89 VAISHNAVI 241131430355 12 19 28 59 VARSHA 241131430356 19 20 31 70 VEEKSHA V SHETTY 241131430357 15 17 28 60 VEEKSHITHA KRISHNA SHETTY 241131430358 7 8 21 36 VENEETHA 241131430359 34 25 46 105 VENESSA B QUADROS 241131430360 14 12 28 54 VENKATESH PABHU N 241131430361 20 17 41 78 VIGNESH 241131430362 15 15 27 57 VIJETH 241131430363 11 17 29 57 VINAY KUMAR 241131430366 8 6 22 36 VINITHA .n ts eh el pl in Center_Name Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada w Sr_No 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241131430367 17 21 28 66 VINUTHA 241131430368 21 13 34 68 VINUTHA PRABHU 241131430369 15 14 23 52 VISHAL NIKHIL MASCARENHAS 241131430370 37 33 40 110 VIVIN FLAWENCE PERIS 241131430371 35 22 38 95 YAJNESH 241131430373 8 17 30 55 YATHIRAJ P S 241131430374 12 14 28 54 YOGISH 241131430375 11 13 32 56 ZAINABA FAYIZA 241131430376 21 20 28 69 ZULEIKA HANEEN 241131430377 25 25 38 88 ZUNEEA ASIYATH A M 241131440001 22 19 26 67 AARON JOE D SOUZA 241131440003 19 23 33 75 ABHISHEK .A 241131440004 17 11 21 49 ABHISHEK A M 241131440005 19 20 28 67 ADARSH ACHARYA 241131440006 19 18 20 57 ADITHYA BHAT M 241131440007 28 22 40 90 ADITHYA S BHAT 241131440008 20 16 32 68 ADITYA 241131440009 21 12 28 61 ADITYA .R 241131440010 32 32 37 101 ADITYA BHAT 241131440011 33 25 37 95 ADITYA DEEPAK NAYAR 241131440012 28 25 23 76 ADRIAN VISHAL D SOUZA 241131440014 12 19 19 50 AJAY 241131440015 30 34 43 107 AJAY J THUMBE 241131440016 27 27 32 86 AJAY MELRIC NORONA 241131440017 33 38 43 114 AJITH PAI K 241131440018 24 21 37 82 AKASH PATEL 241131440019 10 18 27 55 AKSHAY 241131440020 26 20 38 84 AKSHAY BHAT 241131440021 35 29 33 97 AKSHAY G HEGDE 241131440022 31 18 23 72 AKSHAY P N 241131440023 31 27 33 91 AKSHAY RAM BHAT 241131440024 32 27 41 100 AKSHAY S RAO 241131440026 24 19 29 72 AMRITHA S SHRINIVASSA RAO 241131440027 24 20 29 73 ANIRUDH G NAGVEKAR 241131440028 22 19 27 68 ANIRUDH KAMATH M 241131440029 34 24 41 99 ANKITHA PREM 241131440030 9 10 22 41 ANNAPOORNA 241131440031 24 14 36 74 ANUP PRABHU K 241131440032 18 21 22 61 ANUSH N 241131440033 34 21 38 93 ANUSHA .S 241131440034 22 24 36 82 APOORVA 241131440035 27 25 35 87 APOORVA SHANTHKUMAR 241131440036 23 17 27 67 ARJUN.G.SHETTY 241131440037 22 14 25 61 ARPITH S 241131440038 9 24 31 64 ASHALATHA 241131440039 19 16 29 64 ASHIL HASSAN 241131440040 20 18 25 63 ASHISH PRASAD 241131440041 35 21 44 100 ASHITHA D PATTABI 241131440042 13 25 35 73 ASHOK KUMAR 241131440043 17 8 22 47 ASHRAY K 241131440044 37 33 53 123 ASHUTHOSH K C 241131440045 18 20 26 64 ASHUTOSH C MULKY 241131440046 25 28 31 84 ASHWATH BHAT L 241131440047 30 25 33 88 ASHWIN DEV BHAT .n ts eh el pl in Center_Name Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-South Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North Mangalur-North w w Districe_Code Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada Dakshinakannada D

Add a comment

Related presentations

Related pages

NTSE 2014 : Stage-1 Result | National Talent Search ...

ALLEN Pre-Nurture Division's Star Performers in NTSE Stage-1 2014. ... Copyright © 2016 National Talent Search Examination. All Rights Reserved. ...
Read more

NTSE -2014 Stage -I Results | National Talent Search ...

Click on the hyperlinks to download the detailed result of National Talent Search Examination 2014 (First
Read more

NTSE-2014 (Stage-I) - Welcome to FIITJEE Jaipur Center

1 NTSE-2014 (Stage-I) SOLUTIONS SAT Time allowed : One & half hours (90 Minutes) Maximum Marks : 90 1. The velocity-time graph of a body falling from rest ...
Read more

NTSE 2014 2 nd stage Language Paper - Aryan Classes - 011 ...

NTSE 2014 2 nd stage paper SAT 1 Aryan Classes www.aryanclasses.com Tel: 01164591988 ARYAN CLASSES NTSE 2014 2 nd stage Language Paper ENGLISH
Read more

NTSE-2014 (Stage-I) - Welcome to FIITJEE Jaipur Center

FIITJEE 1 NTSE-2014 (Stage-I) (ENGLISH) There are 40 questions in this paper. Each question carries 1 mark. 1. Heat … gas :
Read more

NTSC Result Stage-I 2014 - Resonance Distance Learning ...

Result Album-2014; Result Album-2015; Video; Word of Appreciation; ... COMPLETE PACK NTSE STAGE- 1 & 2 (SMP+PTPs+RP) Resonance Eduventures Limited DLPD Office:
Read more

NTSE, 2014 - 2015 (Stage-I) Paper Solutions of Different ...

NTSE, 2014 - 2015 (Stage-I) Paper Solutions of Different States. Delhi Zone. NTSE, 2014 - 2015 ... NTSE, 2014 - 2015 (Stage-I) English Questions Paper ...
Read more