Ntse 2014 stage 1 result-cm nagar

67 %
33 %
Information about Ntse 2014 stage 1 result-cm nagar
Education

Published on March 3, 2014

Author: allencareerinstitute

Source: slideshare.net

Description

NTSE 2014 Stage-1 Result

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130910001 12 16 25 53 ADITHYA B 241130910002 6 17 29 52 ANADHA.C 241130910003 12 18 29 59 ANU S 241130910004 11 11 27 49 ANUSHA R 241130910005 5 15 26 46 ASHOKA KUMAR .N 241130910006 4 10 19 33 ASHWINI C 241130910007 14 21 30 65 ASHWINI NR 241130910008 16 9 25 50 BHAVITHA 241130910009 9 27 23 59 BHOOMIKA 241130910010 6 14 25 45 BHUVANA N 241130910011 9 12 22 43 BHUVANESHARI 241130910012 9 9 33 51 BI BI RUKSHRA 241130910013 7 18 22 47 BINDIYA 241130910014 8 23 20 51 CHADHNA 241130910015 9 16 21 46 CHAITHRA S 241130910016 9 19 24 52 CHANDAN S 241130910017 7 15 26 48 CHANDANA 241130910018 13 20 24 57 CHANDANA M 241130910019 15 17 22 54 CHANDINI KM 241130910020 15 7 24 46 CHARAN .S 241130910021 7 21 27 55 CHETHAN M 241130910022 13 11 24 48 CHNNABASAVANNA 241130910023 9 14 25 48 DARMARAJU 241130910024 6 12 25 43 DARSHAN 241130910025 12 12 31 55 DEVIKA D 241130910026 5 13 25 43 GANGADHRA M 241130910027 9 14 19 42 GOWRMMA 241130910028 6 10 22 38 HARSHITHA M 241130910029 8 18 21 47 HEMANTH H 241130910030 7 13 25 45 HEMANTHRAJ .R 241130910031 7 19 27 53 HEMAVATHI M 241130910032 12 12 25 49 INDRAMMA P 241130910033 6 19 17 42 JAGADISH M 241130910034 3 18 32 53 JEEVAN S 241130910035 7 16 22 45 JYOTHI A.M 241130910036 11 15 24 50 JYOTHI K 241130910037 9 7 31 47 KALAVATHI 241130910038 10 16 22 48 KASTURI 241130910039 16 16 29 61 KAVITHA N 241130910040 13 16 20 49 KAVYA B 241130910041 12 16 20 48 LAKSHMI G 241130910042 6 12 22 40 LAKSHMI N 241130910043 12 14 23 49 LOKESH M 241130910044 11 13 25 49 MADHALAMBIKE N 241130910045 6 12 22 40 MADHU SUDHAN S 241130910046 6 26 26 58 MADHUSHREE 241130910047 12 15 27 54 MAHADEVASWAMY 241130910048 8 21 28 57 MAHADEVASWAMY HP 241130910049 8 8 19 35 MAHADEVASWAMY K.S 241130910050 11 11 28 50 MAHADEVASWAMY S 241130910051 12 19 18 49 MAHADEVASWAMY.S 241130910052 13 16 23 52 MAHEDRA M 241130910053 8 14 33 55 MAHENDRA N 241130910054 11 19 31 61 MAHESHA M 241130910055 10 20 36 66 MAHESHA N 241130910056 12 15 27 54 MAHESHWARI AM 241130910057 8 14 23 45 MALLIKARJUNA 241130910058 12 25 18 55 MALLIKARJUNA P .n ts eh el pl in Center_Name Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130910059 11 11 25 47 MAMATHA 241130910060 12 10 27 49 MAMATHSHREE 241130910061 12 18 20 50 MANASA 241130910062 10 19 32 61 MANIKANTA .B 241130910063 8 12 25 45 MANJU M 241130910064 7 12 23 42 MANOJA L 241130910065 10 16 25 51 MANOJKUMAR 241130910066 7 14 24 45 MATATHA .N 241130910067 7 14 29 50 MEGANA M 241130910068 7 9 24 40 MEGHA 241130910069 9 13 25 47 MEGHA 241130910070 9 13 21 43 MEGHA S 241130910071 8 14 27 49 MEGHA .C 241130910072 11 15 22 48 MEGHANA .M 241130910073 11 13 19 43 MOHAMMED ZULKARNAIN 241130910074 12 10 22 44 MOHAN KUMAR.S 241130910075 7 22 28 57 NAGALAXMI 241130910076 3 16 35 54 NAGARAJU .B 241130910077 15 15 26 56 NAGARATHNA 241130910078 8 15 28 51 NANDAN .N 241130910079 8 12 26 46 NANDINI S 241130910080 12 17 29 58 NAVEEN KUMAR 241130910081 11 17 26 54 NAVEENKUMAR K 241130910082 6 11 18 35 NIRMALA V 241130910083 9 16 31 56 NISHASHREE P 241130910084 12 24 26 62 NIVEDITHA 241130910085 11 19 29 59 PADMA C 241130910086 7 14 18 39 PARIMALA V 241130910087 11 19 21 51 PARTHAPA S 241130910088 10 17 18 45 PUNEETH M 241130910089 7 19 25 51 RAJESHEKARA C 241130910090 14 14 20 48 RAJINI 241130910091 11 11 21 43 RAMYA KG 241130910092 7 23 32 62 RAMYA S 241130910093 12 18 24 54 RANAJITHA.S 241130910094 17 21 27 65 RERESHA P 241130910095 14 18 28 60 SADHANA 241130910096 11 12 26 49 SHALINI S 241130910097 9 24 16 49 SHANTHARAJU A 241130910098 9 20 20 49 SHARATHKUMAR 241130910099 4 12 28 44 SHEELA K 241130910100 12 14 22 48 SHOBHA P 241130910101 9 14 22 45 SHYLA CHANDANA .B 241130910102 9 12 21 42 SIDDESHA 241130910103 11 19 28 58 SIDDESHA .M 241130910104 10 13 22 45 SINDHU 241130910105 13 11 28 52 SINDHU GS 241130910106 13 12 31 56 SINDHU N 241130910107 13 11 29 53 SINDHU V 241130910108 13 19 28 60 SNEHAPRASAD 241130910109 8 14 26 48 SOWDHRYA HP 241130910110 9 25 29 63 SRUTHI K 241130910111 11 20 30 61 SUDHARANI 241130910112 11 14 21 46 SUKANYA 241130910113 4 11 21 36 SUMA R 241130910114 10 16 28 54 SUMALATHA N 241130910115 13 15 21 49 SURABHI 241130910116 4 19 28 51 SUSHMA .n ts eh el pl in Center_Name Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130910117 9 17 16 42 SWETHA 241130910118 7 16 24 47 VEDHAVATHI 241130910119 8 11 23 42 VEERESH AM 241130910120 10 17 24 51 VIDYASHREE GS 241130910121 9 16 27 52 VINOD .R 241130910122 10 13 18 41 VISHWAS HV 241130910123 4 11 22 37 YASHODHA .N 241130910124 7 10 28 45 241130910125 10 22 24 56 241130910126 10 19 29 58 241130910127 8 13 25 46 241130910128 10 23 19 52 241130910129 8 22 33 63 241130910130 12 9 21 42 241130910131 9 17 22 48 241130910132 9 13 27 49 241130910133 8 14 18 40 241130910134 10 12 23 45 241130910135 17 17 30 64 241130910136 10 18 26 54 241130910137 7 22 25 54 241130910138 9 19 24 52 241130910139 7 15 22 44 241130910140 14 18 23 55 241130910141 13 14 28 55 241130910142 14 15 25 54 241130910143 11 20 24 55 241130910144 10 23 31 64 241130910145 12 17 24 53 241130910146 9 20 22 51 241130910147 9 18 22 49 241130910148 13 14 22 49 241130910149 15 16 25 56 241130910150 15 20 31 66 241130910151 10 14 26 50 241130910152 9 16 28 53 241130910153 15 15 28 58 241130910154 10 8 29 47 241130910155 6 13 23 42 241130910156 13 21 29 63 241130910157 8 16 25 49 241130910158 9 16 22 47 241130910159 9 14 31 54 241130910161 12 9 24 45 241130910162 8 19 22 49 241130910163 13 17 19 49 241130910164 14 12 28 54 241130910165 13 19 27 59 241130910166 13 17 22 52 241130910167 7 16 20 43 241130910168 10 15 24 49 241130910169 8 12 24 44 241130910170 10 10 32 52 241130910172 14 11 23 48 241130910173 8 13 20 41 241130910174 9 15 27 51 241130910175 8 14 40 62 241130910176 7 15 23 45 .n ts eh el pl in Center_Name Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

.n ts Candidate_Name e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL 241130910177 9 11 28 48 241130910178 9 18 31 58 241130910179 8 13 28 49 241130910180 8 14 28 50 241130910181 11 18 31 60 241130910182 9 18 22 49 241130910183 6 18 22 46 241130910184 8 15 20 43 241130910186 7 23 19 49 241130910187 5 12 25 42 241130910188 9 10 20 39 241130910189 12 11 26 49 241130910190 12 14 32 58 241130910191 11 16 25 52 241130910192 10 12 21 43 241130910193 5 16 23 44 241130910194 3 15 23 41 241130910195 12 14 18 44 241130910196 11 15 30 56 241130910197 10 13 20 43 241130910198 4 13 21 38 241130910199 15 11 24 50 241130910200 12 14 28 54 241130910201 10 15 22 47 241130910202 9 19 28 56 241130910203 9 14 23 46 241130910204 9 6 22 37 241130910205 7 17 26 50 241130910206 9 13 22 44 241130910207 14 7 21 42 241130910208 10 10 17 37 241130910209 7 10 18 35 241130910210 12 11 25 48 241130910211 9 13 20 42 241130910212 13 13 28 54 241130910213 11 14 24 49 241130910214 21 19 34 74 241130910215 9 18 24 51 241130910216 21 21 34 76 241130910219 12 13 26 51 241130910220 9 15 24 48 241130910221 10 11 27 48 241130910222 13 17 27 57 241130910223 15 15 24 54 241130910224 10 16 24 50 241130910225 14 13 18 45 241130910226 8 14 23 45 241130910227 8 11 26 45 241130910229 10 6 26 42 241130910230 8 11 25 44 241130910231 8 12 32 52 241130910232 9 22 27 58 241130910233 7 15 20 42 241130910234 11 13 25 49 241130910235 9 19 22 50 241130910236 12 16 23 51 241130910237 9 20 27 56 241130910238 9 16 25 50 eh el pl in Center_Name Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130910239 7 15 31 53 241130910240 13 14 22 49 241130920001 14 17 35 66 ABHISHEK S R 241130920002 14 24 35 73 ADISHREE B S 241130920003 15 12 24 51 AFRIN TAJ 241130920004 14 22 28 64 AISHWARYA G N 241130920005 18 25 24 67 AISHWARAYA S 241130920006 18 25 34 77 AKASH S P 241130920007 26 18 32 76 AKSHATHA G M 241130920008 17 9 23 49 AKSHITH G M 241130920009 22 13 29 64 AKSHITHA .V 241130920010 17 10 25 52 ANITHA P 241130920011 10 17 30 57 ANITHA.M 241130920012 9 12 30 51 ANJALI H B 241130920014 22 6 28 56 ANJANA MURUGAN 241130920015 17 21 21 59 ANNAPOURNA R 241130920016 23 16 28 67 ANUSHA 241130920017 11 9 24 44 ANUSHA B 241130920018 13 16 21 50 ANUSHA B L 241130920019 12 14 27 53 ANUSHA G V 241130920020 10 12 29 51 ANUSHA P 241130920021 23 21 35 79 ANUSHA V I 241130920022 11 6 19 36 APOORVA G 241130920023 11 15 19 45 APOORVA S 241130920024 15 15 28 58 ARJUNA S 241130920026 14 9 22 45 ARUN STANLY W 241130920027 5 1 23 29 ASHA 241130920028 9 15 22 46 ASHWINI 241130920029 12 7 24 43 ASHWINI 241130920030 16 18 27 61 ASWINI S 241130920031 6 17 25 48 AVINASH K M 241130920032 9 14 24 47 BHAGYA 241130920033 13 18 21 52 BHAGYA LAKSHMI 241130920034 8 14 21 43 BHAGYA.S 241130920035 16 20 35 71 BHARATH G N 241130920036 15 15 0 30 BHARATH H B 241130920037 18 9 23 50 BHAVANI SHANANKR R 241130920038 21 9 29 59 BHOOMIKA V 241130920039 8 12 27 47 BINDU 241130920040 8 8 24 40 BINDUSHREE R M 241130920042 12 19 28 59 CHAMPANA 241130920043 8 16 33 57 CHANADANA M 241130920044 13 21 24 58 CHANDANA MADAPPA 241130920045 12 13 32 57 CHANDANA S 241130920046 11 16 23 50 CHANDANA 241130920047 16 11 25 52 CHANDINI R 241130920048 12 11 17 40 CHANDRASHEKAR 241130920049 10 13 26 49 CHANDU K S 241130920050 9 14 25 48 CHITHRA R 241130920051 17 14 25 56 DAHNUSHKUMAR. TS 241130920052 5 12 21 38 DEEPAK .P.M 241130920053 6 7 16 29 DEEPIKA A 241130920054 12 13 20 45 DEEPU S 241130920055 8 13 24 45 DEVAMMA.P 241130920056 10 18 25 53 DHANUSH R 241130920057 5 21 29 55 DIVYA .S 241130920058 10 17 27 54 DIVYA G N 241130920059 12 16 28 56 DIVYA K V .n ts eh el pl in Center_Name Chamarajanagar Chamarajanagar Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara w Sr_No 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130920060 23 19 30 72 DIVYA R 241130920061 6 15 25 46 DODDAMMATHAYI 241130920062 12 22 26 60 DODDASWAMY 241130920063 9 10 20 39 GANGAMANI 241130920064 5 14 22 41 GEETHA 241130920065 14 19 22 55 GIRI CHANDAN G S 241130920066 8 17 28 53 GOVINDARAJU 241130920067 9 24 29 62 GOPALAKRISHNA K V 241130920068 15 14 18 47 HARISH C S 241130920069 13 22 28 63 HARISH KUMAR A M 241130920070 16 23 30 69 HARSHITHA M 241130920071 13 13 30 56 HEMANTH KUMAR M 241130920072 7 16 25 48 HEMAVATHI M 241130920074 9 13 28 50 JAGADESHA K S 241130920075 8 11 18 37 JASHWANTH SINHA S 241130920076 18 12 19 49 JAYASHREE N V 241130920077 14 16 27 57 JEEVAN S 241130920078 11 15 24 50 JYOTHI S 241130920079 10 13 26 49 JYOTHI S 241130920080 9 8 27 44 KALAVATHI 241130920081 10 12 26 48 KARTHIK P 241130920082 13 13 27 53 KARUNA MURTHY G 241130920083 8 13 25 46 KAVANA M 241130920084 11 21 19 51 KAVYA 241130920085 12 13 31 56 KAVYA G N 241130920086 11 10 27 48 KAVYA A 241130920087 7 17 20 44 KAVYA L B 241130920088 13 17 22 52 KAVYA S 241130920089 7 14 33 54 KEERTHANA 241130920090 7 14 28 49 KUMARI 241130920091 6 17 27 50 LATHA 241130920092 8 16 36 60 LATHA.M 241130920093 10 17 26 53 LAVANYA G S 241130920094 10 14 15 39 LAVANYA S P 241130920095 16 16 21 53 LEELAVATHI 241130920096 21 17 29 67 LIDIYA M JOHN 241130920097 21 12 29 62 LOKESWARI S 241130920098 5 9 29 43 MADALABIKE 241130920099 10 19 27 56 MADALAMBIKA M 241130920100 9 18 23 50 MADAPPA N 241130920101 8 15 24 47 MADHU G 241130920102 14 15 31 60 MADHU KIRAN K 241130920103 9 16 24 49 MADHU M 241130920104 9 19 24 52 MADHU S 241130920105 15 14 25 54 MADHU SHREE Y M 241130920106 12 15 29 56 MADHUSHREE B 241130920107 12 12 22 46 MADHUSHREE.P.N 241130920108 5 16 31 52 MADHUSUDAN.K.B 241130920109 15 13 23 51 MAHADEVA PRASAD R 241130920110 11 13 23 47 MAHADEVAMMA 241130920111 13 19 28 60 MAHADEVASWAMY B K 241130920112 14 13 21 48 MAHADEVASWAMY S 241130920113 12 13 31 56 MAHADEVI N 241130920114 10 14 23 47 MAHALAKSHMI R 241130920115 6 14 36 56 MAHENDRA M 241130920116 8 15 28 51 MAHESHA 241130920117 10 17 27 54 MAHESHA B S 241130920118 11 13 30 54 MAHESHA D .n ts eh el pl in Center_Name Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete w w Districe_Code Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara w Sr_No 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130920119 10 12 28 50 MAHESHI 241130920120 12 20 21 53 MAINA V N 241130920121 10 17 29 56 MALLESH M 241130920122 9 12 24 45 MALLESHA N 241130920123 7 14 22 43 MALLIGE MAHADEVAMMA V 241130920124 9 13 25 47 MALLIKARAJUNA G 241130920125 16 13 33 62 MAMATHA 241130920126 8 15 24 47 MAMATHA M 241130920127 11 12 20 43 MAMATHA.D 241130920128 11 15 16 42 MANASA B B 241130920129 12 15 22 49 MANDEEP P 241130920130 8 16 26 50 MANIKANTA M S 241130920131 10 23 30 63 MANIKANTA.K 241130920132 14 21 35 70 MANIKANTA.M 241130920133 12 11 23 46 MANJU C 241130920134 9 15 31 55 MANJU S R 241130920135 5 14 20 39 MANJULA M 241130920136 12 9 30 51 MANJULA T S 241130920137 13 15 32 60 MANJUNATHA K S 241130920138 12 20 25 57 MANOHAR M ELLAVI 241130920139 9 11 24 44 MANOJ KUMAR S G 241130920140 7 12 21 40 MANOJ KUMAR M 241130920141 15 19 34 68 MANOOJ S 241130920142 12 10 26 48 MANOOJKUMAR .B 241130920143 16 17 33 66 MANU 241130920145 5 10 26 41 MEGHA N C 241130920146 12 16 21 49 MEGHA M 241130920147 8 9 21 38 MEGHA R S 241130920148 18 20 21 59 MEGHANA G B 241130920149 9 21 22 52 MEGHANA H B 241130920150 15 15 20 50 MEGHANA S 241130920151 13 11 23 47 MEGHANA S S 241130920152 13 13 21 47 MIKSHITHA C 241130920153 9 10 24 43 MOHAMMED AYAZ 241130920154 14 20 31 65 MOHAMMED IDRISH F 241130920155 8 10 32 50 MURTHY B S 241130920156 9 7 23 39 NAGARAJU G 241130920157 12 9 31 52 NAGAVENI 241130920158 10 5 21 36 NAGENDRA 241130920159 11 12 23 46 NAGENDRA 241130920160 9 12 23 44 NAGENDRA B 241130920161 13 13 27 53 NANDINI 241130920162 12 11 24 47 NANDINI K S 241130920163 13 9 16 38 NAVEEN KUMAR S 241130920165 10 10 26 46 NEELAMBIKA M 241130920166 7 8 24 39 NEELAMBIKA T S 241130920167 7 14 21 42 NETHRAVATHI 241130920168 15 18 26 59 NIKIL P S 241130920169 9 7 22 38 NIKITHA D 241130920170 15 8 28 51 NIROSHA N 241130920171 15 14 30 59 NISARGA 241130920172 10 15 24 49 NISARGA V 241130920174 8 11 25 44 PADAMAVTHI .M 241130920175 12 8 21 41 PAVITHRA K 241130920176 9 12 27 48 PAVITHRA M 241130920177 12 15 27 54 PAVITHRA V 241130920178 9 14 27 50 PEERTHI K N 241130920179 16 12 32 60 POOJAURS M P .n ts eh el pl in Center_Name Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete w w Districe_Code Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara w Sr_No 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130920180 16 14 20 50 PRADEEP P 241130920182 7 8 21 36 PRAVEEDA M 241130920184 12 10 16 38 PREMA 241130920185 15 12 28 55 PRIYA G 241130920186 6 17 27 50 PRIYA H S 241130920187 9 14 25 48 PRIYADARSHINI M 241130920188 13 11 24 48 PRIYANAK G 241130920189 6 12 26 44 PRYANKA 241130920190 8 16 25 49 PUNITHRAJU K L 241130920191 5 11 23 39 PUSHPA B N 241130920193 9 15 21 45 PUTTAMAHADEVAMMA 241130920194 10 21 37 68 RACHANA B S 241130920195 10 12 20 42 RADHA.D 241130920196 13 12 26 51 RADHA.D 241130920197 8 11 18 37 RAGHU N 241130920198 8 12 23 43 RAJASHEKARA MURTHY P 241130920199 9 1 24 34 RAJESH K 241130920200 10 11 24 45 RAJESHWARI 241130920201 10 9 21 40 RAJESHWARI B K 241130920202 10 11 19 40 RAJESHWARI B N 241130920203 10 5 28 43 RAJESHWARI S 241130920204 15 14 24 53 RAKSHITH 241130920205 13 21 19 53 RAKSHITH 241130920206 12 4 31 47 RAKSHITHA K 241130920207 10 22 26 58 RAKSHITHA LOKESH 241130920208 20 12 31 63 RAKSHITHA R 241130920210 7 10 24 41 RAMYA 241130920211 8 4 22 34 RAMYA B 241130920212 10 13 30 53 RAMYA R 241130920213 6 14 29 49 RANJETHA. C 241130920214 9 10 20 39 RANJITHA R NAYAK 241130920215 13 11 28 52 RASHMI 241130920216 15 15 29 59 RASHMI A V 241130920217 13 16 22 51 RASHMI M 241130920218 11 14 44 69 RAVI K 241130920219 9 13 19 41 REKHA L S 241130920220 14 15 26 55 RENUKA K C 241130920221 13 13 31 57 ROHITH 241130920222 9 19 27 55 ROJA.R 241130920223 5 10 32 47 ROOJA.M 241130920224 8 13 25 46 ROOPA B 241130920225 10 22 26 58 ROOPA H 241130920226 7 11 16 34 ROOPA M 241130920227 10 14 23 47 ROOPA S P 241130920228 8 19 31 58 PRAKASH B R 241130920229 7 20 19 46 SABAFIRDOS 241130920230 12 17 22 51 SABINA BANU 241130920231 8 15 13 36 SACHN T S 241130920232 3 15 24 42 SAFANA 241130920233 12 11 27 50 SAGAR S 241130920234 13 19 28 60 SALMAN 241130920235 3 12 24 39 SAMEENA 241130920236 13 13 28 54 SANDHYA 241130920237 7 12 21 40 SANDHYA S 241130920238 19 20 30 69 SANJAY M 241130920239 4 12 26 42 SANTHOSH KUMAR K S 241130920240 12 19 24 55 SARVAMANGALAMMA P 241130920241 10 16 19 45 SHALINI .n ts eh el pl in Center_Name Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete w w Districe_Code Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara w Sr_No 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130920243 8 17 21 46 SHASHIKUMARA 241130920244 8 11 30 49 SHILPA H M 241130920245 11 19 26 56 SHILPA H M 241130920246 12 13 24 49 SHIVA S 241130920247 9 22 43 74 SHIVAKUMAR C 241130920248 11 11 27 49 SHIVAMALLU H S 241130920249 9 21 30 60 SHIVAMURHTY 241130920250 11 14 30 55 SHIVANGANGA S 241130920251 6 11 29 46 SHIVARAJU K 241130920252 8 15 21 44 SHIVARJI M 241130920253 9 12 24 45 SHRUTHI D 241130920254 12 12 21 45 SIDDESHA B S 241130920255 16 19 27 62 SINDHU.N 241130920256 12 14 18 44 SOWJANYA D 241130920257 15 13 29 57 SOWMYA 241130920258 6 13 29 48 SOWMYA B 241130920259 7 11 27 45 SOWMYA M 241130920260 10 10 29 49 SOWMYA S 241130920261 8 17 26 51 SRIDHAR B 241130920262 16 18 30 64 SRIKANTA 241130920263 8 15 29 52 SRINIVAS K S 241130920264 11 13 33 57 SRINIVASA S 241130920265 11 14 22 47 SUBRAMNYA M 241130920266 9 20 29 58 SUCHITRA K M 241130920267 16 12 26 54 SUFIYA NAZ I 241130920268 8 14 27 49 SUKANYA 241130920269 10 14 27 51 SUKANYA H S 241130920270 8 11 21 40 SUMA B 241130920271 10 11 19 40 SUMA K 241130920272 14 16 18 48 SUMA K N 241130920273 11 11 25 47 SUMITHRA HS 241130920274 14 13 24 51 SUMITHRA S 241130920275 15 14 27 56 SURYA P C 241130920276 11 7 24 42 SUSHMITHA N 241130920277 17 10 28 55 SUVARNA M 241130920278 8 11 24 43 SWAMY.M 241130920279 11 20 40 71 SWETHA .N 241130920280 5 17 27 49 SWTHA G 241130920281 7 11 23 41 THANUSHREE 241130920282 9 18 26 53 THEJA S 241130920284 11 13 19 43 UMA N M 241130920285 9 10 16 35 UMESH H P 241130920286 9 12 23 44 UPENDRA M 241130920287 14 13 25 52 VARSHNI M 241130920288 6 11 28 45 VEERABHADRASWAMY 241130920289 8 11 17 36 VIJAYALAKSHMI G 241130920290 12 10 29 51 VIJAYKUMAR M 241130920291 7 14 37 58 VIJENDRAKUMAR M 241130920292 10 9 18 37 VINAY P B 241130920293 8 13 29 50 VINAY S 241130920294 8 7 34 49 VINODA 241130920295 10 7 22 39 VINODKUMAR 241130920296 9 8 27 44 VRUSHABENDRA G 241130920297 16 10 27 53 YASHODHA 241130920298 9 11 28 48 YASHODHA T R 241130920299 6 11 23 40 YOGESHAWARI D 241130920300 2 13 24 39 241130920301 12 18 22 52 .n ts eh el pl in Center_Name Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete w w Districe_Code Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara w Sr_No 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130920303 11 9 25 45 241130920350 2 11 18 31 241130920484 10 7 25 42 241130920567 9 6 33 48 241130930001 10 18 25 53 ABDUL MOMIN 241130930002 11 17 23 51 ABHISHEKA J 241130930004 16 16 26 58 AISHWARYA P 241130930005 16 11 27 54 AKASH T 241130930006 9 13 21 43 AMBRINA S 241130930007 8 14 23 45 ANITHA C 241130930008 10 16 22 48 ANUPRIYA 241130930009 16 16 28 60 ARCHANA M 241130930010 7 12 20 39 ARUL ELANGOVAN M 241130930011 11 11 29 51 ARUN KUMAR C 241130930012 12 10 33 55 ASHA M 241130930013 9 18 24 51 ASHWINI C 241130930014 10 9 18 37 ASHWINI M 241130930015 13 7 22 42 BHAMINI.S 241130930016 10 10 27 47 CHAITHRA D 241130930017 13 14 33 60 CHANDAN KUMAR M 241130930018 10 19 26 55 CHANDANA S M NAYAK 241130930019 11 10 20 41 CHANDINI B 241130930020 9 19 22 50 CHETHANA M 241130930021 18 18 32 68 CHITHRA M 241130930022 9 13 24 46 CHITHRA N 241130930023 11 17 29 57 DAIVANE M 241130930024 11 11 17 39 DEVAYANI M 241130930025 11 17 22 50 DHANALAKSHMI S 241130930026 12 22 28 62 DHARMA R 241130930027 8 14 24 46 DIVYA KUMARI R 241130930028 9 11 20 40 DIVYA PRAVEENA A 241130930029 8 8 27 43 DIVYA R 241130930030 6 10 34 50 GEETHANJALI N 241130930031 8 6 24 38 GIRIMANJU M 241130930032 9 14 28 51 GIRISH B 241130930033 8 20 30 58 GOVINDAMMA 241130930034 8 18 21 47 HAMSAVENI G 241130930035 11 12 30 53 HARISH V 241130930036 7 17 27 51 HARSHITHA M 241130930037 13 21 27 61 HARSHITHA G 241130930039 6 8 24 38 JAMUNA 241130930040 7 12 22 41 JAYASHEEGA S 241130930041 8 17 25 50 JAYASURYA D 241130930042 7 14 30 51 JEEVANANDA K 241130930043 11 17 25 53 JEEVITHA SB 241130930044 9 14 21 44 KALYANI S 241130930045 10 16 23 49 KARTHIK.N 241130930046 19 22 32 73 KARTHIK.P 241130930047 8 20 20 48 KAVITHA G 241130930048 10 14 23 47 KAVYA G 241130930049 11 13 25 49 KAVYA H 241130930050 14 16 32 62 KIRAN KUMAR L 241130930051 7 10 29 46 KIRAN P 241130930052 15 15 31 61 KIRANKUMAR B 241130930053 10 12 24 46 KUMARA K 241130930054 8 16 24 48 LAKSHMI A 241130930055 14 14 23 51 LAKSHMI S 241130930056 7 8 25 40 LAKSHMI V .n ts eh el pl in Center_Name Gundupete Gundupete Gundupete Gundupete Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur w w Districe_Code Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130930057 7 17 26 50 MADEVI 241130930058 9 11 25 45 MAHADEVAMMA S 241130930059 15 14 37 66 MAHADEVAPRASAD V 241130930060 10 13 32 55 MAHENDRA M 241130930061 12 6 24 42 MAHESHWARI S 241130930062 8 16 20 44 MAHESHWARI M 241130930063 11 16 33 60 MAHESWARI B 241130930064 22 20 37 79 MAHIMA R NAIDU 241130930065 10 11 29 50 MALLIKARJUNA M 241130930066 8 13 32 53 MAMATHA C 241130930067 7 14 24 45 MANIKANTA G 241130930068 13 22 27 62 MANIKANTA R 241130930069 11 13 21 45 MANIMEGHALA M 241130930070 11 21 31 63 MANJULA 241130930071 12 14 18 44 MANJULA 241130930072 9 14 28 51 MANJULA BAI 241130930073 10 12 20 42 MANJULA R 241130930074 14 17 29 60 MANOJ NAIK V 241130930075 9 10 31 50 MANU B 241130930076 10 14 29 53 MARAPPA C 241130930077 14 14 20 48 MARIA A 241130930078 15 18 28 61 MARUTHI S 241130930079 9 15 27 51 MEENAKSHI M 241130930081 9 15 30 54 MOHAN C 241130930082 9 11 21 41 MOHAN KUMAR 241130930083 8 12 25 45 MOHAN KUMAR R 241130930084 13 16 26 55 MURUGESHA B 241130930085 11 7 28 46 MYTHRI J 241130930086 8 12 30 50 NAGAMURTHY V 241130930087 12 14 29 55 NAGANANDINI M 241130930088 13 20 23 56 NAGARAJU S 241130930089 17 14 25 56 NAGARATHNA R 241130930090 12 16 28 56 NAGASURESH N 241130930091 7 21 31 59 NALINI S 241130930092 9 20 34 63 NANDINI 241130930093 8 11 21 40 NANDINI M 241130930094 8 13 21 42 NAVEEN NHMI N 241130930095 11 11 29 51 NAVEEN M 241130930096 12 11 20 43 NAVEENA B 241130930097 7 19 18 44 NAYANA M R 241130930098 17 19 26 62 NEHA N 241130930099 6 18 32 56 NINGARAJU M 241130930100 18 19 19 56 NIVEDA V 241130930101 19 18 22 59 ORGEN NORZOM 241130930102 15 15 30 60 PADMA S 241130930103 12 15 17 44 PADMAVATHI N 241130930104 8 19 29 56 PAVITHRA N 241130930105 8 15 23 46 POOJA N 241130930106 12 10 27 49 PRADEEP KUMAR A 241130930108 11 16 24 51 PRASAD KUMARA 241130930109 8 8 19 35 PRAVEEN KUMAR B 241130930110 11 12 25 48 PRAVEEN KUMAR S 241130930111 8 11 22 41 PREETHI ROSILINE D 241130930112 7 16 24 47 PREMA BAI M 241130930113 4 17 25 46 PRIYA G 241130930114 9 13 27 49 PRIYA S 241130930115 5 14 29 48 PRIYA V 241130930116 9 16 26 51 PRIYANKA K .n ts eh el pl in Center_Name Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130930117 8 18 32 58 PURUSHTHAM D 241130930118 7 21 25 53 PUTTU.S 241130930119 13 11 21 45 RAJESHWARI R 241130930120 10 16 22 48 RAKESH S P 241130930121 14 20 26 60 RAMA SWAMY M 241130930122 11 13 34 58 RAMESHA R 241130930123 9 21 29 59 RAMESHA.D 241130930124 11 12 23 46 RAMYA.M 241130930125 8 10 32 50 RANGASWAMY M 241130930126 12 21 37 70 RANI 241130930127 13 25 22 60 RANJITHA R 241130930128 10 16 27 53 RASHMI J 241130930129 11 12 27 50 RASHMI L 241130930130 12 9 23 44 RASHMI M 241130930131 10 13 18 41 RASHMI N 241130930132 10 15 24 49 REKHA M 241130930133 16 10 27 53 RESHMA G 241130930135 8 11 28 47 ROOPA K 241130930136 13 16 22 51 SACHIN K P 241130930137 10 11 26 47 SACHIN S 241130930138 12 17 16 45 SAJJAD ALI 241130930139 12 15 33 60 SANJAY M N 241130930140 8 15 26 49 SANJAYDATT R 241130930141 13 17 34 64 SANJEETHA D P 241130930142 14 10 28 52 SANJU C 241130930143 7 9 30 46 SANTHOSH H 241130930144 6 19 33 58 SARASWATHI 241130930145 14 12 26 52 SATHISH K 241130930146 11 21 28 60 SATHISHYADAV N 241130930147 6 14 33 53 SATHYA R 241130930148 21 15 27 63 SHAIRA REENA B A 241130930149 11 14 25 50 SHANTHI PERIYAGAYAMAL 241130930150 9 18 21 48 SHARAVANA P 241130930151 9 15 24 48 SHILPA BAI 241130930153 10 15 24 49 SHILPA L 241130930154 7 17 29 53 SHILPA M 241130930155 11 14 31 56 SHIVA KUMAR M 241130930156 9 14 24 47 SHIVAGAMI A 241130930157 13 14 20 47 SHIVAKUMAR K 241130930158 14 11 32 57 SHIVAKUMAR M 241130930159 11 22 27 60 SHIVANANJAPPA G 241130930160 10 18 29 57 SHIVAPRASAD N 241130930161 2 6 28 36 SHRINIVASAPRASAD B 241130930162 5 12 31 48 SHVARAJU M 241130930163 9 11 22 42 SHWETHA M 241130930164 9 13 32 54 SIDDARTH S 241130930165 24 21 32 77 SINCHANA B 241130930166 10 16 29 55 SINDHU.C 241130930167 19 16 25 60 SONICASEEMAN G 241130930168 19 18 34 71 SONIKAKARAN K 241130930169 10 12 18 40 SOUMYA S 241130930170 8 17 28 53 SOUNDARYA R 241130930171 16 11 25 52 SOWJANYA S 241130930172 10 12 23 45 SOWNDARYA 241130930173 22 10 30 62 SPOORTHY M 241130930174 11 14 28 53 SUDHA L 241130930175 6 19 25 50 SUGANYA C 241130930176 21 21 44 86 SUJANA SHEKAR S .n ts eh el pl in Center_Name Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130930177 11 16 28 55 SULOCHANA BAI K 241130930178 7 16 24 47 SUMANTH D 241130930179 10 10 26 46 SUMATHI J 241130930180 10 12 23 45 SUMATHI R 241130930181 8 15 20 43 SUMITHA M 241130930182 10 15 22 47 SUMITHRA P 241130930183 16 9 27 52 SUPRITHA 241130930184 10 17 27 54 SURAKSHA C 241130930185 5 9 16 30 SURESH D 241130930186 8 11 24 43 SURESHA Y 241130930187 13 19 25 57 SURESHA S 241130930188 9 12 22 43 SUSHANTH S 241130930189 10 9 27 46 SUSHMA N 241130930190 9 10 20 39 SWATHI 241130930191 13 10 27 50 TENZIN CHOEYING 241130930193 11 17 22 50 THANUJALAKSHMI G 241130930194 15 13 28 56 THEJASHWINI C 241130930196 7 18 30 55 UDAYA M 241130930197 23 25 32 80 UDAYBHASKAR 241130930198 9 12 23 44 USHA N 241130930200 13 17 29 59 VANGALI M 241130930201 6 21 31 58 VIJAY B 241130930202 7 17 22 46 VIJAYKUMAR 241130930203 8 21 23 52 VINOD KUMAR S 241130930204 10 17 30 57 VINOD T 241130930205 9 12 29 50 VINODKUMAR T 241130930206 11 21 27 59 VINUTHA G 241130930207 10 11 28 49 YASEEN PASHA 241130930208 12 12 27 51 241130930209 7 13 25 45 241130940001 11 10 24 45 ABHISHEK D 241130940002 1 15 27 43 AISHWARYA G 241130940003 14 13 29 56 AISHWARYA R 241130940004 23 23 47 93 AKSHAY M N 241130940005 18 18 26 62 AKSHAY P K 241130940006 25 14 28 67 ALEEYAMUSKAN I 241130940007 8 18 29 55 AMRUTHA M 241130940008 19 11 38 68 AMRUTHAVARSHINI S L 241130940009 3 7 24 34 ANANDA N 241130940010 8 16 27 51 ANIL S 241130940011 11 11 24 46 ANILKUMAR H R 241130940012 8 14 22 44 ANITHA M 241130940013 5 11 23 39 ANUSHA K 241130940017 12 11 22 45 ASHWINI R 241130940018 20 17 26 63 BALA MURUGAN S 241130940019 12 15 18 45 BASAVESHA N 241130940020 18 9 22 49 BHAVANA D N 241130940021 10 20 20 50 BHAVANI M 241130940022 9 18 27 54 BHRUNGESHA 241130940024 14 12 21 47 BRAMARAMBA M 241130940026 6 11 18 35 CHAITHRASREE 241130940027 7 18 27 52 CHANDAN B 241130940028 8 21 34 63 CHANDAN M 241130940029 10 14 28 52 CHANDANA M 241130940030 14 15 22 51 CHANDANA M 241130940031 17 16 17 50 CHANDANA R 241130940032 11 16 22 49 CHANDANA R 241130940033 8 15 23 46 CHANDANA S .n ts eh el pl in Center_Name Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Hanur Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130940034 18 12 25 55 CHANDINI C 241130940035 12 20 25 57 CHANDRASHEKAR G 241130940036 13 14 20 47 CHETHAN K V 241130940037 22 17 34 73 CHETHAN M 241130940038 17 23 25 65 CHINMAYI M 241130940039 10 18 28 56 DANUJMURTHY D 241130940040 21 22 23 66 DARSHAN R S 241130940041 11 14 23 48 DAVIDKUMAR T 241130940042 8 10 31 49 DEEPAK P 241130940043 22 15 29 66 DEEPAK R KASHYAP 241130940044 14 21 32 67 DIANA M 241130940045 10 14 27 51 DILEEP N 241130940046 13 18 28 59 DIVYA S 241130940048 12 19 29 60 GANESHA E 241130940049 18 11 27 56 GAUTHAM N 241130940050 19 16 28 63 GAYATHRI LAKSHME A S 241130940051 12 8 24 44 GIRISHKULALA B 241130940053 12 16 28 56 GOWTHAM N 241130940054 18 6 28 52 GURUPADASWAMY 241130940055 13 8 23 44 HARSHAVARDHAN S 241130940056 9 13 29 51 HARSHITHA G 241130940057 8 13 28 49 HARSHITHA G 241130940058 17 8 27 52 HARSHITHA M 241130940059 9 14 20 43 HARSHITHA S 241130940060 21 17 41 79 HARSHITHA S 241130940061 10 24 32 66 HEMANTHKUMAR M 241130940062 20 15 21 56 JAYASURYA J 241130940064 7 13 21 41 JYOTHI S 241130940065 12 19 25 56 KASTURI M 241130940066 17 12 29 58 KAVYA M 241130940067 10 13 21 44 KAVYA P 241130940068 11 10 21 42 KAVYASHREE M 241130940069 14 11 29 54 KAVYASHREE.M 241130940070 14 10 22 46 KAVYASREE M 241130940071 14 18 32 64 KEERTHIRAJ J 241130940072 13 11 22 46 KIRAN M 241130940073 13 8 22 43 KIRAN S 241130940074 27 25 44 96 KISHORE U 241130940075 24 12 36 72 KRUTHIKA N 241130940077 11 8 19 38 LALITHA S 241130940078 20 10 33 63 LATHESH S 241130940079 8 9 31 48 LEELAVATHI S 241130940080 10 13 26 49 LITHEESHKUMAR A 241130940081 11 12 21 44 LOKESH R 241130940082 18 14 24 56 LOKESHA N 241130940083 9 14 24 47 MADHU M 241130940085 22 15 35 72 MADHU N SHEPUR 241130940087 6 9 21 36 MADHUSREE S 241130940088 15 13 23 51 MADHUSUDANA G 241130940089 11 14 28 53 MAHENDRA S 241130940090 8 12 25 45 MAHESH M 241130940092 14 8 27 49 MAHINI A 241130940093 12 18 28 58 MALLANNA 241130940094 8 17 23 48 MALLANNA B 241130940095 10 18 21 49 MALLIKARJUNASWAMY M 241130940096 14 9 35 58 MANASA V 241130940097 15 14 32 61 MANIKANTA C G 241130940098 15 14 30 59 MANISH BENSON.B .n ts eh el pl in Center_Name Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130940099 18 19 35 72 MANOJ G K 241130940100 12 16 24 52 MANOJ KUMAR M 241130940101 12 14 27 53 MANOJ M 241130940103 19 19 31 69 MANOJKUMAR R S 241130940104 15 22 24 61 MANOJKUMARNAYAKA 241130940105 10 14 23 47 MANU D 241130940106 14 13 25 52 MARY SAHANA A 241130940107 16 19 40 75 MEGHANA D 241130940109 18 25 39 82 MOHAN C M 241130940110 15 18 29 62 MUKTHESH M 241130940111 9 12 25 46 MYTHRI G 241130940112 6 16 27 49 NAGARJUN M I 241130940113 11 7 17 35 NAGARJUN T 241130940114 16 20 27 63 NANDINI C 241130940115 12 14 23 49 NANDINI S 241130940116 7 19 25 51 NANDINI S 241130940117 11 15 30 56 NANJUNDASWAMY M 241130940118 8 11 23 42 NAVEENA R 241130940119 21 22 37 80 NAYANA S 241130940120 12 11 22 45 NEHA AMREEN 241130940121 16 14 29 59 NIKITHA U N 241130940122 16 13 24 53 NINGARAJU B 241130940123 20 17 33 70 NIRANJAN MURTHY D 241130940124 16 20 24 60 NITHYASHREE N 241130940125 10 16 27 53 PALLAVI M 241130940126 11 22 24 57 PARVATHI M 241130940127 18 4 17 39 PAVAN KUMAR N 241130940128 10 17 25 52 POOJA G 241130940129 20 13 28 61 POOJA M N 241130940130 18 17 22 57 POOJA N BABU 241130940131 15 13 21 49 POOJASREE N 241130940132 15 16 26 57 POOJAVAISHNAVI C G 241130940133 14 11 30 55 PRAKRUTHI C 241130940134 12 14 25 51 PRAMOD G 241130940135 7 13 25 45 PRASAD 241130940136 9 16 30 55 PRASAD S 241130940137 13 18 35 66 PRASHANTH KUMAR S H 241130940138 9 18 20 47 PRASHANTH L 241130940140 15 13 23 51 PRAVEEN R 241130940141 4 11 21 36 PRAVEEN S 241130940142 13 11 23 47 PREETHI P 241130940143 18 17 32 67 PRERANA P R 241130940144 10 12 25 47 PRIYA L 241130940145 10 7 24 41 PRIYA M 241130940146 16 7 25 48 PUSHPANJALI P 241130940147 12 24 22 58 RACHANA N 241130940148 11 11 25 47 RAGHU R 241130940149 7 16 26 49 RAJASHEKAR S 241130940150 18 11 20 49 RAJINIKANTHA M N 241130940151 14 13 22 49 RAKESH N 241130940152 15 13 28 56 RAKESH R 241130940153 9 11 18 38 RAKSHITH R 241130940154 14 14 20 48 RAMESH V 241130940155 9 12 28 49 RAMYA M 241130940156 13 9 23 45 RANGASWAMY M 241130940157 9 9 26 44 RANI M 241130940158 9 12 24 45 RANI N 241130940159 12 18 28 58 RASHMI R .n ts eh el pl in Center_Name Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130940160 14 17 19 50 RASHMI S 241130940161 10 15 21 46 RASHMI S 241130940162 14 8 22 44 RAVIKUMAR N 241130940163 9 23 29 61 RESHMA M 241130940164 13 13 17 43 ROHITH K L 241130940165 6 12 23 41 ROJA A S 241130940168 8 14 20 42 ROOPA M 241130940169 10 12 22 44 SACHIN L 241130940170 13 15 28 56 SAGAR S 241130940171 12 10 24 46 SAHANA B 241130940172 19 14 25 58 SAHANA P 241130940173 7 14 27 48 SAHANA S 241130940174 13 22 21 56 SANJANA S 241130940175 12 14 23 49 SANJAY M 241130940176 23 18 33 74 SANJAY N 241130940177 12 5 18 35 SANJYKUMAR S 241130940178 17 11 29 57 SARASWATHI PRIYA B V 241130940180 11 10 28 49 SARITHA S 241130940181 11 9 20 40 SHALINI B 241130940182 5 17 24 46 SHANTHA 241130940183 9 15 22 46 SHARANESHGIRIDARSHAN M 241130940184 20 15 29 64 SHASHI S M 241130940185 6 18 35 59 SHASHIREKHA P 241130940186 11 12 20 43 SHEEBA S 241130940187 11 16 19 46 SHEEBAKHANUM 241130940188 7 16 17 40 SHILPA P 241130940189 7 13 21 41 SHILPA S 241130940190 12 11 32 55 SHILPA S 241130940191 6 14 21 41 SHIVARAJU P 241130940192 17 10 24 51 SHREENIVASA G 241130940193 22 16 31 69 SHREESHA KUSHAL B V 241130940194 16 18 30 64 SHRUNGA M 241130940195 12 17 27 56 SHWETHA R 241130940196 13 11 26 50 SHYLAJA 241130940198 15 16 26 57 SINDHU G 241130940199 19 12 30 61 SINDHU RAO R 241130940200 10 14 26 50 SNEHA P 241130940201 11 16 25 52 SOWJANYA J 241130940202 8 12 22 42 SOWJANYA S 241130940204 13 13 19 45 SOWNDARYA C 241130940205 13 19 21 53 SPOORTHI U 241130940206 6 12 26 44 SPOORTHI R 241130940207 10 19 24 53 SRIDHAR V 241130940208 11 18 26 55 SUCHITHRA M 241130940209 8 18 19 45 SUDEEP KUMAR V 241130940210 24 19 38 81 SUHAS K POOLA 241130940211 9 15 21 45 SUHAS S 241130940212 10 15 32 57 SUNDARI 241130940213 11 16 23 50 SUNIL KUMAR K 241130940214 12 11 25 48 SURABHI G K 241130940215 11 17 29 57 SURYA M 241130940216 19 16 27 62 SUSHMA S 241130940217 19 10 31 60 SYEDSALMAN 241130940218 18 11 30 59 TEJAS KUMAR B 241130940219 18 19 25 62 THANUSHREE G B 241130940220 8 13 25 46 THARA S 241130940221 14 15 21 50 THEJA C 241130940223 13 8 30 51 THYAGARAJU N .n ts eh el pl in Center_Name Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar w Sr_No 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130940224 8 18 29 55 UMA N 241130940226 9 15 25 49 VARSHITHA K 241130940227 14 20 28 62 VARSHITHA R 241130940228 12 9 29 50 VARUN B 241130940229 8 18 21 47 VASANTHA M 241130940230 13 17 27 57 VASANTHAKUMAR V 241130940231 12 20 30 62 VEDAVATHI V 241130940232 23 14 26 63 VEENA C 241130940233 10 13 26 49 VIJAYA RAJ G 241130940234 9 17 24 50 VIJAYA S 241130940235 20 16 38 74 VIKAS S M 241130940236 18 19 37 74 VINITHRAJ N 241130940237 3 6 33 42 VINOD RAJ 241130940238 12 14 25 51 VINUTHA M 241130940239 10 12 33 55 YATHEESH N 241130940240 9 11 24 44 YOGESHA M 241130940241 14 14 31 59 ZAIBA AFREEN 241130950001 11 22 30 63 ABHISHEKA S 241130950002 10 14 28 52 AISHABANU 241130950003 16 17 31 64 AISHWARYA C 241130950004 8 16 26 50 AISHWARYA Y P 241130950005 5 18 21 44 AJAY R 241130950006 13 17 30 60 AKSHATHA P 241130950007 13 15 24 52 AMRUTHA M 241130950008 15 22 24 61 ANITHA M 241130950009 9 17 17 43 ANITHA R 241130950010 10 15 19 44 ANNAPURNA G 241130950011 10 13 21 44 ANUSHA J FRANLIN 241130950012 12 15 27 54 ARCHANA M N 241130950013 10 13 24 47 ARCHANA P 241130950014 10 12 23 45 ASHA P 241130950015 11 14 21 46 ASHA S 241130950016 13 14 17 44 ASHWINIKUMARI B N 241130950017 9 15 22 46 AVINASH N 241130950018 10 19 22 51 BHAGYASHREE C 241130950019 14 20 26 60 BHAVANI P 241130950020 12 13 32 57 BHAVANI S 241130950021 13 9 29 51 CHAITHRA H 241130950022 8 18 18 44 CHAMPAKA V R 241130950023 12 15 22 49 CHANDAN C R 241130950024 14 11 23 48 CHANDAN N 241130950025 5 13 18 36 CHANDANA B 241130950026 4 13 22 39 CHANDANA B 241130950027 10 13 18 41 CHANDINI G 241130950028 11 9 22 42 CHANDRAKALA M 241130950029 5 9 24 38 CHANDRAKALA R 241130950030 10 17 26 53 CHETHAN B 241130950031 12 9 19 40 CHETHAN M 241130950032 5 15 31 51 CHETHANA H 241130950033 13 18 22 53 CHITHRA M 241130950035 12 10 20 42 DEEPIKA G 241130950036 8 11 24 43 DHANUSHA M 241130950037 15 12 29 56 DILEEPKUMAR M 241130950038 12 10 22 44 DIVYA G S 241130950039 7 22 27 56 GOWTHAM M 241130950040 13 10 28 51 GOWTHAM RS 241130950041 15 19 24 58 HARISH M 241130950042 10 11 24 45 HEMAMRUTHA S .n ts eh el pl in Center_Name Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Kollegala Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur Yalandur w w Districe_Code Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara Chamarajanagara w Sr_No 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986

e. c om Reg_Number LCT GMAT SAT TOTAL Candidate_Name 241130950043 13 13 30 56 HEMANTHANAYAKA 241130950044 14 15 17 46 HEMANTHKUMAR N 241130950045 13 15 37 65 JAYARAJANAYAKA 241130950046 8 15 15 38 JYOTHI N 241130950047 8 14 22 44 JYOTHI S 241130950049 12 12 28 52 KAVITHA B 241130950050 19 11 36 66 KAVYASHREEVEDAVALLY M 241130950052 14 8 24 46 KUMAR M 241130950053 12 8 22 42 LAVANYA R 241130950054 9 10 34 53 LEELAVATHI N 241130950055 7 16 20 43 MADAN KUMAR S 241130950056 12 15 2

Add a comment

Related presentations

Related pages

Download NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results ...

Ntse 2014 stage 1 result-cm nagar; Ntse 2014 stage 1 result- chikkamagalur; ... Copyright © 2016 National Talent Search Examination. All Rights Reserved. ...
Read more

S. MARKS FULL MARKS No. ROLL No. CANDIDATE NAME FATHER'S ...

bihar ntse 2014 ( p.t. result ).xls s. ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... nagar indira nagar
Read more

Aryan Classes NTSE 2014 (Session 2013 - 2014)

D and Nagar Haveli ; Daman & Diu; ... 2014 . NTSE 2014. Correspondence course: ... 2014 Language test is for both NTSE stage 1 and stage 2.
Read more

NTSE 2014 Stage-1 Result Archives - Page 2 of 2 - My Exam ...

BITSAT 2014 Faqs; BITSAT : Contact Information; ... NTSE; HBCSE Olympiads. Mathematics; ... (Level-1) IMO. ALLEN’s Online Test Series for IMO (Level-1 ...
Read more

NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results - My Exam ...

NTSE Karnataka Stage-1 2014 Official Results. Posted By: ALLEN Admin on: ... Ntse 2014 stage 1 result-cm nagar; Ntse 2014 stage 1 result- chikkamagalur;
Read more

NTSE Meritlist 2014-15 - Notepad - Mota Chashma - Website ...

ntse meritlist 2014-15 jharkhand academic council ... 1 221151537080 sweta ram bilas singh 09/08 ... dav public school gandhi nagar ccl ...
Read more

NTSE Stage 1 Delhi Solved Paper 2014

NTSE Stage 1 Delhi Solved Paper 2014 - Download as PDF File (.pdf), Text file (.txt) or read online. ntse. ntse. Upload Sign in Join. Books Audiobooks ...
Read more

Aryan Classes - NTSE Delhi - Result

Recommended for NTSE Second Stage (As per Quota) for Delhi Stale: SRLNO: ... ntse 2014 delhi official answer ley: ... Lajpat Nagar IV, New Delhi 24 Website
Read more