Np_district_of_future

50 %
50 %
Information about Np_district_of_future
Social Media

Published on February 4, 2014

Author: telefonicacatalunya

Source: slideshare.net

Description

District of Future

4 de febrer de 2014 Nota de premsa  Sabadell guanya una subvenció de més de 200.000 euros per al projecte District of Future, que permetrà millorar l’eficiència energètica a tres equipaments de la ciutat Telefónica aporta FIWare (plataforma europea de l’Internet de les Coses), a banda de coordinar el projecte Sabadell és una de les tres ciutats que es beneficiaran del finançament de la Unió Europea per fer possible el projecte District of Future, escollit en la convocatòria 2013 d'optimització de sistemes energètics a les Ciutats Intel·ligents del Setè Programa Marc d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic de la UE (FP7). En concret, District of Future permetrà a Sabadell millorar l’eficiència energètica a tres equipaments de la ciutat: la central de recollida pneumàtica de Can Llong, l’edifici municipal de Cal Marcet i l’edifici de vivendes Can Llong 4 de VIMUSA, mitjançant la monitorització del seu consum i producció energètica. Telefónica a banda de coordinar el projecte, participa en la part tècnica aportant FIWare (plataforma europea de l’Internet de les Coses). Els seus principals beneficis són que els serveis que es construeixin sobre la mateixa seran estàndards i així puguin ser reutilitzats, fet que permet crear un ecosistema en el que les empreses, pimes i emprenedors de tota Europa puguin accedir-hi per crear nous desenvolupaments i altres ciutats podran reaprofitar els resultats obtinguts. L'objectiu principal del District of Future és crear un marc obert per a l’optimització energètica a les ciutats, mitjançant la integració de les diferents fonts de generació i consum d’energia de tot un barri o districte. Sabadell contribueix al projecte com a ciutat pilot, per poder aplicar en un entorn real el marc d'optimització energètica desenvolupat. El pressupost global de desenvolupament i implementació del projecte és de 6.242.551 euros, dels quals 3.801.732 euros han estan subvencionats per la Comissió Europea. L'Ajuntament de Sabadell rebrà 218.667 euros en concepte de subvenció, participant en 342.960 € del pressupost total. El projecte es desenvolupa per mitjà d'un consorci format per 11 socis europeus de 4 països diferents (Espanya, França, Finlàndia i Anglaterra), entre els quals es troben Telefónica, com a líder i coordinador, diferents socis tecnològics com Everis, IDP, Exeleria, Edenway, VTT, Fortum, Dalkia i tres ciutats demostratives: Sabadell, Corby (Regne Unit) i Orleans (França). Més informació http:// www.sabadell.cat @premsasabadell www.facebook.com/premsasabadell premsacatalunya@telefonica.es http://www.telefonicacatalunya.com @TelefonicaCAT

District of Future Les ciutats són cada vegada més conscients de la necessitat de fer front als desafiaments climàtics i energètics. District of the Future és un projecte finançat per la Unió Europea amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència energètica en un districte de la ciutat amb la innovació que ofereixen les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Això ajudarà els gestors de la ciutat a quantificar i aconseguir l’objectiu d’una reducció d’entre un 30 a un 40% del consum d’energia i les emissions de CO2, així com a millorar la consciència i implicació dels ciutadans. District of Future farà servir les TIC per recopilar, registrar i controlar les dades d’energia i dur-ho a la plataforma FIWare. Aquesta analitzarà els patrons d’energia en cada districte de la ciutat i permetrà predir-ne el consum, monitoritzar la demanda i l’oferta d’energia. També proporcionarà un sistema basat en estàndards, per tal que tant autoritats públiques com ciutadans puguin prendre decisions amb la finalitat d’optimitzar els seus consums. Aquest projecte contribuirà a que els governs de les ciutats adoptin les TIC per abastar els objectius marcats per la UE 2020; que el 20% de l’energia procedeixi de fonts renovables, un 20% d’augment de l’eficiència energètica i la reducció del 20% de gasos d’efecte hivernacle. Més informació http:// www.sabadell.cat @premsasabadell www.facebook.com/premsasabadell premsacatalunya@telefonica.es http://www.telefonicacatalunya.com @TelefonicaCAT 2

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...