Nota STPM : Sejarah : Negara Kesatuan dan Persekutuan

50 %
50 %
Information about Nota STPM : Sejarah : Negara Kesatuan dan Persekutuan
Education

Published on February 16, 2014

Author: araDOT

Source: slideshare.net

NEGARA KESATUAN DAN NEGARA PERSEKUTUAN Siti Anisah binti Abdullah Nor Farahhana binti Mohd Zamid Siti Nadia binti Johari

NEGARA KESATUAN 1) Definisi 2) Negara Kesatuan di Perancis

DEFINISI •N egar a Kesat uan ber m aksud negar a yang m ber i kuasa yang l uas kepada ker aj aan em pusat dan kuasa yang t er had kepada ker aj aan t em an. pat •Sesuai di l aksanakan di negar a-negar a yang t i dak t er l al u l uas kaw asan geogr af i nya. •C ohnya seper t i ont Per anci s, Br i t ai n, I t al i dan Jepun.

Negara Kesatuan di Perancis • Sebaik sahaja sistem feudal dihapuskan di Perancis, pentadbiran baharu dibentuk. • Perancis dibahagi kepada 83 department (kawasan). Setiap department dibahagi kepada cantons (daerah) dan yang akhir sekali commune. • Department ditubuh pada 1790 untuk menguruskan perkhidmatan di kawasan tempatan dan pentadbirannya diketuai oleh Prefet yang dilantik oleh kerajaan pusat. Prefet bertanggungjawab terus kepada Menteri Dalam Negeri. • Setiap department diwujudkan sebuah majlis yang dinamakan General Council. Ahli-ahli dilantik oleh pemerintah peringkat pusat. *Department = institusi peringkat tempatan yang menghubungkan penduduk tempatan dengan kerajaan di peringkat pusat.

• Commune dibentuk bagi mentadbir kawasan bandar. Diketuai Datuk Bandar (Mayor) sbagai ketua eksekutif. Diwujudkan juga sebuah Majlis Bandaran (Municipal Council). • Tugas Commune ; • Mengedalikan pekara-perkara yang menyentuh pentadbiran di bandar • Menjaga keselamatan penduduk • Menguruskan pendaftaran perkahwinan

• Datuk Bandar merupakan wakil kerajaan pusat di kawasan bandar. Beliau berperanan ; • Menguatkuasakan undang-undang tempatan • Mendaftar jurutera awam • Menguruskan pekerja di kawasannya • Keputusan yang dibuat Datuk Bandar boleh diubah, dipinda, dibatalkan kerajaan pusat.

•Commune merupakan institusi yang dibentuk bagi memberikan perkhidmatan kepada penduduk tempatan seperti ; • Pejabat pendaftaran • Mahkamah rendah • Jabatan kerja raya • Polis tempatan

NEGARA PERSEKUTUAN 1) Definisi 2) Negara Persekutuan di Amerika Syarikat

DEFINISI •I st i l ah per sekut uan ber asal dar i pada per kat aan G eek, “f oedus” yang ber m r aksud per j anj i an. •N egar a Per sekut uan pul a ber er t i negar a yang m bahagi kan kuasa ant ar a ker aj aan em pusat dengan ker aj aan neger i at au ker aj aan t em an. pat •C ohnya seper t i Am i ka ont er Syar i kat , I ndi a, Kanada, Aust r al i a dan

Negara Persekutuan di Amerika Syarikat • Amerika Syarikat mempunyai 50 buah negeri dan saiznya luas, penduduknya terdiri daripada berbilang kaum, namun pendapatan rakyatnya masih utuh. • A.S merupakan negara persekutuan yang terbentuk daripada 13 buah negeri yang pernah menjadi oloni British. • Kesan kekurangan kuasa kerajaan persekutuan ialah kerana kerajaan baru tidak dapat melaksanakan projek-projek pembangunan. • Ini kerana tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. • Kerajaan persekutuan tidak dibenarkan membentuk sistem perdagangan antara negeri atau dengan negara lain.

• Menjelang 1788, 9 buah negeri mengesahkan perlembagaan baharu itu. • Alexander Hamilton, John Jay, dan James Madison adalah antara pemimipin yang cuba mempengaruhi penduduk awam supaya menyokong perlembagaan baharu itu. • Beberapa pindaan telah dibuat. Antaranya ; • • • • • Mata wang Mengisytiharkan peperangan Mengenakan cukai Menggubal undang-undang Menguasai bidang perdagangan

• Perlembagaan A.S telah menggariskan secara terperinci badan-badan yang memerintah A.S supaya terdapat 1 sistem timbang tara sebagai perlindungan unsur-unsur authoritarian dan radikal. • Presiden boleh membatalkan undang-undang dengan menggunakan kuasa veto dan boleh mengawasi kongres. • Kongres pula melalui 2/3 undi di kedua-dua dewan, iaitu ; • Dewan senat • Dewan perwakilan • Kedua-dua dewan ini boleh mengusai kuasa veto presiden.

• Oleh kerana kerajaan persekutuan diberi kuasa yang lebih luas, rakyatnya tidak menentang kerana kebebasan dan hak peribadi mereka tidak diusik. • Kuasa yang berkaitan dasar luar dan perdagangan telah menjadikan A.S sebuah negara yang berjaya mengawal kedudukan ekonomi dan politik antarabangsa.

NEGARA KESATUAN DAN NEGARA PERSEKUTUAN 1) Kesimpulan

Kesimpulan • Kedua-dua bentuk kerajaan ini akan memberi kesan kepada keharmonian pentadbiran pusat dan wilayah di negara masing-masing.

TERIMA KASIH

Add a comment

Related presentations

Related pages

SEJARAH STPM: KERAJAAN KESATUAN PERANCIS

... bentuk kerajaan yang diamalkan iaitu negara kesatuan dan negara persekutuan. ... Negara kesatuan Perancis mempunyai ... BLOG SEJARAH STPM.
Read more

2.2.2 Negara Kesatuan&Negara Persekutuan { stpm sejarah ...

Labels: NOTA SEJARAH STPM PENGGAL 1. Newer Post Older Post Home. Subscribe to: Post Comments (Atom) ... 2.2.2 Negara Kesatuan&Negara Persekutuan { stpm s...
Read more

SEJARAH STPM: KERAJAAN PERSEKUTUAN AMERIKA SYARIKAT

Kerajaan Persekutuan ... kreatif dan amat meminati lukisan. Sejarah Bendera ... DI PERANCIS..NEGARA KESATUAN DAN PENYATUAN DI ...
Read more

Negara Kesatuan di Perancis - Blog Sejarah STPM Baharu ...

Blog Sejarah STPM Baharu: Semekar ... Antara kelebihan sistem negara kesatuan ... kepada sistem negara kesatuan. Sistem ini lebih tersusun dan organisasi ...
Read more

KoKi: Nota Sejarah STPM Baharu

2.2.2 Negara Kesatuan dan Negara Persekutuan 2.2.3 Penyatuan Negara Bangsa ... Download Nota dan Skema Sejarah STPM Penggal 3 ...
Read more

nota stpm: KERAJAAN PERSEKUTUAN AMERIKA SYARIKAT

nota stpm. Jumaat, 5 Julai 2013 ... PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN ... Doktrin ini diwujudkan bertujuan untuk menjaga kepentingan negara ...
Read more

Blog Sejarah STPM Pra-Universiti: 2.2.2 Negara Kesatuan

Blog Sejarah STPM Pra-Universiti. ... Perancis melaksanakan sistem negara kesatuan berdasarkan ... Huraikan ciri-ciri dan perlaksanaan negara Persekutuan ...
Read more

Negara Kesatuan Dan Negara Persekutuan

Negara Kesatuan dan Negara Persekutuan. ... (Sejarah t.6r) Modular. Calon Layak ... Set Nota Lengkap Pengajian Am Penggal 2 STPM 2015.
Read more