Nota STPM : Pengajian Am Penggal 1 : Sistem Kehakiman Mahkamah Khas Raja-Raja dan Syariah

67 %
33 %
Information about Nota STPM : Pengajian Am Penggal 1 : Sistem Kehakiman Mahkamah Khas...
Education

Published on February 16, 2014

Author: araDOT

Source: slideshare.net

SISTEM KEHAKIMAN MAHKAMAH KHAS MAJLIS RAJARAJA DAN SYARIAH

MAHKAMAH KHAS(RAJA) Terdiri daripada Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan(Pengerusi) Hakim- hakim besar Mahkamah Tinggi dan Hakim Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja Bidang Kuasa Membicarakan segala kesalahan yang dilakukan di Persekutuan olah Yang di-Pertuan Agong atau seorang Raja atau sifat peribadinya Mempunyai Bidang Kuasa yang sama seperti yang terletak hak pada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi, dan mahkamah-mahkamah bawahan Keputusan mahkamah khas adalah muktamad Tidak boleh dicabar atau dipertikaikan

Tiada tindakan jenayah atau sivil boleh dimulakan terhadap Yang di-Pertuan Agong atau seorang Raja Tanpa izin Peguam Negara Yang di-Pertuan Agong boleh, atas nasihat Ketua Hakim Negara, membuat apa-apa kaedah yang difikirkannya perlu atau suai manfaat untuk membuat peruntukan bagi penghapusan apa-apa jua pun kesulitan atau anomali dalam mana-mana undang-undang bertulis atau dalam perlaksanaan apa-apa fungsi, perjalanan apa-apa kuasa, penunaian apa-apa kewajipan, atau pembuatan apa-apa perbuatan di bawah mana-mana undang-undang bertulis. Pengampunan diri sendiri tidak dibenarkan.

MAHKAMAH SYARIAH Ditubuhkan di bawah Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam negeri. Ditubuhkan untuk membicarakan kes sivil dan kes jenayah bagi orang-orang Islam sahaja. Mahkamah Rendah Syariah Mahkamah Tinggi Syariah > Struktur Mahkamah Syariah. Mahkamah Rayuan Syariah

Terdiri daripada O Mahkamah Rendah Syariah O Mahkamah Tinggi Syariah O Mahkamah Rayuan Syariah

Keanggotaan Mahkamah Syariah Ketua Hakim Syariah Hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Ketua hakim dilantik oleh Yang diPertuan Agong

KAKITANGAN MAHAMAH SYARIAH Mahkamah Rayuan Syariah • Ketua Hakim Syariah - rayuan didengar bersama-sama suatu panel. - anggota panel terdiri daripada hakim mahkamah awam dan hakim Mahkamah Tinggi Syariah negerinegeri yang lain. Mahkamah Tinggi Syariah • Hakim Mahkamah Tinggi Syariah • Pegawai Pemeriksa hal Ehwal Agama • Pendakwa Agama Mahkamah Rendah Syariah • Hakim Mahkamah Rendah Syariah • Pegawai Pemeriksa Hal Ehwal Agama • Pendakwa Agama

BIDANG KUASA MAHKAMAH SYARIAH Kes Sivil 2. 1. Pertunangan Matrimoni (Perkahwinan, Penceraian, Nafkah) 3. Hak terhadap anak 4. Wakaf dan warisan harta pusaka

Kes Jenayah 1. Berkhalwat 2. Persetubuhan haram/berzina 3. Berjudi 4. Menyebarkan ajaran sesat 5. Tidak berpuasa 6. Kesalahan matrimoni (berkahwin lebih daripada empat orang isteri) 7. Tidak membayar zakat fitrah dan zakat (Baitulmal) 8. Kesalahan mengambil anak angkat 9. Jualan minuman keras 10. Menyertai pertandingan ratu cantik/memakai pakaian yang menjolok mata

HUKUMAN YANG BOLEH DIKENAKAN Kes Jenayah - Mahkamah Tinggi Syariah Penjara < 3 tahun Denda < RM 5 000 Merotan < 6 sebatan atau Kombinasi mana-mana hukuman di atas. - Mahkamah Rendah Syariah Penjara < 6 bulan Denda < RM 1 000

Kes Sivil - Mahkamah Tinggi Syariah Pertikaian > RM 50 000 Mahkamah Rendah Syariah Pertikaian < RM 50 000

PROSIDING MAHKAMAH SYARIAH BM mesti digunakan dalam perbicaraan. Perbicaraan MS secara terbuka Pendakwaan djalankan oleh pendakwa Syariah Ketua Hakim Syariah dari kalangan Perkhidmatan Awam Persekutuan Ketua Pendakwa Syarie (KPS) mempunyai kuasa budi bicara, memula, menjalankan dan memberhentikan apa-apa prosiding bagi kesalahan di hadapan Mahkamah Syariah KPS di KL dilantik oleh YDPA

RAYUAN KES DI MHKAMAH RAYUAN SYARIAH Mahkamah Rayuan Syariah mendengar rayuan untuk : a. b. Kes sivil yang melibatkan nilai < RM 100 Kes jenayah yang melibatkan denda > RM 25

SEKIAN TERIMA KASIH

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 5)

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 ... Ketua Lembaga Pengarah ialah Pengurus Besar dan dilantik ... Sultan yang bersalah didakwa di Mahkamah Khas Raja-Raja.
Read more

siKIDALberbicara PART II: nota pengajian am : Mahkamah !

nota pengajian am : Mahkamah ! Sistem kehakiman di ... 2 Kes yang melibatkan bumiputera Islam dibicarakan di Mahkamah Syariah dan hanya akan dibicarakan ...
Read more

Pengajian Am: Kehakiman: Mahkamah Khas Raja-Raja

Pengajian Am. Koleksi Ilustrasi. Tuesday, ... Kehakiman: Mahkamah Khas Raja-Raja Wednesday May 19, 2010 Gaps in Special Court law Reflecting on ...
Read more

SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA (Mahkamah-Mahkamah di Malaysia ...

Blog Pengajian Am dan Sejarah STPM ... MAHKAMAH KHAS (Raja-raja) ... BAB 6: SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA 1.
Read more

NOTA LENGKAP PENGAJIAN AM/PENGAJIAN MALAYSIA: Penggal 1 ...

Nota Pengajian Am untuk pelajar tingkatan 6. Sebahagian topik Sukatan Pengajian Malaysia
Read more