Nota STPM : Pengajian Am Penggal 1 : Perlembagaan Persekutuan

50 %
50 %
Information about Nota STPM : Pengajian Am Penggal 1 : Perlembagaan Persekutuan
Education

Published on February 16, 2014

Author: araDOT

Source: slideshare.net

 NURUL FATIHAH MOHD ZAMID  NOR FATIN NAJIHAH RAFEE

MAJLIS RAJA-RAJA Ditubuhkan pada 1948 (sebelum merdeka) Sebagai tempat Raja-Raja & YDPN bertemu & berbincang  perlembagaan persekutuan juga memperuntukkan kerajaan supaya mendapatkan nasihat MRR contohnya untuk perlantikan hakim

Tugas-tugas lain  Memilih YDPA & Timbalan YDPA setiap 5THN mengikut giliran  Membincangkan hal-hal berkaitan dasar negara  Berbincang hal raja-raja  Mempersetujui atau tidak mengenai rang undang-undang  Mempertimbangkan perkara-perkara berkaitan Agama islam & adat istiadat melayu

 Mempertimbangkan berkenaan hal istimewa orang melayu & b/putera Sabah & Sarawak  Mempertimbangkan perubahan sempadan negeri  Dasar-dasar berkaitan negara  Menjaga kepentingan kaum lain  Membuat @ memberi nasihat tentang perlantikan -Ketua Hakim Negara -Hakim-hakim Makhamah Persekutuan,rayuan&tinggi -Ahli-ahli suruhaanjaya Perkhidmatan & PR

KEAHLIAN MAJLIS RAJA-RAJA  9RRM& 4YDPN  YDPN tidak boleh menjadi MRR mengenai perlantikan YDPA & TYDPA & membincangkan keistimewaan Raja-Raja  Baginda ialah ketua Negara & Diiringi PM  Setiausaha MRR ialah penyimpanan Mohor Besar Raja-Raja

setiausaha  Dilantik oleh MRR  Pegawai kanan yang masih berkhidmat dengan kerajaan @ yang telah bersara  Memegang jawatan selama yang diperkenankan

Tugas-tugas setiausaha  Menerima & mengedarkan kertas kerja yang dikemukakan dalam mesyuarat  Bertanggungjawab mengadakan mesyuarat atas arahan YDPA @ MRR  Menghadiri dan menyimpan minit mesyuaray  Mengesahkan keputusan MRR  Mengumumkan keputusan MRR,tarikh puasa &hari raya

Ketua audit negara  Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM dan rundingan MRR  Boleh dilantik semula  Boleh letak jawatan pada bila-bila masa ,tapi hanya boleh dipecat oleh YDPA  Saraan ditanggung oleh kumpulan Wang Pesekutuan Disatukan

Tanggungjawab audit ketua  Mengaudit akaun-akaun negara  Membuat laporan bagi kerajaan persekutuan dan negeri  Melaksanakan kewajiban dan menjalankan kuasa berhubung dgn akaun-akaun negara

Pengauditan kewangan  Untuk memberi penyata tahunan kewangan  Untuk memberi gambaran kedudukan kewangan yang benar dan saksama

PENgAUDITAN PEMATUHAN  Memeriksa dan menilai aktiviti kemeterian atau agensi .  Untuk mengesahkan sama ada undang-undang dan peraturan dipatuhi sepenuhnya .

Pengauditan prestasi Mengkaji dan menganalisis program tertentu di kementerian dan agensi kerajaan . Untuk menentukan sama ada objektif program dicapai . Pelaksanaan program dan aktiviti dijalankan secara ekonomi , cekap dan berkesan .

Proses audit 1. Ketua audit siapkan laporan . 2. Laporan dihantar kepada YDPA . 3. Laporan ini dibentangkan dalam Dewan Rakyat 4. Jawatankuasa Akaun Awam mengkaji laporan . 5. Laporan dihantar kepada Raja / YDPN . 6. Laporan dibentangkan Undangan Negeri . dalam Dewan 7. Ketua Audit Negara bebas memberi kritikan dan saranan terhadap perbelanjaan negara dalam laporan itu .

Add a comment

Related presentations

Related pages

Blog Budak STPM: Pengajian Am - Perlembagaan Persekutuan

Pengajian Am - Perlembagaan Persekutuan ... Pengajian AM, Penggal 1, STPM Baharu. ... shasah said... salam saya nak tanya.nota ni diambil daripada buku ...
Read more

NOTA PENGAJIAN AM BAB 2 : PERLEMBAGAAN - Scribd

... Kuasa tertinggi di Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan. y ... Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 ... STPM Pengajian Am Penggal 1.
Read more

PENGAJIAN AM STPM PENGGAL 1 : PERLEMBAGAAN

PENGAJIAN AM STPM PENGGAL 1 : PERLEMBAGAAN ... Perlembagaan Persekutuan menjadi punca kepada ... wajib mematuhi Perlembagaan Malaysia. * NOTA RINGKAS 1 ...
Read more

Nota STPM : Pengajian Am Penggal 1 : Perlembagaan ...

Pengajian Am Perlembagaan Persekutuan 1. TOPIK 2 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 2. PERLEMBAGAAN SECARA UMUM Malaysia mempunyai Perlembagaan bertulis yang ...
Read more

PENGAJIAN AM: Perlembagaan Persekutuan (PP) Bahagian I

Ciri-ciri Kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan. ... Teks Pra-U STPM Pengajian Am Kertas 1. Labels: Perlembagaan. 0 Responses so ...
Read more

NOTA PENGAJIAN AM STPM oleh cikgu Jamil Salih SMK ...

NOTA PENGAJIAN AM STPM oleh cikgu Jamil Salih SMK ... Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 1) KONSEP NEGARA. ... PERUNTUKAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN.
Read more

NOTA PENGAJIAN AM BAB 2 : PERLEMBAGAAN

NOTA RINGKAS PENGAJIAN AM (oleh Muhammad Amin bin Marozan) ... Menentukan corak pemerintahan negara. Perlembagaan di Malaysia berada pada tahap yang tinggi.
Read more

Nota Pengajian Am: Bab 6 Perlembagaan Persekutuan

1 Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia. ... Koleksi Nota-Nota Pengajian Am ... Format Soalan STPM (1) Bank Soalan. Bank ...
Read more