Norge blir moderne

67 %
33 %
Information about Norge blir moderne
Education

Published on March 17, 2014

Author: mettek

Source: slideshare.net

Norge blir moderne Industrialisering En presentasjon ved 3STF Se filmen: Byens industri © Mette 1 «Kraftstasjonen er ferdig». Rjukanfossen malt av Theodor Kittelsen 1908.

Ressurser • Tidslinjer 1+2 side 260-268 • Mennesker i tid 2 side 106- 114, 211-225 • Portal. Norge etter 1850 (2004) side 38-74 2

Fyrvesenet © Tore og Elia 3 • Lindesnes fyr: 1655 • Fra 1724: fyrvoktere • 1834: Oksøy fyr • 1841: Fyrdirektoratet • 1850: 76 nye fyr • 1880: over 100 fyr • Fra 1982: Automatisering • Utvikling av fyr Lindesnes fyr Film: Storm på Lindesnes fyr

© Pernille og Marianne 5 Seilskutetiden • Dominerende transportmiddel fra 1500-tallet • Økt transportbehov som følge av den industrielle revolusjon • Gullalder: 1848-1914 Mer om seilskutetiden Christiania seilskuteklubb Kristansands Vestre Havn med seks seilskip. Malt av M.A. Appel ca.1830.

© Andreas og Jesper 5 Tømmer og trelast • Næring med lange tradisjoner • Flere hundre treforedlingsanlegg langs kysten av Sør-Norge, de aller fleste på Østlandet. • Modernisering fra 1860 • Maskiner, kapital og produksjonsmåter importert fra Storbritannia. • Fra 1890 –årene: produksjon av cellulose og papir gjennom kjemisk prosess Braastad sagbruk ved Lunner (1842−1856)

© Helena og Oda 6 Fiskeriene • Største eksportnæring • 1890: 56 000 «fiskebønder» • Gode sesonginntekter • 1870-årene: Skille i fiskerinæringen • 1875: Krise – prisene sank • Modernisering førte til konflikter (Trollfjordslaget) • Fiskebåtrederiene færre og større • Fiskeryrket spesialisert Lofotbrev (1896) Christian Krogh

© Aksel og ? 7 Fra seil til damp • Fra 1820: de første dampskip • Dampteknologien dyr, seil dominerte • Etter 1880: nedgang i verdensøkonomien • Krise i norsk skipsfart • Damp utkonkurrerte seil • Historier om skip • Hurtigruta minutt for minutt (37 min) Hjuldamperen «Prinds Oscar» malt i Kristiansand i 1828 av Meindert Arians Appel.

Postvesenets historie • Opprettet i 1647 • 1843: Hovedvei øst-vest • 1827: Dampskip: faste rutetider • 1855: Første frimerke • 1871: Postkasser • 1848: 1 million brev • 1900: 44 millioner brev • Og i dag? © Kristian og Aksel 8 Norges første frimerke - 4 skilling - er på mange måter en raritet! Merket med riksvåpenet som motiv, er det eneste norske frimerket som verken har tagger eller navn på utgiverland.

Jernbane og veg • 1845: Indredepartementet • 1854: Norges første jernbane Christiania – Eidsvoll • 1909: Bergensbanen – Norge blir ett rike • 1900: 10 000 km hovedvei • 1914: 3000 km jernbane Veghistorie Jernbanehistorie Bergensbanen minutt for minutt © Celine og Ragnhild 9 Da Kong Haakon åpnet Bergens- banen på Voss 27. november 1909, omtalte han den som vår tids storverk. Bergensbanen var definitivt sin tids storverk.

Det hvite kull • Vannkraften utnyttet fra 1500-tallet • 1870-tallet: De første vannkraftverkene • 1885: Laugstol Brug Første elektrisitetsverk • 1891: Hammerfest elektrisk gatebelysning • Fordelingsnett til industri og alminnelig forsyning © Thomas og Simen 10 Energien i Akerselva har vært utnyttet gjennom de siste tusen år.

Metallurgisk industri • Tungindustri: smelteverk for jern, stål, ferrolege- ringer og aluminium • Fossekraft en forutsetning • 1906: Gjennombrudd i Tyssedal og Odda • Hjørnesteinsbedrifter langs kysten: Lista−Finnfjordbotn © Jørgen og Andrea11 Odda smelteverk (1906−2002) står på er foreslått listeført på Unescos verdensarvliste som fremragende representant for den andre industrielle revolusjonen.

Konsesjonslovene • Ble vedtatt i 1906 og 1909 • Beskyttelse av landets naturressurser • Begrenset utenlandsk eierskap • Hjemfallsrett © Tarakai og Delsher 12 Fra utbyggingen av Glomfjord kraftverk som ble satt i drift i 1920. Konsesjonslovene sikret staten eierskap til ressursene. Foto: Statkraft

Gamle og nye klasser • Embetsstanden svekkes • Bøndene samler seg • Partiene dannes (V, H, Ap) • Arbeiderklassen – Fagbevegelsen (LO) 1899 • Industrieierne – Arbeidsgiverforeningen (N.A.F) 1900 © Mette 13 Sulitjelma Faglige Samorganisasjon ble stiftet 13. januar 1907.

De castbergske barnelovene • Grunnlaget for den moderne velferdsstaten • 1913: Sosialdepartement • Johan Castberg (1862– 1926): Arbeidervern • Katti Anker Møller (1868–1945): Mødrehygiene © Mette 14 Gjennom Fredriksstad og Omegns Arbeiderpartis Kvinneforeninger kunne kvinner blant annet lære å bruke prevensjon.

Bildeadresser Lysark 1: http://menneskeritid2.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=34787 Lysark 2: http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=8252157890 Lysark 3 http://no.wikipedia.org/wiki/Fyr#Automatisering_og_avfolking Lysark 4: http://www.wergeland2008.no/wergelands-liv-og-verk/wergelands-samtid/wergeland-og-havet/ Lysark 5: http://www.treveven.no/leksikon/article.asp?Data_ID_Article=75&Data_ID_Channel=2 Lysark 6: http://www.lofotmuseet.no/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=59 Lysark 7: http://www.kyst-norge.no/?k=2909&id=13787&aid=6411 Lysark 8 http://www.samlerhuset.no/nk1 Lysark 9: http://blogg.bt.no/preik/files/2013/03/bergensbanen.jpg Lysark 10: http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/article107761-961.html Lysark 11: http://no.wikipedia.org/wiki/Odda_Smelteverk Lysark 12: http://www.statkraft.no/pressesenter/nyheter/2009/100-ar-med-politisk-styring-av-kraftutbyggingen.aspx Lysark 13: http://www.arkivinordland.no/artikkel.aspx?MId1=2551&AId=5547 Lysark: 14: http://ostfold.kulturnett.no/kvinner/katti_anker_moller.html 15

Add a comment

Related presentations