Nor Izan Hura Egin I Artola Arindua

50 %
50 %
Information about Nor Izan Hura Egin I Artola Arindua

Published on October 1, 2007

Author: ibiainsa

Source: slideshare.net

Description

Eskola Hiztun Bila 2007, Iñaki Artola

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Josune Alberdi – Iñaki Artola 2007-10-01

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Nor naiz? Zer naiz? Nongoa? Nora noa? Zer dut gogoko? Zer zait garrantzizko? Nolakoa naiz? Zer sentitzen dut? Non sentitzen naiz kide? Zeintzuk dira nire nahiak eta ametsak, nire usteak eta sinismenak?... Hauek eta antzeko hainbat galderari erantzun bila egiten dugu bizitzako ibilbidea. Gizaki bakoitzaren garapena eta oreka galdera hauei nork bere erantzun propioa antzematera iristean datza neurri handi batean. Erantzun hauen bila dabil umea, dabil gaztea…Ez ote da irakasleon, gurasoon, helduon lana bide horretan lagungarri gertatzea? Ez ote da hori irakasle izatea? Hala ere, gure erantzunak geureak dira. Gazteak, bereak aurkitu behar ditu. Inork emanak ez dira zertan bereak izan behar. Maite duguna, gure usteak eta sinismenak, balioak…azken batean, gure giza-eredua eta kultura da eskaini eta proposa dezakeguna. Esperientzia anitzak eta aberatsak eta bizipen goxo eta gogoangarriak dira bide garapen horretarako.

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? ERABILERA ? MOTIBAZIOA JARRERAK OHITURAK ENPATIA ER ENDOGENOAK TALDEA-INGURUA INGURUAREN ERAGINA GAITASUNAK ERAGILE PERTSONALAK AHAL IZATEA NAHI IZATEA ER EXOGENOAK EMOZIOAK BALOREAK LEHEN INPRESIOAK ER KOGNITIBOAK AUTOESTIMUA ITXAROPEN-ESPEKTATIBAK ER AFEKTIBOAK ER KONATIBOAK AURRE IRITZIAK PORTAERAK ESTIMULAZIOA SINISMENAK EZAGUTZAK IKASTE PROZESUA IBILBIDE KULTURALA IBILBIDE NATURALA INPLIKAZIOAK KEMENA

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? JARRERAK ? “ Norbere buruarekin eta errealitatearekin harremanetan jartzeko era sakona” “ Gizakiak, inguruarekin duen erlazioa antolatzeko eta finkatzeko sistema” “ Balioen aurrean erreakzionatzeko ditugun moduak” “ Joera egonkorra modu jakin batean baloratzeko eta ondorioz jokatzeko” “ Balioak guregan duten eraginaren emaitza dira” J.A. Alcantara “Como educar actitudes”

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? NOLAKOAK DIRA JARRERAK ? “ Ikasitakoak, aldagaitzak, egonkorrak…” “ Baina alda daitezke” “ Areagotu edo leundu egiten dira” “ Gure portaerarako joera dira baina ez dira portaera bera” “ Prozesu kognitiboak baina aldi berean afektiboak” “ Prozesu Konplexuak; Kognitibo, Konatibo eta Afektiboak ZEIN JARRERA LANDU ? “ Norbere burua garatzekoak” “ Gizarterako prestatzekoak” “ Giza bizitzarako prestatzekoak” “ Balioekin ados daudenak” …

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? JARRERAK NOLA LANDU? PORTAERA OSAGAI AFEKTIBOAK JARDUERA ATSEGINAK JOKAERA IZAERA MOTA IMITAZIOA-EREDUA ESTIMULAZIOA OSAGAI KOGNITIBOAK MOTIBAZIOA OSAGAI KONATIBOAK INPLIKAZIOAK ZIGORRAK SARIAK

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? MOTIBAZIOA ? “ Portaerarako atea zabaltzen duen maratila da motibazioa” “ Motibazioa prozesu multzo batek osatzen du. Prozesu hauek portaera gertatzeko, norabidea mantentzeko eta bere horretan irauteko eragileak dira” Fco. J. Garcia Bacete – F. Doménech NORBANAKOAREN MOTIBAZIOA SUSPERTU “ Ez ditugu ikasleak motibatu behar. Bere burua motibatzeko aukera eskaintzen dien inguruak sortu behar ditugu” Cyrs 1995 INGURU MOTIBATZAILEAK SORTU

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eta Soziolinguistikak? HIZKUNTZA-JARRERA / MOTIBAZIOA “ Norbanakoak INGURUArekin duen elkar hartze horren baitan osatzen da hizkuntza-jarrera” GAITASUNA INPUT-a OUTPUT-a EZAUGARRI PERTSONALAK

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eta horretarako? *Pazientzia *Enpatia *Jakin mina sustatu *Arreta sustatu eta eutsi *Jardueraren garrantzia azpimarratu *Ikasleen onarpen-aitormena *Ikasleen parte-hartze autonomoa *Ikaste prozesuaren kontzientzia sustatu *Mintzatzeko eran erreparatu *”Ez hitzezko” komunikazioa zaindu …

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? ONDORIO NAGUSIA? MOTIBAZIOAREN ETA JARREREN LANKETA SISTEMATIKOAREN BEHARRA

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Zein lotura dago elementu guztien artean? “ Gure pentsamenduak horiek guztiak kontuan hartzen ditu eta modu inkontzientean (gehienetan) antolatu egiten ditu arau batzuen arabera eta hurrenkera bat ezarriz ” Robert Dilts

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? MAILA LOGIKOEN LERROKATZEA edo PENTSAMENDUAREN ANTOLAKUNTZARAKO MAILA LOGIKOAK ITURRIAK *Gestalt bidean oinarritutako “Programación Neurolingüística” *Robert Dilts: Maila logikoen lerrokatzea *Albert Serrat: “Programación Neurolingüística para docentes” “ Pirámide de los niveles lógicos de organización y pensamiento; Alienamiento de niveles”

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Pentsamenduaren Maila logikoak

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Pentsamenduaren Maila logikoak MOTIBAZIOA? JARRERAK?

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Pentsamenduaren Maila logikoak MOTIBAZIOA? JARRERAK? MOTIBAZIOA : GURE PORTAERA HELBURU BAT LORTZEKO NORABIDEAN JARTZEN DUEN INDARRA

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? SINISMENAK, BALIOAK, AURREIRITZIAK, ESPEKTATIBAK… NOLA GUREGANATZEN DITUGU? *Egunerokotasunean, ohartu gabe, gure esperientziek, bizipenek, emozioek eta sentimenduek hainbat sinismen … ezarri dituzte guregan. *Zirrara sortu digun emozio batek ere ezarri dezake guregan sinismen, balio edo aurreiritzi bat. *Prozesu inkontzienteen bidez gureganatzen ditugu gure bizitzako lehen urteetan. Adinean gora joan ahala sendotu egiten dira. Horregatik askotan oso da zaila norbera bere sinismenetaz ohartzea ere. Gureak dira baina batzuetaz kontziente gara eta beste batzuetaz ez

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? ZERGATIK DUTE SINISMENEK, BALIOAK… HALAKO GARRANTZIA ? Portaeretan eragin handia dutelako ! ZERTARAKO AZTERTU? *Norbere burua ezagutzeko *Norbere portaeretan eragiten ari diren sinismenez eta balioez ohartzeko, kontzientzia hartzeko *Galbahea pasa eta uste eta sinismen mugatzaileak baztertzeko *Besteak entzutean beraien balioen sistema ulertzen saiatzeko *Hobeto komunikatzeko

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? SINISMENAK, BALIOAK AURRE IRITZIAK, ESPEKTATIBAK ALDA DAITEZKE? * Zaila da! sinismenek, balioek ez diote jarraitzen inongo logikari * Ezaugarri bat nekez alda daiteke maila beretik eraginez; zaila da portaera bat portaera batekin aldatzea. Arazo baten konponbidea ez dago agertzen den mailan bertan, gehienetan aurrekoan, goikoan eragin behar da * Sinismen sistema aldatzen bada portaera aldatuko da * Sinismenak aldatzea norberaren baitan dago. Norbera konturatzean eta nahi izatean datza neurri handi batean. Nik lagundu dezaket bide hori egin dezan Robert Dilts

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eta “pentsatzeko askatasuna”? Ez ote gara hor sartzen ari? *Ez da gure lana sinismenak aldatzea. Bakoitzari bereaz ohartaraztea eta esperientzien eta bizipenen bidez sinismen mugatzaileei aurre egiten laguntzea bai izan daiteke gure erronka. *Ez dago egiazko “pentsatzeko askatasunik” ez badago “sinismen askatasunik” Hau da, guregan eragiten ari diren sinismenen kontzientzia hartu gabe, alegia Olivier Clerc *Eskolak, umeak dituen usteak eta aurreiritziak hartu behar ditu oinarri ikaslearen garapenean aurrera egiteko André Giordan *Modu inkonszientean guregan eragina duten eta kaltegarriak edota mugatzaileak zaizkigun “programak” ezagutzea eta horietaz askatzea Thies Stahl *Norbere burua ikusteko eta sentitzeko duen modu okerra eta mugatzailea aldatzen lagundu behar diogu J. Burun

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? ETA EMOZIOEN ERAGINA? Ez dago giza-ekintzarik emoziorik gabe eta bere baitan daraman sentsaziorik gabe. Emozioek norabide jakin batean abiarazten dute gure gorputza… NOLAKO EMOZIOA HALAKO EKINTZA Maturana 1999

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? ETA EMOZIOEN ERAGINA? “ Agian ahaztuko dute esan duzuna baina inoiz ez dute ahaztuko nola sentiarazi zenituen” Carl W. Buechner

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? ETA EMOZIOAK, BIZIPENAK, SENTSAZIOAK BIZI ARAZI DAITEZKE?

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? AUKERA BATZUK *Orain arte eskolak garrantzia eman izan dio informazioa transmititzeari. *Bizi izandakoaz aritzeko, gogoeta egiteko denbora gutxi hartzen da; sentitu dena adierazi, bakoitzak bestearena entzun, enpatia… Zer da euskara zuretzat? Irakasleari, ikasleari, aita-amari… Eraldatze saioak Giza-harremanetan prestakuntza Garapen pertsonala Metodologia aldaketa. Helburuen birdefinizioa Gurasoen parte hartzea beraiena entzutetik abiatuz

AUKERA BATZUK

*Orain arte eskolak garrantzia eman izan dio informazioa transmititzeari.

*Bizi izandakoaz aritzeko, gogoeta egiteko denbora gutxi hartzen da; sentitu dena adierazi, bakoitzak bestearena entzun, enpatia…

Zer da euskara zuretzat? Irakasleari, ikasleari, aita-amari…

Eraldatze saioak

Giza-harremanetan prestakuntza

Garapen pertsonala

Metodologia aldaketa. Helburuen birdefinizioa

Gurasoen parte hartzea beraiena entzutetik abiatuz

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? EGITEN IKASI NAHI IZAN IZAN EZAGUTU Elkarrizketa eta parte hartzea Adimen anitzak garatu Ezagutzen ikasi Norbere burua Besteak Ingurua Elkarrekin bizitzen ikasi Izaten ikasi Aniztasuna Sinismenak Errepresentazioak EZ DAKIGUNA IKASI DAKIGUNA IKASI ETA IKUSI

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Adibidea: GURE MEZUEN KOKAPENA-ERAGINA Gaizki egin duzu ariketa hau EZ egin…. Inporta zait Jatorra eta langilea zara Ez duzu ezer ondo egiten. Zein motela zaren! Nik uste dut ahal duzula Lan hau ondo egin duzu

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Adibidea: EUSKAL GIROTZE BARNETEGIAK

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? Adibidea: EUSKAL GIROTZE BARNETEGIAK

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Berezia, barnetegia, eskolaz kanpo, begiraleak, giro alaia, ekintza atseginak PORTAERA Euskaraz gehixeago, erabiltzeko ahalegin gehixeago GAITASUNA Dakitenaz baliatu, beraien trebeziaz, zerbait gehiago ikasi Adibidea: EUSKAL GIROTZE BARNETEGIAK

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Adibidea: EUSKAL GIROTZE BARNETEGIAK INGURUA Berezia, barnetegia, eskolaz kanpo, begiraleak, giro alaia, ekintza atseginak PORTAERA Euskaraz gehixeago, erabiltzeko ahalegin gehixeago GAITASUNA Dakitenaz baliatu, beraien trebeziaz, zerbait gehiago ikasi TALDEAREN IRAKASLEAK ANTZEMANDAKOAK Euskaraz ondo pasa daitekeela Jarreretan aldea nabaritu dute Euskararekiko ideia aldatu dutela Euskara maitagarriago egin zaiela Etengabe esperientzia gogoratu, gozatzen dutela Oroimen onak dituztela IKASLEEK ESANDAKOAK Euskaraz egitea ez dago hain txarto Umorea euskaraz egin daiteke Erraza dela ohartu naiz Oso ondo pasa daiteke Zer den euskara Esker ona Nahi gabe hitz egiten duela Ligatzen dela Talde bat garela

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Adibidea: EUSKAL GIROTZE BARNETEGIAK INGURUA Berezia, barnetegia, eskolaz kanpo, begiraleak, giro alaia, ekintza atseginak PORTAERA Euskaraz gehixeago, erabiltzeko ahalegin gehixeago GAITASUNA Dakitenaz baliatu, beraien trebeziaz, zerbait gehiago ikasi TALDEAREN IRAKASLEAK ESANAK Ez ote da burbuja bat izan? Gelan ezinezkoa da goxotasun hori lortzea! Nondik ateratzen duzue (begiraleak) hainbeste indar eta pazientzia? Antzematen da lanarekin gozatzen duzuela!

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? NORTASUNA Nor naiz? Adibidea: EUSKAL GIROTZE BARNETEGIAK INGURUA Berezia, barnetegia, eskolaz kanpo, begiraleak, giro alaia, ekintza atseginak PORTAERA Euskaraz gehixeago, erabiltzeko ahalegin gehixeago GAITASUNA Dakitenaz baliatu, beraien trebeziaz, zerbait gehiago ikasi TALDEAREN IRAKASLEAK ESANAK Ez ote da burbuja bat izan? Gelan ezinezkoa da goxotasun hori lortzea! Nondik ateratzen duzue (begiraleak) hainbeste indar eta pazientzia? Antzematen da lanarekin gozatzen duzuela! MONITOREEK SINISTEN DUTE EGITEN ARI DIREN HORRETAN, AGIAN EZ DAKITE ONDO NON DAUDEN BAINA BADAKITE ZEIN NORABIDETAN ARI DIREN

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Ariketa 1.- Pentsa ezazu euskararen inguruan duzun sinismen edo uste edo aurreiritzi sendo bat, zurea dena.

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Ariketa 1.- Pentsa ezazu euskararen inguruan duzun sinismen edo uste edo aurreiritzi sendo bat, zurea dena. 2.- Zuk egiten duzun zertan gertatzen ari zaizu lagungarri uste hori? Zuk egiten duzun zertan da motore?

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Ariketa 1.- Pentsa ezazu euskararen inguruan duzun sinismen edo uste edo aurreiritzi sendo bat, zurea dena. 2.- Zuk egiten duzun zertan gertatzen ari zaizu lagungarri uste hori? Zuk egiten duzun zertan da motore? 3.- Zertarako da muga, oztopo…uste hori? Zer ez duzu egiten uste edo sinismen hori duzulako?

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? HIZKUNTZA IRUDIKAPENAK Euskara lotzen zaio hobeto Baserriari Nekazariari Eskolari Agureei Semea-alaba familia Gaztelania lotzen zaio hobeto Hizlariari Fabrikari Haginlariari Bikoteari ARRUE IKERKETA 2007

Euskara lotzen zaio hobeto

Baserriari

Nekazariari

Eskolari

Agureei

Semea-alaba

familia

Gaztelania lotzen zaio

hobeto

Hizlariari

Fabrikari

Haginlariari

Bikoteari

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? Nortasuna Nor naiz? KULTURA, NORTASUNA EZAGUTU SENTITU

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? Nortasuna Nor naiz? KULTURA, NORTASUNA ERABILI KONTSUMITU EZAGUTU SENTITU

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? Nortasuna Nor naiz? KULTURA, NORTASUNA GAI IZAN GOZATU ERABILI KONTSUMITU EZAGUTU SENTITU

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? Nortasuna Nor naiz? KULTURA, NORTASUNA GAI IZAN GOZATU BALIOTZAT IZAN MAITATU ERABILI KONTSUMITU EZAGUTU SENTITU

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? INGURUA Non, Noiz, Norekin? PORTAERA Zer egin? GAITASUNA Nola, zeren bidez? BALIOAK SINISMENAK Zergatik? Nortasuna Nor naiz? KULTURA, NORTASUNA GAI IZAN GOZATU BALIOTZAT IZAN MAITATU BERE SENTITU ERABILI KONTSUMITU EZAGUTU SENTITU

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Maite den hura soilik ezagutzen da! Ezagutzen den hura soilik maitatzen da! Bibliakoa Euskal hiriaz… ” Subjekt bat jarri behar zaio hiriari, kultura bat. Kultura hori baina, erakargarria izan beharko litzateke” Bernardo Atxaga

Eskola Hiztun Bila 2007 Zer egin, hura izan ala Nor izan, hura egin? Eskerrik asko Josune Alberdi – Iñaki Artola 2007-10-01

Add a comment

Related pages

Ramon Artola - Wikipedia, entziklopedia askea.

Ramon Artola; Ramon Artola, ... Nor bere echean izan bedi nagusi», ... «Bedeinkatua izan dedilla, Egin. 5 (1981, 1239.zk.)
Read more

Markesaren alaba, Txomin Artola eta Amaia Zubiria (Folk ...

LETRA Zeruak eta lurrak egin ... geroztikan ez zuen osasunik izan!! ... Txomin Artola eta Amaia Zubiria elkarrekin moldatutako abesti ...
Read more

Txomin Artola - Wikipedia, entziklopedia askea.

... eta euskaraz ere kantuak egin zitezkeela ... ibili ondoren folk musika berpizte mugimendua barrutik bizi izan zuen. ... zen poeta hura.
Read more

Goizian argi hastian, Txomin Artola eta Amaia Zubiria ...

No, no, vete a consolar ... Txomin Artola eta Amaia Zubiria elkarrekin moldatutako folk abesti bat. 1991. urtean "Folk ... Hamaika emanaldi egin ...
Read more

Laskorain Ikastola: "BURUKO HURA NORK EGIN ZION JAKIN NAHI ...

... honako hau, politena eta dibertigarriena izan dela esan beharra dago, ... No hay comentarios: ... "BURUKO HURA NORK EGIN ZION JAKIN NAHI ZUEN SATORT...
Read more

Artola

Artola martes, 14 de junio de 2011 ... antzerkian egin genituen dantza batzuen bideoak jarriko ... Oso interesgarria izan zen benetako gorputzak barrutik ...
Read more

nor - Elhuyar hiztegiak

"nor" Elhuyar hiztegietan. "nor" hitzaren itzulpena. "nor" hitzaren ahoskera Forvo bidez. "nor" hitzaren ahoskera ahots-sintesia erabiliz. Publizitatea.
Read more

Ihesaldia osatu da | Berria.eus

... erremate bat egin ondoren. ... Hura ondo egonda, ... ez lukete finalerdietan sartzeko arazorik izan beharko. Aurrean Artola ausart ari da jokatzen, ...
Read more