Noordwolde zingt met ..... Online

100 %
0 %
Information about Noordwolde zingt met ..... Online
Spiritual

Published on March 7, 2014

Author: KerkNoordwolde

Source: slideshare.net

Description

Noordwoldezingt met .... gospelband Online
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Welkom Noordwolde zingt met …… Online!!!!

Opw 573 Heer, U bent welkom

Band Online Opwekking 573 – We zijn hier bij elkaar

Opwekking 573: We zijn hier bij elkaar We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer!

Refrein: Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op U, U bent welkom in ons midden.

We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer!

Refrein: Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op U, U bent welkom in ons midden.

Welkom Noordwolde zingt met …… Online!!!!

Welkom / mededelingen Gebed

Opw 720 God maakt vrij

Band Online Opwekking 720 – God maakt vrij

Opwekking 720: God maakt vrij 2x: In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon, zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het: God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon, zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het:

Refrein: God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij. Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

Refrein: God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij. Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij

Opw 689 Spreek o Heer

Band Online Opwekking 689 – Spreek o Heer, door Uw heilig Woord

Opwekking 689: Spreek o Heer, door Uw heilig Woord Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte need'righeid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Opw 733 Tienduizend redenen

Band Online Opwekking 733 – Tienduizend redenen

Opwekking 733: Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein 2x: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Happy day

Band Online – Happy Day

The greatest day in history, Death is beaten You have rescued me Sing it out Jesus is alive The empty cross, The empty grave Life eternal You have won the day Shout it out Jesus is alive He's alive

Oh happy day, happy day You washed my sin away Oh happy day, happy day I'll never be the same Forever I am changed

When I stand, in that place Free at last, meeting face to face I am Yours Jesus You are mine Endless joy, perfect peace Earthly pain finally will cease Celebrate Jesus is alive He's alive

Oh what a glorious day What a glorious way That You have saved me Oh what a glorious day What a glorious name

Oh happy day, happy day You washed my sin away Oh happy day, happy day I'll never be the same Forever I am changed

Opw 334 Heer, Uw licht

Band Online Opwekking 334 – Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.

Opwekking 334: Heer uw licht en uw liefde schijnen Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur. Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid. Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur. Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt Uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur. Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

Opw 277 / 281 Machtig God / als een hert

Band Online Opwekking 277 - Machtig God, sterke Rots Opwekking 281 – Als een hert dat verlangt naar water

Opwekking 277: Machtig God, sterke Rots Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Opwekking 281: Als een hert dat verlangt naar water Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

Opw 626 Prachtige God

Opw. 626 – Prachtige God Samenzang

Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot. Het kruis sprak Uw genade uit voor mij. ‘t is nooit gezien en nooit gehoord, door niemand echt beseft; hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief. Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt en ieder kan Uw machtig werk nu zien. De Grootsheid van Uw majesteit maakt dat mijn hart weer zingt hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief. U liet mij opnieuw Uw wonderen zien, U liefde veroverde mij. Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U. 2x

Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief. Ik zing, ik zing voor U, Ik zing, ik zing voor U, Ik zing, ik zing voor U, Prachtige God. Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief.

Opw 640 Mijn hulp is van U Heer

Band Online Opwekking 640 – Mijn hulp is van U, Heer

Opwekking 640: Mijn hulp is van U, Heer Ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan. U bent mijn schaduw U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid mijn hulp is van U Heer.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val U bent mijn Beschermer die over mij waakt die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? U bent mijn schaduw U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid mijn hulp is van U Heer.

Opw 680 Mijn Redder

Band Online Opwekking 680 – Mijn Redder

Opwekking 680: Mijn Redder Iedereen zoekt naar liefde, trouw die nooit teleurstelt; geef Uw genade Heer. Iedereen zoekt vergeving, de goedheid van een redder; de hoop van de volken.

Refrein: Mijn Redder, bergen moeten wijken voor Zijn geweldige kracht, Zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf.

Neem mij zoals ik ben Heer met al mijn angst en falen; vul mijn hart opnieuw. Ik geef mij aan U over met alles wat ik geloof, Heer, wil ik U volgen.

Refrein: Mijn Redder, bergen moeten wijken voor Zijn geweldige kracht, Zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf.

Laat Uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus laat uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

Refrein: Mijn Redder, bergen moeten wijken voor Zijn geweldige kracht, Zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf.

Laat Uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus laat uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

Laat Uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus laat uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

Opw 559 Open the eyes

Opwekking 559 – Schijn met Uw licht in mijn hart Heer

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer Schijn met uw licht in mijn hart Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal (2x) Bekleed met majesteit en macht Stralend in de glans van Uw glorie Vul ons met liefde en kracht Wij zingen heilig, heilig, heilig

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer Schijn met uw licht in mijn hart Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal (2x) Bekleed met majesteit en macht Stralend in de glans van Uw glorie Vul ons met liefde en kracht Wij zingen heilig, heilig, heilig

Bekleed met majesteit en macht Stralend in de glans van Uw glorie Vul ons met liefde en kracht Wij zingen heilig, heilig, heilig

Opw 585 Er is een dag

Band Online Opwekking 585 – Er is een dag

Opwekking 585: Er is een dag Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen!

Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid!

2x: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen!

Band Online Ik geloof

Band Online Ik geloof

Band Online: Ik geloof Ook al vind je t´moeilijk te geloven en je weet niet goed meer wat te doen. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want bij de Heer is ´t warm en licht en goed. Samen biddend, samen vragend, doe ik het wel goed? Hij ziet ‘t vuur van hoop en twijfel in je ogen en Hij kent je diepste angst!

Refrein: Want je kunt niet alles weten, maar één ding weet ik zeker, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof: U bent bij mij!

En als je ’s morgens op staat is Hij bij je, en Hij gaat dan ook weer met je mee. Leg dan je leven in Zijn hand, vertrouw alleen op Hem, en weet Hij laat je nooit alleen. God zegt tegen alle mensen, ‘Ik hou ook van jou’. Als je gelovig bent of dat je ’t nog niet weet, Er is één ding dat Hij niet vergeet.

Refrein: Want je kunt niet alles weten, maar één ding weet ik zeker, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof U bent bij mij! Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, U bent bij mij!

Er gebeurt veel in de wereld, en ons geloof wordt soms wel lastig. Je wilt goed doen, maar dat valt niet altijd mee. Maar ook dan mag je weten, Hij laat je nooit meer gaan. Hij gaat nooit, nee nooit bij je vandaan! En je mag bij Hem komen, met al je pijn en zorgen. Hij wil graag dat je bij Hem hoort.

En dan zal Hij zeggen, voel je bij Mij thuis, Ik zal van je houden. Ik droeg voor jou het kruis, Want de Heer wil bij je horen. Hij wil altijd binnen in je zijn, Hij houdt van jou.

Refrein: (2 x) Want je kunt niet alles weten, maar één ding weet ik zeker, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof U bent bij mij! Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, U bent bij mij!

Opw 669 Adonai

Band Online Opwekking 669 - Adonai

Opwekking 669: Adonai Heer van de eeuwigheid laat ons uw glorie zien. Heer over hemel en aard, God van Israël. Kom in Uw wijsheid en macht, vol van Uw glorie en kracht. Hoor naar de roep van ons hart, toon Uw heerlijkheid. En ieder zal U zien die komt in majesteit.

Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! Adonai

Zie jeruzalem wacht, heft haar lofzang omhoog, alle poorten zien uit naar de dag dat U komt. En hoor hoe sion zingt, gezegend Hij die komt.

Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! Adonai

U bent Heer over al wat leeft, U bent Heer over al wat leeft (4x) Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! Adonai

Danken collecte 1ste kindertehuis Horeb 2de eigen gemeente

Opw 148 Gods volk wordt uitgeleid

Opwekking 148 Gods volk wordt uitgeleid

Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort, en de bergen en heuv'len juichen rondom haar. Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God. En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem ... ) 3x en wij gaan vrolijk voort.

Dankwoord en wel thuis.

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Noordwolde zingt met ..... Online - HubSlide

Noordwoldezingt met .... gospelband Online luister mee via www.kerknoordwolde.nl
Read more

Noordwolde zingt met ... Online - stellingwerf.nl - Nieuws ...

Noordwolde - Gospelformatie Online komt op zondagavond 9 maart naar Noordwolde om te spelen in het kerkgebouw aan de Dwarsvaartweg.
Read more

Noordwolde zingt met .. Hiel Gewoan - HubSlide

Zangdienst Noordwolde zingt met ... Hiel Gewoan uit Harkema luister mee via www.kerknoordwolde.nl
Read more

Noordwolde zingt met ... More than Words - HubSlide

Noordwolde zingt met .... More than Words luister mee via www.kerknoordwolde.nl
Read more

BlikOp Weststellingwerf - Noordwolde zingt met …… Online.

NOORDWOLDE - Zondagavond 9 maart komt de gospelformatie Online naar Noordwolde om te spelen in het kerkgebouw aan de Dwarsvaartweg. Online bestaat uit een ...
Read more

BlikOp Weststellingwerf - Noordwolde zong met ….. Online

NOORDWOLDE - Online uit Hoogeveen speelde vanavond in de kerk aan de Dwarsvaartweg in Noordwolde. ... De volgende Noordwolde zingt met ...
Read more

Noordwolde zingt met ..... Online - Spiritual

Noordwolde zingt met Jubilate Noordwolde zingt met ... Jubilate uit Wolvega olv Annalies Kwak Orgel Joh de Vries, Cornet Sjoerd en Marian de Vries luister ...
Read more

Noordwolde zingt met..... More than Words - facebook.com

Photos at Voortgezette Gereformeerde Kerk Noordwolde. See All Photos. English (US) Español; Français (France) 中文(简体)
Read more