Nombre del substantiu

50 %
50 %
Information about Nombre del substantiu
Education

Published on February 16, 2014

Author: dolorsmatillo

Source: slideshare.net

Description

Classificació substantius segons formació del plural.

EL NOMBRE DELS SUBSTANTIUS +S (Compte canvis ortogràfics) +OS Masculins aguts que acaben en -s / -ç / -x (-ix / -tx) Pot ser que dupliquin la essa (Compte canvis ortogràfics) DOBLE PLURA L +S / +OS Els mots que acaben en –sc/ st / -xt / -ig INVARIABLES (Compte canvis ortogràfics) SENSE CANVIS verbs registres tes telèfons esfinxs hèlixs apèndixs índexs vèrtexs anàlisis consomés purés sofàs cafès AMB CANVIS a>e aparició N frens balcons mans raons veïns botons dons cosins pingüins missions mons targes arrugues vaques traces aigües platges formigues pigues iaies adreces SENSE DUPLICAR reflexos cartutxos esquitxos despatxos sandvitxos DUPLIQUEN LA ESSA compassos arrossos tapissos cabassos óssos cossos peixos nassos eixos progressos llangardaixos congressos peluixos trossos barnussos lluços fracassos reforços embussos enllaços vernissos comerços pisos esposos autobusos gasos cursos sisos masos els polsos usos impresos bateigs batejos passeigs passejos sorteigs sortejos enuigs enutjos boigs bojos raigs rajos desigs desitjos gusts gustos discs discos gusts* gustos pretexts pretextos *puigs el / els dilluns dimarts dimecres dijous divendres cactus globus focus virus fetus pus llapis cutis temps tos càries bíceps socors fons (rerefons) pàncrees un / uns atles *Recordeu que postres sempre és plural: les postres

Add a comment

Related presentations

Related pages

substan - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de ...

MORFOLOGIA DEL SUBSTANTIU: EL NOMBRE . 1. En general, el plural es forma afegint una -s al singular: llibre llibre s actriu actriu s . 2.
Read more

El substantiu (2). El gènere i el nombre del substantiu ...

El substantiu o nom a més de la flexió de gènere i nombre (masculí i femení), també presenta flexió de nombre (singular i plural).
Read more

Marta, aprova'm!: GÈNERE I NOMBRE DEL SUBSTANTIU I DE L ...

El substantiu i l'adjectiu El substantiu, o nom, és una categoria gramatical que serveix per anomenar els elements de la realitat: persones, animals ...
Read more

GÈNERE I NOMBRE DEL SUBSTANTIU A) El gènere femení es ...

1 GÈNERE I NOMBRE DEL SUBSTANTIU A) El gènere El gènere del substantiu és totalment arbitrari quan designa coses i idees abstractes.
Read more

Flexió del substantiu - Valenliana

Divergències de nombre. Flexió del substantiu. La flexió de l'adjectiu. Les conjuncions. Les contraccions. Les preposicions. Expressions de temps.
Read more

nombre - Deutsch-Übersetzung - bab.la Spanisch-Deutsch ...

nombre {Substantiv} Name · Vorname. Alle Details. Synonyme. nombre: ... La respuesta que puedo dar, en nombre del Grupo del PPE-DE, es claramente afirmativa.
Read more

gènere i nombre ACTIVITATS | celobert - XTECBlocs

L’adjectiu es col·loca darrere del substantiu. Exemple: una casa blanca. L’adjectiu concorda en gènere i nombre amb el substantiu. Exemple: un amic ...
Read more

Nombre del substantiu

Nombre del substantiu . Ambigus (Alerta: porus, virus, cactus, sinus, lapsus) Disc Trist Text Boig Discs / discos Trists / tristos Texts / textos Boig / bojos
Read more

Gènere i Nombre del Substantiu - Ceip. Cervantes (Monòver)

Gènere i Nombre del Substantiu - Ceip. Cervantes (Monòver)
Read more

Gènere i nombre del substantiu i de l’adjectiu

Explicación y actividades de nombres y adjetivos en valenciano by carmen6maria6vegara6 in Types > School Work
Read more