Nok vilagimanapja 2008

50 %
50 %
Information about Nok vilagimanapja 2008

Published on February 14, 2008

Author: csabosz

Source: slideshare.net

VILÁGIMANAP 2008. március 7. péntek Guyana Isten bölcsessége új értelmet ad életünknek

Bevezető köszöntő ének 2. Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt! 3. Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, Jézusommal légyek egy már e földön lent! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent! 4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, S majd a végső harcon át mennybe fölragadj! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!

Apostoli köszöntés és meghívás a világimanapi istentisztelet ünneplésére Jöjjetek és ismerjük meg együtt Isten bölcsességét, amit az Ő csodálatos teremtett világa mutat meg nekünk. Amikor Isten az eget alkotta és a földet formálta, már akkor jelen volt az isteni BÖLCSESSÉG. Amikor Isten megszabta a tengerek határát, a hegyeket és halmokat létrehozta, a BÖLCSESSÉG már jelen volt. (Péld 8,22kk) 1.női hang:

Jöjjetek és ismerjük meg együtt Isten bölcsességét, amit az Ő csodálatos teremtett világa mutat meg nekünk.

Amikor Isten az eget alkotta és a földet formálta, már akkor jelen volt az isteni BÖLCSESSÉG.

Amikor Isten megszabta a tengerek határát, a hegyeket és halmokat létrehozta, a BÖLCSESSÉG már jelen volt.

(Péld 8,22kk)

Jöjjetek és örüljünk együtt Guyana természeti szépségein, melyek csodálatra méltóak. A „GUYANA” név jelentése: „A sok vizek országa”. Három hatalmas folyam, az Essequibo, a Demerara és a Berbice szeli át az országot. Az Essequibo táplálja a világ egyik legmagasabban fekvő vízesését, a Kaieteur vízesést. Északon az országhatárt az Atlanti óceán képezi és egyben össze is köti Guyanát a Karibi térség többi országával. Ha dél felé vesszük utunkat, agyagos és homokos talajra érkezünk, először lankásabb, majd hegyes vidéken. Végül trópusi erdőkkel és mocsarakkal borított magas fennsík következik. Az országnak ebben a részében bauxit, gyémánt és aranylelőhelyek vannak. A magas fennsík erdők borította tájai délnyugaton szavannás övezetbe mennek át. Az ország tágas belsejét a bennszülött indián lakosság, az amero-indiánok lakják. Brit, afrikai, portugál, kínai és indiai eredetű népekkel együtt ők alkotják Guyana népességét. Leginkább a mélyebben fekvő tenger-menti részeket népesítik be. 2. női hang:

Hívjuk a BÖLCSESSÉGET, hogy Isten lakott földjének tudjunk örülni. Gondoljunk arra, hogy a BÖLCSESSÉG azt mondja: Istennek öröme telik az emberekben. Imádkozzunk együtt, hogy új megértésre legyünk fogékonyak, amivel az isteni BÖLCSESSÉG ajándékoz meg minket. 3. női hang:

Imára szólítás 1. hang: „De én Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul” (Jób 5,8-9). 2. hang: „Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat és ne térj el tőlük!” (Péld 4,5) 3. hang: „Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap” ( Péld 3,13).

1. hang: „De én Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul” (Jób 5,8-9).

2. hang: „Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat és ne térj el tőlük!” (Péld 4,5)

3. hang: „Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap” ( Péld 3,13).

Nyitó ima (Egy valaki imádkozik ) Jóságos Istenünk, teljes bizalommal és tisztelettel járulunk most eléd. Bölcsességed előtt, amint azt a teremtett világban megmutatod, teljes tisztelettel állunk meg. Fiaddal is megajándékoztál minket, aki meghalt és feltámadott, hogy az élet teljessége a miénk legyen. Megköszönjük neked az élet drága ajándékát, a szeretetet és a megértés adományát, s kérünk: Segíts minket abban, hogy életünkben még több tapasztalatot szerezzünk rólad, és még jobban megismerjünk téged. A bölcsességnek kezdete az, ha veled közösségünk van. Add, hogy ebben a közösségben veled naponta növekedhessünk, és megerősödhessen bennünk a remény, hogy Te soha nem hagysz cserben minket. Mind: Istenünk, nyisd meg füleinket Igéd meghallására. Nyisd meg értelmünket igazságod megértésére. Nyisd meg szívünket, hogy egymást úgy tudjuk szeretni, ahogyan Te szeretsz minket Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

(Egy valaki imádkozik )

Jóságos Istenünk, teljes bizalommal és tisztelettel járulunk most eléd. Bölcsességed előtt, amint azt a teremtett világban megmutatod, teljes tisztelettel állunk meg. Fiaddal is megajándékoztál minket, aki meghalt és feltámadott, hogy az élet teljessége a miénk legyen.

Megköszönjük neked az élet drága ajándékát, a szeretetet és a megértés adományát, s kérünk: Segíts minket abban, hogy életünkben még több tapasztalatot szerezzünk rólad, és még jobban megismerjünk téged. A bölcsességnek kezdete az, ha veled közösségünk van.

Add, hogy ebben a közösségben veled naponta növekedhessünk, és megerősödhessen bennünk a remény, hogy Te soha nem hagysz cserben minket.

Mind: Istenünk, nyisd meg füleinket Igéd meghallására.

Nyisd meg értelmünket igazságod megértésére.

Nyisd meg szívünket, hogy egymást úgy tudjuk szeretni, ahogyan

Te szeretsz minket Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

111. zsoltár

Isten bölcsessége vezessen minket bűnvallásunkban és hitvallásunkban 1. hang: Amikor most mulasztásainkat belátjuk, és megvalljuk, Jézushoz fordulunk, aki bölcs és irgalmas. Az isteni BÖLCSESSÉG vezessen bennünket, miközben magunkra és közösségeinkre tekintünk. Hol tévedtünk el? Hol vallottunk kudarcot és nem voltunk képesek a szeretetre? Csend 2. hang: Megvalljuk, sokszor hunytuk be szemünket mások előtt, és szívünk megkeményedett. Nem vettük észre társadalmunk problémáit és azokat a körülményeket, amelyek kialakultak. Sokszor kitértünk felelősség elől, nem voltunk határozottak a cselekvésben, eltökéltek irgalmad szerint. Csend

1. hang: Amikor most mulasztásainkat belátjuk, és megvalljuk,

Jézushoz fordulunk, aki bölcs és irgalmas. Az isteni BÖLCSESSÉG

vezessen bennünket, miközben magunkra és közösségeinkre

tekintünk. Hol tévedtünk el? Hol vallottunk kudarcot és nem voltunk

képesek a szeretetre?

Csend

Kyrie

3. hang: Mindenható Isten! Megvalljuk előtted, hogy sokszor önhitt és hamis módon törődtünk azokkal a bajokkal, amelyek aggasztóak voltak. Megvalljuk előtted, hogy a szegényeket elhanyagoltuk, elfordultunk a bántalmazott nőktől és gyermekektől, pedig közelünkben laknak. Így azokat az embertársainkat rekesztettük ki, akik a legtöbb védelmet igényelték volna, azokat, akik HIV/AIDS fertőzéssel élnek együtt. Csend Kyrie

3. hang: Mindenható Isten! Megvalljuk előtted, hogy sokszor önhitt és hamis módon törődtünk azokkal a bajokkal, amelyek aggasztóak voltak. Megvalljuk előtted, hogy a szegényeket elhanyagoltuk, elfordultunk a bántalmazott nőktől és gyermekektől, pedig közelünkben laknak. Így azokat az embertársainkat rekesztettük ki, akik a legtöbb védelmet igényelték volna, azokat, akik HIV/AIDS fertőzéssel élnek együtt.

Csend

Kyrie

4. hang: Irgalmas és könyörülő Istenünk, olyan világban élünk, amely háborúktól ég. Sem egyénileg, sem egyházunk tagjaként, de Isten népének közösségéhez tartozóként sem voltunk mindig béketeremtő nők és férfiak, testvérei egymásnak. Szégyent vallottunk és kérünk Téged: erőddel formálj minket! Isteni BÖLCSESSÉG, vezess minket a békesség útjára. Csend Kyrie

4. hang: Irgalmas és könyörülő Istenünk, olyan világban élünk, amely háborúktól ég. Sem egyénileg, sem egyházunk tagjaként, de Isten népének közösségéhez tartozóként sem voltunk mindig béketeremtő nők és férfiak, testvérei egymásnak. Szégyent vallottunk és kérünk Téged: erőddel formálj minket! Isteni BÖLCSESSÉG, vezess minket a békesség útjára.

Mind: Istenünk, megbocsátó szereteted által újra jó kapcsolatba kerülhetünk egymással. Te az újra kezdés ajándékát adod nekünk. Jóságos Istenünk, tudatosítsd bennünk azt, amit értünk tettél. Ajándékozz meg minket kegyelmeddel, hogy Jézus nevében meg tudjunk bocsátani egymásnak.

Mind:

Istenünk, megbocsátó szereteted által újra jó kapcsolatba kerülhetünk egymással. Te az újra kezdés ajándékát adod nekünk. Jóságos Istenünk, tudatosítsd bennünk azt, amit értünk tettél. Ajándékozz meg minket kegyelmeddel, hogy Jézus nevében meg tudjunk bocsátani egymásnak.

Ószövetségi olvasmány (Jób könyvének első két fejezetét az asszonyok összefoglalják, elbeszélve a benne leírtakat, saját szavaikkal. A hangsúly azon az asszonyon van, aki Jób feleségének a helyzetét kívánja jobban megértetni.) 1. hang: Jób könyvének indító jelenete a földön játszódik, s szinte idilli képet rajzol a hihetetlenül gazdag Jóbról, aki nagy odaadást mutat Isten iránt és szereti családját. Feddhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Úgy tűnt, hogy a jövő horizontján egyetlen viharfelhő sem fog megjelenni. Aztán változik a szín: egyszerre csak mennyei jelenet kezdődik, ahol maga az Úr is felfigyel erre a rendkívüli emberre. A bibliai elbeszélés szerint a Sátán is tagja a mennyei udvartartásnak és a vádló szerepében egyenesen ezzel a kérdéssel fordul Istenhez: Avagy ok nélkül féli Jób az Istent? És ez a kérdés jelzi is egyben azt a súlyos konfliktust, amiről Jób könyve szól: Hogyan engedheti Isten, hogy „jó” emberek szenvedjenek? Ha mégis engedi, akkor ez ellent mond annak, ahogyan az emberek addig megtapasztalták Isten bölcsességét. A jelenet szerint Isten megengedi a Sátánnak, hogy Jóbot próbára tegye. A próbatétel során Jób először elveszíti egész vagyonát, és gyermekeit, aztán az egészségét. Mégsem átkozza meg Jób Istent. A Sátán szerepe abban csúcsosodik ki, hogy világossá váljon mindnyájunk előtt: akárhogyan mesterkedik is, nem tudja Jóbot bűnre csábítani. Isten iránti bizalma nem függ attól, hogy azért jutalom jár-e vagy sem. És aztán mivel folytatódik ez az izgalmas történet?

1. hang:

Jób könyvének indító jelenete a földön játszódik, s szinte idilli képet rajzol a hihetetlenül gazdag Jóbról, aki nagy odaadást mutat Isten iránt és szereti családját. Feddhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Úgy tűnt, hogy a jövő horizontján egyetlen viharfelhő sem fog megjelenni. Aztán változik a szín: egyszerre csak mennyei jelenet kezdődik, ahol maga az Úr is felfigyel erre a rendkívüli emberre. A bibliai elbeszélés szerint a Sátán is tagja a mennyei udvartartásnak és a vádló szerepében egyenesen ezzel a kérdéssel fordul Istenhez: Avagy ok nélkül féli Jób az Istent? És ez a kérdés jelzi is egyben azt a súlyos konfliktust, amiről Jób könyve szól: Hogyan engedheti Isten, hogy „jó” emberek szenvedjenek? Ha mégis engedi, akkor ez ellent mond annak, ahogyan az emberek addig megtapasztalták Isten bölcsességét. A jelenet szerint Isten megengedi a Sátánnak, hogy Jóbot próbára tegye. A próbatétel során Jób először elveszíti egész vagyonát, és gyermekeit, aztán az egészségét. Mégsem átkozza meg Jób Istent. A Sátán szerepe abban csúcsosodik ki, hogy világossá váljon mindnyájunk előtt: akárhogyan mesterkedik is, nem tudja Jóbot bűnre csábítani. Isten iránti bizalma nem függ attól, hogy azért jutalom jár-e vagy sem. És aztán mivel folytatódik ez az izgalmas történet?

2. hang: Három barátja érkezik, hogy vigasztalására legyenek. Mivel a betegség annyira megnyomorította és eltorzította Jóbot, először fel sem ismerik őt. Bizony, ezt az állapotot sokan ismerjük… 3. hang: Barátai hét nap és hét éjszaka ott maradnak mellette és hallgatnak. Ha valaki sokat szenved, az első, amit megtehetünk érte, hogy mellette maradunk. Elgondolkodtató, hogy Jób barátai egy egész hétig vele maradnak. 4. hang: A hallgatást Jób panasza töri meg. Szavai erőteljesek, félelmet nem ismerők, őszinték, némelykor keserűek. Semmi nem vigasztalja. És felteszi a kérdést: Miért? Miért is született? Miért kapott annyi jót, hogy aztán szinte mindent elveszítsen? 1. hang: Mit gondoltok a három barát szavairól?

2. hang:

Három barátja érkezik, hogy vigasztalására legyenek. Mivel a betegség annyira megnyomorította és eltorzította Jóbot, először fel sem ismerik őt. Bizony, ezt az állapotot sokan ismerjük…

3. hang:

Barátai hét nap és hét éjszaka ott maradnak mellette és hallgatnak. Ha valaki sokat szenved, az első, amit megtehetünk érte, hogy mellette maradunk. Elgondolkodtató, hogy Jób barátai egy egész hétig vele maradnak.

4. hang:

A hallgatást Jób panasza töri meg. Szavai erőteljesek, félelmet nem ismerők, őszinték, némelykor keserűek. Semmi nem vigasztalja. És felteszi a kérdést: Miért? Miért is született? Miért kapott annyi jót, hogy aztán szinte mindent elveszítsen?

1. hang:

Mit gondoltok a három barát szavairól?

4. hang: Ezek a beszédek túlságosan hosszúak és nem segítenek Jóbnak. A felesége jobban érdekel. Amikor Jób szenvedett, ő nem szenvedett vele együtt? Szavai másra utalnak: „Erősen állsz-e még mindig feddhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és halj meg!”. 2. hang: Amikor Jób panaszkodik, szavai olyanok szinte, mint a feleségéé, de nem átkozza meg Istent,hanem csak születése napját. 1. hang: Jób a világban tapasztalható erőszak miatt is elkeseredik. Szól arról, hogy a gonoszoknak jól megy dolguk, a gyengéknek meg szenvedés jár. Mire gondoltok ezzel kapcsolatban? 3. hang: Én azokra a fiatalokra gondolok, akiket az alkohol és a drog kísértett meg. Ezek a szerek akkor támadják meg őket, amikor bizonytalanok és érzelmi zűrzavar van bennük. Ha kialakul a függőség, akkor a fiatalok erőszakossá válnak, akár a bűnözésig is eljutnak, csak hogy meg tudják venni a drogokat. A drogkereskedők pokoli kört hoznak létre a függőséggel és a bűnözéssel, ennek következtében nem ritkán családok, közösségek, s még országok is áldozattá válhatnak. És közben a drogkereskedők egyre hatalmasabb összegeket zsebelnek be.

4. hang:

Ezek a beszédek túlságosan hosszúak és nem segítenek Jóbnak. A felesége jobban érdekel. Amikor Jób szenvedett, ő nem szenvedett vele együtt? Szavai másra utalnak: „Erősen állsz-e még mindig feddhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és halj meg!”.

2. hang:

Amikor Jób panaszkodik, szavai olyanok szinte, mint a feleségéé, de nem átkozza meg Istent,hanem csak születése napját.

1. hang:

Jób a világban tapasztalható erőszak miatt is elkeseredik. Szól arról, hogy a gonoszoknak jól megy dolguk, a gyengéknek meg szenvedés jár. Mire gondoltok ezzel kapcsolatban?

3. hang:

Én azokra a fiatalokra gondolok, akiket az alkohol és a drog kísértett meg. Ezek a szerek akkor támadják meg őket, amikor bizonytalanok és érzelmi zűrzavar van bennük. Ha kialakul a függőség, akkor a fiatalok erőszakossá válnak, akár a bűnözésig is eljutnak, csak hogy meg tudják venni a drogokat. A drogkereskedők pokoli kört hoznak létre a függőséggel és a bűnözéssel, ennek következtében nem ritkán családok, közösségek, s még országok is áldozattá válhatnak. És közben a drogkereskedők egyre hatalmasabb összegeket zsebelnek be.

4. hang: Én pedig azokra a fiatalokra, sőt gyerekekre gondolok, akik az utcán élnek. Családjuk szétesett, s az utcai életkörülmények nem ritkán halálukat okozzák. 2. hang: Én pedig azokra a hűséges és szerető szívű asszonyokra gondolok, akik veszedelemben élnek, mert HIV-fertőzésnek vannak kitéve, vagy már megfertőződtek. 3. hang: Engem pedig annak a sok-sok családnak a sorsa foglalkoztat, akik a guyanai szavannák távol eső részen élnek, és alig tudják előteremteni a napi betevő falatot. A férfiak elmennek otthonról, hogy valahol messze munkát találjanak. De csak a kizsákmányolást, a kihasználást találják meg, így nem tudnak annyit keresni, hogy abból valamit otthonra, a családnak is juttassanak. Közben feleségüknek és gyermekeinek otthon védelem és támogatás nélkül kell életben maradniuk.

4. hang:

Én pedig azokra a fiatalokra, sőt gyerekekre gondolok, akik az utcán élnek. Családjuk szétesett, s az utcai életkörülmények nem ritkán halálukat okozzák.

2. hang:

Én pedig azokra a hűséges és szerető szívű asszonyokra gondolok, akik veszedelemben élnek, mert HIV-fertőzésnek vannak kitéve, vagy már megfertőződtek.

3. hang:

Engem pedig annak a sok-sok családnak a sorsa foglalkoztat, akik a guyanai szavannák távol eső részen élnek, és alig tudják előteremteni a napi betevő falatot. A férfiak elmennek otthonról, hogy valahol messze munkát találjanak. De csak a kizsákmányolást, a kihasználást találják meg, így nem tudnak annyit keresni, hogy abból valamit otthonra, a családnak is juttassanak. Közben feleségüknek és gyermekeinek otthon védelem és támogatás nélkül kell életben maradniuk.

1. hang: Jób könyvének első része próbatételekről, és szenvedésről, hallgatásról és jajgatásról szól, válaszok küzdelmes kereséséről. Közvetlenül a bölcsesség kerül a középpontba, vajon mi lesz vele? Jób könyvében ezt olvassuk: Másik hang: „ Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? Rejtve van minden élő szeme előtt, az ég madarai elől is el van takarva. A pusztulás és a halál ezt mondja: Csak hírét hallottuk fülünkkel. Isten ismeri az ahhoz vezető utat, ő tudja annak lelőhelyét. Mert ő ellát a föld széléig, mindent lát az ég alatt. Amikor megszabta a szél erejét, és megállapította a vizek mértékét, megszabta az esőnek a rendjét és a mennydörgő viharfelhő útját: akkor megtekintette és számba vette, elkészítette és megvizsgálta a bölcsességet. Az embernek pedig ezt mondta: Íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem” (Jób 28,20-28). 1. hang: Valóban, az istenfélelem a bölcsesség kezdete. A gonosz elutasítása már belátás gyümölcse. De mit jelenthet az istenfélelem?

1. hang:

Jób könyvének első része próbatételekről, és szenvedésről, hallgatásról és jajgatásról szól, válaszok küzdelmes kereséséről. Közvetlenül a bölcsesség kerül a középpontba, vajon mi lesz vele?

Jób könyvében ezt olvassuk:

Másik hang:

„ Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? Rejtve van minden élő szeme előtt, az ég madarai elől is el van takarva. A pusztulás és a halál ezt mondja: Csak hírét hallottuk fülünkkel. Isten ismeri az ahhoz vezető utat, ő tudja annak lelőhelyét. Mert ő ellát a föld széléig, mindent lát az ég alatt. Amikor megszabta a szél erejét, és megállapította a vizek mértékét, megszabta az esőnek a rendjét és a mennydörgő viharfelhő útját: akkor megtekintette és számba vette, elkészítette és megvizsgálta a bölcsességet. Az embernek pedig ezt mondta: Íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem” (Jób 28,20-28).

1. hang:

Valóban, az istenfélelem a bölcsesség kezdete. A gonosz elutasítása már belátás gyümölcse. De mit jelenthet az istenfélelem?

2. hang: Sok mindent. Számomra először is azt jelenti, hogy istenkapcsolatban élünk, és Istennek is közössége van velünk. Majd látjuk: Isten maga jön Jóbhoz. Komolyan veszi Jób panaszát, s beszélgetni kezd vele. Arra emlékezteti Jóbot, hogy Ő az alkotója mindeneknek, annak a világnak, amelyben még az oroszlánoknak is meg van a helyük. Az Isten félelme abból a kapcsolatból nő ki, ami tiszteleten nyugszik. Jób szembesül a fájdalommal és a szenvedéssel, s ezek új kapcsolatra segítik Istennel. 3. hang: Jób panaszát nem lehet csődnek vagy bűnnek tekinteni. Isten felépíti Jóbot, és megrója barátait. Igen, a panasz, sőt még a vád is kiúthoz vezethet, új irányvételre segíthet életünkben. 4. hang: Amikor Jóbnál azt olvassuk, hogy a gonosz elvetése már belátás, ez minket is válaszadásra kell indítson: Mit kell tennünk azért, hogy a gonoszt távol tartsuk magunktól? Az a mi felelősségünk, hogy egészen pontosan meglássuk, miért kell panaszra nyitni a szánk, hogy aztán Isten bölcsessége vezessen életünk és közösségeink további formálásában.

2. hang:

Sok mindent. Számomra először is azt jelenti, hogy istenkapcsolatban élünk, és Istennek is közössége van velünk. Majd látjuk: Isten maga jön Jóbhoz. Komolyan veszi Jób panaszát, s beszélgetni kezd vele. Arra emlékezteti Jóbot, hogy Ő az alkotója mindeneknek, annak a világnak, amelyben még az oroszlánoknak is meg van a helyük. Az Isten félelme abból a kapcsolatból nő ki, ami tiszteleten nyugszik. Jób szembesül a fájdalommal és a szenvedéssel, s ezek új kapcsolatra segítik Istennel.

3. hang:

Jób panaszát nem lehet csődnek vagy bűnnek tekinteni. Isten felépíti Jóbot, és megrója barátait. Igen, a panasz, sőt még a vád is kiúthoz vezethet, új irányvételre segíthet életünkben.

4. hang:

Amikor Jóbnál azt olvassuk, hogy a gonosz elvetése már belátás, ez minket is válaszadásra kell indítson: Mit kell tennünk azért, hogy a gonoszt távol tartsuk magunktól? Az a mi felelősségünk, hogy egészen pontosan meglássuk, miért kell panaszra nyitni a szánk, hogy aztán Isten bölcsessége vezessen életünk és közösségeink további formálásában.

Könyörgő ima (ezt ének vezeti be ) 2. Te csak az Istennek országát keresd, és az ő szent igazságát, minden egyéb megadatik majd neked, békéje, áldása vár rád. Halleluja, halleluja…

1. hang: Istenünk, mikor Igédet olvassuk, és elgondolkodunk, felismerjük irántunk való szeretetedet. Hallunk bölcsességedről, amely életünkben kell, hogy vezessen minket. Kérünk, segíts minket abban, hogy téged és egymást jobban szerethessük, miközben egyre jobban megértjük, mit jelentesz Te számunkra és mit jelentünk mi neked. Mind: „ Íme az Úr félelme a bölcsesség, a rossz kerülése az értelem” (Jób 28,28) 2. hang: Jézus nagy együttérzést mutatott a szenvedők iránt és nekik lelki-testi gyógyulást adott. Mindenütt élnek körülöttünk szenvedő emberek. Nyisd meg értelmünket és szívünket, hogy miközben saját szociális és politikai helyzetünk javításáért küzdünk, segítsük a gondok megoldását ott, ahol betegségek vannak, családon belüli erőszak tapasztalható, bűncselekmények okoznak szenvedést, gyermekek elleni fajtalankodás történik, szegénység nyomorít meg embereket, munkanélküliség támad, kábítószer-függőség kötöz meg életeket, a kirekesztés üti fel fejét, faji megkülönböztetés van még mindig, terror támadás, igazságtalanság és rossz kormányzás okoz gondot…(Többen kiegészíthetik még ezt a felsorolást:…………………………………………………………………………………..).

1. hang:

Istenünk, mikor Igédet olvassuk, és elgondolkodunk, felismerjük irántunk való szeretetedet.

Hallunk bölcsességedről, amely életünkben kell, hogy vezessen minket. Kérünk, segíts minket abban, hogy téged és egymást jobban szerethessük, miközben egyre jobban megértjük, mit jelentesz Te számunkra és mit jelentünk mi neked.

Mind:

„ Íme az Úr félelme a bölcsesség, a rossz kerülése az értelem” (Jób 28,28)

2. hang:

Jézus nagy együttérzést mutatott a szenvedők iránt és nekik lelki-testi gyógyulást adott.

Mindenütt élnek körülöttünk szenvedő emberek. Nyisd meg értelmünket és szívünket, hogy miközben saját szociális és politikai helyzetünk javításáért küzdünk, segítsük a gondok megoldását ott, ahol betegségek vannak, családon belüli erőszak tapasztalható, bűncselekmények okoznak szenvedést, gyermekek elleni fajtalankodás történik, szegénység nyomorít meg embereket, munkanélküliség támad, kábítószer-függőség kötöz meg életeket, a kirekesztés üti fel fejét, faji megkülönböztetés van még mindig, terror támadás, igazságtalanság és rossz kormányzás okoz gondot…(Többen kiegészíthetik még ezt a felsorolást:…………………………………………………………………………………..).

Mind: Istenünk, engedd meg, hogy megértsük üzenetedet és bízzunk bölcsességedben. Tégy minket alkalmas eszközökké társadalmunk megjobbítására, oly módon, ahogyan Te akarod. Ajándékozz meg mindnyájunkat azzal a belátással, hogy Te vagy Istenünk, minden segítség forrása és útmutatója. 3. hang: Kegyelmes Istenünk, az utóbbi tíz évben megtapasztaltuk, hogy társadalmunk valamennyi rétegéből férfiak, nők és gyermekek is gyilkosság áldozatai lettek és az elkövetők soha nem kerültek bíróság elé. Arra a belátásra juttass el mindenkit, hogy a problémákat erőszak nélkül is meg lehet oldani. Mind: Istenünk, mi tudjuk, hogy Te szereted az igazságot és gyűlölöd a hamisságot, elnyomást, bűnt. Adj erőt nekünk mindvégig küzdeni a békességért.

Mind:

Istenünk, engedd meg, hogy megértsük üzenetedet és bízzunk bölcsességedben. Tégy minket alkalmas eszközökké társadalmunk megjobbítására, oly módon, ahogyan Te akarod. Ajándékozz meg mindnyájunkat azzal a belátással, hogy Te vagy Istenünk, minden segítség forrása és útmutatója.

3. hang:

Kegyelmes Istenünk, az utóbbi tíz évben megtapasztaltuk, hogy társadalmunk valamennyi rétegéből férfiak, nők és gyermekek is gyilkosság áldozatai lettek és az elkövetők soha nem kerültek bíróság elé. Arra a belátásra juttass el mindenkit, hogy a problémákat erőszak nélkül is meg lehet oldani.

Mind:

Istenünk, mi tudjuk, hogy Te szereted az igazságot és gyűlölöd a hamisságot,

elnyomást, bűnt. Adj erőt nekünk mindvégig küzdeni a békességért.

4. hang: Istenünk! Tisztában vagyunk azzal, hogy a család és a társadalom szorososan összefüggnek egymással. A szülők abban a kiváltságban részesülnek, hogy neveljék gyermekeiket és jellemüket formálják. A gyermekek számára döntő esztendőkben saját példájukkal, valamint a jó és rossz megkülönböztetésére neveléssel tudnak hatni rájuk. Kérünk, segítsd a szülőket, hogy éberen és figyelmesen őrködjenek családjaik felett. Segítsd őket, hogy minden gyermekre úgy nézzenek, mintha a sajátjuk lenne. Hadd legyen az egymással való bánásmód mindenütt illedelmes és tisztelettudó: a családokban otthon, az iskolákban, a munkahelyen, az utcán és a közösségi élet minden színterén. Mind: Istenünk, engedd megérteni, hogy a nevelés és a példamutatás a családban a születéstől a halálig tart. 5. hang: Szerető Istenünk, kérünk, Te vezesd fiataljainkat országunkban és az egész világon. Mutasd meg nekik a Te utadat, amelyen járjanak. Ajándékozd meg őket a Te erőddel, hogy a hitet megtartsák. Ha elbuknak, add meg nekik az újrakezdés lehetőségét, s azt, hogy újra örömmel éljenek a Te világodban.

4. hang:

Istenünk! Tisztában vagyunk azzal, hogy a család és a társadalom szorososan összefüggnek egymással. A szülők abban a kiváltságban részesülnek, hogy neveljék gyermekeiket és jellemüket formálják. A gyermekek számára döntő esztendőkben saját példájukkal, valamint a jó és rossz megkülönböztetésére neveléssel tudnak hatni rájuk. Kérünk, segítsd a szülőket, hogy éberen és figyelmesen őrködjenek családjaik felett. Segítsd őket, hogy minden gyermekre úgy nézzenek, mintha a sajátjuk lenne. Hadd legyen az egymással való bánásmód mindenütt illedelmes és tisztelettudó: a családokban otthon, az iskolákban, a munkahelyen, az utcán és a közösségi élet minden színterén.

Mind:

Istenünk, engedd megérteni, hogy a nevelés és a példamutatás a családban

a születéstől a halálig tart.

5. hang:

Szerető Istenünk, kérünk, Te vezesd fiataljainkat országunkban és az egész világon. Mutasd meg nekik a Te utadat, amelyen járjanak. Ajándékozd meg őket a Te erőddel, hogy a hitet megtartsák. Ha elbuknak, add meg nekik az újrakezdés lehetőségét, s azt, hogy újra örömmel éljenek a Te világodban.

Mind: „ Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk!” (1Ján 3,1). 6. hang: Szerető Istenünk! Imádkozunk mindazokért a testvéreinkért, akik már nem tudnak otthonukon kívül munkát vállalni. Add, hogy velük szemben szeretetteljesek, türelmesek és tiszteletteljesek legyünk mindenkor. Mind: Öregkorban is kísérje béke, szeretet és boldogság őket, Jézus Krisztusnak, Megváltónknak dicsőségére. 7. hang: Szerető és kegyelmes Istenünk, Guyanáért, és a mi országunkért, Magyarországért is imádkozunk. Te minden népnek Istene vagy. Hadd legyen köztük megértés és uralkodjon a türelem a mi országunkat kormányzók között is, hogy jó államvezetők, és jó politika vezesse népünket, segítse egységét és szolgálja javát.

Mind:

„ Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk!” (1Ján 3,1).

6. hang:

Szerető Istenünk! Imádkozunk mindazokért a testvéreinkért, akik már nem tudnak otthonukon kívül munkát vállalni. Add, hogy velük szemben szeretetteljesek, türelmesek és tiszteletteljesek legyünk mindenkor.

Mind:

Öregkorban is kísérje béke, szeretet és boldogság őket, Jézus Krisztusnak, Megváltónknak dicsőségére.

7. hang:

Szerető és kegyelmes Istenünk, Guyanáért, és a mi országunkért, Magyarországért is imádkozunk. Te minden népnek Istene vagy. Hadd legyen köztük megértés és uralkodjon a türelem a mi országunkat kormányzók között is, hogy jó államvezetők, és jó politika vezesse népünket, segítse egységét és szolgálja javát.

Mind: Istenünk, Jézus Krisztus által Te vagy a bölcsesség forrása. Erősíts és építs minket, amiként Jóbot is megáldottad. Feltétel nélküli szeretetedet mutasd meg nekünk és ajándékozz meg minket a Te irgalmasságoddal. Ámen.

Mind:

Istenünk, Jézus Krisztus által Te vagy a bölcsesség forrása.

Erősíts és építs minket, amiként Jóbot is megáldottad.

Feltétel nélküli szeretetedet mutasd meg nekünk

és ajándékozz meg minket a Te irgalmasságoddal. Ámen.

Újszövetségi olvasmány 1. hang: Arról fogunk most hallani, hogy Mária és Márta Jézussal való találkozása új bölcsességre juttatta el őket. Lukács 10,38-42 „ Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” 2. hang: Mária és Márta történetében önmagunkra ismerünk. Miként a két asszony, úgy minden ember lehet figyelő és cselekvő ember.

1. hang:

Arról fogunk most hallani, hogy Mária és Márta Jézussal való találkozása

új bölcsességre juttatta el őket.

Lukács 10,38-42

„ Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

2. hang:

Mária és Márta történetében önmagunkra ismerünk. Miként a két asszony, úgy minden ember lehet figyelő és cselekvő ember.

Igehirdetés Adakozás ( közben éneklés vagy zenehallgatás) Adakozás után Adományunkkal jelzést szeretnénk adni arról, hogy testvérekként élünk az egy és oszthatatlan világban. Gondjainkat is megosztjuk tehát egymással, imádkozunk egymásért és megpróbáljuk javainkat is megosztani. Ezért ennek a mai napnak a perselypénzét az anyaotthonok javára adjuk, ahol kiszolgáltatott életű asszonyok és gyermekek találnak menedékre.

Igehirdetés

Adakozás ( közben éneklés vagy zenehallgatás)

Adakozás után

Adományunkkal jelzést szeretnénk adni arról, hogy testvérekként élünk az egy és oszthatatlan világban. Gondjainkat is megosztjuk tehát egymással, imádkozunk egymásért és megpróbáljuk javainkat is megosztani. Ezért ennek a mai napnak a perselypénzét az anyaotthonok javára adjuk, ahol kiszolgáltatott életű asszonyok és gyermekek találnak menedékre.

Dicséret 2. Dicsérjétek őt kürtben, :/: Ékes éneklésekben; Hegedűkben, lantokban És hangos citerákban Az Úrnak zengedezzetek! Sípokban, orgonákban :/: És más szép muzsikákban Örvendjetek az Istennek! 3. Az Urat cimbalmokban :/: És egyéb szerszámokban Mindnyájan dicsérjétek, Citerát pengessetek, Az Úr szent nevét dicsérvén! Minden lelkes állatok, :/: Istent magasztaljátok: Dicsőség Istennek! Ámen. Béza T., 1519–1605

Kibocsátás Ján 15,9-17 Jézus szavaival köszöntjük egymást Bal oldalon állók (ülők): „ Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben.” Jobb oldalon állók (ülők): „ Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.” Bal oldalon állók (ülők): „ Az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” Jobb oldalon állók (ülők): „ Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek amiket parancsolok nektek.” Bal oldalon állók (ülők) : „ Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” Jobb oldalon állók (ülők): „ Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást.” (Ján 15,9-17)

Ján 15,9-17 Jézus szavaival köszöntjük egymást

Bal oldalon állók (ülők):

„ Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben.”

Jobb oldalon állók (ülők):

„ Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.”

Bal oldalon állók (ülők):

„ Az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.”

Jobb oldalon állók (ülők):

„ Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek amiket parancsolok nektek.”

Bal oldalon állók (ülők) :

„ Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.”

Jobb oldalon állók (ülők):

„ Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást.” (Ján 15,9-17)

Mi Atyánk… 2. Békesség földön az embernek! :/: Békesség földön az embernek, Kit az igaz szeretet :/: A Jézushoz elvezet, Békesség, Békesség Embernek!

Mi Atyánk…

Záró ima 1.hang: Mindenható Isten, köszönjük neked, hogy Te teremtetted a BÖLCSESSÉGET. Neked ez kedves, és Te kiárasztottad azt minden alkotásodra. (Jézus-Sirák könyve 1,9) Mind: A BÖLCSESSÉG KEZDETE AZ ÚR FÉLELME. 2.hang: „ Az Úr félelme a bölcsesség teljessége, megittasítja az embereket gyümölcseivel. Az Úr félelme a bölcsesség koronája, békességet és teljes gyógyulást sarjaszt. Az Úr félelme a bölcsesség gyökere, és annak ágai a hosszú élet napjai” (Jézus-Sirák könyve 1,16-20) Mind: Istenünk, kérünk, rendezd el ügyünket, hogy tudjuk: „Íme, az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése értelem” (Jób 28,28)

Záró ima

1.hang:

Mindenható Isten, köszönjük neked, hogy Te teremtetted a BÖLCSESSÉGET.

Neked ez kedves, és Te kiárasztottad azt minden alkotásodra. (Jézus-Sirák könyve 1,9)

Mind:

A BÖLCSESSÉG KEZDETE AZ ÚR FÉLELME.

2.hang:

„ Az Úr félelme a bölcsesség teljessége, megittasítja az embereket gyümölcseivel.

Az Úr félelme a bölcsesség koronája, békességet és teljes gyógyulást sarjaszt.

Az Úr félelme a bölcsesség gyökere, és annak ágai a hosszú élet napjai” (Jézus-Sirák könyve 1,16-20)

Mind:

Istenünk, kérünk, rendezd el ügyünket, hogy tudjuk: „Íme, az Úr félelme

a bölcsesség, és a rossz kerülése értelem” (Jób 28,28)

Áldás Adja Isten, hogy az Ő ereje hordozzon minket. Az Ő hatalma tartson meg minket. Az Ő bölcsessége tanítson minket. Az Ő szent keze fogjon össze minket. Az Ő védelme őrizzen meg minket. Isten mennyei seregei oltalmazzanak meg minket a gonosz cselszövéseitől. A világ kísértéseitől mentsen meg Ő. Krisztus legyen velünk és előttünk. Krisztus legyen bennünk és felettünk A Te kegyelmed, Istenünk legyen mindig velünk A mai napon és örökkön örökké. Ámen.

Adja Isten, hogy az Ő ereje hordozzon minket.

Az Ő hatalma tartson meg minket.

Az Ő bölcsessége tanítson minket.

Az Ő szent keze fogjon össze minket.

Az Ő védelme őrizzen meg minket.

Isten mennyei seregei oltalmazzanak meg

minket a gonosz cselszövéseitől.

A világ kísértéseitől mentsen meg Ő.

Krisztus legyen velünk és előttünk.

Krisztus legyen bennünk és felettünk

A Te kegyelmed, Istenünk legyen mindig velünk

A mai napon és örökkön örökké. Ámen.

Záróének

Az imanapi liturgiát fordította: Dr. Békefy-Röhrig Klaudia A magyar fordítást kiadja a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztette: a MEÖT Nőbizottsága

Az imanapi liturgiát fordította: Dr. Békefy-Röhrig Klaudia

A magyar fordítást kiadja a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Szerkesztette: a MEÖT Nőbizottsága

Add a comment

Related pages

Nők ökumenikus világimanapja - 2016 | Gyulafehérvári ...

2008; 2007; 2006; 2005; 2004; 2003; 2002; Zsinati dokumentumok; Főpásztori vizitáció kérdőpontjai; Örökös szentségimádás; A szerzetesek éve. A ...
Read more

cserépedény | Baptista nők lapja

2008-05-07. Hozzászólás. Üzenet a szerkesztőnek. Ha kérdésed, javaslatod van, ide írj: baptistanok@gmail.com. Áhítat nőknek. Napi áhítat ...
Read more

A finn nagykövet látogatása. Dalí és Lautrec világa ...

Pápa és Vidéke 2008. május 8. Közéleti hetilap VI. évfolyam 18. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5.
Read more