Nösnäs 27feb

100 %
0 %
Information about Nösnäs 27feb
Education

Published on February 27, 2014

Author: ulrikfostvedt

Source: slideshare.net

Description

Att lära om elevernas förmågor

BFL NÖSNÄS 27/2

Vad vi tänker kring förmåga Lärarens kunskap om förmågorna Elevens förmågor

Hur vi tar reda på förmåga Bedömningsstrategier för att synliggöra

Hur vi använder det vi tagit reda på Vetskap om förmågor

Vad vi behöver lära mer om Områden att lära Verkligheten och alla beslut

ulrik.fostvedt@grkom.se

ulrik.fostvedt@grkom.se

Add a comment

Related presentations