NMI14 Tomáš Pruša - Skutečná data o nový médiích ve zdravotnictví

50 %
50 %
Information about NMI14 Tomáš Pruša - Skutečná data o nový médiích ve zdravotnictví
Technology

Published on March 2, 2014

Author: nminspiration

Source: slideshare.net

Description

Prezentace z třetího ročníku konference New Media Inspiration (http://nminspiration.cz), který se konal 8. 2. 2014 v hlavní budově FF UK pod vedením @petrkou, @simindr a @josefslerka.

Skutečná data o nových médiích ve zdravotnictví TOMÁŠ PRUŠA ANNA MIKULÁŠKOVÁ

Nová média ve zdravotnictví V jaké míře se nová média využívají ve zdravotnictví? Lze srovnat výsledky zahraničních studií s českým prostředím?

Výběr subjektů Nemocnice ◦ Registr zdravotnických zařízení (ÚZIS) – kód 101 a 102 ◦ 154 nemocnic Subjekty v oblasti výživy ◦ Anonymizované vyhledávání klíčových slov ◦ Vyhledávání subjektů dle krajů ◦ Ruční editace na základě znalosti této oblasti ◦ 185 subjektů ◦ Doba: 2009–2013

Sledovaná média

Blogy a fóra ◦ Nejednotná definice ◦ Blogy ◦ Minimálně u nemocnic v ČR ◦ Nemocnice v USA 4,2 % ◦ Subjekty z oblasti výživy v ČR 10 % ◦ Fórum ◦ Minimálně v zahraničí ◦ Subjekty z oblasti výživy v ČR 18 %

Aktivita účtu ◦ Nesledovaný parametr ve studiích ◦ 3 měsíce v každém roce ◦ Příspěvek ◦ Text, fotografie, video či reakce na položený dotaz ◦ Nikoliv změna profilové fotografie či změna vzhledu

Oficiální účty ◦ Problematika ověřování ◦ Odkaz na webových stránkách ◦ E-mail s žádostí o potvrzení ◦ Doplňující podmínky profilu ◦ Neoficiální účty vyřazeny ◦ Pozůstatky historie

LinkedIn a 4sq ◦ Aktivně nejsou využívány ◦ Přehled aktivně využívaných sociálních médií 2013 ◦ Se zahrnutím LinkedIn a 4sq ◦ Bez jejich zahrnutí

Popisná statistika (2013) Sociální média Počty účtů na Počty Procento Metriky sociálních aktivních aktivních účtů ze sociálních médií médiích účtů všech nemocnic Fb nemocnice 60 37 24,03 Fb výživa 111 95 51,35 Like PTAT Byli zde Like PTAT Byli zde Medián Mezikvartilové rozpětí 185 6 0 743 11 0 66–351 1–22 0–137 115–3801 1–87 0–0

Nemocnice 70 Facebook účty 60 Aktivní Facebook účty YouTube účty Počet účtů 50 Aktivní YouTube účty 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 Rok 2012 2013

Výživa 120 Facebook účty Aktivní Facebook účty 100 YouTube účty Aktivní YouTube účty Počet účtů 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 Rok 2013

Statistické testy ◦ Cochranův test ◦ McNemarův test (post-hoc analýza) ◦ Statisticky významné rozdíly v počtu registrovaných účtů na Fb a YT. ◦ Rozdíly v letech 2010, 2011, 2012 ◦ V roce 2013 stagnace

Procentuální poměr účtů v sociálních médiích pro nemocnice v USA, EU, Španělsku a ČR a pro subjekty z oblasti výživy v ČR Výživa (ČR) 62,91 Nemocnice (ČR) 57,81 Španělsko* 4,69 34,12 Nemocnice EU* 10 20,14 20 Facebook 13,14 LinkedIn YouTube 8,61 10,94 22,86 21,99 80 1,56 7,06 14,14 14,45 Foursquare 12,58 21,96 30 40 50 60 70 Procentuální zastoupení aktivně využívaných sociálních médií Twitter 3,31 14,06 4,71 12,99 26,07 0 10,94 32,16 48,11 Nemocnice (USA) * Chybí data z 4sq 12,58 1,89 4,22 90 100 Blog Health Care Social Media List. Rochester: Mayo Clinic; Traver, Sabatini, Basagoiti et al., 2013; Van de Belt, Berben, Samsom et al., 2012.

Procentuální poměr účtů v sociálních médiích pro nemocnice v USA, EU, Španělsku a ČR a pro subjekty z oblasti výživy v ČR Výživa (ČR) 65,07 Nemocnice (ČR) 13,01 72,55 Španělsko* 34,12 Nemocnice EU* 5,88 1,96 32,16 48,11 Nemocnice (USA) 0 10 4,71 12,99 33,42 Twitter LinkedIn 18,52 80 1,96 7,06 14,14 16,84 YouTube 17,65 21,96 30 40 50 60 70 Procentuální zastoupení aktivně využívaných sociálních médií Facebook 13,01 22,86 25,81 20 8,9 1,89 5,41 90 100 Blog Health Care Social Media List. Rochester: Mayo Clinic; Traver, Sabatini, Basagoiti et al., 2013; Van de Belt, Berben, Samsom et al., 2012.

Adam Zbiejczuk má pravdu! Není důležité, jak dlouho jste na sociálních sítích, ale co na nich děláte. A my vám řekneme proč.

Metriky ◦ Nemocnice ◦ Rok registrace a Likes ◦ Rok Registrace a PTAT p 0,648 0,517

Metriky ◦ Nemocnice ◦ Rok registrace a Likes ◦ Rok Registrace a PTAT p 0,648 0,517 Adam má pravdu ;-)

Metriky ◦ Nemocnice ◦ Rok registrace a Likes ◦ Rok Registrace a PTAT ◦ Aktivita a Likes ◦ Aktivita a PTAT p 0,648 0,517 <0,001 <0,001 Adam má pravdu ;-)

Metriky ◦ Nemocnice ◦ Rok registrace a Likes ◦ Rok Registrace a PTAT ◦ Aktivita a Likes ◦ Aktivita a PTAT p 0,648 0,517 <0,001 <0,001 Adam má pravdu ;-) Adam má opět pravdu ;-)

Metriky ◦ Nemocnice ◦ Rok registrace a Likes ◦ Rok Registrace a PTAT ◦ Aktivita a Likes ◦ Aktivita a PTAT ◦ Odkaz na webu a Likes ◦ Odkaz na webu a PTAT p 0,648 0,517 <0,001 <0,001 0,001 0,006 Adam má pravdu ;-) Adam má opět pravdu ;-)

Metriky ◦ Nemocnice ◦ Rok registrace a Likes ◦ Rok Registrace a PTAT ◦ Aktivita a Likes ◦ Aktivita a PTAT ◦ Odkaz na webu a Likes ◦ Odkaz na webu a PTAT p 0,648 0,517 <0,001 <0,001 0,001 0,006 Adam má pravdu ;-) Adam má opět pravdu ;-) Naše drobné doplnění…

Audit facebookových stránek nemocnic ◦ Nedostatečné informace ◦ Nepravidelný obsah ◦ Absence zdravotnických témat ◦ Absence pravidel ◦ Anonymní správce ◦ Chybějící odpovědná osoba ◦ Nízká priorita v komunikaci nemocnic ◦ Finance

Hlášení nežádoucích účinků ◦ European Medicines Agency ◦ Guideline on Good Pharmacovigilance Practices Module VI (VI.B.1.1.4.) ◦ Zákon o léčivech 378/2007 Sb. § 93b odst (1) ◦ The new individual-case-safety-report (ICSR) ◦ Nežádoucí reakce ◦ Podezřelý léčivý přípravek ◦ Identifikovatelný pacient (věk, pohlaví,…) ◦ Kontaktovatelný hlásitel

Pokračování ◦ Nová zdravotnická zařízení ◦ Audit facebookových stránek nemocnic ◦ Bariéry pro využívání nových médií

Chřipka a nová média v ČR

Zdroje dat ◦ WHO – SZÚ (NRL) ◦ ARI/ILI ◦ Detekce viru ◦ Sérologie ◦ Social Insider ◦ www.google.org/flutrends (není pro ČR) ◦ www.google.cz/trends/

Chřipka 2012/2013 Počet záznamů/počet vyhledávání/moridita na 100000 obyvatel 2000 ARI ILI 1800 Všechna klíčová slova Klíčové slovo "Chřipka" 1600 Google Trends ("Chřipka") 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 Číslo týdne 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1200 400 SI (všechna klíčová slova) SI (klíčové slovo "Chřipka") 1000 350 Počet záznamů (Social Insider) 300 800 250 600 200 150 400 100 200 50 0 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 Čslo týdne 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Morbidita na 100000 obyvatel (ILI - SZÚ) ILI (SZÚ)

Média 1200 Youtube Twitter 1000 Google+ Počet záznamů (Social Insider) Fóra Facebook 800 Diskuze Blogy 600 400 200 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 Číslo týdne 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Predikce ◦ Opravdu predikce? ◦ Zlepšení monitoringu průběhu epidemie chřipky. ◦ Zjištění: 14 dní (posun o 7 dní)

Vlivné body ◦ Regresní diagnostika ◦ Stanovení reziduí – Studentizovaná rezidua (Jackknife) ◦ Míra pro detekci vlivných bodů – Cookova vzdálenost

ILI a klíčová slova 1200 Všechna klíčová slova Počet záznamů (Social Insider) 1000 800 Klíčové slovo "Chřipka" 600 400 200 Klíčové slovo "Chřipka" Všechna klíčová slova 0 0 50 100 150 200 250 Morbidita na 100000 obyvatel (ILI - SZÚ) 300 350 400

Detekce viru a klíčové slovo chřipka 700 600 Social Insider (chřipka) 500 400 300 200 100 0 0 100 200 300 400 500 Detekce viru 600 700 800 900 1000

Pokračování ◦ Zpřesnění metody (výběr klíčových slov, sledovaná média,…) ◦ Automatizace analýzy záznamů ◦ Analýza nových témat ◦ Farmakovigilance, toxikovigilance ◦ Návykové látky (geolokace) – http://tox.sinaiem.org

Poděkování ◦Adam Zbiejczuk ◦Josef Šlerka ◦Kristína Vavrušková ◦Dagmar Kovaříková ◦Alena Bedřichová

Děkuji za pozornost.

Otázky?

Kontakty ◦Tomáš Pruša (ÚPL LF MU, Teiresiás MU) ◦ www.prusatomas.cz ◦ @prusatomascz ◦Anna Mikulášková (KISK FF MU) ◦ 365494@mail.muni.cz

Add a comment

Related presentations

Related pages

Data o milionarich - Documents

Data o milionarich. by marketingsalesmedia. on Dec 05, 2014. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 350 ...
Read more

SMS platby pro úhradu poplatků ve zdravotnictví - Documents

SMS platby pro úhradu poplatků ve zdravotnictví. Představení společnosti ATS. ... System is processing data Please download to view Download 1
Read more

Aktuální krize ve zdravotnictví - Documents

Aktuální krize ve zdravotnictví. ... Cíl reformy zdravotnictví. Hledat pokud možno spravedlivý kompromis mezi „neomezenými “ možnostmi ...
Read more