NMI14 Tereza Zadražilová - Chování dětí mladšího školního věku na internetu a jejich motivace ke sdělování osobních údajů v tomto prostředí

0 %
100 %
Information about NMI14 Tereza Zadražilová - Chování dětí mladšího školního věku na...
Technology

Published on March 2, 2014

Author: nminspiration

Source: slideshare.net

Description

Prezentace z třetího ročníku konference New Media Inspiration (http://nminspiration.cz), který se konal 8. 2. 2014 v hlavní budově FF UK pod vedením @petrkou, @simindr a @josefslerka.

CHOVÁNÍ DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU NA INTERNETU A JEJICH MOTIVACE KE SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V TOMTO PROSTŘEDÍ Mgr. Tereza Zadražilová New Media Inspiration 2014

PROČ?  kriminalita na internetu zaměřená proti dětem  kyberšikana, kybergrooming, zneužití osobních údajů  absence výzkumů mladší 10 let zaměřených na děti

PÁR ČÍSEL…  72% českých dětí ve věku 4 – 12 let má přístup na internet (82% 7 – 12 letých) [LSS Děti 2013]  93% evropských dětí ve věku 9-16 let se na internetu pohybuje alespoň jednou týdně (60% denně) [EU Kids Online 2011]  36% evropských dětí ve věku 9 – 16 let tvrdí, že ví o internetu více než jejich rodiče [EU Kids Online 2011]  7% českých dětí ve věku 9-16 let uvádí, že byly online šikanovány [EU Kids Online 2011]

VÝZKUM  Formou focus groups  Celkem 8 skupin (po 6 – 11 dětech) ze dvou pražských ZŠ (Malešice, Dubeč)  Dohromady  Dělení 67 zúčastněných dětí ve věku 6 – 10 let do dvou věkových skupin: 1. a 2. třída (mladší školní věk – 6 - 8 let) 3. a 4. třída (střední školní věk – 8 - 10 let)

TEMATICKÉ OKRUHY ROZHOVORŮ  Internet obecně (co to je/co se tam dá dělat, jak často chodí na internet)  Sdělování osobních údajů (vyplňování webových formulářů, registrace)  Komunikace přes internet (e-mail, skype, sociální sítě, virtuální přátelství)  Výchova a vzdělávání  Sociální v oblasti nových médií sítě (Facebook)

VÝSLEDKY…  Věková hranice cca 8. – 9. rok dítěte Mladší děti – asistence rodičů, nezkušenost, malý zájem o „prozkoumávání internetu“; vedou hry, videa Starší děti – samostatná práce s internetem, prozkoumávání metodou „pokus – omyl“; hry, videa, komunikace, vyplňování registrací…

… INTERNET OBECNĚ  Každodenní využívání internetu je celkem běžné  Hry, videa (pohádky i hudba), komunikace, vyhledávání informací…  Záměna internetu a počítače (zařízení s přístupem na web) – přístup na internet i z tabletů a mobilů  Závislost na rodině (přátelích) při činnostech na internetu  Zdánlivá zkušenost s technologiemi informačními

… OSOBNÍ ÚDAJE  Sdělování osobních údajů je špatné, ALE…  Bezmyšlenkovité vyplňování osobních údajů  Motivace: vnitřní - zvědavost vnější - registrace za nějakým účelem  Zásadní podmínka – čtení a psaní s porozuměním

… KOMUNIKACE  rodina, reální přátelé  nevyžádaná pošta,  odmítání telefony navazování virtuálních přátelství (kromě komunit)

… VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA  Vzdělání prostřednictvím školy žádné  Zájmové kroužky  Rodičovská kontrola nefunguje  Varování – viry, nakupování  Nebezpečí komunikace s cizími lidmi a sdělování osobních údajů je naprosto opomíjeno  Tradiční varování mimo kyberprostor

DOPORUČENÍ A BUDOUCNOST  Neopomíjet mladší děti - prevence  Vzdělávání v oblasti užívání nových médií už od útlého věku – rodina  Řízené vzdělávání  Vzdělávání ve školách rodičů a pedagogů  Komunikace s dětmi společně a trávení času na internetu

DOTAZY, KOMENTÁŘE PŘIPOMÍNKY Děkuji za pozornost… Tereza Zadražilová terkaza@gmail.com

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

TRANSFUZE V NOVOROZENECKÉM VĚKU - Documents

TRANSFUZE V NOVOROZENECKÉM VĚKU Bc Pavla Krčmová, Irena Hlavinková, Bc Stanislava Zmeškalová, Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Brno ...
Read more

Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí ...

To je ten důvod, proč těsto na &# x10D;okolá ... v prostředí internetu v ... chování českých pubescentů v prostředí ...
Read more