NMI14 Michal Feix - Panika jménem ochrana soukromí na internetu

0 %
100 %
Information about NMI14 Michal Feix - Panika jménem ochrana soukromí na internetu
Technology

Published on March 2, 2014

Author: nminspiration

Source: slideshare.net

Description

Prezentace z třetího ročníku konference New Media Inspiration (http://nminspiration.cz), který se konal 8. 2. 2014 v hlavní budově FF UK pod vedením @petrkou, @simindr a @josefslerka.

Panika jménem ochrana soukromí na internetu Pohled na soukromí trochu z jiného úhlu. Michal Feix, Seznam.cz.

Co všechno je ještě otázka ochrany našeho soukromí? www.seznam.cz

Prequel www.seznam.cz

Zdroj: http://www.sileo.com Zdroj: http://www.uoou.cz/files/soukromi-facebook.pdf www.seznam.cz

Co je naše soukromí a jak s ním nakládat? www.seznam.cz

Legislativa Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. předpis č. 2/1993 Sb., čl. 10, Listina základní práv a svobod www.seznam.cz

Další legislativa Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo z důvodů stanovených zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny. 2007/C 303/01, Hlava II, Listina základních práv Evropské unie www.seznam.cz

a další a další a další… • zákon o ochraně osobních údajů • směrnice Evropského parlamentu o soukromí a elektronických komunikacích • Směrnice Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů • Směrnice Evropského parlamentu o postupu při poskytování informací v oblasti předpisů informační společnosti • Rozhodnutí o uznání Bezpečného přístavu vydaném Ministerstvem obchodu USA poskytující ochranu údajům předávaným z EU www.seznam.cz

Super. K čemu to je? www.seznam.cz

www.seznam.cz

Zdroj: http://www.sileo.com Zdroj: http://www.uoou.cz/files/soukromi-facebook.pdf www.seznam.cz

Co s tím? www.seznam.cz

„Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekly: Dost! A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku!“ Film Pelíšky, 1999, distribuce. Česká televize www.seznam.cz

Nebyly z Polska, ale z Německa. • Návrh nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. (COM/2012/011 final) www.seznam.cz

Pár postřehů z důvodové zprávy. Rychlý technologický rozvoj staví ochranu osobních údajů před nové výzvy. Objem sdílených a shromažďovaných údajů dramaticky roste. Jednotlivé osoby stále častěji zveřejňují své osobní údaje i v globálním měřítku. Technologie změnily ekonomiku i společenský život. Budování důvěryhodnosti internetového prostředí má pro hospodářský rozvoj klíčový význam. Nedostatek důvěry vede k tomu, že se spotřebitelé zdráhají nakupovat on-line a využívat nové služby. Mohlo by tedy dojít ke zpomalení rozvoje inovativního využívání nových technologií. Ochrana osobních údajů proto hraje ústřední roli v Digitální agendě pro Evropu[5] a ještě obecněji ve strategii Evropa 2020[6]. www.seznam.cz

Dopadlo to, jak to obvykle končí. Ve skupinové aktivitě přibylo k úctyhodné myšlence také pár hloupostí a volovin. www.seznam.cz

Co se nepovedlo? • Návrh se explicitně vztahuje i na subjekty mimo EU. • Tak určitě… • U uživatelů vašich služeb pod 13 let musíte získat souhlas rodičů. • Kolik je uživateli karkulka.cervena@seznam.cz? A je jeho rodič tatinek.od.karkulky@seznam.cz? • Cookies se staly osobním údajem. • Na každou cookie souhlas uživatele. • Povinnost jmenování inspektora ochrany údajů. • Máte-li přes 250 zaměstnanců. Víte, kolik zaměstnanců měl třeba IZIP? • Hlásit do 24 hodin zprávu o narušení bezpečnosti osobních údajů. • Pokuta 2% z ročního obratu, nebo zpracovat odůvodnění.. www.seznam.cz

Opravdu není jiné řešení? Uživatel je člověk. Je často plnoletý, ještě častěji svéprávný. Ve fyzickém světě spoléháme na selský rozum a doplňujeme, ideálně minimem pravidel a zákonů. Nevidím důvod, proč to na internetu nedělat stejně. Nepotřebujeme dalších sto pravidel a zákonů, které jsou mimo rámec EU nevymahatelné (Čína, USA). Potřebujeme vymáhat ty, co už máme a ukázat lidem, co je internet. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. S internetem je to stejné. Jen to dost z nás nechápe. Vysvětlujme na školách, vysvětlujme v médiích, naučme se internet doopravdy používat. www.seznam.cz

Jak jste na tom vy? Vysvětlujme na školách, vysvětlujme v médiích, naučme se internet doopravdy používat. Používáte sociální sítě? Sdílíte na nich celý svůj život? Založili jste si účet dobrovolně? Kam nahráváte své fotografie, abyste o ně nepřišli? Vkládáte na internet fotografie a videa, kde jste vy sami? Vkládáte na internet fotografie a videa, kde jsou vaši známí? Vědí o tom vždy ti, kterých se to týká? Četli jste pravidla ochrany soukromí služby, kterou používáte? Četli jste vůbec někdy nějaká pravidla ochrany soukromí služby nebo licenční podmínky? www.seznam.cz

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

NMI14 Josef Kadlec - Zneužití LinkedInu pro nábor ...

NMI14 Josef Kadlec - Zneužití LinkedInu ... Bývalý ajťák hledá nové zaměstnance na ... NMI14 Michal Feix - Panika jménem ochrana ...
Read more

NMI14 Josef Šlerka - Just metadata - YouTube

http://www.slideshare.net/nminspirati... Podle americké administrativy nemusí být lidé odposlechy NSA znepokojeni. Jde jen o metadata a ...
Read more

NMI 2014 — Velký sál — EventFlowr

Panika jménem ochrana soukromí na internetu. ... Michal Feix. Máme se opravdu bát cookies? Má smysl na internetu řešit otázky ochrany soukromí?
Read more

Bezpečnost, marketing a výzkum ovládnou letošní New ...

Jak je to se zásadním útokem Windows 10 na naše soukromí? Bezpečnost ... Zvýhodněné vstupné na konferenci můžete získat už jen do čtvrtka 30 ...
Read more

NMI 2014 — EventFlowr

Panika jménem ochrana soukromí na internetu. ... Michal Feix. Máme se opravdu bát cookies? Má smysl na internetu řešit otázky ochrany soukromí?
Read more

Kyberstalking – Wikipedie

Falešná viktimizace jako ochrana před vlastní ... (vyhledávání na internetu, ... Michael Zona a kol. dělí stalkery pouze na tři základní typy ...
Read more

New Media Inspiration 2014 | Ikaros

Na paní Hrubešovou navázal Michal Feix, ... s příspěvkem s názvem "Panika jménem ochrana soukromí na internetu".
Read more

New Media Inspiration 2014 - Tuesday.cz

Michal Feix. Michal Feix je od ledna 2012 výkonným ředitelem společnosti Seznam.cz. ... Panika jménem ochrana soukromí na internetu; Aaron Gibson
Read more

New Media Inspiration 2014 - Tuesday.cz

Panika jménem ochrana soukromí na internetu. Máme se opravdu bát cookies? ... Michal Feix je od ledna 2012 výkonným ředitelem společnosti Seznam.cz.
Read more