Nikolina samardzija sigurnost

50 %
50 %
Information about Nikolina samardzija sigurnost
Education

Published on March 10, 2014

Author: violetaodorcic

Source: slideshare.net

Description

Radovi učenika na temu Sigurnost na internetu
OŠ "Srdoči", Rijeka
škol. god. 2013./2014.

STVORIMO BOLJI INTERNET ZAJEDNO Sigurniji Internet za djecu i mlade

SADRŢAJ Pisala sam o tome kako bolje zaštititi djecu na internetu  Prvo sam pisala da roditelji trebaju vise biti s djecom na internetu  Pisala sam i kako djeca mogu preko interneta upasti u svaĊe  Djeca postaju ovisna i budu po puno sati na internetu  Djeca i zbog interneta mogu nositi naoĉale i mogu ih oĉi boljeti  Tu sam pisala i o lozinkama kakve i koje lozinke djeca stavljaju 

BOLJA INFORMATIĈKA PISMENOST RODITELJA: Roditelji trebaju savjetovati djecu  Trebaju ohrabrivati dijete da vas pita nešto o internetu  Uspostaviti pravila vezana uz Internet  Biti uz njih kada su na Internetu 

DIJETE MOŢE UPASTI U SVAĐE: Dijete treba paziti da ne bi upali u nekakve svaĊe i prepirke  Povremeno utipkajte ime svog djeteta i povjeravate s kim se dopisuje  Ţrtve interneta postaju upravo djeca pa roditelji trebaju paziti 

OVISNOST: Djeca previše budu na internetu  Budu po puno sati na npr.: Facebooku, twitteru…  Trebala bi biti s prijateljima,vani  Roditelji trebaju kontrolirati svoje dijete  Djeca se trebaju odviknuti od toga 

ŠTO ĆE SE MOŢE DOGODITI KADA SI PUNO NA INTERNETU Kada si puno na internetu mogu te boljeti oĉi  Ako ţele biti na internetu neka se bar odmaknu dalje od kompjutera  Roditelji neka odrede koliko da budu na internetu 

LOZINKE Nikome ne smijemo davati svoje lozinke  Ako nekome ţelimo dati moramo paziti kome ćemo dati  Lozinke bi trebale sadrţavati malo slova  Djeca mogu reći roditeljima lozinku kada se registriramo na neku stranicu 

 Slike sam vadila sa: Google slike

NAPRAVILA:  Nikolina Samardţija  19.2.2014  OŠ “Srdoĉi”

Add a comment

Related presentations