Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 8

50 %
50 %
Information about Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 8
News & Politics

Published on February 21, 2014

Author: FawziSalih

Source: slideshare.net

Description

Evaluatie sociale wijkteams, Eerste Kamer akkoord met Jeugdwet, Thuiszorg het slechts af in Tilburg en Emmen en Tweede Kamer stemt voor Participatiewet. Dit en meer in de Nieuwsmonitor Sociaal Domein van 14 tot en met 20 februari 2014.

Nieuwsmonitor Sociaal Domein Nummer 8 Voor u ligt de nieuwsflits accountmanagement van 14 tot en met 20 februari 2014. Speciaal voor u heeft Fawzi Salih van Kennis Express een selectie gemaakt van informatie over actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. CULTUUR ............................................................................................................................................................................................................ 2 CJP BLIJFT CULTUURKAART UITVOEREN .............................................................................................................................................................................................2 HAAGSE BEDRIJFSLEVEN EN INSTELLINGEN SLUITEN MEER DAN 50 CULTURELE DEALS ......................................................................................................................2 JEUGD ................................................................................................................................................................................................................. 2 BEWEEGPLEIN VOOR JONG EN OUD BIJ WOONCENTRUM IN DEN HAAG............................................................................................................................................2 MEER WOONPLEKKEN VOOR ZWERFJONGEREN IN ARNHEM .............................................................................................................................................................2 EERSTE KAMER STEMT IN MET JEUGDWET .........................................................................................................................................................................................2 WAT LEVERT HET JONGERENWERK EIGENLIJK OP? .............................................................................................................................................................................2 OPVOEDDEBATTEN VOOR MAROKKAANSE VADERS ............................................................................................................................................................................2 TERUGBLIK VNG-COMMISSIE JEUGDZORG VERGADERING 12 FEBRUARI 2014 ................................................................................................................................2 MODELVERORDENING JEUGDHULP STAPJE VERDER ............................................................................................................................................................................3 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING .......................................................................................................................................................... 3 VIP DAG VOOR HAAGSE VRIJWILLIGERS..............................................................................................................................................................................................3 INFORMATIEVIDEO CURSUS ‘ZELFSTANDIG REIZEN MET DE BUS’ .......................................................................................................................................................3 OUDERENORGANISATIES: BURGER MOET WETEN WAAR HIJ TERECHT KAN ........................................................................................................................................3 WETHOUDERS EN VAN RIJN IN GESPREK OVER WMO 2015 .............................................................................................................................................................3 RONDETAFELGESPREK TWEEDE KAMER 14 FEBRUARI 2014 OVER WMO 2015 ..............................................................................................................................3 THUISZORG HET SLECHTS AF IN TILBURG EN EMMEN .........................................................................................................................................................................3 PGB BUDGET CLIËNTEN WMO IN BEHEER BIJ SOCIALE VERZEKERINGSBANK .....................................................................................................................................3 ONDERWIJS ........................................................................................................................................................................................................ 4 REKENTOETS GEEN VOORWAARDE VOOR DIPLOMA............................................................................................................................................................................4 NIEUWE KAMERBRIEF OVER PASSEND ONDERWIJS.............................................................................................................................................................................4 DEN HAAG PAKT VEILIGHEID SCHOLEN AAN........................................................................................................................................................................................4 VEEL BELANGSTELLING GEZONDE SCHOOL: EXTRA GELD VWS EN OCW...........................................................................................................................................4 STAGIAIRS ROC MONDRIAAN BOUWEN MEE AAN HAAGSE SCHOOLGEBOUWEN .............................................................................................................................4 SCHOLEN EN VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN VOORTVAREND BEZIG MET STARTGROEPEN ............................................................................................................4 INITIATIEFWET SGP OVER DE REGELING VAN HET ONDERWIJSTOEZICHT AAN TWEEDE KAMER AANGEBODEN ................................................................................4 WERK & INKOMEN ............................................................................................................................................................................................ 4 13 AMSTERDAMSE STADSINITIATIEVEN TEGEN JEUGDWERKLOOSHEID ..............................................................................................................................................4 DEBAT TWEEDE KAMER OVER PARTICIPATIEWET ...............................................................................................................................................................................5 BIBLIOTHEEK WIL MEER ARBEIDSGEHANDICAPTEN .............................................................................................................................................................................5 MEER INFORMATIE OVER KOSTEN RE-INTEGRATIE WAJONG .............................................................................................................................................................5 GEMEENTEN VRAGEN EUROPEES GELD OM 56.000 JONGEREN AAN DE SLAG TE HELPEN ................................................................................................................5 ONDERZOEK NAAR BIJVERDIENSTEN BIJSTANDSUITKERING IN HELMOND .........................................................................................................................................5 WELZIJN, JEUGDZORG EN KINDEROPVANG KUNNEN AAN DE SLAG MET SECTORPLAN .......................................................................................................................5 WETSVOORSTEL MAATREGELEN WWB DOOR TWEEDE KAMER .......................................................................................................................................................5 NET VERSCHENEN .............................................................................................................................................................................................. 6 STUDIEDAGEN & CONGRESSEN ....................................................................................................................................................................... 7 1

Cultuur CJP blijft cultuurkaart uitvoeren Minister Bussemaker van Cultuur en CJP-directeur Walter Groenen heb op 19 februari 2014 hun handtekening gezet onder de concessieovereenkomst voor de Cultuurkaart. Hiermee is de Stichting Cultureel Jongerenpaspoort (CJP) de komende zes jaar opnieuw de uitvoerder van de Cultuurkaart. (Bron: Rijksoverheid.nl, 19 februari 2014) Haagse bedrijfsleven en instellingen sluiten meer dan 50 culturele deals Op 16 februari 2014 kwamen 140 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de culturele sector samen om tot nieuwe plannen voor Den Haag te komen Vijf partijen, onder meer Health City, Het Paard en Stichting Marketing Haagse Binnenstad, slaan de handen ineen voor een cultureel buitenpodium op koopzondagen. Rob Perik (voorzitter VNO-NCW Den Haag) nam het initiatief voor een app die de behoeften van het bedrijfsleven matcht met de mogelijkheden van cultuur. Dit zijn enkele van de vijftig concrete deals die tussen bedrijfsleven en culturele wereld werden gesloten. (Bron: Gemeente De Haag, 17 februari 2014) Jeugd Beweegplein voor jong en oud bij wooncentrum in Den Haag Bij Florence woonzorgcentrum Houthaghe in Houtwijk is een beweegplein aangelegd dat bewoners en jongeren uit de buurt uitdaagt om samen te bewegen. Het beweegplein is op 20 februari 2014 geopend door de Haagse wethouder Karsten Klein. Op het beweegplein staat een grote oranje boog genaamd Sona, waaronder kinderen dierengeluiden kunnen herkennen en ouderen kunnen dansen op ‘gouwe ouwe' hits zoals ‘Mexico' en ‘Meisjes met rode haren'. Een andere blikvanger is de betonnen DJ-tafel Fono waar bezoekers met hun smartphone muziek kunnen mixen. Het beweegplein is gerealiseerd door Yalp, leverancier van speeltoestellen, en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag. (Bron: Gemeente Den Haag, 20 februari 2014) Meer woonplekken voor zwerfjongeren in Arnhem Er komen in Arnhem meer woonplekken voor kwetsbare jongeren die dakloos zijn geworden. De gemeente Arnhem heeft afspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal over 25 extra kamers en kleine woningen in 2014 en 2015. Lindenhout en Pactum gaan de jongeren begeleiden. (Bron: Gemeente Arnhem, 19 februari 2014) Eerste Kamer stemt in met Jeugdwet De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 brede steun uitgesproken voor de Jeugdwet. De fracties SGP, Christen Unie, D66, CDA, PvdA en VVD stemden in met de wet. De stemming volgde na een lang en intensief debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (VenJ). Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. (Bron: Voordejeugd.nl, 18 februari 2014) Wat levert het jongerenwerk eigenlijk op? Het jongerenwerk staat onder druk. Veel gemeenten moeten bezuinigen en bij de afwegingen speelt mee dat de resultaten van jongerenwerk vaak onzichtbaar blijven. ‘Wat levert het jongerenwerk nou eigenlijk op?’ Om op die vraag te kunnen antwoorden ontwikkelde DSP-groep de Jongerenwijzer. Een instrument dat gemeenten en instellingen zicht geeft op de resultaten van jongerenwerk in hun buurt of gemeente. (Bron: DSP-Groep) Opvoeddebatten voor Marokkaanse vaders Kindermishandeling en jeugdcriminaliteit hebben een verband. Esmah Lahlah toonde dit aan in haar promotieonderzoek bij Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongens. Het belang van aandacht voor zowel preventie van als interventie bij kindermishandeling binnen het beleid van gemeenten wordt hiermee extra onderstreept. Een mooi voorbeeld van een preventief project is dat van Trias Pedagogica: Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. (Bron: Voordejeugd.nl, 17 februari 2014) Terugblik VNG-commissie Jeugdzorg vergadering 12 februari 2014 Op 12 februari 2014 vergaderde de VNG-commissie Jeugdzorg. Op de agenda stonden veel actuele zaken, zoals de Jeugdwet en de inkoop Jeugd-GGZ. Verder adviseerde de commissie positief over het Afsprakenkader Toezicht, de Plaatsingscoördinatie Jeugdzorgplus en de modelverordening Jeugdhulp. (Bron: VNG, 14 februari 2014) 2

Modelverordening jeugdhulp stapje verder De VNG-subcommissie Jeugd heeft op 12 februari positief geadviseerd over de Modelverordening jeugdhulp. Deze wordt nu voorgelegd aan de VNG adviescommissie Gemeenterecht en daarna vastgesteld door het bestuur van de VNG. De datum van publicatie is nog steeds 1 april 2014. (Bron: VNG, 14 februari 2014) Maatschappelijke ondersteuning VIP dag voor Haagse vrijwilligers De gemeente Den Haag is gestart met een speciale actie om Haagse vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. Via de website Haagsehelden.nl worden Hagenaars opgeroepen hun favoriete vrijwilliger op te geven voor een VIP dag in Den Haag. De winnaars van deze ‘verwendag’ worden op 13 maart a.s. tijdens een feestelijke bijeenkomst in het GEM - museum voor actuele kunst bekend gemaakt. (Bron: Gemeente Den Haag, 20 februari 2014) Informatievideo cursus ‘Zelfstandig reizen met de bus’ Organisaties in de gehandicaptenzorg hebben te maken met forse bezuinigingen op het vervoer van cliënten van en naar hun werk of dagbesteding. Voor veel mensen met beperking geldt daarom dat zij over moeten stappen op het openbaar vervoer. Zorgaanbieder Sherpa speelt hierop in met de training 'Zelfstandig leren reizen'. Deze training, die gratis is voor cliënten van Sherpa, biedt de kans te laten zien dat mensen vaak meer kunnen dan ze denken. (Bron: VGN, 20 februari 2014) Ouderenorganisaties: burger moet weten waar hij terecht kan De samenwerkende ouderenorganisaties, verenigd in de koepel CSO, staan achter het idee van de nieuwe Wmo maar stellen wel voorwaarden aan een goed vangnet voor burgers. Het maakt niet uit hoe het georganiseerd wordt, als een individuele burger met een hulpvraag maar weet waar hij na 1 januari terecht kan en dat er een passend en samenhangend aanbod komt. (Bron: Unie KBO, 18 februari 2014) Wethouders en Van Rijn in gesprek over Wmo 2015 Circa twintig wethouders waren op 17 februari 2014 naar Utrecht gekomen om met de staatssecretaris in gesprek te gaan over de uitvoeringsproblemen van de decentralisatie van de langdurige zorg. De meeste wethouders spraken zich uit tegen uitstel. De discussie spitste zich vooral toe op de financiële risico’s door het overgangsrecht in 2015 en de noodzaak van goede samenwerking met verzekeraars. (Bron: VNG, 17 februari 2014) Rondetafelgesprek Tweede Kamer 14 februari 2014 over Wmo 2015 In voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel Wmo 2015 in de Tweede Kamer heeft de VWS-commissie op 14 februari 2014 een aantal deskundigen gehoord. In deze hoorzitting hebben gemeenten opnieuw hun ernstige zorgen geuit over de condities van de wet zoals die nu voorligt. (Bron: VNG, 14 februari 2014) Thuiszorg het slechts af in Tilburg en Emmen De huishoudelijke verzorging voor ouderen, gehandicapten en zieken is bij de wethouders van de gemeenten Tilburg en Emmen niet in goede handen. Deze gemeenten scoorden van de 50 grootste gemeenten het slechtst in een onderzoek van Abvakabo FNV naar de thuiszorg. (Bron: Abvakabo FNV, 14 februari 2014) PGB budget cliënten Wmo in beheer bij Sociale Verzekeringsbank In Nijmegen start een pilot voor het beheer van het persoonsgebonden budget (PGB). WMO-cliënten die de huishoudelijke hulp betalen uit hun PGB-budget, hoeven de administratie en betalingen vanaf 1 maart niet meer zelf te regelen. Vanaf dat moment wordt het PGB budget dat nieuwe cliënten van de gemeente ontvangen voor huishoudelijke hulp, in beheer gegeven aan de Sociale Verzekeringsbank. (Bron: Gemeente Nijmegen, 11 februari 2014) 3

Onderwijs Rekentoets geen voorwaarde voor diploma VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller vraagt in de Telegraaf van 20 februari 2014 aandacht voor de rekentoets. “Het behalen van de rekentoets mag geen voorwaarde zijn voor een diploma.”Het cijfer dat leerlingen voor de sinds dit schooljaar verplichte rekentoets halen, gaat vanaf het schooljaar 2015-2016 meetellen voor het eindexamen. De VOraad is hier fel op tegen. Rosenmöller in de Telegraaf: “Er dreigt een afrekencultuur te ontstaan rond de rekentoets. Het is goed om het rekenniveau van leerlingen te bepalen en daar het onderwijs op af te stemmen, maar deze toets mag geen voorwaarde vormen voor hun diploma.”(Bron: VO-Raad, 20 februari 2014) Nieuwe Kamerbrief over passend onderwijs Woensdag 19 februari heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over passend onderwijs. In de brief meldt hij dat er dit jaar niet meer kinderen naar het speciaal onderwijs worden verwezen dan andere jaren. Het aantal klachten van ouders bij het steunpunt passend onderwijs is slechts iets hoger dan andere jaren. (Bron: PO-Raad, 20 februari 2014) Den Haag pakt veiligheid scholen aan Vertegenwoordigers van de Gemeente Den Haag, het Openbaar Ministerie, de politie en een viertal scholen hebben op 19 februari 2014 het Schoolveiligheidsconvenant Centrum ondertekend. In dit document staan afspraken tussen de deelnemende scholen en de overige partijen die scholen en de directe omgeving veiliger maken. (Bron: Gemeente Den Haag, 20 februari 2014) Veel belangstelling gezonde school: extra geld VWS en OCW De bewindspersonen van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stellen € 2 miljoen extra ter beschikking voor Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl op scholen. Het animo onder scholen is zo groot dat het huidige budget voor ondersteuning vanuit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl niet toereikend is. (Bron: Rijksoverheid.nl, 20 februari 2014) Stagiairs ROC Mondriaan bouwen mee aan Haagse schoolgebouwen Bij bouwprojecten in het onderwijs die de gemeente Den Haag financiert, wordt in de toekomst meer gebruik gemaakt van stagiairs. Dat heeft wethouder Van Engelshoven afgesproken met 7 Haagse schoolbesturen. Aannemers die stagiairs inzetten bij deze bouwprojecten krijgen voortaan voorrang boven aannemers die dat niet doen. (Bron: Gemeente Den Haag, 19 februari 2014) Scholen en voorschoolse voorzieningen voortvarend bezig met startgroepen De pilot ‘startgroepen’ verloopt voorspoedig. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Onderzoek naar de implementatie laat zien dat een gelijkwaardige samenwerking tussen een pedagogisch medewerker en een begeleider (pabo-niveau) en de inhoudelijke regie van de schoolleider een positieve invloed hebben op het aanbod in de startgroepen en de uitvoering daarvan. (Bron: PO-Raad, 17 februari 2014) Initiatiefwet SGP over de regeling van het onderwijstoezicht aan Tweede Kamer aangeboden De SGP heeft bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend om diverse onderwijswetten te wijzigen. Daarmee moet het onderwijstoezicht doeltreffender worden geregeld. De PO-Raad is eerder over het wetinitiatief geconsulteerd. Zij heeft in december advies aan de SGP uitgebracht. (Bron: PO-Raad, 14 februari 2014) Werk & inkomen 13 Amsterdamse stadsinitiatieven tegen jeugdwerkloosheid Meer dan 100 voorstellen ontving de gemeente na de oproep aan Amsterdammers in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Na zorgvuldige selectie werden deze week 13 aanvragen gehonoreerd met een gezamenlijke subsidiebedrag van 500.000 euro. De 13 initiatiefnemers presenteerden op 20 februari 2014 hun projecten op het hoofdkantoor van ID&T in Amsterdam Zuidoost. Naast de wethouders Andrée van Es en Pieter Hilhorst, de landelijk ambassadeur jeugdwerkloosheid Miriam Sterk, en ID&T directeur Duncan Stutterheim, bestond het publiek uit ruim 150 jongeren, ondernemers, vertegenwoordigers van scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Aan het einde van de avond werd met een gezamenlijke ‘like' actie het initiatief van De Kandidatenmarkt en Adecco tot publiekslieveling gekozen. (Bron: Gemeente Amsterdam, 20 februari 2014) 4

Debat Tweede Kamer over Participatiewet De Tweede Kamer sprak op 18 en 19 februari 2014 over het wetsvoorstel Participatiewet. Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat meer arbeidsgehandicapten een (reguliere) baan vinden. Een Kamermeerderheid stemde op 20 februari 2014 voor het wetsvoorstel. (Bron: Tweede Kamer, 19 februari 2014 + VNG, 20 februari 2014)) Bibliotheek wil meer arbeidsgehandicapten De bibliotheek in Enschede wil samen met de zorginstellingen Aveleijn en Estinea zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap een zinvolle daginvulling geven, ook op andere vestigingen dan die aan de Pijpenstraat. Omdat de bibliotheek te maken krijgt met een bezuiniging van tien procent is de inzet van arbeidsgehandicapten volgens directeur Kocx heel welkom. De bibliotheek krijgt van de gemeente geld als mensen met een arbeidshandicap in vaste dienst worden genomen. (Bron: TV Enschede FM, 19 februari 2014) Meer informatie over kosten re-integratie Wajong Het UWV geeft met het Memo Ingekochte re-integratiedienstverlening Wajong inzicht in de inzet en de kosten van de re-integratiedienstverlening aan Wajongers. UWV helpt zelf Wajongers bij het vinden van werk of koopt dienstverlening in bij leveranciers van werkvoorzieningen of re-integratietrajecten. (Bron: VNG, 19 februari 2014) CNV: brede steun voor Wet Werk en Zekerheid positief Het is positief dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid. De afspraken uit het sociaal akkoord hebben zo een breed draagvlak. Nu kunnen we werk maken van de afspraken over flex, ontslagrecht en WW.’ Zo reageert CNV Vakcentrale voorzitter Maurice Limmen op de stemming in de Tweede Kamer over de Wet Werk en Zekerheid. Vanmiddag stemden VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks, CU, Bontes en de SGP in met het wetsvoorstel. (Bron: CNV, 18 februari 2014) Gemeenten vragen Europees geld om 56.000 jongeren aan de slag te helpen Gemeenten willen met Europees geld 56.000 jongeren bereiken in de strijd tegen jeugdwerkloosheid door middel van scholing en begeleiding naar een (leer)werkplek. Zij hebben daarvoor plannen ingediend om een beroep te doen op ruim 30 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds dat beschikbaar is voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. (Bron: Rijksoverheid.nl, 16 februari 2014) Onderzoek naar bijverdiensten bijstandsuitkering in Helmond Het Werkplein Regio Helmond start deze maand een onderzoek naar bijverdiensten van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Het onderzoek richt zich op alleenstaande ouders die ouder zijn dan 21, parttime werken en de maximale toeslag ontvangen. Het gaat om klanten uit alle aangesloten gemeenten: Deurne, Asten, Helmond, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel en Laarbeek. (Bron: Gemeente Helmond, 17 februari 2014) Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang kunnen aan de slag met sectorplan Het sectorplan voor welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang is beoordeeld. In het plan wordt ongeveer € 17 miljoen uitgetrokken voor (om)scholing van medewerkers, bewustwording van de verminderderde kansen in de branches en begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk. De minister legt ongeveer € 8,5 miljoen bij. (Bron: Rijksoverheid.nl, 14 februari 2014) Wetsvoorstel Maatregelen WWB door Tweede Kamer De Tweede Kamer nam deze week het wetsvoorstel Maatregelen WWB aan met een aantal wijzigingen. Een daarvan is uitstel van invoering met een halfjaar en dus gelijktijdige invoering met de Participatiewet op 1 januari 2015. (Bron: VNG, 14 februari 2014) 5

Net verschenen Brochure Jeugd met een beperking Voor welke kinderen met een beperking moet de gemeente na 1 januari 2015, op grond van de Jeugwet de zorg en ondersteuning gaan verzorgen? Hoe kunnen deze kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste hulp krijgen? En wat betekent de Wet Passend onderwijs voor deze groep kinderen? Het staat allemaal beschreven in de brochure Jeugd met een beperking. E-book over experiment Zorgkracht in krimpgebieden Wat is er aan de hand met de zorg in de krimpgebieden en wat moet er veranderen? Dit e-book doet in twee delen verslag van een bijzonder experiment. In 22 dorpen binnen de Drentse gemeenten Borger - Odoorn en Aa en Hunze zal de bevolking de komende decennia vergrijzen en afnemen. Het experiment wil ervoor zorgen dat mensen in dunbevolkte plattelandsgebieden ook in de toekomst goede zorg krijgen. Evaluatie sociale wijkteams Het rapport Evaluatie sociale wijkteams bevat een overzicht van gepubliceerde evaluatiestudies over sociale wijkteams. Het gaat zowel om proces- als om effectevaluaties. Factsheet certificering Bent u gemeenteambtenaar en betrokken bij het jeugdveld? Of bent u werkzaam voor een instelling voor jeugdbescherming of jeugdreclassering? En wilt u meer weten over certificering en het normenkader voor jeugdbescherming en jeugdreclassering? Dan is deze factsheet voor u. Factsheet CORV, informatie-uitwisseling tussen ketenpartners In het nieuwe jeugdstelsel, per 1 januari 2015, krijgen gemeenten en justitie organisaties verschillende verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, maar met één gezamenlijke opgave: het tegengaan van recidive en het bevorderen van een veilige omgeving voor jeugdigen om te kunnen opgroeien. Efficiënte en effectieve informatie uitwisseling tussen betrokken partijen is essentieel; de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) regelt hierin het (formele) berichtenverkeer. Samenwerking in deze ketens vereist eenduidige afspraken over de informatie uitwisseling; als alle betrokken partijen separaat onderlinge afspraken maken leidt dit tot extra administratieve lasten, minder overzicht, mogelijke rechtsongelijkheid en meer kans op fouten in de uitvoering. In deze factsheet leest u hoe en wanneer partijen waaronder gemeenten moeten zijn aangesloten om informatie uit te wisselen over de kwetsbare jongeren in deze keten. Financiën en 3 decentralisaties sociaal domein Deze handreiking bundelt een aanpak op drie financiële thema's: planning & control, risicomanagement en regionale kosten- en risicoverevening. Gemeenten hebben het afgelopen jaar aangegeven dat dit voor hen belangrijke aandachtsgebieden zijn. Het ministerie van BZK heeft drie deskundigen gevraagd om dit materiaal te ontwikkelen. De handreiking is bedoeld voor financieel specialisten van gemeenten die hier verder mee aan de slag kunnen en zo hun kennis en ervaringen verder kunnen verspreiden. Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio De gemeenten in de Oosterschelderegio werken met elkaar samen op het gebied van welzijn en zorg. Met het oog op de naderende decentralisaties is er een kadernota uitgewerkt. In deze kadernota zijn wettelijke, financiële en inhoudelijke kaders opgenomen. Deze kaders zijn bepalend voor en geven richting aan de beleidsnota die aansluitend zal worden opgesteld. Kerngegevens gehandicaptenzorg 2009-2012 In Nederland maakten in 2012 ongeveer 195.000 mensen gebruik van gehandicaptenzorg. Het gaat om mensen met een zintuiglijke, een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap. Dit staat in het factsheet Kerngegevens gehandicaptenzorg 2009-2012. 6

Studiedagen & congressen 25 februari 2014 Naar een veiliger gebruik van suwinet 27 februari 2014 Naar een veiliger gebruik van suwinet 5 maart 2014 Bestuurlijke conferentie verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet 2015 6 maart 2014 Congres begeleiding multiprobleemgezinnen Seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel Naar een veiliger gebruik van suwinet 7 maart 2014 Intervisiebijeenkomst voor griffiers 10 maart 2014 Jeugd in Onderzoek 2014 Festival leegstaand vastgoed 12 maart 2014 Privacy en gegevens delen Pesten 2.0 Intervisiebijeenkomst voor griffiers 13 maart 2014 Effectieve behandelmethodieken voor mensen met een LVB Wajongers participeren Het Gemeentelijk Afvalbeheer in transitie; nieuwe kansen? Naar een veiliger gebruik van suwinet 18 maart 2014 SWP Hersencongres Partnerschool tussen school en ouders 20 maart 2014 Ettertjes en zielenpoten? Omgaan met pestgedrag op school en in de groep Omgaan met gescheiden ouders en hun kinderen in het onderwijs Zorg dichtbij 25 maart 2014 Congres schuldhulpverlening Slotbijeenkomst VNG-project de Kanteling 7

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 8 - News & Politics

1. Nieuwsmonitor Sociaal Domein Nummer 8 Voor u ligt de nieuwsflits accountmanagement van 14 tot en met 20 februari 2014.
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 30 - News & Politics

1 Nieuwsmonitor Sociaal Domein Nummer 30 Voor u ligt de Nieuwsmonitor Sociaal Domein van 18 juli tot en met 24 juli 2014. ... 8 ; 2 ...
Read more

⭐Nieuwsmonitor 9 Berichten van het Elektronisch ...

Ten eerste kunnen vrouwen expert zijn in een bepaald domein en omwille van ... nieuwsmonitor@ua.ac.be. Nieuwsmonitor 8 Meest ... Nummer 8 Juli 2014 1 ...
Read more

www.wmoadviesraadkaagenbraassem.nl

Nieuwsmonitor sociaal domein ... Maandag 8 september ... Gezien de forse kortingen op de budgetten voor de extra taken in het sociaal domein hoeft het ...
Read more

8 Ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de ...

8 Lijst van ingekomen stukken ... rapportage inzake decentralisaties in het sociaal domein B-22 R.H ... M e e r w e t e n? www.nieuwsmonitor.net 2013 Mark ...
Read more

cv.koers juni 2010 by Sjoerd Wielenga - issuu

• Uit onderzoek van de Nederlandse Nieuwsmonitor blijkt dat de ChristenUnie en ... het publieke domein zijn ... dat sociaal werk of ...
Read more

Medialogica%20 %20krachtenveld%20tussen%20burgers%20media ...

2.1 Het publieke domein. 14. ... ’ of ‘Om zijn sociaal gezicht te tonen wil het CDA ... In 1974 zag het eerste nummer van het weekblad Story, ...
Read more

Bronnengebruik in Vlaamse nieuwsmedia: Een kwantitatieve ...

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.
Read more

VOORWOORD - Villamedia

... PCM en NVJ hebben een principeakkoord bereikt over het sociaal ... een nieuwsmonitor en een ... met veel plezier getracht ieder nummer zo actueel ...
Read more