advertisement

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 11

0 %
100 %
advertisement
Information about Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 11
News & Politics

Published on March 14, 2014

Author: FawziSalih

Source: slideshare.net

Description

Extra geld invoering jeugdzorg, online veiling thuiszorg en onderwijs voorkomt recidive. Dit en meer in de Nieuwsmonitor Sociaal Domein van 7 tot en met 14 maart 2014.
advertisement

1 Nieuwsmonitor Sociaal Domein Nummer 11 Voor u ligt de nieuwsflits accountmanagement van 7 maart 2014 tot en met 14 maart 2014. Speciaal voor u heeft Fawzi Salih van Kennis Express een selectie gemaakt van informatie over actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. JEUGD .................................................................................................................................................................................................................2 ARMOEDE ONDER KINDEREN GROEIT VOORAL BUITEN DE GROTE STEDEN.........................................................................................................................................2 CONVENANT BORGING KWALITEIT PLEEGOUDERSCREENING..............................................................................................................................................................2 EXTRA GELD INVOERING JEUGDZORG VANAF MEI UITGEKEERD..........................................................................................................................................................2 EERSTE ERVARINGEN JEUGD- EN GEZINSTEAMS AMERSFOORTSE WIJK POSITIEF ...............................................................................................................................2 AFSPRAKEN OVER JEUGDZORG IN ZUIDOOST-BRABANT.....................................................................................................................................................................2 BURGEMEESTER CRANENDONCK COACHT JONGE UITVINDERS...........................................................................................................................................................2 THEMAPAGINA LANDELIJKE INKOOP JEUGDZORG ...............................................................................................................................................................................2 JEUGDZORGAANBIEDERS ONDERTEKENEN BASISOVEREENKOMST VOOR INKOOP JEUGDHULP IN DRONTEN.....................................................................................2 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING..........................................................................................................................................................3 GEMEENTEN VEILING THUISZORG ONLINE ..........................................................................................................................................................................................3 NIEUWE WEBSITE KRACHTIGE DORPEN IN ROERDALEN .....................................................................................................................................................................3 APP VOOR EEN AVONDJE STAPPEN MET ROLSTOEL OF GELEIDENHOND .............................................................................................................................................3 GEMEENTEN HEBBEN MOEITE MET PRAKTISCHE INVULLING ZORGBELEID..........................................................................................................................................3 MARKTPLAATS VOOR HET AANBIEDEN EN ZOEKEN VAN KLUSSEN ......................................................................................................................................................3 ZORG VERSTANDELIJK BEPERKTE OUDEREN ONDER DE MAAT.............................................................................................................................................................3 START REGIETAFELS .............................................................................................................................................................................................................................3 WETSVOORSTEL LANGDURIGE ZORG NAAR TWEEDE KAMER .............................................................................................................................................................3 MANTELZORGERS IN LELYSTAD HEBBEN BEHOEFTE AAN ERKENNING ................................................................................................................................................4 HANDICAP-DATING VIERT 5 JAAR BESTAAN ........................................................................................................................................................................................4 STAND VAN ZAKEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN ZWERFJONGEREN.............................................................................................................................................4 WE GAAN MEER VOOR ELKAAR BETEKENEN........................................................................................................................................................................................4 KUNNEN WE DAT NIET AAN VRIJWILLIGERS OVERLATEN?...................................................................................................................................................................4 ONDERWIJS........................................................................................................................................................................................................4 MINISTER TEGEN SELECTIE PABO ........................................................................................................................................................................................................4 GEMEENTEN OMARM UW HOGER ONDERWIJS...................................................................................................................................................................................4 HOGER ONDERWIJS VOOR DEELTIJDSTUDENTEN MOET FLEXIBELER ...................................................................................................................................................4 GEWONE SCHOOL DOET MEESTE DOWNLEERLINGEN GOED...............................................................................................................................................................4 ALLE STUDIE-INFORMATIE ONDER ÉÉN DAK........................................................................................................................................................................................5 WEBSITE PROJECT LEREN VERBETEREN ONLINE ..................................................................................................................................................................................5 UITDAGEND ONDERWIJS VOOR TOPTALENTEN ...................................................................................................................................................................................5 KABINET: ONDERWIJS HELPT RECIDIVE TE VOORKOMEN.....................................................................................................................................................................5 MINDER UITVAL KWETSBARE AMSTERDAMSE JONGEREN DOOR EXTRA BEGELEIDING PLUSSCHOOL.................................................................................................5 SCENARIOMODEL PO GEACTUALISEERD .............................................................................................................................................................................................5 MIDDELEEUWS ONDERWIJSPRINCIPE IN EEN NIEUW JASJE.................................................................................................................................................................5 WERK & INKOMEN............................................................................................................................................................................................6 NIEUWE LEIDRAAD SOCIAL RETURN AMSTERDAM.............................................................................................................................................................................6 DOORLOPENDE TEKST PARTICIPATIEWET BESCHIKBAAR.....................................................................................................................................................................6 MODEL PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIE PARTICIPATIEWET ........................................................................................................................................................6 SOCIALE WERKPLAATSEN VOORZIEN PROBLEMEN MET NIEUWE PARTICIPATIEWET...........................................................................................................................6 VNG VRAAG AANDACHT EERSTE KAMER VOOR WETSVOORSTEL MAATREGELEN WWB..................................................................................................................6 NIEUWE VOORSTELLEN NEGATIEF VOOR ARMOEDE- EN SCHULDENBELEID ........................................................................................................................................6 NET VERSCHENEN..............................................................................................................................................................................................7 AGENDA..............................................................................................................................................................................................................8

2 Jeugd Armoede onder kinderen groeit vooral buiten de grote steden Van 2009 tot 2012 is het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen met meer dan tien procent gestegen. Dat blijkt uit het onderzoek Kinderen in Tel 2014, dat de leefsituatie van kinderen in gemeentes in beeld brengt op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. De organisaties die samen Kinderen in Tel vormen, adviseren gemeenten met klem te zorgen voor armoedebeleid waarbij kinderen centraal staan. Dit is een belangrijk instrument om de leefsituatie van deze kinderen te verbeteren en hun rechten te garanderen. (Bron: Verwey-Jonker Instituut, 14 maart 2014) Convenant borging kwaliteit pleegouderscreening Een Kwaliteitskader dat duidelijkheid, eenduidigheid en transparantie moet brengen in het proces van voorbereiding en screening van aspirant pleegouders. Daarvoor ondertekenden VNG en Jeugdzorg Nederland op 13 maart 2014 een convenant. Met de ondertekening van dit convenant onderschrijven partijen de kwaliteitseisen die aan de voorbereiding en screening van aspirant pleegouders worden gesteld. Daarnaast zal de VNG gemeenten stimuleren het Kwaliteitskader in te zetten bij het contracteren of subsidiëren van aanbieders van pleegzorg. Het convenant wordt getekend voor een periode van twee jaar, gedurende welke periode gezamenlijk wordt gewerkt aan het optimaliseren van het kwaliteitskader. (Bron: Voordejeugd.nl, 13 maart 2014) Extra geld invoering Jeugdzorg vanaf mei uitgekeerd In december heeft het Rijk toegezegd dat het invoeringsbudget voor de decentralisatie Jeugdzorg in 2014 met € 32 miljoen wordt opgehoogd. Tot dat moment was het budget € 7,75 miljoen. De uitbetaling van het extra invoeringsbudget is nog niet gestart. Daar dient publicatie in een gemeentefondscirculaire aan vooraf te gaan. De verwachting is dan ook dat de uitbetaling direct start na publicatie van de meicirculaire. (Bron: VNG, 13 maart 2014) Eerste ervaringen Jeugd- en gezinsteams Amersfoortse wijk positief Hulp leveren die aansluit op dat wat gezinnen nodig hebben en die uitgaat van de kracht van inwoners en hun omgeving. Een jaar lang werkte het Jeugd- en Gezinsteam in de Amersfoortse wijk Soesterkwartier op deze nieuwe manier, als experiment. Een jaar later is er veel geleerd en heerst er optimisme over de nieuwe aanpak. Inmiddels zijn acht wijkteams in de stad actief of in oprichting. (Bron: Gemeente Amersfoort, 13 maart 2014) Afspraken over jeugdzorg in Zuidoost-Brabant In Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten samen aan de voorbereiding op de veranderingen in de jeugdzorg. De 21 gemeenten hebben onder voorwaarden overeenstemming bereikt met Bureau Jeugdzorg over de toekomstige samenwerking. (Bron: Gemeente Bergeijk, 12 maart 2014) Burgemeester Cranendonck coacht jonge uitvinders Samen met 10 andere gemeenten uit de ‘Brainport’ regio Eindhoven doet gemeente Cranendonck mee aan de wedstrijd Jouw Slimste Idee. Burgemeester Vermue-Vermue is een van de kartrekkers van het project. ‘Onze kinderen wonen in een regio die wereldwijd beroemd is om innovatie. Het is belangrijk dat zij weten én ervaren hoe bijzonder het is dat zij daar onderdeel van uitmaken. Want voor hen liggen er -op alle niveaus - later volop kansen bij de innovatieve bedrijven in hun eigen omgeving. Gelukkig vinden de meeste kinderen techniek en innovatie erg leuk. Vooral als ze de rol en waarde voor de samenleving en voor henzelf herkennen.’ (Bron: Gemeente Cranendonck, 12 maart 2014) Themapagina landelijke inkoop jeugdzorg Namens gemeenten maakt de VNG afspraken met aanbieders van specifieke zorgfuncties met een landelijke schaal en een zeer specialistisch karakter. Om gemeenten en andere geïnteresseerden te informeren over de voortgang is er nu de speciale themapagina Landelijke inkoop jeugd op de website van de VNG. (Bron: VNG, 10 maart 2014) Jeugdzorgaanbieders ondertekenen basisovereenkomst voor inkoop jeugdhulp in Dronten Een groot aantal jeugdzorgaanbieders heeft onlangs de Basisovereenkomst voor de inkoop van de jeugdhulp in Dronten ondertekend. Met het tekenen van de basisovereenkomst is de eerste formele stap gezet in de samenwerking tussen de gemeente Dronten en de jeugdzorgaanbieders. In totaal hebben 17 partijen de basisovereenkomst ondertekend. Daarnaast heeft nog een groot aantal andere partijen aangegeven de overeenkomst op een later tijdstip te willen ondertekenen. (Bron: Gemeente Dronten, 7 maart 2014)

3 Maatschappelijke ondersteuning Gemeenten veiling thuiszorg online Ten minste 35 gemeenten veilen de thuiszorg die hun inwoners nodig hebben, via een internetveiling. Zij zetten de zorg te koop op een soort Marktplaats platform waar zorgbedrijven dan op kunnen bieden. De gemeenten, met samen 1,5 miljoen inwoners, hopen op deze manier de kosten te kunnen drukken. Dat meldt de Volkskrant. Kwaliteit Critici zijn niet te spreken over deze manier van zorg inkopen. Zij zijn bang dat de prijsconcurrentie door de internetveiling nog meer wordt opgevoerd. (Bron: Zorgvisie, 13 maart 2014) Nieuwe website Krachtige Dorpen in Roerdalen De gemeentelijke websites over de Wmo en over Krachtige Dorpen in Roerdalen zijn samengevoegd tot één nieuwe website. De oude websites zijn inmiddels vervallen. Op de nieuwe website www.roerdalen.nl/krachtige-dorpen vinden burgers onder andere informatie over zorg en ondersteuning, accommodaties en subsidies. Verder staan op de pagina 'Voor elkaar!' inspirerende initiatieven van inwoners die zich hebben ingezet voor hun kern. (Bron: Gemeente Roerdalen, 13 maart 2014) App voor een avondje stappen met rolstoel of geleidenhond Bedenker Gerard de Nooij lanceerde donderdag 13 maart de app Ongehinderd.nl/denhaag. Daarmee kunnen mensen met een beperking vanaf hun smartphone informatie vinden of toevoegen over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld restaurants, cafés en stadsdeelkantoren. Via de app kunnen mensen met een beperking elkaar op de hoogte houden over de toegankelijkheid van horeca en andere publiek toegankelijke plekken. (Bron: Gemeente Den Haag, 12 maart 2014) Gemeenten hebben moeite met praktische invulling zorgbeleid 'Gemeenten hebben moeite om hun nieuwe zorgtaken tijdig in praktisch beleid te vertalen. Daarmee komt de invoering van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 in het gedrang.' Dit schrijft Skipr op basis van het Rapport meting Transitie-volgsysteem Wmo dat nu beschikbaar is. (Bron: VGN, 12 maart 2014) Marktplaats voor het aanbieden en zoeken van klussen WeHelpen is een online marktplaats voor mensen die zorg of hulp nodig hebben of die hulp aanbieden aan anderen. Via WeHelpen kan gezocht worden naar mensen die kunnen helpen bij bijvoorbeeld een klus in de tuin of het doen van boodschappen. Personen die werk aan willen bieden, kunnen dat ook doen via deze site. WeHelpen is het gezamenlijk project van de gemeente, ContourdeTwern, CZ, Rabobank Tilburg en omstreken en de coöperatie We Helpen. De website is opgezet om mensen op weg te helpen in een tijd dat zij de ondersteuning steeds meer en zo lang mogelijk zelf moeten organiseren voordat professionele zorg noodzakelijk is. (Bron: Gemeente Tilburg, 11 maart 2014) Zorg verstandelijk beperkte ouderen onder de maat Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking zijn niet in staat hun cliënten gezonde leefgewoonten bij te brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC onder 1050 verstandelijk beperkte 50plussers. “Als het gaat om zo gezond mogelijk leven zijn ze niet bekwaam.” Dat vertelde Hoogleraar Heleen Evenhuis, hoogleraar geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten (Erasmus MC), op 11 maart 2014 in het tv-programma Altijd Wat. In de uitzending werden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. (Bron: Kansplus, 11 maart 2014) Start regietafels Het kabinet maakte in de reactie op de VNG-ledenraadpleging Wmo het voornemen bekend tot organisatie van regietafels. Doel: periodiek overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van gemeenten over de samenhang in de decentralisaties in het sociaal domein. De eerste regietafel vond plaats op woensdag 12 maart 2014. (Bron: VNG, 10 maart 2014) Wetsvoorstel langdurige zorg naar Tweede Kamer Zekerheid over zware zorg. Dat is wat staatssecretaris Van Rijn (VWS) biedt met de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet verzekert de (instellings)zorg voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in Nederland. Het is daarmee de sluitsteen van de hervorming van de langdurige zorg. Het wetsvoorstel is op 10 maart 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd.

4 Mantelzorgers in Lelystad hebben behoefte aan erkenning Zorg voor naasten die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen zorgen is voor veel Lelystedelingen de dagelijkse realiteit. Meestal gaat het om iemand binnen het gezin of de familie. Mantelzorgers geven aan dat zij vooral behoefte hebben aan begrip en erkenning vanuit hun omgeving en zorginstanties. Dit blijkt uit onderzoeken van de gemeente Lelystad en het klantonderzoek Wmo (SGBO). De onderzoeken zijn gedaan onder mantelzorgers in Lelystad. (Bron: Gemeente Lelystad, 10 maart 2014) Handicap-dating viert 5 jaar bestaan In april 2014 bestaat Handicap-Dating.nl alweer 5 jaar en we zijn daarmee de langst actieve en gezelligste datingsite voor mensen met een beperking in Nederland en België. Inmiddels zijn er duizenden actieve leden, zijn er mooie relaties en vriendschappen ontstaan, is er een eigen Facebook en zijn we één van de populairste online bestemmingen voor singles met een beperking. (Bron: MEE Groningen, 10 maart 2014) Stand van zaken maatschappelijke opvang en zwerfjongeren Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken op het gebied van maatschappelijke opvang en zwerfjongeren. (Bron: Rijksoverheid.nl, 7 maart 2014) We gaan meer voor elkaar betekenen Vanaf 12 maart 2014 trapt de VNG de campagne af We gaan meer voor elkaar betekenen. Aan een breed algemeen publiek leggen we uit wat gemeenten doen, hoe gemeenten werken en hoe we meer voor elkaar kunnen gaan betekenen. En natuurlijk stimuleren we mensen om te gaan stemmen. (Bron: VNG, 7 maart 2014) Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Er zijn minder middelen beschikbaar voor de inzet van professionals en de gedachte is dat dit kan worden opgevangen met een grotere inzet van vrijwilligers. De vraag is echter of die veronderstelling juist is en wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van het werk. In het onderzoeksprogramma van Platform31 is hier onderzoek naar gedaan door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met een aantal gemeenten en andere partijen. (Bron: Platform31, 6 maart 2014) Onderwijs Minister tegen selectie Pabo Minister Bussemaker van Onderwijs ziet vooralsnog geen aanleiding om een toelatingstoets mogelijk te maken voor mbo-studenten die naar de pabo willen. Zij zei dit op 12 maart 2014 in een debat met de vaste Kamercommissie voor Onderwijs. Het debat ging over tal van onderwerpen die spelen in het mbo. Eén daarvan is de overgang van het mbo naar de pabo. De Vereniging Hogescholen had de Tweede Kamer gevraagd om zo’n toelatingstoets voor mbo- studenten mogelijk te maken. Aanleiding daarvoor is de grote uitval van mbo-studenten in het eerste jaar van de pabo omdat zij de verplichte reken- en of taaltoets niet halen. (Bron: Vereniging Hogescholen, 12 maart 2014) Gemeenten omarm uw hoger onderwijs Gemeenten moeten nadrukkelijk de regie nemen in het stimuleren van de lokale kenniseconomie. Daarvoor moeten zij het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar brengen om zo de ontwikkeling van de kennissamenleving te stimuleren en aan te jagen. Dat betoogt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in een essay op ScienceGuide. (Bron: Vereniging Hogescholen, 12 maart 2014) Hoger onderwijs voor deeltijdstudenten moet flexibeler Uitbreiding van het collegegeldkrediet, vraagfinanciering en flexibeler inrichting van het onderwijs zijn noodzakelijk om het hoger deeltijdonderwijs beter te laten aansluiten bij de wensen van studenten. Dat concludeert de commissie Rinnooy Kan in haar advies Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. (Bron: Rijksoverheid.nl, 12 maart 2014) Gewone school doet meeste Downleerlingen goed De taal en schoolse vaardigheden van veel kinderen met Downsyndroom gaan er op een gewone basisschool op vooruit. Toch zijn veel reguliere schoolteams onvoldoende op de hoogte van het belang van inclusief onderwijs en hebben leraren meer training nodig om de komst van kinderen met verstandelijke beperkingen een succes te laten zijn. Verder vraagt inclusief onderwijs om een gelijkwaardige partnerschap tussen ouders en leraren. De conclusies staan in het onderzoek waarop Gert de Graaf, van de Nederlandse Stichting Downsyndroom, 7 maart in Gent promoveerde. (Bron: Klik.org, 12 maart 2014)

5 Alle studie-informatie onder één dak Op 12 maart 2014 lanceerde minister Bussemaker van Onderwijs samen met de scholieren- en studentenorganisaties LAKS, JOB, ISO, LSVb en LKvV de nieuwe website startstuderen.nl. Dit het centrale informatiepunt voor iedere student die wil gaan studeren in het hoger onderwijs. Van profielkeuze tot afstuderen, op startstuderen.nl vinden aankomende studenten alles over een goede studiekeuze, geldzaken en huisvesting. Door onder meer een checklist op de website weten scholieren en studenten precies aan welke stappen ze moeten denken voordat ze gaan studeren in het hoger onderwijs. (Bron: Rijksoverheid.nl, 12 maart 2014) Website project leren verbeteren online Het project Leren verbeteren van de VO-raad heeft nu een eigen website, vol informatie voor scholen die aan de slag willen met hun onderwijskwaliteit. Op de website vindt u brochures, tips, praktijkvoorbeelden en handige tools. Zo geeft de Urgentiemeter u een beeld van het komende Inspectieoordeel en vindt u in de agenda een overzicht van de komende kennisbijeenkomsten en masterclasses. Daarnaast leest u op de website welke gerichte ondersteuning Leren verbeteren biedt aan afdelingen die door de Onderwijsinspectie als zwak of zeer zwak zijn beoordeeld. (Bron: VO-Raad, 12 maart 2014) Uitdagend onderwijs voor toptalenten Onze meest talentvolle leerlingen presteren onder hun kunnen. Te vaak voelen ze zich niet uitgedaagd op school. In het Plan van aanpak toptalenten dat op 9 maart 2014 naar de Tweede Kamer is gestuurd, presenteert staatssecretaris Dekker (Onderwijs) maatregelen waardoor ook deze leerlingen het uitdagende onderwijs krijgen dat zij verdienen. (Bron: Rijksoverheid.nl, 9 maart 2014) Kabinet: onderwijs helpt recidive te voorkomen Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen bij een veroordeling straks een maatregel opgelegd krijgen die ervoor zorgt dat ze weer naar school gaan om hun diploma te halen. Het doel van het volgen van onderwijs is tweeledig: voorkomen dat zij zich schuldig maken aan nieuwe strafbare feiten en vergroten van hun kansen op werk. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel) op voorstel van de staatssecretarissen Teeven van Veiligheid en Justitie en Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mede namens minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord en is in het verleden aangekaart door PvdA-Kamerlid Marcouch in een motie. (Bron: Rijksoverheid.nl, 7 maart 2014) Minder uitval kwetsbare Amsterdamse jongeren door extra begeleiding plusschool Voor een specifieke groep overbelaste jongeren heeft de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren geïnvesteerd in speciale begeleiding in de zogenoemde plusscholen. Uit de laatste cijfers blijkt dat de uitval onder jongeren die een traject op een plusschool hebben gevolgd is gedaald. Het uitvalpercentage van jongeren na de plusschool ligt veel lager dan het landelijke gemiddelde. In 2011 en 2012 hebben er in totaal 2.282 leerlingen in een traject op een plusschool gezeten. Zo ligt het uitvalpercentage na twee jaar plusschool op 15% terwijl dit landelijk op ongeveer 37% lag. Het gaat om jongeren die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen, die daardoor extra hulp nodig hebben in hun ontwikkeling naar opleiding en werk. (Bron: Gemeente Amsterdam, 7 maart 2014) Scenariomodel PO geactualiseerd Het leerlingenprognosemodel www.scenariomodelpo.nl is geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Eveneens maakt het scenariomodel prognoses over personele en materiële bekostiging van scholen en besturen in het basisonderwijs direct inzichtelijk. Het Scenariomodel is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum van- en voor werknemers én werkgevers op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs.(Bron: PO-Raad, 7 maart 2014) Middeleeuws onderwijsprincipe in een nieuw jasje Goed vakmanschap moet zichtbaarder worden, daarom wordt de meester en gezel formule verder uitgebreid in het beroepsonderwijs. Dit opleidingsprincipe wordt sinds de middeleeuwen succesvol gehanteerd om vakkennis over te dragen van meester naar leerling. Op dit moment zijn het vooral ambachtelijke branches die er mee werken. Binnenkort starten ook studenten van nieuwe mbo-opleidingen met dit traject, zoals media- en gameontwikkelaars. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend. Doel is meer aandacht voor talentontwikkeling in het beroepsonderwijs en meer waardering van ambachtelijke vaardigheden. Het voorstel van de bewindsvrouw is één van de uitkomsten uit haar MBO Tour en maakt deel uit van een breder excellentieprogramma voor talentvolle mbo-studenten. Bussemaker stelt hiervoor een bedrag van €25 miljoen beschikbaar. (Bron: Rijksoverheid.nl, 6 maart 2014)

6 Werk & inkomen Nieuwe Leidraad Social Return Amsterdam Amsterdam is 6 jaar actief met Social Return. De aanpak heeft zich in die jaren ontwikkeld van een plicht tot plaatsing van werkelozen tot een arbeidsmarktinstrument om samen met werkgevers maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In de praktijk zijn daar ook andere partners bij betrokken zoals het Werkgeversservicepunt Groot- Amsterdam, Pantar, maar ook Sociale Firma's en Uitzendbureaus. Zij spelen bij de aanpak een belangrijke rol omdat in het kader van onder andere de nieuwe Participatiewet en de regionale ontwikkelingen van Werkbedrijven samenwerken cruciaal is. In het licht van al deze ontwikkelingen is de nieuwe versie van de Leidraad ontstaan. De leidraad volgt de verschillende fases van het inkoopproces en behandelt per fase hoe Social Return het best kan worden meegenomen. (Bron: Divosa, 13 maart 2014) Doorlopende tekst Participatiewet beschikbaar Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de Eerste Kamer een geconsolideerde versie van de Participatiewet gemaakt. Deze staat op de site van het ministerie. (Bron: VNG, 12 maart 2014) Model plan van aanpak implementatie Participatiewet De Programmaraad heeft 12 maart het eerste product opgeleverd om gemeenten en arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij het invoeren van de Participatiewet en de Maatregelen WWB. Het plan van aanpak bevat onder andere een checklist en een voorzet voor de gemeentelijke projectplanning. (Bron: VNG, 12 maart 2014) Sociale werkplaatsen voorzien problemen met nieuwe Participatiewet Medewerkers van sociale werkplaatsen dreigen in de problemen te komen als ze door een nieuwe wet zonder begeleiding aan de slag moeten in het reguliere bedrijfsleven. Daarvoor waarschuwt de WVS Groep in Roosendaal die in West-Brabant verschillende sociale werkplaatsen heeft, met meer dan 3000 medewerkers met een arbeidshandicap. (Bron: Handicapnieuws.net, 12 maart 2014) VNG vraag aandacht Eerste Kamer voor wetsvoorstel maatregelen WWB Voor een specifieke groep De Eerste Kamer begint volgende week met voorbereidend onderzoek voor de behandeling van het wetsvoorstel Maatregelen Wet werk en bijstand (WWB). De VNG geeft de Eerste Kamer per brief een aantal overwegingen mee op cruciale onderdelen van het wetsvoorstel. (Bron: VNG, 7 maart 2014) Nieuwe voorstellen negatief voor armoede- en schuldenbeleid De wetsvoorstellen Eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting en Bijdrage strafvordering en slachtofferzorg van staatssecretaris Teeven (VenJ) hebben negatieve effecten op de inkomenspositie van burgers. Dat geldt ook voor het armoede-, schulden- en re-integratiebeleid waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Hierover hebben VNG, Divosa en NVVK hun zorgen kenbaar gemaakt in gezamenlijke reactie op de voorstellen. (Bron: Divosa, 7 maart 2014)

7 Net verschenen Beleidskader sociaal domein Gilze en Rijen Op maandag 17 maart 2014 neemt de gemeenteraad van Gilze en Rijen een besluit over het beleidskader sociaal domein. Hierin komen de nieuwe verantwoordelijkheden in de zorg, de jeugdzorg en op het gebied van werk en participatie samen en legt de gemeente de basis om de nieuwe verantwoordelijkheden te nemen. Burgerschap als ambacht Er zijn honderden jongerenraden in Nederland maar je hoort en leest er weinig over. Wie doen er aan mee, wat drijft de deelnemers en hoe functioneren deze raden? Wat betekenen ze voor jongeren? Wat leren ze ons over wensen en mogelijkheden van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren van nu? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van Dana Feringa naar de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van jongeren. Handreiking kindcentra De Kopgroepgemeenten hebben de afgelopen drie jaar veel ervaring en kennis opgedaan met het in gang zetten en ontwikkelen van lokaal beleid voor kindcentra. In deze publicatie wordt die kennis met de buitenwereld gedeeld. Infoblad Wet maatregelen Werk en Bijstand (WWB) Het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten’ (Wet maatregelen WWB) is op 11 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, dan zal de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2015 op een aantal onderdelen worden aangepast. Infoblad Participatiewet Het wetsvoorstel Participatiewet is op 20 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, zal de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking treden. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen De handreiking Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen helpt lokale belangenbehartigers op een goede manier en met de juiste timing het gesprek aan te gaan met de nieuwe gemeenteraad en wethouder(s). Dat is belangrijker dan ooit want de gemeenten krijgen veel nieuwe taken: zorg, werk, jeugd. Pak het goed aan en zorg dat de belangen en wensen van mensen met een beperking maximaal onder de aandacht zijn bij het nieuwe lokale bestuur. Jaarrapport integratie 2013 Het Jaarrapport integratie 2013 staat in het teken van de participatie van migranten op de arbeidsmarkt. De economische tegenwind raakt de arbeidsmarkt hard. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van migranten? Aan de hand van uiteenlopende indicatoren schetst het SCP een zo actueel mogelijk beeld van die positie van migrantengroepen op de arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor jongeren en vrouwen. Kinderen in Tel Databank 2014 Het Databoek Kinderen in Tel 2014 laat positieve maar ook negatieve ontwikkelingen zien. Met daarbij de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek 2014 toont dat in de afgelopen jaren positieve dalende trends te noteren zijn voor jeugdcriminaliteit, tienermoeders en kinderen in jeugdzorg. Maar tegelijkertijd stijgt het aantal kinderen dat in armoede leeft, is het voor jongeren moeilijker om een baan te vinden, en leven er nog steeds veel kinderen in achterstandswijken. Het is daarom van belang de resultaten van dit databoek ter harte te nemen. MEE en gemeenten, cliëntenondersteuning in 2015 en verder In het najaar van 2013 heeft Movisie een vijftal beschrijvingen gemaakt van samenwerking tussen gemeenten en MEE-organisaties. Het gaat om de gemeenten Dordrecht, Amsterdam, Goirle, Zeist en Parkstad.

8 Agenda 18 maart 2014 Masterclass GGZ Jeugd SWP Hersencongres Partnerschool tussen school en ouders 20 maart 2014 Landelijk symposium forensische polikliniek kindermishandeling Masterclass GGZ Jeugd Ettertjes en zielenpoten? Omgaan met pestgedrag op school en in de groep Omgaan met gescheiden ouders en hun kinderen in het onderwijs Van keten- naar netwerkaanpak: symposium kindermishandeling Zorg dichtbij 25 maart 2014 Congres schuldhulpverlening Masterclass GGZ Jeugd Slotbijeenkomst VNG-project de Kanteling 27 maart 2014 Masterclass GGZ Jeugd Word in Progress: congres rond (e-) dienstverlening 28 maart 2014 Thuiszitters & Passend onderwijs

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 11 - News & Politics

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 14 Jeugdigen inhuisplaatsen, MEE lanceert sociale kaart app en samenwerken in sterke onderwijsteams. Dit en meer in de ...
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 34 - HubSlide

Toegankelijkheid voor iedereen vraagt aandacht voor diversiteit, stresstest jeugddomein, eenzaamheid kunnen we samen aanpakken en kansen coöperaties vooral in
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 10 - HubSlide

Gemeenten vooralsnog niet klaar voor jeugdzorg, Beverwijk start rolstoel- en scootmobielpool en Haagse buzinezzclub voor jongeren geopend. Dit en meer in de Ni
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 25 - HubSlide

Inkoop jeugdhulp komt moeilijk op gang, beschikbaarheid mantelzorgers te positief ingeschakeld, de beste Youtube docenten van Nederland en voorlopige budgetten
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 16 - News & Politics

1 Nieuwsmonitor Sociaal Domein Nummer 16 Voor u ligt de Nieuwsmonitor Sociaal Domein van 11 tot en met 17 april 2014.
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 6 - HubSlide

Inkoop Jeugd-GGZ, terugblik op Wmo-debat in Tweede Kamer en Wajongers niet naar bijstand. Dit en meer in de Nieuwsmonitor Sociaal Domein van 31 januari tot ...
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 23 - HubSlide

Modelovereenkomst jeugdhulp, burenhulp laat zich niet simpel oprekken en betaalbaarheid wonen onder druk. Dit en meer in de Nieuwsmonitor sociaal domein ...
Read more

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 10 - slidehot.nl

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 10 ... Agenda 10 maart 2014 Jeugd in Onderzoek 2014 Festival leegstaand vastgoed 11 maart 2014 Kosten en baten van ...
Read more

Gele Rijders Plein | Zoekresultaten op het internet ...

www.fundainbusiness.nl/kantoor/arnhem/object-4010675-gele-rijders-plein-11 ... www.slideshare.net/FawziSalih/nieuwsmonitor-sociaal-domein-nummer-3. ...
Read more

⭐Nieuwsmonitor 9 Berichten van het Elektronisch ...

Ten eerste kunnen vrouwen expert zijn in een bepaald domein en omwille van hun ... Nieuwsmonitor 11 Nieuwsbrief ... Centrum voor Sociaal ...
Read more