NGHIEN CUU TONG HOP XAC DINH CAU TAO CUA MOT SO FOMAZAN CHUA DI VONG P

40 %
60 %
Information about NGHIEN CUU TONG HOP XAC DINH CAU TAO CUA MOT SO FOMAZAN CHUA DI VONG P
Education

Published on October 21, 2017

Author: daykemquynhon

Source: authorstream.com

slide 1: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HÓA HỌC Đề tài NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP XÁC ĐỊNH CẤU TẠO CỦA MỘT SỐ FOMAZAN CHỨA CẤU TẠO CỦA MỘT SỐ FOMAZAN CHỨA DỊ VÒNG PYRIDIN Giảng viên hướng dẫn: T.S Trần Thị Thanh Vân Sinh viên thực hiện: Trần Thị Hương Cúc Lớp: K58D- hóa dược slide 2: Nội dung báo cáo Tổng quan Thực nghiệm – Kết quả Kết luận slide 3: Mởđầu • Fomazan được tổng hợp lần đầu tiên ở hơn một thế kỷ trước • Các hợp chất này có rất nhiều ứng dụng đi vào thực tế cuộc sống như trong Công nghiệp Nông nghiệp... • Các hợp chất màu fomazan được sử dụng trong kỹ thuật ảnh • Các hợp chất màu fomazan được sử dụng trong kỹ thuật ảnh màu kỹ thuật nhuộm… • Một số fomazan có hoạt tính sinh học như kháng vi-rút chống viêm chống thụ tinh hoạt tính kháng khuẩn chống ung thư và chống ăn mòn… slide 4: Tổng quan • Công thức tổng quát: • Ar 1 Ar 3 Ar 5 là vòng benzen vòng benzen thế và các dị vòng thơm như furan thiophen pirol piriđin… • Khung đặc trưng: - NN-CN-NH- slide 5: Phương pháp tổng hợp • Phương pháp nối mạch muối diazoni với hidrazon trong môi trường kiềm • Phương pháp nối mạch muối diazoni với hợp chất chứa nhóm metilen linh động nhóm metilen linh động • Phương pháp nối mạch muối diazoni với hợp chất lưỡng cực seleno – oxy – metyl • Phương pháp tổng hợp fomazan bằng phản ứng oxi hóa • Phương pháp tổng hợp fomazan bằng phản ứng khử muối tetrazolium …. slide 6: Phương pháp tổng hợp • Tổng hợp hidrazon • Tổng hợp hidrazon Bước 1 • Tổng hợp fomazan • Tổng hợp fomazan Bước 2 slide 7: Phảnứng tổng hợp hidrazon • Phương pháp ngưng tụ của andehit dị vòng với các dẫn xuất của phenylhiđrazin trong dung môi etanol có mặt xúc tác bazơ yếu như CH 3 COONa khan slide 8: Tổng hợp fomazan • Là phương pháp nối mạch của muối điazoni với hiđrazon trong môi trường kiềmCH 3 COONa Na 2 CO 3 piriđin.... slide 9: Thực nghiệm 1. Tổng hợp hydrazon slide 10: 2. Tổng hợp fomazan N H C N H N N N N C N H N N N K 2 CO 3 0-10 0 C H2 F2 slide 11: 2. Tổng hợp fomazan slide 12: Kết quả tổng hợp hidrazon Ký hiệu Công thức Kết quả • Màu vàng chanh • Hiệu suất: 80 H1 2-2-phenylhydrazonomethylpyridine • Hiệu suất: 80 • t o nc 184-186 o C H2 3-2-phenylhydrazonomethylpyridine • Màu vàng cam • Hiệu suất: 75 • t o nc 187-188 o C slide 13: Ký hiệu Công Thức Kết quả F2 15 – diphenyl – 3 – pyridin-3-yl formazan • Màu nâu đen • Hiệu suất 60 • t o nc 152-155 o C • Màu đen F3 5-2-bromophenyl-1-phenyl-3-pyridin-2- ylformazan • Màu đen • Hiệu suất 64 • t o nc 162-166 o C F4 5-2-bromophenyl-1-phenyl-3-pyridin-3- ylformazan • Màu nâu • Hiệu suất 70 • t o nc 165-168 o C slide 14: Thảo luận kết quả Kí hiệu Công thức cấu tạo Phổ hồng ngoại Tín hiệu đặc trưng 1 H-NMR δ ppm ν ν ν ν CN cm -1 ν ν ν ν NN cm -1 NH H thơm F2 1598 1016 NH: 1557 s 941s 1H 873d 1H 861d 1H 772d 4H 76-73m 7H F3 1584 1035 NH: 1527 s 818 d 1H 871d 1H 793m 3H 780d 1H 805d 1H 77 – 72m 6H F4 1586 1014 NH: 1532 s 940s 1H 861d 1H 843d 1H 793d 2H 762d 1H 804d 1H 76 – 70m 6H slide 15: Thảo luận kết quả • Cấu tạo 5-2-bromophenyl-1-phenyl-3-pyridin-3-ylfomazanF4 slide 16: Thảo luận kết quả slide 17: Thảo luận kết quả slide 18: Kết luận Trong quá trình thực nghiệm đã thu được một số kết quả sau: 1.Đã tổng hợp được 2 hiđrazon đều là chất rắn có màu vàng hiệu suất từ 70 đến 94. 2.Đã tổng hợp được 3 fomazan là chất rắn có màu nâu đen hiệu 2.Đã tổng hợp được 3 fomazan là chất rắn có màu nâu đen hiệu suất từ 40 đến 80. Cấu tạo của các fomazan được khẳng định bằng phổ IR MS 1 H-NMR . slide 19: CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE slide 22: Thảo luận kết quả slide 23: Cơ chế tổng hợp hidrazon • Giai đoạn 1 là giai đoạn cộng nucleophin Ar 1 H N N C Ar 3 O H • Giai đoạn 2 là giai đoạn tách nước H H slide 24: Cơ chế tổng hợp fomazan Ar 1 H N N C H Ar 3 N N Ar 5 1 HN N HC Ar 3 N N Ar 5 HN N H C Ar 3 N N Ar 5 Ar 1 Ar 1

Add a comment

Related presentations