nextpractice fusieperspectief bepalen

100 %
0 %
Information about nextpractice fusieperspectief bepalen
Business & Mgmt

Published on April 7, 2009

Author: peter.vandenheuvel

Source: slideshare.net

Description

Veel voorkomende problemen bij fusies zijn cultuurverschillen, gebrek aan dynamiek en spirit, onduidelijke communicatie, machtstrijd, verantwoordelijkheidsvacuüm, hogere integratiekosten, interne focus, verwarring en onduidelijke criteria en referenties. Met het 3C model en de Company Reference Grid worden heldere referenties vastgelegd en in zeer korte tijd inzicht en overzicht gegeven van de potentiële synergie voordelen en de integratiepunten van visie tot performance.

Bepalen van fusieperspectief, kansen en uitdagingen

Fusies, acquisities of samenwerking kansen en uitdagingen Is het resultaat hiervan: een betere positie in de markt of maatschappij? een betere dienstverlening voor klanten? een betere afstemming van het portfolio/de propositie? een betere procesinrichting voor de diverse markten? een betere levering? Visie op omgeving klantvraag business excellence leiderschap

Fusies, acquisities of samenwerking kansen en uitdagingen ? Wat is de visie op de fusie zijn de verwachtingen gaat het opleveren en voor wie is belangrijk voor: de raden van commissarissen de raden van bestuur individuele leden van de raad van bestuur de MT’s andere stakeholders is onbespreekbaar/ ononderhandelbaar zijn de risico’s zijn de prioriteiten en voor wie Waar ben je het over eens ben je het over oneens Stappen exploreren verhelderen inschatten & kwalificeren prioritering en GO

Fusies, acquisities of samenwerking kansen en uitdagingen Veel voorkomende problemen bij fusies: cultuur verschillen gebrek aan dynamiek en spirit onduidelijke (interne, externe, onderlinge) communicatie machtstrijd / politieke agenda verantwoordelijkheidsvacuüm onzekerheid personeel (post) integratiekosten hoger dan verwacht systeemintegratie complex, duur en bevriezen organisatie interne focus; de klant wordt niet goed geholpen onduidelijke criteria en referenties waardebepaling complexiteit verhoogt tijdsdruk en vermindert synergievoordeel verwarring, bezorgdheid, punten-&kommadiscussies, commotie, ingraven Inzicht in: kansen bedreigingen waarde(n) opbrengsten kosten risico‘s synergie problemen premium keuzes integratie ontwikkelpunten

Veel voorkomende problemen bij fusies:

cultuur verschillen

gebrek aan dynamiek en spirit

onduidelijke (interne, externe, onderlinge) communicatie

machtstrijd / politieke agenda

verantwoordelijkheidsvacuüm

onzekerheid personeel

(post) integratiekosten hoger dan verwacht

systeemintegratie complex, duur en bevriezen organisatie

interne focus; de klant wordt niet goed geholpen

onduidelijke criteria en referenties waardebepaling

complexiteit verhoogt tijdsdruk en vermindert synergievoordeel

verwarring, bezorgdheid, punten-&kommadiscussies, commotie, ingraven

Samenwerken-Insight Alignment op deze aspecten vergroot beoogt effect en slagkracht. Heldere referenties en uitgangspunten versnellen integratieproces. Vroegtijdig de voordelen, maar ook zorgpunten helder krijgen. De verkenning geeft tevens zicht op vervolgfasen; bepalen van doelstellingen, ontwerp, juridische entiteit, uitwerking en daadwerkelijke integratie in een eenduidig format . Duurzaamheid van de (nieuwe) organisatie wordt bepaald door de waarden en doelen die gesteld worden en de verhoudingen in de externe omgeving .

Samenwerken-Insight

Alignment op deze aspecten vergroot beoogt effect en slagkracht.

Heldere referenties en uitgangspunten versnellen integratieproces.

Vroegtijdig de voordelen, maar ook zorgpunten helder krijgen.

De verkenning geeft tevens zicht op vervolgfasen; bepalen van doelstellingen, ontwerp, juridische entiteit, uitwerking en daadwerkelijke integratie in een eenduidig format .

Duurzaamheid van de (nieuwe) organisatie wordt bepaald door de waarden en doelen die gesteld worden en de verhoudingen in de externe omgeving .

nextpractice-explorer van visie naar performance at Wat te…. behouden versnellen vermijden verminderen verhogen verbeteren loslaten 3C-Insight - Customer interaction Coordination principles Choices Organizational and market fit CRG-Insight: Alignment Operational Capabilities Value Assessment - Synergy potential Basis for future goals and business design.

3C-Insight

- Customer interaction

Coordination principles

Choices

Organizational and market fit

CRG-Insight:

Alignment

Operational Capabilities

Value Assessment - Synergy potential

Basis for future goals and business design.

at Het nextpractice-institute vergroot de slagkracht van bedrijven en organisaties door het co-creëren van verbinding . Contact: [email_address] www.nextpractice-institute.com

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...