Neuroplastisuusterapia

50 %
50 %
Information about Neuroplastisuusterapia
Health & Medicine

Published on February 5, 2014

Author: villetapio

Source: slideshare.net

Voiko sosiaali- ja terveysala hyotyä ̈ peleistä? Esimerkkinä Neuroplastisuusterapia ADHD:n hoidossa 5.2.2014 Helsingin kaupungin Koulutus digitaalisesta pelaamisesta ilmionä ja valineena ̈ ̈ ̈ sosiaali- ja terveysalalla Ville Tapio | ville.tapio@vastaamo.fi | 040 5909385

Ville Tapio  Yrittäjänä tai sijoittajana 6 yrityksessä vuodesta 1999  Toimitusjohtaja, Psykoterapiakeskus Vastaamo (Mental Capital Care Oy)  Ykstyissijoitusyhdistys Finnish Business Angel Networkin jäsen  Johtoryhmän jäsen kahdessa Helsingin Yliopiston kognitiotieteen laitoksen aivotutkimushankkeessa

Psykoterapiakeskus Vastaamo  Perustettu syksyllä 2011  40 psykoterapeuttia, 3 psykiatria sekä 3 hallinto-, tutkimus ja kehityshenkilöä  Helsingin Malmilla 19 vastaanottohuonetta  Tampereella Tullintorilla 1.3.2014 alkaen 15 vastaanottohuonetta  Tarjoaa psykoterapiaa, psykiatriaa, psykologisia tutkimuksia ja työnohjausta  Palvelua myös verkossa ja puhelimella  Asiakkaina 1 600 yksityishenkilöä, 8 kuntaa, 7 järjestöä ja 2

CENT-tutkimusohjelma 2011-2013  Computer Enable Neuroplasticity Therapy (CENT) for cognitive disorders  Helsingin ja Erlangen yliopistojen yhteistutkimushanke.  Tekesin tutkimustuki hankkeelle noin 500 000 €  40 diagnosoidun ADHD/ADD-potilaan ryhmä kävi hoidossa 40 kertaa vuoden jälimmäisen puoliskon 2012 aikana.  Tutkimustuloksia on analysoitu ja valmisteltu julkaistavaksi vuoden 2013 aikana

Miten Neuroplastisuusterapia toimii?

Neuroplastisuusterapia (a.k.a Biofeedback, Neurofeedback) on menetelmä, Neuroplastisuusterapia  missä hoidettava saa palautetta omasta aivotoiminnastaan   Aivosähkökäyräänsä ”normalisoimalla” hoidettava oppii paremmin säätelemään käyttäytymistään Oppiminen tapahtuu välineellisen oppimisen kautta, jolloin palkintona toimii visuaalinen palaute tietokoneruudulta.

Neuroplastisuusterapia toteutettuna tietokonepeleillä

Aivosähkökäyrän taajuusalueet Amplitudi = värähdyslaajuus (”voimakkuus”) Taajuus (Hz) = sykliä/heilahdusta per sekunti (”nopeus”)  Delta < 4 Hz  Theta 4-8 Hz  Alfa 8-12 Hz  SMR 12-15 Hz  Beta 15-30 Hz  Gamma > 30 Hz 8

Simple Ball Pallo nousee kun samanaikaisesti beta/SMR on korkea ja theta matala Theta Beta tai SMR

Video Theta Beta tai SMR

AstroComet Theta Beta tai SMR

Neuroplastisuusterapia adhd:n hoidossa

Hoidettavat sairaudet              ADD/ADHD/Oppimisvaikeudet Riippuvuudet/Addiktiivinen käyttäytyminen Ahdistuneisuus/Paniikkihäiriö t Autismi/Asperger Masennus Fibrymaologia Epilepsia Päänsärky Aivovamman oireet Unettomuus PTSD Alzherimerin oireet Suorituskyvyn optimointi ”Neurofeedback is on the cutting edge of the mindbody revolution. I believe it is one of the treatments that will keep us moving toward an era of new approaches of naturally managing our health.” - Candace B. Pert, former chief of Brain Biochemistry at the National Institute of Mental Health (USA)

Miksi neuroplastisuusterapiasta pitäisi kiinnostua?  Neuroplastisuusterapian edut • Ei sivuvaikutuksia • Tulokset ovat kestäviä ja jatkuvat hoidon lopettamisen jälkeen • Lääkehoidon tarve, kustannukset ja haitat voivat vähentyä • Hoidon toteuttaminen ei vaadi terveydenhuollon ammattilaista  Lääkehoitojen haitat • USA:ssa yli 100 000 ihmistä kuolee ja 2 miljoonaa loukkaantuu vuosittain oikein määrättyjen lääkkeiden sivuvaikutuksien takia (American Medical Association 2000) • USA:ssa 9 miljoonaa laitostumista ja yli 18 miljoonaa poliklinikkakäyntiä vuosittain lääkkeiden vuoksi (American Pharmaceutical Association 2001)

Neuroplastisuusterapia ADHD:n hoidossa  Suomessa 3-6 %:lla lapsista on ADHD • Suomessa 7-15-vuotiaista 0.64 % saa ADHD-lääkitystä, Islannissa 4.70 %, Norjassa 1.81 %, Ruotsissa 0.93 % ja Tanskassa 0.96 % • ADHD-laakkeiden kulutus on Suomessa kasvanut vuodesta 2008 ̈ ̈ vuoteen 2010 noin 15 prosenttia vuodessa (Kela)  Neuroplastisuusterapialla voidaan korvata lääkehoitoa • Huomattavaa hyötyä impulsiivisuuden ja tarkkaamattomuuden hoidossa (Arns ym. 2009) • Keskitasoista hyötyä yliaktiivisuuden hoidossa (Arns ym. 2009)  Neuroplastisuusterapian edut lääkehoitoon verrattuna • Ei sivuvaikutuksia • Tulokset ovat kestäviä ja jatkuvat hoidon lopettamisen jälkeen • Lääkehoidon tarve, kustannukset ja haitat voivat vähentyä

Neurofeedback-tutkimusten metaanalyysi (Arns ym. 2009)  Meta-analyysissa mukana 15 tutkimusprojektia ja yhteensä 1194 ADHD-lasta  ”We conclude that neurofeedback treatment for ADHD can be considered ’Efficacious and Specific’ (Level 5/5) with a large ES for inattention and impulsivity and a medium ES for hyperactivity”  Täyttääkseen kriterit ”Efficacious and Specific” vaaditaan, että hoito on on vähintään kahdessa itsenäisessä tutkimuksessa todettu olevan tehokkaampi kuin esim. lumehoito tai lääkehoito. Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler,M. & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: A meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40 (3), 180-9.

Muita kannanottoja vaikuttavuudesta  ”Neurofeedback always should be considered as an intervention for some disorders*”, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry  ” EEG-biopalautehoidolla (ks. sähköinen tausta-aineisto 74) saattaa olla tehoa ADHD:n keskeisiin oireisiin” Käypä hoito / Lasten ja nuorten ADHD  ”84 % asiakkaista ovat hyötyneet (n= 157) biopalautehoidosta (vrt. psykoterapiasta 85 %) www.dailystrength.com *) ADHD, seizure disorders, OCD, GAD, PTSD, phobias, depression, reading disabilities and addictive disorders. 

Jäikö jokin asia mietityttämään? Kysy. Tutkimushankkeen alustavia tuloksia Ville Tapio Mental Capital Care Oy ville.tapio@mentalcapitalcare.com 040 590 9385

CENT-tutkimussuunnitelma Tutkimuksen raamit:  5 neurofeedback-ohjaajaa ja tutkimus-assistenttia  40 ADHD/ADD-diagnosoitua aikuista  Jokainen käy neuroplastisuusterapiassa 40 kertaa  Harjoittelua 5 x 5 min / kerta Kerättävä data  Lääkärilausunnot, diagnoosit  EEG-poikkeavuudet  Itsearviointi-lomakkeet: ym. ADHD, masennus, ahdistus, alkoholin käyttö, omaisten ADHD-lomake  Elämänlaatu-lomake  Hoitoon kohdistuvat odotukset  Univaikeudet  Pelien pistemäärät

Koehenkilö 1507P:n tulokset 20

Pilottiryhmän tulosten yhteenveto “Scores of 40 diagnosed ADHD patients improved by 20 % on average during 40 gaming sessions per patient. More than half of the interviewed patients also told, that they have noticed improved ability to focus in real life situations.”

Tutkimustulosten hyödyntäminen

Kenelle neuroplastisuusterapia sopii?  ADHD:n oireet: tarkkaamattomuus, impulsiivisuus, hyperaktiivisuus  Jos toivot terapiaa käytännönläheisempää lähestymistapaa  Jos olet motivoitunut käymään 2-3 kertaa viikossa 1 – 6 kuukauden aikana neuroplastisuusterapiassa  Alkuvaiheessa etupäässä nuorille ja aikuisille (14 v+) 23

Neuroplastisuusterapian pilotointi ADHD/ADD-potilasryhmällä  Osallistujana 10-20 potilaan ryhmä  Aloitus potilaiden sähköaivokäyrämittauksilla lähtötasojen selvittämiseksi (yhteensä siis 15 mittausta)  20 terapiakertaa 45 minuutin istunnoissa 2-3 kuukauden aikana 10 potilaalle (yhteensä siis 200 terapiaistuntoa)  Raportointi henkilökohtaisesti osallistujille sekä yhteenvetona tilaajalle  Terapiaistunnot voidan toteuttaa tilaajan tai toimittajan tiloissa  Toimittaja vastaa tarvittavista laitehankinnoista (EEG-mittaushuppu, hupun tarvikkeet, tietokone ja kaksi näyttöä)  Toimittaja vastaa alkukartoituksista ja raportoinnista  Terapiaistuntojen pitämiseen voidaan kouluttaa myös tilaajan henkilöstö (ei ammatillisia tai pohjakoulutusvaatimuksia)

Hyötyjen ennakointi kaupungille 1. ADHD-potilaille pystytään tarjoamaan lääkkeetön ja sivuvaikutukseton hoitovaihtoehto, jonka piiriin hakeutumisen kynnys olisi matalampi varsinkin nuorille. 2. ADHD-potilaiden erikoissairaanhoidon käyntimäärät vähenevät (HUS:n psykiatrisen poliklinikan päivystyskäynnin hinta kaupungille 520 €). 3. Palvelu pystyttäisin tuottamaan vaikka Toimintakeskus Hapen Pelitalon tiloissa ja henkilöstöllä vapauttaen kaupungin sote-henkilökunnan resursseja muuhun. 4. Mahdollisuus tarjota kehitysympäristö suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelualan huippuosaamisen tuotteistamiseksi kansainväliseksi kasvuyritykseksi.

Sitran terveyspelimarkkinaselvitys Mapping the full potential of the emerging health game markets by Jari-Pekka Kaleva, Koopee Hiltunen and Suvi Latva, Neogames Finland ry: http://www.sitra.fi/node/4998452

Add a comment

Related presentations

Related pages

Neuroplastisuusterapia (Neurofeedback) ADHD:n hoitoon

Aivojen sopeutumiskyky on valtava. Aivosolujen väliset kytkennät muuttuvat joka päivä, ja tietyissä aivojen alueissa syntyy jopa uusia aivosoluja.
Read more

Neuroplastisuusterapia (Neurofeedback) ADHD:n hoitoon

Lähteet: Arns M, de Ridder S, Strehl U., Breteler, M. & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inattention ...
Read more

Voiko sosiaali- ja terveysala hyötyä peleistä?

Voiko sosiaali- ja terveysala hyötyä peleistä? Esimerkkinä Neuroplastisuusterapia ADHD:n hoidossa 5.2.2014 Helsingin kaupungin Koulutus digitaalisesta ...
Read more

neurologinen kuntoutus - Lokakuun liike

☞ Neuroplastisuusterapia (Neurofeedback) ☞ Brain Fitness Center ☞ Aiheena AD/HD ☞ Neurofeedback avuksi neurologisiin ongelmiin ☞ Se voi olla raa ...
Read more