Nettvett og Personvern i Barnehagen

100 %
0 %
Information about Nettvett og Personvern i Barnehagen
Education

Published on February 28, 2009

Author: mhagelia

Source: slideshare.net

Description

Hvilke regler gjelder for IKT i barnehagen? Hvordan bør man jobbe? Hva har styreren ansvar for?

Data og etikk Marianne Hagelia Høgskolelektor IKT

” Når barn og unge gjennom mediene, video og dataspill ser stadig mer av vold, mobbing og brutalitet, kan vi ikke overraskes over at vi høster mye av det samme i det virkelige liv.” (Utdrag fra statsminister Bondeviks nyttårstale 2003).

” Når barn og unge gjennom mediene, video og dataspill ser stadig mer av vold, mobbing og brutalitet, kan vi ikke overraskes over at vi høster mye av det samme i det virkelige liv.”

(Utdrag fra statsminister Bondeviks nyttårstale 2003).

Mediepanikk – er mediet sunt? Voksnes reaksjon på noe ukjent Gir et helt medium ukritisk skyld for hendelser med kompliserte årsaksforhold Blokkerer for en reell debatt om mediet Usikkerhet i forhold til lover og regler

Voksnes reaksjon på noe ukjent

Gir et helt medium ukritisk skyld for hendelser med kompliserte årsaksforhold

Blokkerer for en reell debatt om mediet

Usikkerhet i forhold til lover og regler

1700-tallet Trykkekunsten mangfoldiggjorde politiske radikale tanker – Propaganda! 1800-tallet Ble det advart mot barns forbruk av populærlitteratur – Forledet med bilder i hodet! 1910-årene Filmen anklages for å skape kriminalitet, åndelig forfall, og seksuelle utskeielser. 1930-årene Er det for mye vold på radioen ? 1940-årene Er tegneserier skadelige for barna? 1950-årene Er TV skadelig for barna? 1960-årene Plater: Hjelp! ?! Rock and Roll! 1970-årene Er farge-Tv for voldelige? Bilder i farger har stor visuell påvirkning! 1980-årene Stor debatt om video og videovold. Er videofilmer skadelig for barna? 1990-årene Det er for mye vold i spill ! År 2000 Er Internett skadelig for barna? År 2003 Mobiltelefonen !!! År 2008 IKT inn i barnehagen – skummelt? Eller endelig?

1700-tallet

Trykkekunsten mangfoldiggjorde politiske radikale tanker – Propaganda!

1800-tallet

Ble det advart mot barns forbruk av populærlitteratur – Forledet med bilder i hodet!

1910-årene Filmen anklages for å skape kriminalitet, åndelig forfall, og seksuelle utskeielser.

1930-årene Er det for mye vold på radioen ?

1940-årene Er tegneserier skadelige for barna?

1950-årene Er TV skadelig for barna?

1960-årene Plater: Hjelp! ?! Rock and Roll!

1970-årene Er farge-Tv for voldelige? Bilder i farger har stor visuell påvirkning!

1980-årene Stor debatt om video og videovold. Er videofilmer skadelig for barna?

1990-årene Det er for mye vold i spill !

År 2000 Er Internett skadelig for barna?

År 2003 Mobiltelefonen !!!

År 2008

IKT inn i barnehagen – skummelt? Eller endelig?

Forarbeid før IKT-satsning Personalet må diskutere: den betydning mediet har for barn behovet barna har til å bearbeide de mange inntrykkene de får via mediet lover og regler hensikten med IKT Hva skal barnehagen gjøre m/IKT I hvilken sammenheng Hvor er merverdien IKT gir?

Personalet må diskutere:

den betydning mediet har for barn

behovet barna har til å bearbeide de mange inntrykkene de får via mediet

lover og regler

hensikten med IKT

Hva skal barnehagen gjøre m/IKT

I hvilken sammenheng

Hvor er merverdien IKT gir?

Styreren har en nøkkelrolle Pedagogisk leder også på det digitale området Skal skaffe seg en grunnleggende forståelse for digitale verktøys plass i barnehagen Skal bidra til å virkeliggjøre det digitale arbeidet ved å være veiviser, tilrettelegger og pådriver Ansvar for at lover og regler følges

Pedagogisk leder også på det digitale området

Skal skaffe seg en grunnleggende forståelse for digitale verktøys plass i barnehagen

Skal bidra til å virkeliggjøre det digitale arbeidet ved å være veiviser, tilrettelegger og pådriver

Ansvar for at lover og regler følges

Problemstillinger i BH Foto av barna som henges opp på vegg Foto som legges i mappe på datamaskinen Foto som vises i lysbildeshow Familie som fotograferer og filmer Foreldre som vil ha kopier fra barnehagens datamaskin Åpent Internett Bærbare maskiner med trådløst nett E-post til foresatte og mellom ansatte MSN Web-kamera

Foto av barna som henges opp på vegg

Foto som legges i mappe på datamaskinen

Foto som vises i lysbildeshow

Familie som fotograferer og filmer

Foreldre som vil ha kopier fra barnehagens datamaskin

Åpent Internett

Bærbare maskiner med trådløst nett

E-post til foresatte og mellom ansatte

MSN

Web-kamera

Barnekonvensjonens artikkel nr 16 Barn har rett på et privatliv Personopplysninger og sensitive opplysninger om barn kan bli liggende på internett til evig tid Navnene kan være søkbare lenge etter at barna har blitt voksne Noen nettsteder strider klar mot dette

Barn har rett på et privatliv

Personopplysninger og sensitive opplysninger om barn kan bli liggende på internett til evig tid

Navnene kan være søkbare lenge etter at barna har blitt voksne

Noen nettsteder strider klar mot dette

Lover og regler ved bruk: Fargeskriver og scanner Kamera og videokamera E-post Web-kamera

Fargeskriver og scanner

Kamera og videokamera

E-post

Web-kamera

Fargeskriver og scanner Digital foto er IKKE det samme som papirfoto Lettere å eksemplarfremstille Lettere å publisere Lettere å misbruke Scanne papirfoto er derfor ikke greit Scanne barnetegninger er helt OK Skrive ut bilder av barn og henge opp i barnehagen er lovlig.

Digital foto er IKKE det samme som papirfoto

Lettere å eksemplarfremstille

Lettere å publisere

Lettere å misbruke

Scanne papirfoto er derfor ikke greit

Scanne barnetegninger er helt OK

Skrive ut bilder av barn og henge opp i barnehagen er lovlig.

Kamera og videokamera Datatilsynet likestiller levende- og stillbilder Foto er likestilt med person-opplysninger Publisering er å gjør tilgjengelig for allmenheten

Datatilsynet likestiller levende- og stillbilder

Foto er likestilt med person-opplysninger

Publisering er å gjør tilgjengelig for allmenheten

Personopplysningsloven Enhver som publiserer foto eller andre personopplysninger må forholde seg til denne Publisering krever samtykke fra foreldrene (under 15 år) Også når nettstedet er lukket (LMS) Lagring må skje i tråd med grunnvilkårene i lovens § 11

Enhver som publiserer foto eller andre personopplysninger må forholde seg til denne

Publisering krever samtykke fra foreldrene (under 15 år)

Også når nettstedet er lukket (LMS)

Lagring må skje i tråd med grunnvilkårene i lovens § 11

Barnehagen trenger ikke samtykke Er informasjonssikkerheten ivaretatt, er det lov å fotografere og lagre bilder av barna med hjemmel i personvernloven § 8 bokstav f) Det kreves altså ikke samtykke fra foreldrene for å fotografere eller filme barna i dagligdagse gjøremål Dersom foreldre motsetter seg fotografering av deres barn må deres reservasjon respekteres 

Er informasjonssikkerheten ivaretatt, er det lov å fotografere og lagre bilder av barna med hjemmel i personvernloven § 8 bokstav f)

Det kreves altså ikke samtykke fra foreldrene for å fotografere eller filme barna i dagligdagse gjøremål

Dersom foreldre motsetter seg fotografering av deres barn må deres reservasjon respekteres 

Publisering Videre publisering eller utlevering av bildene, enten elektronisk eller i papirform krever at foreldrene til det enkelte barn som er avbildet gir sitt samtykke .

Videre publisering eller utlevering av bildene, enten elektronisk eller i papirform krever at foreldrene til det enkelte barn som er avbildet gir sitt samtykke .

Råd fra datatilsynet Samtykkeerklæring Foto kan henges opp i barnehagen og brukes i barnehagen Foto kan sendes til foreldre som vedlegg til e-post Foto kan bli tatt, og brukt av studenter Foto kan offentliggjøres i aviser og lignende Erklæringen bør også gjelde for de bildene foreldrene tar

Samtykkeerklæring

Foto kan henges opp i barnehagen og brukes i barnehagen

Foto kan sendes til foreldre som vedlegg til e-post

Foto kan bli tatt, og brukt av studenter

Foto kan offentliggjøres i aviser og lignende

Erklæringen bør også gjelde for de bildene foreldrene tar

E-post I noen barnehager foregår all informasjon via e-post Ikke oppgi fullt navn på barnet Ikke diskuter sensibel informasjon E-post kan komme på avveier E-post er mer dokumentasjon enn muntlig Det er svært enkelt å inkludere andre Det er svært enkelt å videresende Kan komme på avveier

I noen barnehager foregår all informasjon via e-post

Ikke oppgi fullt navn på barnet

Ikke diskuter sensibel informasjon

E-post kan komme på avveier

E-post er mer dokumentasjon enn muntlig

Det er svært enkelt å inkludere andre

Det er svært enkelt å videresende

Kan komme på avveier

Bruk av webkamera i barnehage En barnehage ønsket å overføre bilder av flere barn og ansatte samtidig. Datatilsynet mente at dette inneholdt: Flere personvernkrenkende elementer: Brukernavn og passord kunne komme på avveie Lett for uvedkommende å logge på Tilgang til informasjon om andres barn Samt tilgang til informasjon om ansatte/drift

En barnehage ønsket å overføre bilder av flere barn og ansatte samtidig.

Datatilsynet mente at dette inneholdt:

Flere personvernkrenkende elementer:

Brukernavn og passord kunne komme på avveie

Lett for uvedkommende å logge på

Tilgang til informasjon om andres barn

Samt tilgang til informasjon om ansatte/drift

Bruk av webkamera i barnehage MSN: Tillat utelukkende med eget barn Datatilsynet: Slik en til en-kommunikasjon mellom slektningene og barnet ble ansett for lite problematisk fra et personvernståsted, i og med at dette er en moderne måte å kommunisere på i dagens samfunn.

MSN:

Tillat utelukkende med eget barn

Datatilsynet:

Slik en til en-kommunikasjon mellom slektningene og barnet ble ansett for lite problematisk fra et personvernståsted, i og med at dette er en moderne måte å kommunisere på i dagens samfunn.

Offentliggjøring av bilder av andre mennesker på nett §45c, §5 4 og §5 5 Ånd sverksloven §2 46 Straffeloven (ærekrenkelse) §11 Personopplysningsloven

§45c, §5 4 og §5 5 Ånd sverksloven

§2 46 Straffeloven (ærekrenkelse)

§11 Personopplysningsloven

Åndsverkloven §45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt n år: bildet har aktuell og allmenn interesse, personen er mindre viktig enn hovedinnholdet bildet gjengir forsamlinger, folketog ol. som har allmenn interesse den avbildede ikke nedlegger forbud kan det vises som reklame for fotografens virksomhet Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utl øp et av hans d ød s år.

Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt n år:

bildet har aktuell og allmenn interesse,

personen er mindre viktig enn hovedinnholdet

bildet gjengir forsamlinger, folketog ol. som har allmenn interesse

den avbildede ikke nedlegger forbud kan det vises som reklame for fotografens virksomhet

Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utl øp et av hans d ød s år.

Åndsverkloven §54 Ved å overtre bestemmelser gitt i §45c kan man få b øt er eller fengsel inntil tre m åne der straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved. Selv om man har handlet i god tro!

Ved å overtre bestemmelser gitt i §45c kan man få b øt er eller fengsel inntil tre m åne der straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved.

Selv om man har handlet i god tro!

Internett i barnehagen Ha et opplæringsopplegg Kvalitetssikre innføringen for hvert barn La ikke barna treffe ukjente eller kjente nettvenner uten følge Hjelp barna til å forstå at mye av informasjonen man finner på nettet kan være feilaktig Vær ikke altfor kritisk til barnas nysgjerrighet Lag felles regler sammen med barna slik at de får eieforhold til reglene og forstår dem: Hvordan man behandler navn, adresse, telefonnummer, e-post, osv. Hvordan man skal oppføre seg mot andre på nettet. Hva slags type websider og aktiviteter som er akseptabelt og hva som ikke er det. Neste

Ha et opplæringsopplegg

Kvalitetssikre innføringen for hvert barn

La ikke barna treffe ukjente eller kjente nettvenner uten følge

Hjelp barna til å forstå at mye av informasjonen man finner på nettet kan være feilaktig

Vær ikke altfor kritisk til barnas nysgjerrighet

Lag felles regler sammen med barna slik at de får eieforhold til reglene og forstår dem:

Hvordan man behandler navn, adresse, telefonnummer, e-post, osv.

Hvordan man skal oppføre seg mot andre på nettet.

Hva slags type websider og aktiviteter som er akseptabelt og hva som ikke er det.

Neste

Internett i barnehagen Det skal alltid være en voksen sammen med barna når de er på nettet Nettsteder som personalet mener er sikre og tilpasset barnas alder kan samles i egne mapper under favoritter elle bokmerker eller i en egen mappe på skrivebordet Netnanny; med filter som gjør det vanskelig å komme inn på internettsider som inneholder vold eller pornografi Tilbake

Det skal alltid være en voksen sammen med barna når de er på nettet

Nettsteder som personalet mener er sikre og tilpasset barnas alder

kan samles i egne mapper under favoritter

elle bokmerker

eller i en egen mappe på skrivebordet

Netnanny; med filter som gjør det vanskelig å komme inn på internettsider som inneholder vold eller pornografi

Tilbake

Tilbakeholdenhet Med å publisere foto, navn og andre opplysninger om barn på Internett Tenk gjennom hva slags foto som publiseres om det er nødvendig å publisere fotoene hvilken nytte publisering av fotoene kan ha hvilke ulemper en slik publisering kan innebære Det er også viktig å utvise forsiktighet ved publisering av foto av personalet

Med å publisere foto, navn og andre opplysninger om barn på Internett

Tenk gjennom hva slags foto som publiseres

om det er nødvendig å publisere fotoene

hvilken nytte publisering av fotoene kan ha

hvilke ulemper en slik publisering kan innebære

Det er også viktig å utvise forsiktighet ved publisering av foto av personalet

Tilrettelagt informasjon til barnet Er barnet modent nok til at det kan gis tilrettelagt informasjon til barnet med forespørsel om det er i orden at opplysningene legges ut.    Publisering av enkelte bilder kan virke krenkende for barnet. Konkrete eksempler er barn som har følt seg krenket etter at det ble lagt ut bilder av dem hvor de var snørrete eller svært skitne.

Er barnet modent nok til at det kan gis tilrettelagt informasjon til barnet med forespørsel om det er i orden at opplysningene legges ut.   

Publisering av enkelte bilder kan virke krenkende for barnet. Konkrete eksempler er barn som har følt seg krenket etter at det ble lagt ut bilder av dem hvor de var snørrete eller svært skitne.

Mange barnehager legger ut bilder av barna på nettsidene sine. Av frykt for pedofile oppfordrer Datatilsynet foreldre til å tenke seg godt om før de gir samtykke til dette.  – Å legge ut bilder av barn på nettet kan få dramatiske konsekvenser. For de med pedofil legning kan nettsidene være attraktive, sier informasjonssjef i Datatilsynet, Ove Skåra, til Stavanger Aftenblad.  Han sier det er vanskelig å vite hvor man skal sette grensen for hva som kan legges ut på nettet.  – Pedofile er ikke bare ute etter nakenbilder, men også bilder av lettkledde barn. Det er best om man har en bevisst holdning før en legger ut bildene. Når bildet er digitalisert, kan det hjelpe lite å tilbakekalle det.

Mange barnehager legger ut bilder av barna på nettsidene sine. Av frykt for pedofile oppfordrer Datatilsynet foreldre til å tenke seg godt om før de gir samtykke til dette.  – Å legge ut bilder av barn på nettet kan få dramatiske konsekvenser. For de med pedofil legning kan nettsidene være attraktive, sier informasjonssjef i Datatilsynet, Ove Skåra, til Stavanger Aftenblad.  Han sier det er vanskelig å vite hvor man skal sette grensen for hva som kan legges ut på nettet.  – Pedofile er ikke bare ute etter nakenbilder, men også bilder av lettkledde barn. Det er best om man har en bevisst holdning før en legger ut bildene. Når bildet er digitalisert, kan det hjelpe lite å tilbakekalle det.

Interne rutiner Barnehagen bør ha interne rutiner for endring av passord og sletting av personopplysninger på nettsidene.

Barnehagen bør ha interne rutiner for endring av passord og sletting av personopplysninger på nettsidene.

Vær oppmerksom på: Næringsdrivende skal ikke: Oppmuntre barn og unge til å gi fra seg informasjon om seg selv, sin familie eller sine kamerater Tilby belønninger til barn og unge mot at de gir fra seg personopplysninger Benytte undersøkelser, konkurranser eller andre liknende metoder for å samle inn personopplysninger fra barn Hvis markedsføring er rettet mot barn og unge, skal de ikke ha hyperlenker til steder som ikke er egnet for dem.

Næringsdrivende skal ikke:

Oppmuntre barn og unge til å gi fra seg informasjon om seg selv, sin familie eller sine kamerater

Tilby belønninger til barn og unge mot at de gir fra seg personopplysninger

Benytte undersøkelser, konkurranser eller andre liknende metoder for å samle inn personopplysninger fra barn

Hvis markedsføring er rettet mot barn og unge, skal de ikke ha hyperlenker til steder som ikke er egnet for dem.

Barnekonvensjonen artikkel 16 1. Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatliv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlige angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme. 2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. Tilbake

1. Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatliv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlige angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme. 2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Tips! Seksuelle overgrep mot barn på nett. Alle som kommer over slik innhold må umiddelbart tipse Kriminalpolitisentralen (KRIPOS). SAFT Barnehagepersonalet kan ha nytte av å gjennomgå opplæringspakken på disse nettsidene og sjekke sine egne kunnskaper om Internett.

Seksuelle overgrep mot barn på nett.

Alle som kommer over slik innhold må umiddelbart tipse Kriminalpolitisentralen (KRIPOS).

SAFT

Barnehagepersonalet kan ha nytte av å gjennomgå opplæringspakken på disse nettsidene og sjekke sine egne kunnskaper om Internett.

Bilder og tekst som blir lagt ut på nett uten tillatelse Krev at opplysningene slettes Kan ta kontakt med internett-leverandøren for nettstedet. Det er eieren av domenenavnet som er ansvarlig for å hjelpe til med å forhindre misbruk. Finner du ikke eieren av et norsk domenenavn kan du gå inn på www.norid.no Du kan anmelde forholdet til politiet. Kontakt Datatilsynet for råd.

Krev at opplysningene slettes

Kan ta kontakt med internett-leverandøren for nettstedet.

Det er eieren av domenenavnet som er ansvarlig for å hjelpe til med å forhindre misbruk. Finner du ikke eieren av et norsk domenenavn kan du gå inn på www.norid.no

Du kan anmelde forholdet til politiet.

Kontakt Datatilsynet for råd.

Lenker Webcam i barnehage: http://www.datatilsynet.no/templates/article____1291.aspx Bergen kommunes rutiner: http://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00011/Retningslinjer_for_p_11941a.doc Kragerø kommunes rutiner: http://www.kragero.kommune.no/telemark/kragero/hellekirken.nsf/id/EBB082EEE66E7F2FC1257332004603A8?OpenDocument PBL: http://www.pbl.no/no/Fagnyheter/Fagartikler/Kvalitet-og-kompetanse/IKT-i-barnehagen/Publisering-av-personopplysninger-om-barn-pa-internett/ Barnehagesider misbrukes http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article208152.ece

Webcam i barnehage: http://www.datatilsynet.no/templates/article____1291.aspx

Bergen kommunes rutiner: http://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00011/Retningslinjer_for_p_11941a.doc

Kragerø kommunes rutiner: http://www.kragero.kommune.no/telemark/kragero/hellekirken.nsf/id/EBB082EEE66E7F2FC1257332004603A8?OpenDocument

PBL: http://www.pbl.no/no/Fagnyheter/Fagartikler/Kvalitet-og-kompetanse/IKT-i-barnehagen/Publisering-av-personopplysninger-om-barn-pa-internett/

Barnehagesider misbrukes http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article208152.ece

Viktige lenker Temahefte om IKT i barnehagen Clara - datatilsynet Du bestemmer Oppgir navn på nett Personopplysningsloven Straffeloven Åndsverkloven

Temahefte om IKT i barnehagen

Clara - datatilsynet

Du bestemmer

Oppgir navn på nett

Personopplysningsloven

Straffeloven

Åndsverkloven

Ærekrenkelse Straffeloven § 246. Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens ær esf øl else eller som medvirker dertil, straffes med b øt er eller med fengsel inntil 6 m åne der. Denne loven har vært ute til høring, er enda under behandling. http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2008/horing---bestemmelser-om-arekrenkelser-i.html?id=515019 Tilbake

Straffeloven § 246.

Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens ær esf øl else eller som medvirker dertil, straffes med b øt er eller med fengsel inntil 6 m åne der.

Denne loven har vært ute til høring, er enda under behandling.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2008/horing---bestemmelser-om-arekrenkelser-i.html?id=515019

Samtykke § 2 nr.7 i personopplysningsloven Samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv… Ett slikt samtykke kan når som helst trekkes tilbake Tilbake

§ 2 nr.7 i personopplysningsloven

Samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv…

Ett slikt samtykke kan når som helst trekkes tilbake

§ 11. Personopplysningsloven Grunnkrav til behandling av personopplysninger Personopplysningene som behandles bare når dette er tillatt bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig Tilbake

Personopplysningene som behandles

bare når dette er tillatt

bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet

ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker

er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen

er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for f)at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen. Tilbake

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

f)at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

Tilgjengelig for allmennheten Et verk gjøres tilgjengelig for allmennheten når det fremføres, frembys til salg, utleie eller utlån, eller det på annen måte spres eller vises utenfor det private område . Å gjøre et verk tilgjengelig for allmennheten krever tillatelse fra rettighetshaver . Tilbake

Et verk gjøres tilgjengelig for allmennheten når det fremføres, frembys til salg, utleie eller utlån, eller det på annen måte spres eller vises utenfor det private område . Å gjøre et verk tilgjengelig for allmennheten krever tillatelse fra rettighetshaver .

Tilbake

Eksemplarfremstilling Eksemplarfremstilling er betegnelsen på det å lage kopier eller andre former for nye eksemplar av et åndsverk eller en kunstnerisk prestasjon. Tilbake

Eksemplarfremstilling er betegnelsen på det å lage kopier eller andre former for nye eksemplar av et åndsverk eller en kunstnerisk prestasjon.

Tilbake

Misbruk av bilder Fant bilde av seg selv på nazinettsted Ei jente la igjen bilder av seg selv på et nettsted hvor hun hadde fast kontakt med fotointeresserte venner for utveksling av bilder og fototips. Noen måneder senere fant hun igjen bildet av seg selv på en rasistisk hjemmeside. Under tittelen ”Norske skjønnheter” lå det bilder av 122 intetanende jenter, inkludert henne selv, med teksten ”Bilder utstilt for alle som elsker den nordiske rase …”. Flere av bildene var hentet fra det samme nettstedet. Bildene lå der i flere måneder, uten at jentene var klar over det. Kilde: Datatilsynet Tilbake

Fant bilde av seg selv på nazinettsted Ei jente la igjen bilder av seg selv på et nettsted hvor hun hadde fast kontakt med fotointeresserte venner for utveksling av bilder og fototips. Noen måneder senere fant hun igjen bildet av seg selv på en rasistisk hjemmeside. Under tittelen ”Norske skjønnheter” lå det bilder av 122 intetanende jenter, inkludert henne selv, med teksten ”Bilder utstilt for alle som elsker den nordiske rase …”. Flere av bildene var hentet fra det samme nettstedet. Bildene lå der i flere måneder, uten at jentene var klar over det.

Kilde: Datatilsynet

Tilbake

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bildebruk i skole og barnehage - Nettvett.no

Det er viktig at skolen eller barnehagen ... Man må være kjent med krav som stiller seg i forhold til barnas personvern og ... Informasjon fra Nettvett ...
Read more

Nettvett og personvern på mange språk - Forsiden ...

Nettvett og personvern på mange språk ... Du bestemmer har utviklet en nettside, med ulike temaer knyttet til personvern og digital dømmekraft.
Read more

Barn, unge og skole - Forsiden - Datatilsynet - personvern ...

Skolen/barnehagen står imidlertid fritt til å lage egne retningslinjer som er ... Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern og nettvett, ...
Read more

Digital kompetanse og nettvett

Digital kompetanse og nettvett ... • Å være orientert om personvern og opphavsrett ... IKT i barnehagen
Read more

Forside - Nettvett.no

Informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett. Nettstedskart Kontrast Tekststørrelse. ... Nettvett.no benytter seg av informasjonskapsler, ...
Read more

Informasjonssikkerhet i barnehagen | Senter for IKT i ...

... Personvern og ... Senter for IKT i utdanningen har utviklet en veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon i barnehagen.
Read more

IKT i barnehagen

IKT i barnehagen
Read more

Sikkerhet og personvern i barnehagen | Senter for IKT i ...

Sikkerhet og personvern i barnehagen. Dato 16. oktober 2013 Tema: Digital kompetanse. 60 barnehagefolk deltok på frokostseminar om barnehager og sosiale ...
Read more

Nettvett - sikkerhet Arkiver - Side 2 av 3 - Digital ...

Digital dømmekraft omhandler personvern, opphavsrett og kildekritikk ... (FUB), Continue reading Lærer nettvett med Donald i barnehagen ...
Read more