Nemi szervek

23 %
77 %
Information about Nemi szervek
Entertainment

Published on April 27, 2014

Author: auroramuhn

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Nemi szervek Organa genitalia PowerPoint Presentation: Primáris-elsődleges nemi jelleg hordoz ói PowerPoint Presentation: Megszületéskor az újszülött nemét külső nemi szervei alapján állapítják meg Organa genitalia femina: Organa genitalia femina Belső - pelvis organa genitalia femina interna petefészek ( ovarium ) petevezeték (tuba uterina) m éh (uterus ) hüvely(vagina ) Külső –perineum (gát) organa genitalia femina externa -szeméremtest (pudendum femininum) -hüvelytornác (vestibulum) -bulbus vestibuli -kis és nagy mirigyek (glandulae vestibularis majores et minore s ) csikló (clitoris) Perineum -gát: Perineum -gát A szeméremtest és a végbélnyílás között i izmos területet A csontos kismedencét lezáró vaskos izmos terület A két comb között a farokcsont csúcsától a külső nemi szervekig -a nagyajkakig terjedő terület A medencefenék izmainak központi része Erogén zóna Organa genitalia femina externa: Organa genitalia femina externa Kismedencén kivül –a szeméremrés körül helyezkednek el Szeméremtest pudendum femininum: S zeméremtest pudendum femininum labia majora pudendi -nagyajkak (szeméremajkak) labia minora pudendi - kis ajkak mons pubis -szeméremdomb (vénuszdomb) Mons pubis –Vénusz domb szeméremdomb: Mons pubis –Vénusz domb s z em éremdomb Symphysis pubi ca felett található zsírpárna Bőrében faggyú és verejtékmirigyek Serd ülő korban nyeri el végső kidomborodó, kiemelkedő alakját -megjelenik a szőrzet A női nemi szőrzet felfelé éles határral végződik a szeméremdomb felett A szőrzet kétoldalt kiterjed a nagy szeméremajkakra is Nagyajkak –labia majora: Nagyajkak –labia majora Zárt combok mellett általában fedik a kisajkakat, a csiklót, és a hüvelybemenetet Pubertást követően a nagyajkakat szőrzet borítja Kisajkak –labia minora: Kisajkak –labia minora A nagyajkak között és azok által fedetten, a csiklótól induló, a hüvelybemenetet körülvevő bőrredők Csikló -clitoris: Csikló -clitoris Görögül –kulcs a kisajkak elülső találkozásánál borsónyi érzékeny szerv ( fejlődéstanilag a himvesszőnek felel meg) sok genitális tapintó receptort tartalmaz – fő erogén zóna erekcióra képes szerepe a nemi aktus során a megfelelő szexuális izgalom és az orgazmus elérésében Hüvelybemenet, hüvelycsarnok-vestibulum :  Hüvelybemenet, hüvelycsarnok- vestibulum A kis szeméremajkak által körülvett terület Felszínét nyálkahártya borítja, melyet számos mirigy váladéka nedvesít Elülső részében, a csikló alatt található a húgycső nyílása K özvetlenül mögötte a h ü vel y n y il á sa PowerPoint Presentation: labia majora pudendi labia minora pudendi clitoris ostium vagine ostium urethrae ext. anus Organa gentali femina interna: Organa gentali femina interna Petefészek- ovarium: Petefészek- ovarium Páros szerv,mandula alakú,a hasüregben (3cm hosszú,1cm széles) –a mesovarium kettőzetében fossa ovarica -pete árok (a.illiaca communis ágazása-a közös csipőverőér oszlási szögletében) hilum ovarii- petefészek kapu PowerPoint Presentation: széles méhszalag ( lig.latum uteri ) hátsó lemezéhez hashártya-kettőzettel rögzített lig.ovarii proprium-méh szarvhoz rögziti A petefészek felületének jelentős részét nem borítja hashártya-hashártyán kivüli szerv Az érett petesejt egy rövid ideig a szabad hasüregbe kerül, mielőtt a méhkürt fimbriáin megtapadva a kürt ampullájába jut Felépitése: Felépitése Kéregállomány (cortex) felépítését az egyén életkora határozza meg           elsődleges tüszők   (folliculi ovariciprimarii)             éretlen petesejtből (ovum) és az azt körülvevő sejtekből áll PowerPoint Presentation: Kötőszövetből álló tüszőtok alakul ki –itt érnek be a petesejtek a Graaf-tüsző folyamatosan termeli a tüszőhormonokat velőállomány - zona vasculosa erekben gazdag PowerPoint Presentation: Vérzéses test A megrepedt Graaf tüsző helyén 1-2 napig tart Sárga test corpus luteum 1O napig marad meg- elsorvad Szerepe: Szerepe Endokrin mirig y –női hormonok termelése – ösztrogén,progeszteron Petesejtek termelése - oocyta A hormonok alakítják ki a pubertás során a másodlagos női nemi jellegeket Egy-egy petefészekben több százezer tüsző van, amelyek közül havonta általában csak egy érik, és reped meg (hogy melyik oldalon, az véletlenszerűen változó) Petesejt érés és a tüsző megrepedése- ovuláció Tüszőérés: T üszőérés Újszülött kislány körülbelül két millió petesejttel (primáris tüszővel) születik Pubertás korra már csak 300 000 marad és ebből a menopauza idejéig körülbelül 400-500 érik be Petevezeték(méhkürt) – tuba uterina: Petevezeték(méhkürt) – tuba uterina A méhtest sarkai felől a petefészkek irányába futó vékony, kürt alakú szervek , 14-16 cm hosszú, páros,izmos,hullámos lefutású csatornák - falukat simaizom alkotja A petesejt továbbitására szolgál A méh üregét köti össze a petefészek felső felszínével, azonban nincs közvetlen, szoros kapcsolatban A petesejt megtermékenyítése leggyakrabban a petevezeték petefészki végén lévő tágulatban következik be A széles méhszalag-lig.latum uteri ivén át haránt húzódik a petefészek felső pólusáig Petevezeték(méhkürt) – tuba uterina: Petevezeték(méhkürt) – tuba uterina Tuba uterina: Tuba uterina ostium uterinum tubae (a méhüregbe nyiló része keskenyebb) isthmus ampulla -leghoszabb szakasz infundibulum (tölcsérszerü kitágulás) ostium abdominale tubae -szabadon nyilik (tágas hasüregi nyilás) nyúlványok(kendőrojtokhoz hasonló képződmények) –fimbria (feladatuk a kiszabadult petesejt befogadása) PowerPoint Presentation: Graaf-tüsző megrepedése előtt a tölcsérszerű vég odahajlik → a kilökődő petesejtet a fimbriák a petevezetékbe hajtják         a petevezeték simaizomzatának mozgása és nyálkahártyájának csillói a méh felé hajtják a petesejtet Megtermékenyités: Megtermékenyités Megtermékenyités: Megtermékenyités Méh- uterus: Méh- uterus A húgyhólyg mögött és felett,a végbél előtt Lapitott körte alakú,izmos üreges szerv -csúcsa lefelé 7-8 cm test - corpus uteri fenék- fundus ute ri –felső része méhszarvak- cornu uteri ( dextrum et sinistrum) méhszükület - isthmus uteri nyak- cervix uteri Felépitése: Felépitése corpus uteri - test fundus uteri –fenék (felső része) cornu uteri ( dextrum et sinistrum) -méhszarvak isthmus uteri méhszükület cervix uteri (collum uteri) nyak Uterus: Uterus Hüvelyboltozat –a méhnyakat veszi körül -felső része ( portio supravaginalis uteri ) - alsó része (portio vaginalis uteri ) -méhszájadék ( ostium uteri) Méhüreg ( cavitas uteri ) –háromszög alakú,a méhtestben foglal helyet,oldalsó szögleteiben a petevezetékek nyilásai,csúcsa a méhnyak csatornájában folytatódik Ostium uteri -méhszáj: Ostium uteri -méhszáj Kerek,tölcsér alakú –akik még nem szültek Harántrés alakú – szülés után Méhnyak –cervix uteri: M é hnyak –cervix uteri A m é hnyak mirigyei á ltal termelt s ű r ű ny á k a ny á kcsatorn á t z á rva tartja A ny á kcsap a himvarsejtek sz á m á ra á tj á rhat ó A méh helyzete: A méh helyzete A méh helyzete nem függőleges A hüvely tengelyéhez viszonyítva a méhnyak tengelye előredőlt ( anteversio uteri )                   a test a méhnyak tengelyéhez viszonyítva pedig előrehajlott ( anteflexio uteri ) Három pár méhszalag: Három pár méhszalag A méh helyzetét a méh szalagok és a  medencefenék izomzata biztosítja lig.teres uteri (kerek) a méhet az elülső hasfalhoz rögziti lig.latum uteri (széles szalag) – a méh oldal s ó széleitől a medence oldalsó széléig halad (felső részén halad a petevezeték) a.uterina – a megvastagodott alsó részben lig.sacrouterina (hátulsó szalag)a sacrum elülső széléig A méhfal felépitése: A méhfal felépitése 1 .perimetrium (külső fal)a hashártya hasi lemeze alkotja 2.myometrium (középső rész) a legvastagabb –méhizomzat -simaizomszövet alkotja 3. endometrium (belső fal) –a méhüreget kibélelő nyálkahártya (a menstruáció során nagy változásokon esik át -leválik és kiürül) A méh szerepe: A m é h szerepe Befogadja a megterm é kenyitett pet é t (a pete be á gyaz ó dik) Biztositja a magzat zavartalan fejl ő d é s é t R é szt vesz a m é hlep é ny (placenta) kialakit á s á ban A menstruációs ciklus: A menstruációs ciklus latin menses (hónap ) szóból származik. A méh nyálkahártyájának ciklusos változásai –átlag 28 nap A méhnyálkahártya felépülésének és lelökődésének 4 fázisa van 1.lelökődési -menstruációs fázis (a vérzés időtartama) 2.proliferációs (follikuláris) fázis 3.ovulációs szakasz 4.szekréciós( luteális ) fázis -kiválasztó A menstruációs ciklus: A menstruációs ciklus A hormontermelés: A hormontermelés A menstuációs ciklus első napján alacson az ösztrogén és progeszteron szint FSH (tüsző serkentő hormon) hatására a tüszők érésnek indulnak –megindul az ösztrogén termelés - szintén serkenti a peteérést Legmagasabb ösztrogén szint az ovuláció előtt LH hatására növekedik a progeszteron szint PowerPoint Presentation: follikuláris szakasz : a petefészekben egy tüsző növekszik, benne egy petesejt érik, körülbelül a ciklus 11. napjáig tart ovulációs szakasz : a tüsző megreped és az érett petesejt kiszabadul, termékeny időszak, a ciklus közepe, mindössze pár napig tart, körülbelül a ciklus 12-16. napja, az ovuláció maga ebből körülbelül a 14. napon van Szekréciós(luteális) fázis: Szekréciós( luteális ) fázis A petét már nem tartalmazó visszamaradt tüszőt nevezzük sárgatestnek (corpus luteum), amely a ciklus utolsó szakaszában a progeszteront termeli A progeszteron hatására a méh nyálkahártyája felkészül a megtermékenyített pete fogadására. Ha nem következik be megtermékenyülés a sárgatest elsorvad és progeszteron termelése is megszűnik Ennek a szakasznak hossza nők szerint változó (10-16 nap) Progeszteron hiányában a vastag méhnyálkahártya pusztulni kezd, majd leválik, és a menstruációval távozik a szervezetből Hüvely-vagina : Hüvely- vagina 8-12 cm hosszú,2-3 cm széles ferde csatorna Nyálkahártyával bélelt, simaizomzattal körülvett rugalmas cső (j ó l tágul ó ) Falai összefekszenek A méhnyaktól lefelé huzódik áthalad a gátizomzaton A kis szeméremajkak között elhelyezkedő nyilásal ér véget Szabadon nyilik a gáton Hüvely-vagina : Hüvely- vagina nem tartalmaz mirigyeket hüvelyváladék termelődése : a hüvelyben élettani körülmények között jelen vannak a Döderlein-bacilusok> a hüvelyfal hámsejtjeiben lévő glikogénból kémiai úton tejsavat képeznek> ez gátolja a bejutott kórokozók szaporodását>> így a hüvelynek öntisztulása van a hüvely a szexuális úton terjedő betegségek gyakori kiindulási helye A hüvely élettani feladata többszörös:: A hüvely élettani feladata többszörös: A női szervezet kopulációs szerve Közösüléskor magába fogadja hímvesszőt és befogadja az abból távozó ondót Lehetővé teszi a menstruációs vér távozását A megnyúló és kitáguló méhszájon, majd a hüvelyen áthaladva születik meg a magzat –szülőcsatorna része Hymen -szűzhártya: Hymen -szűzhártya A h üvelybemenet peremén húzódó vékony hártya (részben eltakarja a hüvelyt) Vékony bőrkettőzet- lehet gyűrűszerű, félold alakú,rostaszerű, tagolt Hymen (hymenaios= görög -mennyegzőisten) Maradéka a hymenalis gyűrű Szűz nő = virgo intacta Első közösülés = defloratio Michelangelo: Dávid szobra : Michelangelo: Dávid szobra A fiatal férfi szépségének klasszikus megtestesítője a nyugati művészetben Organa genitalia masculina: Organa genitalia masculina Organa genitalia masculina interna testis –here spermium tároló és elvezető rendszer mellékhere- epididymis ondóvezeték – ductus deferens ondókilövelő csatorna – ductus ejaculatorius dülmirigy – prostata ondóhólyag – vesiculus seminalis mirigyek– glandulae bulbo-urethralis Organa genitalia masculina externa himvessző– penis húgycső– urethta masculina herezacskó - scrotum Organa genitalia masculina: Organa genitalia masculina Testis -here: Testis -here Páros,dió nagyságú (20-25gr) A herezacskóban (scrotum) ,hasüregen kivül (alacsonyabb a hőmérséklet) Felszínét erős, sima, feszes, fehér rostos tok veszi körül tunica albuginea –nyomás alatt tartja a herecsatornákat Here: Here A herék fejlődése a hasüregben megy végbe,a magzati élet utolsó hónapjaiban innen szállnak le lágyékcsatornán keresztül át a herezacskóba Előfordul hogy a herék leszállása elmarad -rejtetthere Testis (here): Testis (here) Két pólus: felső alsó pólus Állományában herelebenykék: herecsatornácskák kötőszövetes állomány Herecsatornák: Herecsatornák rete testis (bonyolult csatornarendszer) –hímivarsejteket (spermium) termelnek a spermiumok a csatornák falának a hámjából képződnek - csírahám Kötőszöveti állomány: Kötőszöveti állomány Leydig féle sejtek (intersticiális sejtek) A herecsatorn á k közötti laza kötőszövetes (interstitilis) állományban, kisebb, szabálytalan csoportokban Belső elv á lasztó működésük van a másodlagos nemi jelleg kialakitásáért felelős hormonokat termelik (androgének) Fő feladatai: Fő feladatai 1.A férfi nemi hormon (tesztoszteron) termelelése-a másodlagos férfi nemi jellegek kialakulásáért felelős 2. hímivarsejtek képzése (spermiogenesis), az agyalapi mirigy (hypophysis) által termelt ható hormonok (FSH: Folliculus Stimuláló Hormon és LH: Luteinizáló Hormon) segitik elő Testis: Testis Spermatogenesis: Spermatogenesis Spermatogenesis: Spermatogenesis Spermium: Spermium Az érett spermium 50-60 mikrométer       feji része (ovalis,4-5 mikrometer) tartalmazza a sejtmagot, ½ kromoszóma garnitúrával élettartalma 72 óra (3 nap) A spermiumok mozgása: A spermiumok mo zgá sa Mellékhere- epididymis: Mellékhere- epididymis A herék hétsó felszinén helyezkednek el caput epididimydis ( a herék csatornarendszerével állnak összefüggésben) corpus cauda epididimydis ductus epididimydis (4-5 m) Feladata:spermiumok tárolása és elvezetése Farkánál felhajlik –az ondóvezetékben folytatódik Epididimys: Epididimys Ondóvezeték– ductus deferens: Ondóvezeték– ductus deferens A mellékhere csatorna folytatása - 50-60 cm (vastagsága- 3mm) Erős izomzatú cső A lágyékcsatornán keresztül belép a kismedencébe ampulla ductus deferentis -tágulat Ondózsinór– funiculus spermaticus: Ondózsinór– funiculus spermaticus Az ondóvezetékkel együtt futnak a heréhez annak vérerei, nyirokerei,idegei és egy kötőszövettel körülvett köteget képeznek Ondóhólyag –vesicula seminalis: Ondóhólyag –vesicula seminalis Páros nemi mirigy, az ondó termelésében játszik szerepet Az ondóhólyagban gyűlnek össze az érett, megtermékenyítésre alkalmas hímivarsejtek, amelyeket a herék termelnek Ondóhólyag :  Ondóhólyag Váladéka okozza az ondó ürítése után rövid időre való megalvadását, amely azonban perceken belül oldódik Fruktóz termelés Ondóhólyag :  Ondóhólyag Ondókilövelő csatorna–ductus ejaculatorius: Ondókilövelő csatorna –ductus ejaculatoriu s Az ondóvezeték és az ondóhólyag közös kivezetőcsöve 2 cm hosszú csatorna ampulla ductus defer e ntis + ductus excreatorius Áthalad a dülmirigyen A húgycső hátsó falán nyilik be Dülmirigy- prostata: Dülmirigy- prostata Tokkal körülvett gesztenye alakú és nagyságú,páratlan mirigyes izmos szerv A húgyhólyag alatt,felső felszine a húgyhólyag fenékkel összenőtt,alsó része a gát izomzatán,hátrafelé a végbéllel érintkezik Elülső részén a húgycső halad át Váladéka –dülmirigy nedv (lúgos) A sperma(ondó)folyékony részének jelentős részét képezi a hímivarsejtek mozgását aktiválja Prostata:  Prostata Himvessző -penis: Himvessző -penis Kopulációs szerv (szaporitó szerv) Átlagos mérete (nyugalmi állapotban) körülbelül 8–15 cm Két feladata van: az ondó hüvelybe juttatása vizelet kivezetése Himvessző -penis: Himves sző - penis tő - radix penis , test - corpus penis, makk - glans penis A hímvessző csúcsán a bőr egy redő formájában visszahajlik a makk mögötti barázdához: fityma- preputium –bőrredő,előbőr –feladata a makk védelme Himvessző -penis: Himves sző - penis Felépítésében erectilis testek (szivacsos) 2 barlangos test ( corpora ca vernosa) és 1 szivacsos- ( corpus spongiosum) vesz részt Nemi izgalom hatására –megtelnek vérrel a hímvessző megduzzad, megmerevedik – erectio (reflexes folyamat) a mérete megnő, és alkalmassá válik a szexuális együttlétre Erectio: Erectio Nyugalmi állapotban a hímvesszőn kevés vér áramlik át Inger hatására(nemi izgalom) a penis artériák lumene tágul,a vérbeáramlás fokozódik A barlangos testekbe több vér áramlik A periferiás venák lumene szűkül-a vér elvezetése romlik A barlangos testek vérrel telnek meg A vér be tud áramlani de ki alig A penis terfogata nő -megmerevedés Ejaculatio-magömlés a sperma kiüritése: Ejaculatio-magömlés a sperma kiüritése Az ondónak a húgycsövön való kilövellése A gátizmok reflexes ,ritmusos összehúzódása segíti elő Irányítását a vegetatív idegrendszer végzi: Erectio (merevedés) –parasimpatikus (S2-4) Ejaculatio (kilövellés) -simpatikus (L1-2)   Az ondó (sperma): Az ondó (sperma) Jellegzetes ,keserű mandula szagú, p H-érték 5,5-8,5         A spermiumot védő folyadék –biztositja a spermium biztonságos útját mennyisége 3-5 ml (2 ml alatt alultermelés) Az ondó nem egy helyen keletkezik: mellékhere válladék 5-10%           ondóhólyag váladéka 6O%           dülmirigy váladéka 2O-3O%           Cowper-mirigy (glandula bulbourethralis) váladéka Spermium: Spermium A férfiak ondójában (sperma) a hímivarsejtek (spermium) száma milliliterenként 20-60 millió Ez képezi a sperma sejtes állományát, a teljes sperma tömegének mindössze 0,5 százalékát 80 %vagy annál is kevesebb életképes 17 km /h ( 3-4 mm/perc) Scrotum -herezacskó: Scrotum - herezacskó Bőre erősen pigmentált A herék működéséhez szükséges optimális hőmérsékletet biztositja Scrotum -herezacskó: Scrotum - herezacskó A spermiumok a herében 35 °C-on képződnek, ennél magasabb hőmérsékleten nem termelődnek, vagy a már meglévők elpusztulnak Alacsonyabb hőmérséklet sem kedvez a spermiumképződésnek, de a meglévőket nem pusztítja el. A herezacskó (scrotum) izmainak összehúzódásával és izzadságmirigyeinek segítségével termosztáthoz hasonló működéssel biztosítja a megfelelő hőmérsékletet Nemi mirigyek: Nemi mirigyek Endokrin mirigyek – nemi hormonok Szaporitó szervek -hímivarsejt –spermium -női ivarsejt –petesejt Megtermékenyités spe r mium + petesejt A pubertás kora: A pubertás kora a legtöbb testméretnek és belső szervnek minden irányú felgyorsult növekedése a nemi szervek fejlődnek és kialakulnak a másodlagos nemi jellegek megváltoznak a testarányok módosul a testösszetétel formálódik a testalkat Másodlagos nemi jelleg: Másodlagos nemi jelleg a nemi érés idején (pubertás) az ivarmirigyek (férfiaknál here, nőknél petefészek) által termelt hormonok alakítják ki és tartják fenn főként alkati tulajdonságokban mutatkozik meg: csontozat, izomzat : férfiaknál fejlettebb, erősebb; nőknél több a bőr alatti zsírpárna; férfi/női alkat sémája (csúcsával lefelé/felfelé fordított háromszög) hang : férfiaknál mélyebb (gége erőteljesebben fejlett, pajzsporc kiugróbb> ádámcsutka) szőrzet : férfiaknál egész testen erősebb, arcon folyton nő emlő : nőknél kifejődnek, férfiaknál nem Női alkat sémája Férfi alkat sémája Másodlagos nemi jellegek: Másodlagos nemi jellegek Férfi nem Jellegzetes szőreloszlás -arc,mellkas,hát A hangmagasság változása(mutálás) ádámcsutka A testet fedő bőr megvastagodása A bőralatti kötőszövet megkeményedése Jobban fejlett izomzat Női nem A szőrzet és a zsirszövet jellegzete eloszlása A bőralatti kötőszövet a női test egyes részein fejletebbé válik –váll,emlő,csipő Az első menstruáció megjelenése -menarche

Add a comment

Related presentations

Related pages

Női nemi szervek – Wikipédia

A női nemi szervek a nők szaporító szervei, melyek két csoportba sorolhatók. Léteznek külső és belső nemi szervek. Előbbihez a szeméremdomb, a ...
Read more

Férfi nemi szervek – Wikipédia

A férfi nemi szervek legtöbb betegsége a külső nemi szerveket érinti, és más-más életkorban más-más tünetek jelentkeznek. A fiúknak ...
Read more

A férfi nemi szerv - szexualitás - IntimZóna

A férfi nemi szerv. A férfi nemi szervei és azok működése. A férfi nemi szervek felépítésükben és működésükben is elválaszthatatlanok a ...
Read more

ORIGO CÍMKÉK - nemi szervek

nemi szervek címke oldala az ORIGO-n. Kapcsolódó cikkek, videók, képgalériák.
Read more

Milyen a szép nemi szerv? Ilyen! - Nők Lapja Café

A beteljesült szexuális élet alapfeltétele, hogy az ember elfogadja, szeresse tulajdon testét, annak minden szegletét – a nemi szervekkel együtt ...
Read more

Nemi szervek | babamama.rs

A nemi szervek ápolása sokszor okoz fejtörést az újdonsült anyukáknak. A feladat korántsem olyan nehéz, mint amilyennek először látjuk!
Read more

A külső nemi szervek és a hüvely - HáziPatika

Szemérmes szervek A szeméremdombtól lefelé találhatók a külső nemi szervek, a nagy és kis szeméremajkak, melyek már érintésre is érzékenyek ...
Read more

A női nemi szervek gyulladásos betegségei - intim ...

A női nemi szervek gyulladásos betegségei. A női nemi szervek elhelyezkedésükből adódóan fogékonyabbak a fertőző betegségekre, emellett a ...
Read more

dict.cc Wörterbuch :: nemi szervek :: Deutsch-Ungarisch ...

Ungarisch-Deutsch-Übersetzung für nemi szervek im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch).
Read more

Női nemi szervek - Wikiwand

A női nemi szervek a nők szaporító szervei, melyek két csoportba sorolhatók. Léteznek külső és belső nemi szervek. Előbbihez a szeméremdomb, a ...
Read more