Negación e interrogación. Galego A-2

75 %
25 %
Information about Negación e interrogación. Galego A-2
Education

Published on January 5, 2009

Author: xafrico

Source: slideshare.net

Description

Negación, interrogación e énfase afirmativa

Fichas de gramática galega: Negación, interrogación e outros fenómenos Nivel inicial

Negación absoluta • A negación absoluta realízase con non (unha proforma): – A: Queres un anaco de pan? – B: Non. • Existen outras fórmulas semellantes, mais sempre cun valor absoluto: – Para nada – En absoluto • E mesmo non pode ir matizado: – Máis ben non – Pois non.

Negación parcial • Basta usar non, que é átono (á diferenza do non absoluto, que é tónico): – ‘Non|| a ‘xente |non me ‘dixo |‘nada • Xeralmente acompaña o verbo: – Non sei nada diso – Non me esperes até mañá Cando hai un auxiliar, este leva a negación: • – Non teño que me erguer cedo hoxe. – Non puiden chamalo onte. – Non estamos a facer os cálculos correctamente. • O galego admite a dupla negación (que é opcional) – Tampouco [non] é tan interesante. – Ninguén [non] mo explicou

Máis construcións negativas • Certos elementos funcionais (preposicións, adverbios, conxuncións…) teñen un valor negativo: – Nin: • A xente nin soubo o que acontecía. – Tampouco • Eu non entendo tampouco esa actitude. – Sen • Marchou sen falar.

Afirmación absoluta • Pódese realizar en galego de dúas maneiras: – Respondendo con si (ou outras proformas semellantes) • A: Estás preocupado? • B: Si / Claro / Evidentemente / Pois si / Mais ben si / Pois é. – Respondendo co mesmo verbo con que se pregunta: • A: Queres un café? • B: Quero. • A: O neno sabe xa nadar? • B: Sabe.

Afirmación parcial • Serve máis ca nada para enfatizar. • Acompaña o verbo. • Obsérvese a diferenza: – Eu teño fame [– enfático] – Eu si (que) teño fame [+ enfático]

Preguntas pechadas As preguntas pechadas son aquelas en que se procura unha resposta • si/non (aínda que poden darse outras como: non sei, é posíbel, pode ser, etc. En galego, para realizar unha pregunta abonda con usar unha entoación • ascendente ao final da frase. Tes fame (aseveración) – Tes fame? (pregunta) – Márcase cun signo interrogativo ao final do período escrito <?> • Existen algúns reforzos para estas preguntas • Seica sabes onde están as chaves? – É que xa son as oito? –

Preguntas abertas As preguntas abertas son aquelas en que se procura calquera resposta • Realízanse mediante o uso dos pronomes interrogativos •

Add a comment

Related presentations

Related pages

Fichas de gramática galega | Xavier Frias - Academia.edu

A-2 Xavier Frías Conde ... Xavier Frías-Conde 53 Negación, interrogación e outros fenómenos ... galego admite a dupla negación (que ...
Read more

insultos en galego - pt.scribd.com

Paulino Francisco Novo FolgueiraTese de doutoramento OS INSULTOS EN GALEGO. ... Interrogación Non se usa para insultar coas propiedades acabadas de ver ...
Read more

Gramática da lingua galega II Morfosintaxe (2006) [2ª ...

De negación 5.3.3 .3. De dúbida 5.3.4 ... Morfosiniaxe Existen tamén en galego algúns comparativos sintéticos que son restos de comparativos ...
Read more

Sobre a calidade da nosa lingua by Iván Méndez - issuu

A preposición cara a ..... 2.5.9. ... Os signos de interrogación e ... O pronome indefinido e a dupla negación En galego son incorrectas as ...
Read more

Contrast 2 Programación didáctica galego (LOMCE)

- Negación (e. g. Never; ever; You needn´t have). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the budget for this project?
Read more

Viewpoints 2 Programación didáctica galego (LOMCE)

- Negación (e. g. Never; ever; You needn´t have). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags).
Read more

Sobre a calidade da nosa lingua - kit.consellodacultura.gal

Galicia: CONSORCIO EDITORIAL GALEGO. Estrada da Estación 70-A, 36818, A Portela. Redondela (Pontevedra). Tel. 986 405 051. Fax: 986 404 935.
Read more

Gramática da lingua galega I Fonética e fonoloxía (2006 ...

... sistema vocálico. Ínterxeccións. interrogación e ... propiedade nin a afirmación ou a negación dunha propiedade ... a/ 2. ou sexa. /o/.: /'o ...
Read more