Nefelometria i turbidimetria

67 %
33 %
Information about Nefelometria i turbidimetria
Technology

Published on March 12, 2014

Author: hioidex

Source: slideshare.net

Description

Nocions bàsiques de turbidimetria i nefelometria

NEFELOMETRIA I TURBIDIMETRIA

Principis bàsics • Espectroscòpies d’absorció molecular en la zona d’espectre visible • Comportament de la matèria al incidir una radiació electromagnètica (fenòmens de reflexió, dispersió, bloqueig i transmissió de la resta de radiació fins el detector) • Característiques de la mostra: són partícules no transparents en un líquid (precipitats, suspensions col·loïdals,..) • La nefelometria estudia la radiació dispersada per la mostra en angles diferents al d’incidència de la radiació • La turbidimetria estudia la radiació no dispersada • Mètodes analítics qualitatius i quantitatius

Nefelometria • La dispersió de la radiació és un fenomen físic resultant de la interacció entre aquesta i les partícules en suspensió en un medi adequat. • Els angles de mesura de la radiació dispersada oscil·len entre 15 i 90 • Aquesta dispersió està influïda per: – La concentració de l’analit – Volum, mida, pes i nombre de partícules – Longitud de l’ona de la radiació incident – Distància del detector a la cubeta

Nefelometria (II) El grau d’influència d’aquests factors està reflectit en la teoria de Rayleigh: 1. La intensitat de llum dispersada és: - Directament proporcional a la concentració de les partícules en la mostra - Directament proporcional al pes molecular de les … - Inversament proporcional al quadrat de la distància entre el detector i la cubeta - Inversament proporcional a la quarta potència de la λ

Nefelometria (III) 2. La distància entre el detector i la cubeta és relacionen directament amb la sensibilitat dels mètodes aplicats 3. El model de dispersió depèn de la relació entre la mesura de la partícula i la longitud d’ona de la radiació incident. Quan són del mateix ordre, es produeix una dispersió de la radiació en diferents angles, fet que facilita la seva mesura.

Nefelometria (IV) L’equip de mesura és específic per a aquestes determinacions i està dissenyat de manera quel detector pot variar de posició respecte a la direcció de la radiació incident en uns angles preestablerts

Nefelometria (V) Si en un principi la mostra és transparent i al aplicar els reactius apareixen les partícules en suspensió, per a ajustar l’espectrofotòmetre utilitzarem un blanc-mostra, que elimina el bloqueig de la radiació incident per causes alienes a l’analit i degudes a la mostra.

Tipus de dispersions Es mostren per a tres mides de partícula, corresponents a les dispersions de Rayleigh, Rayleigh-Debye i Mie. L’angle de dispersió θ és el que existeix entre els rajos incident i dispersat. Així, θ és 0° per a la dispersió directa i 180° per a la dispersió que es dirigeix cap a enrere.

D. Rayleigh D. R-Debye D. Mie 7000-40000 nm

Dispersió de la llum per diverses molècules i cèl·lules a 340 i 630nm Al augmentar la mida de les partícules respecte a la λ del raig incident, la radiació dispersada es distribueix asimètricament Partícules Mida (nm) λ (nm) Dispersió IgG 8 340 - 630 Rayleigh / R IgM 35 340 - 630 R-Debye / R Immunocomplexos 20-100 340 - 630 R-Debye / R α-Lipoproteïna 5-15 340 - 630 Rayleigh / R β-Lipoproteïna 15-30 340 - 630 R / R-Debye Quilomicrons 200-450 340 - 630 R-D / R-D E. Coli 500 340 - 630 Mie / R-Debye Eritròcits 7500 340 - 630 Mie / Mie

Turbidimetria Mesura la radiació bloquejada per part de la mostra, relacionant la intensitat del feix incident i del resultant d’atravessar la cubeta La detecció de la radiació transmesa es realitza en la mateixa direcció quel feix incident ( = 0 ) i el senyal potθ ⁰ expressarse com absorbància o com transmitància

Turbidimetria(II)

Turbidimetria (III) Aquest fenomen es regeix per la llei de Lambert-Beer: la intensitat de radiació bloquejada per la mostra és directament proporcional a la concentració de l’analit L’equip de mesura en general és el mateix que en espectroscopia d’absorció molecular en el rang del visible

Nefelometria i Turbidimetria Estudi comparatiu (diferències i similituds) Turbidimetria Nefelometria Mesura Radiació no dispersada Rad. Dispersada Equip Espectrofotòmetre Aparell específic Sensibilitat Depèn de l’equip Depèn del blanc Límit detecció Depèn de l’equip Depèn del blanc Interferències Existeixen de matriu 320-380 nm i des de 500 a 600nmλ Mètodes A punt final Quantitatius Cinètics Qualitatius Recta patró Aplicacions Determinació de proteïnes: Det. del calci (mètode del ATCA) (precipitació amb sals de P i S) Cost Menor Major (cal aparell) Angle feix incident 0 15-90⁰ ⁰

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Nefelometria – Wikipédia

Nefelometria a turbidimetria sú určené na určovanie koncentrácie rozptýlených častíc meraním intenzity rozptylu svetla a absorbcie svetla.
Read more

Turbidimetría - YouTube

Standard YouTube License; Loading ... Protocolo para Determinación de Turbidez por turbidimetria - Duration: 2:02. WILLIAM PINEDA BOLIVAR 6,933 ...
Read more

Nefelometria i Turbidimetria - scribd.com

Nefelometria i. turbidimetria Introducció Què es la turbidimetria ? Aplicacions clíniques ÍNDEX Què es la nefelometria ?
Read more

Nefelometria i turbidimetria - Technology - DOCUMENTS.TIPS

NEFELOMETRIA I TURBIDIMETRIA Principis bàsics Espectroscòpies d’absorció molecular en la zona d’espectre visible Comportament de la matèria al ...
Read more

NEFELOMETRIE+turbidimetrie - scribd.com

Analize. fizico-chimice Nefelometria si Turbidimetria 1 se masoara turbidimetric 2 . se masoara nefelometric T = fascicolul care strabate suspensia ...
Read more

turbidimetria - pt.scribd.com

Cu cercetarea intensităţii luminii difuzate L se ocupă nefelometria, iar a slăbirii luminii prin transmisie h — turbidimetria.
Read more

Nefelometria - dicionário português: - Dicionário ...

Nefelometria é um método analitico de laboratório que se baseia na diminuição da intensidade pela difracção da luz. É utilizada na medicina para o ...
Read more

Nefelometría - YouTube

Nefelometría y turbidimetría - Duration: 5:55. ... Sulfatos por Turbidimetria - Duration: 4:11. Ariel De la Fuente 2,674 views. 4:11
Read more