Nautisk fagsystem - Esri norsk BK 2014

67 %
33 %
Information about Nautisk fagsystem - Esri norsk BK 2014
Technology

Published on February 11, 2014

Author: GeodataAS

Source: slideshare.net

Description

Nautisk fagsystem brukes til innsamling, synkronisering og forvaltning av data for farleder, fyr og merker.

Systemet beskrives og planer for fremtiden presenteres.

Nautisk Fagsystem (NFS) Jan Erik Dyb Senter for Farled Fyr og Merker

Nautiske objekter i Norge • Fyrstasjon • Fyrlykt • Faste merker • m/lys • Stenger • Varder • Båker • Flytende merker • Lateral • Kardinal • Lys • Racon ”~23 000 stk” ”IALA” ”Særegen kyst”

Forvaltning av nautiske objeketer Region FFM Region Rederi Region Bestiller QA & Etablerer Iverksetter Gjennomfører Godkjenner FFM QA / Forvalter Tilgjengeliggjør SKSK Publiserer – Digital prosess gjennom hele kjeden og alle ledd i KV • Planlegging, godkjennelse, utførelse, etterkontroll og publikasjon – Brukes av alle regionene (5), FFM og rederiet – Kommuniserer mot Sjøkartverket – Oppdaterer andre systemer – Dataleveranse til NFS innsyn og Kystinfo

NFS – hva er det? • Bygd opp rundt ArcGis • Databaser – Nautiske objekter – Bunnmodeller • Kart • Tilpassede funksjoner • Instrumentering

Nautisk fagsystem i KV 1) Landløsning – Oversikt over nautiske installasjoner – Planlegging og vedlikehold av nautiske installasjoner og farleder – Dybdedata – Kommunikasjon til SKSD – Kommunikasjon til FDV system – Opprettelse av jobber i WMX  Utrulling løses med Citrix, DB i Horten 2) Sjøløsning – Innmåling av nautiske installasjoner – Skjerming – Oppmåling av bunn – Kvittering  Egne installasjoner på fartøy – avansert! 3) Innsynsløsning – Geocortex – http: (og smarttelefon) – Både innsyn og redigering

Sjøløsningen – Trænen • Enkeltstrålelodd – Villa og Villungen • Mutlistrålelodd • Gradert løsning – Utvær • Enkeltstrålelodd – 2013 • Opp til 6 nye fartøy

TRÆNEN Horten

NFS sjø NFS land NFS sentralt

NFS sjø NFS land FFM Ålesund Båter DMZ Regionskontorer Manuell Overføring ArcGIS Desktop LAN PDS2000 Manuell Overføring ArcGIS Server Admin og WorkFlow Management PDS2000 Databaseserver SQL Database ArcGIS Server Workgroup Filserver ArcGIS Desktop XYZ prosessering Logging ArcGIS Desktop Web Applikasjoner XYZ prosessering Sensorer WLAN Access Point WL A ArcGIS Desktop Web Appliksjoner XYZ prosessering A WL N AN NW AN NW WLA FFM og Regionkontorer kan kjøre citrix løsning for ArcGIS Desktop HORTEN WMS,WFS tjenester Dataflyt fra GIS til FDV via Webservices DMZ KeepUp Landserver W AN LAN Bakgrunnsdata Fagdata SINMAT Prosjektdata Geocortex Databaseserver ArcGISserver SQL Database Webservices WorkFlow Manager Filserver ArcGIS Desktop Citrix Park NFS sentralt PDS2000 PSIAM Webservices FDV Server Database

Nautiske database i NFS Default WMX FFM/KSD Planroot Region Versjoner

Kvalitetssikring: • Prosjektområde • Workflow manager

- samt ”Archive” i Default DB..

Sørøst Analyse av staker 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 130-140 140-150 150-160 160-170 170-180 180-190 190-200 210-220 220-230 230-240 250-260 260-270 300-310 530-540 Totalt 176 201 100 66 27 23 26 10 4 5 6 3 2 3 1 3 1 2 1 1 Vest Midt-Norge Nordland 10 19 22 7 6 7 4 1 5 1 3 17 23 24 22 15 8 5 2 3 1 2 2 63 98 38 17 14 10 3 2 7 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 129 1 1 91 1 1 1 1 1 1 Troms og Finnmark 34 49 45 25 19 12 14 4 3 6 6 2 1 1 1 1 665 1 263 223 Totalt 302 391 231 137 81 61 53 19 22 16 18 7 2 9 3 7 2 5 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1378

Oppsummering: • NFS har klart å etablere system som ivaretar forvaltningsansvaret vi har på egen infrastruktur • Kvalitet og sporbarhet blir ivaretatt • Erstatter gamle verktøy • Opplæring av etaten blir gjennomført! • Effektivitet i felt og kart blir hurtigere oppdatert

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Hubble Space Telescope - Wikipedia, the free encyclopedia

... the supernova's light. The supernova was previously seen in November 2014 behind galaxy cluster MACS J1149.5+2223 as part of Hubble's Frontier Fields ...
Read more

Travelogue (@DhTravelogue) | Twitter

Norsk; Polski; Português ... http:// huff.to/1kHDrew Looking forward to reading your bk 'Mrs ... http:// blogs.esri.com/esri/ucinsider /2014/05/16/make-a ...
Read more

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2016 - Privacy - Terms ...
Read more

Download torrents, Download torrent, torrent tracker

Toggle navigation SlowTorrent.com. ... RoffeTheCoolMan The B Sam Art Bell TBS AAC adventure ShAaNiG thriller Movie WWE Mp3 BlackSam AC3 Radio Music crime ...
Read more

UK 3DGIS SIG (@UK3DGIS) | Twitter

... // blogs.ncl.ac.uk/geospatialengi neering/2014/12/03/eurosdr ... www. bk.tudelft.nl/nl/over-facult eit ... 6-7pm ESRI 3D City ...
Read more

Kommunereform - Arkivverket

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre ei kommunereform i perioden 2014-2020. ... Skaffe oversikt over fagsystem, ... Norsk Arkivråd;
Read more

Download - UpdateStar - UpdateStar.com

No more missed important software updates! UpdateStar 10 lets you stay up to date and secure with the software on your computer.
Read more

Search Results for '' - FreshNews.com | U.S. Tech News ...

Search Results for '' 148625 results found in 0.086 seconds. Monday, January 25, 2016 /C O R R E C T I O N -- UST Global/ --- CHICAGO, Jan. 25, 2016.
Read more