Natural energies Gamnes Farm

100 %
0 %
Information about Natural energies Gamnes Farm
Real Estate

Published on October 18, 2008

Author: Gamnesgard

Source: slideshare.net

Description

Project of building a green farm with inspiration of old arcitecture

Gamnes gård Feng Shui, Vastu, Geometri, Jordmagnetisme, Naturlige energier, Sanselige steder, kulturminner, kosmiske energier, vannårer, m.m.

Vi ønsker: Å være ekte Å være naturlige Å skape undring og nysgjerrighet Å være innovative og skape debatter Å skape idéer til handling Å tørre å trø inn i nye fagfelt Å bidra til å skape nytenkning og bidra til at kulturelle gjerder brytes ned

Å være ekte

Å være naturlige

Å skape undring og nysgjerrighet

Å være innovative og skape debatter

Å skape idéer til handling

Å tørre å trø inn i nye fagfelt

Å bidra til å skape nytenkning og bidra til at kulturelle gjerder brytes ned

 

Dette kan skje: Gjennom måten vi gjør ting på Gjennom arkitektur Gjennom ”å bare gjøre det” Gjennom å fortelle – og gjenfortelle – Gjennom å spørre – og finne svar Hør intervjuet med miljøakitekt Chris Butters i P2 http://www.nrk.no/programmer/sider/saann_er_livet/ http://nettradio.nrk.no/default.php?&kanal=P2NoYW5uZWw9bnJrLXAypHN0YXJ0PTIwMDctMTEtMDdUMTAlM0EwMyUzQTAwpGVuZD0yMDA3LTExLTA3VDEwJTNBNTYlM0EwMKR0aXRsZT1VK1Z1YmlCbGNpQnNhWFpsZEE9PaRpbm49MKR1dD0wpGJpdHJhdGU9

Gjennom måten vi gjør ting på

Gjennom arkitektur

Gjennom ”å bare gjøre det”

Gjennom å fortelle – og gjenfortelle –

Gjennom å spørre – og finne svar

Hør intervjuet med miljøakitekt Chris Butters i P2

http://www.nrk.no/programmer/sider/saann_er_livet/

http://nettradio.nrk.no/default.php?&kanal=P2NoYW5uZWw9bnJrLXAypHN0YXJ0PTIwMDctMTEtMDdUMTAlM0EwMyUzQTAwpGVuZD0yMDA3LTExLTA3VDEwJTNBNTYlM0EwMKR0aXRsZT1VK1Z1YmlCbGNpQnNhWFpsZEE9PaRpbm49MKR1dD0wpGJpdHJhdGU9

NY VEI TIL GAMNES: RV 867 står ferdig 2009:

Ny mulighet for Gamnes:

Et fantastisk område som kan utvikles:

Tenke globalt – og handle lokalt Et unikt nettverk med fagmiljø fra hele verden kan bidra. Synliggøre – oppmuntre – respektere – innovere! For eksempel www.implosionresearch.com VORTEX SCULPTURE

Et unikt nettverk med fagmiljø fra hele verden kan bidra.

Synliggøre – oppmuntre – respektere – innovere!

For eksempel www.implosionresearch.com

VORTEX SCULPTURE

Å bli ønsket velkommen til ”DET GODE TUNET” - ØNSKE: Inngangsparti med sterk identitet: Vektlegge kulturlandskap busker, trær og klatre-planter slitesterk og fin belegning

ØNSKE:

Inngangsparti med sterk

identitet:

Vektlegge kulturlandskap

busker, trær og klatre-planter

slitesterk og fin belegning

GÅRDENS ADKOMSTPARTI OG GJERDER BARNAS LANDSKAP – GÅRDENS UTEMILJØ – OG INNEMILJØ MÅ ”HENGE SAMMEN” Eksempel: ” Troja-porten”, - en del av ”det gode tunets” identitet”? Forslag: stort utsmykningsprosjekt med vektlegging på ”Gården og kysten som læringsarena” og ”Det gode tunet” Kan være en prosjektoppgave for arkitekter, skoleelever evt. (se egen hjemmeside for Troja- prosjektet i Berlin)

Eksempel:

” Troja-porten”, - en del av ”det gode tunets” identitet”?

Forslag: stort utsmykningsprosjekt med vektlegging på ”Gården og kysten som læringsarena” og ”Det gode tunet”

Kan være en prosjektoppgave for arkitekter, skoleelever evt.

(se egen hjemmeside for Troja- prosjektet i Berlin)

Gammel viten til ny design? De ”usynlige” naturlige energier Vastu Mandala Arkitekt: jorgen.thorkildsen@arkadia.no viser hvordan de kreftene vi omgir oss med, virker inn på bygningsmiljøet. Det er i denne sammenhengen snakk om det elektromagnetiske feltet fra nord til syd, og tilsvarende det som følger solens bevegelse. De loddrette pilene viser resultant-kreftene, som vi må ta hensyn til ved planlegging av bygg. Således skal man kompensere for energi lekkasje ved å demme opp materielt sett både i syd, sydvest. og mot vest  For å oppnå dette kan man benytte seg både av tomtens skråning og tunge bygningsmaterialer.

viser hvordan de kreftene vi omgir oss med, virker inn på bygningsmiljøet.

Det er i denne sammenhengen snakk om det elektromagnetiske feltet fra nord til syd, og tilsvarende det som følger solens bevegelse.

De loddrette pilene viser resultant-kreftene, som vi må ta hensyn til ved planlegging av bygg.

Således skal man kompensere for energi lekkasje ved å demme opp materielt sett både i syd, sydvest. og mot vest 

For å oppnå dette kan man benytte seg både av tomtens skråning og tunge bygningsmaterialer.

Alt er former for energier, både det vi oppfatter med våre sanser, tankene, følelsene og stemningene. Det følger av dette at de også virker inn på hverandre. Det er vel ingen som i fullt alvor påstår at ikke våre omgivelser virker inn på vår psyke, og som en følge av det, på vår kropp. Våre omgivelser, både de naturlige, og de vi har bygget selv, er et meget kompleks samspill av energier. Sånn sett er bygningen en organisme - med et energetisk forløp, og som derfor kan utformes i harmonisk resonans med de energetiske strukturer i naturen.  Det er denne virkningen Vastu Shastra tar sikte på å forstå, og kunne påvirke, til beste for oss alle, for å unngå uheldige følger av en ubevisst formgivning ...

Alt er former for energier, både det vi oppfatter med våre sanser, tankene, følelsene og stemningene.

Det følger av dette at de også virker inn på hverandre.

Det er vel ingen som i fullt alvor påstår at ikke våre omgivelser virker inn på vår psyke, og som en følge av det, på vår kropp.

Våre omgivelser, både de naturlige, og de vi har bygget selv, er et meget kompleks samspill av energier.

Sånn sett er bygningen en organisme - med et energetisk forløp, og som derfor kan utformes i harmonisk resonans med de energetiske strukturer i naturen. 

Det er denne virkningen Vastu Shastra tar sikte på å forstå, og kunne påvirke, til beste for oss alle, for å unngå uheldige følger av en ubevisst formgivning ...

Så: 12.07.08 fikk jeg besøk: SWAI: Født i India, Oppvokst i Sør-Afrika, Utdannet i Amerika, Selvutnevnt Yogi – intervjuet og utdannet i 3 + 5 år innen ulike retninger med tema Naturlige energier: Opprinnelig prosjektledelse, forretningsutvikling, IT, Ingeniør – men nå: Evig ”dedicted” to future magic points! Kjære Vivi-Ann, Jeg har jobbet på prosjektet siden i går ... litt over 8 timer. Tatt i betraktning den form og størrelse på tomten, de topo-grafiske konturene av landet, vidstrakthet av intensjoner på land, og mer, gjør dette til et svært komplekst prosjekt indeed. Så etter ulike betraktninger, som jeg wont gå inn her, jeg anbefaler den følgende:

SWAI: Født i India, Oppvokst i Sør-Afrika, Utdannet i Amerika, Selvutnevnt Yogi – intervjuet og utdannet i 3 + 5 år innen ulike retninger med tema Naturlige energier: Opprinnelig prosjektledelse, forretningsutvikling, IT, Ingeniør – men nå: Evig ”dedicted” to future magic points!

Kjære Vivi-Ann, Jeg har jobbet på prosjektet siden i går ... litt over 8 timer.

Tatt i betraktning den form og størrelse på tomten, de topo-grafiske konturene av landet, vidstrakthet av intensjoner på land, og mer, gjør dette til et svært komplekst prosjekt indeed.

Så etter ulike betraktninger, som jeg wont gå inn her, jeg anbefaler den følgende:

A: NEW HOUSE BELIGGENHET Starter fra veien på østsiden av kjøpt eiendom måler 108 meter langs øst grensen. Fra dette punktet, ved hjelp av et kompass, måle 6 eller 9 meter nøyaktig vest og markere dette punktet. Dette vil være NE hjørne av huset. Forsiden av huset skal ligge nøyaktig på øst vest aksen, mens den fortsetter vestover fra merket spot.

Starter fra veien på østsiden av kjøpt eiendom måler 108 meter langs øst grensen.

Fra dette punktet, ved hjelp av et kompass,

måle 6 eller 9 meter nøyaktig vest og markere dette punktet.

Dette vil være NE hjørne av huset.

Forsiden av huset skal ligge nøyaktig på øst vest aksen, mens den fortsetter vestover fra merket spot.

B: Før flyttingen Før du begynner å forberede landet for flytting av huset, du må gjøre en lysning og bønn seremonien. Du kan gjøre det selv eller du kan finne en person som du synes er mest egnet til å gjøre det følgende: (Cud en shamanic eller samisk prest). Når du er klar til å sette i gang dette ritualet, må gi meg beskjed og jeg vil e du den beste tid og dato for deg å gjøre dette ritualet, astrologically speaking. Når den tid er fastsatt, kan du gjøre følgende:

Før du begynner å forberede landet for flytting av huset, du må gjøre en lysning og bønn seremonien.

Du kan gjøre det selv eller du kan finne en person som du synes er mest egnet til å gjøre det følgende: (Cud en shamanic eller samisk prest).

Når du er klar til å sette i gang dette ritualet, må gi meg beskjed og jeg vil e du den beste tid og dato for deg å gjøre dette ritualet, astrologically speaking.

Når den tid er fastsatt, kan du gjøre følgende:

1) Lag et alter i sentrum av handlingen i det nye huset. Dette vil være midlertidig for dette ritualet. 2) Lett en lykt / stearinlys og ringe til dine guider / sprit og be om tillatelse og hjelp til gjennomføring av seremonien.

1) Lag et alter i sentrum av handlingen i det nye huset. Dette vil være midlertidig for dette ritualet.

2) Lett en lykt / stearinlys og ringe til dine guider / sprit og be om tillatelse og hjelp til gjennomføring av seremonien.

3) Deretter bruke salvie eller noe annet, fra sentrum, klar hele tomten til det nye huset for å bli kvitt alle negative eller stillestående energier rundt og i plot. 4) Ved ferdigstillelse av clearing, returnerer tilbake til alteret, og spør Moder Jord og positiv ånder / energier tillatelse og veiledning og velsignelser til å plassere huset på den nye tomten.

3) Deretter bruke salvie eller noe annet, fra sentrum, klar hele tomten til det nye huset for å bli kvitt alle negative eller stillestående energier rundt og i plot.

4) Ved ferdigstillelse av clearing, returnerer tilbake til alteret, og spør Moder Jord og positiv ånder / energier tillatelse og veiledning og velsignelser til å plassere huset på den nye tomten.

5) Be om tilgivelse fra Moder Jord for å forstyrre land og andre energier. 6) gi tilbud til land gjennom alteret ...

5) Be om tilgivelse fra Moder Jord for å forstyrre land og andre energier.

6) gi tilbud til land gjennom alteret ...

7) ber om at de positive energier forbli bor der for å hjelpe guide og beskytte den fra andre inntrenging etc. Når alle de ovennevnte seremonier er fullført kan du begynne å forberede seg landet for flyttingen. Jeg anta at forberedelsene vil ta litt tid. Det gjør at jeg vet hvor mange dager du trenger for å sette tomten og huset for flyttingen. Jeg vil deretter få en annen tid og dato for en astrologisk lovende tid for den faktiske flytte av huset.

7) ber om at de positive energier forbli bor der for å hjelpe guide og beskytte den fra andre inntrenging etc.

Når alle de ovennevnte seremonier er fullført kan du begynne å forberede seg landet for flyttingen.

Jeg anta at forberedelsene vil ta litt tid.

Det gjør at jeg vet hvor mange dager du trenger for å sette tomten og huset for flyttingen.

Jeg vil deretter få en annen tid og dato for en astrologisk lovende tid for den faktiske flytte av huset.

Jeg vil forlate for Narvik i dag, slik at du kan fortsette å komme meg via Grete's celle, hvis du har flere spørsmål. Jeg vil gi deg en annen for å komme meg i noen få dager.

Jeg vil forlate for Narvik i dag, slik at du kan fortsette å komme meg via Grete's celle, hvis du har flere spørsmål.

Jeg vil gi deg en annen for å komme meg i noen få dager.

Med hensyn til betaling, jeg har en amerikansk bankkonto, men de kreve en mye for å overføre midler. Så jeg ser på alternativer for enten åpne en bankkonto her i norge, slik at jeg kan ha det her for min bruk under mine besøk. Hvis det er en mulighet for å få kontanter med en gang at wud være mest nyttig for meg med en gang. Ellers er det ikke problemet i det hele tatt hvis vi vente til jeg får det sorteres ut. Så jeg vil la du vet hva bankkontoen du kan bruke for å overføre midler. Allikevel, Hope dette er nyttig. Snakk til deg snart. Skål swair

Med hensyn til betaling, jeg har en amerikansk bankkonto, men de kreve en mye for å overføre midler.

Så jeg ser på alternativer for enten åpne en bankkonto her i norge, slik at jeg kan ha det her for min bruk under mine besøk.

Hvis det er en mulighet for å få kontanter med en gang at wud være mest nyttig for meg med en gang.

Ellers er det ikke problemet i det hele tatt hvis vi vente til jeg får det sorteres ut.

Så jeg vil la du vet hva bankkontoen du kan bruke for å overføre midler. Allikevel, Hope dette er nyttig. Snakk til deg snart. Skål swair

Sacred Geometry Art and architecture The golden ratio , geometric ratios, and geometric figures were often used in the design of Egyptian , ancient Indian, Greek and Roman architecture . Medieval European cathedrals also incorporated symbolic geometry. Examples include: Labyrinth (an Eulerian path , as distinct from a maze ) Mandala Parthenon Taijitu (Yin-Yang) Tree of Life Rose Window Celtic art such as the Book of Kells Yantra Swastika Dharmacakra

Art and architecture

The golden ratio , geometric ratios, and geometric figures were often used in the design of Egyptian , ancient Indian, Greek and Roman architecture . Medieval European cathedrals also incorporated symbolic geometry. Examples include:

Labyrinth (an Eulerian path , as distinct from a maze )

Mandala

Parthenon

Taijitu (Yin-Yang)

Tree of Life

Rose Window

Celtic art such as the Book of Kells

Yantra

Swastika

Dharmacakra

Golden Ratio: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Golden_ratio_line.svg the golden ratio = 1.61803399 The golden section is a line segment sectioned into two according to the golden ratio . The total length a+b is to the longer segment a as a is to the shorter segment b .

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Golden_ratio_line.svg

the golden ratio = 1.61803399The golden section is a line segment sectioned into two according to the golden ratio . The total length a+b is to the longer segment a as a is to the shorter segment b .

Labyrinth http://en.wikipedia.org/wiki/Labyrinth

http://en.wikipedia.org/wiki/Labyrinth

Mandala http://en.wikipedia.org/wiki/Mandala

http://en.wikipedia.org/wiki/Mandala

Parthenon http://en.wikipedia.org/wiki/Parthenon

http://en.wikipedia.org/wiki/Parthenon

Taijitu (Yin-Yang) http://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang

http://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang

Tree of life (Kabbalah) http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(Kabbalah )

http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(Kabbalah )

Rose window http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_window Rose window

http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_window

Rose window

Celtic art http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_culture

http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_culture

Book of Kells http://nn.wikipedia.org/wiki/Book_of_Kells Ein har identifisert fire store illustratørar, som truleg har hatt mange hjelparar. Menneske, dyr og plantar er med i boka, omkransa av rik ornamentering frå den keltiske tradisjonen. Opnings bokstavar er òg blitt til praktfulle kunstverk.

http://nn.wikipedia.org/wiki/Book_of_Kells

Ein har identifisert fire store illustratørar, som truleg har hatt mange hjelparar. Menneske, dyr og plantar er med i boka, omkransa av rik ornamentering frå den keltiske tradisjonen. Opnings bokstavar er òg blitt til praktfulle kunstverk.

Yantra http://en.wikipedia.org/wiki/Yantra

http://en.wikipedia.org/wiki/YantraSwastika http://en.wikipedia.org/wiki/Swastika

http://en.wikipedia.org/wiki/Swastika

Dharmacakra http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmacakra

http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmacakra

Here are some principles The use of ritual and ceremony to honor such natural functions as the cycling of the seasons, the phasing of the moon, and the four (or seven) directions  The use of Feng Shui, Vastu, Sacred Geometry, and other geomantic disciplines to auspiciously place constructions in the built environment – often in alignment with energy points or ley lines  Setting aside significant percentages of the land for natural functions  Identifying and preserving special places – such as groves, hilltops, promontories, water features – as sacred sites  Creating meditation nodes and sanctuaries  Constructing earth temples, shrines, and altars  Using architectural and siting practices that blend buildings into the landscape  Regenerating previously damaged tracts of land so they can thrive again  Bringing Nature right into the farm and making it highly visible wherever possible

The use of ritual and ceremony to honor such natural functions as the cycling of the seasons, the phasing of the moon, and the four (or seven) directions

 The use of Feng Shui, Vastu, Sacred Geometry, and other geomantic disciplines to auspiciously place constructions in the built environment – often in alignment with energy points or ley lines

 Setting aside significant percentages of the land for natural functions

 Identifying and preserving special places – such as groves, hilltops, promontories, water features – as sacred sites

 Creating meditation nodes and sanctuaries

 Constructing earth temples, shrines, and altars

 Using architectural and siting practices that blend buildings into the landscape

 Regenerating previously damaged tracts of land so they can thrive again

 Bringing Nature right into the farm and making it highly visible wherever possible

Så er det bruk av: Sound-energy Colour-therapy Taste Smell Intuitiv Følelse Frekvenser og biologiske vesener

Sound-energy

Colour-therapy

Taste

Smell

Intuitiv

Følelse

Frekvenser og biologiske vesener

Sound-energy

Colour-therapy

Taste

Smell

Intuitiv

Følelse / Atmosfære

Frekvenser og biologiske vesener

Det nye: Kvantefysikk og arkitektur: Kvantefysisk rom Fra gamle kulturer var det en forståelse og vitenskap om at det kvantestjerneformede geometriske koder ga økt velvære, økte oksygeninnhold i området, avledet jordstråling, styrket helse og velferd, område med radius 800 meter inntil høydespekter på 3,5 meter er nøkler som også er testet ut i arkitekturmiljø i Storbritannia. Kvantestjernen (QS) er basert på gammel viten "sacred geometry" og kvantebiologi. Størrelsen er som en CD, og den er forsterket med 12 neodym magneter (verdens kraftigste magnetmatriale). Geometrien i stjernen består av 120 gullbelagte kobberbaner og satt sammen av over 100 trekanter i 32 forskjellige størrelser. Den er bygget opp av 4 separate isolerte lag, som tilsammen utgjør ca. 5 millioner geometriske kombinasjoner. Hver gang en eller flere linjer krysser hverandre i optimal vinkel, skaper de en liten vortex. En vortex er et roterende energifelt. De 7 viktigste energipunkter / chakraer i kroppen er vortexser. Eksempel på store vortexer: tornadoer, melkeveien og spiralgalakser. Liten vortex: trekk pluggen ut av badekaret! Krystaller - obelisker og pyramider genererer også vortexer. QS er en geometrisk resonansantenne som blir aktivisert av kroppens elektromagnetiske felter og kosmiske energier. Den forsterker kroppens energisystem, som en radio forsterker musikk.

Kvantefysisk rom

Fra gamle kulturer var det en forståelse og vitenskap om at det kvantestjerneformede geometriske koder ga økt velvære, økte oksygeninnhold i området, avledet jordstråling, styrket helse og velferd, område med radius 800 meter inntil høydespekter på 3,5 meter er nøkler som også er testet ut i arkitekturmiljø i Storbritannia.Kvantestjernen (QS) er basert på gammel viten "sacred geometry" og kvantebiologi. Størrelsen er som en CD, og den er forsterket med 12 neodym magneter (verdens kraftigste magnetmatriale). Geometrien i stjernen består av 120 gullbelagte kobberbaner og satt sammen av over 100 trekanter i 32 forskjellige størrelser. Den er bygget opp av 4 separate isolerte lag, som tilsammen utgjør ca. 5 millioner geometriske kombinasjoner.

Hver gang en eller flere linjer krysser hverandre i optimal vinkel, skaper de en liten vortex. En vortex er et roterende energifelt. De 7 viktigste energipunkter / chakraer i kroppen er vortexser. Eksempel på store vortexer: tornadoer, melkeveien og spiralgalakser. Liten vortex: trekk pluggen ut av badekaret! Krystaller - obelisker og pyramider genererer også vortexer. QS er en geometrisk resonansantenne som blir aktivisert av kroppens elektromagnetiske felter og kosmiske energier. Den forsterker kroppens energisystem, som en radio forsterker musikk.

www.sunhealing.com

Vedic architecture – the power of life-giving principles FAIRFIELD, IA - On October 25, 2003, a fire began near the mountain town of Ramona in San Diego County, California. Fueled by acres of dry brush and fanned by strong Santa Ana winds, the Cedar Fire spread rapidly, burning 273,246 acres, destroying 2,232 homes, and killing 14 people. According to Jeff Harter, battalion chief of the California Fire Plan, California Department of Forestry, the speed and ferocity of the blaze “were heart stopping.” Jeanette Worland watched the fire approach across the hills, while her husband, Paul, hosed down the new home he had designed and built according to the principles of Maharishi Vedic Architecture. Pushed by 40 to 60 mph winds, the fire roared up to their home around midnight, then made a sudden 90 degree shift and passed directly outside of the house's Vastu fence. This sudden shift allowed the Worlands to evacuate – and it saved the house and everything in or near it. After shifting the blaze away from the house, minutes later the wind shifted back to its original direction and consumed the acreage directly behind the home. B.  Basic Principles The design regime for the Vastu architect follows specific parameters: Orientation and siting considerations Building Layout with regard to a grid called "Vastu Purusha Mandala" Dimensioning with regard to the client¹s birth time Exterior door locations Brahmastan Room Placement Height

FAIRFIELD, IA - On October 25, 2003, a fire began near the mountain town of Ramona in San Diego County, California. Fueled by acres of dry brush and fanned by strong Santa Ana winds, the Cedar Fire spread rapidly, burning 273,246 acres, destroying 2,232 homes, and killing 14 people. According to Jeff Harter, battalion chief of the California Fire Plan, California Department of Forestry, the speed and ferocity of the blaze “were heart stopping.”

Jeanette Worland watched the fire approach across the hills, while her husband, Paul, hosed down the new home he had designed and built according to the principles of Maharishi Vedic Architecture. Pushed by 40 to 60 mph winds, the fire roared up to their home around midnight, then made a sudden 90 degree shift and passed directly outside of the house's Vastu fence. This sudden shift allowed the Worlands to evacuate – and it saved the house and everything in or near it. After shifting the blaze away from the house, minutes later the wind shifted back to its original direction and consumed the acreage directly behind the home.

B.  Basic Principles

The design regime for the Vastu architect follows specific parameters:

Orientation and siting considerations

Building Layout with regard to a grid called "Vastu Purusha Mandala"

Dimensioning with regard to the client¹s birth time

Exterior door locations

Brahmastan

Room Placement

Height

The Brahmastan Another significant element in a Vastu residence is the Brahamastan or central courtyard. In a grid of 9 x 9 it is the center nine units. It is the energy heart of the house. It is the lung of the house. This part of the house should always be left open and free of obstructing elements (pillars or walls) and mechanical services. It is best if this portion, at least, is directly in contact with the Earth. It is traditional, where climate permits, to leave the Brahmastan open to the sky so that the energetic space surrounding the Earth is attracted into the house.

Another significant element in a Vastu residence is the Brahamastan or central courtyard. In a grid of 9 x 9 it is the center nine units. It is the energy heart of the house. It is the lung of the house. This part of the house should always be left open and free of obstructing elements (pillars or walls) and mechanical services. It is best if this portion, at least, is directly in contact with the Earth. It is traditional, where climate permits, to leave the Brahmastan open to the sky so that the energetic space surrounding the Earth is attracted into the house.

http://www.vastu-design.com/lesson1.htm Vastu Purusha Mandala The plan of the layout of a temple or a residential building is technically called Vastu Purusha Mandala with a grid of 8 x 8 = 64 spaces or 9 x 9 = 81 spaces of equal dimensions. In modern architectural terminology this can be addressed as an energy grid. These layouts are squares, two dimensionally, and cubes, tridimensionally. Those two layouts are the geometrical formulae for the shilpi (sculptor or architect) to replicate the subtle substance of the universe into visual material form. This is the formula handled by God Viswarkarma, the creator of the universe, to turn his own thoughts into material forms. This formula is couched in a simplistic saying: ŒVastu reva Vaastu¹ meaning Œit is subtle that turns into gross¹. Here Vastu is subtle energy and Vaastu is embodied energy. This was discovered and put into the Vaastu texts by Mayan.

Vastu Purusha Mandala The plan of the layout of a temple or a residential building is technically called Vastu Purusha Mandala with a grid of 8 x 8 = 64 spaces or 9 x 9 = 81 spaces of equal dimensions. In modern architectural terminology this can be addressed as an energy grid. These layouts are squares, two dimensionally, and cubes, tridimensionally. Those two layouts are the geometrical formulae for the shilpi (sculptor or architect) to replicate the subtle substance of the universe into visual material form. This is the formula handled by God Viswarkarma, the creator of the universe, to turn his own thoughts into material forms. This formula is couched in a simplistic saying: ŒVastu reva Vaastu¹ meaning Œit is subtle that turns into gross¹. Here Vastu is subtle energy and Vaastu is embodied energy. This was discovered and put into the Vaastu texts by Mayan.

ŒVaastu Purusha The selection of a building site is a very important factor in Vastu Architecture. The Earth is considered a living organism in Vastu Science. Sthapati says, "The Vastu Shastras address this energy contained in the Earth as ŒVaastu Purusha¹. Purusha means subtle energy that permeates the Earth and ŒVaastu¹ is the material body that evolved out of the energy... In abstraction, ŒPurusha Œ is but a subtle substance: ŒVastu¹ (or essence of the subtle universe) which means Œuniversal consciousness¹ or Œawareness¹. Earth is...a live material object suspended in (a sea) of space and existing as apart ... of the Universal Being. "

The selection of a building site is a very important factor in Vastu Architecture. The Earth is considered a living organism in Vastu Science. Sthapati says, "The Vastu Shastras address this energy contained in the Earth as ŒVaastu Purusha¹. Purusha means subtle energy that permeates the Earth and ŒVaastu¹ is the material body that evolved out of the energy... In abstraction, ŒPurusha Œ is but a subtle substance: ŒVastu¹ (or essence of the subtle universe) which means Œuniversal consciousness¹ or Œawareness¹. Earth is...a live material object suspended in (a sea) of space and existing as apart ... of the Universal Being. "

Site Slope The general slope the site is very important. Sloping down to the East, North East or North is considered to be beneficial with the opposite having negative effects for the occupants of the structure. From my research, this seems to have something to do with the flow of water over and under the site. Also, the position of water on the site or in relationship to the site is considered: Northeast being the best location for a body of water. Fencing a plot with acceptable proportions is also important. It is because when vast land is limited by boundary lines it takes a form. That is, formless takes a form.

The general slope the site is very important. Sloping down to the East, North East or North is considered to be beneficial with the opposite having negative effects for the occupants of the structure. From my research, this seems to have something to do with the flow of water over and under the site. Also, the position of water on the site or in relationship to the site is considered: Northeast being the best location for a body of water. Fencing a plot with acceptable proportions is also important. It is because when vast land is limited by boundary lines it takes a form. That is, formless takes a form.

 

 

Energy Grid Of utmost importance is the orientation of the structure with respect to the cardinal points of the compass. According to Vastu Science, a network of energy lines covers the globe of the Earth: an energy grid. These lines are very similar to what we know as the longitude and latitude lines. The lines are conduits by which the energy concentrated at the center of the vital Earth flows out and spreads over the Earth. They are also lines of absorption of solar, lunar and stellar energies. The Earth pulsates with life and rays its energy through this grid system. Vastu Science relates that all planets are suspended or soaked in the ocean of space, which is the source of energy that sustains all embodied energies including man and other animate beings that live on the Earth.

Of utmost importance is the orientation of the structure with respect to the cardinal points of the compass. According to Vastu Science, a network of energy lines covers the globe of the Earth: an energy grid. These lines are very similar to what we know as the longitude and latitude lines. The lines are conduits by which the energy concentrated at the center of the vital Earth flows out and spreads over the Earth. They are also lines of absorption of solar, lunar and stellar energies. The Earth pulsates with life and rays its energy through this grid system. Vastu Science relates that all planets are suspended or soaked in the ocean of space, which is the source of energy that sustains all embodied energies including man and other animate beings that live on the Earth.

 

Ayadi The knowledge of Ayadi is used by the designer to determine the effects of the physical structure on the individual. The homeowner is born under the influence of a particular birth star. The building is considered to be a living being and also has a birth star. Ayadi calculations attempt to harmonize the energies created by the influence of the birth star of the person and that of the building. When these energies are harmonized the dweller experiences material prosperity and spiritual well being. Ayadi is also said to be able to effect the fate of the individual.

The knowledge of Ayadi is used by the designer to determine the effects of the physical structure on the individual. The homeowner is born under the influence of a particular birth star. The building is considered to be a living being and also has a birth star. Ayadi calculations attempt to harmonize the energies created by the influence of the birth star of the person and that of the building. When these energies are harmonized the dweller experiences material prosperity and spiritual well being. Ayadi is also said to be able to effect the fate of the individual.

= Øko design

 

 

 

 

 

 --597 cm--  kjøkken stue sov sov bad bad  795 cm-----------   402cm   -----1155 cm---------------------   258   --900- cm---------------   383cm   --280 cm--   303 -   --587 cm------------   306 

 --------1685 cm---------------------------------   383cm   --900 cm-------------   --------571 cm----- 

 ----------1685 cm-------------------------------   900 cm-------------------   402--   383 cm   -----587 cm--------- 

 -----587 cm---------   ----------1685 cm-------------------------------   209----   159 

Stall Gamnes: Garderobeplasser og salrom for 36 hesteeiere Utgang/inngang Flis/høy Vogner sykeboks Toalett For private hesteeiere, 32 bokser, Samt garderobeskap, kaffekrok, Toalett, lagerplass m.m.

Verdens beste hoteller Skal man ha en visjon – er det en ting Skal man ha et mål – må den kunne måles Hvis man har en stor visjon – bør målet stå i samme stil - Hvis man da har en liten visjon – og legger et lavt mål – Når man 50 % av målet – så er man dyktig. Jeg ønsker at vi skal være målrettede til å måle oss mot de beste – da vil muligheten bli enda mer målrettet og visjonen forståelig: Se disse: http://cdn.tripadvisor.com/pdfs/tca/TravelersChoiceAwards2008.pdf

Skal man ha en visjon – er det en ting

Skal man ha et mål – må den kunne måles

Hvis man har en stor visjon – bør målet stå i samme stil - Hvis man da har en liten visjon – og legger et lavt mål –

Når man 50 % av målet – så er man dyktig.

Jeg ønsker at vi skal være målrettede til å måle oss mot de beste – da vil muligheten bli enda mer målrettet og visjonen forståelig:

Se disse: http://cdn.tripadvisor.com/pdfs/tca/TravelersChoiceAwards2008.pdf

Add a comment

Related presentations

9876557500 | 9872076706 | WAVE APARTMENTS MOHALI SECTOR 99 | WAVE APARTMENTS COMIN...

Find out our slection of luxury properties in Provence and on the French Riviera (...

Find out this lovely recent and luxury property in the soth of France near airport...

Map of the Boston Commercial Real Estate market by industry and area.

29 Palms Residential Lot

29 Palms Residential Lot

November 10, 2014

29 Palms residential lot in developing area of 29 Palms. Clean pristine desert vi...

Palm Bay Home Inspector

Palm Bay Home Inspector

November 6, 2014

We Provide Home Inspections and commercial inspections in Brevard County, FL and I...

Related pages

Free Online Energy Games Using Alternative Energy Sources ...

Visit different locations around the world & implement the best alternative energy sources including wind, hydro, tidal, geothermal & solar
Read more

Natural Power - Wind Energy Consultants | Renewable Energy ...

Natural Power is an independent renewable energy consultancy and products provider with over two decades of expertise in wind, biomass and solar energy.
Read more

Energy | Alternative Farming Systems Information Center

The "eXtension Farm Energy website provides fact ... Renewable Energy and Agriculture: A Natural Fit and Clean Energy Blueprint Benefits Farmers and ...
Read more

NaturEner - Natural Energy for a Sustainable Future - Home

Natural Energy for a Sustainable Future. Home; ... NaturEner Energy Canada Inc. Albertans favour greener energy grid. October 21, ... Wind Farm Production
Read more

Poultry Farm Energy Use Evaluation Program

University of Arkansas Division of Agriculture Poultry Farm Energy Use Evaluation Program
Read more

Renewable Energy and Agriculture: A Natural Fit | Union of ...

Renewable Energy and Agriculture: A Natural Fit. Four fact sheets on renewable energy ... Crops and biomass wastes can be converted to energy on the farm ...
Read more

Primary energy - Wikipedia, the free encyclopedia

Primary energy is an energy form found in nature that has not been subjected to any conversion or ... Total Primary Energy Supply ... wave farm, tidal ...
Read more

ecoENERGY for Renewable Power | Natural Resources Canada

ecoENERGY for Renewable Power . Projects with ... PEI Energy Corp. ... Chin Chute Wind Farm: Taber, AB: 30.00: March 31, ...
Read more

Farming Games | Gamesgames.com

Most popular Farming Games. Farm Frenzy. Played 18703 times. ... This is the area where you'll find the addictive Farm Frenzy games, ...
Read more

AE Kids : Online Games - Alliant Energy Kids

Online Games. Test your energy smarts by trying these ... Natural gas is invisible, so you ... Play this game to find out what happens on a wind farm ...
Read more