Når politikk blir handelshindring!

50 %
50 %
Information about Når politikk blir handelshindring!
News & Politics

Published on March 11, 2014

Author: AttacNorge

Source: slideshare.net

Description

Innledning av Lise Rødland på Attacs landsseminar 2014

Når politikk blir handelshindring!

Sundvolderklæringen • Utvikle det handelspolitiske samarbeidet med våre nærmeste naboer, inkludert EU, og arbeide for nye handelsavtaler gjennom EFTA. • Arbeide for økt frihandel, også mellom utviklingsland og industriland. • Arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom WTO for å skape stabile rammevilkår og like konkurransevilkår globalt, og samtidig inngå mer begrensede avtaler der det er nødvendig. Norge skal inngå bilaterale handelsavtaler frem til et multilateralt rammeverk foreligger. • Øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BIT) der dette er hensiktsmessig. • Forbedre ordninger som gir utviklingsland bedre tilgang til norske markeder.

Noen pågående forhandlinger - Trade In Services Agreement (TISA) - The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) - The Transpacific Partnership (TPP) - Bilateral Investment Treaties (BIT) - World Trade Organization (WTO) - Information Technology Agreement II (ITA II)

Forhandlinger Norge deltar i

Status: WTO • «Bali-pakken» – Første avtale siden starten i 1994 – Handelsfasilitering – Jordbruk – Bomull – MUL-pakke

WTO fremover.. • Arbeidsprogram for resterende temaer i Doha- runden skal være klart desember 2014 – Frykt for nye temaer • Investeringer, tjenester, miljøvarer (plurilaterale forhandlinger allerede i igangsatt – Norge er med), industrivarer, offentlig anbud… • Permanent løsning på matsikkerhet skal finnes i løpet av de neste 4 årene – Jordbruk ut av WTO! • ITA II – Norge har interesser i å få denne i boks

Status: TISA • Plurilaterale forhandlinger om liberalisering av tjenester – 25 land • Norge, USA, EU… • Mål å «multilateralisere» resultatet • Opp til 90 % av alle tjenestesektorer inkludert • Norge har kommet med et åpningstilbud – Nasjonal behandling: negativ listing – Finans: tillater alle nye finansielle tjenester • «Tilbudet gjenspeiler ambisjonsnivået i de mest forpliktende frihandelsavtalene som Norge har inngått»

Status: EFTA • Pågående forhandlinger: – Algerie, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Tollunionen Russland, Belarus og Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Malaysia • Eks Indonesia: – Land-grabbing, sivilsamfunn får lite informasjon, regjering svarer til MNCs og ikke befolkningen • Colombia veldig aktuelt

Status: TTIP

«This (TTIP) is obviously more than just another FTA … As a result it (TTIP) will allow the EU and the US to show leadership on world trade, setting global precedents (e.g. in regulatory areas) that can help form the basis for future globale trade negotiations in new areas.» Den Europeiske Kommisjon sitt PR-dokument

TTIP: a corporate bill of rights • EU – USA – 1/3 av verdenshandelen – 46 % av verdensinntekten (BNP) • Businesslobbyister har full tilgang, sivilsamfunn får vite lite • Lekkasjer viser at TTIP er en reproduksjon av big business sin ønskeliste

http://corporateeurope.org/trade/2013/12/regulation-none-our-business

.. Men ikke alle holdes utenfor • EU-kommisjonen har hatt møter med 119 big business representanter

TTIP: Når politikk står i veien for handel • Harmonisering av regelverk og standarder … også i fremtiden • Investor-stat tvisteløsning – Phillip Morris: Norge, Australia, Uruguay, England – Dekker FDI og portfolioinvesteringer • Deregulering av alle sektorer: – Finans, helsetjenester, miljø osv. • Politikk = ekspropriasjon

Eksempler på saker • Helsepolitikk – Phillip Morris vs. Australia og Uruguay – Achmea vs. Den Slovakiske Republikk (€22 mill) • Miljøpolitikk – Vattenfall vs. Tyskland (€3,7 mrd) – Chevron vs. Ecuador (US$1,77 mrd) • Krisepolitikk – Investorer vs. Argentina (€1,15 mrd) og Hellas http://corporateeurope.org/trade/2013/10/updated-transatlantic-corporate-bill-rights-investor-privileges-eu-us-trade-deal

“These trade agreements are working for somebody—just not workers. And that is not by accident. That is by design.”

TTIP: Konsekvenser for folk flest • Mat og forbrukerrettigheter – Genmodifisering, bruk av antibiotika og klor – Fjerne merking av GM-mat • Arbeiderrettigheter – Økt arbeidsledighet og, redusert organisasjonsfrihet gir færre midler i kampen mot kuttpolitikk i Europa – Periferien i Europa vil lide mest • EU’s «føre var» tilnærming VS amerikansk «forskningsbasert» tilnærming • Utvidede patentrettigheter

Konsekvenser for Norge • Ikke med i EU – Har reservasjonsmuligheter i EØS • EFTA – Interessert i å forhandle med USA – TTIP som grunnlag • Internasjonale konsekvenser – TTIP vil bli grunnlaget for fremtidig handelsregelverk

«Generelt ønsker vi at investeringsbeskyttelsen harmonere med våre naboland» Pål Arne Davidsen (FrP), tidl. statssekretær i UD

Vi vet hva som må til..

.. og det nytter..

.. men kampen er ikke over!

Mer informasjon: • TTIP: – http://www.bilaterals.org/?recipe-for-ruin-ttip-the – http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/Brave_New_Atlantic_Partnership. pdf – http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/transatlantic-corporate-bill-of- rights-oct13.pdf – http://bilaterals.org/?ttip-threatens-financial-reform – https://www.youtube.com/watch?v=ljneHxc1rgc&&hl=en&cc_lang_pref=de&cc=1 • GMO: – http://www.youtube.com/watch?v=M_ztZGbLEJ0&feature=youtu.be • TISA: – http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/handelspolitikk/wto/tisa_tilbud.html?id=74666 0 – http://www.world-psi.org/en/trade-and-service-agreement-psi-briefing-document • «Bali-pakken»: – http://www.southcentre.int/south-centre-analyses-december-2013/ • Handelskampanjen, Our World Is Not For Sale, Seattle to Brussels, bilaterals.org, Public Services International

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Når politikk er handelshindring - For Velferdsstaten

Når politikk er handelshindring. Helene Bank, spesialrådgiver i For Velferdsstaten. ... Når tall blir politikk. Alle heftene kan bestilles gratis her. ...
Read more

Når velferd blir politikk : partier, organisasjoner og ...

Get this from a library! Når velferd blir politikk : partier, organisasjoner og opinion. [Ann-Helén Bay; Axel West Pedersen; Jo Saglie;]
Read more

Når taleøving blir telefoner med journalister.... # ...

Når taleøving blir telefoner med journalister.... #Venstrelm #politikk #valg13 #media #journalister
Read more

Tony Blair – Wikipedia

Anthony „Tony“ Charles Lynton Blair ... der Bush-Regierung sah Tony Blair sich und seine Politik heftiger ... eigenen Reihen nur mit den Stimmen ...
Read more

2002:112 Når politikk blir business / 2002 / Articles ...

Publications > Articles > 2002 > 2002:112 Når politikk blir business Publications. Articles. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007.
Read more

Schattenkabinett – Wikipedia

Als Schattenkabinett bezeichnet man in der Politik ... Da dort die Frist von der Ankündigung bis zur Durchführung der Parlamentswahlen traditionell nur ...
Read more

Recension av antologin Velferdstjenster i endring. Når ...

Når politikk blir praksis Eliasson-Lappalainen, Rosmari LU In Tidsskrift for velferdsforskning 8 (4). p.236-238. Mark; Links. Google Scholar find title;
Read more

Niederlage für Blair: Labour nach Kommunalwahl nur noch ...

Die Labour-Partei des britischen Premierministers Tony Blair hat bei den am Donnerstag abgehaltenen Kommunalwahlen in Teilen von England und Wales herbe ...
Read more

Blair-Bekenntnis zum Irak-Krieg: "Ich wollte Krieg, es war ...

Explosives Bekenntnis des britischen Ex-Premiers: In einer BBC-Dokumentation erklärt Tony Blair, dass er den Krieg im Irak wollte – entgegen dem Rat ...
Read more