Naixement del mon modern

50 %
50 %
Information about Naixement del mon modern
Education

Published on March 15, 2014

Author: gajenjo1

Source: authorstream.com

EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN: EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN Renaixement i Reforma EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN: EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN En aquest tema has de: Saber dir quines són les principals conseqüències de la desaparició de les grans epidèmies del segle XIV. Explicar quines van ser les característiques principals de l’humanisme . Dir quines van ser les causes que van conduir a la reforma protestant i a la posterior contrareforma catòlica. Conèixer les característiques principals de l’art del renaixement. LA RECUPERACIÓ DEL S. XV: LA RECUPERACIÓ DEL S. XV La desaparició de les grans epidèmies permetrà un increment de la població. Una part de l’increment de la població va a parar a les ciutats que en molts casos passaran dels 50.000 habitants. L’augment de població provoca un increment de la demanda d’aliments. Per això es tornen a conrear terres que estaven sense utilitzar i se’n treballen de noves. La terra continua en mans dels grups privilegiats (noblesa i clero). Creixement demogràfic i agrícola LA RECUPERACIÓ DEL S. XV: LA RECUPERACIÓ DEL S. XV L’ increment de població estimulà l’activitat comercial , tant pel que fa al comerç terrestre com al comerç marítim. L’increment del comerç tingué com a conseqüència l’ augment de la producció artesana i el creixement de les ciutats que tenien un port important. El desenvolupament comercial LA RECUPERACIÓ DEL S. XV: LA RECUPERACIÓ DEL S. XV L’esplendor de la banca . Per a afavorir els intercanvis comercials la banca comença a prestar diners. També, i per a facilitar els pagaments, es van crear les lletres de canvi. Altres conseqüències LA RECUPERACIÓ DEL S. XV: LA RECUPERACIÓ DEL S. XV L’ ascens de la burgesia . El poder de la burgesia es basava en la possessió de capital (diners) amb els que feia negocis: fabricaven objectes, compraven i venien productes, prestaven diners... Altres conseqüències Retrat de Jacobo Fugger , de Durer . Els Fugger eren una família de banquers alemanys molt poderosa. LA RECUPERACIÓ DEL S. XV: LA RECUPERACIÓ DEL S. XV L’ enfortiment de la monarquia . Poc a poc els reis van llevant poder als nobles i convertint-se en molt poderosos. Aquestes monarquies fortes es diuen monarquies autoritàries . Altres conseqüències L’HUMANISME: UNA NOVA MANERA DE PENSAR: L’HUMANISME: UNA NOVA MANERA DE PENSAR Al segle XV neix a Itàlia un moviment cultural que després s’estendrà per tota Europa conegut com a Humanisme . L’humanisme ja no posa a Déu com a centre de tot, com en l’època medieval. Ara el centre del món serà l’ésser humà. Les característiques principals de l’humanisme són: Exalça l’ésser humà i rebutja la mentalitat medieval. Es fixa en el que van fer els grecs i els romans i els imitaran. S’interessen per la ciència i el progrés tècnic. Utilitzen les llengües vernacles (derivades del llatí). L’HUMANISME: UNA NOVA MANERA DE PENSAR: L’HUMANISME: UNA NOVA MANERA DE PENSAR L’humanisme va tenir una gran difusió gràcies a: La invenció de la impremta . Les acadèmies , on es potenciaven les traduccions i l’intercanvi de coneixements i idees. Les universitats , on la gent es formava i aprenien nous coneixements. L’expansió de l’Humanisme Reproducció d’una impremta semblant a la de Gutenberg . Dibuix d’anatomia de Leonardo da Vinci. Pàgina del primer llibre imprés : la Bíblia de Gutenberg . LA REFORMA: LA REFORMA Les principals crítiques que se li feia a l’església catòlica eren: El luxe exagerat de molta gent de l’església. L’e scassa cultura d’una part important del clero. La compra-venda de càrrecs importants de l’església. La venda de butles i indulgències . La gent amb dinars podia pagar per a obtenir el perdó. Les causes de la Reforma La venda de butles i indulgències per a costejar la construcció de Sant Pere va ser una de les causes que va portar a Luter a la seua crítica a l’església catòlica. LA REFORMA: LA REFORMA El Luteranisme . La va difondre Martí Luter, un monjo que va criticar durament la venta de butlles i indulgències per a pagar la construcció de Sant Pere del Vaticà. Luter negava el poder del Papa i planteja que la gent deu llegir la bíblia i interpretar-la lliurement. El Calvinisme , fundada per Joan Calví . Defensa la teoria de la predestinació , segons la qual Déu ja té decidit quines persones aniran al cel i quines no. L’ Anglicanisme , creada a Anglaterra per Enric VIII al negar-se el Papa a concedir-li l’anul·lació matrimonial amb Caterina d’Aragó. Les religions protestants Luter Calví Enric VIII LA CONTRAREFORMA CATÒLICA: LA CONTRAREFORMA CATÒLICA L’església catòlica prendrà dues mesures per a atacar les idees protestants: Torna a posar en marxa el Tribunal de la Inquisició , per a perseguir a les persones que no seguiren els dogmes de la religió catòlica Crea la Congregació de l’índex , que s’encarregava de publicar la llista de llibres prohibits Interrogatori del Tribunal de la Inquisició LA CONTRAREFORMA CATÒLICA: LA CONTRAREFORMA CATÒLICA L’església catòlica també intentà corregir els errors que havia comés, i ho va fer en el Concili de Trento . Algunes de les principals mesures que es van prendre en aquet Concili van ser: Prohibició de la venda d’ indulgències . Creació de seminaris . Publicació del c atecisme . Sols es dona com a vàlida una traducció de la Bíblia: la Vulgata . El Concili de Trento Sessió del Concili de Trento. EL RENAIXEMENT: EL RENAIXEMENT Les característiques principals de l’art del renaixement són: S’ inspiren en l’antiguitat de Grècia i Roma. L’ésser humà és la creació més perfecta i busquen representar la bellesa ideal . Es preocupen per l’ anatomia humana i la naturalesa . L’art ja no és principalment religiós. Els artistes representaran temes profans . Els artistes deixen de ser anònims i firmen les seues obres. El naixement de Venus , de Sandro Boticcelli . EL RENAIXEMENT: EL RENAIXEMENT S’inspira en les construccions de Grècia i Roma: Pilars d’ ordres grecs (dòric, jònic i corinti). Arc de mig punt . L’ arquitectura Catedral de Florència. La cúpula és obra de Bruneleschi . Façana de Sant Pere de Roma. EL RENAIXEMENT: EL RENAIXEMENT Representaran amb gran perfecció el cos humà , prenent com a referència les escultures gregues. També fan escultures de temes mitològics . L’escultura El David , de Miquel Àngel , i un detall de la Pieta t , del mateix autor. EL RENAIXEMENT: EL RENAIXEMENT Intenta reproduir la realitat de la manera més fidel possible, utilitzant dos recursos: Les lleis de la perspectiva , que permeten crear sensació de profunditat. Creació de fons naturals en els quadres. Els temes de la pintura del Renaixement és molt variat: Religiosos: Capilla Sixtina. Mitològics: El naixement de Venus. D’inspiració greco-romana : l’ Escola d’Atenes. Retrats: La Gioconda . La pintura L’ Escola d’Atenes , de Rafael PowerPoint Presentation: La Gioconda , de Leonardo da Vinci Joc de nens , de Pieter Brueghel , el Vell L´última cena , de Leonardo da Vinci Les esposalles de la Mare de Déu , de Rafael L’infern , del tríptic d’El jardi de les delícies , d’El Bosco PowerPoint Presentation: Detall del Judici Final La creació d’Adam La Capilla Sixtina Un detall de la bòveda: una de les sibil·les Gràfic explicatiu de la Capilla Sixtina

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ciències socials GALÍ » Tema 7 El naixement del Món Modern

Benvolguts alumnes, com sempre, per començar, us deixo alguns videos del tema, el quals, els hi hem vist a la classe, malgrat que no tots. Algún d’ells ...
Read more

TEMA. El naixement del món modern. La monarquia ...

TEMA 7 El naixement del món modern La monarquia autoritària. L’humanisme. Els descobriments geogràfics Curs: 2n d’ESO - Presentacions de ...
Read more

Ciències Socials 2nESO: 7. El naixement del món modern

Resum Etiqueta (en anglès hashtag, "hash", coixinet, i "tag", etiqueta) és una cadena de caràcters formada per una o diverses paraules concatenades i ...
Read more

DES D'AGOST: TEMA 7: EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN

lloc per mostrar recursos i aspectes personals de les classes impartides, per poder ser utilitzats pels alumnes o qualsevol altra persona
Read more

El naixement de l’Estat modern | Els links de ciències ...

El naixement de l’Estat modern; El naixement del món industrial; ... El naixement de l’Estat modern. Deixa un comentari Cancel·la les respostes.
Read more