Naistenpäivän blogi sirpa pietikäinen

50 %
50 %
Information about Naistenpäivän blogi sirpa pietikäinen

Published on March 10, 2014

Author: Ekonomiliitto

Source: slideshare.net

Description

Sirpa Pietikäisen naistenpäivän blogikirjoitus

Pätevä mies peittoaa yhä pätevän naisen Yhtä puoluetta lukuun ottamatta kaikki eurooppalaiset puolueet ovat valinneet ehdokkaikseen seuraavan komission johtoon vain miehiä. Naisehdokkaat eivät kelvanneet suurille eurooppalaisille puolueille. Kansainvälisen naistenpäivän aattona on syytä kysyä, onko todella niin, että päteviä naisia ei Euroopasta löydy vai eikö heitä vain valita edes ehdokkaaksi merkittävimpiin EU:n tehtäviin? Kaksi vuotta sitten Euroopan parlamentti asettui tukemaan vaatimuksiani yhdenvertaisemmasta päätöksenteosta EU:ssa. Tavoitteeni oli hyvissä ajoin ennen tämän kevään EU-vaaleja esittää toimenpiteitä, joilla varmistetaan jatkossa aiempaa yhdenvertaisempi edustus EU-instituutioissa. Vaadin hyväksytyssä mietinnössäni jäsenvaltioita varmistamaan, että puolueiden ehdokasasettelu kohtelee molempia sukupuolia yhdenvertaisesti. Parlamentin hyväksymän linjauksen mukaan jokaisen jäsenvaltioin tulee esittää EU-instituutioiden huippupaikoille sekä miestä että naista. Komission puheenjohtajan tulee ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoinen edustus uutta komissiota rakentaessaan. Lisäksi linjattiin, että uusi parlamentti valitsee sen sisäisille johtopaikoille molempien sukupuolien yhdenvertaisen edustuksen. Miksi tämän asian esillä pitäminen EU-tasolla on tärkeää? Euroopan väestöstä suunnilleen puolet on naisia. Tämä jakauma ei heijastu poliittisen päätöksenteon huipulle. EU:n jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien ja hallitusten jäsenistä vain keskimäärin neljännes on naisia. Jäsenvaltioiden hallituksissa miehet usein valikoituvat sinne, missä rahaa jaetaan, kuten kauppa- ja teollisuusministerin tehtäviin ja naiset sinne, missä rahaa käytetään, kuten sosiaali- ja koulutusalalle. Tämän jakolinjan mukaisesti myös mielletään ministeripestit kovien tai pehmeiden teemojen salkkuina. Naisten ja miesten yhtäläinen edustus on paitsi tasa-arvo- myös päätösten laatukysymys. Mitä suuremmasta joukosta ihmisiä päättäjät valitaan, sen monipuolisempia, harkitumpia ja tasapainoisempia ovat päätöksenteon lopputulokset. Naiset ovat päättäjinä herkempiä tunnistamaan ja ottamaan huomioon päätösten vaikutukset paitsi naisten asemaan myös hyvinvointipalveluiden kattavuuteen ja riittävyyteen. Esimerkiksi palkkatasa-arvo vaatii edistyäkseen toimenpiteitä. Naisten ja miesten välisen 16 prosentin palkkaeron taustalla vaikuttavat muun muassa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmat sekä uralla etenemisen vaikeus. Nämä esteet voidaan ratkaista nopeasti lainsäädännöllisin keinoin, jos tahtoa olisi. Ole yhteydessä! www.sirpapietikainen.eu sirpa.pietikainen@ep.europa.eu

Add a comment

Related pages

Aidosti asiallasi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

Blogi; Aidosti asiallasi; Sirpasta sanottua; ... Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen sirpa.pietikainen@ ep.europa.eu puh. 050 - 4666222
Read more

Blogi | Sirpa Pietikäinen

Blogi; Aidosti asiallasi; Sirpasta sanottua; ... Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen sirpa.pietikainen@ ep.europa.eu puh. 050 - 4666222
Read more

Esittelysivu: Sirpa Pietikäinen - Aamulehti Blogit

Jäsenen Sirpa Pietikäinen sivu: Aamulehti Blogit. Etsi. ... Kaikki blogit; Oma sivu; Yhteisö. Aloita oma blogi; Aamulehti.fi; TOP -listat ...
Read more

Sirpa Pietikäinen | EurActiv

Blogs; Videos; Home; Sirpa Pietikäinen; Sirpa Pietikäinen. Opinion. Development Policy 15 Oct 2015. ... write Sirpa Pietikäinen and Marie Rose Nguini ...
Read more

Oikeusturvaa vai mielivaltaa? | Sirpa Pietikäinen ...

Sirpa Pietikäinen on hämeenlinnalainen europarlamentaarikko ja kauppatieteiden maisteri. Pietikäinen on ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2008.
Read more

Sirpa Pietikäinen - puheenjohtaja - Suomen YK liitto | XING

Berufserfahrung, Kontaktdaten, Portfolio und weitere Infos: Erfahren Sie mehr! Oder kontaktieren Sie Sirpa Pietikäinen – direkt bei XING. Skip navigation
Read more

Sirpa Pietikäinen | Blogit | Iltalehti.fi

Sirpa Pietikäinen on hämeenlinnalainen europarlamentaarikko ja kauppatieteiden maisteri. Pietikäinen on ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2008.
Read more

Sirpa Pietikäinen and Marie Arena | EurActiv

Blogs; Videos; Home; Sirpa Pietikäinen and Marie Arena. Opinion. Development Policy 19 Nov 2014. New global development plan risks failure if it ignores ...
Read more