Några kreativitetsnycklar

100 %
0 %
Information about Några kreativitetsnycklar
Education

Published on December 27, 2008

Author: ChristerH

Source: slideshare.net

Description

Verktyg för ökad kreativitet

Några kreativitetsnycklar a) Fråga dig: ”Vad kan jag a) Fråga dig: ”Vilka behov ska sätta ihop här? Vad går att en bra lösning tillgodose?” kombinera?” eller ”Hur kan b) Rangordna dessa krav och jag kombinera de här delarna behov (Vad är allra viktigast? på ett nytt sätt?” Vad är näst viktigast? …) b) Se efter vad som händer när c) Undersök hur den här rang- du kombinerar eller kombinerar ordningen påverkar dina om idéer till lösningar a) Säg ”tänk om …” för varje antydan till idé b) Följ vägen och se vart den leder a) Fråga dig: ”Var ligger problemet?” b) Fråga dig sedan: ”Var skulle jag också kunna placera problemet?” Gör dig medveten om alla tänkbara placeringar a) Fråga dig: ”Vad kan jag c) Undersök hur möjligheterna PROBLEM använda som klivsten här?” att lösa problemet förändras b) Ta ett kliv och se vart det för varje ny problemplacering leder c) Fråga dig igen: ”Vad kan jag använda som klivsten här?” d) Ta ett nytt kliv och se vart det leder a) Fråga dig: ”Vilken är den a) Låt slumpen utse ett ord dominerande idén här?” b) Fråga dig: ”Vad händer a) Fråga dig: ”Vad är helt självklart här?” b) Fråga dig sedan: ”Hur kan när jag utgår från det?” b) Fråga dig sedan: ”Vad händer om jag jag förändra den?” c) Följ vägen och se vart tänker att det där inte alls är självklart? c) Följ vägen och se vart den den leder Vad händer om jag tänker att det är leder, nu när den domine- precis tvärtom … eller om jag tänker att rande idén är borta det bara delvis är så … ?” c) Följ vägen och se vart den leder Christer Hjorth

Add a comment

Related presentations