Ơn gọi làm ngôn sứ

35 %
65 %
Information about Ơn gọi làm ngôn sứ
Spiritual-Inspirational

Published on December 12, 2008

Author: josluukien

Source: authorstream.com

Slide 1: Slideshow : Giuse Maria Định GMD.059.08 Enter hay bấm chuột để xem tiếp TUẦN 3 MÙA VỌNGnăm B Ơn gọi làm ngôn sứ “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi ” Ga 1:23 TRONG MÙA VỌNG CUỘC ĐỜI Slide 2: Sống ơn gọi làm ngôn sứ cho Nước Thiên Chúa chính là cách “dọn thẳng đường” cho Chúa đến với ta, với mọi người Mùa chuẩn bị đón Chúa Giáng SinhMùa của tiếng hô trong sa mạc “hãy dọn thẳng đường Chúa đi”Mùa nhắc nhớ ngôn sứ Gioan Tiền HôMùa nhắc nhớ ơn gọi ngôn sứ của mọi Kitô hữu Ơn gọi làm ngôn sứ của mọi tín hữu “Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” Mc 16:15 “Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm.Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ” Giôen 3:28 CUỘC ĐỜI LÀ MỘT MÙA VỌNG NỐI DÀI MÙA VỌNG Slide 3: NGÔN SỨ là ơn gọi rao truyền Tin Mừng CHỨNG NHÂN là ơn gọi sống làm chứng Tin Mừng Làm ngôn sứ Nói một đường làm một nẻo, hoặc nói hay mà làm dở, thậm chí nói mà không làm… không những chẳng thuyết phục aimà còn bị liệt vào hàng “ngôn sứ giả” chính là sống chứng nhân Tin Mừng Sống ơn gọi làm ngôn sứcũng chính là sống làm chứng Tin Mừng mình rao truyền 2 ơn gọi làm NGÔN SỨ và làm CHỨNG NHÂNluôn luôn đồng hành, không thể tách rời, vì : Slide 4: Thời cánh chung nhiều ngôn sứ giả LÀM SAO PHÂN BIỆT VÀ CẢNH GIÁCNGÔN SỨ GIẢ THỜI CÁNH CHUNG ? "Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em: "Này, Đấng Ki-tô ở đây" hoặc "ở đó", thì anh em đừng tin. Thật vậy, sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể” Mt 24:23-24 ”Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả; giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị Chúa Tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy hoạ diệt vong” 2Pr 2:1 ”Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi” Mt 7:15 Vài cách phân biệt : Nghe họ nói và nhìn cung cách họ sống So sánh giữa ngôn sứ thật và ngôn sứ giả”Nhìn quả biết cây” Slide 5: Cung cách của ngôn sứ thật GIOAN TIỀN HÔ ĐỨC GIÊSU Sống theo Thần Khí Chúa, chứng nhân sự sáng : “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” – Ga 1:6-8 Khiêm nhu, tự hạ : "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông màcác ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." - Ga 1:26 Tự huỷ mình trước Đức Kitô : "Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần". – Mc 1:8 Sống theo Thần Khí Cha, chứng nhân chân lý : “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." – Ga 18:37 Khiêm nhu, tự hạ : “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người” – Dt 5:8-9 Tự huỷ mình trước Thiên Chúa Cha : “Tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. ” – Ga 5:19 “ Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi » - Mt 24:36 Slide 6: Cung cách của ngôn sứ giả Sống theo thần khí xác thịt : “Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén,và những điều khác giống như vậy” - Galát 5:16-24 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” Mt 7:15-20 Bất tuân lệnh truyền, tự ý giải thích Lời Chúa theo ý mình : “Cho tới bao giờ trong hàng ngôn sứ còn có những kẻ tuyên sấm dối trá, những kẻ tuyên sấm điều giả dối do lòng nghĩ tưởng ra... Ngôn sứ có chiêm bao thì cứ thuật lại giấc chiêm bao, còn người đón nhận lời Ta, thì hãy trung thành nói lại lời Ta! ” - Giêrêmia - 23:26-28 “ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: đừng nghe lời các ngôn sứ tuyên sấm, chúng phỉnh phờ các ngươi; điều chúng nói chỉ là thị kiến do tưởng tượng, chứ không phải do miệng ĐỨC CHÚA phán ra” - Giêrêmia 23:16 Kiêu căng, tự đề cao mình, không tuyên xưng Đức Kitô : “Hãy bảo bọn ngôn sứ chỉ nói theo ý mình: Các ngươi hãy nghe lời ĐỨC CHÚA. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho hạng ngôn sứ ngu si, chỉ theo thần khí riêng và chẳng thấy gì. Hỡi Ít-ra-en, các ngôn sứ của ngươi giống như bầy sói ở giữa đống hoang tàn đổ nát” - Êdêkien 13:2-4 “Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Ki-tô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi” - 1Ga 4:3 Slide 7: Nhìn quả biết cây ”Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” Mt 7:15-20 Nếu lời ngôn sứ dẫn đến những hoa quả : ”chia rẽ , bè phái, tranh chấp, nóng giận, bất hoà, hận thù...” (X.Galát 5:16-24) thì đúng là do từ các ”cây xấu”, từ ngôn sứ giả. Ngược lại, mọi hoa quả : ”bình an, bác ái, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm. hiền hoà...” (X.Galát 5:16-24) do những lời dạy và cách sống của ngôn sứ, chính là những dấu chỉ xác định ngôn sứ thật, được Thiên Chúa xức dầu. Slide 8: Mẹ Maria với Chị Thánh Faustina - Nhật Ký, 635 “Con phải nói cho thế giới về tình thương cao cả của Người và sửa soạn thế giới cho Lần Đến Thứ Hai của Đấng sẽ đến không phải như một Đấng Cứu Thế nhân hậu nữa mà là một Thẩm Phán công minh.” Chúa Giêsu với chị Thánh Maria Faustina - Nhật Ký, 848 "Hãy nói cho thế giới biết về tình thương của Cha;tất cả loài người hãy nhân biết tình thương khôn dò của Cha.Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận; sau đó sẽ là ngày của công lý” Lời ngôn sứ thời cánh chung Slide 9: “Tất cả chúng ta đang sống trong Mùa Vọng của những ngày lịch sử cuối cùng, và tất cả chúng ta đang nỗ lực sửa soạn đón Chúa Kitô đến để thiết dựng vương quốc của Thiên Chúa đã được Người loan báo" (ĐTCGPII tại Lebanon ngày 11/5/1997:L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 14/5/1997, trg 2) Lời ngôn sứ thời cánh chung Slide 10: Bằng cách chuẩn bị cho Đức Giêsu quang lâmtrong lòng ta và trong thế giớibằng chính cuộc sống ngôn sứ của ta : RAO TRUYỀN VÀ THỰC HÀNH ĐÚNG ĐẮN TIN MỪNG TÌNH YÊU(không vặn vẹo giải thích theo ý riêng hay mưu đồ riêng) DÙNG CHÌA KHOÁ VẠN NĂNG TÌNH YÊU ĐỂ MỞ CÁNH CỬA HOÀ BÌNH - CÔNG LÝ - ĐẠI KẾT(áp dụng từ cấp độ bản thân ta, rồi mới đến gia đình và xã hội)Điều tối thiểu phải làm :HOÁN CẢI SÁM HỐIDẸP BỎ MỌI HÌNH THỨC TẤN CÔNG LẪN NHAU(phân biệt với đối thoại và không thoả hiệp sự xấu, sự ác) NHỊN NHỤC - THA THỨ - XOÁ BỎ HẬN THÙ dọn thẳng đường Chúa đi VẬY HÃY GẤP RÚT HƠN LÚC NÀO HẾT Slide 11: Slideshow : Giuse Maria Định GMD059-08 Các slideshow khác có thể tải xuống tại : http://www.scribd.com/people/documents/1063193-giusemariadinh 0 THÁI ĐỘ CẢNH GIÁC VỚI CÁC NGÔN SỨ GIẢ VÀ PHẢN KITÔ “Nếu ai đến với anh em mà KHÔNG đem theo giáo huấn của Đức Kitô, anh em ĐỪNG đón vào nhà” - 2Ga 10

Add a comment

Related presentations

Related pages

SUN-TN14B: Mc 6:1-6 - Ơn Gọi Làm Ngôn Sứ

Hình Ảnh DCCT; Video Clips DCCT; Đền Đức Mẹ HCG; Hội Bảo Trợ Ơn Gọi; Các Giáo Xứ Nhà Dòng
Read more

ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ NGÔN SỨ - tinmung.net

ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ NGÔN S ... hôm nay nhờ phép rửa tội và phép thêm sức cũng được Chúa mời gọi làm ngôn sứ cho Người.
Read more

Ơn gọi và sứ vụ ngôn sứ - ThánhLinh.Net |

ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ NGÔN S ... Mỗi tín hữu hôm nay nhờ phép rửa tội và phép thêm sức cũng được Chúa mời gọi làm ngôn ...
Read more

Ngôn Sứ - Simon Hoa Association of Dalat Diocese

MỘT ƠN GỌI . Vai trò ngôn sứ bắt đầu từ ... Chính ngôn sứ Êlia cũng làm chứng “con cái Ítraen đã dùng gươm sát ...
Read more

Chúa Nhật 03B Mùa Vọng: Ơn Gọi Làm Ngo^n Sứ ...

Chúa Nhật 03B Mùa Vọng: Ơn Gọi Làm Ngo^n Sứ. Category Film & Animation; License Standard YouTube License; Show more Show less.
Read more

Chiều Hoàng Hôn: TÍNH NGÔN SỨ CỦA ĐỜI TU

Tuy nhiên, với lời mời gọi làm ngôn sứ của Thiên Chúa, ... Ơn gọi làm ngôn sứ hoàn toàn phát xuất từ Thiên Chúa.
Read more

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI: SÁCH NGÔN SỨ - GM Nguyễn ...

Ơn gọi của Ngôn sứ Isaia. Đấng thánh của Israel. ... chúng ta có thể bị làm hỏng, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Read more

Ơn gọi và Đạo Đức - cauhinhduphong

... ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô theo cách thức của mình” ... Làm sao biết mình có ơn gọi phục vụ thiếu nhi ?
Read more

ƠN GỌI LÀM NGÔN SỨ - Conggiao.info † Thông Tin ...

ƠN GỌI LÀM NGÔN SỨ 6/23/2012 6:17:57 PM Thứ Bảy sau Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên - Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả ...
Read more

Bài 28 ƠN KÊU GỌI - THIẾU NHI TRÚC LÂM

lỊch sỬ Ơn cỨu ...
Read more